Ekonomi | bubb.la

Ekonomi

Ekonomi

Genomsnittlig bolåneränta har på ett år stigit med 2 procentenheter från 1,32 till 3,35 procent medan räntan på löne- och sparkonto stigit med 0,5 procentenheter från 0,08 till 0,55 procent, enligt statistik från Statistiska centralbyrån, ingen kommentar angående avgifter för att inneha bankkonto

Skatten på ISK-kontot höjs med 135 procent 2023, blir nu 0,882 procent av kapitalunderlaget jämfört med 0,375 procent för 2022, enligt Tidöavtalet skulle en grundnivå på 300 000 kronor bli skattefri men detta finns inte med i regeringsbudgeten för 2023

Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent, enbart föranmälda journalister med presslegitimation får ställa frågor vid pressträffen via Zoom med riksbankschef Stefan Ingves, centralbanken skriver att inflationsutvecklingen fortsatt är svår att bedöma och att stigande priser och högre räntekostnader är kännbara för hushåll och företag, men skulle bli än mer kännbara om inflationen blev kvar på dagens nivåer

Krisande schweiziska storbanken Credit Suisse varnar för preliminär förlust på 16 miljarder kronor under fjärde kvartalet bland annat till följd av kapitaluttag från kunder på 926 miljarder kronor mellan slutet på september och 11 november, ordförande Axel Lehmann säger att aktieägarnas godkännande av kapitaltillskottet markerar ytterligare ett viktigt steg i resan mot att bygga det nya Credit Suisse

Quoth the Raven: Sam Bankman-Fried fortfarande på fri fot trots att allting tyder på att han begått bedrägeri på 30 miljarder dollar och jämförs med Enron och Bernie Madoff, istället för att ställas inför rätta nu kommer han frågas ut i kongressen i USA i december, medan The New York Times och The Washington Post skriver hyllningsartiklar som förringar hans ansvar och demokraterna och deras vänner i media tar det uppenbart försiktigt med honom trots att de säger sig avsky miljardärer

Konkursen i Saab färdigställs efter att ha inletts 2011, staten förlorar omkring 900 miljoner i lån som de har gått i borgen för, företaget som grundades 1947 såldes till Spyker 2010 men gick inte att rädda, 18 miljoner kronor ska delas ut till 900-talet tidigare anställda

Stålkoncernen SSAB investerar 45 miljarder kronor i två nya anläggningar på Svartön i Luleå och på andra sidan Bottenviken i Brahestad i Finland, koldioxidutsläppen väntas minska med 90 procent men produktionsvolymen kommer att ligga i nivå med nuvarande kapacitet med möjlighet till bredare produktutbud

Sam Bankman-Fried erkänner att etiken bara var en yta, känner skuld till de som luras av hans och andras vackra ord, ångrar att han ansökte om konkurs för sin kryptobörs FTX och säger hans mål är nu att inom två veckor samla in 8 miljarder USD

Inflationstakten i Sverige enligt KPI steg till 10,9% i oktober, KPIF vilken rensar bort räntekostnader föll dock från 9,7% i september till 9,3% i oktober, KPIF-fallet primärt drivet av lägre elpriser vilka sjönk med 24% i oktober jämfört med föregående månad

El Salvador riskerar konkurs i samband med internationell skuldamortering på 667 miljoner USD i januari och Kina erbjuder sig köpa landets utlandsskuld, president Bukele meddelar att landet inleder frihandelsavtal med Kina och konstatera att man inte gjort några förluster på sina omfattande investeringar i Bitcoin eftersom han inte sålt

Nordic Brass Gusum som är ett av Sveriges äldsta bruksföretag varslar 21 personer efter att elkostnaderna stigit med 12 miljoner SEK på årsbasis för perioden januari till september, vd Björn Wiborg kommenterar att lågkonjunkturen redan är här och att rimliga elpriser krävs för att svensk basindustri ska kunna bedriva verksamhet

