Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Dana Pourkomeylian: Att man fritt kan återvända till Sverige utan någon konsekvens efter att ha rest för att ansluta sig till IS-terroristerna är en politisk och rättslig skandal, nuvarande lagstiftning tandlös och har inte resulterat i en enda fällande dom sedan 2016, vårt enda hopp är tribunaler på plats med uppbackning av det internationella samfundet likt tribunalerna i Rwanda och forna Jugoslavien efter folkmorden

Mattias Svensson: Andefattiga konservativa tycker staten ska gripa in och åtgärda själsligt tomrum de tycker liberalismen orsakar med symbolpolitik, gör medvetet felaktig analys att liberaler inte kan skilja på icke önskvärt och olagligt, liberalismen går ut på att låta människor välja sina gemenskaper själva och förespråkar statlig neutralitet inför företagsamhet

Jordan Peterson: Vedervärdiga personen Vox Day har skrivit en bok om mig, riktigt bra läsning för att förstå vad etno-nationalisterna anser om mig

Arvid Hallén: Krav på "inklusiv citering" undergräver vetenskapens universalistiska och objektiva fundament, feltänk att uppmuntra elever välja icke-vita eller kvinnor som källor enbart på grundval av underrepresentation, bättre att citera efter tycke och försvara sina val

Jonathan Head: Oklart om Thaksin Shinawatra hade kung Vajiralongkorns tillåtelse att nominera prinsessan Ubolratana till premiärministerposten och att kungen sedan ändrade uppfattning, eller om nomineringen var en omdömeslös chansning från oppositionen, men kungens efterföljande fördömande var förödande för Shinawatra och Thai Raksa Chart 

Claudio Sopranzetti: Prinsessan Ubolratanas dagslånga politiska karriär var en jordbävning som skapade nya skiljelinjer i thailändsk politik, kandidaturen delade Bangkoks konservativa elit som visade att hatet mot Shinawatra ibland är starkare än vördnaden för monarkin, nomineringen av prinsessan delade även den politiska oppositionen mellan de som hyllade det valtaktiska draget och de progressiva demokratiförespråkarna

Richard Sörman: Många vankelmodiga politiker och opinionsbildare skulle må bra av att lyssna på sin intuition och komma ut som försvarare av nationalistiska värderingar, det är mångkulturförespråkarna som är extremisterna och det vore outsägligt tragiskt om tusen år av svensk historia kommer komma till ett slut under vår livstid

George Soros: Europa i revolutionärt läge, EU riskerar samma öde som Sovjetunionen om dess förkämpar inte agerar med kraft, vägen framåt är att sätta Europas intressen framför nationella och mobilisera den tysta majoritet som stödjer EU:s värderingar

Sofia Nerbrand: Viktor Orbán borde skämmas för att han premierar Ungern framför andra länder, retorik och politik som gynnar det egna folket och stänger ute andra ska inte ha en plats i dagens Europa

Johan Westerholm: Bonnierkoncernen blir till följd av Mittmediaförvärvet största mottagaren av presstöd, tar även emot en rad riktade projektstöd från bland andra Vinnova – samtidigt erhåller Schibstedtägda Svenska Dagbladet preliminärt 40 miljoner SEK i presstöd för 2019 och gjorde 2017 en vinst på 24,7 miljoner SEK – dilemmat med mediemarknaden illustreras bäst av att skattefinansierad Göran Greider rör sig obehindrat över samtliga stora riksredaktioner

Nicholas Nikander och Saga Bowallius: Senast Liberalerna valde ny partiledare var George W Bush president och vi gick i högstadiet, nästa måste vara visionär och visa att liberalismen har svar på de stora utmaningarna, mer globalisering, klimatarbete för att rädda planeten och jämställdhet som handlar om mer än slöjor

Micael Grenholm: Migrationsverkets frågor till konvertiter baseras på uppfattningar som ingen seriös bibeltolkare skulle hålla med om, sekulär svensk religionsanalfabetism kombinerat med hybris bevisas bland annat av användande av det från islam hämtade ordet "svärdsvers", rörelsen för konvertiters rättigheter starkare än någonsin

