Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Tyler Cowen: Elizabeth Warren har den sämsta ekonomiska politik som torgförts i min livstid, förbud mot hydraulisk spräckning är dåligt för miljön, gynnar dåliga regimer i Mellanöstern och är en enorm svaghet mot Trump i rostbältet – har även usla förslag om privatkapitalbolag, jordbruk, skatter, studielån, utbildning, sjukvård och antitruståtgärder mot teknikbolag

Micah White: Efter 17 år som aktivist där jag medgrundade Occupy Wall Street åker jag till World Economic Forum i Davos, inte för att protestera utan för att delta, lätt att säga nej till Davos när man inte blivit inbjuden, nu när jag får åka dit vill jag använda mig av toppmötets revolutionära potential

Chris Marschall: Det var min 92-åriga mor som blev rånad och misshandlad i hemmet i Limhamn före nyår, jag kände först inte igen henne på akuten där hon låg med blödning i hjärnan och frakturer i ansiktet samt på en halskota – i hennes fall blev tilliten till människor en dödsfälla, oroväckande för samhället att den logiska utvecklingen blir att allmän omsorg och tillit försvinner

Paulina Neuding: De många sprängningarna påverkar långt fler än brottsofferstatistiken anger och präglar redan svenska barndomar, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) skriver debattartikel om att barn ska ges goda uppväxtvillkor och att uppväxten inte går i repris samtidigt som en skola på Östermalm får sätta in nya fönster i klassrummen

Fnordspotting: Frihet ett perverterat begrepp, viktigaste anledningen till att det idag ofta betecknar motsatsen av vad det innebar på 1600- och 1700-talet är sannolikt att det numer förknippas med individualismens normbryteri snarare än självvalda kollektivs möjlighet att hantera interna angelägenheter – det moderna frihetsbegreppets resultatblindhet blir som en tvångströja på Västerlandet och utgör ett av de allra största hoten mot verklig frihet

Jojje Olsson: Presstödsfinansierade Margit Richerts kritik av mig och andra fria journalister skamlig och djupt ohederlig, logisk kullerbytta att den som finansieras av många är mer sårbar än den som är beroende av en, dessutom häpnadsväckande insinuation att jag skulle vara köpt av den kinesiska regimen när jag på grund av min vägran att censurera min rapportering blivit svartlistad och vägras inresa i landet, jag fick lämna lägenhet, alla mina ägodelar, vänner och flickvän 2016, samtidigt som Richert beklagar sig över arga mejl

Johan Gustafsson, Slöseriombudsmannen: Istället för att ta debatten angående att klimatpolitiken röstats fram till årets slöseri så väljer Isabella Lövin att anklaga mig för alternativa fakta – utsläppsminskningar har mattats av trots mer än fördubblade anslag till miljö och klimat och i stort varje regeringssatsning på klimatområdet har kritiserats av expertmyndigheterna, så seriös diskussion vore önskvärd

Karl Hedin: Sedan 2014 har endast två av sju mål avseende grovt jaktbrott på de fem stora rovdjuren lett till fällande dom vilket inte på långa vägar ens når upp till sannolikhetskravet för skälig misstanke, tyder på att miljöåklagarna ägnar sig åt okynnesåtal sannolikt drivna av politiska förväntningar om fler åtal för grova jaktbrott

Ulla Westin: Nya läkarprogrammet genomgår radikala förändringar med krav på att varje undervisningstillfälle skall innehålla moment såsom global hälsa, mäns våld mot kvinnor, hbtq-frågor eller hållbarhetsperspektiv, det farliga experimentet vars följder vi först blir varse om tio år uppvisar en fundamentalistisk inställning till pedagogiska metoder

Caroline King: Obligatorisk och kostnadsfri "primary education" felöversätts som "grundskoleutbildning" när FN:s barnkonvention blir svensk lag

Dominic Cummings: Jag söker arbetskraft till brittiska regeringen som vill utöka prestandan och göra mig själv mindre viktig, du kan till exempel vara matematiker, mjukvaruutvecklare, ekonom eller ha någon annan relevant universitetsutbildning men du kan också vara en superbegåvad konstig typ, på grund av Brexit finns möjlighet att göra stora förändringar

Erik Lakomaa: Licenskrav på vapenmagasin ett dåligt lösningsförslag på ett påhittat problem som inte ger några ytterligare verktyg att bekämpa gängkriminella men drabbar laglydiga jägare, sportskyttar och försvaret, saknar stöd men drivs vidare

