Ekonomi | bubb.la

Ekonomi

Ekonomi

Villkorlig dom för Avanzakund som påstås ha manipulerat kursen i Medirätt (nu iZafe) genom att vid 93 tillfällen köpt små aktieposter för mellan 1,04 och 5,60 procent mer än aktuell kurs, i förmodat syfte att därefter handla med aktien i större volymer, mannen hävdar han är en aktiv aktiehandlare som genom metoden sökt sänka sitt genomsnittliga anskaffningsvärde och inte var medveten om courtage på 39 SEK vid varje transaktion, mannens innehav under perioden cirka 315 000 SEK

Mats Qviberg ny huvudägare i MQ, köper tillbaka bolaget och lovar minskat antal butiker och ökat fokus på e-handel, butikerna åter öppna lördag 9 maj

Fastighetsbolaget SBB:s grundare och vd Ilija Batljan gripen för misstänkt grovt insiderbrott, har under senare år byggt upp en stor privat förmögenhet, har en lång karriär inom Socialdemokraterna

Sven Henrich: FED förgiftar den finansiella marknaden, ekonomin och skapar politiska motsättningar, systemet är trasigt och beroende av fortlöpande ingripanden från FED för att inte kollapsa under sin egen vikt, åtgärder som sedan hämmar ekonomisk tillväxt och ökar ekonomisk ojämlikhet i samhället, alternativt fungerar systemet precis som det ska genom gynna dem i kontroll

Transportappsbolaget Lyft avskedar 982 anställda och permitterar ytterligare 288 motsvarande 17% av arbetskraften för att minska driftkostnader och fria upp kassaflöde efter inkomstbortfall på grund av covid-19

Boeing drar sig ur samtal om sammanslagning med Embraer, säger den brasilianska flygplanstillverkaren inte uppfyllt de villkor som krävs för att slutföra samgåendet värderat till 4,5 miljarder USD

Moderaterna vill ge stöd till resebyråer med 6 miljarder SEK, hävdar företagen kommer gå i konkurs om de blir återbetalningsskyldiga till resenärerna, affärerna kan komma tas över av danska företag där man är på väg att införa liknande förslag

Klädbutikskedjan MQ ansöker om konkurs i Göteborgs tingsrätt, ställer in extra bolagsstämma och avbryter pågående företrädesemissionen då ytterligare finansiering inte bedöms bringa koncernen till lönsamhet till följd av förändrade konsumtionsmönster

Federala U.S Postal Service meddelar att de enligt nuvarande prognos får slut på pengar under september, äskar 75 miljarder USD för att hålla verksamheten flytande, flaggar för omsättningsminskning om 13 miljarder USD, ej berättigade till del av det 2,2 biljoner USD stora nationella krispaketet, därtill har president Trump uttryckt motvilja att rädda verksamheten

Google lanserar sajt som ska hjälpa New York att registrera fler arbetslösa så att dessa berättigas till bidrag, 450 000 New York-bor har senaste tre veckorna försökt skriva in sig, guvernör Andrew Cuomo meddelar att samarbetet med teknikjätten är en följd av att delstatens egna system kraschat och att teletjänstcentralerna överösts med samtal

Företrädare för de oljeproducerande länderna (OPEC+) har nått avtal om att begränsa produktionen och få upp priset vilket börjar gälla från första maj, enorm press från USA på Saudiarabien att sluta priskriget då låga priser skadat amerikansk skifferolja

Ryssland uppges vara villigt sänka sin oljeproduktion med 1 miljon fat per dag under förutsättning att USA gör samma utfästelse, sänkningen skulle motsvara 10% av landets produktionstakt under mars

Microsoft klargör intention sälja andel i israeliska bolaget AnyVision och dra sig ur marknaden för ansiktsigenkänningen samt annan kontroversiell teknologi, uttalandet kommer efter kritik från aktivister och understöd av mediagranskningar som uttryckt oro att företaget använt teknologin vid gränspassager mellan Västbanken och Israel, hävdar framtida utveckling av teknologin måste vara opartisk och inte nedvärderande av demokratiska friheter

