Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Fnordspotting: DN:s reklamkampanj "för fakta – och mot åsiktsbubblor" är bombastisk, mästrande, humorbefriad och i total frånvaro av självinsikt, och därmed intressant som inblick i den socialliberala självbilden där "korrekt" information utraderar folkets irrationella motstånd mot försöken att radikalt omstöpa samhället

Naomi Abramowicz: Forum för levande historias undervisningsmaterial skyller antisemitismen i Sverige på "hårdför nationalism" och tonar konsekvent ned antisemitismen bland invandrare från Mellanöstern

Staffan Marklund: Sverige bör åtala återvändande IS-terrorister, juridisk möjlighet finns genom lagen om förberedelse till brott, oavsett om nya lagstiftningen om terrorbrott är tillämpbar

Justin Raimondo: Dagens USA härrör från progressiva eran kring 1900 där svågerkapitalister och intellektuell klass med rationalistiska protestanter etablerades, lade grund för imperialistisk krigsmaskin, tyskhat, utökad rösträtt samt förstörde gammaldags liberalism

Rorate Caeli: Pedofilringen i Pennsylvania visar att helgonförklaringarna av påvarna Johannes Paulus II och Johannes XXIII var förhastade – biskopsutnämningarna och nedtystning av skandaler under deras centraliserade ledarskap inget annat än skandalöst

Martin Cothran: Putin inser, till skillnad från Västs ledare, att religion är centralt för ett land, varför kristendom sömlöst ersatt marxismen – Västs sekulära teknikdyrkande ger hög materiell standard, men för själen är det endast en fattig ersättningsreligion

Paul Brian: Houellebecq förutsåg dagens barbariska sexuella marknad som skapar ensamma och olyckliga män och kvinnor – moderniteten ökar förväntningar samtidigt som den undergräver människovärdet och äktenskapet som institution

Jan Tullberg: Det som kallas värdegrunden är den djupa statens åsikt, inte folkets, ytterligare begränsningar i yttrandefrihet från etablissemanget är att vänta mot en allt frimodigare allmänhet

Peter Wolodarski: SD får svårt att hitta regeringspartners i höst då tolerans och öppenhet präglar Sveriges politiska klimat, partiet är besatta av ursprung och ogillar judar, muslimer, samer och romer, min judiska mor betraktade sig som polsk men tvingades fly, nu är hon av svensk nationalitet vilket ingen ifrågasätter

Fnordspotting: Nyliberalism gynnar vänstern mer än högern, iver att lägga ut offentlig verksamhet på entreprenad gör näringslivet beroende av högskattestaten, skapar incitament till värdeförstörande företagande som asylboenden och HVB-hem

Erik Lidström: Svenska välfärdsstaten byggd på illusioner, i verkligheten är Oxenstiernas ideal som bortblåsta och den offentliga verksamhetens kris beror på extrem inkompetens

Arthur Gordian: USA upplever existentiell kris i form av machiavelliskt ögonblick, likvärdigt individers existenskris där den nationella kulturen inser att den är akut hotad, kan vara tillfället som möjliggör omstöpning samt nytt etablissemang för social och politisk ordning

Markus Uvell: RFSL Sveriges mest framgångsrika lobbyorganisation, betraktas som objektiv domare i media och har massivt stöd för sina åsikter av hela svenska folket, men har samtidigt lyckats skapa en bild av sina intressen som allvarligt hotade av rasister, homofober och kristna, trots att inte ens Sverigedemokraterna är motståndare till att homosexuella par ska få adoptera barn

Jalle Horn: Likt Herostratos och Hayashi Yoken är Socialdemokraterna de ultimata svenska tempelskändarna som genom avund för kultur, tradition och våra landmärken gjort sitt för att rasera dem, nu finns endast spillror kvar bland folkets hjärtan och själar

