Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Emily Oster: Pandemiamnesti behöver utlysas för allt vi gjort och sagt till varandra i okunnighet, rädsla och affekt, för att börja reparera de allvarliga skadorna orsakade av covidnarrativen måste vi släppa jakten på syndabockar

Tyler Cowen: Klassiska liberaler och den nya högern har mer gemensamt än någon av grupperna vill erkänna, den centrala skillnaden mellan dem är att den nya högern är mer skeptiska till eliter, den nya högerns främsta svaghet är dess negativa fokus samt dess vaga idéer om hur samhällelig tillit kan återskapas och dugliga eliter upphöjas

Ewen Stewart: Den verkliga orsaken till dagens problem grundar sig i Mark Carney-ledda Bank of Englands pengatryckande mellan 2013 och 2020, och att statsskulden femdubblades de senaste 15 åren, inte det senaste budgetförslaget från Liz Truss och Kwasi Kwarteng som fördömts med nästan religiös övertygelse av en mängd kommentatorer från IMF till Tysklands förbundskansler och från de gamla vanliga som Institute for Fiscal Studies (IFS) och BBC, vad alla upprepar är att saker och ting var okej tills dessa två borgarbrackor styrde fartyget Britannia på grund, tror de verkligen på det?

David Miller: De som utnyttjade situationen i Storbritannien och fick pundet att falla får Georg Soros att se ut som en amatör, det berättas att marknaderna inte gillade Kwasi Kwartengs budget och självklart är det så eftersom marknadsmanipulatörer har blivit så berusade av kvantitativa lättnader och konstgjort låga räntor att insikten om att man skulle behöva ta sig upp från sina lata feta bakar och börja göra ett riktigt jobb var som en förbannelse för dem

Peter Hitchens: Alla partier är fasta under fatala dogmer om jämlikhet och mångfald, i rädsla inför BBC som – likt den medeltida kyrkan – avgör vilka idéer som är acceptabla samt vilka som är hädiska och söker krossa den som kliver utanför gränserna de valt, så det enda som finns kvar för den ambitiösa politikern är trick, jippon och fåniga initiativ som inte leder någonvart

Jeffrey Tucker: Utdelandet av ekonomipriset till Bernanke, Diamond och Dybvig för forskningen kring banker och finanskriser kommer samtidigt som insatserna dessa förespråkat orsakat ett inflationshelvete med energikris, vi tvingas nu se på när experter ger varandra priser för väl utfört värv samtidigt som medellivslängden sjunker dramatiskt och familjer oroar sig över ifall de kan värma bostäderna i vinter

Andrew Koppelman: Libertarian Party håller på att kollapsa till följd av ett ledarskap som uppmuntrar idéen att man kan leva i enklaver utanför staten vilket har skapat ett inflöde av rasister som inte vill bo runt svarta, något som går tvärt emot vad alla stora libertarianska tänkare har sagt om ideologin

Alexander Kieding: Bolsonaro vill skapa ett paradis för de välartade, skötsamma, kristna och konventionella, må vara ett mysterium i svenska ögon, men kanske bara en tidsfråga innan en svensk variant upplevs som en lösning, även av vår mindfulla, klimatsmarta GAL-medelklass, eftersom hans himmel består den ovanliga kombinationen av ett tungt och strävt kors samt även Stortrigonen, är han en envis överlevare ödesbestämd att härska

Joakim Andersen: Samtidens fascismfixering psykologiskt intressant där de fixerade sannolikt förstår att det är avvikande och därmed övergående att hela befolkningar passivt åser demografiska förändringar som gör dem till minoriteter och kostar såväl pengar som vardagstrygghet, sökandet efter invandringskritiska framgångar även i andra länder och den uttrycka bottenlösa förtvivlan grundas troligt även i insikt att det kan gå snabbt när det vänder, kan misstänkas att användandet av nazism och fascism i hög grad överlappar tvångsförträngda normala reaktioner och perspektiv

Martin Enlund: Svenska kronor ej riktiga pengar, de tre villkoren som enligt sedvanlig ekonomiförklaring behöver uppfyllas för att något ska anses utgöra pengar uppfylls enbart delvis, framförallt kontanter fungerar dåligt som betalmedel och köpkraften halveras efter 35 år med Riksbankens inflationsmål på 2%

Scott Shackford: Svarta utgör mer än hälften av USA:s frigivningar trots att de bara står för mindre än 15% av befolkningen, svarta utgör 55% av frigivningarna för mord, 59% för sexuella övergrepp och 64% för rån, orsaken mer komplex än rasism även om en faktor avseende våldtäkter är att de mestadels vita offren felidentifierat gärningsmännen

Mats Dagerlind: Riksåklagaren vill förbjuda all diskussion om IQ-skillnader mellan folkgrupper genom att ta upp SD-politikern Bertil Malmbergs dom för hets mot folkgrupp i Högsta domstolen, Malmberg dömdes i såväl tingsrätt som hovrätt för att ha redovisat fakta om sydsudaneser under regionfullmäktigemöte, även Malmberg har överklagat hovrättsdomen då han anser den inskränka yttrandefriheten, Riksåklagaren anser att det endast bör tillåtas att prata om skillnader i utbildningsnivå då intelligensdiskussionen är att betrakta som kränkande

