Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Malin Ekman: Efter fem år som USA-korrespondent lämnar jag SvD då mina artiklar framförallt från hösten 2023 börjat granskas utifrån hur de uppfattades istället för dess sanningsenlighet och saklighet, journalister har kommit att ställa sig på en sida i tron om att det är den rätta och uppgifter som i vanliga fall hade ansetts relevanta för allmänheten rapporteras inte, bland annat om hur demokrater använder rättssystemet som ett vapen samt hur techbolag och delar av statsmakten samverkat i syfte att avlägsna politiskt känsligt innehåll

Hans Hjälte och Eva Brita Järnefors: 84 procent av svenska folket säger nej till att främmande makt ska få placera militärer och krigsmateriel på svenska militärbaser utan svensk insyn och en majoritet av svenska folket känner inte till DCA-avtalet som riksdagen ska rösta om 18 juni, ordentlig genomgång av avtalet samt debatt saknas

Jimmie Åkesson: Man kan med fog hävda att paradigmskiftet från homogenitet och assimilation till mångkulturalism medför ett folkutbyte och den svenska delen av befolkningen kommer på längre sikt tvingas till kulturella anpassningar som flertalet inte efterfrågat eller önskat sig

Borepatch: Donald Trump är vår tids Tiberius Gracchus som trots sin familjs stora rikedomar valde att ställa upp för offentligt ämbete för att främja den romerska arbetarklassen och misslyckades på grund av att det politiska etablissemanget begravde sina traditionella politiska konflikter och mördade honom

Douglas Mackinnon: Till de som försökt rädda folk och infrastruktur i Ukraina är jag ledsen att meddela att ni misslyckats och de som, från bekväma kontor på tusentals kilometers avstånd, uppmuntrar Ukraina att slåss till sista medborgare behöver komma på en mer övertygande motivering, för ett antal vapentillverkare i USA och Europa har Ukraina blivit som en bottenlös brunn att ösa pengar ur men när börjar en strid ström av skattebetalarnas pengar att liknas vid bedrägeri, slöseri och missbruk?

Internationalen: DCA-avtalet, som ska upp till omröstning i kammaren 18 juni och som enbart Vänsterpartiet tänker rösta nej till, förstärker Sveriges underordning till USA, den kraft som efter 1945 varit absolut flitigast med att invadera andra länder och kränka allt vad folkrätt heter och försvarsminister Pål Jonson menar att ett förbehåll mot kärnvapen inte behöver skrivas in i avtalet, till skillnad från motsvarande avtal i Norge, Finland och Danmark, då den svenska positionen är mycket välkänd utav USA

David P. Goldman: Judarna grundade den första nationen på basis av språk och religion medan hedniska riken var multietniska och det kristna Europa var byggt på tudelad lojalitet till både kyrkan och den egna nationen, Israels Gud var först med att erbjuda evigt liv till mänskligheten medan kristendomen utvidgade Israels löfte till alla, den kvarvarande hedendomen i de kristna nationerna har tagit sig i uttryck i en avgudadyrkande önskan att vara ett utvalt folk i köttet och den kristna antisemitismen är egentligen hedniskt ressentiment mot Israel

Henry Söderström: DCA-avtalet, som inte har något med Nato att göra, och i vilket det inte står någonting om att USA ska hjälpa till att försvara Sverige eller om något förbud mot lagring av kärnvapen, är en verklig ödesfråga för vårt land eftersom det hotar Sveriges suveränitet och bidrar till ett försämrat säkerhetsläge och därför bör riksdagsmännen rösta nej till avtalet och istället arbeta för en folkomröstning i frågan

Bitte Assarmo: En av katolska kyrkans mest erfarna och ansedda exorcister, engelske Jeremy Davies, som 1987 var med och grundade av Vatikanen godkända organisationen Internationella Exorcistförbundet, avled i november 2022 och den enda gången jag hann träffa honom, i ett kloster i norra Sverige, berättade han att det verkliga fallet bakom boken Exorcisten var ett mycket svårt fall som innebar ett svårt lidande för den utsatte och att Gud tillät det för att det skulle hjälpa människor förstå allvaret i djävulens verk

Jan Guillou: Sveriges avtal med USA ser ut som ett kapitulationsdokument efter ett förlorat krig då segrarmakten USA bland mycket annat får rätt att bygga slutna områden, dit våra myndigheter inte äga tillträde, rätt att bygga egna områden för fritidsändamål med såväl hamburgarhak som momsbefriad spritservering, och inte ens Säpo får inspektera amerikanernas fordon eller bostäder samt att civilrättsliga åtgärder inte får riktas emot dem

Kommunismen var Antikrists ideologi under 1900-talet, ohelig antikommunistisk allians var katekon som efter sin seger övergick till nyliberalt projekt för att skapa ny världsordning och en global stat, enligt Peter Thiel i intervju med Tyler Cowen på tema politisk teologi

Andrew Beck: Tio år sedan Javascripts upphovsman, Brendan Eich, tvingades bort som vd för Mozilla som han varit med och grundat till följd av donationer han gjort till lobbygrupper som var emot legalisering av samkönade äktenskap, något jag då upplevde som en stor upptrappning av kulturkriget och fick mig att inse att ideologisk konformitet gentemot toppens programmatiska förvandling av landet var allt som betydde något

