Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Män med utomeuropeisk härkomst starkt överrepresenterade i undersökning av 4 000 fällande sexualbrottsdomar 2012-2017 utförd av Joakim P Jonasson (SD) 

Nikodemus Ungh: En frihetlig djuphöger transcenderar konflikten mellan relativism och universalism genom att erkänna människans värde och samtidigt förkasta idéer som rättfärdigar tvång, har möjlighet att vårda den västerländska traditionen som likt ett vackert porslin ska överlämnas till nästa generation 

Emma Jaenson: Jan Lindholm (MP) har spridit konspirationsteorier i riksdagen sedan 2004, motionerade i veckan om förbud mot 5G-master baserat på ogrundad oro för strålning 

Fredrik Haage: Svenska politikers kappvänderi i invandringsfrågor påminner om fiktive psykopaten Patrick Bateman, väcker frågor om hur långt pendeln kan gå åt andra hållet och huruvida S och SD bildar regering 2018 

Benjamin Welton: Den moderna fängelseindustrin måste förgöras då den till hög kostnad skapar dysfunktionella individer som återfaller i brott, återgång till decentraliserad användning av påföljder som landsförvisning enklaste sättet att motverka statens misslyckande 

Mark Isitt: Vivallas arkitektur en tristess som leder till våld och kriminalitet, miljonprogramsstadsdelar ett kvasitillstånd där man tagit bort barer för att bli av med fylleriet och affärer för att bli av med skräpet, monotont, monokromt och monofunktionellt trots avsaknad av höga och halvkilometerlånga betonglimpor i grötgrått och kartongbrunt 

Alexander Salter: Anarki bör vara konservatismens verktyg – staten radikal förstörare av traditionella organiska institutioner och allt som är vackert, samtidigt som konkurrerande lagstiftning var västerlandets unika framgångsfaktor  

Lars Wilderäng: Aftonbladet granskar gärna Sverigedemokraternas misogyna partikultur, men mörkar när egen firad medarbetare utpekas som våldtäktsman, uppenbart att det råder en våldtäktskultur inom Aftonbladet, liksom inom hela mediasfären 

Håkan Boström: Klyftan mellan progressiv välutbildad elit utan insikt och vanligt folk kommer tvinga fram debatt om svensk kultur och identitet 

Richard Storey: Konservativ libertarianism återvänder till medeltida rötter med avståndstagande från hyperindividualism och fokus på naturlig ordning, bör söka fast mark i kristen personalism, naturlig lag och kyrkans historia av att bana väg för en mångfald av jurisdiktioner under gemensamt moraliskt ramverk 

Mikael Damberg: Ulf Kristerssons önskan om ett mer vuxet förhållningssätt i politiken innebär att han bör låta S regera vidare med passivt stöd av SD, dessutom viktigt att han i vuxen anda bestämmer vad alla M:s riksdagsledamöter skriver på twitter 

Austin Frank: Jordan Petersons unika förmåga att göra ateistiska vilsna män till kristna beror på hans djupa bildning, trovärdiga aura och logiska ansats – är en viktig gärning då senaste seklets sekularism haft katastrofala följder 

Malcom Kyeyune: Regler kring folkbokföring visar att svenska institutioner förutsätter sociala konventioner för att fungera, tidigare fanns ringmurar runt städerna för att skydda befolkningen från besökare med onda avsikter men nu saknas skyddsvallar 

Lars Wilderäng: En stor andel av de värnpliktiga som skulle ha deltagit i försvarsövningen Aurora 17 dök aldrig upp, skulle knappast gjort det om det vore krig heller, visar på hur ineffektivt och opålitligt ett värnpliktsförsvar är 

Rod Dreher: Äkta maskulin kristendom enda botemedlet mot identitetspolitik och rascentrerad pseudoreligion som skyller svårigheter på utomstående och absolverar egna rasen från synd – paradoxal sanning att varje individ är både upphöjd och syndig samtidigt 

David Hathaway: Kulturell erosion och artificiell högkonjunktur underblåses av staten i rekordstor samhällsbubbla, när den spricker kommer både beteenden och ekonomiska verksamheter utan långsiktig bäring rensas ut – stort behov av att återknyta till historiskt beprövade normer med fredlighet och familjen i centrum 

