Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Rolf Hillegren: Maria Ågrens uppgifter i Arbetsdomstolen att två av regeringens högsta tjänstemän ville att hon skulle skriva på strafföreläggande för att undvika offentliggörande av Transportstyrelseaffären stärker misstankarna att regeringen påverkat Åklagarmyndigheten vilket skulle förstärka skandalen – strafföreläggande används vanligtvis för trafikförseelser, snatterier och ringa narkotikabrott, inte för udda brott som vårdslöshet med hemlig uppgift

Public Discourse: Missbruket av mänskliga rättigheter för progressiva syften beror på inbyggd avsaknad av religiös grund till FN:s deklaration, konservativa har inte råd att överge institutioner med makt att omdefiniera mänskliga rättigheter utan bör återgå till deklarationens ursprung

Erik Lakomaa: Inget svenskt parti har någonsin gått till val på strängare vapenlagstiftning, men aktivistiska och okunniga tjänstemän driver på utvecklingen utan väljarnas stöd, befria den trångsynta Polismyndigheten från ansvaret att bevilja vapenlicenser och ge uppgiften till några som kan något om jakt och skytte

Niklas Dougherty: Gripandet av Huawei-chefen Meng Wanzhou är en direkt provokation av Kanada och USA mot Kina och är ett uttryck av det nya kalla kriget som består av att till varje pris försöka hejda Kinas framfart

Dag Elfström: I fråga om att inte ta sina vallöften på allvar spelar Centerpartiet i en helt egen klass, partiets löfte i valrörelsen om att satsa 6,4 miljarder på utjämning av statliga löneskillnader nämns överhuvudtaget inte i partiets egen budgetmotion, där de inte behöver kompromissa med något annat parti

Ronie Berggren: Kristen eskatologi varnar för världsregering liknande den klimatalarmister vill skapa, vi bör dra lärdom av USA där politiker varnat för centralisering och Antikrist

Lars Anders Johansson: Myndigheten Kulturbryggan som beviljade Frida Klingbergs projekt ”Bastu för arbetslösa” 100 000 SEK tillskjuter nu drygt 1 miljon SEK till Konsthall Norra Kvarken i Nordmaling där konstnärer ska göra konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar, kultursektorn och skattebetalarna förlorare när charlataner och bidragsentreprenörer skor sig på offentliga systemen

Global Times: Felaktigt av New York Times att jämföra Kinas utveckling med Brasilien, den brasilianska kulturen gör landet olämpligt för tillverkningsindustri då man varken jobbar lika hårt eller prioriterar besparingar lika högt som kineser gör

Carl Kiviö: För att lösa den finska befolkningskrisen behövs ekonomisk omdaning, höga skatter och bankernas exploatering av befolkningen gör det ekonomiskt svårt för unga kvinnor att bilda familj, invandring och propaganda används av makthavarna för att värna egna förmögenheter trots att det utplånar den egna befolkningen

Rickard Axdorff: Att skjuta av älgarna räcker inte – skogsbrukets värsta fiender går på två ben och betar inte utan inför istället inskränkningar i äganderätten

Paulina Neuding: Stora matchningsproblem i framtiden när fler kvinnor har högstatusyrken, socialkonstruktivisterna har fel då kvinnor fortfarande vill ha män som är intellektuellt jämbördiga

Ben Shapiro: USA har en existentiell kris då människor söker livsmening i droger, etnisk solidaritet och politisk mobbning, vänsterns utopiska projekt där familj och kyrka misstänkliggörs har misslyckats, judeo-kristna värderingar är vägen till ett bättre samhälle

Johan Hakelius: Rätt sorts totalitarism väcker få reaktioner då den bygger på klimatalarmism, de som förespråkar en upplyst despot måste börja tala öppet så relevant kritik kan framföras

Jan Kallberg: Prioriteringen av påstått skjuten varg godtyckligt iscensatt politisk skådeprocess, hemlig avlyssning, tjugotalet utredare, anonyma uppgiftslämnare och uppseendeväckande häktningstid ett sätt att en gång för alla klämma åt industrimannen Karl Hedin som försvarat äganderätten och ifrågasatt den nu förda glesbygdspolitiken

