Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Johan Simu: Den demografiska förändringen av Sverige den enda intressanta politiska frågan, svenska statens folkutbytespolitik mer radikal än Stalins tvångsförflyttningar av ryssar till baltstaterna då dessa som mest nådde upp till 30% av befolkningen, Raspail och Rothbard varnade oss redan på 90-talet, men liberaler och libertarianer har fortsatt älta icke-frågor samtidigt som vår 1000-åriga kultur är på väg att raderas

Matthew Crawford: När vetenskap upphöjs till samhällsbärande auktoritet förvrängs den till en scientistisk religion, storskalig manipuiation blir nödvändig för att forcera allmänna uppfattningar att konformera med påbjudna tolkningar av vetenskapliga rön, resultatet en instabil regim som provocerar fram allt starkare och mer rabiata motreaktioner

Anna Dahlberg: Borgerligheten kan delas upp i principliberaler och utfallsliberaler, där de förra ägnar sig åt ideologisk positionering och de senare har en mer pragmatisk syn på verkligheten, principliberalerna har fortsatt moraliskt hög svansföring trots att de förlorat varje strid mot verkligheten de senaste tio åren

Sebastian Rushworth: Antidepressiva SSRI-preparat ges ofta som första insats vid depression men ger inte märkbart bättre effekt än placebo, 1 av 170 användare drabbas även av biverkningar som i vissa fall leder till dödsfall eller permanenta skador

Sarah Ditum: Att läsa skönlitteratur med syfte att nå personlig utveckling är att ägna sig åt destruktiv solopsism, konstens syfte är att underhålla även när den skapar känslor av obehag

Gavin Haynes: Kritisk rasteori och andra intersektionella idéströmningar har liten inverkan på samhället när de appliceras på rika västländer, men katastrofala resultat när de tillämpas i tredje världen där en majoritet av invånarna då skall kategoriseras som förtryckta

Lars Henriksson: Jonna Simas ifrågasättande av Volvos emblem en drömpassning för kulturkrigarna på ytterhögern då det bekräftar kulturelitens verklighetsfrånkoppling med tramsiga låtsasproblem som tar fokus från viktigare frågor som att bekämpa massbilismen och det bilindustriella komplexet

Klaus Bernpaintner: Det importerade våldet mot kvinnor en konsekvens av maskulinitetens reträtt, feminismens begränsning av goda män gör att onda män får härja obehindrat, riktig manlighet handlar om att våga ingripa, stå upp för det rätta, sätta gränser och säga sanningen även om vi blir hatade för det

Överstelöjtnant Rachael Hoagland: Senaste amerikanska arméuniformen där grad förflyttats från kragen till bröstet utsätter kvinnor både för oönskade blickar och obekväma situationer vid befordringsceremonier, ändringen gjord med ökat skydd i åtanke får paradoxal effekt

Oscar Swartz: #metoo och #prataomdet del av sexuell kontrarevolution där kvinnor insett att de förlorat på 60- och 70-talens sexuella frigörelse, unga kvinnliga debattörer förespråkar nu istället avhållsamhet, vägen framåt är en nykter syn på biologiska könsskillnader

Peter Hitchens: Det är väst som provocerar fram krig med Ryssland, vilken är en stukad före detta stormakt med en ekonomi lika stor som Italien, föreställ er hur USA agerat om Sovjetunionen vunnit kalla kriget, slukat upp alla Nato-medlemmar in i Warszawapakten, fått Texas och Kalifornien att bilda en självständig, spansktalande nation fientlig till USA och placerat trupper längs den amerikanska gränsen

Klaus Bernpaintner: Bankers kreditexpansion och inflationsmål är led i statsunderstödd kartellbildning, liknande konkurrensfientliga samarbeten underblåsta av våldsmonopolet en definierande del av det globalistiska projektet