Aron Lamm: Något går om kring med Svenska kyrkan som ett lånat skinn, ärkebiskopens radikalfeministiska tal om julevangeliet som patriarkatets slut och destruktiv manlighet låter som satir, progressiva politiska budskapen har kommit att bli helt oskiljaktiga från den andliga förkunnelsen varpå religionen blivit reducerad till medel för att nå politiska och sociala mål, infiltrationen ej begränsad till Sverige

Hanif Bali: Sverigedemokraterna har blivit Sveriges största parti på grund av att verkligheten blivit så som de sa den skulle bli, Moderaterna har minskat på grund av att de inte kunnat visa de är kapabla att föra landet i rätt riktning, det två regeringsbärande partierna har inte kunnat åstadkomma ordning och reda, trygghet samt välfungerande välfärdssystem

Peter Hitchens: Konservativa är landets nya ledande vänsterparti, med sin intoleranta politiska korrekthet, fortsatta krig mot kärnfamiljen, värdelösa egalitära offentliga skolor, löfte om koldioxidneutralitet som förstör effektiv elproduktion, ökade medel till offentlig sjukvård som om dess enda problem är budgeten - Boris Johnson har med "Folkets regering" orkestrerat att Tories blivit övertaget av New Labour och räddat partiet genom att offra landet

Douglas Murray: Klyftan i Storbritannien är mellan den fula, intoleranta, huvudstadscentrerade vänstern och alla andra, efter det historiska nederlaget ropar det verklighetsfrånvända Labour fortfarande att dess radikala vänsterpolitik är otroligt populär, ignorerar valresultatet såsom efter folkomröstningen 2016 då de avfärdade allmänheten som dumma och försökte kringgå dem

Fnordspotting: Konsumtionssamhället där människor jobbar långa dagar till minimal marginalnytta gynnar dagens vinnare, kortare arbetstid skulle slå mot kapitalister, parasiter, keynesianer, röstköpare och invandringsvurmare varför frågan bara drivs närmast halvhjärtat av vänsterpartister under villkoret bibehållen lön

Anna Hellgren: Horace Engdahl översätter intervju med Peter Handke som Aftonbladet Kultur publicerar, innehåller felöversättning där Handkes "ortodoxa och muslimska serber" blir "serbiska ortodoxa och muslimer" för att tona ned den serbnationalistiska propagandan som förnekar såväl bosniakernas existens som deras rätt till ett eget land, att ge priset till Handke sannolikt en hämndaktion från den högmodiga akademin

Curtis Yarvin: Liberala demokratiers distribuerade despotism uppstår när marknader för sanning förgiftas av makten, människors svaghet för ärelystnad och lojalitet gör att vackra lögner konkurrerar ut bistra sanningar, västerländsk civilisation fast i cykel av sanningsmarknader som konkurrerar ut intellektuella byråkratier men sedan korrumperas och blir den nya byråkratin

Carl Bildt, Pierre Schori med flera: Europeiska länder bör skyndsamt återföra IS-terrorister från fängelser i Mellanöstern, nödvändigt för att skydda terroristerna från dödsstraff och hjälpa deras barn

Anton Kasurinen: Holländske politikern Thierry Baudet, en hybrid mellan klassisk fascist och identitär, inspireras av och lånar språkbruk från Julius Evola, menar att den västerländska civilisationen står under attack av kulturmarxister anförda av George Soros, vänder sig även mot islamiseringen av de boreala länderna och säger sig vilja värna ett kristet och vitt Europa

Sacha Baron Cohen: Facebook, Twitter, Google och Youtube bör censurera hatfyllda åsikter som förintelseförnekelse och Eurabia-teorin, plattformarna används till propaganda och privata företag kan censurera så mycket de vill

Fredrik Haage: Reaktionerna på Staffanstorps reklamfilm ger inblick i mediavänsterns sagovärld, verklighetens Malmö otäckt, flyttlassen till Staffanstorp förebådar Sveriges framtid

Ulrik Bergman (M): Borlänges ekonomi går för nionde året i rad med underskott, socialbidragen har skenat till 100 miljoner, samtidigt som 90 % av studenterna på ekonomi och samhällsprogrammet på gymnasiet får underkänt i de nationella proven, på kommunfullmäktigemötena avhandlas dock endast formalia, inga konkreta åtgärder presenteras och kommunledningen framstår som handlingsförlamade baksätespassagerare

