Ekonomi | bubb.la

Ekonomi

Ekonomi

Moodys sänker Kinas kreditbetyg för första gången sedan 1989, kan innebära högre lånekostnader för kinesiska regeringen 

Finska och danska förhoppningar om att Nordeas huvudkontor hamnar i Helsingfors eller Köpenhamn, syfte med hot om flytt att sänka av regeringen föreslagen avgift samt sätta tidsgräns för inbetalningarna likt hur det fungerar i eurozonen 

Nedtrappning av ränteavdrag, höjd fastighetsskatt och införande av skuldkvotstak EU-kommissionens förslag på svenska åtgärder för att undvika bolånekris, risk för turbulent korrigering på bostadsmarknaden identifieras i årlig genomgång av svenska ekonomin 

Bitcoinpriset passerar 2 000 USD, även andra kryptovalutor har stigit kraftigt senaste tiden till en total marknadsvärdering av 70 miljarder USD, motsvarande knappt 1 % av totala guldvärdet 

Deutsche Bank kommer att kräva tillbaka pengar från tidigare chefer och styrelsemedlemmar för att bidra till bötesbelopp 

Gefleortens mejeri beslutar under föreningsstämma att gå ihop med Arla Foods, klarar inte av att vara ett litet mejeri på en marknad som efterfrågar många specialprodukter 

Uber ville samarbeta med Tesla om förarlösa bilar, Musk tackade nej då de redan planerade egen tjänst 

Grekiska ekonomin minskade med 0,1% av BNP under årets första kvartal och är nu tillbaka i recession, kan bero på fördröjning av nytt räddningspaket 

Post- och telestyrelsen ger startupbolaget Mina Tjänster 350 000 SEK, myndigheten glad över att kunna stötta privat företag som stärker konsumenträttigheterna inom telekommarknaden, Almi sedan tidigare medfinansiär 

Riksrevisionens granskning visar att regeringens ekonomiska prognoser är för optimistiska, överskattning av hushållskonsumtion och lönesumma samt underskattning av statlig konsumtion medför att offentliga finanser framstår starkare än vad de är, avvikelse kan uppgå till 75 miljarder SEK sista prognosåret 

Riksbanken överväger byta målvariabel för inflationsmålet från KPI till KPIF 

Hjälp med ansökan om kompensation vid flygförseningar ny framväxande bransch, effekt av EU-förordning från 2004, Konsumentverket kritisk mot branschen och påpekar att man kan få "gratis" hjälp av myndigheten 

Swedbank frias av Finansinspektionen, beslut sätter punkt för utredningen kring toppchefers privata fastighetsaffärer vilka föranledde att stora delar av ledningen byttes ut 

Bostadsmarknaderna i Sverige, Nya Zeeland och Kanada har störst risk för kraftiga prisfall de kommande fem till åtta kvartalen enligt riskmodell från Goldman Sachs 

SpaceX når förlikning med 4 100 anställda, betalar 4 miljoner USD som kompensation för svårigheter att ta ut lagstadgad rast var fjärde timme 

Brutala sågningar av Stefan Ingves i enkät som TT gjort bland experter, prognosmissar samt "urusel penningpolitik" mellan 2010 och 2014 lyfts fram, åtta av elva tror att S-märkta statssekreteraren Karolina Ekholm tar över 

Toshiba tyngs av förluster i kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric, årsrapporten som ännu inte godkänts av revisorerna redovisar förluster på 8,4 miljarder USD för 2016 men ställer ut förhoppningar om vinst till 2018 

Missnöje med användartillväxt får Snapchat-aktien att falla med knappt 25 procent, förluster på 2,2 miljarder USD väntade och förklaras av personalens bonusprogram kopplat till noteringen 

Zero Hedge: Bitfinex, världens största bytesplattform för Bitcoin, ser ut att gå mot kollaps, brist på transparens och svårigheter för kunder att ta ut pengar har rapporterats  

Ant Financial i Alibaba Group-koncernen nära att finansiera köp av MoneyGram International för 3,5 miljarder USD, strategiskt förvärv att bygga internationellt nätverk för betalningar, måste först godkännas av USA 

Federal Reserve lämnar räntan oförändrad, vidhåller mål om normaliserade räntor, nästa möte 13-14 juni 

Svensk pornografi framgångsrik på 70-talet på grund av tidig legalisering, har nu helt konkurrerats ut av amerikansk produktion, skriver Greta Thurfjell 