Kryptobörsen FTX:s likviditetskris och förtroendetapp innebär troligen att demokratiska partiet går miste om ytterligare donationer från grundaren Sam Bankman-Fried, 30, som varit partiets näst största givare efter George Soros, företaget hotas av konkurs, eventuella utredningar av tillsynsmyndigheter och under söndagen gjorde kunder uttag på 5 miljarder USD

Byggbolaget Serneke kommer att säga upp cirka 100 anställda, avvecklar ett antal av bolagets verksamheter bland annat i Stockholm och Helsingborg, till följd av negativa resultat och sinande kassaflöden, största nuvarande pågående byggprojekt i Göteborg, Karlatornet, kommer enligt VD Michael Berglin inte att påverkas

Meta annonserar uppsägning av 11 000 anställda, nyligen uppsagde seniore researchern Alex Leavitt, som önskar benämnas med pronomenena de respektive dem och enligt Linkedin hjälpte till med att leda forskning om hatretorik, desinformation och förtroende, kommer att resa utomlands och eventuellt skriva en bok

Indiens centralbank lanserar en pilotstudie av e-rupien, låter nio banker utföra interbanktransaktioner med den digitala valutan, sägs ha samma värde och legitimitet som en sedel eller ett mynt förutom att inte ta fysisk form, betonar att då valutan kommer att kontrolleras av centralbanken är den olik kryptovalutor som är decentraliserade och svåra att kontrollera

Kroatien kommer att införa euron den 1:a januari 2023, anslöt sig till EU för närmare tio år sedan, har haft en inflationstakt på 13 procent i september jämfört med eurozonens 10, den kroatiska centralbankens Ana Sabic säger att valutan ger motståndskraft och hävdar att man nu kommer ha tillgång till gynnsammare lånevillkor

Konkurser bland svenska företag ökar 46% under oktober på årsbasis, tredje månaden i rad med ökade konkurser och första månaden som samtliga storstadsregioner uppvisar stora ökningar, Creditsafes vd Henrik Jacobsson kommenterar att det förmodligen bara toppen av isberget vi ser, restaurang, padel och detaljhandel hårt drabbade branscher

Inflationen i eurozonen på rekordhöga 10,7% i oktober på årsbasis, upp från 9,9% i september, 41,9% ökning inom energi och 13,1% inom mat, alkohol och tobak, högst inflation i Estland med 22,4% och lägst i Frankrike med 7,1%

Dagligvaruaktörer har inte höjt priserna mer än vad som motiveras av ökade kostnader, enligt omfattande kartläggning av Tidningen Näringslivet, producentprisindex har varit högre än konsumentprisindex alla månader i år, Svensk Dagligvaruhandels vd Karin Brynell kommenterar att branschen hållit emot prisökningar och bidragit till dämpad inflation snarare än tvärtom

Klädkedjan Indiska ansöker om konkurs på grund av skuld till hyresvärdar, Skatteverket beviljar inte rekonstruktion, grundades 1901, har enligt VD Karin Lindahl haft extremt svårt att hitta finansieringslösning på grund av det makroekonomiska läget

EU-kommissionen utreder misstänkt kartellbildning inom svensk skogsindustri efter gryningsräd förra året mot bland annat Stora Enso och Södras Skogsägarnas huvudkontor i Växjö, professor i skoglig företagsekonomi Peter Lohmander säger att det pris som betalas till svenska småskogsägare i Sverige är just det som hade varit om företagen gemensamt försökt hålla nere ersättningen, svenska skogsbolag förnekar priskartell utan menar att marknadspriserna på ved flyter upp och ner i olika länder

Störst optimism hos invånare över arbetsmarknaden finns i Norrbotten och Västerbotten, i undersökning av Demoskop med 5 000 deltagare, störst oro över att det ekonomiska läget ska påverka privatekonomin finns i Blekinge, Västmanland, Kalmar och Örebro, Uppsalaborna mest villiga att flytta på grund av arbete