Europeiska centralbanken manar banker i eurozonen att inte dela ut tidigare vinst eller använda denna till aktieåterköp under 2020 för att klara kommande recession, tyska bankföreningen meddelar acceptans förutsatt att det är engångshändelse och varnar för framtida svårighet hitta investerare om det återkommer

Bill Gates avgår från styrelserna för Microsoft och Berkshire Hathaway, uppger att han vill fokusera mer på sina filantropiska verksamheter, förblir engagerad i Microsoft som han grundade för 45 år sedan och där han fortfarande är en av de största delägarna med 1,36% av aktierna

Federal Reserve tillskjuter stimulanser motsvarande 1,5 biljoner USD för att lugna marknaden under pågående kris, tredje federala interventionen under en och samma vecka, Wall Street tros även invänta åtgärder från Washington

Förra årets massprotester i världen inte korrelerade med ojämlikhet, kan snarare förklaras med Tocquevilleeffekten att ökad jämlikhet leder till större frustration över kvarvarande ojämlikhet, enligt ekonomer vid Världsbanken

45 år genomsnittlig ålder för grundare av snabbväxande företag enligt forskare som studerat tusen amerikanska bolag, motsäger konventionell idé om att unga har större sannolikhet att bli framgångsrika entreprenörer, tidigare erfarenhet inom samma bransch är mycket starkare prediktor

Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike uttalar sig gemensamt att det behövs omgående global skattereform för att undvika skatteflykt och beskatta digitaljättar, varnar för att det annars stundar sönderfall av det globala skattesystemet

Inga sålda och inga bokade lägenheter för lyxbostadsutvecklaren Oscar Properties under fjärde kvartalet 2019, vd Oscar Engelbert kommenterar att företaget under året tagit stora steg i rätt riktning för att anpassa bolaget till rådande omvärldssituation och ser med stor förhoppning fram emot nya möjligheter 2020, analytikern Joakim Bornold kommenterar att det förstås är bedrövliga siffror trots rapporterad vinst på sista raden

Riksrevisionens granskning av rut-avdraget som infördes 2007 visar på självfinansieringsgrad långt under 100 %, syftet att minska arbetslösheten delvis uppfyllt samtidigt som det oförutsett medfört ökad arbetskraftsinvandring, regeringen och samarbetspartierna överens om att trefaldiga avdraget, Riksrevisionen rekommenderar nya regler som tydligare gynnar arbetslösa i Sverige

Tillverkare av psykedeliska droger planerar börsnotering, Mind Medicine Inc tillverkar analog till ibogain och är ett av flera företag som satsar på terapeutisk potential hos förbjudna substanser inklusive psilocybin, ketamin och MDMA

Säkerhetsvakter minskar risken för bankrån men ökar risken att närbelägna banker utan vakter rånas, enligt studie av samtliga bankrån i Italien under tio års tid, forskare rekommenderar fler vakter i urbana miljöer men färre i lantliga

Alexandria Ocasio-Cortez hänvisar till ekonomen Milton Keynes när hon i videoform besvarar frågor från sina Instagramföljare, förtydligar därefter i skriven form att det var John Maynard Keynes som åsyftades

Daniel Waldenström: Sveriges regering står inför sannolik budgetsmäll om OECDs nya bolagsskattereform införs, den nya föreslagna modellen flyttar skatteintäkterna från exportlandet till landet där handeln sker, bland annat görs bedömningar om minskade skatteintäkter för svenska staten på 15 respektive 70 miljarder per år

Släktforsknings- och genetikbolaget Ancestry säger upp 100 anställda i Utah och Kalifornien efter vikande efterfrågan på DNA-test, säger majoritet av tidiga brukare redan utfört DNA-prov, kommer fortsätta långsiktig satsning på hälsorelaterad verksamhet och planerar rulla ut nästa generations DNA-sekvensering

SEB överväger att bojkotta kunder vars styrelser består enbart av vita män, förslaget hämtat från internationella banken Goldman Sachs och är ”jätteimponerande” och ”oerhört inspirerande” enligt VD Johan Torgeby