Ilana Mercer: Neokonservativas firande av Columbus Day osmakligt, förminskar statens etniska rensning av indianer och bortser från att de förvärvat äganderätt till landområden enligt Lockes alla regler oaktat kulturella skillnader i syn på ägande 

Lars Anders Johansson: Förlita dig inte på onlinetjänster eller offentliga bibliotek för tillgång till kultur, bästa sättet att göra sig oberoende av tidens trender och nervösa åsiktspoliser är att bygga sitt eget bibliotek 

Annie Holmquist: Tristess något barn bör utsättas för, lämnar utrymme för fantasi och utveckling – konstant underhållning och schemaläggning kan verka narkotiskt och hämma barnet 

Johan Norberg: 50 år efter hans död odlas fortfarande myten om den blodtörstiga stalinisten Che Guevara som rebell, i själva verket ansåg han den rebelliska andan vara förkastlig och enbart ett medel för att införa diktaturen 

Antonius Aquinas: Trumps krigshetsande visar på oförmåga att förstå konsekvenserna av intervention, i enlighet med ordningen som tidigare gällde i västerlandet bör det krävas att presidenter som förespråkar krig själva deltar i stridigheterna 

Sten Niklasson: Vänstervridna aminosyrors dominans bland jordens livsformer väcker tanken om det någonstans i universum kan finnas högervridet liv 

Fnordspotting: Inflationen har trots penningpolitisk voodoo inte ökat på sistone då automatisering och globalisering pressat kostnader dramatiskt, med guldmyntfot hade sparsamma belönats istället för att extremt skuldsatta staters politiker gör allt för att gynna dito väljare 

Thomas Gür: Klanstrukturernas framväxt i Sverige konsekvens av politiska viljeyttringar där offentligt stöd sedan 1970-talet ägnats till att värna urspungskulturer, talande att debatten nu är tillbaka där den började med beslutsfattare som väljer att inte hörsamma varningar och nyanseringar 

Hans Li Engnell: Även beredskapsjobben misslyckad reform då främst redan utbildade anställts och två tredjedelar av årets 500 förmedlade jobb talande nog hamnat hos Arbetsförmedlingen, retoriska positionsförflyttningen till att staten måste hitta på jobb åt invandrare underkänner hela idén om asylinvandring som lösning på demografisk utveckling och välfärdsfinansiering 

Hanif Bali: Ung i Sveriges språkrör Amir Nabizadeh ljög om sin ålder, är född 1994 enligt nu borttagna bloggar, Facebookkonto och Google Plus-konto, att han och hans advokat nu nekar till kännedom om borttagen blogg är försvårande omständighet då han därmed inte kan påstå att han medvetet angivit felaktig ålder 

David Samuelsson (Studieförbunden): Varannan ung person anser inte politiker lämpliga att styra, demokratisk indoktrinering ett måste för att hålla folkstyret vid liv 

Docent Per-Håkan Persson: Mätfel vid tidsbestämning av foster med ultraljud gör att foster som aborteras sent i vecka 21 kan vara upp till två veckor äldre, önskas låg sannolikhet att abortera för gamla foster bör gränsen sänkas 

Peter Kadhammar: Katalanernas secessionsrörelse en pest som behöver politiskt vaccin, liknar serber i sitt martyrskap och offermentalitet, påminner om kroater och skottar med sin ovilja att dela sin rikedom med till mindre välbeställda regioner 

Paulina Neuding: Sluttande samhällsutveckling öppnar för skatteavdrag för statens misslyckanden - skola, vård och säkerhetstjänster mest angelägna 

Gustav Hörngren: Sommarens Coraxconf en intressant inblick i den frihetliga högerns världsåskådning, Jeff Deists, Hans-Hermann Hoppes och Matthew Reeces tal tecknar en traditionalistisk, secessionsinriktad rörelse som efter konferensen ser ut att gå in i en ny utvecklingsfas 