Robin Hanson: Uppkomsten av en global monokultur är ett ödesdigert misstag som är på väg att upprepa historiskt mönster av populationskollaps, århundraden av minimal utvecklingstakt och tilltagande illiberalism, ingen kulturell motkraft har realistisk möjlighet att vända utvecklingen men högteknologiska innovationer kan komma att förebygga vissa av problemen

Curtis Yarvin och Christopher Rufo debatterar huruvida den amerikanska revolutionen var ett vänsterprojekt eller om ett återupprättande av den ursprungliga amerikanska republiken är ett värdigt mål för högern

Stina Pettersson: I Sverige mäts tiden i antal år post woke och att prata om woke idag är bara att komma ut som sentimental och nostalgisk, vår tid är den mörka lågkonjunkturens tid men debatter tar omvägar för att kunna låtsas handla om de två könen så som att Katrine Kielos-Marçal får skriva om att centralbankernas kvantitativa lättnader var vår tids definierande idé om hon gör det som en kommentar på Soft Girl-trenden

George Carter: Kretsen kring Bronze Age Pervert förstår, genom Nietzsche, att naturen uppvärderar det starka, hälsosamma och vackra och nedgraderar det svaga, deformerade och sjuka, att poängen med livet är inte fortplantning utan strävan efter evig ära, det som Bronze Age Pervert kallar den faustiska andan, och på grund av att högern alltid stått på den naturliga hierarkins sida borde konservativa inte vara rädda för den här energin trots dess tydliga paganism

Expressens ledarredaktion: Sverige gick under några få decennier från att vara ett av världens mest homogena länder till att bli ett större invandrarland än USA någonsin varit och landets båda statsbärande partier, Moderaterna och Socialdemokraterna är skyldiga, men att jämföra deras skuld är som att jämföra vilken sjukdom som är värst, pest eller kolera, och de borde snarast kalla till gemensam pressfika på temat ”förlåt oss”

David Sacks: En kinesisk invasion av Taiwan skulle bli den mest komplexa militära operationen i modern tid, öns kustremsa är antingen långgrund eller har höga klippor, vädret tillåter amfibieoperation enbart några månader per år, Taiwan har bergig geografi och har lång tid på sig att reagera på Kinas mobilisering och Kina har inte deltagit i ett större krig på 70 år

Patrik Engellau: Samtiden föreställer sig att samhällen kan organiseras sin produktion antingen genom plan- eller marknadsekonomi, men bygger myrorna sina samhällen på med en kommunistisk plan eller liberal kraft och varför skulle mänskliga samhället vara styrt av ideologier medan alla andra styrs av gener?

Philip Dybvig: Apropå Claudine Gay så tycks de flesta människors dröm, särskilt de förtryckta, att bli förtryckare, på samma sätt som den starka korrelationen mellan de som utnyttjar barn och de som utnyttjades som barn, först säger de sig representera de förtryckta och sedan förgör de alla kontrarevolutioner

Cremiux Recueil: Eliter har särskiljande genetik som formats av selektionstryck, en effekt som tar lång tid att upplösa, kopter är relativt framgångsrika idag och har varit hårt selekterade då kostnaden att inte konvertera till islam varit hög, judar uppmanades tidigt skicka sina försfödda till skolgång och diskriminerade indier på Fiji drevs till fokus på utbildning

David Tjeder: Systembolagets upphandling av den påstått japanska whiskyn Muteki som till synes enbart importerats och lagrats en kortare tid i Japan påvisar brist i Systembolagets upphandlingar där man endast bryr sig om ursprungsmärkning och inköpspris snarare än kvalitet, problemet begränsas inte till whisky utan skulle hypotetiskt kunna vara ungerska viner som märks som Bordeaux

Christian Caruzo: Jag förstår inte diktatorers fäbless för Tv-program, Venezuelas tidigare diktator Hugo Chávez startade 1999 programmet Aló Presidente, tre månader efter att ha fått makten, som efterapades av ledare i flera latinamerikanska länder och efterträdare Nicolás Maduro har fortsatt på inslagen bana

Brian Robertson: Att två nationella undersökningar visar att Robert F. Kennedy Jr. leder både över Trump och Biden hos väljare under 45 år sänder chockvågor hos Washington till den grad att New York Times i artikel avfärdar sin egna opinionsundersökning och etablissemangets strategi tycks vara att få Kennedy att spendera allt på säkerhet då Biden-administrationen nekat honom skydd från Secret Service, samt att begrava hans kampanj under berg av juridiska avgifter

Ayaan Hirsi Ali: Efter att ha växt upp som muslim och blivit ateist för 20 år sedan, inspirerad av Bertrand Russel, konverterar jag till kristendomen, delvis på grund av hoten mot vår västvärld, så som Kina, Islam, Ryssland och vänsterideologin vars enda motkraft är den judeo-kristna traditionen, och delvis på grund av att fann livet utan andlighet outhärdligt och tomrummet efter Gud har inte fyllts med rationalitet utan irationella kvasireligiösa dogmer