Nordens sex största banker förvaltar tillgångar på över en biljon USD, ökning med 11,5 % på ett år, negativa räntor gör affärsmodellen mer attraktiv 

Ökningstakten av belåningen för svenska hushåll fortsätter att öka, konsumtionslån ökar mest, räntorna stiger marginellt och ökningstakten för penningmängden ökar 

Årlig svensk löneökningstakt 2,6 procent uppmätt i februari, ökning snabbast i kommuner och landsting, effekt av satsningar på lärare och undersköterskor 

Thomas Forkner som medgrundade Waffle House avlider vid 98 års ålder, andra medgrundaren Joe Rogers dog förra månaden 

George Friedman: Cykliskt mönster tyder på att recession i USA är att vänta inom två år – lär resultera i social oro i Europa, Kina och Ryssland samt ekonomisk dominoeffekt skadlig för Tyskland, Kina och andra exportländer inom industri och råvaror 

EU-kommissionen misstänker att Tre, Telenor, Tele2 och Telia gjort sig skyldiga till kartellbildning och missbruk av dominerande ställning 

Federal Reserve Atlanta sänker tillväxtprognosen för Q1 2017 till 0,2 % i reala termer mätt i BNP, sämsta kvartalet med räntehöjningar sedan Q4 1980 

ECB lämnar räntan oförändrad och fortsätter kvantitativa lättnader i oförändrad takt, oroas av risk för EU-skeptisk utgång i franska presidentvalet  

Riksbanken lämnar räntorna oförändrade på -0,5 % och förlänger köp av statsobligationer, kronan faller på oväntat besked 

Twitters användarantal ökade med 11 % förra kvartalet, en rejäl minskning med samma period förra året, samtidigt ökade intäkterna med 1 %, annonsörer flyttar möjligen till andra tjänster 

Fannie Mae tillåter bostadslåntagare att exkludera studie- och kreditkortsskulder samt billån från skuldkvot om någon annan betalar 

Riksbanken bekräftar att de genomför regelbundna fysiska revisioner av guldreserven men vägrar publicera rapport med serienummer och finvikt, anser sig ändå vara bland de mest transparenta centralbankerna i världen, offentlighetsprincipen ej prövad 

Riksdagens pensionsgrupp överens om att stoppa "missbruket" i premiepensionssystemet, oseriösa aktörer ska plockas bort och vissa marknadsföringsmetoder förbjuds 

Libyens centralbank lovar försvara dinaren som handlas på svart marknad till sjättedel av officiell kurs, landets två konkurrerande regeringar eniga kring strategi 

Delaware, Wyoming, Nevada och ön Labuan i Malaysia pionjärer i den institutionella konkurrensen, erbjuder låg skatt och starkt integritetsskydd 

367 515 anmälningar har kommit in till program och kurser på svenska högskolor för höstterminen 2017, minskning med 2 % från vårterminen 2016 beror på god arbetsmarknad och minskande årskullar, uppger Universitets- och högskolerådet 

Magdalena Andersson överväger statlig förmögenhetsfond för att lösa likviditetsproblem på obligationsmarknaden, Andersson hänvisar till norsk statsskuld på 30 procent av BNP trots oljefond 

Satellitbilder av nattbelysning i Kina antyder att landets ekonomiska tillväxt är högre än vad officiell statistik indikerar, myndigheter kan underskatta tillväxt i tjänstesektorn enligt studie genomförd av amerikanska ekonomer 

Läckta dokument visar att NSA troligen har verktyg för att påverka banktransaktionssystemet SWIFT, företaget hävdar att huvudnätverket aldrig hackats men medger att det kan ha skett på lokala nivå 

Pris på potatischips i Japan upp kraftigt efter dålig skörd, chips med pizzasmak kostar över 100 SEK, regelverk förhindrar import  

Uber omsatte 6,5 miljarder USD förra året samt gjorde förlust på 2,8 miljarder USD, bolaget värderat till 68 miljarder USD 

Peter Schiff: Kina och Ryssland närmar sig varandra med guldbaserat handelssystem, östlig guldmyntfot kan utmana dollarns globala hegemoni 

Josh Ryan-Collins: Land som produktionsfaktor jämte arbete och kapital bortglömd av moderna ekonomer fixerade vid marginalproduktivitetsteori, leder till missförstånd av stagnation och misslyckad stimulanspolitik 

Kanadas regering föreslår full legalisering av cannabis från 2018, marknaden väntas omfatta 4,6 miljoner brukare och 655 ton cannabis årligen 

