Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

John Horvat: Opioidepidemin som nu härjar USA har spirituella och själsliga orsaker snarare än materiella, moderna samhället alienerar människor från naturliga ordningen och Gud

Johan Westerholm: Löfvens nya hårdare retorik mot organiserad brottslighet omöjlig att omsätta i praktiken, då många av regeringens viktigaste politiska tjänstemän är identitetspolitiker

Hans-Hermann Hoppe: Vänsterlibertarianism leder till expansion av statens makt då den gör gemensam sak med statens tillskyndare i att underminera och förstöra ickemonopolistiska auktoriteter och hierarkier, är nu på tillbakagång medan realistisk högerlibertarianism får allt större inflytande

Jon Miltimore: #Metoo-feminismen kan inte samexistera med promiskuös norm om fritt sex och engångsligg – ohållbart att kvinnor går med på sex de inte är genetiskt betingade att uppskatta istället för ringa en taxi samtidigt som de efteråt ges makt att förstöra män som de upplever utsatt dem för en oförrätt

Costin Alamariu: Matkulturen säger mycket om ett folks historia och öde, sofistikerade kök odlas i aristokratiska miljöer, medan republikanskt styre förknippas med enkel mat – japanska köket är precis som folket både sofistikerat och enkelt i sin förfinade elegans och fördolda brutalitet

Brian Jones: Alexis de Tocqueville helt rätt i att samtidens ensamhetsepidemi beror på demokratiska systemet som bryter upp aristokratins täta band mellan medmänniskor genom ökad geografisk mobilitet och individualism

Joakim Carlsson: Statliga kulturinstitutioner lägger skattemedel på att köpa annonsering på Facebook trots att sajten är beroende av användarnas material, dags för kulturarbetare och politiker att arbeta för alternativ

Johan Westerholm: Regeringens signaler under Folk och Försvar bör inte stilla oroliga, nya myndigheten för psykologiskt försvar bör i en kontext av aviserade grundlagsförändringar i Yttrandefrihetslagen och Tryckfrihetsförordningen samt Vinnova-finansierad automatiserad nyhetsvärdering leda till ökad vaksamhet

Titus Quinctius Cincinnatus: Liberalers bibliska argument för öppna gränser missförstår antik gästfrihet med krav på motprestation som verktyg för konflikthantering och assimilering av ett mindre antal människor – har inget med dagens kostsamma massinvandring till parallellsamhällen att göra

Fnordspotting: Debatten om åldersbestämning en dimridå för att avleda skattebetalarna från att de skinnas av regelrätta bedrägerier, egentliga problemet politikernas gynnande av omyndiga asylsökande istället för fokus på giltigheten i asylskälen

Jake Bowyer: Stänga Sveriges gränser nödvändigt men ej tillräckligt, världsvid förortskultur av gangsterism, maffiakapitalism och promiskuitet kommer fortsätta spridas som en svårbehandlad syfilis i både Rinkeby och New York

Annie Holmquist: Den allt mer frånvarande fadern kan och bör aldrig ersättas med statliga program, är mer nödvändig än vad dagens män får lära sig – bedrövligt att 24 % av amerikanska fäder inte lever med samtliga sina barn, bland svarta är siffran 47 %

Jesper Bokefors: Förbjud antidemokratiska organisationer medan staten fortfarande är god, att förbjuda föreningar på höger- och vänsterkanten möjliggör för staten att vara neutral och därmed trovärdig uppbärare av demokrati

Agnes Karnatz: Dela upp vapenlagstiftningen i del för kriminell hantering och en för administration av vapenlicenser så slipper jägare drabbas av hårdare tag mot kriminella

Kristian Johansson och Anton Oskarsson, Svenskt Näringsliv Västra Götaland: Göteborgare kan vid effektiviserad användning av skattepengar få sänkt skatt med tre kronor per hundralapp, betalar idag i snitt mer än andra kommuner utan att få mer välfärd för pengarna

Daniel Larison: Trumps utrikespolitik under 2017 ett totalt misslyckande, intensifierat Obamas krig i Jemen, Syrien och Afghanistan samt ökat spänningarna med både Iran och Nordkorea – utvecklingen framöver ser tyvärr mörk ut för fredsvänner

Ira Katz: God konst bygger på inspiration och mästerligt hantverk, modern konst har förkastat det senare – Picasso var exempelvis otroligt begåvad, men slösade bort sin talang på icke-religiösa postkristna verk som aldrig kan nå stora konstnärliga höjder