Peter Benson: LO och S ser föreningsfrihet och avtalsfrihet som hot mot sin makt och i denna tappning innebär den svenska modellen ett ovillkorligt krav på tystnad och betalning av beskyddarpengar till LO och Svenskt Näringsliv, mer rationellt för Tesla att lämna Sverige än att ge efter för utpressningen

John Cody: Tysklands mediala och politiska etablissemang synes ha antagit en mer invandringskritisk hållning vilket är liknande taktik som Frankrikes premiärminister Emmanuel Macron använt för att försöka stävja opinionen och Olaf Scholz har synts på framsidan till Der Spiegel med citat om att det är dags att genomföra omfattande utvisningar, samma politiker och journalister har dock inte kommit på andra tankar när det gäller målet att massivt öka immigrationen till Tyskland och skapa en posteuropeisk, mångkulturell regim i hjärtat av Europa

Carmen Schober: Det mest effektiva sättet att använda narrativ subversion är genom berättande eftersom det är subtilt, konstnärligt och mindre rakt på sak än politiskt tal, för tittarna presenteras sympatiska hjältar som förkroppsligar det progressiva narrativet som kontrasteras mot osmakliga, hjärtlösa skurkar som i Olivia Wildes film Don't Worry, Darling där en antagonist baserad på Jordan Peterson porträtteras som en pseudo-intellektuell hjälte för incels

Magnus Söderman: Du kan flytta inom Sverige och fly bäst du vill, på sikt kommer det inte att spela någon roll och till sist är det slut på platser att flytta till, för att undvika att bli skjuten ska du inte bo i ett mångkulturellt område, hålla dig borta från mångkulturella platser, krogar och restauranger och undvika folksamlingar med klungor

Lena Mellin: Det är löjligt att säga att man inte såg det komma, alla visste vad som skulle hända på grund av den djupa bostadssegreringen och omfattande migration, men få ville tala om de problem det medförde, förutom SD, själv skrev jag för 19 år sedan ganska insiktisfullt att det, grovt förenklat, finns två karriärvägar för killarna i förortsgettona, antingen ger de järnet i skolan och eller också blir de kriminella

Brendan O’Niell: Är det nu vi får börja tala om Sverige och ifrågasätta ”Skandi-naiviteten”, nu när premiärministern ber försvarsmakten hjälpa polisen med gängkriminella, nu när gängkriget dödade 11 personer under september och landet fram till och med 15 augusti i år haft 109 sprängningar, nu när vi är långt ifrån att The Guardian återigen skulle publicera artiklar om att ett besök i Sverige är ett besök in i framtiden och nu när det finns så många granatattacker i Sverige att det är det enda landet förutom Mexiko som håller register över dem?

Martin Enlund: Kanske är inflationen på experter ett skäl till kronans svaghet som trots att det är en av de gåvor den tidigare riksbankschefen lämnat till sin efterträdare och till det svenska folket under en atmosfär av glädje och festligheter, kan inte all värdeminskning tillskrivas Riksbanken då alternativa inflationsmått har visat att svensk inflation är högre än den sett ut att vara

Bronze Age Pervert: Argentinske presidentkandidaten Javier Mileis åsikter om att kraftigt minska statens storlek skaver hos den breda dissidentrörelsen som för ett antal år sedan avfärdade libertarianismen till förmån för ekonomisk nationalism vagt förknippad med Steven Bannon, men Argentina har haft ekonomiska populistnationalister i regeringen i decennier och vill man ha konservativ socialism så finns exemplet där med dess effekter

Sebastian Neri: Det finns ett stort överlapp mellan Bronze Age Perverts världsbild och den kristna traditionen, särskilt de medeltida ridderliga idealen, då de båda delar idéer om att kroppen är en central del, att kvinnor inte ska ha auktoritet över män medan de rasbiologiska aspekterna av Bronze Age Perverts tänkande är svårare att passa in i kristendomen trots att Paulus i Första Korinthierbrevet skriver att varje person föds med olika talanger och har olika roller att spela i kyrkan

Sven Valerio: Dagens gamla är inte de som byggde Sverige, snarare förvaltade man det med omdömeslöshet, de sista generationerna som kan sägas ha byggt Sverige förblindades av den materiella expansionen och välståndsökningen och underlät att begränsa sossarnas infiltration

Ronny Svensson: Det finns ett informellt brödraskap i Stockholms maktsfärer som likt Gustav Vasa vill skapa en organisation för samhället som blir lättare att styra centralt, större utredningar kommer ensidigt fram till mer centralisering medan varken medborgarna eller lokalpolitiker står och ropar efter storskaliga organisationer och färre kommuner

Erik Berglund: Österrike är europeiska populismens vagga då Jörg Haider, som bland annat var vän med Muammar Khadaffis son, 1986 kuppar till sig partiledarposten för FPÖ och genom att spela på missnöjet med partiboksväldet samt invandringen blir han populär och partiet gör sitt bästa val 1999 med 27% av rösterna, nästa val är 2024 och partiet leds av radikale och skicklige Herbert Kickl som i skrivande stund har 28% väljarstöd

Jens Liljestrand: Jag har nog haft fel om allt; migrationspolitiken, den sociala nedrustningen av förorterna, det växande utanförskapet, fattigdomen, hopplösheten, narkotikapolitiken, polisens resurser, skolans förfall och tillgången på vapen

