Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Hans Li Engnell: På samma sätt som en tysk journalist behövde titta tillbaka på sitt arbete under Hitlereran för att förstå hur styrd han de facto varit så går medier, partier och organisationer i obehagligt värdegrundsstyrd takt i dagens Sverige – media fokuserar på Hanif Balis twittrande samtidigt som det var över 300 skjutningar under fjolåret och 120 bombdåd begåtts under årets första sex månader, utan att tappa självbilden att de oberoende granskar makten

FMSF: Socialdemokraterna är hycklare av rang och inför restriktiva lagar mot spelande medans de undantar sin egna spelverksamhet, kanske inte konstigt då de drar in lika mycket på sin spelverksamhet som samtliga andra partiers inkomster sammanlagt

Arne Gunnarsson (LPO): Havs- och vattenmyndighetens förslag om återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp godkänns troligtvis, innebär att 700 000 fastigheter vart sjunde år tvingas betala 2 000–5 000 SEK per kontrolltillfälle, i princip alla enskilda avlopp anses sedan tidigare utgöra miljö- eller hälsorisk och avloppslösningen med trekammarbrunn och stenkista har förbjudits, VA-branschen jublar på landsbygdsbefolkningens bekostnad

Johan Gustafsson, Slöseriombudsmannen: Malmö hade kunnat spara 1,4 miljarder SEK per år genom att lära av andra kommuner istället för att hantera slöseri som kommunalsport – skatesamordnare, e-sportsamordnare, influerarbjudningar, usla upphandlingar och svenskt rekord i studieresande exempel på att ingen tar ansvar när någon annan betalar, 5,5 miljarder SEK slussades till Malmö via kommunala utjämningssystemet under 2018

HAX: SSU:s krav på vegetarisk kost på äldreboenden inte bara vansinnigt för hur dåligt anpassat det är äldres behov, förslaget symboliskt för socialisters ständiga behov att tvångsomforma människor som del i det arroganta storhetsvansinnet där endast staten och partiet är kapabla att hantera individers liv, SSU gör det förfärande tydligt att friheten alltid måste försvaras

Mohamed Omar: Finns skäl att fundera över kopplingen mellan rapmusik och kriminalitet, de fängslade Rinkebyrapparna Yasin och Jaffar Byn exempel på rappare som sprider hat mot polis och romantiserar vapen, droger och kriminell livsstil, framförallt unga män med ursprung i Afrika och Mellanöstern som lockas, medan inspirationen kommer från USA

Erik Lakomaa: Organisationers vänstervridning kan förklaras av vänsterns syn på politik som genomsyrande alla delar av samhället, viljestarka minoriteters oproportionerliga inflytande och konflikträdda politiker som prioriterar sämja med andra politiker framför att representera väljare

Kulturbilder: Finspång ett utomordentligt exempel på tråkig och vanskött socialdemokratiskt styrd kommun, består i huvudsak av radikalt fula och tråkiga byggnader såsom människofientliga hyreskaserner, en ort där arroganta politiker tagit framtiden ifrån invånarna

Hans Li Engnell: Regeringens nominering av Ylva Johansson som ny EU-kommissionär utan att hon någonsin åstadkommit något eller har någon kompetens utöver lång och trogen tjänst är långt från det värsta Löfven hittat på, men ändå en tröstlös påminnelse om hur politiken fungerar och vad som belönas i längden

Fnordspotting: Eftersom arbete är den kanske främsta av begränsade resurser är fackförbund rimliga för att tillvarata arbetssäljarintressen, dagens fack dock destruktiv kraft vars agenda sammanfaller med maktens och etablissemangets på samma sätt som polska statsfack 1980, återkommande facklögner om invandringseffekter exempel på ställningstaganden som aktivt missgynnar medlemmarna

Kent Ekeroth: SVT drev bisarrt yttrandefrihetsresonemang i upphovsrättsmålet de förlorade mot mig, jag har aldrig ifrågasatt publiceringen och krävde varken att de skulle ta ner eller ändra några inslag utan endast lagstadgad upphovsrättslig ersättning, trots alla mina prejudikat försöker SVT ta ärendet ända till Högsta domstolen väl medvetna om att deras kostnader tas ur skattefinansierad miljardbudget och mina ur egen ficka