Nils Karlsson (MP): Gör förskolan obligatorisk från två års ålder eftersom värderingar grundläggs tidigt, normkritik måste genomsyra all undervisning – att en stor del av svenskarna lever under hedersförtryck gör detta nödvändigt

Fnordspotting: Strävandet efter trygghet högst rationell grund för invandringskritik, priset för invandringen betalas inte bara av skattebetalarna utan av barnfamiljer, pensionärer och kvinnor

Emanuel Karlsten: Hycklande 87 influencers kräver statlig begränsning av flyg, flyger själva och stoltserar med det i sociala medier

Fnordspotting: James Burnhams "Suicide of the West" från 1964 visar hur den politiska diskursen i samhället obönhörligen rör sig vänsterut, för 50 år sedan betraktades det som radikala vänsterståndpunkter att förespråka utökad yttrandefrihet och förbud att rösta för tidigare fängelseinterner

Vox Day: Bra att boomer-generationen dör av i en takt om 4500 om dagen, 66 miljoner kvar av dessa narcissistiska dårar som tjatat om sig själva i fyra decennier, hatet kommer öka ju mer yngre generationer förstår hur mycket boomers har förstört

David Mathis: Att vara stark utan självkontroll är ett recept på destruktivitet och ett gift, för att verkligen vara till nytta för sina nära och kära behövs båda vilket kallas mildhet

Fjällsjö Nyheter: Väljarnas syn på nya regeringens beslut att kraftigt öka invandringen visualiseras i form av att stödet för MP och L minskar, Liberalernas reformjudiska vänstersionism och Miljöpartiets antisemitiska islamism på kollisionskurs med Sverigedemokraternas Netanyahu-vänliga högersionism

Will Burns: Gillette särskilt illa lämpade att läxa upp män om förment toxisk maskulinitet, då man sålt manligt självförtroende till dem i över 30 års tid, om man är uppriktig med sin nya hållning borde man börjat med att be om ursäkt, kampanjen framstår nu istället som djupt oärlig och falsk samt som ett utslag för ekokammarmentalitet på marknadsavdelningen

Sargon De Basso och Mikael Westerlund: Stödbevisning i form av målsägandens uppträdande efter gärning väger tyngre i våldtäktsmål än i mål om olaga hot, decennier av aktivism har fått domstolarna att i praktiken sänka beviskraven i sexualmål, beska sanningen att oskyldiga offras på rättssäkerhetens altare

Milo Yiannopoulos: Jag söker asyl i USA på grund av islamiseringen i mitt hemland Storbritannien, landet har västvärldens mest radikala muslimer där endast 3 % anser sex utanför äktenskapet är moraliskt acceptabelt, miljoner muslimer anser att mitt äktenskap med min man är skäl för att kasta mig i fängelse

Chris Edwards: Den federala staten håller ekonomin gisslan, det är den egentliga anledningen varför Trumps nedstängningstaktik är ett problem, det finns ett otal exempel från andra länder på lyckad privatisering av viktig infrastruktur

Fnordspotting: Sedan 70-talets stagnation och 80-talets reversering har konfliktlinjen mellan höger och vänster ej främst varit ekonomi, dagens höger bör se liberaler som motståndare och kan finna stöd inom arbetarklassen

Mons Krabbe: Spänningar mellan européer och invandrare riskerar att utmynna i både inbördeskrig och militärkupper i flera europeiska länder, tron på demokratin faller och allt fler vill se en stark ledare eller teknokratvälde

Robert Lee: Såtillvida ett avtal om utträde inte godkänns av Storbritannien och EU är skönsläget ett Brexit på WTO-villkor, att lämna utan ett avtal det mest troliga – egentligen det enda troliga – scenariot, för vilket förberedelser går framåt med stormsteg

David Gordon: Murray Rothbard, som gick bort för 24 år sedan i dag, var 1900-talets främste frihetskämpe och en försvarare av traditionella värden, Ron Paul och hans arbete i amerikansk politik är det tydligaste exemplet på hur Rothbards vision kan appliceras på samtiden

Sameh Egyptson: Muslimska organisationer i Sverige har kraftigt överdrivit sitt medlemsantal för att maximera stöd från staten, Myndigheten för stöd till trossamfund har trots indikationer på oegentligheter ej anmält bidragsfusket