Jan-Olof Sandgren: Ungdomskulturen anser ålderdomen är ful och pinsam men utanför västvärlden råder annan uppfattning då och bland annat öster om järnridån är det ovanligt att medelålders män försöker efterlikna pigga tonåringar, men jag tycks ana ett trendbrott och kanske håller äldre män på att återerövra något av sin auktoritet

Matthew Robare: Ungerns ambassadör vid Heliga stolen Eduard Habsburgs nya bok The Habsburg Way: Seven Rules for Turbulent Times går igenom familjen Habsburgs sju regler för att en dynasti ska överleva, bland annat gift dig och skaffa massor av barn, var modig i strid, och dö väl, och visar på familjeenighetens betydelse och frånvaron av drama inför öppen ridå

Carl Bildt: Europas hållning i frågan om Taiwan måste vara att vi står bakom idén om Ett Kina och följaktligen inte stöder ett självständigt Taiwan men att lösningen på problemet ska vara fredlig och att vi starkt ska motsätta oss all användning våld från Kina

Eliezer Yudkowsky: Det mest sannolika resultatet om AI-system blir långt mer intelligenta än människor är att mänskligheten utrotas, jag avstår från att skriva under det öppna brev som kräver sex månaders paus i AI-utvecklingen då kravet underskattar situationens allvar, det är inte uppenbart när gränser passeras, vi är inte förberedda och det finns ingen plan

Jonna Sima: Tusentals svenskar ser fram emot ramadan och man behöver inte vara särskilt religiös för att fira högtiden något vi alla väl egentligen skulle må bra av det då det likt mindfulness är en tid för andlighet, bön och själslig rening samt en tid vikt för fokus på solidaritet med de svaga och att vårda våra relationer

Martin Enlund: Ekonomkåren är inte främmande för idén att dölja kostnaderna för sina påhitt för oss, banklån är egentligen bara ett kontrakt som banken köper av dig och som betalning ges du kortfristiga fordringar som kallas för insättningar, dessa insättningar anses idag vara pengar som precis trollats fram av banken ur tomma intet, och ju större missnöjet är med den rådande ordningen desto enklare blir det att rulla ut centralbanksvalutor

Fnordspotting: Amerikanska isolationister som vill bli befriade från rollen som världspolis och lämna andra i fred är inte nödvändigtvis Europas vänner, det är Amerika själv som målmedvetet försatt Europa i dess situation och ett tillbakadragande skulle skapa farligt maktvakuum och skadan från världskrigen skulle ändå inte vara ogjord, isolation innebär också petrodollarns fall, ett fattigare Amerika och således något dissidenterna inte önskar sig

Leif Östling: Regeringen bör städa kring egen dörr och avveckla alla 141 myndigheter med mindre än 50 anställda, exempelvis Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för delaktighet, Rymdstyrelsen, Institutet för rymdfysik och Konstnärsnämnden, förvaltningsanslagen har ökat med 62 procent från 133 miljarder 2009 till 215 miljarder 2021

Nora Wurtzel: Greta Thunberg, Rojavakommittéerna och Rasmus Paludan visar på att aktivism kan förändra världen och brunhögern har med koranbränningarna insett aktionens kraft men massaktivismen har alltid varit vänsterns styrka och det är dags för den att återigen sätta agendan

Elisabeth Höglund: Jag är trött på alla kvinnor som ska bekänna att de har utsatts för sexuella "övergrepp" i ungdomen, så som exempelvis Jenny Strömstedt som kallar det sexuellt övergrepp när bordskamrat hon flörtat och druckit sig redlöst berusad med på studentfest antog att hon ville ligga med honom, bäst är att vara nykter

Jan Guillou: Från och med 2023 utgör den här krönikan utlandsspioneri så jag passar på att nu på nyårsafton skriva att terrordådet på turiststråket i Istanbul i november sannolikt var organiserat av turkiska underrättelsetjänsten och skolattacken som användes för att motivera marktrupper utfördes troligtvis av syriska legosoldater i turkisk tjänst om den alls ägde rum, kriteriet störande av förbindelser ytterligare i fokus nu när turkiska skurkregimen med lättkränkte Erdoğan har Natotummen i ögat på regeringen

Martin Enlund: Twitter bör kanske inte betraktas som ett riktigt företag utan något annat, och kanske var det den tidigare upplevelsen av Twitter före ägarförändringen som var ett algoritmiskt skapat fantasifoster snarare än den nuvarande

Peter Santesson: Dagens Karl-Bertil skulle inte omfördela julklappar utan sprider sarkastiska högerklipp på nätet och kräver hårdare tag och Tyko Jonsson hade snarare närt en högernationalist vid sin barm, den stora åsiktsklyftan går inte mellan föräldrar och barn utan mellan söner och döttrar då unga kvinnor inte visar samma tendens att dra åt höger som unga män

Anna Gullberg: Navid Modiri lyckas till och med att få sin bok Min vän Björn, om avlidne vännen Björn Natthiko Lindeblad, att handla om honom själv, boken fylls av Björns hyllningar till Navid och redogör noggrant för hur driftig och stark Navid är, boken saknar djup och är enbart en uppradning av obegripliga floskler, vad den egentligen handlar om, förutom Modiris ego, vet nog bara författaren själv