Joakim Andersen: Otto Höflers sammanställning av runors ursprung är en såväl intressant som spännande liten text, ordningen och likheterna över tid och rum tyder på att runorna har en skapare, strängheten i bevarandet och runmagin tyder på att det handlar om heliga tecken, Höflers hypotes att runorna förmedlades av ett exklusivt kultförband av heruler där Wodan-Oden sannolikt var gudomen

Göran Greider: Johan Pehrsons firande av valresultatet är tidpunkten då den svenska liberalismen dog, S borde ha pratat mindre om skjutningar och mer om fördelningspolitik och långtidsarbetslöshet, att utpeka SD som huvudfienden var ett misstag, jag och resten av socialisterna ger oss inte utan kommer att fortsätta prata om klass och klimat

Ryan McMaken: Stater har i dagens samhälle ersatt kungligheter och utökat sin makt långt utöver vad ens de mest ambitiösa tidigare monarkerna kunnat drömma om, dagens monarkier ska inte sammanblandas med sina motsvarigheter på 1500- och 1600-talen där inkomsterna kom från hyror insamlade från privata ägor och i praktiken lydde under civilrätt där kungen ofta var personligt inblandad och feodalism även i övrigt höll ärenden lokala, växande rikedomar möjliggjorde centralisering och tilltagande byråkrati vilket ledde till statens övertagande

Boris Benulic: Drottning Elizabeth II kan mot dagens problembild med fragmentiserad statsbildning och försumpade kulturer inte sägas ha varit en stabiliserande faktor, misslyckades trots långt äktenskap och pliktkänsla att föra de goda dygderna vidare vilket visas av en familj i ständigt förfall, använde endast sin politiska makt till att 1999 lägga veto för att underlätta bombande i Irak, dagens uttryckta sorg är inte över en verklig monark utan efter något människor känner att de saknar djupt i sina hjärtan men inte riktigt förmår eller vågar försöka formulera

Jan Emanuel Johansson (S): Socialdemokraternas svek med oåterkalleliga beslut som slår direkt mot svenskar är omöjliga att svälja, migrationsfrågan gör att jag inte kan rösta på mitt eget parti då en rödgrön regering skulle driva en politik med mer invandring vilket Sverige efter femton år med västvärldens mest extremliberala migrationspolitik inte klarar och det är moraliskt felaktigt att omfördela från svenska skattebetalare till människor som ofta på falska premisser flyttat hit, Socialdemokraterna behöver fyra år i opposition och samtliga ansvariga för tidigare års misslyckanden måste bort från makten innan vi kan hitta tillbaka

Klaus Bernpaintner: Valhemligheten gör att folk slipper ta ansvar för sina handlingar och medför samma problem som det avskaffade tjänstemannaansvaret, ett offentligt och spårbart valresultat skulle också förebygga fusk, samtidigt som arbetsgivare inom industrin skulle kunna se om arbetssökande röstat för avveckling av kärnkraft och vindkraftverk skulle kunna placeras i områden som röstat för dem

Nassim Nicholas Taleb: Kristendomen vände upp och ner på antikens värdesystem genom sin glorifiering av svaga, sjuka och fattiga människor som den grekisk-romerska kulturen såg ner på, progressivt tankegods inklusive sekularism och ateism är ett direkt arv från västeuropeisk kristendom

John Naughton: Näthatet the Atlantic får efter att ha använt AI-genererad bild från Midjourney till artikel om Alex Jones befogad varning då det skulle kunna signalera till andra publikationer att det är acceptabelt att använda såna verk istället för att ge arbeten till kreativa konstnärer

Martin Enlund: Centralisering gör att beslut fattas av fel människor på fel grunder, politiker med vassa armbågar drivs av incitament liksom alla andra och har heller knappast förmågan att förstå komplexa system fullt ut

Time Magazine publicerar frontalangrepp mot Elon Musk där han framställs som en oansvarig, farlig och fientlig miljardär genom socialistiska resonemang rörande kollektivtrafik, arbetsvillkor, vinstdrivande marknadskrafter, samt påstående att han främjar vita nationalistiska och fascistiska grupper

Thomas Steuben: Kryptovalutor är till sin natur faustiska med sitt fokus på matematik och energianvändning samt besatthet av en linjär tidssyn, utgör ett redskap för att bryta oss fria från den postfaustiska centralbanksekonomins dysfunktionella tyranni och beskydda våra tillgångar och är framför allt ett medel genom vilket en kommande spengleriansk kultur kan finna sin identitet

Fnordspotting: Diskursen kring det så kallade klimatnödläget en uppenbar påverkansoperation, snabba, koordinerade narrativförskjutningar, ett psykiatriskt sjukt kändisbarn som blir världsberömt på några månader, transfereringar från pöbeln till multinationella företag som uttrycker rätt nyckelord och de andra reformer som smygs igenom i klimatets namn likt en trojansk häst gör att man bör dra öronen åt sig

