bubb.la

bubb.la

PTS förelägger Bahnhof att lämna ut kunduppgifter till Polismyndigheten även då portnummer saknas i begäran från polisens sida, bolaget har tidigare vägrat fullfölja sådana då de ansetts ofullständiga eftersom flera kunder delar på IP-adress och portnummer är nödvändiga för att särskilja kunder, vitesbelopp om 5 miljoner SEK ifall bolaget ej lämnar ut uppgifter inom två veckor

världen

Wuhansjukan

sverige

brottslighet

blandat

media

Politik

Opinion

Europa

Nordamerika

Latinamerika

Asien

Mellanöstern

Afrika

Ekonomi

Teknik

Vetenskap