Hans höghet prins Michael av Liechtenstein intervjuad av Claudio Grass: Frihet och självständighet under hot även i väst, Europa en kontinent på nedgång sedan första världskriget – även inom Liechtenstein finns tendenser att vilja byta frihet mot säkerhet, men landets fundament med monarki, direktdemokrati och hög autonomi för enskilda samfälligheter är robust nog att även i framtiden borga för äganderätt och individens frihet

Robert P. Murphy: Plastförbud får ingen positiv effekt då inte ens 5 % av plasten i haven kommer från OECD-landkällor och det dessutom kommer oförutsedda konsekvenser som ökad försäljning av miljöskadligare pappers- och tygkassar, kostnaderna däremot högst reella med ökad smittspridning och minskad bekvämlighet

Fnordspotting: Arkitektoniken har gått via gotikens seriösa och tidlösa manifesterande av civiliserad ordning till bland annat barockens dekadenta spår, nationalromantikens juvenila frikoppling från det förflutna, art décons maktförskjutning från bourgeoisien till teknokrati och brutalismens själsdödande vederstyggelser till nyliberal reaktion där dekadensen i och med modernismen gick under jord och fortsatt framgångsrikt avhumaniserar det offentliga rummet, ingen slump att modernismkritik hanteras lika aggressivt som kritik mot progressiv politik

Björn Ranelid: Hög tid att diskutera tillståndet i riket då politiker och självutnämnda intellektuella förtiger och förfalskar vad som pågår, kultur- och ledarskribenter imiterar varandras enfaldiga litanior om utanförskap när förövarna enbart är utanför genom egna handlingar, när tiotalet svenska städer är nästen för gangsterligors upprepade automatvapenuppgörelser på allmän plats så råder det krig i landet oavsett vad förfalskarna påstår

Lars Anders Johansson: Allt vanligare att företag försöker tillfredsställa progressiv agenda trots att undersökningar visat gruppen glesbefolkad, Audis fiasko med Kakan och Gillettes dito med mansförolämpningarna samt Max opåverkade försäljningssiffror efter uppmaningar att rösta borgerligt exempel på temat, dags för företag att bry sig mer om kärnvärden och mindre om eventuella mediedrev

Joakim Andersen: Snöflingefenomenet intimt kopplat till såväl gränsbrytande mellan barn- och vuxenkultur där krav och självförbättring anses onödigt som till magisk Wunscherfüllung där framgång och makt "bara händer" snarare än uppnås genom lång förbättringsprocess, att leva i en sådan social konstruktion uppenbart skadligt för personerna men nyttigt för överheten

Graham Dockery: Greta Thunbergs seglats över Atlanten världsfrånvänt förakt för den pöbel hon och eliten vill kuva, vanligt folk har ej möjlighet att anlita monegaskisk kunglighet för att under flera veckor skjutsa dem över världshaven på en båt för 4 miljoner EUR, folk pressas att bli ensamma, orörliga och äta insekter för klimatets skull

Erik van der Heeg: Asap Rocky-tumultet tycks bero på kulturkrock där afghanen kränkts av att vittnen sett honom avvisas och amerikanerna ansett honom vara drogpåverkad eller galen som vågar konfrontera dem, teorin stöds av tidigare rättsfall där afghanen försökt knivhugga tidigare vän för att denne skrattat åt honom två veckor tidigare

Douglas Ahlberg: Privatkopieringsersättningen på 3 kr per gigabyte för mobiltelefoner som säljs i Sverige bör avvecklas, orimligt att tvingas betala allt högre ersättning när tekniken utvecklas och problemen med privatkopiering minskar, avgiften bryter dessutom emot rättsprincipen om att man är oskyldig tills motsatsen bevisats

Patrick T Brown: Högerns misstro mot forskningsresultat rörande antropogen global uppvärmning har motsvarighet i vänsterns rutinmässiga avfärdande av forskning som strider mot idén om tabula rasa, om vänstern vill få mer gehör för vetenskapligt förhållningssätt i klimatdebatten måste de separera den vetenskapliga frågan från övrigt, mer progressivt, tankegods

Fnordspotting: Dagens ständiga hänvisningar till "fascism" är en omskrivning av sovjetiskt ursprung för allt som hotar vänsterhegemonin, används för att flytta fokus från de liberala återkommande misstag som ledde till det blodiga 1900-talet – liberalens huvudsakliga fiende har alltid funnits till höger med besinningslös migrationspolitik, förljugenhet och infantilisering till följd i ett alltmer sektliknande samhälle

