Ekonomi | bubb.la

Ekonomi

Ekonomi

Nordea och Danske Bank misstänkta deltagare i internationell penningtvättshärva, 14 domare i Moldavien anhållna för inblandning, omfattningen mellan 20-80 miljarder USD 

Banken Goldman Sachs bekräftar att hundratals arbetstillfällen flyttas från London till EU i och med Brexit 

Kinas växande medelklass leder till omfattande ökning av hummerimport från USA, handeln i stort sett obefintlig före 2010 

Danska statsskulden 38 procent av BNP nu enbart lån i danska kronor, drygt hälften till danska försäkrings- och pensionsbolag samt 40 procent till utländska investerare 

Kinesiska tullavgifter och restriktioner för utländskt ägande inom bilindustrin väntas bli föremål för diskussion när Donald Trump möter Xi Jinping i april  

Deutsche Bank gör nyemission om 8 miljarder EUR till 35 % rabatt jämfört med fredagens stängningskurs 

Finansdepartementet remitterar förslag om att reformera Riksbanken, utdelning till stat endast om egna kapitalet överstiger 60 miljarder SEK, statsskuldens omfattning ska beslutas av riksdagen, ska stärka bankens oberoende 

Ökad statlig konfiskering med 113 miljarder SEK under 2016 konsekvens av skattehöjningar på arbete, intäkter från skatt på kapital minskar, statens totala kostnader ökar och landar på 1 320 miljarder 

Lars Wilderäng: Federal Reserves räntehöjningar kommer öka räntorna på svenska bostadslån, riskerar spräcka bostadsbubblan då räntekostnader kan öka med 166 % på några år 

Bank of Japan lämnar räntorna oförändrade och fortsätter kvantitativa lättnader om 700 miljarder USD per år, spreaden mellan japanska och amerikanska tioåriga obligationer ökar 

Federal Reserve höjer räntan till mellan 0,75 och 1,0 %, ser inte längre 2 % prisinflation som tak, planerar att höja räntorna stegvis under 2017 och 2018 

Saudiarabiens kung Salman bin Abdulaziz besöker Peking, Kina intresserat av Saudi Aramco samt notering i Hongkong 

Kinas centralbank följer efter Federal Reserve med att öka lånekostnader, vill påverka kapitalflöden med räntepolitik 

Intel köper Mobileye för 15 miljarder USD i satsning på förarlösa bilar 

Toshiba skjuter upp finansiell rapportering ytterligare en månad, överväger ansöka om konkursskydd för kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric 

Soundcloud gör det möjligt för diskjockeys att tjäna pengar på uppladdade remixer 

Mattias Lundbäck: Premiepensionerna endast 13 % av pensionssystemet och statens inkomstpension sämre och dyrare, skulle aldrig få tillstånd att bedriva verksamhet på samma villkor som privata fonder 

Puerto Ricos fordringsägare vill se förlängd tidsfrist för ny finanspolitisk plan, vill ha mer inflytande i reformerna då de riskerar att förlora utlånade medel 

378 017 inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, betydligt högre arbetslöshet bland unga män än bland kvinnor, förklaras av analyschef på myndigheten med att kvinnor i högre grad slutför gymnasiet och studerar vidare 

Island lyfter alla kapitalkontroller på medborgare, företag och pensionsfonder från och med tisdag, har varit på plats sedan finanskrisen 2008 då banksektorn kollapsade 

Svenska fastighetsbolag klarar inte att räntorna går upp med 2-3 %, enligt Kristian Larsson anställd hos MacroBond 

Hyrorna sjunker i Manhattan, utbudet av outhyrda lägenheter upp 12 % mot förra februari, snitthyran ner till 3 350 USD per månad 

ECB lämnar räntan oförändrad, fortsätter inflatera penningmängden genom stödköp av obligationer men sänker nivån från 80 till 60 miljarder EUR per månad, programmet ska fortsätta tills KPI stabiliseras vid målet om 2 % 

Detaljhandelsbubblan har spruckit enligt Urban Outfitters VD, överetablering av fysiska butiker i USA som är sex gånger högre per capita än i Europa och Japan, importtullar skulle knäcka branschen enligt analys 

Nya jobb 100 000 fler än väntat under Trumps första månad som president, totalt 298 000, arbetslösheten nu 4,7 % 

Bostadspriser i Danmark har inte återhämtat sig efter toppen 2006 trots nollräntor, stor variation beroende på område 