Jonas Gardell: Muslimska församlingar måste akut ta itu med sin syn på HBTQ-personer och bidragen till religiösa samfund måste villkoras hårdare, Skandinaviens alla muslimer bör omfamna homosexuella som ett första steg i ansvaret att värna den demokrati vi lever i och arbeta för att hatbrott som det i Oslo aldrig begås igen

HAX: Nederländernas bondeuppror är precis som Sri Lankas kollaps och Sveriges väntade bottenplacering i EU avseende tillväxt konsekvensen av medvetet fattade beslut och borde inte förvåna någon, företagsfientlig politik, onödig energikris och absurda miljökrav gör alla fattigare och centralstyrningen där hela världen gör likadant leder till dramatiska och förödande konsekvenser samtidigt som den dödar naturligt framåtskridande och kreativitet

Peter Hitchens: Den ordinäre Boris Johnsons fall en statskupp av de meningslösa mot de odugliga, de koordinerade avgångarna avslöjade att ministrarna kan prata och skriva brev, de höjde sina röster över Pincher-affären men inte när det verkligen gällde, Johnson var aldrig kvalificerad för posten men de än mindre tilltalande som störtade honom var inte kvalificerade att avsätta honom

Fnordspotting: Framtidsvisionen med flygande bilar svarar mot en mycket farlig värld där tekniska framsteg lett till potentiella massförstörelsevapen i praktiskt taget varje hushåll, hypotesen om nedtystat militärindustriellt genombrott inom antigravitation matchar stagnerande vetenskaplig utveckling under efterkrigstiden där enda området som utvecklats i linje med prognoserna varit det digitala, rikedomsgenererande och blomstrande öppen IT-sektor i vad som i övrigt är en teknologiskt stagnerad värld perfekt kompromiss ifall det faktiskt finns en utbrytarcivilisation som drar i trådarna

Joakim Andersen: Det nederländska bondeupproret är intressant bland annat som led i den konflikt mellan folk och eliter som Samuel Francis beskrev i Leviathan and Its Enemies, till skillnad mot vaccinprotester och de kanadensiska lastbilschaufförerna som tillfälligt lamslog systemet men kunde bekämpas via tidsvinnande förhandlingar är bönderna väl förberedda sedan flera år och har i grunden omfattande folkligt stöd, bristen på rapportering i media torde bero på att elitaktörer inte vill påminna andra västerländska folk om att passivitet inte är det enda alternativet

Klaus Bernpaintner: Antalet aborter kan minskas med incitament och kultur i stället för förbud, om båda föräldrar är överens bör de stå för hela kostnaden själv, om mannen men ej kvinnan vill göra abort bör han äkta kvinnan, betala underhåll eller om ingen av föräldrarna kan försörja familjen kan barnet adopteras bort, om kvinnan men ej mannen vill göra abort får han betrakta henne som surrogatmoder och betala henne vad hon önskar

Jens Ganman: Rallycross-EM i nordvärmländska Höljes är helt fritt från araber, afrikaner, hiphop, HBTQ(r)+% och klimatskam men däremot finns sydstatsflaggor och tjogvis med mullrande dieselaggregat, public service-reportrar skulle behöva syrgas och harmas i sitt inre över den oförblommerade homogeniteten om de besökte tillställningen med etniska svenskar som har roligt utan att fråga om lov och där även fyllesvinen är trevliga, jag erkänner att jag trivs här för att jag är omgiven av vita skandinaver

HAX: Ingen rapportering om de nederländska lantbrukarprotesterna i traditionell svensk media trots dramatiska händelser som att polis skjuter skarpt mot en 16-åring i traktor, tomma butikshyllor, traktorkonvojer som blockerar vägar och gödselsprutande framför förvaltningsbyggnader, skälet till medieskuggan kan antas vara ovilja att rapportera konsekvenser av ogenomtänkt klimatomställning

Joakim Andersen: Bildade och intelligente kaninhålsutforskaren Fnordspottings senaste inlägg sammankopplar 1968 med toxiskt memkomplex/ideovirus och distinkt fysiognomik, skisserar intressanta hypotesen att 1968 som perfekt storm bröt historiens riktning via faktorer som den distinkt fanatiska människotypen "den ädle alven" och förmenta kärleksbudskap ledande till kaos och ångest, texterna mycket givande och belyser 1900-talshistoria som format vår tid men sällan berörs

Fnordspotting: Råbarkade poliser med fördomsfull jargong nödvändiga för att kunna utföra sitt uppdrag, en progressiv PK-mentalitet är inte svaret på alla problem utan olika yrken kräver olika personlighetstyper

Fredrik Sjöshult: Oförsvarligt att Stockholmspolisen teg i fyra dygn om att kvinna hittats så svårt skadad att hon senare avled efter misstänkt överfallsvåldtäkt på Södermalm, ytterligare en nedtystad överfallsvåldtäkt skedde kort därefter i området vilken eventuellt kunde förhindrats om informationen förmedlats, inga noteringar om de två våldtäkterna i polisens officiella rapportering om händelser i Stockholm under de fyra dygnen men däremot information om berusad person i Bagarmossen och mopedrattfylla i Hässelby