Egyptens centralbankschef Hassan Abdalla vill bryta peggen mot amerikanska dollar som har orsakat höga räntor, ska låta egyptiska pundet värderas mot en korg av andra valutor inklusive guld, säger att USA inte är en stor handelspartner och förstår inte varför människor är så fixerade vid dollarn, landets valuta har tappat 20 procent mot USD på grund av devalvering efter kapitalflykt till följd av ukrainakriget

Värdet på e-handlaren Mathem skrivs ner med omkring 75 procent av storägaren Kinnevik, från januari till september har försäljning av mat via nätet fallit med ungefär 20 procent, konkurrenten LMK Group som äger Linas Matkasses har fallit 80 procent på börsen sedan årsskiftet

Jan Nieuwenhuijs: Europas länder har förberett sig för guldmyntfot sedan 70-talet genom att ha en jämn fördelning av guldreserver mellan sig, i förhållande till BNP och till stora ekonomier utanför, USA utövade påtryckning om att inte återgå genom att hota Tyskland att stå ensam mot Sovjet och istället skapades euron och man såg till att jämna ut ägandet i förberedelse och har fortsatt med det, omställning kommer när alla stora ekonomier finner sig i en oöverstiglig kris

Köttersättningsföretaget Beyond Meat skär ner arbetsstyrkan med 19% under året, 200 anställda får gå, omsättningen 23% lägre än förra året och aktien ner 50% i år, att produkten fortfarande är dyrare än kött, linser och bönor och att matpriserna ökar generellt kan vara orsak till försäljningstappet

Finansinspektionen rekommenderar införandet av riktat stöd till ekonomiskt pressade hushåll istället för att slopa amorteringskrav åter igen, tidigare åtgärd ej träffsäker och ändamålsenlig åtgärd

Officiella konsumentprisindex stiger 1,4% och KPIF stiger med 1,1% i september till årstakt om 10,8% respektive 9,7%, energiprisindexet KPIF-XE som exkluderar energipriser stiger med 0,7% till årstakt om 7,4% enligt statistik från SCB, fortsatt än högre priser på el, livsmedel och bolån pådrivande av inflationsmätningen

Polarn O. Pyret slutar att sälja galonkläder för att framställningen av galon och gummistövlar inte lever upp till miljökraven som företaget ställer på sig själva, all produktion stoppad men säljs så länge lagret räcker, jobbar på att hitta en ny tillverkningsprocess för framtida produktion, VD Johan Munck understryker att det inte finns någon risk i att bära galon, utan beslutet att sluta producera är en hållbarhetsfråga

H&M varslar 400 av totalt drygt 10 000 anställda i Sverige, berör 69 av deras 121 butiker i landet

Statistiska Centralbyrån skär ner med ett 70-tal tjänster, främst inom områdena kommunikation, stöd och datahantering, har i nuläget omkring 1000 personer anställda, önskar ökat anslag till effektivisering och för att kunna tillmötesgå regeringens krav på digitalisering som enligt tillförordnad kommunikationschef Mikael Schöllin gör att kostnader och intäkter inte går ihop

Vakansgraden på kontorsmarknaden i San Francisco nu 26%, högre än både under finanskrisen 2008 och IT-kraschen 2000, låg på 4% före pandemin, orsak antas vara hemmaarbete och företagsflytt från staden, som har problem med dyra levnadskostnader, hemlöshet och fentanylmissbrukare

Brittiska postens kontanthantering ökar i takt med att bankkontor stängs och levnadskostnader ökar, statliga The Post Office säger att kontanter används i regel i lägre grad i augusti men hanterade detta år rekordstora mängder, bankkunder kan idag använda postkontor för grundläggande bankservice

Amerikanska bruttostatsskulden högsta någonsin och passerar 31 biljoner USD, närmar sig lagstadgade skuldtaket, Sung Won Sohn, professor i nationalekonomi vid Loyola Marymount University noterar att det tog USA 200 år att samla på sig sin första skuldbiljon, men att landet nu lånar en biljon per kvartal