Kevin Karp: EU framställer det betungande Brexit-arrangemanget på Nordirland som nyckeln till Långfredagsavtalet, medan man använder det som politisk rekvisita för att tvinga tillbaka resten av Storbritannien in i EU:s regleringstvångströja, oavhängigt skadan det orsakar freden i Nordirland, driver på den senaste tidens våldsamheter och bekräftar EU:s nedlåtande likgiltighet inför brittiska intressen

Caitlin Johnstone: Västvärldens påstående att man upprätthåller sanning, rättvisa, frihet och demokrati bevisas vara nonsens och lögn av att Julian Assange tvingas till åratal av godtycklig internering och att genomlida Kafkaartad skenprocess för att han publicerat sanningen

Patrick Cockburn: Föreställningen att teknisk innovation är nyckeln till militär framgång har alltid motbevisats av verkligheten, den brittiska satsningen på en krigsmakt med färre manskap men mer högteknologiska vapen sker för att USA ska se landet som en mer attraktiv partner, men gör att det inte kommer att kunna utkämpa ett nytt Falklandskrig segerrikt

Nils Littorin: Om bostadsminister Märta Stenevi vill fortsätta driva på för invandring som utökar prekariatet borde hon flytta till ett utsatt område själv, begripligt att de som inte sympatiserar med miljöpartiets flyktingpolitik betalar för att flytta från kulturkrockar och social misär

Carolin Dahlman: EU:s fond för Coronastöd kommer binda upp Sverige fram till 2058 utan krav på motprestationer för länder som är nettobidragstagare i unionen, bestickande att bara SD och V kommer rösta emot ett förslag med oöverskådliga ekonomiska konsekvenser

Daniel Sanchez: Jaktkortsavgifter ska inte finansiera socialkonstruktivistisk förståelse av genus inom viltförvaltning, 3,2 miljoner SEK bortkastade på agendadrivande feministisk kvasivetenskap utan någon bäring utanför den relativistiska postmoderna tramsbubblan

Graham Dockery: Portlands demokratiske borgmästare Ted Wheeler minskade polisens budget med 7 miljoner USD innan han stödde stadsfullmäktiges sänkning med ytterligare 15 miljoner USD, säger nu, efter att ha förödmjukat sig själv med upprepade fruktlösa vädjanden om lugn, att allmänheten tröttnat på nio månader av kravaller och en mordfrekvens som skjuter i höjden

Margaret Ashworth: Begripligt om bönder vill döda mullvadar eftersom deras jordhögar gör listeriabakterier åtkomliga för djur samtidigt som tunnlarna kan skada dräneringssystem, däremot förkastligt att jaga mullvadar av estetiska skäl därför att man anser att högar och hål förstör gräsmattan

Bengt E, Skinnskatteberg: TV3:s Efterlyst visar endast mörkhyade personer med svåruttalade namn, obegripligt att denna oförblommerade rasism tillåts fortgå

Brendan O'Neill: Harry och Meghan offerkulturens kungapar efter intervjun med Oprah Winfrey, Harry som invaderade Afghanistan kritiserar medias koloniala undertoner medan Meghan gnäller om bristen på privatliv samtidigt som hon avslöjar detaljer om missfall, självmordstankar och kungafamiljens funderingar om barnets hudfärg, kontrasten tydlig mellan tidigare generationers stoicism och vaken neoaristokrati

Fergus Hodgson: Henry Hazlitts Economics in One Lesson är fortfarande den bästa introduktionen till ekonomi för lekmannen, detta då den ödmjukt lär ut den enskilt viktigaste läxan som motverkar de två vanligaste och största felsluten, nämligen att kräva specialbehandling baserat på egenintresse samt att endast se omedelbara effekter men bortse från sekundäreffekter

Joakim Andersen: I ett testosteronfattigt samhälle med män som saknar thumos saknas möjligheten att förstå centrala begrepp och perspektiv i europeisk idétradition och med än lägre halter påverkas kulturen negativt tills dess att det samhället bryts ned och något annat tar dess ställe