Kristin Kramer: Vi tvingas lämna Sverige då vi vill undervisa våra barn utanför skolan, Sverige ett av få länder som har skolplikt istället för läroplikt, Ydre kommun borde bana väg för att åter bevilja hemskolning och ta emot svenska skolflyktingar

Moa Berglöf: Representanter för den nya högern hävdar inget görs mot bombdåd och dödsskjutningar förutom de själva, men antalet bombdåd har halverats sedan 2017 samtidigt som antalet skadade, skjutna och dödade minskat, media rapporterar rikligt om problemen

Christian Sonesson: Familjer från Malmö, Lund och Helsingborg lämnar för att bosätta sig i de mer välskötta kommunerna, det är dyrt att leva i större städer samtidigt som otryggheten och den faktiska risken att utsättas för brott ökar, våldet i Malmö är inte begränsat till utsatta områden, begripligt att människor lämnar till kommuner som erbjuder större trygghet, välfungerande skolor och lägre skatter

Thoralf Alfsson: Sverigedemokraternas hat mot alternativmedia en farlig strategi, öppnar dörren för ett konservativt parti, positionsförändring i frågor som abort, samvetsfrihet och homoadoptioner kan ge ett parti som Alternativ för Sverige 4-5 procent av väljarna

Ray Dalio: Nuvarande ekonomiska system är ohållbart och jag tror världen närmar sig ett stort paradigmskifte, pengar är i dag gratis tillgängliga i överflöd för dem med pengar och kreditvärdighet samtidigt som de är otillgängliga för dem utan pengar och kreditvärdighet, klyftorna accelereras dessutom ytterligare av den tekniska utvecklingen

Stefan Ingves: Riksdagen behöver besluta om e-krona för att framtidssäkra den svenska kronan, pengarna i plånboken ges ut av staten men pengarna på kortet ges ut av affärsbanken, riksdagen behöver därför modernisera lagen så den passar en digital tid då de säkraste pengarna är de som är direkt utgivna av staten

Erik Lakomaa: Regeringen föreslår för tredje gången att kräva licens för vapenmagasin, har nu slutat felaktigt skylla på EU:s vapendirektiv utan ljuger om att polisen inte kan beslagta kriminellas magasin, reglering försvåras av att ett magasin kanske inte ens går att definiera och både brotts- och rättegångsbalken tillåter redan att föremål som kan befaras att komma till brottslig användning tas i beslag och förverkas

Curtis Yarvin: Alla revolutioner grundas i en estetisk vision vars kraft är det rådande systemet övermäktig, Bronze Age Pervert är jämte Houellebecq den första stora författare som i vår tid förstår och utforskar det tidlösa perspektiv som är nödvändigt för att spräcka Overtonbubblan

Klaus Bernpaintner: Samverkan mellan det offentliga och privata ofta sämre än renodlad verksamhet på grund av vitt skilda incitamentsstrukturer, offentliga upphandlingar vinns av den som lovar mest till lägst pris oavsett rimlighet, långa löptider möjliggör vinstuttag trots underprestation medan samma misstag snabbt straffat sig eller aldrig ens uppkommit inom privat sektor

Magda Gad: Bashar al-Assad kommer att segra i kriget i Syrien och är den ende som kan skapa fred, hantera IS-terroristerna och säkra gränserna, vida bättre än av Sverige finansierad shariapolis

Professor Mikael Landén: Ökningen av könsdysfori med 2300 % senaste årtiondet kan vara följd av kulturell psykologisk smitta, man kan inte både kalla det normalvariation och förespråka irreversibla ingrepp, de stora kunskapsluckorna och de irreversibla åtgärderna gör att behandlingen kanske borde ske inom ramen för kliniska studier

Martin Eriksson (Moderata studenter): Gratis simundervisning för sårbara gruppen barn blott ett exempel på hur socialismen sprider sitt budskap, är renodlad populism och ej äkta givmidlighet, samhället borde i stället satsa på att stärka familjernas ekonomi så att de får råd att köpa egna simlektioner utan att vara beroende av allmosor från det allmänna

Peter Santesson: De källor Gellert Tamas åberopar visar tydligt det förekom manipulation i samband med de så kallade apatiska flyktingbarnen, anmärkningsvärt att SVT:s utgivare sluter upp bakom Tamas när han hävdar så ej är fallet