Axel Berglund, jurist: Covid-19-skräcken ledde till grava politiska misslyckanden där människor exkluderades och utpressades samtidigt som det inte ens är klargjort att restriktioner i förlängningen bidrar till färre avlidna av viruset, hundratalet vaccinskadade personer hittills ersättningsberättigade utifrån högt ställda beviskrav där siffrorna rimligtvis stiger framöver, i nuvarande tystnad måste frågan ställas om ledande politiker och kampanjmakare känner något ansvar för de drabbade

Sofia Larsen, vd Svensk Handel: Butiksstölderna mer än fördubblade sedan 2010 till 8,5 miljarder SEK 2021 och var tredje butiksägare inom dagligvaruhandeln överväger att flytta eller lägga ner verksamheten, över hälften av brottsutsatta handlare har senaste tiden valt att inte polisanmäla främst då det sällan leder till åtal eller fällande dom, grundläggande samhällsservice och tilltron till rättssystemet står på spel så vårt krav är att brotten mot handeln måste utredas och brottslingarna lagföras

Fnordspotting: Konspirationer finns, trots att konspiratörerna argumenterar för motsatsen, Manhattanprojektet omfattade lika många människor som bor i Umeå kommun men hölls framgångsrikt hemligt, vanlig modell att läcka dokument med sanningar och lögner för att sedan förklara allt som felaktigt när en lögn upptäcks

Boris Benulic: Svenska nationaldagsfirandet utan militära uppvisningar men med peruansk folkdans och cheerleaders talande för ett samhälle där smältdegel används som metafor helt utan förståelse för att en sådan kräver exakt blandning av ingredienser för att producera något bra, vidare är hyllandet av amerikanska flottans USS Kearsarges Stockholmsvistelse talande för den samtida ansvarsflykten där Nato innebär att vi slipper försvara oss själva, jag är dock inte uppgiven då tillräckligt många uppbyggliga personer fortfarande finns kvar även om de i nuläget inte märks av

Joakim Andersen: Swedengate angående att svenskar historiskt inte alltid bjöd barns vänner på mat illustrerar den normalt outtalade distinktionen mellan det svenska som kultur och det svenska som system där det snabbt blir tydligt vilka som driver med systemet respektive underminerar den svenska kulturen och det svenska folket, belyser även att kulturer och grupper endast tillåts jämföras när utfallet missgynnar européer, osannolikt att debatten leder till djupare insikter som att det nordiska inte är sämre utan annorlunda och unikt

Mats Dagerlind: Den välfriserade syriska kvotflyktingfamiljen som anvisats till Staffanstorp knappast bland de mest behövande då de bott i Libanon de senaste tio åren, media rapporterar om fallet som om året vore 2014 i stället för att granska det uppenbart korrupta kvotflyktingsystemet eller ifrågasätta det åsidosatta kommunala självstyret

Louise Perry: Äktenskapet är den institution som ger kvinnor och barn starkast skydd, mitt huvudsakliga råd som feminist till unga kvinnor är att gifta sig och förbli gift

Boris Benulic: Globalister som Johan Norberg, Fredrik Segerfeldt och Mattias Svensson motbevisas av nuvarande situation med krig, sanktioner, blockader, embargon, inflation och hot om massvält där effekterna kommer kvarstå när kriget tar slut, verkligheten visar om och om igen att man inte kan räkna med att importera det man behöver och globaliseringen verkar därför mest leda till kriser och lidande

Johan Siverland, polisinspektör och lärare på polisutbildningen: Med nuvarande antagningskrav och rutiner kommer vi att få poliser som saknar tillräckliga kunskaper för att ingripa korrekt och som jobbar under straffansvar med så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten, Polismyndighetens ledning och styrande politiker måste bestämma sig för antingen att ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska anställda eller att ha så många som möjligt så snabbt som möjligt

Alan Bickley: Storbritannien var en av världens stora nationer men har nu knäckts av den parasitiska borgarklassen som tog över samhället på början av 1900-talet och avindustrialiserade nationen, underminerade de entreprenöriella klasserna, slog ner arbetarklassen och iscensatte massinvandringen och mångkulturen

Klaus Bernpaintner: Likt Aten dominerade Deliska förbundet och tog det från en frivillig försvarsallians till ett aggressivt imperium som angrep sina allierade är USA oerhört dominerande inom Nato, erbjuder sig inte försvara värnlösa medlemmar av välvilja utan har en agenda och kan gynnas av att sälja vapen, placera ut militärbaser och undgå kritik från sina allierade när man invaderar länder på andra sidan jorden