James Kalb: Katolska kyrkan bör återknyta till naturrättstraditionen, erkänna de sekulära politiska institutionerna som korrupta, sluta verka som en NGO i mängden och istället fokusera på andlighet 

Paul Craig Roberts: Hyperpatriotism som piskas upp mot anti-Trumpprotester stor fara, gynnar militärindustriella komplexet och neokonservativa krigshetsare som använder uppjagade känslor för motivera förstorade imperialistiska ambitioner 

C.A. Shoultz: Myt att omtanke för naturen är något progressivt, egentligen djupt reaktionärt – högern inser människan är integrerad del av skapelsen samt att naturen är viktig traditionsbärare medan vänstern alltid utgått från att människan är skild från naturen, vilken ska övervinnas och anpassas 

Amelia Andersdotter: Regeringens dataskyddsutredningar missar att följa EU-rätten, Skatteverkets uppdrag är folkbokföring men säljer personuppgifter till reklambolag 

Jens Ganman: Från att stolt representerat SR och SVT som frilans i 25 år har jag senaste året radikaliserats till att tycka att public service bör läggas ner rakt av och utan dröjsmål 

Lars Wilderäng: Terrorhot mot Stockholm passar regeringen perfekt, lagrum behövs för att kunna behålla gränskontroller, ny asylfest likt 2015 kan höja SD:s resultat i kommande val med tio procentenheter 

Jacob Sidenvall: Polygamisten i Nacka passar mönster som hemsöker svensk politik, brist på deduktion en naturlag som kräver att varje missförhållande måste dras till sin spets innan åtgärd, politikers överlevnadsinstinkt kan behöva bättre kopplas till förmåga att förutse negativa konsekvenser av deras reformer 

Blanche Jarn: Laglydiga medborgare bör få bära vapen i självförsvarssyfte vilket redan stöds i vapenförordningen från 1996, enda som förhindrar det idag är praxis 

Chayenne Polimedio: Brasiliens korruptionsbekämpande del i att befolkningens demokratistöd minskat 22 procentenheter till 32 % under 2016, 55 % stödjer icke-demokratiskt styre ifall det åtgärdar problem, kristen evangelism och konservatism på frammarsch 

Asahi Shimbun: Abes planer på att hålla nyval är vanärande då det enbart handlar om att rädda sitt eget skinn och ta sig ur en rad besvärande skandaler, förhindrar effektivt allt parlamentariskt arbete som kan utmana Abe samtidigt som viktiga reformer skjuts på framtiden 

Asle Toje: Sveriges urbanisering gör att majoriteten av landet töms på befolkning på sätt som saknar historiskt motstycke utöver digerdöden, trenden kommer dock vända då det är gott och ovärderligt att höra hemma någonstans och vara herre i eget hus 

Bok Geo-Il: Hög risk att investera i Kina, kommunismens ideologiska rötter intakta med motstånd mot äganderätt och moral, Kinas ekonomi för viktig för att bortse från men koreanska företag borde förbereda avvecklingsstrategi 

Christofer Fjellner (M): Greenpeaces debattartikel om skogen gravt missvisande – inte anmärkningsvärt att senaste sju årens avverkning motsvarar tio års dito på 90-talet, varken Sveriges fördubblade virkesförråd senaste 100 åren eller att skogsarealen konsekvent ökat sedan 1926 nämns 

Justin Raimondo: Kataloniens självständighet viktigaste libertarianska sakfrågan just nu, Madrid rustar med implicit stöd från resten av väst för våldsam repression i hopp att fortsätta mjölka regionen på resurser 

Annie Holmquist: Avsaknad av risktagande, frihet och gemenskap i hur dagens barn leker skapar kinkiga, självotillräckliga och hemmasittande vuxna  

Stephan Kinsella: Missuppfattning inom kontraktsteori att arbetare säljer sitt arbete bidrar till styggelser som arbetsvärdeteorin och immaterialrätt, är egentligen ett unilateralt löfte om framtida utbyte under vissa villkor [ljud] 