Anders Gustafsson: Systembolagets Vd, Magdalena Gerger, kallar Expertgruppen för studier i offentlig ekonomis rapport om dysfunktionellt alkoholmonopol farlig, då man hävdar en mindre alkoholkonsumtion i Sverige inte beror på Systembolagets monopol utan enbart beror på högre priser, allvarligt när statliga företrädare kritiserar för dem obekväma forskningsresultat, Gerger har tidigare kritiserat gårdsförsäljning av alkohol

Patrick Minford: Brexit utan avtal följt av handelsavtal med USA skulle betyda amerikanska varor till världens bästa priser, vilket medför runt 20 % lägre priser utan EU:s handelsskydd, nya tariffer mot EU skulle betalas av EU:s handlare åt båda håll då de måste matcha nya priserna på brittiska marknaden, detta i åtanke bör leda till ett mer tillmötesgående EU i Brexitförhandlingarna

Runar Søgaard: Nutiden Prøysenskt bakvänd där politiska ledare och intellektuell elit mestadels är verklighetsfrånvända broilers och allt handlar om att vara politiskt korrekt i spaghettitunn åsiktskorridor, självklart att värna jorden vi fått att förvalta men lösningen är inte socialistiska paradgrenen att öka kontrollen över folket och begränsa individuell frihet

Leif GW Persson: Asap Rocky och medarbetarna döms sannolikt till dagsböter och villkorlig dom för misshandel där åklagaren inte kommer säga ett pip om målsägandens uppenbara påtändhet, rättsvårdande myndigheter kommer behandla de två ensamkommande med allt tänkbart överseende tills dessa begår något riktigt djävulskap som kvalificerar dem för såväl löpsedlar som längre tid på säkerhetsanstalt, brottsoffrets Hizbollahkrigarliknande tatuering intresserar troligtvis Donald Trump

Fnordspotting: Kulturer präglade av låg tidspreferens historiskt framgångsrika då det möjliggjort långsiktiga investeringar – progressivismens kaos- och svaghetsdyrkan utmärks av hög tidspreferens där man Instagramvänligt vill göra skillnad i stunden utan hänsyn till långsiktiga konsekvenser eller vad som i realiteten ger goda resultat, resulterar i förvärrande av problem de säger sig vilja bekämpa

Hans Li Engnell: Mer relevant än huruvida man kallar sig liberal eller konservativ är att förstå att kampen står mellan bilbyggare och -brännare, kriminalitet och integration snarare än vänsterfrågor som feminism och fri rörlighet är vad som numer intresserar befolkningen, nödvändiga åtgärder oförenliga med socialliberalism

Häktningen av Asap Rocky kritiseras av Leif GW Persson som menar att märkliga beslut fattats av åklagare och tingsrätt, misshandeln är inte grov utan ganska alldaglig, ifrågasätter varför motparten i bråket inte misstänks för samma brott, säger att det "verkar vara på gränsen till okynne" från åklagaren, tror att påföljden kommer bli mild

Greta Thunbergs engagemang är meningslöst enligt Alexander Bard, världen behöver kunniga ingenjörer och en god utveckling inom sol- och vindkraft, inte några "klimatstrejkande och dryga 15-åringar", refererar också till Joel Kinnaman som "kyrkkärring" efter uttalande att han grät när Thunberg gick upp på scen

Björn Hasselgren: 1974 års regeringsform avskaffade maktdelningen och öppnade för demokratisk despoti, har inneburit en återgång till den så kallade frihetstidens dysfunktionella styre

Malcom Kyeyune: Rökförbudet intressant symbol för framväxten av två parallella rättsliga universum i Sverige, vid växande laglöshet kommer sannolikt fler och hårdare regler läggas på laglydiga för att bevara illusion om fungerande samhälle med handlingskraftiga politiker, folkilskan som riskerar släppas lös på sikt inte att leka med

Charles Day: Artikel i EU-lag gällande framskjutningen av Brexit till 31 oktober betyder att Storbritannien lämnade EU den 1 juni, då parlamentet inte ratificerat avtalet, men EU stiftar ständigt dåliga lagar som ingen tycks läsa, Storbritannien behöver inte vägledning av folk som inte klarar de enklaste och samtidigt viktigaste uppgifter

Costas Lapavitsas: Nya EU-utnämningarna ytterligare bevis för att det är omöjligt att reformera Bryssels överstatliga ångvält, var tänkta att avspegla resultatet av EU-valet, Storbritannien möts av ett EU som inte är den självsäkra jätte som många föreställer sig när nya fristen för Brexit närmar sig