Osäkerheten kring Credit Suisses finansiella ställning har lett till att priset på att försäkra sig mot bankens betalningsförmåga skjutit i höjden, aktien ner 60% i år, VD Ulrich Körner skriver internt att banken har både stark kapitalbas och likviditet

Rättegång inleds mot Swedbanks före detta VD Birgitte Bonnesen som står åtalad för obehörigt röjande av insiderinformation och grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation, grundar sig i bankens tidigare verksamhet i Baltikum, maxstraff är sex års fängelse, tidigare kollegor kommer att vittna

ECB:s ordförande Christine Lagarde meddelar att banken kommer göra vad som krävs och fortsätta höja räntorna under flera kommande möten tills tvåprocentmålet nås, förklarar att de förvånats över att inflationen inte bara var övergående efter pandemin samt att ingen kunnat föreställa sig en så djupgående kris som nuvarande situation, kommenterar att inflationen i Europa är mer komplex än den i USA då penningpolitik i sig inte kan sänka energipriser eller stoppa kriget

IMF kritiserar Storbritanniens planer på att genomföra de största skattesänkningarna på 50 år, uppger att förslaget sannolikt kommer underblåsa ojämlikhet och driva upp priser, ber regeringen att tänka om särskilt avseende förslagen som gynnar höginkomsttagare, tidigare brexitministern Lord Frost kommenterar att IMF konsekvent förespråkat vad som lett till åratal av långsam tillväxt och låg produktivitet samt tillägger att enda vägen framåt är lägre skatter och utgiftsminskningar

Riksbanken höjer styrräntan med 1 procentenhet till 1,75%, anser att penningpolitiken måste stramas åt mer för att minska inflationen och att fler höjningar kommer följande halvår, kommer dock fortsätta med planerade värdepappersköp fram till årsskiftet

Leveransföretagen Budbee och Instabox går samman och bildar Instabee, Budbees grundare Fredrik Hamilton blir det nya bolagets VD, Instabox grundare Alexis Priftis arbetande styrelseordförande, bolaget värderas till 18 miljarder SEK, affären väntar godkännande av konkurrensverket

350 anställda sägs upp från Danish Crowns slakterier till följd av för liten tillgång till slaktgrisar, många grisbönder i Danmark väljer nu att lägga ner till följd av rekordhöga priser på foder och energi i kombination med ett alltför lågt pris på gris

Amazon utnämns av Europeiska Centralbanken som en av fem samarbetspartners för hjälp vid utveckling av digital euro, de fyra övriga är Caixabank, EPI, Worldline och Nexi

Svenska räntebärande värdepappersskuld den högsta noterade någonsin sedan statistiken börjades tas fram 2013, uppgår till 9 088 miljarder, ökning beror enligt Statistiska Centralbyrån främst på effekten av en starkare dollar

Vinsten för Karlshamnsverkets ägare Sydkraft Thermal Power upp över 500% till 297 miljoner SEK under 2021, verket förbrukade under året omkring 30 000 ton olja och producerade 110 GWh

Klädföretaget Patagonias 83-årige grundare Yvon Chouinard och hans familj skänker bort sitt ägande till en ideell organisation som ska säkerställa att den årliga vinsten går till att bekämpa klimatförändringar och att skydda oexploaterad mark, den framgångsrike entreprenören hoppas att detta kan inspirera till en ny form av kapitalism som inte leder till några få rika och många fattiga

Argentinas centralbank höjer styrräntan med 550 punkter till 75% dagen efter att inflationen uppmätts till 80% på årsbasis, följer höjning med 950 punkter i augusti

Scania meddelar långtgående åtgärder för att fasa ut fossila bränslen från leverantörskedjan till 2030, siktar på 100% gröna batterier, 100% grönt stål, 100% grön aluminium och 100% grönt gjutjärn vid produktion, företagets Head of Sustainability Andreas Follér kommenterar att de än en gång leder vägen med kraftfulla åtgärder för klimatet på samma sätt som när de var först i branschen att anamma vetenskapligt baserade utsläppsmål