Thomas Hermansson: Olyckligt att miljöfrågan betraktas som en profilfråga för vänstern, på samma sätt som konservativa värnar om att traditioner bevaras från en generation till nästa bör de vara måna om att bevara uråldrig flora och fauna

Chang Frick: Samtidens kamp är kulturell och står om de grundläggande premisserna, snarare än procentnivåer i A-kassan, att Moderaterna låter Ulf Kristersson delta i debatt arrangerad av RFSL som är riggad för att förnedra honom och att man inte skärpte sin migrationspolitik 2009 när man såg problem för att tiden inte var mogen exempel på att man inte nått samma insikt utan istället ser de kulturella premisserna som av gud givna

Henrik Arnstad: Sverigedemokraternas film om Socialdemokraternas mörka historia är en fascistisk propagandafilm, Socialdemokratin och arbetarrörelsen var Sveriges starkaste antinazistiska kraft under 1930-talet

Mohamed Omar: Grillkväll i Eriksberg avbröts då ungdomsgäng med mångkulturell bakgrund kastade plasthandgranat och skrek allahu akbar, jihadismen har blivit "cool" i förorten, förskolebarn leker IS

Ludvig Svensson: Intellectual Dark Web är en vänsterföreteelse, urvattnar principer genom repetitiva diskussioner, överskattar betydelsen av dialog och rationalitet

Anders Bergstedt: Polisen feltolkar minskning av bostadsinbrott och försöker skapa intryck av generell minskning av tillgreppsbrott, mönstret antyder snarare att kriminaliteten anpassat sig och flyttat fram positioner där lokal polis övergivit kontakt med medborgare, bostadsinbrottens uppklarningsprocent närmar sig noll

Thomas Gür: Här är mina 9,5 teser om integrationen och dess omfattande problematik för första gången i skriftlig form med sikte på valet 2038, teserna uppdelade i huvudgrupperna anpassning, ekonomi och kriminalpolitik samt den halva övergripande tesen att "Det finns inga lösningar, det finns bara försakelser"

Matt Johnson: Omöjligt förstå vad Jordan Peterson menar då han ständigt hittar på egna definitioner av välbekanta ord och besvarar enkla frågor med sammelsurium av abstraktioner

Henrik Jönsson: Vänstergrupperingars försök att omformulera föreslagen lag ämnad att förbjuda våldsbejakande organisationer till att istället omfatta rasistiska och nazistiska dito bottnar i en befogad rädsla att deras egna kärntrupper skall bli lagförda, åsiktsförbud hör ej hemma i ett fritt samhälle [video]

Fnordspotting: Den vetenskapliga metoden är central för teknisk utveckling men katastrofal för att bygga utopiska samhällsstrukturer, mänskliga interaktioner kommer för alltid vara styrda av lagar bortom politrukers insikt eller kontroll

Torbjörn Nilsson: Stefan Löfven borde känna igen sig i Frisinnade landsföreningens utveckling från största parti 1911 till riksdagens minsta parti 1914, där Karl Staaff valdes på samtidens förhoppning att nationsgränser inte ska tillåtas ha väsentligt politiskt inflytande och sedan försent insåg att folket gick ifrån honom när uppfattningen vändes till det motsatta

Simon Lindh: Bitcoin står kvar som den enda decentraliserade kryptovalutan och är att se som "hårda pengar" där dess konkurrenter är centraliserade och inte sällan rena bedrägerier, med Lightning Network så fungerar transaktioner snabbt och smidigt igen, finns ingen anledning att satsa på några alternativa coins långsiktigt

Blanche Jarn: Det räcker inte med att prata sig varm om kontanters förträfflighet så som ett värn för integriteten och mot staten, använder vi dem inte så kommer de att försvinna inom snar framtid

Bruce E. Levine: Det psykiatriindustriella komplexets drivkraft är pengar, inte att bota, diagnoser skapas för att berättiga förskrivning av psykofarmaka – det verkliga botemedlet mot trauma är kärlek, naturen, relationer, hopp och mål