Christoffer Dulny: Rivning av svenska stadskärnor visar socialismens väsen — amnesi och förljugen framstegstro, det fula och låga ersätter det upphöjda, Twitter-kontot "Före och efter" hjälper oss minnas

Lionel Shriver: Migranter flyr i sanning Frankrike för ett Storbritannien där ID-kort inte är obligatoriska, förmåner är mindre villkorade, asylsökande får boende och bidrag under ansökningsperioden medan de som får avslag ofta inte deporteras och den svarta ekonomin frodas

Ljiljana Orelj: Politiskt farligt att prata om okunskapen hos de ensamkommande som omfattas av gymnasielagen, majoriteten kommer inte ta någon examen och vara utan jobb, ett grundläggande problem är att kunskapsmätning och identifiering av svagpresterande misstänkliggjorts

Andy Duncan: I en hoppeansk värld skulle privata säkerhetsbolag som stänger ned en flygplats likt Gatwick och sedan sinkar dess återöppnande på grund av egen inkompetens bli sparkade och utbytta till skillnad från nuvarande läge där statsdrivna polisen blir utan bestraffning eller konsekvens och istället belönade för samma sorts misslyckande

Bionic Mosquito: Hade Althusius uppfattning om vertikalt arrangerade, sammankopplade men avtagbara enheter med grunden byggd på familjen vunnit över Bodins uppfattning om nationell suveränitet skulle 400 år av västerländsk historia varit väsensskilt annorlunda och mycket mer fri, återgång till fokus på hävdvunnen sed och familjen med libertarianism som moralisk grund behövs för att försvara och återgå till frihet i Europa

Joakim Andersen: Under 2019 kommer legitimitetskrisen för systemet, etablissemanget och dess ideologi fördjupas ytterligare då allt fler kritiker börjar skilja sig från dess världsbild och alternativ formas, inskränkningar i yttrandefriheten och blatant uppskruvad propaganda i TV, reklam och film tafatta försök att hålla tillbaka skeendet, nutiden ett historiskt fönster värt att förbereda sig på med spänning

Helena Edlund: Sveriges ideologiskt drivna makthavare biter sig fast i en fantasivärld där de försöker realisera Utopia, verklighetens varningstecken ignoreras och kritiska röster tystas, att envisas med att leva i en värld av drömmar och illusioner är inte ett friskt beteende, bristen på verklighetskontakt leder till onödigt nationellt lidande

Gareth Porter: Trump bör skaffa nya rådgivare som helt delar hans linje, historiskt sett omöjligt att genomföra utrikespolitik som går emot etablerade rådgivares intressen

Karin Olsson: SVT måste sluta med uttjatade romantiken kring 1968, bättre låta nutida filmskapare gestalta samtidens problematik som motnarrativ till Åkessons och Orbáns farliga nostalgi

Vox Day: Nassim Nicholas Taleb missförstår varför hög IQ inte förutsäger framgång och drar felaktiga slutsatser, intelligens inneboende fördelaktigt för framgång och överlevnad lika lite som fysisk storlek eller styrka

Caitlin Johnstone: Ständigt krig och militär expansion har blivit så normaliserat bland etablissemanget att en liten nedtrappning upplevs som någonting onormalt och chockerande

Fnordspotting: Hans-Hermann Hoppes storhet som tänkare för libertarianer består i att han ofrivilligt lyfter fram den klassiska monarkin som den minst skadliga styrelseformen när han i "Democracy: The God That Failed" förklarar varför kungligt envälde är att föredra framför demokrati, men misslyckas förklara varför anarkokapitalism är att föredra framför båda

Ludvig Svensson: Patreon behöver konkurrens, helst en uttalad högerkonkurrent, frågan är inte ifall Jordan Petersons nya tjänst kommer ha en gräns för vilka som får använda hans plattform, frågan är var den kommer att gå

Joel Halldorf: Demokratin kan inte ha liberalismens individualistiska kultur med självförverkligande etik som grund, kristen humanism är basen för att upplysningens idéer ska fungera

Anne Marie Waters: Globalism är den rika politiska klassens allians, den avser förneka oss inflytande då den vill påtvinga oss alla sin vilja