Fnordspotting: Prideparad och menskonst i Sölvesborg, statyer av damfotbollsspelare och Seher Yilmaz roll som Sverigespeglare på SVT inte uttryck för rebellisk kärlek utan maktens hat och vilja att förnedra folk med fel åsikter

David Winder: Brittiska parlamentets Benn Act menad att stoppa Brexit utan avtal bryter mot EU-lag och artikel 50, vilka säger Storbritannien måste lämna den 31 oktober med eller utan avtal, vilket betyder Boris Johnson kan leda landet ut med stöd av EU-lag och samtidigt exponera hur parlamentets suveränitet undergrävts av EU-medlemskapet

Curtis Yarvin: Moderna västerländska samhällssystem lika orwellianska som sina totalitära arvfiender, upprätthåller kontroll genom att ha flera godkända berättelser istället för bara en, när externa berättelser får fotfäste smälter officiella berättelser samman och förvandlar systemet till en ordning som bygger på endast en berättelse vilket ökar behovet av hård repression

Anna Dahlberg: Brukarimport nytt fenomen, assistansbolag hittar utländsk familj med funktionshindrat barn, anställer förälder som sedan ansöker om familjeåterförening, varpå familjen ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan och föräldern kan arbeta som anhörigassistent åt sitt eget barn, möjliggjordes av alliansens två dummaste reformer om LSS och extremt generös arbetskraftsinvandring

Fnordspotting: Typisk arbetskraftsinvandring medför externalitet i form av högre konsumtion än inbetalning av skattemedel, särskilt om arbetslös familj anhöriginvandrar, gynnar dock arbetsgivare som glatt propagerar för status quo, undantagsfall som kallas kompetensutvisningar legitimerar arbetskraftsinvandringen i stort och kritiker blir nyttiga idioter

Läkare utan vänster: Moderaternas förslag att förstatliga sjukvården kontraproduktivt, bättre att ge regioner och näringsidkare friare tyglar att diversifiera sig och ge deras invånare den vård just de önskar

Paul Adams: Sexuella revolutionens efterföljande samtal under 90-talet dominerades av att alla familjestrukturer var lika bra samtidigt som att äktenskapet inom läroböckerna beskrevs som patologiskt snarare än optimal miljö för barnuppfostran, frågor som faderlöshet och att växa upp i icke-traditionella familjestrukturer kärnan i nästan alla sociala problem som socialarbetare tar upp, barnens behov underordnades de vuxnas intressen

Aktivist i Winchester, Massachussetts, skapar förvirring genom att sätta upp lappar med texten "Islam is right about women", invånarna osäkra huruvida budskapet är sexistiskt eller islamofobt men väljer att polisanmäla för säkerhets skull

Örjan Strandberg: Statlig omfördelning av miljardbelopp till vad okunniga politiker felaktigt kallar innovation medför att individuella uppfinnare riskerar att försvinna, akademiska sfären inte den huvudsakliga miljö där innovation uppstår – forskare ej samma sak som uppfinnare

Joakim Andersen: Vita liberaler har på historiskt kort tid radikaliserats, bytt ut hela sin världsbild och gått in i ett hysteriskt kollektivt tillstånd, oklar orsak till händelsen som på allvar verkar tagit fart runt 2013-2014, Matthew Yglesias begrepp The Great Awokening högst passande att beskriva fenomenet

John Nolte: Dave Chappelle en underhållande yttrandefrihetskämpe som belyser skillnaden mellan den samhällsklass man får skämta om och eliten, vägrar dra förväntade Trumpskämt och påpekar alfabetsmänniskornas tunnhudade fascism i närmast perfekt stå-upp-föreställning

Gregory Wrightstone: Den troligtvis mest delade bilden av bränderna i Amazonas saknades NASA:s undertext som förklarade att brandaktiviteten i området har legat nära genomsnittet de senaste 15 åren, bevisat att satellitdatan i vissa fall räknat samma brand flera gånger, falsk information innebär missriktad energi varpå tillit till media och officiella institutioner undergrävs

Helena Edlund: Sverige liknar Afghanistan mer för var dag som går, könssegregering där kvinnor inte kan eller vill vistas utomhus kommer inom 10-20 år vara lika självklart som i Afghanistan när demografi och bortglömda minnen av frihet gjort sitt