Lars Bern: Regeringskaoset beror på att Bilderberggruppen 2017 valde att satsa på Annie Lööf som framtida ledare för Sverige när Moderaterna fortsatte tappa under Anna Kinberg Batra, gav centerledaren det storhetsvansinne som krävs för att som ledare för ett åttaprocentsparti blockera alla andra statsministerkandidater än sig själv

Gareth Porter: Storbritannien och Ecuador konspirerar om att utlämna Julian Assange till USA, försöker skapa en bild av honom som Rysslandsaffilierad med planterade artiklar i the Guardian, Trumpadministrationens inställning till Assange entydigt negativ sedan Wikileaks avslöjade CIA:s metoder för dataintrång i mars 2017, sjunkande oljepris har gjort Ecuador som IMF-låntagare mer beroende av USA

Sameh Egyptson: Islamister började redan på 80-talet förhandla med politiska partier, infiltrationsplan beskrevs 2001 i arabisk rapport författad av Sveriges muslimska råd, politiska kadrer skulle utbildas av islamisk grupp som samarbetade med svenska partier, ingen överraskning för oss som kommer från Mellanöstern

Margareta Sörenson: Hans och Greta för hemsk och grym för att läsa för barn, kräver att man förklarar att det bara är en saga, mer lämpligt med Pija Lindenbaums tokiga berättelse om förnöjsam man med häftiga kläder där boken framför allt innehåller bilder

Tord Karlsson: Putins satsning på självförsörjning föredömlig, svenska politiker borde inse att mat är makt och att Sverige idag är illa rustat inför livsmedelskriser

Thomas Gür: Amnesty International en irrelevant organisation då man gått från att förespråka universella mänskliga rättigheter till att kampanja för skattefinansierade bidrag som kränker de mänskliga rättigheterna hos de som måste betala för dem

Milo Yiannopoulos: Jordan Peterson anpassar budskapet efter publiken likt de demagoger han varnar för, tweeten om Kavanaugh var regel och inte undantag, har en subjektiv syn på mening och betraktar religion som en psykisk medicin

Carolin Dahlman: Sverige bör inte ingå i FN:s migrationspakt, är visserligen inte bindande men de vagt formulerade rättigheter som ska ges även illegala migranter på skattebetalarnas bekostnad kommer tolkas strikt i Sverige som ängsligt vill följa regelböckerna och vara snällast i världen

Malcom Kyeyune: När exotifieringen av invandrare och värdegrundsarbetet når vägs ände kan motreaktionen mot det samhälle politikerna skapat bli hård, åsikter som benämns som kvinnohat och homofobi trots allt normala i övriga världen, när demografin ändras ändras också grunden för demokratin

Nima Sanandaji: Jordan Peterson har fel, den låga andelen kvinnor i näringslivets toppskikt i Norden beror på socialdemokratisk politik med offentliga monopol i kvinnodominerade branscher och höga skattekilar som slår mot hushållsnära tjänster snarare än att våra jämställda värderingar ger kvinnor frihet att göra andra val

Carl Oscar Andersson: Vägen framåt för högern är de vardagliga striderna, där vi lever ut hur ett sådant samhälle ser ut och bygger upp oss själva samt vår närmiljö, inte att se det politiska som den huvudsakliga stridsplanen

Brittany Hunter: Privat brandkår och marknadslösningar ett viktigt hjälpmedel att förebygga och förhindra förödelse från skogsbränder, Kanye Wests användning av privat brandkår ett föredöme och en uppskattad åtgärd bland grannar

Lars Wilderäng: Tinders avståndsangivelser räckte för att lokalisera norskt förband vid militäröving enligt envist rykte, mobiltelefoner säkerhetsrisk vid militära operationer

Thomas Gür: Centerpartiet har utvecklats från folkrörelse till sekt, tecken på det är överdriven dyrkan av ledaren som ofelbar, verklighetsfrånvänd världsbild, ostracering av oliktänkande som Staffan Danielsson och hyllade av barn som politiska orakel vilket är vanligt hos rörelser där ledningen vill omge sig med devota anhängare

