Ekonomi | bubb.la

Ekonomi

Ekonomi

Svenska Spels intäkter sjunker med 6 % det första kvartalet i jämförelse med samma period föregående år, intäkterna från Casino Cosmopol samt spelautomaten Vegas minskade mest med 17 %, rörelseresultatet föll med 55 % och det statliga bolaget betalade 401 miljoner i spelskatt

Privata hyresvärdar i England fråntas möjligheten att avsluta hyreskontrakt efter att avtalstiden löpt ut, regeringen säger sig vilja skydda hyresgäster från oseriösa hyresvärdar och en hyresgästförening menar att det är ett avgörande första steg för att få slut på exploatering av hyresgäster

Alibabakoncernens sjukvårdsprogram Xiang Hu Bao erbjuder skydd som täcker 100 sjukdomar genom att användarna delar på kostnaderna för varandras sjukhusräkningar, maxkostnad per månad 260 SEK, för att delta krävs kreditpoäng över 600 i betalningsappen Alipay, 50 miljoner registrerade användare sedan oktober

Regeringskansliet sänker BNP-tillväxtprognosen för 2019 från 2,1 % till 1,6 %, lågkonjunkturen förväntas pågå till valåret 2022, arbetslöshet förväntas stiga endast marginellt

Dyra och underpresterande hedgefonder får kritik, Claes Folkmar menar på att tidigare lyckade strategier nu inte längre fungerar på grund av ändrade marknadsförhållande och det jämförelseindex som används är inte sällan ett ränteindex vilket gör överavkastning och hedgefondernas intäkter från avgifter större

Göran Persson kan komma att ta över ordförandeposten i krisande Swedbank för vilken det viktigaste nu är att återupprätta förtroendet enligt källa till SvD, den före detta statsministern ger inga kommentarer

Kinesiska planer på att förbjuda Bitcoin-brytning, inriktningen kopplas till både energiåtgång och myndigheternas vilja att utöva tillsyn över kryptovalutaindustrin, att bryta kryptovaluta idag i regulatorisk gråzon

Daniel Berntsson: Minst 60 % av Sveriges befolkning försörjer sig inte själva utan blir försörjda av de övriga, osäker data bland annat då även privata företag levererar tjänster till offentlig verksamhet

Nordiska bolag säljs 80 % oftare till köpare utanför Norden än vad nordiska bolag köper bolag utanför Norden, svenska bolag har lägre värdering än internationella konkurrenter, där även svag krona påverkar, lagstiftare överväger protektionistiska åtgärder

Sjunde AP-fonden köper två cannabisaktier, Aurora Cannabis och Canopy Growth, kan tvingas sälja då etikrådet anser det olämpligt men artikelförfattaren Johan Anderberg uppmanar staten att köpa på sig mer

Apple Music går om Spotify, har nu 28 miljoner betalande abonnenter i USA jämfört med Spotifys 26 miljoner, Spotify fortfarande störst globalt men Apple Music växer snabbare

Magdalena Andersson vill inte likt Frankrike liberalisera konkurrenslagar då Sverige "tror på öppna och fria marknader", vill istället se mer EU-stöd till innovationsprojekt

20 % av Rumäniens arbetskraft befinner sig utomlands jämfört med Sveriges 1,3 %, stort problem för EU-länder i Syd- och Östeuropa att de med högst kompetens utvandrar, EU föreslår EU-stöd för att minska push-faktorer

Fallande lägenhetspriser i centrala Stockholm för sjunde månaden i rad enligt Mäklarstatistik, priserna lägre än i augusti 2015, volymen på sålda bostadsrätter ner 9 % från föregående år

Donald Trump menar att Federal Reserve bör sänka räntorna, sluta krympa balansräkningen och istället påbörja nytt program med kvantitativa lättnader, skulle transformera ekonomin till ett raketskepp istället för att bromsa ekonomin, enligt presidenten

Jeff Bezos och hans fru MacKenzie överens i bodelningsfrågan, uppgörelsen landar i att MacKenzie behåller 4 procent av Amazon, aktierna per idag värda 35 miljarder USD