Hans Li Engnell: På samma sätt som en tysk journalist behövde titta tillbaka på sitt arbete under Hitlereran för att förstå hur styrd han de facto varit så går medier, partier och organisationer i obehagligt värdegrundsstyrd takt i dagens Sverige – media fokuserar på Hanif Balis twittrande samtidigt som det var över 300 skjutningar under fjolåret och 120 bombdåd begåtts under årets första sex månader, utan att tappa självbilden att de oberoende granskar makten

FMSF: Socialdemokraterna är hycklare av rang och inför restriktiva lagar mot spelande medans de undantar sin egna spelverksamhet, kanske inte konstigt då de drar in lika mycket på sin spelverksamhet som samtliga andra partiers inkomster sammanlagt

Arne Gunnarsson (LPO): Havs- och vattenmyndighetens förslag om återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp godkänns troligtvis, innebär att 700 000 fastigheter vart sjunde år tvingas betala 2 000–5 000 SEK per kontrolltillfälle, i princip alla enskilda avlopp anses sedan tidigare utgöra miljö- eller hälsorisk och avloppslösningen med trekammarbrunn och stenkista har förbjudits, VA-branschen jublar på landsbygdsbefolkningens bekostnad

Johan Gustafsson, Slöseriombudsmannen: Malmö hade kunnat spara 1,4 miljarder SEK per år genom att lära av andra kommuner istället för att hantera slöseri som kommunalsport – skatesamordnare, e-sportsamordnare, influerarbjudningar, usla upphandlingar och svenskt rekord i studieresande exempel på att ingen tar ansvar när någon annan betalar, 5,5 miljarder SEK slussades till Malmö via kommunala utjämningssystemet under 2018

HAX: SSU:s krav på vegetarisk kost på äldreboenden inte bara vansinnigt för hur dåligt anpassat det är äldres behov, förslaget symboliskt för socialisters ständiga behov att tvångsomforma människor som del i det arroganta storhetsvansinnet där endast staten och partiet är kapabla att hantera individers liv, SSU gör det förfärande tydligt att friheten alltid måste försvaras

Mohamed Omar: Finns skäl att fundera över kopplingen mellan rapmusik och kriminalitet, de fängslade Rinkebyrapparna Yasin och Jaffar Byn exempel på rappare som sprider hat mot polis och romantiserar vapen, droger och kriminell livsstil, framförallt unga män med ursprung i Afrika och Mellanöstern som lockas, medan inspirationen kommer från USA

Erik Lakomaa: Organisationers vänstervridning kan förklaras av vänsterns syn på politik som genomsyrande alla delar av samhället, viljestarka minoriteters oproportionerliga inflytande och konflikträdda politiker som prioriterar sämja med andra politiker framför att representera väljare

Kulturbilder: Finspång ett utomordentligt exempel på tråkig och vanskött socialdemokratiskt styrd kommun, består i huvudsak av radikalt fula och tråkiga byggnader såsom människofientliga hyreskaserner, en ort där arroganta politiker tagit framtiden ifrån invånarna

Hans Li Engnell: Regeringens nominering av Ylva Johansson som ny EU-kommissionär utan att hon någonsin åstadkommit något eller har någon kompetens utöver lång och trogen tjänst är långt från det värsta Löfven hittat på, men ändå en tröstlös påminnelse om hur politiken fungerar och vad som belönas i längden

Fnordspotting: Eftersom arbete är den kanske främsta av begränsade resurser är fackförbund rimliga för att tillvarata arbetssäljarintressen, dagens fack dock destruktiv kraft vars agenda sammanfaller med maktens och etablissemangets på samma sätt som polska statsfack 1980, återkommande facklögner om invandringseffekter exempel på ställningstaganden som aktivt missgynnar medlemmarna

Kent Ekeroth: SVT drev bisarrt yttrandefrihetsresonemang i upphovsrättsmålet de förlorade mot mig, jag har aldrig ifrågasatt publiceringen och krävde varken att de skulle ta ner eller ändra några inslag utan endast lagstadgad upphovsrättslig ersättning, trots alla mina prejudikat försöker SVT ta ärendet ända till Högsta domstolen väl medvetna om att deras kostnader tas ur skattefinansierad miljardbudget och mina ur egen ficka

Hans höghet prins Michael av Liechtenstein intervjuad av Claudio Grass: Frihet och självständighet under hot även i väst, Europa en kontinent på nedgång sedan första världskriget – även inom Liechtenstein finns tendenser att vilja byta frihet mot säkerhet, men landets fundament med monarki, direktdemokrati och hög autonomi för enskilda samfälligheter är robust nog att även i framtiden borga för äganderätt och individens frihet