Spotify redovisar trots fler betalande kunder rörelseförlust på 77 miljoner EUR för sista kvartalet 2019, företaget noterar en exponentiell tillväxt i podcastverksamheten, antal timmar lyssnade på podcast ökar på årsbasis med 200 %

Credit Suisse infiltrerade Greenpeace och fick tillgång till e-postkonton hos organisationen för att i förhand få reda på demonstrationer mot bolaget, infiltration beställdes av före detta operativa chefen Pierre-Olivier Bouée efter att bolagets årsmöte 2017 störts av Greenpeaceaktion i protest mot bankens inblandning i oljeledningen Dakota Access Pipeline

Fondbolaget Vanguard utökar satsning på valutahandel och derivat med andra parter än banker och dess handelsplattformar, ökad handel med andra fondförvaltare genom alternativa plattformar, säger sig vilja diversifiera sina likviditetskällor för bland annat minskad insyn

Varuhuskedjan Macys planerar stänga 125 av minst lönsamma butiker och avskeda 2 000 anställda, särskilt butiker i lägre stående gallerior påverkas, stängde 100 butiker under 2015, hade 867 butiker och 130 000 anställda under 2019

Amazon, Apple, Facebook, Google och Microsoft utgör sammanlagt 18 % av börsindexet S&P 500, har under senaste tre åren haft dubbelt så hög värdeutveckling som indexet i övrigt, handlas på beräknat framtida P/E-tal på 30

137 länder överens om att ta fram gemensamt skattesystem för digitala tjänster och för företag som säljer direkt till slutkund, färdig överenskommelse planeras till slutet av 2020, önskan att undvika handelskrig uppges som orsak

Alla fyra åtalade i Allra-målet frias av enig tingsrätt efter omfattande process med sammanlagt 27 rättegångsdagar, rätten anser det inte bevisat att företaget betalat överpriser för pensionsmedel och ogillar därmed åtalet samt avslår Pensionsmyndighetens skadeståndsyrkande om 200 miljoner SEK, åklagaren Thomas Hertz planerar överklaga domen

Stefan Persson lämnar över posten som styrelseordförande i H&M till sonen och vd:n Karl-Johan Persson vid vårens stämma, bolagets operativa chef Helena Helmersson blir ny vd, Stefan Persson kommenterar att överlämnandet kommer lämpligt då de levererar ökade resultat med god finansiell styrka

Småländska Ambia Trading Group köper Teknikmagasinet för 41 miljoner SEK, finansieras via lån, företaget äger sedan tidigare Apple-återförsäljaren Digital Inn

Swedbanks valberedning föreslår att byta ut halva styrelsen och behålla Göran Persson som styrelseordförande, banken har tappat närmare en tredjedel av sitt börsvärde senaste 15 månaderna efter penningtvättsuppdagandet

Goldman Sachs slutar assistera företag vid börsintroduktion om de saknar tillräcklig mångfald, minst två personer i varje styrelse måste vara kvinna eller tillhöra etnisk eller sexuell minoritet, meddelas av bankens VD David Solomon i Davos, förändringarna lanseras först i Europa och USA

Europeiska aktiemarknader svagt uppåt under tisdagen efter att måndagen varit sämsta dagen på fyra månader – STOXX 600 upp 0,1 % där Airbus var starkast bidragande efter uppgörelser med franska, brittiska och amerikanska myndigheter angående mutbrotts- och korruptionsanklagelser

Genetik- och bioteknikföretaget 23andMe säger upp 100 anställda efter vikande försäljning av DNA-test, vd Anne Wojcicki säger sig överraskad av marknadssvängningen men ser flera tänkbara orsaker såsom oro för integritet efter att konkurrent delat DNA-data med myndigheter vid undersökning av historiska rättsfallet Golden State Killer

Kommunala bostadsbolaget AB Enköpings hyresbostäder beviljas 66,3 miljoner SEK i statligt investeringsstöd av Länsstyrelsen för nyproduktion i stadsdelen Älvdansen

Investerare förväxlar bitcoin och blockkedjor, använder bitcoins ekonomiska prestation som indikator på förväntad framgång för blockkedjeteknik i allmänhet, enligt studie av hur 713 tillkännagivanden från publika företag påverkat deras aktiekurser