Jean-Claude Juncker uttrycker viss oro gällande Italiens ekonomiska tillstånd, vill se att regeringen agerar för att öka tillväxten, tidigare överenskommelse stipulerar att Italien har rätt att under 2019 låna mer än tidigare aviserat

1 476 aktiebolag i konkurs under årets första kvartal, en ökning med 5 % sedan förra året, mars månad visar dock på oförändrad nivå jämfört med året innan

Ekobrottsmyndigheten i razzia mot Swedbank i Stockholm, tillslag avser undersökning beträffande eventuellt brott mot insiderregler, ännu ingen fysisk person delgiven misstanke om brott

McDonald's slutar lobba mot höjda minimilöner, efterlyser industriövergripande likabehandling i frågan om lönereglering, företagets ingångslöner i snitt 10 USD per timme för både central- och franchiseägda restauranger – beskedet tros gynna Demokraterna som driver linje att öka lagstadgad minimilön från 7,25 till 15 USD per timme

Uber bekräftar förvärv av Mellanösternbaserade Careem, affärsmodell snarlik Ubers att växa genom digitaliserad taxinäring och använda upparbetad infrastruktur till att inta marknader som exempelvis leverans av mat och läkemedel, Careem grundat i Dubai och återfinns på 14 marknader samt har 30 miljoner användare och 1 miljon förare

American Airlines förlänger flygförbudet för Boeing 737 MAX till 24 april, Boeing väntas snart informera amerikanska flygsäkerhetsmyndigheten om detaljer kring kommande uppdatering av styrsystemet

Federal Reserve ställer in planerade räntehöjningar samt planerar att upphöra med att krympa sin balansräkning i september, beslutet fattat med hänvisning till tecken på bromsande ekonomisk utveckling i USA

BMW och Mercedes-Benz meddelar prissänkningar i Kina efter momssänkning i landet, skattesänkning från 16 % till 13 % i tillverkningssektorn och från 10 % till 9 % i transportsektorn, bilmarknaden i landet krympte med 5,8 % under 2018

EU utökar lista över länder med fördelaktig skattelagstiftning och stark sekretess med ytterligare tio, nya länder på listan bland annat Barbados, Fiji och Vanuatu, av EU godkända skattelagar nödvändiga för väg- och järnvägstransporter menar finansminister Magdalena Andersson (S)

Amerikanska luftfartsmyndigheten meddelar att man ej kommer flygförbudsbelägga Boeing 737 MAX, menar granskning visat att systematiska prestandarelaterade problem ej förekommer, Ted Cruz och Elisabeth Warren bland de politiker som hävdar det vore klokt att tillsvidare stoppa flygplansmodellen från trafik

Utbud av nyproduktion i Stockholm minskar med 25 procent under februari jämfört med samma månad förra året, 5 procent minskning i hela riket, annonsering minskar samtidigt som allt färre vågar köpa objekt på ritning

Allt fler flygbolag markställer sina Boeing 737 MAX 8 efter flygplansmodellen störtat två gånger på liknande sätt inom 6 månader, EU:s luftfartsverk EASA senaste myndighet att stoppa flygplanet

Tesla låter meddela att man avser åter öppna eller fortsatt hålla öppna hälften av de butiker som skulle stängas för att minska kostnader, samtidigt ska kostnader pressas genom fortsatt fokus på försäljning online och lägre lagersaldo i butikerna, prishöjning för premiumsegmentet och sänkta priser för lågprismodeller att vänta

Barbiedockan fyller 60 år, efter första dockan med hijab 2017 samt olika kroppstyper och hudfärger lanseras under 2019 handikappade dockor med protes och rullstol, "anpassning till målgruppen" enligt leksaksexpert

Äggnedfrysning inför senarelagd provrörsbefruktning ökande trend som medför kraftfullt växande marknad och allt fler investeringar, beskrivs som en feministisk våg och kopplas till idén om att kvinnan inte behöver någon man och på egen hand kan skaffa barn senare i livet