Jan-Olof Sandgren: Rasismen döende i väst sedan andra världskrigets slut men är ännu en självklarhet i Mellanöstern och Afrika – blandning till följd av globalisering kommer minska skillnaderna mellan grupper och därmed rasidéers relevans, processen blir sannolikt långdragen och blodig

Vox Day: Israel måste uppmana den pro-israeliska lobbyn i USA att inte arbeta för förbud mot BDS-rörelsen, är oförenligt med konstitutionen och skapar judehat

Stefan Molyneux gör dokumentär om polsk nationalism, blir djupt berörd av landets nationella sammanhållning som kommit ur enorma uppoffringar, konstaterar att friheten är större i monokulturella Polen jämfört med mångkulturella länder i väst [video]

Rolf Hillegren: Maria Ågrens uppgifter i Arbetsdomstolen att två av regeringens högsta tjänstemän ville att hon skulle skriva på strafföreläggande för att undvika offentliggörande av Transportstyrelseaffären stärker misstankarna att regeringen påverkat Åklagarmyndigheten vilket skulle förstärka skandalen – strafföreläggande används vanligtvis för trafikförseelser, snatterier och ringa narkotikabrott, inte för udda brott som vårdslöshet med hemlig uppgift

Public Discourse: Missbruket av mänskliga rättigheter för progressiva syften beror på inbyggd avsaknad av religiös grund till FN:s deklaration, konservativa har inte råd att överge institutioner med makt att omdefiniera mänskliga rättigheter utan bör återgå till deklarationens ursprung

Erik Lakomaa: Inget svenskt parti har någonsin gått till val på strängare vapenlagstiftning, men aktivistiska och okunniga tjänstemän driver på utvecklingen utan väljarnas stöd, befria den trångsynta Polismyndigheten från ansvaret att bevilja vapenlicenser och ge uppgiften till några som kan något om jakt och skytte

Niklas Dougherty: Gripandet av Huawei-chefen Meng Wanzhou är en direkt provokation av Kanada och USA mot Kina och är ett uttryck av det nya kalla kriget som består av att till varje pris försöka hejda Kinas framfart

Dag Elfström: I fråga om att inte ta sina vallöften på allvar spelar Centerpartiet i en helt egen klass, partiets löfte i valrörelsen om att satsa 6,4 miljarder på utjämning av statliga löneskillnader nämns överhuvudtaget inte i partiets egen budgetmotion, där de inte behöver kompromissa med något annat parti

Ronie Berggren: Kristen eskatologi varnar för världsregering liknande den klimatalarmister vill skapa, vi bör dra lärdom av USA där politiker varnat för centralisering och Antikrist

Lars Anders Johansson: Myndigheten Kulturbryggan som beviljade Frida Klingbergs projekt ”Bastu för arbetslösa” 100 000 SEK tillskjuter nu drygt 1 miljon SEK till Konsthall Norra Kvarken i Nordmaling där konstnärer ska göra konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar, kultursektorn och skattebetalarna förlorare när charlataner och bidragsentreprenörer skor sig på offentliga systemen

Global Times: Felaktigt av New York Times att jämföra Kinas utveckling med Brasilien, den brasilianska kulturen gör landet olämpligt för tillverkningsindustri då man varken jobbar lika hårt eller prioriterar besparingar lika högt som kineser gör

Carl Kiviö: För att lösa den finska befolkningskrisen behövs ekonomisk omdaning, höga skatter och bankernas exploatering av befolkningen gör det ekonomiskt svårt för unga kvinnor att bilda familj, invandring och propaganda används av makthavarna för att värna egna förmögenheter trots att det utplånar den egna befolkningen

Rickard Axdorff: Att skjuta av älgarna räcker inte – skogsbrukets värsta fiender går på två ben och betar inte utan inför istället inskränkningar i äganderätten

Paulina Neuding: Stora matchningsproblem i framtiden när fler kvinnor har högstatusyrken, socialkonstruktivisterna har fel då kvinnor fortfarande vill ha män som är intellektuellt jämbördiga