Barrett Wilson: Vänstern har utvecklats till en humorlös mobb som jagar alla som sticker ut på minsta vis, skäms för min tidigare delaktighet och väljer nu hellre att leverera mat än att ha en position i rörelsen

Fredrik Segerfeldt: Jag äter bara latinamerikanskt kött, svenskt kött är överreklamerat och nationalistiskt [video]

Joakim Andersen: MED avslöjar Stockholm Prides vänsteragenda, subversiv organisation med ett ansikte utåt och en illasinnad dold agenda, påpekar korrekt att sexuella minoriteter kan ha helt olika politiska åsikter

Klaus Bernpaintner: Politik kan inte skapa värde utan endast omfördela värde i rum och tid, möjliggör ingenting som inte skulle kunna uppnås på fredlig väg

Karl-Olov Arnstberg: Sydsvenskan och Hadley-Kamptz påstår att jag är antisemit, har feltolkat och tagit citat ur sitt sammanhang, snart omöjligt att vara offentlig intellektuell i Sverige

Sean Gabb: Intellektuell och politisk aktivism inte tillräckligt för att få till ett kulturellt paradigmskifte, högern behöver fokusera på att skriva skönlitteratur och komponera musik snarare än att göra ännu ett försök att reformera politiska institutioner

Carl Bildt: Att låta folket besluta om EU-medlemskapet är den enskilt största faran för Sveriges välståndsutveckling framöver, EU skyddar oss mot ett handelsavtal med Trumps USA

Malcom Kyeyune: Nationalistiskt folkligt uppror att vänta i Europa, länders eliter har samma problem då man förvägrar majoritetsbefolkningen rättigheter, bubblar under ytan efter årtionden av repression precis som vid revolutionerna 1848

Skattebetalarna: Lågt räknat spenderas 100 miljoner skattekronor på Almedalsveckan, pengarna kunde rimligtvis göra större nytta i exempelvis skattebetalarnas egna plånböcker, antalet evenemang mer än trefaldigat sedan 2010 med 14 seminarier anordnade av Burlövs kommun med 18 000 invånare och 20 evenemang anordnade av Migrationsverket

Patrick Ekwall: Svenska politikers försök att utnyttja idrottsframgångar för egen vinning illamåendeframkallande, särskilt den senaste regeringens ogenerade dubbelmoral sticker i ögonen, att markera mot Ryssland inget värt så snart Andreas Granqvist satt några straffar i krysset

Per Bylund: Välfärdsstaten fungerar, eliminerar köpkraftsskillnader mellan lägsta och mellersta kvintilen i USA och raderar därmed incitament att anstränga sig, gynnar de svagaste, politiker och svågerkapitalister

Libertarianske serieentreprenören Henrik Jönsson har skapat fler jobb åt nyanlända än regeringens instegsjobbsatsning, har byggt upp sin verksamhet helt organiskt utan stöd från inkubatorer eller andra svågerkapitalistiska styggelser [Ljud]

Christian Ekström, vd Skattebetalarna: Regeringen har under stark högkonjunktur höjt skatterna med 66 miljarder SEK och ökat utgifterna för samtliga av de 20 största myndigheterna, vallöftet att spara 10 miljarder SEK via myndighetseffektiviseringar lika värdelöst som ditot att inte höja bensinskatten

Rik Storey: Bilden av medeltida kungar som onda tyranner felaktig, mer lika förvaltare än renodlade härskare, feodala Europa ett avancerat nätverk av juridiska system som lade grunden för en i praktiken statslös civilisation

James Redford: Jesus och Nya Testamentet är konsekvent libertarianska, uppvisar genomgående ett budskap av kallelse till frihet och motstånd mot staten, Gyllene regeln att se som en variant av icke-aggressionsprincipen