Ernst & Young konstaterar klientmedel hos QuadrigaCX borta, oegentligheter med bokföring samt misstänkta transaktioner kan tyda på förskingring, konkurrerande börsen Kraken utlyser 100 000 USD i belöning för information om vart medlen tagit vägen

USA meddelar sig stå bakom Frankrikes förslag om gemensam lägsta företagsskattenivå i i-länder för att undvika att länderna sporrar varandra till skattesänkningar, tar dock avstånd från Frankrikes förslag om digitalskatt då de vill se en bredare ansats än så för att minimera företags skatteundvikande, enligt finansminister Steven Mnuchin

Justerat för säsongseffekter faller bostadspriserna i Sverige med 1,4 %, sämsta januari någonsin för HOXSWE-indexet

Rysslands svarta marknad beräknas motsvarat 20 % av landets BNP 2018, värdet upp från 18,9 till 20,7 biljoner RUB (ungefär 3 biljoner SEK), 15 miljoner ryssar arbetar i skuggekonomin, enligt rapport från ryska finansinspektionen Rosfinmonitoring

FI varnar och påför sanktionsavgift om 35 miljoner SEK till Avanza Pension efter bristande regelefterföljande och beräkning av försäkringstekniska avsättningar under 2016 till 2018

Direktavkastningen om 4 % på fastigheter under 2018 den lägsta på 35 år i Sverige, lägst för hyresrätter i Stockholm i spannet 1,5 - 3 % enligt MSCI

Kronan faller efter Riksbanken annonserat utebliven räntehöjning samt sänker tillväxtprognosen från 1,5 % till 1,3 % BNP-ökning för 2019, högsta guldpriset någonsin om 402 SEK per gram noteras

Almi Företagspartners utbetalda lån sjunker från 594 till 470 miljoner SEK under Q4 2018, för hela året sjunker antalet utbetalda lån från 4 546 till 3 461 lån om totalt 1,7 miljarder SEK, under 2018 investerades det i 119 befintliga och 44 nya portföljbolag, sammanlagt bokfört värde 838 miljoner SEK spritt över 345 bolag per 31 december 2018

2 300 butiker stängs ned när amerikanska skojätten Payless ShoeSource försätts i konkurs, slår hårt mot Montgomery County där företaget har distributionscentral, en i raden av kedjor som försvinner från amerikansk detaljhandel

Ökad kontroll på att dricks beskattas i restaurangbranschen i Norge får svenskar som arbetar där att överväga att lämna landet då lönsamheten blir för dålig (norska)

Airbus beslutar upphöra tillverkningen av världens största trafikflygplan superjumbon A380 efter utebliven efterfrågan, med kapacitet för 544 passagerare skulle den utmana Boeing 747, marknaden efterfrågar istället mindre och flexiblare flygplanstyper

Redditanvändare mindre värda än andra användare av sociala medier sett till genomsnittlig intäkt per användare – Reddits månatliga intäkter om 0,30 USD per aktiv användare kan jämföras med Facebooks 7,37 och Twitters 9,48

Tusentals lägenheter i Stockholmsförorter ska ombildas till bostadsrätter, metoden ska enligt bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M) bryta segregation och möjliggöra för "bostadskarriär", för ombildning krävs 50 procent i fastighet anmäler intresse samt därefter att 50 procent förbinder sig att köpa, fastslaget att hyresrätter ska utgöra minst 60 procent av beståndet

USA:s centralbank debatterar huruvida köp av obligationer med nyskapad valuta ska börja ingå i ordinär penningpolitik eller endast användas i händelser av kris eller då räntorna närmat sig noll

Tesla säger upp 150 av 230 anställda på avdelning för transportlogistik, företaget har misslyckats att erbjuda försäljning av sin Model 3 till sedan 2016 utlovat lägre pris, tidigare anställda ifrågasätter egentlig efterfrågan för produkten i Nordamerika även före en stor skattesubventionering upphörde vid årsskiftet

Electronic Arts aktie faller 18 procent efter rapport visar fallande intäkter, Battlefield V sålde 1 miljon exemplar färre än förväntat