Björn Ranelid: Fem raka nätters bilbränder i Lund, 75 sprängningar på allmän plats första kvartalet i år och härjande utländska stöldligor delar av småskaligt krig som berör samtliga som bor i Sverige, politiker bär ansvaret för kriget och förrådet av bortförklaringar är slut

Karl Wennberg: Staten gör fel som curlar bolag med riktade bidrag samtidigt som de hårdreglerar företagande och bestraffar dem med höga skatter, entreprenörer vill ej ha bidrag utan hellre undvika regler, kan jämföras med att barn vill leka fritt och utan restriktioner – att svenskt entreprenörskap slutat blomma och riskerar stagnera en effekt av politiker som lägger sig i kombinerat med Stefan Ingves lågräntepolitik

Erik Lakomaa: Regeringens utredare försöker definiera särskilt farliga vapen, inkluderar vapen med ljuddämpare, halvautomatiska vapen och alla patrontyper med högre eller samma anslagsenergi som 9 mm Parabellum, täcker i stort sett samtliga jaktvapen klass 1-3 och några ur klass 4, beväpnade bankrånare kan knappast förväntas få extra straff men laglydiga vapen ägare drabbas

Fnordspotting: Progressivismen inte bara accepterar utan dyrkar och upphöjer svaghet, leder till att man skapar offer men även gör förövare till offer, förklarar dess ovilja att bestraffa grova brott

Patrik Paulov: Syrisk IS-terrorist beskrivs i medierna efter sin död som ”sjungande fotbollsmålvakt” och ”oppositionens affischnamn”, en förklaring kan vara att de hatiska utfallen mot minoriteter och hyllande av terrorism inte passar in i bilden som frihetskämpe

Richard Sörman: Jens Liljestrands kritik av svensk landsbygdsbefolkning och hyllande av inflyttade låglönearbetare präglas av Stockholmfixerad världsbild och okunskap av hur livet på landsbygden alltid sett ut

Anders Gustafsson: Låt vedspisupproret bli början på fler folkliga uppror, hysterisk överreglering drabbar jägare, skogsägare och vinbönder

Caitlin Johnstone: Julian Assanges advokat uppger att Assange är svårt sjuk och oförmögen att föra ett normalt samtal, befinner sig på Belmarsh-fängelsets sjukhusavdelning, tystnaden i media nästan total

Jan Guillou: Skam för Sverige att medier och politiker backar upp att Säpos antidemokratiska vapen riktas mot muslimer, myndighetens taktik att frihetsberöva muslimska predikanter ett öppet hån mot rättsordningen och oblygt trots mot mänskliga rättigheter, skyldiga muslimer som dagligen döms i våra domstolar inget juridiskt problem

76 pensionerade generaler, amiraler och ambassadörer vädjar till Trump att deeskalera konflikten med Iran för att undvika de enorma finansiella, mänskliga och geopolitiska kostnader som ett eventuellt krig skulle medföra

Trent England: USA:s elektorskollegium fungerar därför att det är odemokratiskt, om institutionen avskaffas blir landsbygdsbefolkningen trälar

Sky Views: Staten håller på att i lönndom skapa ett digitalt ID-kort, "porn block" ett första testskott, statens Robust age verification introducerar integrerad ID-kontroll som inte kan kringgås, inrikesministeriet undersöker även teknologi för ålderskontroll, offentlig debatt tystas av varningar för "monstren" på internet

Henrekson, Sanandaji, Öner: Stora skillnader mellan EU-ländernas flyktingpolitik trots att alla skrivit under Genevekonventionen och EU-direktiven, verkligt gemensam flyktingpolitik kan underminera stödet för unionen och kan rasera den

Klaus Bernpaintner: Huvudargumentet för swexit är självbestämmande, ju längre bort den politiska makten sitter, desto svårare blir den att påverka och desto mer kommer den över tid att förslava dig

Oskar Månsson: Polisens hårda linje och repressiva åtgärder mot fotbollssupportrar kan utgöra historiskt misstag, olustig och farlig upptrappning av konflikt som tidigare närmat sig lösning, empirin stödjer att poliser med full kraft kan våldföra sig på supportrar utan påföljd