Spandrell: Det är inte en till centraliserad Twittertjänst mänskligheten behöver, utan att radikalt omforma systemet till en decentraliserad modell där personliga servrar kommunicerar och federerar det användaren och publicisten vill, personliga servern Urbit är lösningen och framtiden

Lars Anders Johansson: Polisens resurser obegränsade när det gäller att sätta dit laglydiga och skötsamma jägare, misstänksamheten och brutaliteten mot jägare intet nytt utan pågått under lång tid, myndigheten verkar agera efter populärkulturell nidbild från filmserien Jägarna

James Conca: Sverige lägger ned fungerande kärnkraft för 46 miljarder USD dyrare och oplanerbar sol- och vindkraft och rysk naturgas, Miljöpartiets irrationella kärnkraftsfobi leder till höjda koldioxidutsläpp, ingen garanti för att det kommer att finnas el att importera en kall nordisk vinterdag

Antidem: Rush Limbaugh viktig pionjär som inte kan ta oss längre men som banade väg och gjorde plats för oss, en asfaltsblomma som trängde igenom den dåtida liberala oligarkins mediemonopol med humor och sans, både Rush och den fredligt resonerade har tyvärr gått ur tiden

Helen Buyniski: New York Times varnar mot kritiskt tänkande så ens uppmärksamhet inte fångas av onda konspirationsteoretiker, uppmanar sina läsare att fortsätta hämta sina djupt hållna övertygelser från godkända källor utan att tänka för mycket på deras implikationer och inte spendera mer än 90 sekunder på faktagranskning – bland Googles toppresultat

Glenn Greenwald: Media har konsekvent torgfört falska, överdrivna och vilseledande uppgifter om stormningen av Kapitolium i syfte att felaktigt utmåla händelserna den 6 januari som ett väpnat uppror, och därmed ge dem en juridisk särställning

Christopher Ketcham: Extremhögerns memer med Hoppeanska ormen som referar till Augusto Pinochets dödspatruller och Hans-Hermann Hoppes idéer om att fysiskt avlägsna oönskade individer för att upprätthålla ett idealt samhälle bör inte ses som ett skämt utan visar på en önskan om ett faktiskt utrotningsprogram

Andrew Torba: Varje gång Gab avplattformas av en leverantör tackar jag Gud för att han skiljer agnarna från vetet då det gör oss starkare och motståndskraftigare i det långa loppet, det pågår en tyst kristen secession i USA som idag är ekonomisk och digital, men i framtiden även kan bli geografisk, fler kristna borde sluta göda fienden och flytta sin ekonomiska aktivitet till kristna företag

Arvid Uddfeldt: Dyra inredningsprylar och lyxiga kök i bakgrunden på videosamtal nya statusmarkören bland kollegor och elever, obligatorisk grå bakgrund skulle fungera som en digital skoluniform och hjälpa till att eliminera den socioekonomiska rangordningen

Jeff Deist: Trump var en harmlös förvaltare, hatet mot honom en fyraårig nationell paroxysm över ingenting, Biden och Harris kommer däremot driva igenom stora förändringar med stöd från republikanerna som nu ivrigt och med lättnad återgår till sin roll som artiga förlorare, populismen kan dock inte kväsas utan kommer till ytan igen i nya former

Agneta Tjernström Lustig: "Ekorrhjuls-avhoppare" från den vita medelklassen som flyttar ut på landet och inte längre bidrar med skatteintäkter är inga förebilder utan osolidariska välfärdssnyltare som inte bidrar till ett hållbart samhälle

Matthew Reece: Stormningen av Kapitolium var ingen statskupp då ingen plan för maktövertagande fanns, stärkte snarare än hotade katedralen men underminerade dess värdighet och kan i framtiden komma att ses som något som förebådade en verklig kontrarevolution