Rebwar Hassan: Min förmodade uteslutning ur MP efter över 20 år rycker allt närmare, min kritik mot att alla vänsterliberala partier vägrar ta folks oro på allvar och öser in bidragspengar till islamistorganisationer kvarstår 

Lars Anders Johansson: Hyllande av kriminella vedervärdigt, Aftonbladet ledare och SVT några av dem som ligger bakom 

Jeffrey Tucker: Hackarna av Equifax begär endast 600 bitcoin (2,4 miljoner USD) i lösensumma för att inte släppa personuppgifterna för var femte amerikan på den öppna marknaden 

Payback Sverige: Polisinsatsen mot Hells Angels kräftskiva i Luleå betydligt större än polisen uppger - 40 poliser, 15 bilar, helikopter, sökhundar samt tre personer från Kronofogden resulterade i beslag av bättre begagnad halskedja värd 200 SEK samt mindre mängd narkotika, bikerkulturens brödraskap möjliggjorde för festen att fortgå på annan klubb 

Max Chafkin: Kreditrapporteringsföretag som Equifax har inte tusentals av dina textmeddelanden och foton, databaserna hos Facebook, Google, Tinder och andra sociala nätverk har däremot data vi verkligen borde oroa oss över 

C.A. Shoultz: Flexibel syn på allt från religion till män och kvinnor modernitetens mantra, kan kontrasteras mot den rigiditet och ovilja att böja sig för samtidens nycker som gav Sokrates evig berömmelse 

Skattebetalarna: Två av tre indragna skattehöjningar långt ifrån tillräckligt, ökat ekonomiskt reformutrymme bör investeras i kraftigt sänkt eller helt avskaffad statlig inkomstskatt 

Den spontana världsordningen: Libertarianismen bör sträva efter att bygga en så bred plattform som möjligt och inte vara rädd för de disparata typer som lockas till rörelsen, frihet ett tillräckligt starkt koncept för att rymma många tält på samma grund 

Toivo Jokkala: Främlingsfientliga Facebook-kommentarer vittnar om djupt reaktionära tendenser hos svenska polisen, att exponera oacceptabelt språkbruk är att ta ställning mot utveckling mot situation likt den i USA 

Lars Wilderäng: Att stänga gränsen hjälper inte Sverige mer än på marginalen, de offentliga institutionerna måste rivas, politik är inte lösningen utan det svenska folket måste ges frihet att bygga sin egen framtid 

Jeffrey Tucker: Libertarianismens centrala tema och estetik är emancipation från såväl stat som normer – samtiden behöver ny upplysningstid som markerar mot ny generation som snabbt går från sprida fashionabla memer till blodtörstigt skrika om etnostater 

Mohamed Omar: Situationen i Gottsunda är dålig och kommer bli sämre, invandrare identifierar sig som muslimer vilket skapar utanförskap och hat mot svenskar 

Jan Kallberg: Sveriges politiska system helt oförmöget att hantera landets stora och komplexa problem, politikerna är servila navelskådande administratörer av status quo, har samtidigt hybris över sin egen förmåga och värderar komikers känslor högre än vetenskapliga fakta 

Petter Birgersson: Flygskatten har försumbar betydelse för globala utsläpp men ser snygg ut på Miljöpartiets plakat, clowneri att staten samtidigt stödjer ny flygplats i Sälen med 250 miljoner SEK 

Glenn Reynolds: Osannolikt Mark Zuckerberg blir president, Silicon Valleys framtoning numera kuslig och kontrollerande, "President Storebror" blir svårsåld 

Norges invandrings- och integrationsminister Sylvi Listhaug anser svensk asylpolitik ett totalt misslyckande, åker till Rinkeby för att lära sig av de misstag som Sverige begått 

Lars EO Svensson: När full sysselsättning är det främsta målet för den ekonomiska politiken i Sverige bör penningpolitiken utformas så att inflationsmålet i genomsnitt nås under en längre tidsperiod, inte vid varje enskilt tillfälle 

Steven Horwitz: Omöjligt vara nationalist eller antisemit och libertarian, stöd till icke-aggressionsprincipen i sig ej tillräckligt då personlig rasism alltid blir politisk rasism och på grund av judiska bidrag till och konsistens med libertarianismen 