Varuhuskedjan Beales med 1 000 anställda ställs under administration efter man ej lyckats hitta köpare eller investerare, var en av Storbritanniens största affärskedjor och startade i Bournemouth 1881 och hade 23 butiker

Mozilla säger upp 70 anställda i kostnadsbesparande åtgärder enligt vd Mitchell Baker, har missbedömt tidsåtgång för nyutveckling av inkomstbringande tjänster och produkter, berörda anställda kommer erhålla avgångsvederlag och stöd för arbetsförmedling

Teknikmagasinet begärs i konkurs efter svårigheter att nå lönsamhet i konkurrens med e-handelsföretag och den svaga kronans fördyring av inköpen, kedjan som grundades 1989 har 300 anställda

Entreprenören och tidigare STCC-föraren Roger Samuelsson upptaxeras med 970 miljoner kronor och krävs på 785 miljoner som följd, Samuelsson uppger Taiwan som hemvist men anses enligt Skatteverket ha tillräckligt stark anknytning till Sverige för att beskattas även här, beslutet kan överklagas

Uber i Kalifornien lanserar efterlängtad möjlighet för förare att se intäkt och slutdestination innan de accepterar uppdrag, den ökade flexibiliteten för förare tolkas av vissa även som sätt att kringgå delstatens nya regleringar inom gig-ekonomin, uppgifter om att satsningen internt går under namnet Project Luigi

Nissans tidigare styrelseordförande Carlos Ghosn flyr Japan där han står åtalad för ekonomiska oegentligheter, påstår han åkte till Libanon för att undkomma orättvisa, släpptes mot borgen i april under villkor att han inte lämnade landet och hans advokater har kvar hans pass

Antalet svenska miljardärer har under 2000-talet ökat med 300 procent till 206, åtta nya miljardärer på ett bräde under 2019 huvudsakligen en följd av EQT:s börsnotering, den i H&M återinvesterande grundarsonen Stefan Persson starkast med förmögenhet om 178 miljarder SEK, knappa 100 miljarder före Securitas-affilierade Melker Schörling

Riksbanken höjer reporäntan till 0 procent från 8 januari, blir slutet på ett femårigt experiment med minusränta som inte fått så stora effekter som man väntat sig

Ljudström tänkt som backuplösning utöver officiell videoström från Bank of Englands presskonferenser säljs till hedgefonder med upp till 8 sekunders försprång för 5000 GBP per presskonferens, banken avbryter samarbetet med företaget som legat bakom strömmen

Huawei ökar sin marknadsandel för mobiltelefoner 2019 och hamnar på andra plats med 17,7 % trots vikande försäljning i USA och Europa, Samsung fortfarande i topp med 21,3 % medan Apple hamnar på tredje plats med 13,6 %

Christer Ceihagen hävdar okänd person gått in på hans företagskonto och fört över drygt 500 000 SEK till konto i Rumänien, hävdar själv att han inte brustit i säkerhet och vill ha tillbaka pengarna av banken som vägrar, Christer säger det måste vara någon inom bankväsendet som tryckt på fel knapp någonstans, banken säger det är tragiskt när äldre personer luras på pengar av skrupellösa typer

Greker som spenderar under 30 procent av sin inkomst elektroniskt ska straffbeskattas med 22 procent av mellanskillnaden med början nästa år meddelar Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis

Paul Volcker avliden vid 92 års ålder, var med och avskaffade guldstandarden under Nixon och fick sedan som chef för Federal Reserve hantera resulterande inflation, var med i en kommission som pekade ut förintelseoffers konton i schweiziska banker och fick namnge reglering som förbjuder banker att handla värdepapper med egna medel

60 % av norrländska hamburgerkedjan Bastard Burgers säljs till norska riskkapitalbolaget Equip, ryktas värderas till 500 miljoner SEK, från att ha startats för tre år sedan har kedjan nu ett trettiotal restauranger och siktar på expansion internationellt

Googles vd Sundar Pichai ersätter Larry Page som vd för Alphabet utöver nuvarande roll, Sergey Brin kliver tillbaka från sin direktörsroll utan att ersättas, grundarna ser företaget som moget och vill förenkla managementstrukturen men förblir aktiva styrelsemedlemmar och aktieägare