Göran Greider: Mjukisbyxan ett lika billigt som praktiskt plagg lämpligt till allt utom begravningar, underlättar överviktigas andning och klarar Henry David Thoreaus kriterium att kunna tas på i mörker, föraktet från kostymklädd elit bidragande faktor till Trumps seger och Kapitoliums stormning

Graham Dockery: Medan USA:s mest föraktliga journalister och tyckare jublar åt den master class i mediakontroll censuralliansen mellan demokraterna och Big Tech håller, noterar utländska aspirerande diktatorer att bygga relationer med teknikjättar är den moderna motsvarigheten till att ta kontroll över en tv-station, alltmedan titanerna i Silicon Valley själva kanske inte stannar vid amerikanska gränsen

Mitchell Baker, Mozilla: Permanent borttag av onda aktörer från sociala mediaplattformar räcker inte efter övertagandet av Kapitolium, vi behöver lösningar som startar innan obeskrivbar skada gjorts, vi måste avslöja hur och vilket innehåll som förstärks till vem, vem som betalar för annonser och vilka de är riktade mot samt slå på verktyg som förstärker röster som förmedlar fakta framför desinformation

Joakim Andersen: Stormningen av Kapitolium bör förstås som en del i konflikten mellan eliten och ett sviket och konstant motarbetat folk, vars nu demonstrerade handlingskraft kommer att trappa upp konflikten ytterligare

Per Gudmundson: Donald Trumps uppmuntran till stormningen av Kapitolium är landsförräderi och uppvigling till uppror mot statsmakten, presidenten en patetisk brottsling som drog ett mörker över världens främsta demokrati

Henrik Jonasson: Framtiden ligger i skapandet av egna klaner för överlevnad utanför staten och förberedelse för kamp och edsvuren vedergällning, partiväsen i kostym och krämarleende samt demokratiskt systemövertagande ovärdigt slöseri och ett underbyggt falskt hot

Pat Buchanan: 2020 kan bli året då USA:s imperium kollapsar under sina åtaganden när situationen på hemmaplan försvåras – situationen jämförlig med britternas i slutet av andra världskriget eller Sovjets i slutet av kalla kriget

Fnordspotting: Liberalismens ursprung som dissidentideologi förklarar dess förvandling från frihetlig världsåskådning till självgod, auktoritär och paternalistisk kryptoreligion, omvända styrkeförhållanden gör att liberalerna i den nya härskarklassen fruktar att pöbeln ska få de friheter med vilka de grep makten

Jason Whitlock: Strävan efter svarthet snarare än tro, intelligens eller frihet leder till folkets och samhällets fördärv, religion hjälpte svarta överleva slaveri, segregation och lynchningar, men har länge fått stå till sidan för den växande black pride-rörelsen som vill koppla bort svarta från uppbyggliga värderingar och knyta dem till rörelser fientliga mot kristendom och sunda värderingar

Hanzi Freinacht: Digitala tidsålderns klassanalys kan baseras på spiritualitet, prekariatet faller offer för spirituellt lurendrejeri med astrologi och kristaller, yoga-mammor är tecken på den nya borgarklassen, Ken Wilburs integrala modell för vetenskap och esoterisk kunskap tillhör den moderna tidens spirituella överklass

Tristram Hunt: Friedrich Engels socialistiska vision mer relevant för samtiden än den som formulerades av Karl Marx, förebådade vänsterns nutida fokus på jämlikhet mellan könen, kolonialismens avigsidor och hedonistiska livsstilar

Johan Romin: Aron Flam har fel gällande Nazityskland och Sverige, ett motstånd på moralisk grund hade lett till invasion och katastrof för landet där judar deporterats och Andra världskriget sannolikt förlängts

Cenneth Niklasson: Fackförbundens försök att motverka tillgång och efterfrågans effekt på byggarbetarnas löner sätts ur spel av EUs fria rörlighet och underleverantörer utan kollektivaltal, högre tillgång på billig arbetskraft skapar visserligen större efterfrågan men kan ha ett högt pris när marknaden så småningom ska reglera sig själv