Fnordspotting: Den progressiva ideologi som både kallar sig och ser sig som liberalismen flyttar fram sina positioner oavsett vilka prefix eller citationstecken vi använder, att ta strid för begreppet ger bara progressivismen legitimitet, låt liberalism vara det skällsord det blivit

Fnordspotting: Milsvid skillnad mellan den feodalism som förespråkas av Hans-Hermann Hoppe och den jag drar lans mot i det blogginlägg som nyligen avhandlats i radio bubb.la, dock viktigt för den libertarianska rörelsen att man inte bara avhandlar semantiska eller teoretiska spörsmål utan även försöker finna pragmatiska lösningar på faktiska problem

Country & Squire Magazine: Brexit är ostoppbart och Remain-sidan har nu havererat fullständigt i sina försök att stoppa utträdet, senaste lågvattenmärket är anklagelserna om att de som röstade för Brexit är kriminella, dags istället att fokusera på Storbritanniens framtid som en positiv, självständig, utåtblickande och framgångsrik nation

Erik Voorhees: Bitcoins whitepaper som publicerades för 10 år sedan bevisar att pennan är mäktigare än svärdet och ger en väg bort från fiatvalutor, det mest vedervärdiga bedrägeri som någonsin begåtts på mänskligheten

Fnordspotting: Högljutt klagande om hot mot den liberala demokratin kommer oftast från förmenta försvarare vars agerande står stick i stäv mot idealen de säger sig företräda — svågerkapitalister, kulturelit och tjänstemän närmare feodalherrar än upplysningsfilosofer

Epoch Times: Familjen för kommunismen en form av privat ägande som måste elimineras, följden att den traditionella moral som gudarna etablerat förstörs vilket gör yngre generationen mottaglig för ideologins spöke, lärans hjärta vaneföreställningen om doktrinen om mänsklighetens befrielse, kommunismens onda ande är en mästare på mutationer och förvandlingsnummer

Tobias Petersson: Vänsterpartiet alltmer antisemitiskt, har gått från att stödja tvåstatslösning till att förespråka Israels upplösning när man deltar i kampanjen ”70 år av ockupation”, att förvägra det judiska folket rätt till självbestämmande är sedan 2017 av EU erkänt exempel på antisemitism, olämpligt att partiet deltar i antirasistiska manifestationer

Dr Tomas Bro: OECD:s indikatorer ger orättvist dålig bild av svensk sjukvård, andra länder räknar inte in lika stor andel av läkarkåren som Sverige och banalare saker som resulterar i läkarbesök i andra länder kan hanteras över telefon eller av en specialiserad sjuksköterska

Simona Mohamsson: Låt Kanada bli startskottet för att Sverige slutar med sin skadliga förbudspolitik och legaliserar cannabis, låt polisen fokusera på viktigare uppgifter, kriget mot droger fungerar inte, kunskap måste värderas högre än magkänsla

Epoch Times: SVT:s USA-bevakning inte opartisk utan har en extrem socialistiskt lutning, lever inte upp till sitt uppdrag att vara opartiska, förstår inte själva att de levererar en förvriden bild

Brian Pereira: Jordan Peterson överger individen för staten i sitt resonemang kring tillsättandet av Kavanaugh, vägrar ta ställning i svåra frågor och argumenterar för komplex mittenposition, motsäger sin egen filosofi som gjort honom känd

Energimarknadsperspektiv: Energimarknadsinspektionen firar egen tioårsdag genom att bland andra bjuda in aktörer man är satt att reglera till firandet, smaklöst att överhuvudtaget fira en myndighets existens

Cecilia D'Anastasio: Memen NPC Wojak, som anspelar på att stora delar av befolkningen saknar egna tankar och agens, är avhumaniserande mot rättvisekrigare och antyder att folk som uttrycker känsloargument och inte kan ta till sig logiska resonemang har ogenomtänkta åsikter och går på autopilot