Jim Donald: Inga fiender åt höger god princip, men Richard Spencer och nazister kan kritiseras från höger för deras socialistiska idéer 

Joakim Andersen: Samtidens degenererade Harry Potter-vänster skiljer sig från äldre marxistisk vänster, är en ahistorisk, moralistisk, auktoritetsberoende, naiv och amerikaniserad rörelse som har få likheter med tidigare vänsterrörelser 

Brendan O’Neill: Vänsterns nazi-skräck en McCarthyistisk moralpanik driven av en medial och politisk klass desorienterad av befolkningens avfärdande av dess förmenta expertis  

Steve Sailer: Vänsterns krig mot sydstatshistorien förklätt klasskrig, mäktiga skriver om historien för att förnedra de politiskt svaga 

Justin Raimondo: Trumps förklaring av beslutet att skala upp kriget i Afghanistan absurd och lögnaktig – utlovad anti-interventionistisk utrikespolitik ett minne blott, bör fungera som ett sedelärande svek 

Pat Buchanan: Strid om historieskrivning nytt amerikanskt inbördeskrig, barbarisk vänster ivrig riva ner monumenten som definierat landets historia 

Bionic Mosquito: Jordan Petersons föreläsningar om Bibeln belyser vikten av tradition samt vänsterns strävan att urskiljningslöst bränna ned kulturen 

Annie Holmquist: Arrangerade äktenskap framkomlig väg för notoriskt ogift ungdomsgeneration, innebär en högre grad av förpliktelse som är en viktig grund för spirande uthållig kärlek 

Tara Isabella Burton: Storföretag övertagit rollen som allmänna moralens högborg i USA, har börjat sälja en gemensam känsla av dygdighet och identitet – konsumtion har ersatt religion precis som Durkheim förutspådde  

Lars Wilderäng: Regeringens besked till Jan Ericsson (M) att handlingar från säkerhetspolitiska rådet saknas visar att inte ens sekretessbelagda handlingar finns, alla bevis talar just nu för att rådet aldrig existerat 

Ann Heberlein: Min medverkan i SVT:s Opinion Live angående "strejken" på Medborgarplatsen innebar att upprepat kallas högerextremist, höra på Regina Lunds åsikter i frågan och lyssna till Wiehesång, afghanerna illa ute ifall det här är det bästa amnestiförespråkarna kan uppbåda 

Sigvard Eriksson: Uppseendeväckande att nationelle samordnaren marknadsför solelsbranschen med tvivelaktig retorik, Sveriges geografiska läge med långa mörka vintrar gör landet olämpligt för solel så länge erforderlig lagringsteknik saknas, marknaden dör utan subventioner 

Smålandsposten: Sverige präglat av ivrig förbudspolitik som gör vardagen gråare, att tillåta gårdsförsäljning av alkohol en gnutta frihet i ett låst system, härligt sätt att liva upp svensk landsbygd 

Jeff Deist: Händelserna i Charlottesville framförallt ett uttryck för ett sorgligt politiserat samhälle, en mindre stat ger mindre anledning att ta till våld för att vinna och påverka statsmakten 

Ludvig Svensson: Jordan Petersons budskap om att räta ut sig själv botemedel mot existentiell nihilism och kulturell degenerering 

Eigil Söderin: Lafferkurvan ekonomisk relik som återuppväcks av Donald Trump, Timbro och Skattebetalarnas förening dras med i voodoo-yra om att lägre grad av konfiskering korrelerar med större vilja att producera, önsketänkande maskerat som forskning 

James D Miller: Googles avskedande av James Damore kan bli startskottet för en alt-rightvåg i Silicon Valley, republikaner inom tech-branschen bör läsa Vox Day för att förbereda sig på det kommande karriärkriget där kontroll av tillsättningar av höga positioner är högerns enda chans 

Ludvig Svensson: Svensk historia mer än centralmaktens version, människor i Sveriges smånationer borde protestera mot historieförfalskningen genom att engagera sig i sitt eget arv och sin lokala historia  