Glenn Greenwald: USA:s system för val och rösträkning patetiskt primitivt, långsamt och opålitligt, nästa gång landet ämnar sprida demokrati genom våld och CIA-intriger bör det först åtgärda bjälken i sitt eget öga

Jörgen Huitfeldt: Muhammedkarikatyrerna lika stötande för muslimer som barnpornografi och djurplågeri är för oss, borde fortsatt vara lagliga men publicering olämpligt med tanke på vilket våld det tenderar att leda till

Andrew Joyce: Curtis Yarvin har fel om judiskt inflytande i katedralen, judiska etniska intressen har spelat en fundamental roll för upplysningsfilosofins atomiserande effekt på västerlandet, judar anammade inte protestantiska värderingar utan tog över den gamla elitens institutioner i USA

Asif Siddiqi: Gerard K. O’Neills vision om en mänsklighet som migrerar från jorden och bygger nya samhällen i yttre rymden förenade individer från hela det politiska spektrat, men där fanns en skillnad mellan dem som drömde om kosmopolitiska och mångkulturella rymdstäder och rymdkolonisterna som var individualister och separatister

Jonathan Lundberg: Högerextremister som boogaloo-medlemmar och libertarianer försöker med accelerationism tvinga fram ett rasbaserat inbördeskrig, terrorhotet från höger på uppgång även i Sverige

L. Ali Khan: Pakistans styrande skikt präglade av strukturer från Mogulriket och de muslimska dynastier som genonom historien invaderat landet, makthavarna utmärks därför av dyrkan av allt utländskt, frosseri och maktkamp intill döden, kampen mellan olika grupper av makthavare idag avgjord till militärens fördel, klanerna Bhutto och Sharif satta på undantag, armén kontrollerar valens utgång och Högsta domstolen

Patrik Paulov: USA-medborgaren Bilal Adbul Kareem, känd för att ge röst åt jihadisterna i syriska Idlibprovinsen, har gripits av samma jihadister, i väst höjs röster för att ”journalisten” Bilal Adbul Kareem ska friges

Sojla Sahar: Turkiets politiska strategier där man ämnar återta tidigare kontrollerade landområden och avvisar västerländskt inflytande till förmån för islamiskt medvetande visar på neo-ottomanska drömmar där Turkiet står som ett nav i globalt islamiskt uppvaknande

Sylvi Listhaug: Statsminister Erna Solberg legitimerar den svenska typen av förortskravaller som nu kommit till Norge när hon letar ursäkter för våldet och går till attack mot islamkritiska organisationer som kritiserar beteendet, viktigt för yttrandefriheten att medborgarna känner att polisen har politikernas stöd när dessa ska skydda människor som uttrycker obekväma åsikter (norska)

Hunter Wallace: Modernitetens obskyra förenande av hyperindividualism och nedrivande av normer för att skapa en social gemenskap med förtryckta grupper kommer att vara en oupphörlig konflikt, massorna behöver mening och en känsla av gemenskap vilket endast kan uppnås med enhetlig kultur och en stabil social ordning

Andreas Magnusson: Människor med skrivsvårigheter blir Sverigedemokrater för att de är arga på invandrare som skriver bättre än de själva och politiker som säger saker de inte förstår, önskar att de slapp behöva försöka analysera komplicerad fakta och drömmer om en alternativ tidslinje utan öppenhet vilket hade satt stopp för innovationer som flygplan och internet

Ryan Landry: Amerikansk secessionsrörelse som delar upp landet i mindre entiteter utifrån traditioner, kultur och etnicitet där städer fokuserade på att fysiskt avlägsna problemgrupper skulle ge starkare lokal gemenskap vilket även skulle hindra framtida sammanslagningar