Jacob Shapiro: Nato irrelevant som militärallians då medlemsländerna saknar gemensam fiende, för många europeiska länder kan det största hotet i en nära framtid vara ett expansivt Turkiet som redan är med i organisationen [ljud]

Integritetsnytt: Det svenska samhället marscherar likt lämlar mot övervakningens avgrund, media, politiker och allmänheten överens om att allt, alltid, överallt, ska övervakas, sparas och sammanställas i sökbara register som bara väntar på att läckas på nätet, vi kommer väldigt snart inte kunna göra någonting utan att det registreras och ingen verkar ens bry sig

Johan Westerholm: FOI:s beteckning av Expo som vänsterextremt stämmer, försöker dölja sina egna medarbetares sexförbrytelser, kommer sannolikt få statsbidragen indragna nästa mandatperiod

Barbie Latza Nadeau: Påve Franciskus förlorar mark samtidigt som Steve Bannon, Raymond Burke och Matteo Salvini konspirerar mot honom i immigrationsfrågan, trion sammankopplades av mystiska ultrakonservativa katolska organisationen Dignitatis Humanae Institutes ledare Benjamin Harnwell som i sin tur har band till Ukip

Nassim Nicholas Taleb: Barn används som propaganda för att få motståndarna att skämmas, har stor inverkan på journalister och skådespelare som saknar kritiskt tänkande och inte vill bryta politiskt korrekta normer

Susanna Birgersson: Senaste årens invandringsdebatt har lärt oss att ena mandatperiodens oanständiga retorik kan vara nästa ditos ansvarsfulla och nödvändiga politik samt att vägval i syfte att marginalisera SD lett i motsatt riktning – vi behöver nu en öppen debatt om återvandring, nuvarande regelverk bristfälligt

HAX: Regeringsutredningen som framför att danstillståndet inte bör avskaffas är absurd läsning där det meddelas att dans kan medföra stora risker på grund av droger, våld, vapen och attentat – talande för sossars ständiga fruktan att någon, någonstans, någon gång ska vara lycklig

Alice Teodorescu: Förvirringen i Sverige kommer vara stor om tre månader då valet blir folkomröstning om invandringen, SD kommer bli åtminstone näst största parti då konflikten generellt inte är mellan invandrare och svenskar utan mellan skötsamma och problemskapare, historiskt misstag av etablerade partier att låta dessa frågor glida dem ur händerna

Fnordspotting: Socialdemokraternas 40 miljarder SEK av statliga medel avsatta för valfläsk i årets valrörelse motsvarar över 700 SEK per månad för varje person i sysselsättning, budgetposten hade enkelt kunna användas för skattesänkningar utan att påverka statens ekonomi negativt

Birger Schlaug: Miljöpartiet har glömt sitt budskap om självtillit för att kunna möta omvärlden utan rädsla, idag ett parti bland andra makthavare som hellre skyller en annalkande kris på Putin än tar tag i hur sårbart samhället har blivit, borde be folket om ursäkt

Jenny Sonesson: Danmark geografiskt nära men mentalt avlägset från Sverige, nazistkortet dras inte ostraffat då politiker och historiker ser faran i att devalvera sitt lands historia som ockuperade av Nazityskland

Sofie Löwenmark: Nästan alla jag talar med i nordöstra Göteborg vill minska invandringen och är emot böneutrop även om de är muslimer, sorgligt att höra muslimsk kvinna som bott här 25 år berätta om rädslan att landet ska bli som hennes födelseland, invandrare bortglömda i debatten om lag och ordning

Jonna Sima: Sverige förtjänar Nobels fredspris, landets föredömliga agerande under migrationskrisen har visat hur en humanistisk stormakt agerar i praktiken och är värt att hyllas och hedras

Anna Dahlberg: Det pågår en tyst privatisering av svenskt rättsväsende – inleddes med privat säkerhetstjänst och övergår i privat rättskipning