Carola Lemne & Johan Fall: Av Skatteverket och Finansdepartementet föreslagen exitskatt i praktiken ny arvsskatt, förekomst av sådan diskussion djupt olycklig, konfiskatoriska ägarskatter ytterst en förtroendefråga för Sverige

Leonid Bershidsky: Ryska interventionen i Syrien inte bara för att rädda och stärka Assad, såg också inblandningen som viktig chans att testa nya vapen och öva mot västerländskt motstånd

Bionic Mosquito: Påstått libertarianskt försvar för israeliska statsbildningen faller platt, ägaranspråk ska göras utifrån individuellt ägande och inte med referens till 2 000 år gamla kulturella eller genetiska band – Rothbard hade rätt i att Israel är en unikt försåtlig statsbildning

Natan Sharansky: Donald Trump och Benjamin Netanyahu föredömen bland världsledare som ger tydligt stöd till folket i Iran, viktigt att de som protesterar når kritisk massa, myt att uppmuntran och stöd från omvärlden kan användas av auktoritära regimer i motsatt syfte, påståenden om utländsk inblandning kommer användas oavsett vad omvärlden gör

Robert Wettersten: Ylva Johansson föregår antistrejkrättsutredningen och meddelar att strejkrätten kommer inskränkas, IF Metall positiva då de vill få ut sina produkter på världsmarknaden, Pappers anser det vara ett beställningsjobb från Svenskt näringsliv, Hamnarbetarförbundet menar kapitalisterna pressat regeringen införa lagstiftning negativ för arbetare

Dwight Longenecker: 2018 kommer domineras av högerpopulismen och internethandelns fortsatta frammarsch parallellt med mainstreammedias utdöende – kristendomen avancerar i Europa, sexuell revolution, radikal islam och ateism börjar tappa mark samtidigt som Trump och Clinton etablerar grund för politiska dynastier

JM Smith: Liberala nihilisterna under ryska 1800-talet beskrivna i Dostojevskijs Onda andar har paralleller till samtiden – liberalismens rationalism och romanticism alltid farlig kombination

Sofie Löwenmark: Sverige ett skattefinansierat växthus för IS-terrorister, nationella samordnaren Anna Carlstedts uttalande om att bakgrunden till hög andel IS-terrorister från Örebro och Göteborg är en miljondollarfråga vittnar om naivitet, resolut och effektiv rekrytering sker i lättlokaliserade föreningar och moskéer

Bengt G Nilsson: Tvåstatslösning omöjlig väg till fred och demokrati i mellanöstern, palestinsk stat skulle bara bli klanstyrd diktatur som andra arabstater, socialdemokrater från Palme till Reepalu och Wallström har möjliggjort dagens öppna antisemintism i Sverige med sin irrationella vurm för det despotiska PLO på samma sätt som Ny Demokrati enligt Gellert Tamas krattade manegen för lasermannen

Joel Halldorf: Postkristna svenska ateister bör börja gå i kyrkan för att rädda demokratin, kristenheten dessutom ledande i klimatfrågan och integrationen

Annie Holmquist: Föräldraledighet för husdjur oroande tecken på oförmåga att ge och ta emot mellanmänsklig kärlek som leder till pjoskande med substitutdjur, även vanvördigt mot djuret att göra det infantilt och beroende av ägaren

Caroline King: Staten är en låtsasvärld byggd på hot och tvång, vi måste hitta tillbaka till det naturliga, att ta ansvar för våra egna liv och våra barn, den största lögnen är att någon annan gör det åt oss

Linh Dinh: Nationalism i USA urvattnat till flaggviftande och villkorslöst stöd till militära äventyr, är delorsak till landets förfall – nackdel gentemot Kina där egna nationen sätts främst till grannländernas förtret och där medier inte hånar vanligt folk

Katerina Janouch: Nätverket #jagärhär vill motverka så kallad propaganda, har medlemmar inom kommun, landsting och skola, påminner om DDR där privatpersoner gick statens ärenden och angav andra medborgare

Bionic Mosquito: Decentralisering samt motstånd mot krig och imperiebyggande enda nödvändiga ingredienserna i den tunnaste av libertarianism

Justin Raimondo: Vänsterns auktoritära häxjakt på ryska agenter i USA återgång till rörelsens rötter, har varit specialister i ämnet sedan 40-talet samtidigt som man spelar martyrer över McCarthyismen