Emily Oster: Pandemiamnesti behöver utlysas för allt vi gjort och sagt till varandra i okunnighet, rädsla och affekt, för att börja reparera de allvarliga skadorna orsakade av covidnarrativen måste vi släppa jakten på syndabockar

Tyler Cowen: Klassiska liberaler och den nya högern har mer gemensamt än någon av grupperna vill erkänna, den centrala skillnaden mellan dem är att den nya högern är mer skeptiska till eliter, den nya högerns främsta svaghet är dess negativa fokus samt dess vaga idéer om hur samhällelig tillit kan återskapas och dugliga eliter upphöjas

Ewen Stewart: Den verkliga orsaken till dagens problem grundar sig i Mark Carney-ledda Bank of Englands pengatryckande mellan 2013 och 2020, och att statsskulden femdubblades de senaste 15 åren, inte det senaste budgetförslaget från Liz Truss och Kwasi Kwarteng som fördömts med nästan religiös övertygelse av en mängd kommentatorer från IMF till Tysklands förbundskansler och från de gamla vanliga som Institute for Fiscal Studies (IFS) och BBC, vad alla upprepar är att saker och ting var okej tills dessa två borgarbrackor styrde fartyget Britannia på grund, tror de verkligen på det?

David Miller: De som utnyttjade situationen i Storbritannien och fick pundet att falla får George Soros att se ut som en amatör, det berättas att marknaderna inte gillade Kwasi Kwartengs budget och självklart är det så eftersom marknadsmanipulatörer har blivit så berusade av kvantitativa lättnader och konstgjort låga räntor att insikten om att man skulle behöva ta sig upp från sina lata feta bakar och börja göra ett riktigt jobb var som en förbannelse för dem

Peter Hitchens: Alla partier är fasta under fatala dogmer om jämlikhet och mångfald, i rädsla inför BBC som – likt den medeltida kyrkan – avgör vilka idéer som är acceptabla samt vilka som är hädiska och söker krossa den som kliver utanför gränserna de valt, så det enda som finns kvar för den ambitiösa politikern är trick, jippon och fåniga initiativ som inte leder någonvart

Jeffrey Tucker: Utdelandet av ekonomipriset till Bernanke, Diamond och Dybvig för forskningen kring banker och finanskriser kommer samtidigt som insatserna dessa förespråkat orsakat ett inflationshelvete med energikris, vi tvingas nu se på när experter ger varandra priser för väl utfört värv samtidigt som medellivslängden sjunker dramatiskt och familjer oroar sig över ifall de kan värma bostäderna i vinter

Andrew Koppelman: Libertarian Party håller på att kollapsa till följd av ett ledarskap som uppmuntrar idéen att man kan leva i enklaver utanför staten vilket har skapat ett inflöde av rasister som inte vill bo runt svarta, något som går tvärt emot vad alla stora libertarianska tänkare har sagt om ideologin

Kevin Barrett: När USA:s utrikesminister Antony Blinken sade att förstörelsen av Nord Stream ledde till enorma möjligheter antog han att hela verksamheten var ur drift men en av fyra ledningar är intakt, Tyskland kan köpa gas från Ryssland och även om det inte sker kan USA:s plan att sälja överprisad gas till Europa slå tillbaka, landet hade kunnat blomstra efter kalla kriget men har istället lyckats alienera större delen av världen genom sin psykopatiska arrogans och blodstänkande vandalism

Alexander Kieding: Bolsonaro vill skapa ett paradis för de välartade, skötsamma, kristna och konventionella, må vara ett mysterium i svenska ögon, men kanske bara en tidsfråga innan en svensk variant upplevs som en lösning, även av vår mindfulla, klimatsmarta GAL-medelklass, eftersom hans himmel består den ovanliga kombinationen av ett tungt och strävt kors samt även Stortrigonen, är han en envis överlevare ödesbestämd att härska

Joakim Andersen: Samtidens fascismfixering psykologiskt intressant där de fixerade sannolikt förstår att det är avvikande och därmed övergående att hela befolkningar passivt åser demografiska förändringar som gör dem till minoriteter och kostar såväl pengar som vardagstrygghet, sökandet efter invandringskritiska framgångar även i andra länder och den uttrycka bottenlösa förtvivlan grundas troligt även i insikt att det kan gå snabbt när det vänder, kan misstänkas att användandet av nazism och fascism i hög grad överlappar tvångsförträngda normala reaktioner och perspektiv

Martin Enlund: Svenska kronor ej riktiga pengar, de tre villkoren som enligt sedvanlig ekonomiförklaring behöver uppfyllas för att något ska anses utgöra pengar uppfylls enbart delvis, framförallt kontanter fungerar dåligt som betalmedel och köpkraften halveras efter 35 år med Riksbankens inflationsmål på 2%

Scott Shackford: Svarta utgör mer än hälften av USA:s frigivningar trots att de bara står för mindre än 15% av befolkningen, svarta utgör 55% av frigivningarna för mord, 59% för sexuella övergrepp och 64% för rån, orsaken mer komplex än rasism även om en faktor avseende våldtäkter är att de mestadels vita offren felidentifierat gärningsmännen