Ben Shapiro: USA har en existentiell kris då människor söker livsmening i droger, etnisk solidaritet och politisk mobbning, vänsterns utopiska projekt där familj och kyrka misstänkliggörs har misslyckats, judeo-kristna värderingar är vägen till ett bättre samhälle

Johan Hakelius: Rätt sorts totalitarism väcker få reaktioner då den bygger på klimatalarmism, de som förespråkar en upplyst despot måste börja tala öppet så relevant kritik kan framföras

Jan Kallberg: Prioriteringen av påstått skjuten varg godtyckligt iscensatt politisk skådeprocess, hemlig avlyssning, tjugotalet utredare, anonyma uppgiftslämnare och uppseendeväckande häktningstid ett sätt att en gång för alla klämma åt industrimannen Karl Hedin som försvarat äganderätten och ifrågasatt den nu förda glesbygdspolitiken

Lars Bern: Regeringskaoset beror på att Bilderberggruppen 2017 valde att satsa på Annie Lööf som framtida ledare för Sverige när Moderaterna fortsatte tappa under Anna Kinberg Batra, gav centerledaren det storhetsvansinne som krävs för att som ledare för ett åttaprocentsparti blockera alla andra statsministerkandidater än sig själv

Gareth Porter: Storbritannien och Ecuador konspirerar om att utlämna Julian Assange till USA, försöker skapa en bild av honom som Rysslandsaffilierad med planterade artiklar i the Guardian, Trumpadministrationens inställning till Assange entydigt negativ sedan Wikileaks avslöjade CIA:s metoder för dataintrång i mars 2017, sjunkande oljepris har gjort Ecuador som IMF-låntagare mer beroende av USA

Sameh Egyptson: Islamister började redan på 80-talet förhandla med politiska partier, infiltrationsplan beskrevs 2001 i arabisk rapport författad av Sveriges muslimska råd, politiska kadrer skulle utbildas av islamisk grupp som samarbetade med svenska partier, ingen överraskning för oss som kommer från Mellanöstern

Margareta Sörenson: Hans och Greta för hemsk och grym för att läsa för barn, kräver att man förklarar att det bara är en saga, mer lämpligt med Pija Lindenbaums tokiga berättelse om förnöjsam man med häftiga kläder där boken framför allt innehåller bilder

Tord Karlsson: Putins satsning på självförsörjning föredömlig, svenska politiker borde inse att mat är makt och att Sverige idag är illa rustat inför livsmedelskriser

Thomas Gür: Amnesty International en irrelevant organisation då man gått från att förespråka universella mänskliga rättigheter till att kampanja för skattefinansierade bidrag som kränker de mänskliga rättigheterna hos de som måste betala för dem

Milo Yiannopoulos: Jordan Peterson anpassar budskapet efter publiken likt de demagoger han varnar för, tweeten om Kavanaugh var regel och inte undantag, har en subjektiv syn på mening och betraktar religion som en psykisk medicin

Carolin Dahlman: Sverige bör inte ingå i FN:s migrationspakt, är visserligen inte bindande men de vagt formulerade rättigheter som ska ges även illegala migranter på skattebetalarnas bekostnad kommer tolkas strikt i Sverige som ängsligt vill följa regelböckerna och vara snällast i världen

Malcom Kyeyune: När exotifieringen av invandrare och värdegrundsarbetet når vägs ände kan motreaktionen mot det samhälle politikerna skapat bli hård, åsikter som benämns som kvinnohat och homofobi trots allt normala i övriga världen, när demografin ändras ändras också grunden för demokratin

Nima Sanandaji: Jordan Peterson har fel, den låga andelen kvinnor i näringslivets toppskikt i Norden beror på socialdemokratisk politik med offentliga monopol i kvinnodominerade branscher och höga skattekilar som slår mot hushållsnära tjänster snarare än att våra jämställda värderingar ger kvinnor frihet att göra andra val

Carl Oscar Andersson: Vägen framåt för högern är de vardagliga striderna, där vi lever ut hur ett sådant samhälle ser ut och bygger upp oss själva samt vår närmiljö, inte att se det politiska som den huvudsakliga stridsplanen

Brittany Hunter: Privat brandkår och marknadslösningar ett viktigt hjälpmedel att förebygga och förhindra förödelse från skogsbränder, Kanye Wests användning av privat brandkår ett föredöme och en uppskattad åtgärd bland grannar