Spotify köper podcastföretaget Gimlet för ungefär 230 miljoner USD, köper också Anchor som är ett företag som gör det enklare att spela in och distribuera podcasts, kommer spendera 500 miljoner USD under året vilket är del i strategi att bli innehållsföretag parallellt med streaming

Kanadensiska kryptovalutabörsen QuadrigaCX bedöms få svårt att betala ut innestående medel om värde av 190 miljoner USD till kunder, grundaren Gerald Cotten gick nyligen bort i Crohns sjukdom och efterlämnade ej lösenord till bärbar dator innehållande information om var tillgångarna är placerade, avser både krypto och fiatvaluta

Fortsatt ökat antal konkurser i Sverige för åttonde månaden i rad, siffror för januari visar en uppgång på 5 %, regionen med flest företag Stockholm visar uppgång med 32 %

Centralbanker världen runt ökade sina guldköp förra året med 74 % till 651,5 ton, mer än något år sedan USA släppte dollarns priskontroll mot guld 1971, efterfrågan på guldmynt högst på fem år medan börshandlade fonder ser minskade inflöden undantaget Europa

Nya elkabeln Hansa Power bridge planeras mellan Skåne och Tyskland, ska ha kapacitet om 700 megawatt, möjliggör elhandel och tryggar Skånes elförsörjning

Facebook anklagas i ny rapport ha medvetet ljugit för investerare och för att upp till 50 % av dess användarkonton är falska, annonsörer drabbas då reklamen inte når riktiga användare

Andelen amerikanska arbetare som är medlemmar i fackförbund stadigt sjunkande sedan 1980-talet, minskningen sker i samtliga demografiska grupper samtidigt som bland annat utbildningsbranschen ser motsatt tendens, totala andelen nere på 10,5 procent, 6,4 procent för privat sektor

EU bötfäller Mastercard med 570 miljoner EUR för att ha hindrat konkurrens och motverkat sjunkande transaktionsavgifter, företaget fick 10 procent straffrabatt för sin samarbetsvilja

Brittiska pundet marginellt upp på beskedet om att Theresa Mays brexitavtal röstades ned, marknadsanalytiker vid CIBC Capital Markets menar värdeökningen reaktion på ökad sannolikhet för ny folkomröstning eller att EU-utträdet uteblir

Kraftiga prisfall på bostadsrätter i Västerbotten, Umeå ned 10,8 procent senaste tremånadersperioden, enrumslägenheter hårdast drabbade, även villor allt mindre värda med nedgång om 3,0 procent på årsbasis

Irans centralbank föreslår att fyra nollor stryks från valutan, kraftig inflation har devalverat rialen med 60 % mot dollarn under 2018

Teslas nya fabrik i Shanghai den första utanför USA, innebär ökad närvaro på världens största bilmarknad och att man delvis undviker effekterna av pågående handelskrig, avser produktion av Model 3 och Model Y

Kinas centralbank annonserar ökad guldreserv för första gången sedan 2016, ökningen på 320 tusen uns ger totalt innehav om 1 853 ton, världens centralbanker förväntas öka guldköpen under 2019

Fastighetsbolaget Trianon vill testa ge bostadslån till de utan pengar för nytt bostadsprojekt i Rosengård i Malmö, "sociala obligationer" ska ge finansiär avkastning i relation till den sociala nyttan som genereras och har fått stöd av Vinnova

Antalet konkurser i Sverige under 2018 ökade med 11 % jämfört med 2017, mätt i antalet berörda anställda en ökning med 18 %, ökning i alla tre storstadsregioner, största konkursen var NextJet i Stockholms län

Ryssland planerar dubbla importkvoten av tomater från Turkiet till 100 000 ton årligen

2018 dåligt år för universell basinkomst, experiment i Finland och Ontario förlängs inte, initiativ av företagskuvösen Y Combinator försenas, höga kostnader och existerande bidragsbyråkrati bland problemen, svårt övertyga allmänheten om idéns förträfflighet