Tino Sanandaji: Socialdemokraternas dominans i svensk politik kan vara över, arbetarklassen revolterar mot eliter likt amerikanska Trumprörelsen, orsaken varken avindustrialisering eller rasism utan motstånd mot flyktingpolitik som aldrig haft stöd av majoritet

Brith Aspenlind: Böneutropens innehåll och juridiska ställning inom islam kan inte bortses från, minareternas utrop förkunnar att ett område är muslimskt

Aleksej Sachnin: Arkadij Babtjenkos påhittade död en propagandamanöver av ukrainska nationalister understödda av västmakterna, den som kallades en "generations röst" blev en krigshetsare med förlorad moral

Pseudonymen G: Vi detransitioners är en växande grupp på internet för transsexuella som ångrar sitt könsbyte, den fortsatt lavinartade ökningen av unga som söker vård för könsbekräftande behandling borde oroa oss alla, brott mot klassiska könsroller är i regel bra, men i längden riskeras resultatet av tidigare generationers kvinnokamp gå förlorad när könsidentifiering mister sin förankring i biologi

Joakim Ruist: Public Service problem är att allt måste handla om att skapa konflikt snarare än att sprida kunskap, en dum fråga kan vara bra för att skapa ett dynamiskt samtal, men efter den åttonde dumma frågan i rad berodde min tystnad i intervjun med Lotta Bouvin i Aktuellt på att halva min hjärna funderade på om jag skulle konfrontera henne i direktsändning med detta oansvariga beteende som så länge irriterat mig

Carolin Dahlman: Privata tandläkare säger upp kontrakt med region Skåne efter Vänsterpartiets gratis tandvårdsreform till barn och unga upp till 23 år, ersättningen på 1340 kr per patient oavsett vårdbehov anses otillräcklig med snittkostnader på nära 5000 kr för nyanlända och kommunplacerade

Lars Åberg: Multikulturalism och kulturrelativism som officiell hållning har skapat en evig invandrare utan chans till integration

Peter Santesson: Misstänkt stark tidskorrelation mellan å ena sidan sociala mediers och smarta telefoners inträde i ungdomsvärlden, å andra sidan ökad prevalens av tonårsdepression samt höjd ålder för sex- och alkoholdebut

K-G Bergström: Fridolins uttalande att MP kommer förbättra valresultatet sällsynt dåligt verklighetsförankrat när partiet ligger tre procentenheter under det resultatet i opinionsundersökningar, medlemstalet halverats och väljarandelen som anser partiet "hemskt" fördubblats till 49 % sedan 2014, och där språkrören tar jumboplatserna avseende väljarförtroende

Integritetsnytt: De som enbart pratar om nyttan med kontanter utan att faktiskt använda dem hycklar, kontanter kommer bara kunna överleva om dess förespråkare prioriterar dess användning i praktiken

Erik van der Heeg: Utpekandet av Skandiamannen som Palmes mördare ofattbart grunt – aversionen mot Palme var fullt normal, "vapenträningen" minst sagt överdriven och vapensamlare så vanliga att det inte är anmärkningsvärt att känna någon sådan, tesen tyvärr ingen teori utan snarare karikatyr baserad på lika delar önsketänkande och fördomar

Daniel Olin: Italien riskerar skaka om EU mer än brexit och grexit, har en tio gånger större ekonomi än Grekland och sju gånger större statsskuld, den italienska statsskulden är störst i euroområdet och den fjärde största i världen

Antonius Aquinas: Decentralisering nödvändig motkraft till växande stat, hot mot västerländsk civilisation såsom invandring och skuldsättning kan ej avvärjas medelst sundare politiker eller konstitutioner utan endast genom institutionell konkurrens

Magnus Kolsjö: RFSL nu en renodlad vänsterorganisation utan representation för icke-socialister, säger sig vara emot våld men flera i förbundsstyrelsen gillar autonoma våldsbejakande vänstergrupper