Lars Wilderäng: Tinders avståndsangivelser räckte för att lokalisera norskt förband vid militäröving enligt envist rykte, mobiltelefoner säkerhetsrisk vid militära operationer

Thomas Gür: Centerpartiet har utvecklats från folkrörelse till sekt, tecken på det är överdriven dyrkan av ledaren som ofelbar, verklighetsfrånvänd världsbild, ostracering av oliktänkande som Staffan Danielsson och hyllade av barn som politiska orakel vilket är vanligt hos rörelser där ledningen vill omge sig med devota anhängare

Fnordspotting: Den progressiva ideologi som både kallar sig och ser sig som liberalismen flyttar fram sina positioner oavsett vilka prefix eller citationstecken vi använder, att ta strid för begreppet ger bara progressivismen legitimitet, låt liberalism vara det skällsord det blivit

Fnordspotting: Milsvid skillnad mellan den feodalism som förespråkas av Hans-Hermann Hoppe och den jag drar lans mot i det blogginlägg som nyligen avhandlats i radio bubb.la, dock viktigt för den libertarianska rörelsen att man inte bara avhandlar semantiska eller teoretiska spörsmål utan även försöker finna pragmatiska lösningar på faktiska problem

Country & Squire Magazine: Brexit är ostoppbart och Remain-sidan har nu havererat fullständigt i sina försök att stoppa utträdet, senaste lågvattenmärket är anklagelserna om att de som röstade för Brexit är kriminella, dags istället att fokusera på Storbritanniens framtid som en positiv, självständig, utåtblickande och framgångsrik nation

Erik Voorhees: Bitcoins whitepaper som publicerades för 10 år sedan bevisar att pennan är mäktigare än svärdet och ger en väg bort från fiatvalutor, det mest vedervärdiga bedrägeri som någonsin begåtts på mänskligheten

Fnordspotting: Högljutt klagande om hot mot den liberala demokratin kommer oftast från förmenta försvarare vars agerande står stick i stäv mot idealen de säger sig företräda — svågerkapitalister, kulturelit och tjänstemän närmare feodalherrar än upplysningsfilosofer

Epoch Times: Familjen för kommunismen en form av privat ägande som måste elimineras, följden att den traditionella moral som gudarna etablerat förstörs vilket gör yngre generationen mottaglig för ideologins spöke, lärans hjärta vaneföreställningen om doktrinen om mänsklighetens befrielse, kommunismens onda ande är en mästare på mutationer och förvandlingsnummer

Tobias Petersson: Vänsterpartiet alltmer antisemitiskt, har gått från att stödja tvåstatslösning till att förespråka Israels upplösning när man deltar i kampanjen ”70 år av ockupation”, att förvägra det judiska folket rätt till självbestämmande är sedan 2017 av EU erkänt exempel på antisemitism, olämpligt att partiet deltar i antirasistiska manifestationer

Dr Tomas Bro: OECD:s indikatorer ger orättvist dålig bild av svensk sjukvård, andra länder räknar inte in lika stor andel av läkarkåren som Sverige och banalare saker som resulterar i läkarbesök i andra länder kan hanteras över telefon eller av en specialiserad sjuksköterska

Simona Mohamsson: Låt Kanada bli startskottet för att Sverige slutar med sin skadliga förbudspolitik och legaliserar cannabis, låt polisen fokusera på viktigare uppgifter, kriget mot droger fungerar inte, kunskap måste värderas högre än magkänsla

Epoch Times: SVT:s USA-bevakning inte opartisk utan har en extrem socialistiskt lutning, lever inte upp till sitt uppdrag att vara opartiska, förstår inte själva att de levererar en förvriden bild

Brian Pereira: Jordan Peterson överger individen för staten i sitt resonemang kring tillsättandet av Kavanaugh, vägrar ta ställning i svåra frågor och argumenterar för komplex mittenposition, motsäger sin egen filosofi som gjort honom känd

Energimarknadsperspektiv: Energimarknadsinspektionen firar egen tioårsdag genom att bland andra bjuda in aktörer man är satt att reglera till firandet, smaklöst att överhuvudtaget fira en myndighets existens