Schweiz världens största valutamanipulatör enligt The Economist, centralbanken har köpt utländsk valuta för 700 miljarder CHF för att minska värdet på schweizerfrancen  

Maersk Line och IBM använder blockkedja för att spåra försändelser och transaktioner 

Snapchat rasar efter notering, ner 22 % sedan första dagen på börsen, handlare betalar 15 till 40 procents ränta för att få förtur till att blanka aktien 

Chokladpriser väntas falla då kakaoproduktion ökar kraftigt framför allt i Västafrika 

Alasdair MacLeod: Guld alternativ för Eurasiens centralbanker när behovet av USD och EUR minskar av geostrategiska eller ekonomiska skäl, G20 har misslyckats efter finanskrisen 

Paris höjer straffskatt på tomma bostäder, överhettad marknad gör att mer än 100 000 bostäder används enbart som investeringsobjekt 

Daimler återkallar en miljon bilar efter att defekta säkringar tros ha orsakat 50 bränder 

Guldimport till Indien upp 82 % mot februari förra året, efterfrågan stark då kriget mot kontanter gjort att köpare flyttat fram guldköp 

Martin Armstrong: Den stundande skuldkrisen i USA planerad inträffa efter Obama lämnat Vita huset, media kommer lägga hela skulden på Trump 

Överskott i statsbudgeten utgörs främst av 50 lånade miljarder på grund av fördelaktig ränta på skattekonto, enligt Riksgälden, väntas ändras efter regeländring 

Nomi Prins: Negativa räntor skapar artificiellt finanssystem, världens skulder tre gånger större än BNP, resultat av Federal Reserves policies [video] 

En bitcoin kostar för första gången mer än ett uns guld efter ökning med 185 procent under senaste året 

Banker och IT-bolag i gemensam blockkedjesatsning, ska utveckla standardiserad mjukvara baserad på Ethereum i syfte att minska transaktionskostnader 

Indien fortfarande snabbast växande av världens större ekonomier trots krig mot kontanter, 7 % tillväxt på årsbasis under sista kvartalet 2016 

David Stockman: USA:s skuldtak blir återigen problem den 15 mars, Trump har ärvt ekonomiskt kaos, blir inte ny Reagan 

Börsnoteringen av Saudi Aramco förväntas ske till värdering av 2 biljoner USD, kritiker menar att värdet borde vara så lågt som 400 miljarder USD, flera börser slåss om noteringen 

Martin Armstrong: Kinas etablering av CIPS som alternativ till SWIFT ska ses i ett politiskt ljus istället för ett ekonomiskt, Kina vill inte överge dollarn 

Snap Inc kan kräva säljförbud av aktier i upp till ett år efter börsintroduktion för att minska risk för prisfall, anses vara ett tecken på starkt intresse för noteringen 

Irans ekonomiska återhämtning efter sanktionerna "imponerande" enligt IMF, tillväxt på 6,6 % och prisinflation under 10 % en framgång, fortsatt utveckling hotas av nya sanktioner 

1,2 miljarder SEK privata investerares tillskott till Almi invest under 2016, ny högstanotering parallellt med rekordår för både antal noteringar och exits, vd lovar öka interferens på marknaden 

Japanska parlamentets underhus röstar ja till rekordstor budget om 870 miljarder USD, stigande utgifter för en åldrande befolkning samt upprustning av militären de största ökningarna 

ECB kommer inte avsluta kvantitativa lättnader i närtid enligt Jens Weidmann som "ser kritiskt" på programmet då skuldnivåerna är fortsatt höga i Europa 

Hälften av amerikanska collegestudenter tror att deras studieskulder kommer skrivas av, stora kunskapsbrister gällande hur systemet fungerar, avskrivning kan förekomma givet tio års anställning inom offentligt bristyrke samt prickfria betalningar 

Millenniumgenerationens värderingar välanpassade till era som underlättar nischad preferensuppfyllnad och försvårar för dem som motiveras av statuskonkurrens  

Trumps tillträdande chefsekonom förespråkar frihandel och stimulanspolitik i form av statliga anställningar, är öppen för utsläppsskatter 

Dynamik och skapande kraft i amerikansk marknad garanterar trenden av värdeskapande för företag långt in i framtiden, Berkshire Hathaway-aktien har stigit i snitt 19% per år i 52 år, överträffat S&P 500 samtliga dessa år, enligt Warren Buffett i årligt brev till aktieägare [pdf] 

Danska smartphoneföretaget ID2me i konkurs efter bara ett år – skulle utmana Apple och Samsung med sin smartphone ID1  