Lars Anders Johansson: GAL/TAN-skalan är konstruerad med innerstadsmänniskors självbild i ena änden och nidbilden av allt de tycker illa om i den andra och borde istället kallas GOD/OND-skalan, att gröna partier skulle stå för frihet en bluff då de snarare är mer auktoritära än sina konkurrenter

Johan Lundberg: Kritiker av Svenska Akademien under kalla kriget gillade totalitära ideologier och avskydde institutioner frikopplade från politiken, nutidens knytblusmanifestation utslag av samma fenomen

Henrik Alexandersson (KLP): Ensamkommande afghaner bör få stanna i Sverige, har större möjligheter än många andra att bli lönsamma samhällsmedborgare, har råkat hamna i symbolisk tävling om vilka partier som vågar framstå som elakast mot flyktingar

Johan Gustafsson, Slöseriombudsmannen: Trots att regeringen tillsatt haverikommission efter turerna kring Nya Karolinska sjukhuset påbörjas nya lika kostsamma projekt i landet, Skånes universitetssjukhus i Malmö blir enligt nuvarande budget 75 % dyrare än NKS per kvadratmeter och 40 % dyrare per vårdplats när det står klart 2024, skygglappsfri allmän haverikommission på temat bör tillsättas

Henrik Alexandersson (KLP): Reinfeldt förstörde årtionden av borgerlig opinionsbildning, när svensk borgerlighet ruttnar får frihet och sunt förnuft en ny röst i och med min riksdagskandidatur

Joakim Andersen: Bidragsfinansierade Svenska FN-förbundets rapport om rasism exempel på att staten betalar en förening för att kritisera folket, NGO-liberalism söker upplösa civilsamhället genom angrepp på majoritetsbefolkningen

Jakob Ratz Endler: Svensk sjukvård indoktrineras med värdegrund, onödig ideologi som tar dyrbara resurser i anspråk

Doug Smythe: Klassisk liberalism fruktlös som motkraft till vänstern då dess egna principer givit upphov till det den nu vill bekämpa, vänsterns identitetspolitik såväl som biologistisk nationalism förutsätter liberalismens atomisering av individer och söndrande av naturliga band

Emmie Mikaelsson (MED): Vi konservativa mulatter möts av ilska när vi vägrar underordna oss vänsterns offerroll, enda sättet att skapa förändring är hårt eget arbete och personligt ansvar

Merit Wager: Regeringen måste förklara varför man skickar 40 personer på migrationskonferens i Saudiarabien, märkligt val av land som själva inte tar emot flyktingar, mer kostnadseffektivt om konferensen anordnats i Sverige

Helena Edlund: Vi med direkt erfarenhet av Afghanistan och dess kultur kan inte tillåta oss lyxen att vara tysta längre – svenskar måste förstå hur unik och värdefull men också sårbar vår frihet är när den kolliderar med sin absoluta kulturella motpol

Hans Li Engnell: Själva ordet "integrationspolitik" rymmer den väldigt svenska implikationen att specifik politik krävs för att människor ska kunna integreras och att ansvaret åligger samhället, riksdagens konsensus med årligt nyinvandrat Karlstad tyder på fortsatt goda tider för integrationsindustrins aktivistjurister, vårdkoordinatorer och föreningssamordnare

Daniel Braw: MP:s samepolitik motsägelsefull och innehållslös, FN kritiserar svensk rovdjurspolitik som skadar samers nyttodjur, samma generösa rovdjurspolitik som MP i regeringsställning verkat för

Daniel Lattier: Studier i grekiska och latin nödvändiga för att bevara västerländsk civilisation, likt hur kunskap i klassiska språk möjliggjorde intellektuella framsteg under medeltiden kan liknande utveckling i dag bidra till att kristenheten enas

Karl Anders Lindahl: Löfvens missade tajming, ilska och gälla röst i lyftandet av anställningsskydd i frågan om sexuella trakasserier och våldtäkter var ett sällsynt tydligt exempel på politiker som tappat det, omöjligt för honom att resa sig