HAX: Uppfriskande ta ställning mot EU-medlemskapet och förespråka swexit för att göra upp med det politiska och byråkratiska monster som det blivit, vår plikt att kräva vår frihet och självständighet samt sluta göda den ständigt svällande centralmakten

Chang Frick: Nyfikenhet, tankeutbyte och diskussion på vuxen nivå existerar i Norge, besök i grannlandet som att lämna Sovjet och upptäcka den fria världen

Fnordspotting: Det progressiva samhället begripligt bara som förklätt tyranni där vi förväntas ta överhetens parti medan småfolket förnedras, missgynnas och straffas

Paul Joseph Watson: Facebook säger att jag är "farlig" vilket är förtal när man samtidigt tillåter Hamas och förintelseförnekare fortsätta använda plattformen, dags att frånta teknologijättarna sina undantag från gällande lagar, vill de agera som publicister så får de också ta ansvar för allt som publiceras, negativt för mitt ego och min ekonomi att bli avplattformad, men ganska skönt att slippa sociala medier framöver

Magnus Stenlund: Snällanställningarna inom kommunal verksamhet tickande bomb, hade varit bättre att låta invandrarna gå på bidrag, nu skönmålas situationen samtidigt som diverse extra kostnader tillkommer, lösningen på den omöjliga ekvationen har varit massiv skuldsättning och åsidosättande av kärnverksamheten, kommer självklart sluta med kollaps

Fredrik Sjöshult: Säpos offensiv mot de tre imamerna unik, ska ställas i relation till att terrorstämplade Rinkebybaserade Ali Berzengi trots utvisningsbeslut 2005 och befarad kommande terrorhandling är på fri fot med anmälningsplikt fyra gånger i veckan, skälen att ta Fekri Hamad i Västerås, Abo Raad i Gävle och Hussein Al-Jibury i Umeå i förvar måste vara allvarligare

Lars Anders Johansson: Det finns ännu 1 000 släktgårdar i Sverige, har motstått trycket att bli kuggar i socialdemokratiska maskinen, självägande bönder föraktas av vänstern för sin autonomi, motviljan yttrade sig under kommunismen i kollektiviseringar och deportationer, i Sverige i flyttlasspolitik och föraktfullt tonläge mot landsbygdens folk

Glenn Harlan Reynolds: Privat rymdfart och raketer som kan återanvändas möjliggör sänkta kostnader och ny era i utforskningen av rymden, kan öka våra överlevnadschanser och vår frihet, enligt Robert Zubrins "The Case for Space"

Lars Anders Johansson: Polisen trakasserar fotbollssupportrar och skötsamma vapenägare men låter gängkriminella härja fritt, myndighetsaktivism och dåliga prioriteringar undergräver förtroendet för rättsstaten

Ronie Berggren: Europa förvaltar den grekiska demokratiska idén som nu hotas av en invasiv konkurrerande islamisk civilisation, västvärlden måste vakna ur sin slummer då hela den västerländska civilisationen står på spel

Patrik Engellau: Mattias Svenssons påstående på DN:s ledarsida att jag skulle föreslagit ståndrätt mot Fredrik Reinfeldt felaktigt, jag skulle aldrig förnedra mig till att föreslå något så dräggigt, Svenssons information hämtad ur förfalskat citat från 2,5 år gammal Björn af Kleen-artikel i DN om Östermalmsbor

Brendan O’Neill: Den som tvivlar på att miljörörelsen håller på att förvandlas till en sekt bör titta närmare på Greta Thunberg, den apokalyptiska rädslan i hennes ögon och den monotona rösten skapar kuslig känsla och påminner om 1600-tals predikanter som talade om den helveteseld som sades vänta församlingsmedlemmar som ej ville ange sina häxor – Greta ett av miljontals barn som pumpats med rädslor i syfte att tillgodose vuxengenerationens sadomasochistiska djupa självförakt

Barry Brownstein: Dagens amerikanska studenter förespråkar samma begränsningar av människors frihet som stipuleras i det kommunistiska Kinas konstitution, jag föreställer mig min student från Shanghai – som 1999 insåg att källan till en nations framgång är individerna, inte staten – skrikandes "Har ni någon som helst insikt i vilka svårvunna friheter som ni kräver att få ge upp"

Jan Emanuel Johansson: Gymnasielagen ett haveri, om politikerna visat någon respekt för asylrätten och solidaritet med människor på flykt hade de utan asylskäl utvisats först, istället stiftade man en lag som uttryckligen gör motsatsen, politikerna är släpphänta, maktkorrumperade och rädda, gymnasieamnestin kommer göras permanent, vi får nu försöka laga efter läge och se till att inte upprepa misstaget