Helena Edlund: Jag upptaxeras och krävs på 214 880 kr för swish-bidrag trots tydlig deklaration om att bidragen är en gåva, staten använder skatteverket för att komma åt kritiska röster

Cissi Wallin: Föräldraskap handlar om kärlek och gränssättning och går att lösa på intuition och med hjälp av erfarna släktingar, är inte en uppgift som behöver överteoretiseras med avancerade metoder och böcker

Grön ungdom: Terrorstämpla Nordiska motståndsrörelsen då de inskränker människors rätt att yttra sig, vi tror på yttrandefrihet, organisationsfrihet och vår mest bärande grundpelare är de demokratiska principerna

David Strömberg: De som i Sverige fått makten och på riktigt vill skapa förändring behöver så fort som möjligt dra in skattefinansieringen av den djupa staten

Lars Wilderäng: Facebooks skattesubventionerade serverhall i Luleå exempel på nykolonialismens era där svenskarna på sin höjd kommer att få städa toaletterna åt de höga herrarna från de profiterande företagen, av Business Swedens påstådda 30 000 arbetstillfällen skapades endast 56 vaktmästartjänster, övriga experter flygs in från utanför EU samtidigt som de blåsta kommunerna planerar för nya bostäder och internationella skolor åt den utländska personalen, inte ens facken vågar bråka trots att kollektivavtal förvägras

Emanuele Lugli: Målarböcker för både vuxna och barn har en mörk sida då de är utformade för att träna målaren att hålla sig inom av andra uppsatta gränser och ramverk vilket leder till ett tamt liv med begränsad förmåga till framtidsbyggande

Läkare Nicole Saphier: Joe Biden säger alla människor i USA ska bära munskydd utomhus under de tre kommande månaderna, det finns dock inga vetenskapliga bevis för att skydd för munnen utomhus gör någon som helst nytta, de ekonomiska aspekterna för restauranger är otroliga och riskerar öka arbetslösheten än mer, vad för data ska användas när tvånget på munskydd revideras

Derek Bered: Synen att depression beror på kemisk obalans farlig då den ger bilden av att tillståndet ligger utanför den drabbades kontroll och ger mer tilltro till medicinering än psykoterapi vilket behandlar underliggande orsaker

Henry Delacroix: Vänstern bördig jord för kultmentalitet då man förlorat sin religiositet men ej spiritualitet, karismatiska ledare med enkla budskap, droganvändning och yoga fyller det identitetssökande, spirituella hål dyrkande av vetenskap inte kan ge

Klaus Bernpaintner: Den stora mängden väderkvarnar på Öland konsekvens av allmogens ansökan om skattebefrielse 1697, lämna allmogen i fred och sänk skatterna så kommer välståndet som ett brev på posten

Lars Wilderäng: Kommunalisera bolagsskatten så att den dras där verksamhet bedrivs och kan användas lokalt och jämna ut klyftor mellan stad och land, meningslöst att skatten dras nationellt för att sedan omfördelas

Itamar Fleishman: Israeliska skattebetalare ska inte behövs behöva bekosta judisk diaspora i andra länder även om det leder till assimilation och utländska judar ska inte ha något att säga till om i Israels politik

Michael Rubin: Erdogan riskerar freden med Grekland för att fullborda sitt mångåriga projekt att omintetgöra Lausanneavtalet som gav grannlandet rätt till värdefulla naturresurser, drivs också av ambition att gå till historien som militär erövrare och överträffa Kemal Atatürk

Amish Raj Mulmi: Nepals auktoritära försök att bevara regnskogen ej förenligt med urbefolkningens levnadsvanor och naturliga samspel med naturen, behövs decentraliserad modell som tar hänsyn till lokala djurlivens skyddsbehov