Victoria's secrets årliga modevisning ställs in, företagets försäljning har dalat varje kvartal sedan 2016 och de har fått stänga dussintals butiker, beskedet kommer ett halvår efter att marknadsföringschefen kritiserat förslag att ha med överviktiga eller transsexuella modeller

Eurozonen kommer inte drabbas av recession och en återhämtning kommer ske inom närmsta två åren hävdar ECB:s chefsekonom Philip Lane i intervju, Lane besviken på att inflationen inom området endast var 1 %

Jacob Schram utnämns till ny vd för Norwegian och efterträder Bjørn Kjos, kostnadsbesparingar och lönsamhet i huvudfokus för nya vd:n, kommer tidigare från McKinsey där han jobbat som rådgivare, ingen tidigare bakgrund inom flygbranschen

Brittiska lågprisbolaget Easyjet börjar koldioxidkompensera samtliga flygresor till årsvis kostnad på 311 miljoner SEK, svenskättade vd:n Johan Lundgren säger inprisad kompensation bättre affär för kunderna än frivilligt tillval, inga prisförändringar kommunicerade

South African Airways riskerar konkurs genom likvidation om statliga garantier inte erhålls snarast då bolaget inte lyckas säkra lån enligt styrelseledamot Martin Kingston, förlorar dagligen 3,4 miljoner USD efter inledd strejk, hävdar det omöjligt att förhandla med facket i nuvarande situation

EU kan satsa på egen digital valuta för att konkurrera med Facebooks Libra, EU-politiker önskar ECB och centralbanker i EU utforskar möjligheterna, menar Facebooks valuta med sin stora spridning kan utgöra risk för hela det globalt etablerade valutasystemet, senaste G7-mötet konstaterar även risker som penningtvätt, konsumentskyddsgarantier, skatter och cybersäkerhet

McDonalds tidigare vd Steve Easterbrook som avskedades från sin post efter en otillbörlig relation med underordnad kan nu få upp till 85 miljoner USD i aktier och optioner efter att styrelsen klassificerat hans avgång som en uppsägning utan grund, efter Easterbrooks tillträde som vd 2015 har bolagets ställning på marknaden kraftigt förbättrats och aktiens värde mer än fördubblats

Milleniumgenerationen tjänar i snitt tjugo procent mindre än så kallade baby boomers, kan vara anledning till att färre gifter sig, köper hus och skaffar barn enligt The Urban Institute

McDonalds vd Steve Easterbrook lämnar företaget efter att förhållande med samtyckande anställd uppdagats, vilket strider mot företagets policy, ersätts av Chris Kempczinski

Saudi Aramco börsnoteras, 1-2 % av företaget som värderas till 1,2 biljoner USD förväntas säljas för att göra landet mindre beroende av oljeindustrin

Kinesiska Fosun köper konkursdrabbade Thomas Cooks varumärke för 11 miljoner pund, Fosun sedan tidigare den största delägaren i bolaget, ska stärka Fosuns position för kinesisk turism utomlands då hotellkedjorna Casa Cook och Cook's Club ingår i köpet

Svenska Spels resultat sjunker även det tredje kvartalet och nettointäkterna minskar med 5,2 %, Casino Cosmopol och Vegas alltjämt de stora förlustområdena (ned 16,4 %) men även Sport Casino (ned 2 %) och Tur som bedriver lotteriverksamheten (ned 1,5 %) backar, nettoomsättningen sjunker med 25 % i jämförelse med samma period föregående år, vd Patrik Hofbauer säger att resultatet inte är på den nivå vi eftersträvar

Kinas lägsta ekonomiska tillväxttakt på årtionden, 6,0 procent innebär utfall strax under förväntningarna, hålls trots skattelättnader tillbaka av handelskriget med USA och inhemska utmaningar som exempelvis pågående svinpestutbrott

Visa, Mastercard, Stripe och eBay lämnar Facebooks kryptovaluta Libra, sker före de skulle tillfrågas om att avlägga bindande löften om deltagande, antalet partners nu färre än vid lanseringen – kryptovalutan möter med anledning av centraliserad modell motstånd i den konventionella blockkedjevärlden, lagstiftare skeptiska till Facebooks förmåga till finansiell regelefterlevnad