Indiska företaget Flipkart tar in 1,4 miljarder USD i riskkapital för att finansiera intensifierad konkurrens med Amazon, bland investerarna finns Microsoft, Ebay och Tencent 

Folksam säljer sin andel av ägandet i Friends Arena om 11,1 % till SvFF för 17 000 kronor, köptes för 100 000 000 kronor år 2013, Fabege med 66,7 % och SvFF med 33,3 % kvarvarande ägare 

Merchanting anledning till svenskt bytesbalansöverskott, fenomenets betydelse ökar i och med att multinationella bolag flyttar produktion utomlands men behåller huvudkontor och andra funktioner i Sverige 

Dubaibörsen listar spotkontrakt för guld noterade i yuan i samarbete med Shanghai Gold Exchange, första börs utanför Kina som använder kinesisk prissättning, ett kontrakt motsvarar 1 kg finguld  

Kostnaderna för att utveckla nya läkemedel drivs upp av att de flesta test för nya mediciner misslyckas när de testas på människor, test på möss kan vara vilseledande  

Avanzas kunder har upprepade gånger under 6 månader inte fått aktier vid överteckningar vid noteringar, I fallet Actic så beror det på att Avanza inte arrangerar börsnoteringen enligt Kristian Carlsson Kemppinen 

Bank of England involverade i Liborskandalen enligt hemlig inspelning där centralbanken pressar affärsbanker att sänka räntor 

Kina gör eftergifter till USA för att undvika handelskrig, större tillgång till kinesiska marknader för investeringar i finanssektorn samt nötköttsexport 

Affärskedjor i USA stänger i snabb takt, fortsätter trenden blir stängningarna fler än 2008-2009 i samband med finanskrisen  

Regeringsutspel och växande marknad riktar svenska investerare och företagare mot medtechsektorn, globala marknaden för uppkopplad digital hälsa uppskattas 115 miljarder USD 2025, enligt analysföretaget Research and Markets 

Amerikanska centralbanken planerar att börja minska sin balansräkning i slutet av 2017 enligt diskussion på senaste mötet, balansräkningen har växt från 1 biljon dollar till 4,5 biljoner dollar senaste tio åren 

Aviserad fastighetsskatt skjuts på framtiden, fastighetsbolag stiger på börsen 

Tesla har nu högre marknadsvärde än Ford, om än lägre omsättning och vinst 

Island kan binda krona till euro med anledning av oro för överhettad ekonomi, sista kvarvarande restriktionen från bankkrisen lyftes under mars 

Eniro tvingas till nyemission, ägare av konvertibla lån ombeds konvertera till aktier, bankerna går med på avskrivningar, kostnaderna på 88 miljoner SEK för rekapitaliseringen finansieras med nya lån, förutsätter aktiestämmans godkännande 9 maj 

Afrika kan bli nästa frontiermarknad för riskkapital, investeringarna i nystartade företag har nästan tiofaldigats på fyra år 

Hon Hai Precision, även känt som Foxconn, rapporterar nettovinst på 148 miljarder TWD för 2016, bästa resultatet i företagets historia 

Guldfyndighet på 383 ton funnen i Shandongprovinsen, ytterligare 167 ton förväntas prospekteras, fyndigheten potentiellt värd 22 miljarder USD 

Telia Company lånar upp 15 miljarder SEK genom hybridobligationer, kommer användas för att omfinansiera äldre lån enligt företaget 

American Airlines köper 2,76 % av statsägda China Southern Airlines för 200 miljoner USD  

Asiatiska teknologijätten Tencent köper 5 % av Tesla för 1,7 miljarder USD, blir en av de största aktieägarna 

Kickstarter har möjliggjort finansiering av 10 000 spel sedan 2009, miljontals människor har sammanlagt ställt 5,3 miljarder USD till förfogande i över 100 000 projekt 

Svenskt bolag erbjuder investeringar på iranska börsen, finansierar sig helt via bitcoin då inga svenska banker ville erbjuda bankkonto till följd av USA:s sanktioner mot Iran 

Nordea och Danske Bank misstänkta deltagare i internationell penningtvättshärva, 14 domare i Moldavien anhållna för inblandning, omfattningen mellan 20-80 miljarder USD 

Banken Goldman Sachs bekräftar att hundratals arbetstillfällen flyttas från London till EU i och med Brexit 

Kinas växande medelklass leder till omfattande ökning av hummerimport från USA, handeln i stort sett obefintlig före 2010 

Danska statsskulden 38 procent av BNP nu enbart lån i danska kronor, drygt hälften till danska försäkrings- och pensionsbolag samt 40 procent till utländska investerare 