Dr Claire Pouncey: Ignorera inte psykiatriker som uttalar sig om Trump utan att ha undersökt honom, skyldigheten att arbeta för samhällets väl viktigare än den föråldrade Goldwater-regeln

Jonas Åberg: Strategi som bygger på att undfly fruktan har intagit dominerande ställning i väst genom underhållningsindustri och jämlikhetsideologi, bör motverkas genom konsekvent arbete för att uppnå självkännedom och självdisciplin vilket ger samtidens människa möjlighet att konfrontera sin rädsla

Dwight Longenecker: Den riktiga anledningen till att kyrkbänkarna står tomma är inte kyrkornas religiositet, utan avsaknaden av den

Lars Wilderäng: Miljöpartiet måste lägga alla kort på bordet angående gåvor från den ryska ambassaden, tidigare utrikespolitiska talespersonen tvingades av partiledningen göra avbön från sina anklagelser om att partiledningen skulle vara infiltrerad av Kreml

Lars Wilderäng: Mad Max visar inte samhällets kollaps, utan hur självorganisering för ömsesidig nytta relativt snabbt återuppbygger civilisation, distinkta kulturer med egna hierarkier och ekonomi bildas organiskt och utvecklas genom filmserien, barnsligt att tro att alla alternativ till dagens socialism är anarki

Mattias Hagberg: #metoo har gett mig hopp för framtiden, att män nu kan dömas anonymt på internet av en lynchmobb är en stor framgång för en sedan 2008 håglös progressiv vänster, 2017 historisk vattendelare i paritet med 1789 eller 1968

Ann Heberlein: Den som är god på riktigt prioriterar sina nära över försök att rädda världen, gör man inte skillnad på människor är man en dålig förälder, vän eller partner

Kai Stinchcombe: Blockkedjor överskattad teknik som i praktiken är sämre än alternativen på nästan alla punkter, tänkbart att den inte slår igenom för att världen helt enkelt inte vill ha den

Lars Dencik: Upplysningsantisemitismen mest utbredd i Sverige, bygger på idéer om förbud mot judiska traditioner och sedvänjor som omskärelse och kosherslakt, framförs av humanister, progressiva och liberaler

Marcus Jönsson: Riksdagspolitikerna drabbas ej av att de höjer pensionsåldern till 67 år, kan med inkomstgaranti plocka ut 43 164 kr i månaden från 50-årsdagen, statsrådspension kan trots regelskärpning plockas ut från 61-årsdagen

Adam Cwejman: Hotet från militant islamism försvinner inte när Sveriges judar emigrerat, sätter frågan om mångkulturella samhällen på sin spets, politikerna måste gå från ord till handling om utvecklingen ska stoppas

Tobias Hübinette: Tjänstetillsättningen inom rasismforskning på svenska universitet är genomkorrupt, intima relationer går före publiceringar, citeringar och engagemang, inne-cirklar och självutnämnda eliter styr forskningen

Rickard Dahlin: Friskolor hämmas av statlig läroplan, mer individuellt ansvar för utbildningsval skulle gynna både de med teoretiskt och de med praktiskt intresse

Malcom Kyeyune: Svensk stadsplanering omöjliggör byggandet av grindsamhällen, medelklassen kommer inte kunna isolera sig från följderna av eskalerande kriminalitet

Ludvig Svensson: Äganderätten historiskt stark i Sverige, mycket tragiskt att se den urholkas av klåfingriga byråkrater och politiker, rättigheten nödvändig för att individer ska kunna bygga sitt liv i en konstruktiv riktning

Jeff Deist: Småskalighetsrevolution inspirerad av schweizisk federalism krävs för att föra USA bortom pågående kallt inbördeskrig där båda sidor tappat tilltro till demokrati, de facto-secession mer realistisk än politiska framsteg inom federalstaten

Tobias Hübinette: Nepotismen vid Uppsala universitets Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CemFor) måste få ett slut, den antirasistiska forskarvärlden i form av Mattias Gardell, Irene Molina, Diana Mulinari och Mekonnen Tesfahuney är jäviga och genomkorrupta

Fredrik Haage: Politiker som tar avstånd från antisemitiska attacker i Sverige för att svenska judar inte är ansvariga för vad staten Israel gör säger indirekt att det är mer godtagbart att attackera judar i Israel