En genomsnittlig barnfamilj bosatt i villa kan enligt SEB-uträkningar vänta sig 48% högre hushållsutgifter under 2022 jämfört med 2021 motsvarande 1,5 månadsinkomster, företagets privatekonom Américo Fernández kommenterar att det nu för hushållen främst handlar om att övervintra och att det vilar ett stort ansvar på finanspolitiken att inte riskera att driva upp inflationen ytterligare vilket sedan måste motverkas genom fortsatta räntehöjningar

EU-parlamentets beslut att inte klassa restprodukter vid skogsavverkning som hållbara bränslen för energiproduktion kritiseras, Raziyeh Khodayari vid Energiföretagen kommenterar att förslaget riskerar att få konsekvenser för fjärrvärmeproduktionen samt kan öka EU:s beroende av fossila bränslen från Ryssland och diktaturer i Mellanöstern, ursprungsförslaget var totalförbud för grotanvändning inom energiproduktion, trepartsförhandlingar för gemensam ståndpunkt i ärendet mellan EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet väntar

Officiella konsumentprisindex stiger 1,8% och KPIF stiger med 1,5% i augusti till årstakt om 9,8% respektive 9,0%, prisindexet KPIF-XE som exkluderar energipriser stiger med 0,6% till årstakt om 6,8% enligt statistik från SCB, kraftigt stigande elpriser och ihållande prisuppgångstrend för livsmedel huvudsakliga faktorer

Crowdfundningbolaget Patreon säger upp 80 anställda i omstrukturering till följd av ekonomisk omsvängning i tekniksektorn, företaget stänger även sina kontor i Dublin och Berlin

Lundbergs Pressgjuteri i Vrigstad elektrifierar sin produktionsprocess från tidigare fossildrift i grön omställning, vd Cajsa Lundberg förklarar att man med investeringarna uppnår statens energipolitiska mål till år 2024 samt att familjeföretaget inte överlever julen om rådande prisläge på el står sig

Svenska hushålls nettoförmögenhet minskade enligt SEB:s Sparbarometer med 1238 miljarder SEK motsvarande 5,4% under andra kvartalet 2022 främst orsakat av minskade aktietillgångar, första gången förmögenheten sjunker med över 1000 miljarder SEK, SEB:s privatekonom Américo Fernández kallar situationen för en perfekt storm och likställer nedgången med att nästan en fjärdedel av den svenska ekonomin skulle försvinna på ett kvartal

Nederländernas statistiska centralbyrå (CBS) rapporterar 12% inflation för augusti månad, den högsta siffran som uppmätts sedan mätningarna startade 1963, slår tidigare toppmånad, januari 1975, då inflationen var 11,1%

Nordic Greens Trelleborg som producerar 60% av Sveriges tomater ställer in vinterproduktionen på grund av för höga elpriser, platschefen Mindaugas Krasauskas kommenterar att det är första gången det händer i företagets historia och att de vid förhandlingen om vinterns tomatpriser hade prognosticerat med 1,60 SEK/kWh där senaste prognosen anger 3,50

366 aktiebolag gick i konkurs och 3703 nya bolag startades under augusti 2022, trenden med färre konkurser jämfört med tidigare år bruten och är nu 21% högre för månaden enligt siffror från Creditsafe, störst ökning av konkurser för partihandel, restauranger och byggentrepenad

Snapchat avskedar 1200 av bolagets 6400 anställda i nedskärningspaket, avdelningar inom social kartografi, hårdvaruutveckling för AR-glasögon och drönare särskilt hårt drabbade, bolaget har tappat 80% av sitt marknadsvärde sedan årsskiftet och har endast gjort vinst ett kvartal sedan börsnoteringen 2017

Ringhals 4 som står för 5% av Sveriges elproduktion tas ur drift under hösten då tryckhållaren skadades vid testkörning efter underhåll och bränslebyte, reparationerna beräknas färdigställas den 30 november, elprisanalytikern Christian Holtz kommenterar att stoppet kommer få stora konsekvenser i elområde 3 och 4 då det utöver ökad priskoppling mot kontinenten även drabbar överföringskapaciteten från norr till söder vilken redan reducerats av stängningarna av Ringhals 1 och 2