Kinesiska tullavgifter och restriktioner för utländskt ägande inom bilindustrin väntas bli föremål för diskussion när Donald Trump möter Xi Jinping i april  

Deutsche Bank gör nyemission om 8 miljarder EUR till 35 % rabatt jämfört med fredagens stängningskurs 

Finansdepartementet remitterar förslag om att reformera Riksbanken, utdelning till stat endast om egna kapitalet överstiger 60 miljarder SEK, statsskuldens omfattning ska beslutas av riksdagen, ska stärka bankens oberoende 

Ökad statlig konfiskering med 113 miljarder SEK under 2016 konsekvens av skattehöjningar på arbete, intäkter från skatt på kapital minskar, statens totala kostnader ökar och landar på 1 320 miljarder 

Lars Wilderäng: Federal Reserves räntehöjningar kommer öka räntorna på svenska bostadslån, riskerar spräcka bostadsbubblan då räntekostnader kan öka med 166 % på några år 

Bank of Japan lämnar räntorna oförändrade och fortsätter kvantitativa lättnader om 700 miljarder USD per år, spreaden mellan japanska och amerikanska tioåriga obligationer ökar 

Federal Reserve höjer räntan till mellan 0,75 och 1,0 %, ser inte längre 2 % prisinflation som tak, planerar att höja räntorna stegvis under 2017 och 2018 

Saudiarabiens kung Salman bin Abdulaziz besöker Peking, Kina intresserat av Saudi Aramco samt notering i Hongkong 

Kinas centralbank följer efter Federal Reserve med att öka lånekostnader, vill påverka kapitalflöden med räntepolitik 

Intel köper Mobileye för 15 miljarder USD i satsning på förarlösa bilar 

Toshiba skjuter upp finansiell rapportering ytterligare en månad, överväger ansöka om konkursskydd för kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric 

Soundcloud gör det möjligt för diskjockeys att tjäna pengar på uppladdade remixer 

Mattias Lundbäck: Premiepensionerna endast 13 % av pensionssystemet och statens inkomstpension sämre och dyrare, skulle aldrig få tillstånd att bedriva verksamhet på samma villkor som privata fonder 

Puerto Ricos fordringsägare vill se förlängd tidsfrist för ny finanspolitisk plan, vill ha mer inflytande i reformerna då de riskerar att förlora utlånade medel 

378 017 inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, betydligt högre arbetslöshet bland unga män än bland kvinnor, förklaras av analyschef på myndigheten med att kvinnor i högre grad slutför gymnasiet och studerar vidare 

Island lyfter alla kapitalkontroller på medborgare, företag och pensionsfonder från och med tisdag, har varit på plats sedan finanskrisen 2008 då banksektorn kollapsade 

Svenska fastighetsbolag klarar inte att räntorna går upp med 2-3 %, enligt Kristian Larsson anställd hos MacroBond 

Hyrorna sjunker i Manhattan, utbudet av outhyrda lägenheter upp 12 % mot förra februari, snitthyran ner till 3 350 USD per månad 

ECB lämnar räntan oförändrad, fortsätter inflatera penningmängden genom stödköp av obligationer men sänker nivån från 80 till 60 miljarder EUR per månad, programmet ska fortsätta tills KPI stabiliseras vid målet om 2 % 

Detaljhandelsbubblan har spruckit enligt Urban Outfitters VD, överetablering av fysiska butiker i USA som är sex gånger högre per capita än i Europa och Japan, importtullar skulle knäcka branschen enligt analys 

Nya jobb 100 000 fler än väntat under Trumps första månad som president, totalt 298 000, arbetslösheten nu 4,7 % 

Bostadspriser i Danmark har inte återhämtat sig efter toppen 2006 trots nollräntor, stor variation beroende på område 

Schweiz världens största valutamanipulatör enligt The Economist, centralbanken har köpt utländsk valuta för 700 miljarder CHF för att minska värdet på schweizerfrancen  

Maersk Line och IBM använder blockkedja för att spåra försändelser och transaktioner 

Snapchat rasar efter notering, ner 22 % sedan första dagen på börsen, handlare betalar 15 till 40 procents ränta för att få förtur till att blanka aktien 

Chokladpriser väntas falla då kakaoproduktion ökar kraftigt framför allt i Västafrika 

Alasdair MacLeod: Guld alternativ för Eurasiens centralbanker när behovet av USD och EUR minskar av geostrategiska eller ekonomiska skäl, G20 har misslyckats efter finanskrisen