Hans Li Engnell: Morgan Johanssons kommentar att invandrare ska lämna gamla konflikter när de korsar gränsen talande för socialdemokratins storögda naivitet, avståndstaganden efter brandattacken mot synagogan svåra att ta på allvar då partiet valt enögt Palestinastöttande, lierande med MP-islamister och nedtonande av antisemitiska strömningar

Richard Storey: Västerländsk tradition av naturlig lag härstammar från indoeuropeisk egalitär aristokrati, internaliserad och tämjd i Grekland, fullbordad i möte med hellenistisk judendom och förvaltad av kristendomen

Christian Ekström och Sofia Linder, Skattebetalarnas förening: EU-kommissionens representant i Sverige Katarina Areskoug Mascarenhas kommentar att EU-budgeten om 1 570 miljarder SEK är "på intet sätt enorm" visar märklig inställning till andras pengar, revisionsrätten hon hänvisar till har senaste 20 åren ifrågasatt utbetalningar och bristande resultatfokus

Lena Hörngren: Att få afghanska flyktingungdomar är förmögna att ta svensk gymnasieexamen lägger orimligt ansvar på betygssättande lärare, stor könsobalans gör det även svårt för afghanerna att hitta en partner i Sverige, därför bör de få mer pengar om de väljer att återvända frivilligt

Patrik Björck, riksdagsledamot (S): Vänsterpartiet har inte gjort upp med sitt kommunistiska förflutna, Jonas Sjöstedt hukar i busken och hoppas vi ska glömma, partiet försvinner förhoppningsvis

John Horvat: New Yorks kollektivtrafiks omedelbara stopp för traditionellt uppbyggliga utrop är postmodernism när den är som värst, typiskt vid revolutioner att försöka byta ut och urholka kulturen i små steg för att signalera pöbelns lika och ringa värde

Karen Horn: Rasism, främlingsfientlighet, antisemitism, homofobi och sexism nyanser av ny kulturell reaktion som bygger på oro inför moderna samhället, stagnation ej tillräckligt villkor för växande populism, Macrons "En Marche" exempel på att pendeln svänger tillbaka

Mad Monarchist: Att Prins Harrys fästmö Meghan Markle är av delvis annan etnicitet ej problematiskt eller nytt fenomen, olyckligt att det används som politiskt slagträ – flyttar fokus från att hon är en icke-religiös frånskild skådespelerska från amerikansk medelklass vilket på allvar undergräver monarkins fundament

Jake Bowyer: Domarna mot Praljak och Mladić innebär att Väst återupprepar ödesdigra misstag i Jugoslavienkonflikten och går islamisternas ärenden

Jack Phillips: Jag vägrade göra bröllopstårta åt samkönat par då sådant bakverk strider mot mitt konstnärskap och mina religiösa värderingar, hoppas att HD erkänner den grundläggande mänskliga friheten att avstå från att medverka till sprida idéer man inte ställer sig bakom

Stefan Swärd: #metoo befriande utrensningsvåg, dags att lyfta fram äktenskapets ideal och den trogna kärleken som tydligt alternativ till utdöende sextiotalets sexliberalism som ligger till grund för ökad förekomst av övergrepp

Paulina Neuding: Starka indikationer på att kriminaliteten varit särskilt oroväckande i gruppen ensamkommande invandrare, oavsett härkomst medför mottagande av så stor grupp män i ett samhälle risk för ökad våldsbrottslighet, måste granskas innan riksdagen tar ställning till amnesti

Henrik Arnstad: Vi lever i ett nytt "år noll" där överideologin antinazism som dominerat sedan 1945 ersätts med något nytt, förändring exemplifieras av att det idag är omstritt att döda nazister i datorspelet Wolfenstein II samt att det 1979 inte var kontroversiellt tankegods att nazistmarscher ska krossas med överlägset våld, proto-överideologier gör 2017 upp på diskursivt slagfält i hopp om att utgöra ny bas för mänsklig framtida existens

Rasmus Dahlstedt: Feminism skapar handlingsförlamad och oattraktiv manlighet, viktigt att män slutar hänge sig åt självspäkelse och skuldtrippar för att istället stå upp för sig själva och bli mer handlingskraftiga

Magnus Söderman: Läsande är omedelbar tankeöverföring oavhängig tid och rum där döda tänkare och historiska skeenden levandegörs, allt läsande är bättre än att avstå men den västerländska kanonen är att föredra då den ännu inte helt förändrats till oigenkännlighet av destruktiva omdanare