Priset på skog har ökat med 5,4% under första halvan av 2022, trots ränteuppgång, prisnedgång på bostadsmarknaden, turbulans på börsen och högt inflationstryck, pris för skogsbevuxenmark nu 380kr/skm, 589kr/skm, 898kr/skm i norra, mellersta och södra delarna av landet enligt sammanställning från Ludvig & Co

Berkshire Hathaway får amerikanska myndigheters godkännande att köpa upp till 50% av Occidental Petroleum, äger idag 20,2%, oljebolagets aktie stiger 10% på nyheten och har mer än dubblerat sitt värde i år, äger också aktier i Chevron värda 23,7 miljarder USD

Möjlighet att kontant betala räkningar försvinner när Kassagirot läggs ner i september, enligt Post- och Telestyrelsen finns inga planer på att ersätta systemet, oklart hur användarna, främst äldre, handikappade och asylsökande framgent ska kunna sköta sin ekonomi

Officiella konsumentprisindex stiger 0,1% och KPIF sjunker med -0,2% i juli till årstakt om 8,5% respektive 8,0%, nya prisindexet KPIF-XE som exkluderar energipriser stiger med 0,4% till årstakt om 6,6% enligt statistik från SCB

Elon Musk säljer Teslaaktier för 7 miljarder USD för att förbereda sig för om han tvingas fullfölja Twitterköpet, säger att han sålt färdigt och vill undvika eventuell panikförsäljning

Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway köper post om 6,7 miljoner aktier i oljebolaget Occidental Petroleum för 391 miljoner USD, äger nu över 20% av bolaget och får nu möjlighet räkna in sin andel av Occidentals intäkter i sin egna bokföring

337 aktiebolag gick i konkurs och 3886 nya bolag startades under juli 2022, trenden med färre konkurser jämfört med tidigare år fortsatt stark, byggbranschen mest utsatt och där flest konkurser noteras enligt siffror från Creditsafe

Scanias orderingång minskar 53% på årsbasis under andra kvartalet, vinsten före skatt ned 27% till 3 723 miljoner SEK, vd Christian Levin kommenterar att det turbulenta omvärldsläget fortsätter med krig i Ukraina och pågående pandemi samt att stigande inflation och höjda räntor bidrar till osäkerheten

Lukas Lundin avlider 64 år gammal efter två års kamp mot glioblastom, lämnar efter sig fyra söner och ett råvaruimperium värt 11 miljarder USD med 15 000 anställda

Brist på strömming gör att familjeföretaget Oskars Surströmming i Tynderö utanför Sundsvall lägger ner verksamheten efter 67 år, yrkesfiskare och salterier har sedan 2021 larmat om att industriella trålare slår ut bestånden i Östersjön för att producera fiskmjöl åt fiskodlingar

ECB höjer styrräntan med 0,5 procentenheter och meddelar att ytterligare höjningar är att vänta efter att konsumentpriserna i eurozonen ökat 8,6% på årsbasis i juni, första höjningen på elva år

Svenska handlares framtidstro minskar för fjärde månaden i rad, julivärdet ned 0,3 enheter till 88,7 där 100 är det neutrala indikatorvärdet, framtidstron inom e-handeln ned 0,7 enheter till 91,1, Svensk Handels vd Sofia Larsen kommenterar att hösten och vintern kommer att medföra utmaningar

Tesla säljer 75% av sitt bitcoininnehav efter att företagets vinst fallit 32% under andra kvartalet 2022 jämfört med föregående rekordkvartal, Elon Musk kommenterar att det inte ska ses som en inlaga angående kryptovalutor och att de inte sålt några dogecoins

Storbritanniens konsumentprisindex 9,4% högre i juni på årsbasis, största ökningen på 40 år och 0,3 procentenheter högre än i maj, motorbränslepriser upp 42,3% vilket är största ökningen sedan mätningarna påbörjades 1989, centralbankschefen Andrew Bailey kommenterar att inget ska stoppa dem från att hålla inflationen på 2% och att nuvarande situation visar vikten av bankens oberoende