Cecilia D'Anastasio: Memen NPC Wojak, som anspelar på att stora delar av befolkningen saknar egna tankar och agens, är avhumaniserande mot rättvisekrigare och antyder att folk som uttrycker känsloargument och inte kan ta till sig logiska resonemang har ogenomtänkta åsikter och går på autopilot

Kungliga Automobilklubben: Bred politisk enighet i Malmö kommunfullmäktige om att biltrafiken ska minska, detta trots att bilarnas utsläpp minskar i rask takt och att självkörande bilar är på intåg, undersökning visar att 76 % av medborgarna i området anser att politikerna felprioriterar detta oavsett partitillhörighet

Epoch Times: Att olika kulturer flyttar fram positioner och driver på politiskt för att förändra spelregler för egen vinning en front att räkna med i mångkulturellt samhälle, naivt att tro att värdegrundsdokument kan minska slitningarna, de som kommer till Sverige tar vad de vill ha och anpassar sig så mycket de vill

Maltas premiärminister Joseph Muscat talade i FN om blockkedjeteknik och kryptovalutor som oundviklig del i en digital framtid, kallade Malta första jurisdiktion i världen att reglera tekniken som tidigare befunnit sig i ett legalt vakuum

John Horvat: Massturismen förstör Europa, dikterar villkoren för lokalbefolkningens levnadsvanor, överbelastar infrastruktur och förvandlar kulturarvets djup och skönhet till ytlig sociala medier-underhållning

Fader Raymond J. de Souza: Varken Påve Johannes Paulus II eller Franciskus har ändrat katolska kyrkans lära om dödsstraff, läran och traditionen är starkt kritisk till användning som endast ska utföras av legitim auktoritet - finns inga sådana i en tid med modernistiska statsbildningar med gravt inkompetenta rättssystem

Henry Olson: Libertarianer kan inte längre oförtjänt kallas korporativa apologeter efter de övergett sin anti-etablissemangspopulism samt löper med vänstern som när det passar deras agenda att värna så kallat fritt företagande för att rättfärdiga att etablissemangskritiker stängs ned från sociala medier

Per Bylund: Hoppeanskt motstånd mot massinvandring bygger på avsteg från metodologisk individualism när inhemska skattebetalare betraktas som rättmätiga ägare av statens tillgångar

Lena Andersson: SD en svulst som växt ut ur socialdemokratin, frustrerade människor som skickar vag signal med röstande som trubbigt vapen, nationalistiska rörelsen reaktion på folkhemmets modernitet och dess rörelse bort från historien, hembygden och släkten, Sverigedemokraterna ett identitetsprojekt som liknar rörelserna i postkoloniala Afrika vilka ville befria sig från främmande herrar

Fnordspotting: Växande svensk nationalism och kollektivism naturlig följd av ändrad demografi som får den krympande befolkningsandelen svenskar att söka gemenskap med andra svenskar, likt hur man utomlands känner band till landsmän man aldrig skulle umgåtts med hemma

Emmanuel Gran: Sveriges regeringar och medströmsmedia är objektivt sett landsförrädare och bör åtalas och dömas därefter, har hjälpt tusentals fientligt sinnade etablera sig i landet

Stefan Åkerlund: Rakhmat Akilovs mord på min dotter möjliggjordes av huvudlös migrationspolitik, dysfunktionell statsförvaltning och politiker som brännmärkte allt motstånd, en icke-statlig haverikommission som utreder svenska staten borde inrättas av civilsamhället och näringslivet

Omar Makram: Det är fullt möjligt att vara emot rasism och samtidigt erkänna att synen på sex och kvinnor (och därmed beteenden mot kvinnor) varierar mellan kulturer, det är inte bara möjligt utan också det mest rationella och ärliga förhållningssättet

Jan Sjunnesson: SD:s valresultat kan räcka för att tvinga de andra stora partierna att på allvar stänga gränsen för att förhindra ytterligare väljarflykt i nästa val, MED bör omvandlas från parti till borgerlig tankesmedja som bejakar nationen och AfS bör istället för parti bli en ny vital nationell aktionsrörelse i stil med identitärerna på kontinenten, fast mer svenskt och utan överdrifter