Erik Svansbo: Sveriges befolkning 21 % muslimsk år 2050 enligt Pew Research Centers medelscenario, Talebs teori om intolerant minoritets stora faktiska påverkan redan tydlig i samhället, i bästa fall får vi ett segregerat Sverige men vi kan även likt Libanon gå mot ett redan påbörjat våldsamt scenario

Mats Knutson: Miljöpartiet skakas av interna motsättningar, regeringsställning har inneburit hårdare medial granskning, sexuella trakasserier, män som vägrar ta kvinnor i hand, kontakt med turkiska extremister, Fridolin pressad

Tomas Bro: Motsägelsefulla direktiv från Läkemedelsverket respektive Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gör att behandlingskostnader för våt makuladegeneration skiljer sig markant mellan olika delar av landet, 20 gånger dyrare att förskriva godkänt läkemedel jämfört med likvärdigt ”off label”-preparat

Lars Wilderäng: Magdalena Anderssons föreslagna skatt på flytt av kapital påminner om Berlinmuren, ett steg på vägen mot att stoppa svenskar som drömmer om fungerande skola, sjukvård och polis från att lämna landet

Insula Qui: Ren socialism nästan död, reglerad kapitalism i nordisk modell största hotet, libertarianer bör fokusera på att argumentera för hur fria marknaden löser specifika problem bättre än staten snarare än argumentera utifrån principer

Nordisk Ungdom: Bankväsendets reglerade oligarki ett växande problem för regimkritiker, Nordeas nedstängning av våra konton visar på elitens rädsla

Glenn Reynolds: Störtandet av Khaddafi 2011 har lett till slavmarknader i Libyen, försvårar avväpning av Nordkorea — Hillary Clinton ansvarig för strategiskt och humanitärt fiasko

Dennis Avorin: Bättre livskvalitet snarare än skatter är anledningen till att svenskar flyttar till Malta

Jeffrey Tucker: Skyltar, regler och instruktioner resulterar i mindre säkra vägar då trafikanter fokuserar på dessa istället för trafiksituationen, såväl i korsningar som i övriga samhället fungerar decentralisering och ständig anpassning bättre än toppstyrning

Peter Strömberg: Svenska folket degenererat från självklar skatteförståelse på Dackes tid till intalan att älska beskattning, nyspråk som "tillit" och "samhällskontrakt" faller på att skatt är tvångsmedel och att överenskommelse saknas

Hans Li Engnell: Låga förväntningarnas rasism närmast en diskurs i Sverige med gnälliga asylsökande och kritik mot "tysthetsnorm" på bibliotek, sannolikt främst orsakad av Sveriges signaler till omvärlden och nedlåtande attityd mot människor uppenbarligen driftiga nog att ta sig hit

Jonas Bergman: Statlig utredning där miljöskatt på avfallsförbränning föreslås trots konstaterande att syftet motsägs och miljöeffekten uppges mycket liten är ett typexempel på hur illa det kan gå när grön miljöprofileringsambition gifter sig med röd skattehöjardito

Peter Kadhammar: Unga män som trotsat faror för att ta sig hit borde vara del av en dynamisk glansperiod för Stockholm likt Wien före första världskriget, i stället klagas på boende och komfort, oklart vad i Sverige gör människor till offer

Nalin Pekgul: All kritik mot Muslim Ban kan inte kopplas till höger-vänsterskala, när ska Dramaten och Vera-Zavala gestalta den skada som islamisterna orsakar i Sverige i form av de muslimer som utsätts för förtryck, ej islamofobi att kritisera att samhället ger stöd till islamistiska organisationer och deras företrädare

Lars Anders Johansson: Konsensuskulturen har kantrat – normala människor drabbas av moraliska bannbullor när den indignerade innerstadseliten dömer gemenskaper utanför tullarna

Världen idag: Inställda ateistkongressen Global Atheist Convention i Australien samt forskning som visar att antalet ateister minskar till 2050 ingen självklar triumf för kristenheten, uppdrag för kristna att kliva fram och förkunna budskap om hopp för tid och evighet utmanas av att människor blivit för bekväma

Fredrik Haage: Sverige står inför en avgrund när det gäller gängbrottsligheten, vanliga medborgare har inte råd med det privatskydd högt uppsatta politiker och kändisar har tillgång till