Patrik Sjöberg: Bara fyra procent av alla anmälda sexualbrott mot barn leder till fällande domar, ofta tvingas barn se på när förövarna frias, när jag och mitt team hänger ut pedofiler ger det åtminstone offren en liten upprättelse och dessutom skyddas andra barn från fruktansvärda brott, trots att vi ständigt kritiseras för vår kamp mot grooming och pedofili tänker vi inte sluta förrän lagarna ändras och våra barn kan växa upp i trygghet

Johan Simu: Media har orimligt stort inflytande över människor och gör dem uppslukade av saker som de aldrig hade berörts av annars, utan media hade få märkt av covid-19, klipp banden en månad och upptäck vad du ser och upplever i ditt eget liv

Robert Mathiasson: Det rysk-ukrainska kriget har fått eliterna att öppna Pandoras ask och påbörjat äganderättens upplösande när väst konfiskerar oligarkers tillgångar och Ryssland gör det samma med västerländska företag, inte ens Timbro ämnar försvara äganderätten

Boris Benulic: Förutom att Försvarsmakten närmast förintades sedan 90-talet försvann en institution som gjort pojkar till män, politikerna blundade för åtskilliga krig som var precis långt bort nog att ignorera och förstörde enorma värden som generationer av svenskar byggt upp

Alan Bickley: Sean Gabbs dystra och cyniska halvlibertarianism kommer leva vidare under den återupplivade bloggen Free Life, vi kan inte prata med våra ledare utan bara om dem och hur de kan avsättas och bestraffas

The Z Man: Vi kan en gång för alla avskriva Norman Angells bok The Great Illusion som drev den naiva tesen att om krig skulle utlösa tillräckligt stora ekonomiska kostnader skulle evig fred råda, varför allt fokus bör vara på konsumism, lustigt nog återpublicerades hans bok med obotligt dålig tajming före både första och andra världskriget och sedan i ny skepnad av lärjunge Thomas Friedman några år före det förmodade tredje världskriget

Greger Lindberg, tidigare direktör vid Granskningsnämnden: Pandemier och andra samhällskriser är inte skäl att sätta det journalistiska uppdraget på undantag, det är istället viktigare än någonsin annars, oväntad systemkollaps under covid-19 där journalister som en enda hen följt vart staten och etablissemanget pekat samtidigt som vetenskapliga tidskrifter censurerats och stater infört diktatoriska åtgärder, farsoten är på väg att försvinna precis som tidigare pandemier men historien visar att fogliga journalister i längden leder till att sanningen och vår frihet försvinner

Patrik Paulov: Då enskilda IS-terrorister med Sverigekoppling utreds och ställs inför rätta bör samma sak gälla Sveriges stöd till syriska grupper som allierat sig med IS-terroristerna, Sverige gav Syriska oppositionskoalitionen 40 miljoner SEK medan dess väpnade gren slogs sida vid sida med IS och deras allierade

Matt Ridley: Global uppvärmning är verklig och hittills mestadels fördelaktig även om alarmister och media försöker insinuera motsatsen med ett alarmistiskt narrativ, största fördelen är ökningen av grön vegetation och data från Nasa visar på en årlig ökning av grönska med 618 000 kvadratkilometer sedan år 1982, enligt IPCC går det ej att konstatera en ökning av väderrelaterade naturkatastrofer och dödsfall till följd av torka, översvämningar och stormar har minskat med 98% senaste 100 åren

Klaus Bernpaintner: Centralplanerat tyranni är omöjligt att upprätthålla och kommer sinom tid möta fasta gränser som gör det uppenbart att regimen är bortom konkurs, antingen ekonomiskt eller genom folkets vrede som svar till följd av desperata utspel, upprätthåll gott mod och bli ej demoraliserad för att besegra ondskan

Martin Enlund: Höga elpriser är primärt en effekt av politiska beslut, började på 70-talet där elöverkänsliga möss hos FOI hindrade utbyggnad av överföringskapacitet från norra till södra Sverige, förvärrades med den onödiga nedläggningen av Barsebäck, sista spiken i kistan elområdesuppdelningen som var en ren eftergift till Danmark och EU, om inget förändras kommer Sverige se dubblerade elpriser och periodvisa nedsläckningar runt om i landet

Lars Wilderäng: Låt er inte luras av Moderaternas förslag om tre miljarder i anslag till försvaret som enbart är skamlöst populistiskt valfläsk, lyssna ej på politiker utan se deras handlingar, partiet föreslog inga ytterligare medel i den M+KD+SD-budget som riksdagen röstade igenom tidigare i november

Paul Sperry: De fem högt uppsatta talibaner som satt i Guantánamo tills Obama, Biden och Blinken bytte dem mot en amerikansk desertör 2014 lade grunden för tillbakadragandet från Afghanistan, männen var med och återtog Kabul och har nu minister- och guvernörsposter, missledande att skylla på arvet från Trump

Sofie Löwenmark: Radikala islamisters Sverigehat och konspirationer om omhändertagande och konvertering av muslimska barn flödar i stängda grupper med tiotusentals medlemmar, stora grupper i landet lättpåverkade då de har stark religiös övertygelse, dåliga språkkunskaper, låg utbildningsnivå, låg kunskap om det svenska samhället och bor isolerat från ursprungssvenskar, finns hot om atmosfärisk jihadism där ingen beställer våldet utan gärningsmän istället på egen hand utför dåden, behövs kraftfulla samhällsinsatser då ingenting talar för att ilskan mot Sverige kommer avta av sig själv