Småföretagarpar: Nära omöjligt att driva småföretag i Sverige – skattetryck, bokföringskrav och noll hjälp från Arbetsförmedlingen skapar situation där det är mer lönsamt att gå på a-kassa, är i längden ohållbart

Vox Day: Jordan Peterson är en vänsterman som varken är kristen, förstår ondska eller vet vad kaos är, har en världsbild grundad på förintelsen [video]

Daniel Berntsson: Från 1950 till 2017 ökades penningmängden i Sverige från 24 miljarder till 3235 miljarder kronor, alla löneökningar under 7,5 % per år är lönesänkningar och alla räntor under 7,5 % är negativa räntor

Crawford Gribben: Folkomröstning om irländsk abortlag symboliserar det katolska Irlands död, eskalerande sekularisering samt kyrkans misslyckande med att hantera omfattande sexövergrepp främsta orsakerna till utvecklingen

Jim Goad: Olyckligt att incel-rörelsen enbart uppmärksammas för dess våldsamma gren i och med Torontoattacken, värt att uppmärksamma i sin egen rätt att många unga män idag känner sig vilsna och värdelösa och blir bemötta med hån snarare än sympati

Joakim Andersen: Orientalisk despotism en av Marx många udda och bortglömda teorier – innebär vattenfattiga regioner blir produktiva genom storskalig byråkrati och arbetsdelning, formar så kallade hydrauliska samhällen som föder stark stat med total makt över lydig befolkning, vilket skiljer sig från det klassiskt europeiska

Vasilis Kostakis, Wolfgang Dreschler: William Morris utopi utan alienerande lönearbete snart verklighet – nätverksbaserad produktion, upplöst upphovsrätt och digitalisering skapar nya möjligheter

Paulina Neuding: Morgan Johansson vilseleder om invandring och kriminalitet i BBC-intervju, nämner inte att det är osannolikt att afghaner som uppgett att de är under 18 år får fängelse, 2015 års migrationsvåg kan av byråkratiska skäl inte synas i fängelsestatistiken ännu

Ilan Ben-Dov: Philip Botström tillhör liten radikal minoritet som är fientligt inställd till judiska staten, SSU-ordföranden saknar förståelse för att arabisk vägran att erkänna israelisk stat är grundorsak till konflikt, Botströms bortser i kritik mot israeliskt säkerhetsstängsel att man i och med uppförandet räddat livet på tusentals israeler genom att hindra självmordsbombare

Påven Franciskus: Vill vi verkligen ha fred? Låt oss då förbjuda alla vapen så att vi inte behöver leva med rädsla för krig

Cathy Ruse: Gräsrotsrörelse som tar strid mot skolornas sexualundervisning i engelsktalande länder sund reaktion mot nuvarande ordning där skattemedel används för att övertyga barn om sexuella revolutionens förträfflighet, talande att undervisningen handlar om preventivmedel snarare än om äktenskap och familj

Tino Sanandaji: Socialdemokraternas förslag om att inskränka lågkvalificerad arbetskraftsinvandring är mer marknadsliberalt än Reinfeldts policy om att avreglera den eftersom det ökar svenska skattebetalares frihet från att tvångsförsörja låginkomsttagare

Justin Raimondo: Donald Trumps ambivalenta inställning till sin egen utrikespolitik kan tyda på att han hålls gisslan i Vita huset av krigshetsare och djupa staten, hans initiala skepsis i förhållande till anklagelser mot Ryssland har motarbetats av interventionistiska rådgivare

Richard Greenhorn: Patrick Deneens uppmärksammade tes om liberalismens misslyckande förfelad, undgår definiera ideologin och missförstår dess natur som politisk snarare än teologisk – dagens konservatism kan ej kritisera den progressiva fienden, utan är en del av den