Kungliga Automobilklubben: Bred politisk enighet i Malmö kommunfullmäktige om att biltrafiken ska minska, detta trots att bilarnas utsläpp minskar i rask takt och att självkörande bilar är på intåg, undersökning visar att 76 % av medborgarna i området anser att politikerna felprioriterar detta oavsett partitillhörighet

Epoch Times: Att olika kulturer flyttar fram positioner och driver på politiskt för att förändra spelregler för egen vinning en front att räkna med i mångkulturellt samhälle, naivt att tro att värdegrundsdokument kan minska slitningarna, de som kommer till Sverige tar vad de vill ha och anpassar sig så mycket de vill

Maltas premiärminister Joseph Muscat talade i FN om blockkedjeteknik och kryptovalutor som oundviklig del i en digital framtid, kallade Malta första jurisdiktion i världen att reglera tekniken som tidigare befunnit sig i ett legalt vakuum

John Horvat: Massturismen förstör Europa, dikterar villkoren för lokalbefolkningens levnadsvanor, överbelastar infrastruktur och förvandlar kulturarvets djup och skönhet till ytlig sociala medier-underhållning

Fader Raymond J. de Souza: Varken Påve Johannes Paulus II eller Franciskus har ändrat katolska kyrkans lära om dödsstraff, läran och traditionen är starkt kritisk till användning som endast ska utföras av legitim auktoritet - finns inga sådana i en tid med modernistiska statsbildningar med gravt inkompetenta rättssystem

Henry Olson: Libertarianer kan inte längre oförtjänt kallas korporativa apologeter efter de övergett sin anti-etablissemangspopulism samt löper med vänstern som när det passar deras agenda att värna så kallat fritt företagande för att rättfärdiga att etablissemangskritiker stängs ned från sociala medier

Per Bylund: Hoppeanskt motstånd mot massinvandring bygger på avsteg från metodologisk individualism när inhemska skattebetalare betraktas som rättmätiga ägare av statens tillgångar

Lena Andersson: SD en svulst som växt ut ur socialdemokratin, frustrerade människor som skickar vag signal med röstande som trubbigt vapen, nationalistiska rörelsen reaktion på folkhemmets modernitet och dess rörelse bort från historien, hembygden och släkten, Sverigedemokraterna ett identitetsprojekt som liknar rörelserna i postkoloniala Afrika vilka ville befria sig från främmande herrar

Fnordspotting: Växande svensk nationalism och kollektivism naturlig följd av ändrad demografi som får den krympande befolkningsandelen svenskar att söka gemenskap med andra svenskar, likt hur man utomlands känner band till landsmän man aldrig skulle umgåtts med hemma

Emmanuel Gran: Sveriges regeringar och medströmsmedia är objektivt sett landsförrädare och bör åtalas och dömas därefter, har hjälpt tusentals fientligt sinnade etablera sig i landet

Stefan Åkerlund: Rakhmat Akilovs mord på min dotter möjliggjordes av huvudlös migrationspolitik, dysfunktionell statsförvaltning och politiker som brännmärkte allt motstånd, en icke-statlig haverikommission som utreder svenska staten borde inrättas av civilsamhället och näringslivet

Omar Makram: Det är fullt möjligt att vara emot rasism och samtidigt erkänna att synen på sex och kvinnor (och därmed beteenden mot kvinnor) varierar mellan kulturer, det är inte bara möjligt utan också det mest rationella och ärliga förhållningssättet

Jan Sjunnesson: SD:s valresultat kan räcka för att tvinga de andra stora partierna att på allvar stänga gränsen för att förhindra ytterligare väljarflykt i nästa val, MED bör omvandlas från parti till borgerlig tankesmedja som bejakar nationen och AfS bör istället för parti bli en ny vital nationell aktionsrörelse i stil med identitärerna på kontinenten, fast mer svenskt och utan överdrifter

Dr Tim Kvick: Politikerna ljuger medan de i Karlskoga kör vidare med den klassiska metoden för att lägga ned ett akutsjukhus: Centralisering, begränsning av kirurgi och akutverksamhet, periodvis och sedan total stängning av förlossningen, gradvis stängning av akutverksamheten för att sedan ha kvar sjukhusbyggnaden som en vårdcentral