Lotta Gröning och Reidar Svedahl (L): Stoppa vindkraftsutbyggnaden under två år och utred risker och påverkan, vi kontaktas dagligen av människor på landsbygden som uppgivna får värdet på egendomen halverat och nattsömnen förstörd av ljus och ljud, fridlysta fåglar dödas och enorma ytor vacker natur förstörs, människors hälsa måste prioriteras och el måste finnas till rimliga priser varje dag oavsett väderförhållanden

De skånska professorerna Anders Grubb, Anders Christensson och Mårten Segelmark: Sluta uppskatta njurfunktion utifrån kreatininvärde, då detta kräver korrigering för olika rasers genomsnittliga muskelmassa, mät i stället rasneutrala markören cystatin C

Jeffrey Tucker: Att världen till synes glömt bort begreppet naturlig immunitet trots att det dokumenterats sedan Peloponnesiska kriget kan jämföras med vad Murray Rothbard kallade förlorad kunskap där etablerade sanningar glöms bort och måste återupptäckas, anmärkningsvärt med all världsfrånvänd hysteri samtidigt som all fakta finns någon knapptryckning bort

Lars Wilderäng: Vindkraftverk bör rivningsbeskattas och fonderas likt kärnkraften beskattas för avveckling och slutförvar för att undvika övergivna verk runt om i landskapet, om vindkraftsbolag förklarar konkurs står markägaren ansvarig för framtida rivning

Gustav Österman: Svenska nationalisters hat för fosterlandet tydlig när dessa önskar rysk invasion och gör sig lustiga över kvinnliga soldater som är beredda att skydda landet med sina liv, de sanna Sverigevännerna går ihop och ger militären sitt stöd i dessa tunga tider

Niklas Dougherty: Livsmedelsverket sprider otidsenliga, livsfarliga och kontraproduktiva kostråd för god hälsa genom bland annat sin kompromiss om fokus på klimat och miljö, fast i föreställning om att antal kalorier orsak till fetma och sjukdom, bortser från hur ämnesomsättning och hur fettbildning fungerar

Jon Karlung: Systemet för subvention av serverhallar riggat för att gynna utländska jättar, kräver att man äger utrustningen och förbrukar minst 100 kW, jättarna har fått 1,25 miljarder SEK i subventioner senaste fem åren, betalar knappt någon skatt i Sverige och skapar knappt några jobb, Microsofts, Facebooks och Amazons hallar förbrukar hela Forsmarks effekt samtidigt som svenskar lider av höga elpriser och importerar polsk kolkraft

Julia Donaldson: Oacceptabelt och dystopiskt att offra barnens korta ungdom, utbildning och vardag genom att normalisera bärandet av ansiktsmask genom tvång för att minska belastning på en sjuk vårdapparat, temporära åtgärder upprepas oftast och har en tendens att bli permanenta

Peter Hitchens: Precis som röda fanatiker anser gröna fanatiker att de är för goda och nobla för att kunna ha fel, men precis som Sovjetunionen kommer Storbritannien bli kallare och mörkare när effektiv kärn- och kolkraft nedmonteras och landet görs hopplöst beroende av dyr icke-grön gas och till hösten kommer alla betala dyrt för att upprätthålla dogmatisk galenskap införd av maktelit besatt av grön fanatism

Amanda Lahti, läkare: Vaccinpass etiskt tveksamt då tvångsbehandling strider mot mänskliga rättigheter, fysisk inaktivitet, rökning och övervikt har varit pandemier i västvärlden i decennier och nästan hälften av svenskarna hade hälsofarligt dålig kondition 2019 vilket försvårar covid-19-symptom men endast vaccinpass anses representera friskhet – vaccinpassförespråkare bör fråga sig om de även stöttat hälsopass där överviktiga och rökare utestängs, hur många sprutor som ska krävas samt ifall rädslan att dö snarare än viljan att leva ska driva oss framåt

Nämndemännens Riksförbund ordförande Stefan Blomquist: Orättvist att JO och riksdagsledamöternas löner höjs men våra stått still sedan 2007, 500 SEK bruttoersättning för en heldags tjänstgöring orimlig och riskerar leda till brist på kompetenta nämndemän

Rebecca Weidmo Uvell: Socialdemokraternas överenskommelse med Amineh Kakabaveh om stöd till kommunistiska YPG i utbyte mot att stötta Magdalena Andersson som statsminister infrias nu då bidragen höjs till 376 miljoner USD fram till 2023, följer etablerat socialdemokratiskt mönster likt miljardstödet till terrorklassade Hamas

Mark Manson: Självhjälps-junkies fastnar i fälla där man hela tiden söker nya verktyg för att optimera sitt välmående vilket i längden bara skapar mer ångest, självhjälp bör ses som starten i ett utförsåk där metoderna ger fart och sedan lämnas utan eftertanke