Apple minskar konsekvenserna av handelskriget mellan USA och Kina genom att placera tillverkningen av Iphone X, XS och XR hos taiwanesiska Foxconn i indiska Sriperumbudur, tidigare har enbart lågprismodellerna tillverkats i landet, utvecklingen i linje med premiärminister Narendra Modis plan att etablera Indien som erkänd tillverkningshubb

Amerikanska centralbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till 2,5 %, sänker prognosen för 2019 från tre till två räntehöjningar

Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter till minus 0,25 %, första höjningen sedan 2011, indikerar i prognos att nästa höjning sannolikt sker under andra halvåret 2019

Brittiska uppstartsbolaget Revolut får europeisk banklicens, bolaget värderat till över två miljarder USD, går på månatlig basis plus-minus-noll och växer med åtta tusen kunder dagligen

Karsten Dybvad väljs till ny ordförande i Danske Bank på extrastämma sammankallad av Mærskfamiljens ägarbolag A.P. Møller Holdings som äger 21 % av banken, Dybvad har en lång karriär inom dansk statsförvaltning där han varit departementschef på statsministerkansliet, på finansdepartementet och på trafikdepartementet

19 av 21 landsting har större skulder än tillgångar om pensionsskulder räknas in, Östergötland bäst i klassen med 6 procent soliditet, Region Jämtland Härjedalen sämst med minus 140 procent

Brittiska telekombolaget BT ratar Huaweis utrustning för kommande 5G-nätverk efter att MI6-chef varnat för säkerhetsrisker med kinesisk teknik, Huawei beskriver beslutet som normalt och väntat

USA var nettoexportör av råolja och raffinerade produkter under sista veckan i november, första gången det inträffar sedan amerikanska energimyndigheten började föra bok 1973

Övning på Google leder till att praktikant lägger riktig beställning på publicering av testannons bestående av gul rektangel på ett stort antal webbplatser, misstaget upptäcks efter 45 minuter och beräknas kosta företaget 10 miljoner USD

Bostadspriserna faller med ca 1000 kr per kvadratmeter under november månad enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik, 27 % av annonser borttagna från Hemnet då säljarna gett upp säljförsök

Waymo börjar erbjuda taxitjänster med självkörande bilar i fyra förorter till Phoenix, sker än så länge med säkerhetsförare bakom ratten, tjänsten upplevs som långsam och försiktig av inbjudna journalister från Reuters

Telia säljer operatören Ucell till uzbekiska staten för 2 miljarder SEK, enligt vd Johan Dennelind blir nettoförlusten efter korruptionsskandalen i landet 14 miljarder SEK

Per Jansson, vice riksbankschef: Möjligt öka inflationsmålet för att tackla kommande lågkonjunktur, sänkning av styrräntan dock mindre effektiv åtgärd vid nuvarande låga neutrala ränteläge

Sverige blir kontantlöst inom 3-5 år förutspår vice riksbankschef Cecilia Skingsley, ser framför sig en spontan privatisering av pengar om inte regleringar sker

Qatar lämnar OPEC i januari 2019 enligt energiminister Saad al-Kaabi, är en av kartellens minsta oljeproducenter men världens största exportör av flytande naturgas

522 aktiebolag i konkurs under november, en ökning med nio procent jämfört med förra året, värst i Örebro och Uppsala län på årsbasis, på halvårsbasis visar konkurserna en ökning med 22 % jämfört med året innan

Argentina importerar sojabönor från USA för första gången på 20 år, landet är en av världens största exportörer men torka i Argentina i kombination med handelskriget mellan Kina och USA gör att inhemskt odlade bönor skeppas till Kina medan fabrikerna som gör sojamjöl och olja importerar billigare råvara från USA

Deutsche Banks huvudkontor utsätts för räd av tyska åklagarmyndigheten, 170 poliser genomsöker kontoret efter bevis kopplade till Panamadokumenten från 2016, aktien faller 3 %

Battlefield V når på fem dagar hälften så stor försäljning av fysiska exemplar som föregångaren Battlefield I nådde på tre dagar, fick kritik av spelare efter lanseringsvideo där protagonisten var handikappad kvinnlig soldat varpå en talesman för företaget kallade kritikerna obildade