Bitcoin nära toppnotering, spekulation om att SEC i USA ska godkänna börshandlad fond baserad på bitcoin, samtidigt blockeras uttag av bitcoin från valutaväxlare i Kina till följd av bristande KYC/AML rutiner efter inspektioner från landets centralbank 

Burger Kings ägarbolag köper Popeyes, förvärvet omfattar 2 600 restauranger varav 97 procent drivs som franchise, köpeskilling 1,8 miljarder USD 

Alan Greenspan säger i intervju att guldmyntfoten borde varit kvar, det var inte den utan politiken som var problemet, hävdar hans egna beslut som centralbankschef inte hade ändrats nämnvärt om den behållits  

Ökande andel utomäktenskapliga barn förklaras delvis av mäns minskande värde på giftermålsmarknad när deras möjligheter till arbete inom tillverkningsindustri minskar 

Avanzas sparekonom Claes Hemberg varnar för det ljusskygga pyramidspelet Onecoin, enligt SvD har 56 000 privatpersoner i Sverige köpt in sig i den påstådda digitala valutan som säljs in på sektliknande möten 

Läkemedelsindustrin i USA oroliga över Trumps vilja att avreglera, tror sig inte kunna sälja produkter utan statlig kontrollprocess 

Ytterligare kritik mot föreslagen finansskatt, träffyta för omfattande enligt FAR, krav på förutsebarhet ej uppfyllda 

Kirgizistans centralbank vill att varje medborgare ska äga 100 gram guld, banken faciliterar redan köp och försäljning av tackor mellan 1-100 gram 

Snap Inc, företaget bakom Snapchat, förväntas börsnoteras till värdering på 19,5-22,2 miljarder USD, trots att användartillväxten minskade med 50 % under sista kvartalet 2016 

SJ investerar 5 till 6 miljarder SEK på nya snabbtåg under de kommande fem åren, maxhastigheten kommer vara 200 km/h 

Marknadskoncentration växande problem samtidigt som antitrustböter ökar, regleringar bidragande orsak men även tekniska skiften som gör att enskilda företag kan bli mer dominerande på grund av nätverkseffekter 

Putin och den ryska centralbanken i intimt samarbete för att städa upp korruptionen i banksystemet, kommer ta 3-5 år till med övertagande, tvångsförvaltning och nerläggningar då banker beskylls för att gömma dåliga lån 

Försäkringsbolag riskerar att förlora 20 miljoner AUD på grund av närmare 100 skogsbränder i New South Wales 

Brittisk inflation når högsta nivån på två och ett halvt år, ökade priser på bränsle och mat bakom ökning till 1,8 procent, Bank of Englands mål 2,0 procent 

Apples börsvärde återigen över 700 miljarder USD efter stark januarirapport och förväntningar inför nästa Iphone 

Maltas ekonomi förväntas växa snabbare än EU-genomsnittet, fortsatt rekordlåg arbetslöshet men brist på kvalificerad arbetskraft hinder, EU-kommissionen anser att öppen handel gör landet svagare medan statlig utvecklingsbank stärker 

Hyresgäster i dyra städer motsätter sig nybyggnation trots att ökat utbud i teorin gynnar hyrande 

Vincent Geloso: Ekonomisk tillväxt under efterkrigstiden överskattas på grund av felaktigt antagande att hemmafruar inte producerar något, värdet av detta måste subtraheras från BNP-ökning som följde av övergång till förvärvsarbete 

Oväntat låg norsk inflation kopplas till högre energipriser, kärninflationens årstakt 2,1 procent mot centralbankens mål på 2,5 procent 

Priser på småhus upp nio procent det senaste året, samtliga 21 län påvisar ökningar för perioden 

Amerikanska centralbanken som äger 1,75 biljoner USD av de amerikanska bostadsobligationerna förväntas börja sälja av dessa under 2018, skapar oro för höjda räntor och press på amerikanska bolånetagare 

Massiv remisskritik mot föreslagen finansskatt, extra arbetsgivaravgift på 15 procent kan radera 16 000 arbetstillfällen enligt företrädare för banksektorn 

Bokhandelskedjan Waterstones gör vinst för första gången på flertal år efter omfattande kursändring med fokus på oberoende för enskilda butiker och från stora förlag 

WeChat utökar betalning mellan användare, erbjuder nu gåvor i guld, tidigare satsning i lokal valuta framgångsrik då 300 miljoner chattare anslutit sig till betalsystemet 