Mats Dagerlind: Riksåklagaren vill förbjuda all diskussion om IQ-skillnader mellan folkgrupper genom att ta upp SD-politikern Bertil Malmbergs dom för hets mot folkgrupp i Högsta domstolen, Malmberg dömdes i såväl tingsrätt som hovrätt för att ha redovisat fakta om sydsudaneser under regionfullmäktigemöte, även Malmberg har överklagat hovrättsdomen då han anser den inskränka yttrandefriheten, Riksåklagaren anser att det endast bör tillåtas att prata om skillnader i utbildningsnivå då intelligensdiskussionen är att betrakta som kränkande

Joakim Andersen: Otto Höflers sammanställning av runors ursprung är en såväl intressant som spännande liten text, ordningen och likheterna över tid och rum tyder på att runorna har en skapare, strängheten i bevarandet och runmagin tyder på att det handlar om heliga tecken, Höflers hypotes att runorna förmedlades av ett exklusivt kultförband av heruler där Wodan-Oden sannolikt var gudomen

Göran Greider: Johan Pehrsons firande av valresultatet är tidpunkten då den svenska liberalismen dog, S borde ha pratat mindre om skjutningar och mer om fördelningspolitik och långtidsarbetslöshet, att utpeka SD som huvudfienden var ett misstag, jag och resten av socialisterna ger oss inte utan kommer att fortsätta prata om klass och klimat

Ryan McMaken: Stater har i dagens samhälle ersatt kungligheter och utökat sin makt långt utöver vad ens de mest ambitiösa tidigare monarkerna kunnat drömma om, dagens monarkier ska inte sammanblandas med sina motsvarigheter på 1500- och 1600-talen där inkomsterna kom från hyror insamlade från privata ägor och i praktiken lydde under civilrätt där kungen ofta var personligt inblandad och feodalism även i övrigt höll ärenden lokala, växande rikedomar möjliggjorde centralisering och tilltagande byråkrati vilket ledde till statens övertagande

Boris Benulic: Drottning Elizabeth II kan mot dagens problembild med fragmentiserad statsbildning och försumpade kulturer inte sägas ha varit en stabiliserande faktor, misslyckades trots långt äktenskap och pliktkänsla att föra de goda dygderna vidare vilket visas av en familj i ständigt förfall, använde endast sin politiska makt till att 1999 lägga veto för att underlätta bombande i Irak, dagens uttryckta sorg är inte över en verklig monark utan efter något människor känner att de saknar djupt i sina hjärtan men inte riktigt förmår eller vågar försöka formulera

Jan Emanuel Johansson (S): Socialdemokraternas svek med oåterkalleliga beslut som slår direkt mot svenskar är omöjliga att svälja, migrationsfrågan gör att jag inte kan rösta på mitt eget parti då en rödgrön regering skulle driva en politik med mer invandring vilket Sverige efter femton år med västvärldens mest extremliberala migrationspolitik inte klarar och det är moraliskt felaktigt att omfördela från svenska skattebetalare till människor som ofta på falska premisser flyttat hit, Socialdemokraterna behöver fyra år i opposition och samtliga ansvariga för tidigare års misslyckanden måste bort från makten innan vi kan hitta tillbaka

Klaus Bernpaintner: Valhemligheten gör att folk slipper ta ansvar för sina handlingar och medför samma problem som det avskaffade tjänstemannaansvaret, ett offentligt och spårbart valresultat skulle också förebygga fusk, samtidigt som arbetsgivare inom industrin skulle kunna se om arbetssökande röstat för avveckling av kärnkraft och vindkraftverk skulle kunna placeras i områden som röstat för dem

Nassim Nicholas Taleb: Kristendomen vände upp och ner på antikens värdesystem genom sin glorifiering av svaga, sjuka och fattiga människor som den grekisk-romerska kulturen såg ner på, progressivt tankegods inklusive sekularism och ateism är ett direkt arv från västeuropeisk kristendom

John Naughton: Näthatet the Atlantic får efter att ha använt AI-genererad bild från Midjourney till artikel om Alex Jones befogad varning då det skulle kunna signalera till andra publikationer att det är acceptabelt att använda såna verk istället för att ge arbeten till kreativa konstnärer

Martin Enlund: Centralisering gör att beslut fattas av fel människor på fel grunder, politiker med vassa armbågar drivs av incitament liksom alla andra och har heller knappast förmågan att förstå komplexa system fullt ut

Time Magazine publicerar frontalangrepp mot Elon Musk där han framställs som en oansvarig, farlig och fientlig miljardär genom socialistiska resonemang rörande kollektivtrafik, arbetsvillkor, vinstdrivande marknadskrafter, samt påstående att han främjar vita nationalistiska och fascistiska grupper

Thomas Steuben: Kryptovalutor är till sin natur faustiska med sitt fokus på matematik och energianvändning samt besatthet av en linjär tidssyn, utgör ett redskap för att bryta oss fria från den postfaustiska centralbanksekonomins dysfunktionella tyranni och beskydda våra tillgångar och är framför allt ett medel genom vilket en kommande spengleriansk kultur kan finna sin identitet