Svensk ekonomi bromsar in samtidigt som arbetslösheten stiger, konjunkturinstitutet kräver åtgärder från regeringen och menar hushållen har belägg för att vara pessimistiska, Magdalena Andersson hävdar man noga följer utvecklingen och är beredd att agera om det krävs, Handelsbanken tror på begränsade stimulanser från centralbanker

Heimstaden beviljas lån på 3 miljarder SEK från Europeiska investeringsbanken för bygga låghyresbostäder på mindre attraktiv mark, kommer bygga 3300 bostäder i fd industriområden, fördelaktig ränta jämfört med vanligt banklån enligt vd Patrik Hall som inte känner till räntenivån

Global Gaming överlåter Ninjacasino till spelbolaget och marknadsföringspartnern Viral Interactive, Global Gaming som förlorade sin spellicens i juni har sett intäkterna sjunka, Viral Interactive innehar svensk spellicens och genom att överlåta spelsajten vill Global Gaming undvika att värdet går till spillo

Danmarks näst största bank Jyske Bank sänker tröskeln från vilken banken ger negativ ränta på insättningar till 750 000 DKK, landet har haft negativa räntor i sju år och centralbanken ser inget hinder att sänka räntan ytterligare från dagens -0,75 %

178 år gamla reseföretaget Thomas Cook går i graven, 165 000 brittiska resenärer strandade utomlands och ska repatrieras av staten med pengar från försäkringssystemet Atol, totalt påverkas 600 000 resenärer

Beyond Meats styrelseordförande Seth Goldman berättar att strategin med positioneringen av produkten är att både vinna slaget om smaken samt att omdefiniera köttbegreppet – att associationsmässigt se kött som protein från djur ska ersättas med att kött definieras baserat på sammansättningen beståndsdelar, så som aminosyror, lipider och andel vatten

Växande marknad för köttsubstitut skönjas när företag som utvecklar växtbaserat protein lyckas få företag som Kentucky Fried Chicken och Burger King att produktifiera alternativ till sina originalrätter, "faux fried chicken" och Impossible Whopper två exempel – New Wave Food ett företag som sticker ut med "flexitarianskt" alternativ, blandar växtbaserat protein med kött från skaldjur

Var femte bostadsrättsförening sparar för lite och har för låg månadsavgift, enligt rapporten Stockholms bostadsrättsbarometer 2019 som analyserat 500 föreningar i Stockholm

Frank Vang-Jensen utses ersätta Casper von Koskull som vd och koncernchef för Nordea i slutet av 2020, sparkades som vd från Handelsbanken i augusti 2016 efter 17 månader på posten med omdömet att han inte levde upp till kraven och helt enkelt inte räckte till, Nordeaaktien upp 1,7 % efter beskedet

Första AP-fonden entledigar vd Johan Magnusson per dagens datum då han brutit mot fondens interna regelverk vad avser innehav och handel med finansiella instrument, nuvarande chefsjurist Teresa Isele utsedd till tillförordnad vd

Sydamerikanska handelsblocket Mercosur sluter frihandelsavtal med Efta-länderna Schweiz, Liechtenstein, Norge och Island, stor seger för Brasiliens frihandelsdiplomati enligt president Jair Bolsonaro

Global Gamings vd Tobias Fagerlund chockad över Spelinspektionens beslut att återkalla Safeents spellicens, menar att det var ett misstag och att lagen är otydlig, beslutet togs utan förvarning eller kommunikation från myndigheten och bidrog till bolagets rörelseresultat för första halvåret föll med 54,5 miljoner och att 90 anställda förlorade jobbet

Carnegie fonder tar över nio fonder samt diskretionär förvaltning av fondbolaget Alfred Berg till ett samlat värde om 10 miljarder SEK, väntar godkännande av Finansinspektionen

Johanna Skogestig internrekryteras och blir ny vd för statliga Vasakronan, tidigare chef för fastighetsinvesteringar, inställd på tuffare tider och ser utmaningar framöver för bolaget i en tid med sjunkande hyror och mer volatil fastighetsmarknad