Insurance Europe, Europeiska branschorganisationen för försäkringsbolag, anser nya regelverket Solvens II anger för höga kapitalbuffertar vilket kan skada kunderna, försäkringsindustrin och hela ekonomin 

Deutsche Bank tar ut annons i flera tyska tidningar för att be om ursäkt för överträdelser en vecka efter årsförlust på 1,4 miljarder EUR tillkännagetts, 7 000 rättsfall pågår fortfarande 

Spotify på konkursens rand efter två inställda börsnoteringar, avtalsklausuler om massiva aktierabatter och 1,5 miljarder USD i lån som gör att företaget är för dyrt för att köpas ens av de största aktörerna 

Bitcoin står inför kris som måste lösas med politiska snarare än tekniska medel, insikt krävs om att intressenter ser till egennytta snarare än tekniska argument enligt Rick Falkvinge i intervju med Cointelegraph 

Sharp når kvartalsmässiga vinstresultat för första gången på två år, ny ledning har fokuserat på kostnadsbesparingar och snabbare beslutsprocesser 

Biografer i USA satsar på alkoholservering för att behålla besökares intresse, 32 delstater har liberaliserat regler under senaste två åren, dock inte New York på grund av lobbying från Broadway 

Ökad etnisk mångfald i kaliforniska stadsfullmäktige leder till lägre offentliga utgifter och färre röster för ledamöter i efterkommande val, tyder på att parlamentarisk oenighet minskar utgifter enligt forskning publicerad i American Economic Journal: Economic Policy 

Miljardföretaget Canopy Growth Corp. som säljer medicinsk cannabis byter kod på Torontobörsen till WEED, aktiekursen har tredubblats senaste 12 månaderna 

Tesla Motors byter namn till Tesla Inc som ett led i bolagets utveckling mot ett energibolag, vid sidan av bilproduktion 

Rysslands ekonomiska problem värre i regionerna än på federal nivå, kan resultera i ökade spänningar och ge bränsle åt splittring av landet 

Apples av EU-kommissionen påförda skatteskuld till Irland betalas ej inom tidfrist, EU-kommissionär visar förståelse med anledning av summans omfattning på 13,9 miljarder USD, irländsk regering har tidigare kritiserat EU-inblandning 

Guldpriset upp då marknaden förvånad över en president som faktiskt genomför det han sagt under valrörelsen, enligt marknadsanalytiker på Oanda Corp i Singapore 

Apples aktie upp 3 % efter oväntat positiv rapport och stark försäljning av Iphone, rekordstor kassa om 246 miljarder USD ska delvis repatrieras till USA enligt VD 

Tyler Cowen: Trumps ekonomiska politik mer sofistikerad än kritiker tror, innebär icke-egalitär ekonomisk omfördelning genom beskattning av konsumtion och subventionering av löner 

24-årig entreprenör tjänar 345 000 USD på 2 månader genom att hinna före crowdfundat projekt till marknaden med stresskub 

Iran ska sluta använda USD som primär valutareserv med start i mars 2017, sanktionerna mot landet har minimerat handel med USA, centralbanken ser större värde i alternativ 

Warren Buffett har köpt aktier för 12 miljarder USD sedan amerikanska presidentvalet, sålde tidigare under 2016 aktier för 20 miljarder USD, enligt intervju med Charlie Rose 

Största läkemedelsföretagens aktier upp efter möte med Trump, som yrkar dem sänka priserna och producera mer i USA, lovar i gengäld snabba på väntetid för godkännande av nya mediciner  

Fastighetspriser i Indien faller efter demonetariseringen, brist på kontanter stark faktor enligt utredning, bra för medelklassen enligt densamma 

Venugopal Reddy, fd centralbankir i Indien: Guld är den ultimata formen av pengar, del av indisk kultur och fungerar som försäkring för indiska kvinnor, dags för en omfattande revidering av landets guldpolicy 

Amerikanska och brittiska myndigheter ålägger Deutsche Bank att betala 630 miljoner USD, anledningen penningtvätt som involverar utförandet av tio miljarder USD från Ryssland 

Jim: Frihandel självklart genomsnittligt fördelaktigt, men protektionism har psykologiska fördelar i det betonar värdet av produktion, motverkar att globala regleringar ersätter mindre skadliga lokala regleringar 

Bitcoinplånboksföretaget Xapo får tillstånd att ha verksamhet i Schweiz utan banklicens, går med i självreglerande organisation