Fnordspotting: Diskursen kring det så kallade klimatnödläget en uppenbar påverkansoperation, snabba, koordinerade narrativförskjutningar, ett psykiatriskt sjukt kändisbarn som blir världsberömt på några månader, transfereringar från pöbeln till multinationella företag som uttrycker rätt nyckelord och de andra reformer som smygs igenom i klimatets namn likt en trojansk häst gör att man bör dra öronen åt sig

Jonas Gardell: Muslimska församlingar måste akut ta itu med sin syn på HBTQ-personer och bidragen till religiösa samfund måste villkoras hårdare, Skandinaviens alla muslimer bör omfamna homosexuella som ett första steg i ansvaret att värna den demokrati vi lever i och arbeta för att hatbrott som det i Oslo aldrig begås igen

HAX: Nederländernas bondeuppror är precis som Sri Lankas kollaps och Sveriges väntade bottenplacering i EU avseende tillväxt konsekvensen av medvetet fattade beslut och borde inte förvåna någon, företagsfientlig politik, onödig energikris och absurda miljökrav gör alla fattigare och centralstyrningen där hela världen gör likadant leder till dramatiska och förödande konsekvenser samtidigt som den dödar naturligt framåtskridande och kreativitet

Peter Hitchens: Den ordinäre Boris Johnsons fall en statskupp av de meningslösa mot de odugliga, de koordinerade avgångarna avslöjade att ministrarna kan prata och skriva brev, de höjde sina röster över Pincher-affären men inte när det verkligen gällde, Johnson var aldrig kvalificerad för posten men de än mindre tilltalande som störtade honom var inte kvalificerade att avsätta honom

Fnordspotting: Framtidsvisionen med flygande bilar svarar mot en mycket farlig värld där tekniska framsteg lett till potentiella massförstörelsevapen i praktiskt taget varje hushåll, hypotesen om nedtystat militärindustriellt genombrott inom antigravitation matchar stagnerande vetenskaplig utveckling under efterkrigstiden där enda området som utvecklats i linje med prognoserna varit det digitala, rikedomsgenererande och blomstrande öppen IT-sektor i vad som i övrigt är en teknologiskt stagnerad värld perfekt kompromiss ifall det faktiskt finns en utbrytarcivilisation som drar i trådarna

Joakim Andersen: Det nederländska bondeupproret är intressant bland annat som led i den konflikt mellan folk och eliter som Samuel Francis beskrev i Leviathan and Its Enemies, till skillnad mot vaccinprotester och de kanadensiska lastbilschaufförerna som tillfälligt lamslog systemet men kunde bekämpas via tidsvinnande förhandlingar är bönderna väl förberedda sedan flera år och har i grunden omfattande folkligt stöd, bristen på rapportering i media torde bero på att elitaktörer inte vill påminna andra västerländska folk om att passivitet inte är det enda alternativet

Klaus Bernpaintner: Antalet aborter kan minskas med incitament och kultur i stället för förbud, om båda föräldrar är överens bör de stå för hela kostnaden själv, om mannen men ej kvinnan vill göra abort bör han äkta kvinnan, betala underhåll eller om ingen av föräldrarna kan försörja familjen kan barnet adopteras bort, om kvinnan men ej mannen vill göra abort får han betrakta henne som surrogatmoder och betala henne vad hon önskar

Jens Ganman: Rallycross-EM i nordvärmländska Höljes är helt fritt från araber, afrikaner, hiphop, HBTQ(r)+% och klimatskam men däremot finns sydstatsflaggor och tjogvis med mullrande dieselaggregat, public service-reportrar skulle behöva syrgas och harmas i sitt inre över den oförblommerade homogeniteten om de besökte tillställningen med etniska svenskar som har roligt utan att fråga om lov och där även fyllesvinen är trevliga, jag erkänner att jag trivs här för att jag är omgiven av vita skandinaver

HAX: Ingen rapportering om de nederländska lantbrukarprotesterna i traditionell svensk media trots dramatiska händelser som att polis skjuter skarpt mot en 16-åring i traktor, tomma butikshyllor, traktorkonvojer som blockerar vägar och gödselsprutande framför förvaltningsbyggnader, skälet till medieskuggan kan antas vara ovilja att rapportera konsekvenser av ogenomtänkt klimatomställning

Joakim Andersen: Bildade och intelligente kaninhålsutforskaren Fnordspottings senaste inlägg sammankopplar 1968 med toxiskt memkomplex/ideovirus och distinkt fysiognomik, skisserar intressanta hypotesen att 1968 som perfekt storm bröt historiens riktning via faktorer som den distinkt fanatiska människotypen "den ädle alven" och förmenta kärleksbudskap ledande till kaos och ångest, texterna mycket givande och belyser 1900-talshistoria som format vår tid men sällan berörs

Fnordspotting: Råbarkade poliser med fördomsfull jargong nödvändiga för att kunna utföra sitt uppdrag, en progressiv PK-mentalitet är inte svaret på alla problem utan olika yrken kräver olika personlighetstyper