Ronie Berggren: Demokraterna har genom skarp vänstersväng blivit konfrontationshetsande identitetssocialister som förespråkar särintressen framför breda majoriteten, partiets förändring föranleder att Republikanerna höjer rösten och förklarar att kommande val är det viktigaste i mannaminne, endast Donald Trump står i vägen för rivning av republikens pelare i form av kristendom, individualism och marknadsekonomi

Dan Forslund: Var man bör utforska sitt mörka skuggjag för att finna dualismens ytterligheter, manlighet uppnås av förståelse för de inneboende mörka krafter som vanligtvis är förbjudna men som kan låsas upp för att rädda din familj, hjälpa din stam eller utkämpa ett krig

Ricardo Duchesne: Vita män är den mest hatade gruppen eftersom de står för nästan alla stora bedrifter i mänsklighetens historia, skapade alla ämnen som studeras vid världens universitet, var de största tänkarna, konstnärerna, statsmännen och upptäckarna

Stephen Montemayor: Boogaloo-rörelsen förvisso inte del av vit-makt-sfären, men ändå otäck då den är anti-stat, anti-polis och förespråkar anarkokapitalism, medlemmarna vältränade, välbeväpnade och väl förberedda på samhällskollaps, kan samtidigt sympatisera med Black Lives Matter-rörelsens avsky mot polisen och beskydda småföretagare från plundringar

Luka Jukic: Ryssland omvärderar sin historia för att omvandla multietnisk federation till nationalstat, är trots sin storlek i samma position som små östeuropeiska länder som söker nationell identitet

Boris Benulic: Överheten inleder slutoffensiven på kulturkriget mot manlighet, tvåsamhet och sunt föräldraskap, avgörande slaget att vänta inom tre år där slutmålet är den vite mannens oförmåga att reproducera sig

Joakim Andersen: Djurhållningen kring sekelskiftet mer omsorgsfull än städernas borgare utmålat den som, enligt Niklas Cserhalmis avhandling, förhållningssättet till djuren närmast feodalt, där hårt arbete under visst beskydd förväntades

Johan Simu: Alla till höger om Annie Lööf ser sin tid på Internet lida mot sitt slut, utfrysningen och det digitala nederlaget kommer bli totalt i och med det vakna kapitalets makt över nätet, för den minsta vedergällningen bör var man åtminstone nyttja vårt sista motståndsmedel – att diskriminera bolagen finansiellt och bojkotta dem

Guy Birchall: Progressiva väckelsen slår nya rekord när Kindness Yoga Studios i Denver, Colorado tvingas stänga trots könsneutrala toaletter, yogakvällar enbart för färgade, LGBTQ+ -cirklar och valfria donationer för att inkludera mindre bemedlade, beskylls för otillräcklig välvilja mot minoriteter, VD:n börjar gråta, anklagas för att utnyttja ledsnad i vitt maktsyfte, ägaren Patrick Harrington krälar i stoftet, säger att hans privilegium kan ha gjort honom blind

Rysk-ortodoxe fader Joseph Gleason exkommunicerar medlemmar, aktivister och anhängade till Black Lives Matter, varken inträde, helig nattvard eller bikt kommer tillåtas förrän man avsäger sig, fördömer organisationen och innerligt ångrar sig, organisationen rutten till kärnan och är satanistisk-marxistisk, lesbisk och anti-kristlig

Joakim Andersen: Oavsett åsikt om marxism erbjuder Borotjov intressant och nyktert inställd analys av nationen från vänster, lärdomar om proletärt invandringsmotstånd, nationella konflikter och spelet mellan klassernas egenmedvetande och nationalism, viktigt vapen i kunna kritisera vänsterliberala överdrifter och försvara sin egen nation

Lars Wilderäng: Felaktigt att tro bidrag och stimulanser du står över kommer bättre behövande till gagn, de går istället till någon som behöver det än mindre än dig, sök istället varje peng för att utmana

Vanessa Vallejo: Progressivisters fortsatta maktambitioner och vilja att totalt stöpa om världen genom söndring och skapandet av allmän osämja kommer leda till förstörelsen av historia och vetenskaperna