Prisbasbeloppet för 2023 är 52500 kronor efter ökning med 4200 kronor från 2022, bygger bland annat på officiella konsumentprisindex från SCB

KPIF-inflationen i Sverige 8,5% på årsbasis i juni, uppgång från 7,2% i maj, högsta takten sedan juli 1991, störst påverkan från livsmedel, el och drivmedel

EUR på samma nivå som USD för första gången på 20 år, förhållandet var 1,13/1 i februari, signalerar marknadstro på stundande djup europeisk recession

Matpriserna upp 1,4% i juni vilket är lika mycket som under hela 2021, 8,4% ökning hittills i år, enligt prisjämförelseföretaget Matpriskollen vars vd Ulf Mazur kommenterar att höjningarna hittills bara hunnit slå igenom hos vissa kedjor och leverantörer

Elon Musk fick tvillingar med 36-åriga kanadensiskan Shivon Zilis några veckor innan han fick sitt andra barn med sångerskan Grimes, Zilis har chefsposition på Neuralink och spekuleras få leda Twitter om affären går igenom, världens rikaste man har därmed nio kända barn och hans äldste son Xavier har bytt kön och namn för att distansera sig från fadern

200 danska flygmekaniker går ut i sympatistrejk med SAS piloter, SAS kommenterar att de kommer försöka underhålla planen i andra länder men att det självfallet påverkar de plan som nu står på marken med servicebehov, 30 000 passagerare berörs per dag enligt företaget

SAS inleder ansökan om konkursskydd för finansiell rekonstruktion enligt chapter 11 i USA efter pilotstrejken, uppger att likviditeten är tillräcklig för att uppfylla förpliktelser på kort sikt men att strejken påverkar situationen negativt, meddelar att de minskat kostnader och träffat potentiella investerare samt fört aktiv dialog med flera intressenter för att öka den finansiella styrkan

Turkiets inflation 78,6% på årsbasis i juni enligt officiell data, högsta siffran sedan 1998, upp från 73,5% i maj, finansminister Nureddin Nebati lovar såväl folket som Erdoğan att inflationen kommer börja minska från och med december

570 aktiebolag gick i konkurs och 3708 nya bolag startades under juni 2022, trenden med färre konkurser jämfört med tidigare år ihållande trots prisökningar, skenande inflation och stigande räntor men förr eller senare kommer en större konkursvåg enligt CreditSafe och dess vd Henrik Jacobsson

Pensionsmyndigheten kräver Swedbank på 4 miljarder SEK för inblandning i Falcon Funds-skandalen som kostade 21 000 svenska pensionssparare miljardbelopp, banken agerade förvaringsinstitut för fonden Optimus High Yield mellan 2012 och 2015

Riksbanken höjer styrräntan med 0,5 procentenheter till 0,75%, reviderar upp prognosen till nära 2% i början av 2023, kommer under andra halvåret att köpa obligationer för 18,5 miljarder SEK istället för som tidigare beslutat 37 miljarder, uppger att åtgärderna väntas medföra att inflationen faller tillbaka till cirka 2% från och med 2024

Pakistanska börsen backar 4,8% på 22 minuter efter att premiärminister Shehbaz Sharif meddelat att 10% superskatt ska införas på storindustrin, skatteinförandet motiverat av ökande inflation och att undvika bankrutt för landet, även vad som beskrivs som fattighetslindrande skatt ska införas på höginkomsttagare

Toblerone förlägger del av produktionen till Bratislava, där moderbolaget Mondelez International producerar choklad under märken som Milka och Suchard, företagets tills nyligen enda fabrik i Bern fortsätter drivas, marknadsföringsexperten Philipp Zutt ser viss risk för att förlusten av schweiziskstämpeln skadar varumärket, men tror att det är starkt nog (tyska)