Joel Lim: Privat välgörenhet överlägsen statlig på alla vis, statliga hjälpinsatser mot fattigdom är byråkratiska, ensida och gör folk beroende av systemet medan privata hjälporganisationer är effektiva, situationsanpassade och skapar möten mellan den som hjälper och hjälps vilket skapar incitament att ta sig ur situationen då man ser hjälpen som en gåva snarare än en rättighet

Adam Cwejman: Sverige kan i många frågor indelas i en styrande elit och ett folkflertal, där eliten ser demokrati och åsiktspluralism som ett hot mot vad de själva betecknar som demokratiska värden

Klaus Bernpaintner: Det ansvar rösträtten innebär kräver förmåga till analys och långsiktigt tänkande bara några få procent av befolkningen är kapabla till, ännu mer komplicerat på Sverige-, EU- eller världsnivå, men på bynivå skulle felaktiga beslut straffa sig fort nog att man kan lära sig av dem, problemet löstes tidigare även genom att rösträtten viktades eller begränsades till jordägare, män som gjort värnplikt och hederliga människor

Klas Eklund: Daniel Suhonen bygger genom Reformisterna och Katalys en ny vänsterfalang med en intellektuell kaliber som inte funnits inom S sedan kanslihushögerns dagar på 80-talet, partiledningen bör besvara utmaningen genom att höja sin egen intellektuella nivå

Saga Sievert: Gangsterrap urspårad och samhällsskadlig, bör förbjudas liksom de kanaler som spelar den, media som skriver positivt om förortsrappare bör bötfällas

Mohamed Omar: Einár del av ett fenomen där svenskhet och vithet förlöjligas och utmålas som onda, korrekt svenska och akademiska bedrifter hånas medan motsatsen hyllas

Timbros miljö- och klimatansvariga Ellen Gustafsson: Moderaternas förslag om sänkt drivmedelskatt med 1 SEK per liter dåligt då höga skatter effektivt sänker utsläppen, kan öka utsläppen med en halv procent, sänk i stället skatten på el eller arbete

Svenska tornedalingars riksförbund och Svenska kväner: Vi kräver svar från Näringsdepartementet varför tornedalingar, kväner och lantalaiset fortsatt åsidosätts vid översynen av rennäringslagen, varför svenska staten kränker vår nationella minoritet samtidigt som den utreder historiska kränkningar av densamma samt hur regeringen motiverar detta brott mot den ratificerade ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter [pdf]

Joakim Andersen: Althögerns marginalisering delvis en följd av den repression dess framgång ledde till, positiva spår i rörelsen har dock utvecklats vidare i nya former

Boris Benulic: Colin Powell som medvetet ljög inför FN för att samla stöd till angreppet på Irak omnämns i svenska medier som en man med stor integritet och Abba-fäbless snarare än som mordisk praktröv utan ryggrad, återkommande hänvisningar till hans arbete för svarta lika sinnessvaga som motsvarande hyllningar av massmordsorganisatören Madeleine Albrights insats för kvinnor

Sven Valerio: Pågående vindkraftutbyggnad i Sverige enorm, 4528 kraftverk driftsatta, 2987 beviljade, 3678 under handläggning, skövlingen av landskapets konturer tar ifrån oss det sista av vår natur

William Deresiewicz: Geniet David Graeber angrep i sitt sista verk alla de vanliga föreställningarna om mänsklighetens historia som en vandring mot ett allt högre tillstånd av civilisation, hävdade istället att vi lämnat guldåldern bakom oss, att människan inte varit ett passivt offer för materiella förhållanden och att jägar-samlarsamhällen var mycket mer komplexa än vi tillåter oss förstå, att likställa materiell rikedom med att man är bättre har varit ett sätt att bemöta urbefolkningars ursprungliga kritik av bristerna i det västerländska samhället

Anette Stahel: Covidvaccination av 12-15-åringar bör omedelbart stoppas, fler sjukdomar med än utan vaccination – ärrvävnad från myokardit/pekardit, skadeverkningar i 25 organklasser, enorm underrapportering av vaccinskador bland problemen

Jeffrey Tucker: Nuvarande situation påminner om mellandelen där allt slutar fungera i Ayn Rands Och världen skälvde, samhällsnedstängningarna är idiotiska med brutna hyperkomplexa distributionskedjor och skenande inflation till följd samtidigt som allt tystas ner, så länge inte ansvariga erkänner felstegen och ber om ursäkt kommer förfallet fortsätta

Owen Hatherley: Nutida global byggnadskonst i metropolerna resultatet av lång ömsesidig inspiration mellan amerikanska och sovjetiska imperiebyggen, ryska arkitekter påverkades av New Yorks skyline på 1910-talet eller av gigantiska sädessilos i mellanvästern, amerikanska och europeiska arkitekter kom därefter att påverkas av den futuristiska modernism som legat latent i Sovjet men aldrig utvecklats och skapade nutidsmodernismens skyskrapor i glas och stål