Fnordspotting: Moderat enpartiregering som gör upp med allianspartierna om den ekonomiska politiken och skärper migrationspolitiken med stöd av Sverigedemokraterna det minst dåliga alternativet, därför röstar jag efter mycket vånda på Moderaterna

Joakim Andersen: En röst på Alternativ för Sverige det bästa för landet inför kommande turbulenta tider, kan tillsammans med Sverigedemokraterna utgöra kraft som kan styra politiken bort från massinvandring och mångkultur

Sofia Arkestål Eriksson: Jag har förtidsröstat på Alternativ för Sverige då återvandring är nödvändigt för att hindra landets övergång från knappt uthärdligt DDR-samhälle till failed state med växande etniska enklaver – jag vill kunna ta med min familj till Sverige utan att oroa mig, SD har tappat sugen och vi befinner oss i ett kulturkrig

Slöseriombudsmannen: Sveriges högst skuldsatta kommun Örebro investerade 8 miljoner SEK i vindkraftsprojekt som lades ner efter överklagande av såväl ornitologklubb som flygplats, politiskt beslut av styrande S+C+KD-koalitionen att påbörja byggnation innan samtliga tillstånd vunnit laga kraft enligt kommunala företags-vd:n Peter Lilja som även meddelar att företaget fullt tar på sig förlusterna för att inte belasta skattebetalarna

Klaus Bernpaintner: Röstning kan vara ett verktyg av många i en frihetlig strategi och bör inte vara en fråga som splittrar libertarianer, svårigheten dock i att hitta trovärdiga frihetliga alternativ

Justin Raimondo: John McCain förkroppsligande det amerikanska efterkrigsimperiet och representerade det amerikanska rooseveltska krigaridealet, hans roll i debatten kommer inte ersättas då hans åsikter nu är överspelade

William Mason: Att miljöfrågan betraktas som vänster ett arv från USA, är naturlig del av europeisk höger – att leva i samklang med naturen är varken rousseauanskt eller hipstrigt utan ett traditionellt värde såsom ära, mod och vördnad

Alex Schulman: Stefan Löfven staplar likt gaggande bastugubbar sömnigt ord på varandra tills meningsuppbyggnaden krackelerar, valrörelsestrategin tycks vara luddighet i möjligaste mån med klimax i Morgonpasset där han inte kunde ta ställning för annat än att han gillar korv

Sebastian Marquez von Hage: Nyanlända elever saknar generellt inte bara svenskkunskaper utan även elementära kunskaper i övriga ämnen och allmänbildning samt är ovana att analysera – alla tjänar på att kraven för att börja på gymnasiet höjs, annars kommer det i ärlighetens namn att mest handla om förvaring

Malcom Kyeyune: Gruppvåldtäkter och brutalt våld mot äldre i Sverige motiverat av rasism mot svenskar, kommer mötas av etniskt våld mot invandrare om inte utvecklingen bryts

Vox Day: Jordan Peterson har messiaskomplex och vill rädda världen från nationalism, har med globalisternas godkännande fått hjältestatus bland konservativa, i själva verket dåligt påläst och oartikulerad [video]

Andy Duncan: Hans-Hermann Hoppes bok The Myth of National Defense en kompetent samling essäer från frihetliga skribenter som kan få minarkister att släppa sargen och ge sig in och bekämpa leviatan på riktigt som anarkister

Fnordspotting: DN:s reklamkampanj "för fakta – och mot åsiktsbubblor" är bombastisk, mästrande, humorbefriad och i total frånvaro av självinsikt, och därmed intressant som inblick i den socialliberala självbilden där "korrekt" information utraderar folkets irrationella motstånd mot försöken att radikalt omstöpa samhället

Naomi Abramowicz: Forum för levande historias undervisningsmaterial skyller antisemitismen i Sverige på "hårdför nationalism" och tonar konsekvent ned antisemitismen bland invandrare från Mellanöstern

Staffan Marklund: Sverige bör åtala återvändande IS-terrorister, juridisk möjlighet finns genom lagen om förberedelse till brott, oavsett om nya lagstiftningen om terrorbrott är tillämpbar