Kraken uppmanar anställda som inte delar företagets libertarianska värderingar att säga upp sig och erbjuder 4 månaders lön som avgångsvederlag, kryptobankens grundare Jesse Powell sätter ner foten efter tidsödande interna debatter om kön och ras som initierats av politiskt korrekta aktivister bland de anställda

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen efterträder Stefan Ingves som riksbankschef från 1 januari 2023, Ingves kommenterar att han under sina 17 år på posten fått vara med om att göra Riksbanken till en institution som räknas som en av de bästa i centralbanksvärlden

KPIF-inflationen i Sverige 7,2% på årsbasis i maj, uppgång från aprils 6,4%, största förändringen på 39 år avseende livsmedel och alkoholfria drycker

Matpriserna 1,4% högre på månadsbasis och 5,2% på årsbasis i maj, största ökningen för kött följt av ost och mejeriprodukter, Ulf Mazur på Matpriskollen kommenterar att de aldrig tidigare sett så kraftiga ökningar och befarar att priserna kommer fortsätta att skena

USA:s inflation 8,6% på årsbasis i maj, högsta siffran sedan december 1981 och över väntade 8,3%, reallöner ner 0,6% på månadsbasis och 3% på årsbasis, Joe Biden meddelar att han kommer arbeta för förbättringar i leveranskedjor och för att minska budgetunderskottet, Biden-administrationen har hittills fört tesen att biljonerna i covid-stöd inte spelat någon större roll i sammanhanget

Svenska staten kommer inte att tillföra kapital till SAS, men kan konvertera lån om 4 miljarder SEK till aktier, 21% av bolaget ägs av svenska staten, som sedan millenieskiftet tillfört 8,2 miljarder SEK i fyra olika paket, varav hälften under pandemin

Elon Musk planerar minska Teslas personalstyrka med 10% och stoppa all rekrytering baserat på "superdålig känsla" gällande samhällsekonomin, enligt läckt meddelande till chefer, även andra företagsledare som JP Morgans Jamie Dimon och Goldman Sachs John Waldron har uttryckt ekonomiska tvivel senaste tiden

73,5% inflation på årsbasis i Turkiet under maj med 91,6% ökning av matpriserna, högsta inflationstakten på 23 år, analytiker överens om att inflationstakten kommer öka ytterligare

Rekordhöga 8,1% inflation i euroområdet på årsbasis i maj, upp från aprils rekordhöga 7,4% och över väntade 7,8%, energi upp 39,2% och mat, alkohol och tobak upp 7,5%

6,4% inflation på årsbasis i april med bred prisuppgång enligt KPIF, uppgång från mars då inflationstakten var 6,1%, högsta takten sedan december 1991

69,97% inflation på årsbasis i Turkiet under april enligt officiell data, största ökningen sedan 2002, inflationen i mars var 61,14%, kritik riktas mot Erdoğans ekonomiska filosofi att hålla räntorna nere för att sänka lånekostnaderna och därmed motverka inflationen, Erdoğan meddelar att inflationen kommer minska från och med maj

415 aktiebolag gick i konkurs och 4691 nya bolag startades under april 2022, lägsta mängd konkurser för månaden sedan 2007, negativ trend för e-handel och bilhandlare kan skönjas i inflationens spår enligt Creditsafe

Karlstadsbaserade spelkoncernen Embracer Group köper spelutvecklarna Eidos, Crystal Dynamics och Square Enix Montreal för 300 miljoner USD, om affären går igenom kommer Embracer ha 14 000 anställda, varav 10 000 utvecklare världen över

Svenska staten ställer genom Riksgälden ut lånegaranti om 3 miljarder SEK till Preem för expansion och ombyggnad av raffinaderiet i Lysekil från diesel till biodrivmedel, arbetet räknas kosta 3,5 miljarder SEK, lånet villkorat nödvändiga miljötillstånd

Postföretaget Instabox tar in 1,8 miljarder SEK i investeringsrunda och nyemission som ska användas för att expandera, bolaget nu att betrakta som svenskt enhörningsbolag