Rashid Musa: Koloniala föreställningar om muslimsk fara tidigare begränsad till högerextrema och counter-jihadister men nu i finrummen, muslimer anses vara ett problem samtidigt som 60 000 radikaliserade vita män ropar efter muslimsk förintelse under demonstration i Polen, Samuel P. Huntingtons idéer om kamp mellan civilisationer förkroppsligas av tjänstemän och politiker, ny generation muslimer vägrar låta sig underkastas

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid JMG, fastslår i rapport beställd av tankesmedjan Futurion att bilden av att Sverige har stora problem är felaktig, Futurions vd Ann-Therése Enarsson hoppas rapporten ska bidra till att diskussion om Sveriges utveckling inte präglas av obefogad och destruktiv oro

Stefan Olsson: Åsiktskorridorens brist på rakryggat chevalleri värre än dess tendens till brunstämpling, samtalsklimatet förbättras när vi visar att vi inte behöver stå ensamma

Johan Ingerö: EU nu ett vänsterprojekt, premierar centralstyrning och offentlig sektor framför privat, för väljarna okända byråkrater får ökad makt

Hanif Bali: Anklagelserna om att jag och andra kritiker av flyktingpolitiken trollar sönder det offentliga samtalet är missriktade, är inte den ende som anspelar på känslor och försöker vara effektsökande, är ej sämre version av Trump utan bättre version mina meningsmotståndare

Hans Li Engnell: Nya etableringsanställningens skattefria lön ironisk sett till regeringens fördömanden av skatteundvikanden i övrigt, flera bekymmer med reformen, men även ett medgivande att gruppen där nyanlända lär vara huvudfokus inte är gångbar på svensk arbetsmarknad

Susanna Birgersson: Samtidens syn på manlighet djupt problematisk och destruktiv för unga, finns behov av en mer nyanserad bild av vad det innebär att vara man, Jordan Petersons budskap en rimlig ledstjärna

Ruth Nordström: Tid att granska lobbygrupperna RFSU och RFSL som fått unikt stark position i statsmakten, exempel på deras arbete för bryta sexuella normer är lekar för lågstadiebarn som går ut på att se på och röra vid varandras kön

Anthony DeMarco: "Larping" grund för civilisation och redskap för restaurera traditionella strukturer och beteenden, bör sluta hånas av alternativhögern – samtidens autenticitetskult och tanke att man bara borde vara sig själv djupt skadlig [ljud]

Tommy Sundell: Fredrik Virtanen, Ehsan Fadakar, Soran Ismail samt Oisín Cantwell skor sig på kvinnokampen för att få yrkesmässiga fördelar, liknar före detta polischef Kapten Klänning

Benjamin Welton: Tyska konservativas samarbete med Hitler under mellankrigstiden viktig lärdom för dagens reaktionärer då det visar hur social degenerering och hot från kommunister kan skapa oheliga allianser, en sann höger kan ej stötta rörelse som söker kullkasta den kristna civilisationen

Lars Anders Johansson: Inget moraliskt i att betala mer skatt än man måste, moraliskt riktigt att ta ansvar för sin ekonomi förutsatt att man följer lagen, drevet om Paradispappren och mot Östling orimliga och oproportionerliga

Malcolm Kyeyune: Vinnovas nya miljonsatsning på att lyfta folk ur sina filterbubblor och motverka spridandet av falska nyheter är bara det senaste i ledet av statens misslyckade försök till folkuppfostran

Eigil Söderin: Leif Östlings 15 miljoner SEK årligen i inbetald skatt att råna och håna samhällsbärande hemtjänstpersonal, för att stoppa skatteflykten måste vi bryta miljardärernas antisociala beteende och integrera dem i majoritetssamhället, tiden är inne för drastiska åtgärder

Carles Puigdemont: Enbart tillåtet att driva spansk självständighetsrörelse givet avsaknad av reell makt, staten stödjer den som driver motsatt linje trots avsaknad av parlamentariskt stöd visar på demokrati som har två nivåer, märkligt åtalas för uppror och konspiration när vi varit öppna med agenda och intention sedan folkomröstning 2015, vi kommer försvara våra rättigheter till slutet

Lars Wilderäng: 27 % av offentliga utgifterna går till vård, skola och omsorg, bidrag största posten, pinsamt ohederligt av Magdalena Andersson att försöka rättfärdiga skattetrycket

Giovanni Dannato: I den mån slaveri bidrog till inbördeskriget i USA så var det dess ekonomiska effekter i nordstaterna snarare än skillnader i moral och rasfrågan, glöms bort i dagens masshysteri kring kriget som används flitigt i vänsterns historierevisionism