Euron behöver en gemensam budget enligt valutans centralbankschef Mario Draghi, vill ha ett federalt system liknande det amerikanska där Eurozonen centralt kan fortsätta spendera pengar även under tider då enskilda medlemsländer måste spara, vill vara tydlig med att systemet dock inte får utformas så att det uppmanar till ansvarslöst agerande av enskilda länder

Netflix köper rättigheterna till att göra animerade TV-serier baserade på Roald Dahls böcker som Kalle och chokladfabriken, Stora Vänliga Jätten och Matilda

SEB beräknar Sveriges BNP sjönk med 0,2 % i det tredje kvartalet, skall jämföras med 0,8 % ökning under andra kvartalet, antas bero på hushållens svagare konsumtion

Skandalen kring Carlos Ghosn utvidgas, anklagas för att även ha låtit Nissan stå för förlust om 15 miljoner USD som härrörde från privata investeringar

GM kan komma att stänga fem fabriker i Nordamerika och säga upp 15 000 anställda de närmaste åren enligt vd Mary Barra, sjunkande efterfrågan på mindre sedanmodeller gör att man vill stänga oflexibla anläggningar som bara tillverkar en bilmodell

Carlos Ghosn får sparken även som Mitsubishis styrelseordförande, vd Osamu Masuko tar tillfälligt över

Alla fem teknikaktier som lett de senaste årens börsuppgång i USA nu i baisse, Apple på tisdagen sista aktien som gått ned 20 % eller mer från toppen vilket tidigare drabbat Facebook, Amazon, Netflix och Google

Återvunnet klädesplagg årets julklapp enligt HUI Research

John Gustavsson: Talman Norlén fördröjer nyvalet av privatekonomiska skäl, tjänar 105 000 SEK i månaden mer än en vanlig riksdagsman, beteendeekonomisk forskning visar att mutor har direkt påverkan på mottagarens agerande, bör donera överskottet till välgörande ändamål för att undanröja misstankar

Bitcoin når med 5 173 USD lägsta nivå på 13 månader, även ethereum och ripple ned föregående vecka, viss oro för att en delning av bitcoin cash destabiliserar andra kryptovalutor

Riksbankens ansökan om att varumärkesskydda ordet e-krona avslås av Patent- och registreringsverket, uppfyller inte kraven på särskiljningsförmåga, där ett varumärke måste vara tillräckligt unikt för att kunna skyddas

35 % av villor ute till försäljning i oktober nådde inte utropspris, Stockholm värst med 40 %, Riksbankens aviserade räntehöjningar anses redan ha fått effekt

Diamanten Pink Legacy på 18,96 carat säljs för 50 miljoner USD på auktion i Genève till juvelerarfirman Harry Winston, högsta priset per carat någonsin för en rosa diamant

Italiens regering står fast vid sin gamla budget som svar på begäran om nytt förslag från EU-kommissionen som hotat med bestraffning om man inte frångår det budgetunderskott på 2,4 % som föreslagits, landets statsskuld uppgår till 131 % av BNP

Iran avrättar Vahid Mazloumin som greps i juli anklagad för att ha köpt två ton guldmynt, rättegångarna mot honom och kollegan Mohammad Esmaeil Qassemi som också avrättas kritiseras av Amnesty för att ha varit summariska

Malaysias premiärminister Mahathir Mohamad kräver att Goldman Sachs återbetalar alla avgifter som tagits ut av statliga investeringsfonden 1MDB som utreds i korruptions- och penningtvättsrättegångar i minst sex länder, två tidigare tjänstemän vid investmentbanken har åtalats i USA varav en erkänt brott

Softbank får klartecken att börsnotera 33,4% av sin japanska mobiloperatörsenhet, blir med riktpriset 21,04 miljarder USD en av de största noteringarna i landet och världen, kan vid hög efterfågan emittera ytterligare aktier och därmed närma sig Alibaba som den största noteringen någonsin, ett företag som Softbanks grundare Masayoshi Son dessutom är storägare i