Fnordspotting: Att Sverige blivit rikt beror framför allt på kulturella faktorer som invandrare inte bidrar till utan bryter ner, liberalismens syn på samhället som marknad snarare än gemenskap underminerar inte bara gemenskapen utan även marknadens funktion

Alexander Bard och Viktor Widblom: Unga kvinnor som fylls av narcissism och saknar förståelse för omvärlden utgör idag det största hotet mot samhället, prinsessan på ärten har i dagens maktvakuum blivit flugornas drottning och kräver censur, tystnad och förbud mot oliktänkande, unga kvinnor lider mest av den svenske faderns död, i desperat behov av matriarker som kan leda dem

Jan Emanuel Johansson: Svenska polisens tandlöshet större problem än dess brutalitet, sorgligt hur demonstranter importerar USA:s problem, våldsverkarna ska gripas och mötas med så mycket våld som behövs, inte gullas med på grund av deras hudfärg

Expressens konstredaktör Therese Bohman föreslår uppförandet av en staty till George Floyds minne eftersom det är bättre att man lägger sin energi på att försöka förändra framtiden i stället för att folkmassor river forna tiders statyer

Malcom Kyeyune: De flesta polisskjutningar i USA sker i fattiga områden där 3,64 vita personer dör per 100 000 invånare mot de svartas 3,34, afroamerikanernas överrepresentation beror på att svarta mer ofta är fattiga, kampen mot rasism handlar om att man förlorat i demokratiska val och vill finna nya vägar att uppnå makt

Face to Face: Upploppsdeltagarna huvudsakligen arga frustrerade demokratväljare och klientgrupper som löper amok även mot egna ledet och andra klientgrupper till demokratiska partiet, polariseringen inom partiet nått förbi vänsterhögerskala likt 2015-2018, demokratiska partiet har fullständigt splittrats och något nytt måste komma ur askan likt republikanska partiet gjorde ur whigpartiet

Martin Dabney: Förespråkare av tredje positionens politik beskyller felaktigt liberalism och kapitalism för att ha orsakat nihilism, degenerering och svågerkapitalism när anledningen egentligen är demokrati och socialistisk omfördelning, starkt nationalistiskt samhälle kan blomstra givet frihet och minimal stat

Svensk Handel: Skandalöst att beslutet om straffskatt på plastbärkassar fattades på data från Naturvårdsverket där fruktpåsar var medräknade, enligt de korrekta siffrorna uppfyllde Sverige redan 2017 EU:s mål för utgången av 2019 och förbrukningen har minskat varje år därefter, skatten måste rivas upp omedelbart och finansmarknadsminister Per Bolund behöver stå till svars för symbolpolitiken

Dr Bror Gårdelöf: Lustgasdestruktion på svenska sjukhus dyr och i praktiken närmast verkningslös, vården står för en halv promille av lustgasutsläppen och enda sättet att i förlossningssituation garantera att gasen destrueras är att all rumsluft går via destruktorn, orealistiskt att bygga om alla sjukhus ventilationssystem

Fredrik Haage: Språkliga kontraster när Paolo Roberto och Hans Forsberg (M) kommenterar sina sexköp, kändisens klibbiga sentimentalitet och politikerns hala abstraktioner speglar anpassning till skilda samhällsekologiska nischer

Staffan Marklund: Linda Sneckers pinsamma oförmåga att förstå logiska resonemang och aggressivt kontraproduktiva retorik tecken på braindrain inom vänstern där de intellektuella måste söka sig annorstädes

Mohamed Omar: Vänsterns reaktioner på Paolo Robertos sexköp blottlägger ett omfattande hyckleri då högt uppsatta S- och V-politiker nu åberopar högre straff för sexköp samtidigt som de ser mellan fingrarna på utlänningars gruppvåldtäkter, kvinnoförtryck och övergrepp