Justin Raimondo: Dagens USA härrör från progressiva eran kring 1900 där svågerkapitalister och intellektuell klass med rationalistiska protestanter etablerades, lade grund för imperialistisk krigsmaskin, tyskhat, utökad rösträtt samt förstörde gammaldags liberalism

Rorate Caeli: Pedofilringen i Pennsylvania visar att helgonförklaringarna av påvarna Johannes Paulus II och Johannes XXIII var förhastade – biskopsutnämningarna och nedtystning av skandaler under deras centraliserade ledarskap inget annat än skandalöst

Martin Cothran: Putin inser, till skillnad från Västs ledare, att religion är centralt för ett land, varför kristendom sömlöst ersatt marxismen – Västs sekulära teknikdyrkande ger hög materiell standard, men för själen är det endast en fattig ersättningsreligion

Paul Brian: Houellebecq förutsåg dagens barbariska sexuella marknad som skapar ensamma och olyckliga män och kvinnor – moderniteten ökar förväntningar samtidigt som den undergräver människovärdet och äktenskapet som institution

Jan Tullberg: Det som kallas värdegrunden är den djupa statens åsikt, inte folkets, ytterligare begränsningar i yttrandefrihet från etablissemanget är att vänta mot en allt frimodigare allmänhet

Peter Wolodarski: SD får svårt att hitta regeringspartners i höst då tolerans och öppenhet präglar Sveriges politiska klimat, partiet är besatta av ursprung och ogillar judar, muslimer, samer och romer, min judiska mor betraktade sig som polsk men tvingades fly, nu är hon av svensk nationalitet vilket ingen ifrågasätter

Fnordspotting: Nyliberalism gynnar vänstern mer än högern, iver att lägga ut offentlig verksamhet på entreprenad gör näringslivet beroende av högskattestaten, skapar incitament till värdeförstörande företagande som asylboenden och HVB-hem

Erik Lidström: Svenska välfärdsstaten byggd på illusioner, i verkligheten är Oxenstiernas ideal som bortblåsta och den offentliga verksamhetens kris beror på extrem inkompetens

Arthur Gordian: USA upplever existentiell kris i form av machiavelliskt ögonblick, likvärdigt individers existenskris där den nationella kulturen inser att den är akut hotad, kan vara tillfället som möjliggör omstöpning samt nytt etablissemang för social och politisk ordning

Markus Uvell: RFSL Sveriges mest framgångsrika lobbyorganisation, betraktas som objektiv domare i media och har massivt stöd för sina åsikter av hela svenska folket, men har samtidigt lyckats skapa en bild av sina intressen som allvarligt hotade av rasister, homofober och kristna, trots att inte ens Sverigedemokraterna är motståndare till att homosexuella par ska få adoptera barn

Jalle Horn: Likt Herostratos och Hayashi Yoken är Socialdemokraterna de ultimata svenska tempelskändarna som genom avund för kultur, tradition och våra landmärken gjort sitt för att rasera dem, nu finns endast spillror kvar bland folkets hjärtan och själar

Thomas Hermansson: Olyckligt att miljöfrågan betraktas som en profilfråga för vänstern, på samma sätt som konservativa värnar om att traditioner bevaras från en generation till nästa bör de vara måna om att bevara uråldrig flora och fauna

Chang Frick: Samtidens kamp är kulturell och står om de grundläggande premisserna, snarare än procentnivåer i A-kassan, att Moderaterna låter Ulf Kristersson delta i debatt arrangerad av RFSL som är riggad för att förnedra honom och att man inte skärpte sin migrationspolitik 2009 när man såg problem för att tiden inte var mogen exempel på att man inte nått samma insikt utan istället ser de kulturella premisserna som av gud givna

Henrik Arnstad: Sverigedemokraternas film om Socialdemokraternas mörka historia är en fascistisk propagandafilm, Socialdemokratin och arbetarrörelsen var Sveriges starkaste antinazistiska kraft under 1930-talet