Beyond Investing bakom veganska fonden VEGN som snart kan handlas på New York-börsen, portföljriktlinjer att investera i företag som ej testar produkter på djur, ej nyttjar animaliska produkter samt ej använder fossila bränslen, plast eller agrokemiska metoder

Ungerns BNP växer med 5,1 % under andra kvartalet, nästan fyra gånger EU-snittet på 1,3 %, överträffar igen analytikernas förväntningar, enligt finansminister Mihály Varga på stabil och balanserad grund i kontrast med tidigare socialistisk ledning

Tysklands BNP ned 0,1 procent under föregående kvartal, medför att tillväxten på årsbasis bedöms minska till 0,4 procent

Flera spelbolag överklagar böter från Spelinspektionen till förvaltningsrätten, sedan årsskiftet har ett 20-tal bolag bötfällts på sammanlagt nästan 100 miljoner kronor, enligt Jonas Nilsson på förvaltningsrätten är ärendena arbetskrävande eftersom praxis saknas

Sandviks vd Björn Rosengren ny vd och koncernchef för ABB, börsen svarar med daglig uppgång om 4,8 % för ABB-aktien

Jyske Bank i Danmark erbjuder 10-åriga bostadslån med -0,5% i ränta, sedan tidigare har Nordea erbjudit räntefria lån med 20 års löptid, speglar osäkerheten på världsmarknaderna där investerare är beredda att ta en liten förlust på lång sikt då de oroar sig för en krasch i närtid

Oväntade räntesänkningar från centralbankerna i Nya Zeeland, Indien och Thailand som sänker med 0,5 procentenheter mot förväntat 0,25, respektive 0,35 mot förväntat 0,25, samt 0,25 mot förväntat oförändrad styrränta

USA:s finansdepartement klassar Kina som valutamanipulerare, finansminister Steven Mnuchin ämnar kontakta Internationella valutafonden för att åtgärda de orättfärdiga fördelar Kinas senaste åtgärder medfört

Oväntad snabb inbromsning av högkonjunkturen under andra kvartalet, BNP minskar oväntat och sysselsättningen faller för andra kvartalet i rad, risk för ytterligare upptrappning av internationella handelskriget, brexit och Mellanösternkonflikterna skapar osäkerhet, obefintligt budgetutrymme för 2020 men ofinansierade åtgärder om drygt 20 miljarder SEK innebär i stort neutral finanspolitik, enligt Konjunkturinstitutet

USA:s centralbank sänker som väntat räntan med 0,25 % till 2,00 % och öppnar för ytterligare sänkningar, första räntesänkningen sedan 2008

Irans regering godkänner förslag att stryka fyra nollor i valutan och döpa om den till toman för att underlätta transaktioner, nuvarande valutan rial handlas officiellt för 42 000 per USD och svartväxlas för 120 000, parlamentets godkännande återstår före genomförande

Johan Westerholm: I takt med att obligationslån förfaller till betalning och behöver omsättas i nya lån kommer den allt svagare kronan innebära att svenska kommuners upplåningskostnader ökar då Kommuninvest, vilka administrerar kommunernas lånefinansiering, främst tar upp lån i utländsk valuta så som USD, kan även skapa svårigheter att återfinansiera japanska Uridashi-obligationer

Nissan, Japans näst största biltillverkare, säger sig behöva avskeda 12 500 medarbetare efter att vinsterna störtdyker med 99 % från föregående år

Svenska Spels intäkter minskar med 2 % det andra kvartalet i jämförelse med samma period föregående år, intäkterna från Casino Cosmopol samt spelautomaten Vegas minskar mest med 12 %, rörelseresultatet faller med 45 % och det statliga bolaget betalar 381 miljoner i spelskatt

Boeing räknar med 4,9 miljarder USD för att kompensera sina kunder för förseningar av 737 Max, säger att olycksplanet kommer vara åter i trafik under Q4, amerikanska luftfartsverket menar dock att man följer en process, inte en tidsplan, trots detta stiger Boeings aktiekurs med 4 %