Elizabeth Reese: Medveten marginalisering i USA av de stamlagar som enligt fördrag gäller i indianreservat, i juridikstudierna får man lära sig att det bara finns federala och delstatliga lagar, och beslut som berör stammarnas självstyre, hälsa och välfärd avgörs ensidigt av federala domstolar

Pratinav Anil: Den zoroastriska familjen Tata har ständigt lierat sig med dem som haft makten i Indien, deras handel under 1800-talet med opium och bomull har därför i dag utvecklats till ett världsomspännande imperium som producerar allt från salt till stål, bilar, energi och tjänster, förutsättningen har alltid varit statens beskydd genom krediter, tullar och om så behövs våld

Susanne Bejerot: Drevet mot Nils Bejerot som ansvarig för den höga svenska narkotikadödligheten visar på okunskap om hans verkliga ståndpunkter, han ville värna samhällets svaga och ansåg att det behövdes ett yttre tvång för att motverka drogsuget samt att narkomani inte var en sjukdom utan en konstgjort framkallad drift som kunde få epidemisk spridning bland psykiskt instabila och impulsstyrda personer i områden med god tillgång på droger och bristande social kontroll

Gert Helgesson: Arbetsgrupp på Karolinska institutet som jag varit ordförande för föreslår att lokaler och vägar döpta efter enskilda forskare byter namn och att byster och porträtt över enskilda forskare tas bort, medan porträtt över rektorer undantas då vi anser att dessa hyllar institutionen snarare än individen, vår arbetsgruppen ska nu överväga huruvida institutets anatomiska samlingar ska behållas, frågan fick nytt liv sedan aktivister utnyttjat Black Lives Matter-drevet för att kritisera far och son Retzius arbete inom rasforskning

Vox Day: Högre andel kvinnor med universitetsutbildning minskar poolen män de kan acceptera att bilda familj med, disputerade manliga vd:ar kan gifta sig med yogainstruktörer medan arbetslösa kvinnor med låtsasutbildningar rynkar på näsan åt outbildade män om de så äger ett företag eller en hel kedja, oerhört dysgeniskt då hälften av de smartaste kvinnorna lämnar genpoolen

Chris Waldburger: Högre total dödlighet i Storbritannien efter allmän vaccinering mot covid-19 än vad man hade under 2020, dödligheten högre bland vaccinerade än bland ovaccinerade, regeringen bör återgå till den ursprungliga planen att, med informerat samtycke, vaccinera riskgrupper, alla andra bör lämnas ifred

Sean Gabb: Boris Johnsons brutna avtal med Frankrike och verklighetsfrånvända allians mot Kina utan handelsavtal i utbyte visar att man alltid måste få betalning i förskott när man gör USA tjänster, för en utrikespolitik i brittiska intressen bör vi dra oss ur alla militärallianser med USA, kasta ut deras soldater från vårt territorium, publicera all diplomatisk och militär korrespondens med dem sedan 1936 och teckna handelsavtal med Kina och Ryssland

Rebecca Weidmo Uvell: Utlandsfödda utgör 20% av befolkningen men 31% av 2020 års garantipensionsubetalningar om totalt 14 miljarder SEK då undantag från arbetskravet gjorts för asylmigranter, utbetalningarna sedan 2010 upp 450% för afghaner och 500% för eritreaner, Pensionsmyndigheten beräknar att kostnaden för utlandsfödda i pensionssystemet kommer uppgå till 70 miljarder SEK år 2060

Johan Lenner: Hantverksöl har rört sig från att fokusera på bra råvaror och hur långt man kan ta dem till att se hur man kan producera en öl utan att den smakar öl med hjälp av aromer, sötma och stora mängder frukt, trenden trots allt inte fullständigt negativ då den kan ha öppnat upp intresse för hantverksöl till en bredare publik

Rebecca Weidmo Uvell: Från 2010 har flerbarnstillägget ökat från 1 miljard till 4 miljarder 2020, år 2010 var 29% av bidragstagarna utlandsfödda medan siffran 2020 var 40%, varje barn ärver saker från sina syskon vilket gör det billigare för varje barn, det är inte rimligt att invandrare som inte betalat en krona i skatt ska dra nytta av bidragssystemet, ohållbar ordning kommer leda till att systemet kraschar

Kyösti Tarvainen: Sveriges genomsnittliga IQ spås sjunka till 91,8 år 2100 på grund av invandring, IQ-skillnader mellan olika folkgrupper ger upphov till segregation och sociala nackdelar som inte kan lösas med integrationsåtgärder, utvecklingen medför dramatiska samhällsförändringar som endast kan undvikas genom en radikal omläggning av invandringspolitiken

Fria Tider: Kontrajihadismen kontraproduktiv då den ignorerar de massiva problem icke-muslimsk invandring leder till, nordafrikaners och västasiaters låga intelligens, bristande impulskontroll och aggressivitet oberoende av religion, eliten fullt kapabel att förstöra Väst även utan Islam, varför deras motståndare bör fokusera på rätt fiende