Mohamed Omar: Grillkväll i Eriksberg avbröts då ungdomsgäng med mångkulturell bakgrund kastade plasthandgranat och skrek allahu akbar, jihadismen har blivit "cool" i förorten, förskolebarn leker IS

Ludvig Svensson: Intellectual Dark Web är en vänsterföreteelse, urvattnar principer genom repetitiva diskussioner, överskattar betydelsen av dialog och rationalitet

Anders Bergstedt: Polisen feltolkar minskning av bostadsinbrott och försöker skapa intryck av generell minskning av tillgreppsbrott, mönstret antyder snarare att kriminaliteten anpassat sig och flyttat fram positioner där lokal polis övergivit kontakt med medborgare, bostadsinbrottens uppklarningsprocent närmar sig noll

Thomas Gür: Här är mina 9,5 teser om integrationen och dess omfattande problematik för första gången i skriftlig form med sikte på valet 2038, teserna uppdelade i huvudgrupperna anpassning, ekonomi och kriminalpolitik samt den halva övergripande tesen att "Det finns inga lösningar, det finns bara försakelser"

Matt Johnson: Omöjligt förstå vad Jordan Peterson menar då han ständigt hittar på egna definitioner av välbekanta ord och besvarar enkla frågor med sammelsurium av abstraktioner

Henrik Jönsson: Vänstergrupperingars försök att omformulera föreslagen lag ämnad att förbjuda våldsbejakande organisationer till att istället omfatta rasistiska och nazistiska dito bottnar i en befogad rädsla att deras egna kärntrupper skall bli lagförda, åsiktsförbud hör ej hemma i ett fritt samhälle [video]

Fnordspotting: Den vetenskapliga metoden är central för teknisk utveckling men katastrofal för att bygga utopiska samhällsstrukturer, mänskliga interaktioner kommer för alltid vara styrda av lagar bortom politrukers insikt eller kontroll

Torbjörn Nilsson: Stefan Löfven borde känna igen sig i Frisinnade landsföreningens utveckling från största parti 1911 till riksdagens minsta parti 1914, där Karl Staaff valdes på samtidens förhoppning att nationsgränser inte ska tillåtas ha väsentligt politiskt inflytande och sedan försent insåg att folket gick ifrån honom när uppfattningen vändes till det motsatta

Simon Lindh: Bitcoin står kvar som den enda decentraliserade kryptovalutan och är att se som "hårda pengar" där dess konkurrenter är centraliserade och inte sällan rena bedrägerier, med Lightning Network så fungerar transaktioner snabbt och smidigt igen, finns ingen anledning att satsa på några alternativa coins långsiktigt

Blanche Jarn: Det räcker inte med att prata sig varm om kontanters förträfflighet så som ett värn för integriteten och mot staten, använder vi dem inte så kommer de att försvinna inom snar framtid

Bruce E. Levine: Det psykiatriindustriella komplexets drivkraft är pengar, inte att bota, diagnoser skapas för att berättiga förskrivning av psykofarmaka – det verkliga botemedlet mot trauma är kärlek, naturen, relationer, hopp och mål

Barrett Wilson: Vänstern har utvecklats till en humorlös mobb som jagar alla som sticker ut på minsta vis, skäms för min tidigare delaktighet och väljer nu hellre att leverera mat än att ha en position i rörelsen

Fredrik Segerfeldt: Jag äter bara latinamerikanskt kött, svenskt kött är överreklamerat och nationalistiskt [video]

Joakim Andersen: MED avslöjar Stockholm Prides vänsteragenda, subversiv organisation med ett ansikte utåt och en illasinnad dold agenda, påpekar korrekt att sexuella minoriteter kan ha helt olika politiska åsikter

Klaus Bernpaintner: Politik kan inte skapa värde utan endast omfördela värde i rum och tid, möjliggör ingenting som inte skulle kunna uppnås på fredlig väg

Karl-Olov Arnstberg: Sydsvenskan och Hadley-Kamptz påstår att jag är antisemit, har feltolkat och tagit citat ur sitt sammanhang, snart omöjligt att vara offentlig intellektuell i Sverige