Robert P. Murphy: Plastförbud får ingen positiv effekt då inte ens 5 % av plasten i haven kommer från OECD-landkällor och det dessutom kommer oförutsedda konsekvenser som ökad försäljning av miljöskadligare pappers- och tygkassar, kostnaderna däremot högst reella med ökad smittspridning och minskad bekvämlighet

Fnordspotting: Arkitektoniken har gått via gotikens seriösa och tidlösa manifesterande av civiliserad ordning till bland annat barockens dekadenta spår, nationalromantikens juvenila frikoppling från det förflutna, art décons maktförskjutning från bourgeoisien till teknokrati och brutalismens själsdödande vederstyggelser till nyliberal reaktion där dekadensen i och med modernismen gick under jord och fortsatt framgångsrikt avhumaniserar det offentliga rummet, ingen slump att modernismkritik hanteras lika aggressivt som kritik mot progressiv politik

Björn Ranelid: Hög tid att diskutera tillståndet i riket då politiker och självutnämnda intellektuella förtiger och förfalskar vad som pågår, kultur- och ledarskribenter imiterar varandras enfaldiga litanior om utanförskap när förövarna enbart är utanför genom egna handlingar, när tiotalet svenska städer är nästen för gangsterligors upprepade automatvapenuppgörelser på allmän plats så råder det krig i landet oavsett vad förfalskarna påstår

Lars Anders Johansson: Allt vanligare att företag försöker tillfredsställa progressiv agenda trots att undersökningar visat gruppen glesbefolkad, Audis fiasko med Kakan och Gillettes dito med mansförolämpningarna samt Max opåverkade försäljningssiffror efter uppmaningar att rösta borgerligt exempel på temat, dags för företag att bry sig mer om kärnvärden och mindre om eventuella mediedrev

Joakim Andersen: Snöflingefenomenet intimt kopplat till såväl gränsbrytande mellan barn- och vuxenkultur där krav och självförbättring anses onödigt som till magisk Wunscherfüllung där framgång och makt "bara händer" snarare än uppnås genom lång förbättringsprocess, att leva i en sådan social konstruktion uppenbart skadligt för personerna men nyttigt för överheten

Graham Dockery: Greta Thunbergs seglats över Atlanten världsfrånvänt förakt för den pöbel hon och eliten vill kuva, vanligt folk har ej möjlighet att anlita monegaskisk kunglighet för att under flera veckor skjutsa dem över världshaven på en båt för 4 miljoner EUR, folk pressas att bli ensamma, orörliga och äta insekter för klimatets skull

Erik van der Heeg: Asap Rocky-tumultet tycks bero på kulturkrock där afghanen kränkts av att vittnen sett honom avvisas och amerikanerna ansett honom vara drogpåverkad eller galen som vågar konfrontera dem, teorin stöds av tidigare rättsfall där afghanen försökt knivhugga tidigare vän för att denne skrattat åt honom två veckor tidigare

Douglas Ahlberg: Privatkopieringsersättningen på 3 kr per gigabyte för mobiltelefoner som säljs i Sverige bör avvecklas, orimligt att tvingas betala allt högre ersättning när tekniken utvecklas och problemen med privatkopiering minskar, avgiften bryter dessutom emot rättsprincipen om att man är oskyldig tills motsatsen bevisats

Patrick T Brown: Högerns misstro mot forskningsresultat rörande antropogen global uppvärmning har motsvarighet i vänsterns rutinmässiga avfärdande av forskning som strider mot idén om tabula rasa, om vänstern vill få mer gehör för vetenskapligt förhållningssätt i klimatdebatten måste de separera den vetenskapliga frågan från övrigt, mer progressivt, tankegods

Fnordspotting: Dagens ständiga hänvisningar till "fascism" är en omskrivning av sovjetiskt ursprung för allt som hotar vänsterhegemonin, används för att flytta fokus från de liberala återkommande misstag som ledde till det blodiga 1900-talet – liberalens huvudsakliga fiende har alltid funnits till höger med besinningslös migrationspolitik, förljugenhet och infantilisering till följd i ett alltmer sektliknande samhälle