Björn Östbring: Boken 'Andrum' av asylrättsjuristen Viktor Banke visar på en oförmåga hos författaren att resonera systematiskt och principiellt kring emotionellt laddade frågor 

Mattias Svensson: Möjligheten att ta ut pengar kontant hindrar extrema negativa räntor, viktigt att inte avskaffa kontanter om man vill värna enskilda människor och deras förvärvade tillgångar  

Matthew Reece: Förståelse för degenerering viktigt komplement till libertarianska principer om självägande och icke-aggression, familjefientliga och omoraliska beteenden måste minimeras för att ett frihetligt samhälle inte ska förfalla till välfärdskramande  

Isak From (S) och Roland Dahlman: Polisen accepterar inte det gemensamma EU-vapenpasset utan inför istället egna regler som ställer till problem för internationella skyttetävlingar och jaktturism, dags att regering och riksdag ser till att problemen är lösta till nästa års jakt- och skyttesäsong 

Fredrik Antonsson: Pinsamt när Strandhäll idiotförklarar de som förde vårdkrisen på tal och sen ett halvår senare plötsligt ta krisen på allvar, borde vara förödande för väljarnas syn på politiker 

Widar Andersson: SD har för alltid ritat om politiska kartan, Kinberg Batra behöver upplösa alliansen eller gå samma öde till mötes som Sahlin när hon föll för opinionstrycket och försökte ta med V i framtida regering 

Tobias Linné och Iselin Gambet: Mjölk har symboliserat rasbiologisk renhet och vit överlägsenhet sedan sent 1800-tal, kopplingen åter aktuell i och med alt-right-rörelsens fäbless för drycken 

Naomi Abramowicz: Välkänt mönster att eskalerad konflikt mellan israeler och palestinier sedan drabbar judar i Sverige, judehatet hos Palestinavännerna skrämmande så ingen chock varken att demonstrationen i Helsingborg urartade eller ifall kommande demonstration gör så 

Peter Imanuelsen: Flyktingkrisen är en lögn och handlar egentligen om organiserad omflyttning av människor från Afrika till Europa, italienska polisen avvisade mig två gånger när jag försökte dokumentera vad som händer när NGO-fartyg kommer till Italien 

Jörgen Städje: IT-haverikommission meningslös då problemet är total inkompetens och ansvarsfrihet inom det offentliga, ingen överraskning att kostnadsbesparing blir huvudfokus 

Erik Svansbo: Staten tar långt mer än våra pengar, maktens syn på svensk kultur och historia som något att skämmas för klipper inte bara banden dit utan även de naturliga banden mellan människor 

Kerry McDonald: Handlingsplaner mot mobbning ineffektiva så länge barn inte ges mer frihet, skolnärvaro borde vara valfri och utbildningsmöjligheter utökas 

Malin Lernfelt: Frånta jihadister med dubbla medborgarskap svenskt pass, dra in uppehållstillstånd och hindra terrorresenärer från att återvända - starka skäl att tro att terrorister återvänder när IS förlorar mark i Irak och Syrien 

Borås Tidning: SVT:s avslöjande om regeringskansliets nyliga inbegärande av helt grundläggande myndighetsinformation visar att Löfvens berättelse om krisarbetet avseende Transportstyrelsens IT-skandal inte stämmer, och arbetsgången i kansliet omöjliggör statsministerns berättelse 

Leif GW Persson: Tystnadskulturen inom polisen gör att vi får härda ut med Eliasson, Götblad, Tysk och deras gelikar tills poliskrisen fäller Löfvenregeringen 

Alice Teodorescu: Hänvisningar till naivitet används ofta för att symbolisera välmenande och påvisa mognadsprocess, missbedömningarna dock snarare kreativa försök att slippa hantera besvärliga situationer grundade i feghet och konflikträdsla 

Fnordspotting: Löfvens hårda försvar av Hultqvist efter dennes informationsundanhållande kan i princip bara förklaras av att båda ljuger, att han anser händelsen bagatellartad eller att han uppskattar informationsbristen av karriärs- och partiskäl, samtliga förklaringar ytterst graverande och borde vara i mediefokus