Fredrik Sjöshult: Oförsvarligt att Stockholmspolisen teg i fyra dygn om att kvinna hittats så svårt skadad att hon senare avled efter misstänkt överfallsvåldtäkt på Södermalm, ytterligare en nedtystad överfallsvåldtäkt skedde kort därefter i området vilken eventuellt kunde förhindrats om informationen förmedlats, inga noteringar om de två våldtäkterna i polisens officiella rapportering om händelser i Stockholm under de fyra dygnen men däremot information om berusad person i Bagarmossen och mopedrattfylla i Hässelby

Axel Berglund, jurist: Covid-19-skräcken ledde till grava politiska misslyckanden där människor exkluderades och utpressades samtidigt som det inte ens är klargjort att restriktioner i förlängningen bidrar till färre avlidna av viruset, hundratalet vaccinskadade personer hittills ersättningsberättigade utifrån högt ställda beviskrav där siffrorna rimligtvis stiger framöver, i nuvarande tystnad måste frågan ställas om ledande politiker och kampanjmakare känner något ansvar för de drabbade

Sofia Larsen, vd Svensk Handel: Butiksstölderna mer än fördubblade sedan 2010 till 8,5 miljarder SEK 2021 och var tredje butiksägare inom dagligvaruhandeln överväger att flytta eller lägga ner verksamheten, över hälften av brottsutsatta handlare har senaste tiden valt att inte polisanmäla främst då det sällan leder till åtal eller fällande dom, grundläggande samhällsservice och tilltron till rättssystemet står på spel så vårt krav är att brotten mot handeln måste utredas och brottslingarna lagföras

Fnordspotting: Konspirationer finns, trots att konspiratörerna argumenterar för motsatsen, Manhattanprojektet omfattade lika många människor som bor i Umeå kommun men hölls framgångsrikt hemligt, vanlig modell att läcka dokument med sanningar och lögner för att sedan förklara allt som felaktigt när en lögn upptäcks

Boris Benulic: Svenska nationaldagsfirandet utan militära uppvisningar men med peruansk folkdans och cheerleaders talande för ett samhälle där smältdegel används som metafor helt utan förståelse för att en sådan kräver exakt blandning av ingredienser för att producera något bra, vidare är hyllandet av amerikanska flottans USS Kearsarges Stockholmsvistelse talande för den samtida ansvarsflykten där Nato innebär att vi slipper försvara oss själva, jag är dock inte uppgiven då tillräckligt många uppbyggliga personer fortfarande finns kvar även om de i nuläget inte märks av

Joakim Andersen: Swedengate angående att svenskar historiskt inte alltid bjöd barns vänner på mat illustrerar den normalt outtalade distinktionen mellan det svenska som kultur och det svenska som system där det snabbt blir tydligt vilka som driver med systemet respektive underminerar den svenska kulturen och det svenska folket, belyser även att kulturer och grupper endast tillåts jämföras när utfallet missgynnar européer, osannolikt att debatten leder till djupare insikter som att det nordiska inte är sämre utan annorlunda och unikt

Mats Dagerlind: Den välfriserade syriska kvotflyktingfamiljen som anvisats till Staffanstorp knappast bland de mest behövande då de bott i Libanon de senaste tio åren, media rapporterar om fallet som om året vore 2014 i stället för att granska det uppenbart korrupta kvotflyktingsystemet eller ifrågasätta det åsidosatta kommunala självstyret

Louise Perry: Äktenskapet är den institution som ger kvinnor och barn starkast skydd, mitt huvudsakliga råd som feminist till unga kvinnor är att gifta sig och förbli gift

Boris Benulic: Globalister som Johan Norberg, Fredrik Segerfeldt och Mattias Svensson motbevisas av nuvarande situation med krig, sanktioner, blockader, embargon, inflation och hot om massvält där effekterna kommer kvarstå när kriget tar slut, verkligheten visar om och om igen att man inte kan räkna med att importera det man behöver och globaliseringen verkar därför mest leda till kriser och lidande

Johan Siverland, polisinspektör och lärare på polisutbildningen: Med nuvarande antagningskrav och rutiner kommer vi att få poliser som saknar tillräckliga kunskaper för att ingripa korrekt och som jobbar under straffansvar med så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten, Polismyndighetens ledning och styrande politiker måste bestämma sig för antingen att ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska anställda eller att ha så många som möjligt så snabbt som möjligt

Alan Bickley: Storbritannien var en av världens stora nationer men har nu knäckts av den parasitiska borgarklassen som tog över samhället på början av 1900-talet och avindustrialiserade nationen, underminerade de entreprenöriella klasserna, slog ner arbetarklassen och iscensatte massinvandringen och mångkulturen

Jonas Ludvigsson: Ukrainska barn har dålig hälsa, låg vaccinationsgrad, hög förekomst av mässling, hiv, antibiotikaresistenta bakterier, multiresistent tuberkulos och undernäring jämfört med många europeiska länder, ett av fem barn utsatt för svåra barndomsupplevelser, alkoholkonsumtion under graviditet förekommer

Sebastian Siemiatkowski: Orimligt och ineffektivt att gnälla på Spotify att stänga kontor i Ryssland, att få teknikjättarna Google, Apple och Microsoft att stänga ned sina tjänster för ryssar vore effektivt sätt att stoppa landet och dess militär då 72% av mobilenheterna är Androidbaserade