Anders Gustafsson: Systembolagets Vd, Magdalena Gerger, kallar Expertgruppen för studier i offentlig ekonomis rapport om dysfunktionellt alkoholmonopol farlig, då man hävdar en mindre alkoholkonsumtion i Sverige inte beror på Systembolagets monopol utan enbart beror på högre priser, allvarligt när statliga företrädare kritiserar för dem obekväma forskningsresultat, Gerger har tidigare kritiserat gårdsförsäljning av alkohol

Patrick Minford: Brexit utan avtal följt av handelsavtal med USA skulle betyda amerikanska varor till världens bästa priser, vilket medför runt 20 % lägre priser utan EU:s handelsskydd, nya tariffer mot EU skulle betalas av EU:s handlare åt båda håll då de måste matcha nya priserna på brittiska marknaden, detta i åtanke bör leda till ett mer tillmötesgående EU i Brexitförhandlingarna

Runar Søgaard: Nutiden Prøysenskt bakvänd där politiska ledare och intellektuell elit mestadels är verklighetsfrånvända broilers och allt handlar om att vara politiskt korrekt i spaghettitunn åsiktskorridor, självklart att värna jorden vi fått att förvalta men lösningen är inte socialistiska paradgrenen att öka kontrollen över folket och begränsa individuell frihet

Leif GW Persson: Asap Rocky och medarbetarna döms sannolikt till dagsböter och villkorlig dom för misshandel där åklagaren inte kommer säga ett pip om målsägandens uppenbara påtändhet, rättsvårdande myndigheter kommer behandla de två ensamkommande med allt tänkbart överseende tills dessa begår något riktigt djävulskap som kvalificerar dem för såväl löpsedlar som längre tid på säkerhetsanstalt, brottsoffrets Hizbollahkrigarliknande tatuering intresserar troligtvis Donald Trump

Fnordspotting: Kulturer präglade av låg tidspreferens historiskt framgångsrika då det möjliggjort långsiktiga investeringar – progressivismens kaos- och svaghetsdyrkan utmärks av hög tidspreferens där man Instagramvänligt vill göra skillnad i stunden utan hänsyn till långsiktiga konsekvenser eller vad som i realiteten ger goda resultat, resulterar i förvärrande av problem de säger sig vilja bekämpa

Hans Li Engnell: Mer relevant än huruvida man kallar sig liberal eller konservativ är att förstå att kampen står mellan bilbyggare och -brännare, kriminalitet och integration snarare än vänsterfrågor som feminism och fri rörlighet är vad som numer intresserar befolkningen, nödvändiga åtgärder oförenliga med socialliberalism

Häktningen av Asap Rocky kritiseras av Leif GW Persson som menar att märkliga beslut fattats av åklagare och tingsrätt, misshandeln är inte grov utan ganska alldaglig, ifrågasätter varför motparten i bråket inte misstänks för samma brott, säger att det "verkar vara på gränsen till okynne" från åklagaren, tror att påföljden kommer bli mild

Greta Thunbergs engagemang är meningslöst enligt Alexander Bard, världen behöver kunniga ingenjörer och en god utveckling inom sol- och vindkraft, inte några "klimatstrejkande och dryga 15-åringar", refererar också till Joel Kinnaman som "kyrkkärring" efter uttalande att han grät när Thunberg gick upp på scen

Björn Hasselgren: 1974 års regeringsform avskaffade maktdelningen och öppnade för demokratisk despoti, har inneburit en återgång till den så kallade frihetstidens dysfunktionella styre

Malcom Kyeyune: Rökförbudet intressant symbol för framväxten av två parallella rättsliga universum i Sverige, vid växande laglöshet kommer sannolikt fler och hårdare regler läggas på laglydiga för att bevara illusion om fungerande samhälle med handlingskraftiga politiker, folkilskan som riskerar släppas lös på sikt inte att leka med

Charles Day: Artikel i EU-lag gällande framskjutningen av Brexit till 31 oktober betyder att Storbritannien lämnade EU den 1 juni, då parlamentet inte ratificerat avtalet, men EU stiftar ständigt dåliga lagar som ingen tycks läsa, Storbritannien behöver inte vägledning av folk som inte klarar de enklaste och samtidigt viktigaste uppgifter

Costas Lapavitsas: Nya EU-utnämningarna ytterligare bevis för att det är omöjligt att reformera Bryssels överstatliga ångvält, var tänkta att avspegla resultatet av EU-valet, Storbritannien möts av ett EU som inte är den självsäkra jätte som många föreställer sig när nya fristen för Brexit närmar sig

Björn Ranelid: Fem raka nätters bilbränder i Lund, 75 sprängningar på allmän plats första kvartalet i år och härjande utländska stöldligor delar av småskaligt krig som berör samtliga som bor i Sverige, politiker bär ansvaret för kriget och förrådet av bortförklaringar är slut

Karl Wennberg: Staten gör fel som curlar bolag med riktade bidrag samtidigt som de hårdreglerar företagande och bestraffar dem med höga skatter, entreprenörer vill ej ha bidrag utan hellre undvika regler, kan jämföras med att barn vill leka fritt och utan restriktioner – att svenskt entreprenörskap slutat blomma och riskerar stagnera en effekt av politiker som lägger sig i kombinerat med Stefan Ingves lågräntepolitik

Erik Lakomaa: Regeringens utredare försöker definiera särskilt farliga vapen, inkluderar vapen med ljuddämpare, halvautomatiska vapen och alla patrontyper med högre eller samma anslagsenergi som 9 mm Parabellum, täcker i stort sett samtliga jaktvapen klass 1-3 och några ur klass 4, beväpnade bankrånare kan knappast förväntas få extra straff men laglydiga vapen ägare drabbas

Fnordspotting: Progressivismen inte bara accepterar utan dyrkar och upphöjer svaghet, leder till att man skapar offer men även gör förövare till offer, förklarar dess ovilja att bestraffa grova brott

Patrik Paulov: Syrisk IS-terrorist beskrivs i medierna efter sin död som ”sjungande fotbollsmålvakt” och ”oppositionens affischnamn”, en förklaring kan vara att de hatiska utfallen mot minoriteter och hyllande av terrorism inte passar in i bilden som frihetskämpe

Richard Sörman: Jens Liljestrands kritik av svensk landsbygdsbefolkning och hyllande av inflyttade låglönearbetare präglas av Stockholmfixerad världsbild och okunskap av hur livet på landsbygden alltid sett ut

Anders Gustafsson: Låt vedspisupproret bli början på fler folkliga uppror, hysterisk överreglering drabbar jägare, skogsägare och vinbönder

Caitlin Johnstone: Julian Assanges advokat uppger att Assange är svårt sjuk och oförmögen att föra ett normalt samtal, befinner sig på Belmarsh-fängelsets sjukhusavdelning, tystnaden i media nästan total

Jan Guillou: Skam för Sverige att medier och politiker backar upp att Säpos antidemokratiska vapen riktas mot muslimer, myndighetens taktik att frihetsberöva muslimska predikanter ett öppet hån mot rättsordningen och oblygt trots mot mänskliga rättigheter, skyldiga muslimer som dagligen döms i våra domstolar inget juridiskt problem

76 pensionerade generaler, amiraler och ambassadörer vädjar till Trump att deeskalera konflikten med Iran för att undvika de enorma finansiella, mänskliga och geopolitiska kostnader som ett eventuellt krig skulle medföra

Trent England: USA:s elektorskollegium fungerar därför att det är odemokratiskt, om institutionen avskaffas blir landsbygdsbefolkningen trälar

Sky Views: Staten håller på att i lönndom skapa ett digitalt ID-kort, "porn block" ett första testskott, statens Robust age verification introducerar integrerad ID-kontroll som inte kan kringgås, inrikesministeriet undersöker även teknologi för ålderskontroll, offentlig debatt tystas av varningar för "monstren" på internet

Henrekson, Sanandaji, Öner: Stora skillnader mellan EU-ländernas flyktingpolitik trots att alla skrivit under Genevekonventionen och EU-direktiven, verkligt gemensam flyktingpolitik kan underminera stödet för unionen och kan rasera den

Klaus Bernpaintner: Huvudargumentet för swexit är självbestämmande, ju längre bort den politiska makten sitter, desto svårare blir den att påverka och desto mer kommer den över tid att förslava dig

Oskar Månsson: Polisens hårda linje och repressiva åtgärder mot fotbollssupportrar kan utgöra historiskt misstag, olustig och farlig upptrappning av konflikt som tidigare närmat sig lösning, empirin stödjer att poliser med full kraft kan våldföra sig på supportrar utan påföljd

HAX: Uppfriskande ta ställning mot EU-medlemskapet och förespråka swexit för att göra upp med det politiska och byråkratiska monster som det blivit, vår plikt att kräva vår frihet och självständighet samt sluta göda den ständigt svällande centralmakten