George Monbiot: Nyliberalismens försök att kombinera marknad och offentlig sektor har skapat en totalitär och ineffektiv ordning, precis som Ludwig von Mises varnade för redan 1944

Fredrik Haage: Konservativa har att förvalta arvet från den västerländska kristenheten, pseudoreligiös klimatalarmism och myrdalska daghem riskerar dikeskörning

Robin Tilbrook: Storbritannien lämnade EU den 29 mars då Theresa May inte hade något mandat att anhålla om att datumet för utträde skulle skjutas fram, English Democrats begär en lagprövning hos High Court i syfte att förklara Brexit ett faktum

Gunnar Sandelin: Den demografiska förändringen fortsätter oförminskat, personer med utländsk bakgrund ökat till 29 % drivet av ökad invandring, personer som utvandrat oftast svenska medborgare, massinvandringen ett skenande tåg med nya asylskäl som utsatthet, sjukdom, skörhet, och klimatflyktingar som i princip kan appliceras på nästan vem som helst

Jan Tullberg: Socialdemokraterna förvandlas från svenskt arbetarparti till muslimskt bidragsparti, motsägelsefulla och icke-kompatibla åsikter mellan klientgrupper hanteras genom segmentering och bortfallet av arbetarröster genom invandring, riskfylld strategi på lång sikt då underlaget för muslimskt parti växer

Skattebetalarna: Elskatten fyrdubblad under tjugo år, hälften av elräkningen idag skatt, politiker söker flytta fokus till elnätsbolagens avgifter men talar tyst om att elskatten för villaägare höjts med 1 400 SEK på tre år, skatt på grön el nästan lika hög som skatt på bensin

Glenn Greenwald: Rysslandsutredningen mot Trump det sorgligaste mediespektaklet jag någonsin sett och en total bluff som skapar misstro mot media, magstarkt av USA att anklaga andra länder för att lägga sig i demokratiska val

Wilhelm Douglas: Fordonsregistret borde inte vara offentligt, blir uppslagsverk för kriminella, bilbrottsligheten förvisso minskande men våldsammare och mer utstuderad

Polisen Fredrik Marklund: Sverige påminner om en krigszon och ett land med knarkkarteller, hårdare och längre straff måste bli praxis som steg ett för att få gärningsmännen från gatorna – är de inlåsta kan de inte skada fler personer

Csaba Bene Perlenberg: Såvida Christian Sonesson ej är på väg att utropa Den fria och självständiga Republiken Staffanstorp är utspelet om att ej bistå med försörjningsstöd, bostad, vuxenutbildning och samhällsservice sämsta formen av populistsignalering, låt oss prata högt om Sonessons allvarliga radikalisering

Pelle Zackrisson: Christian Sonessons (M) osvenska populistpolitik i Staffanstorp stör tyckareliten innanför Stockholms tullar, prioriterar egna kommuninvånarna oavsett vad moderpartiet tycker, de som hänger upp sig på teknikaliteter har inte förstått poängen med signalpolitik

Fanny Nilsson: Landstingen lägger pengar på kommunikatörer och administratörer men accepterar brist på sjuksköterskor och läkare, Region Kronoberg har större kommunikationsavdelning än SAS Sverige och IKEA, managementfolket äter upp verksamheten inifrån

Elsa Widding, Erik Lundqvist: Klimatmodellerna från IPCC överskattar uppvärmningen på grund av felaktiga modeller, bekräftas av verkliga mätningar – inget vetenskapligt stöd för panik

Ronie Berggren: Klimatalarmism vår tids sekulära sekterism som måste bekämpas, miljöfrågor måste hanteras eftertänksamt och inte revolutionärt

Vox Day: Dåden i Christchurch är uppenbart gjorda under falsk flagg med det suspekta "manifestet" där vältränad australiensare utför terrordåd inspirerad av Breivik för att försvara amerikaners rätt att bära vapen, media gick som förväntat till storms mot nationalistiska strömningar i västvärlden

Jens Ganman: Malena Ernman har en fascistisk syn på sina åsiktsmotståndares rätt att yttra sig, klimathotet är en sublimering av hennes familjs egna problem, boken "Scener ur ett hjärta" är en inblick i den vita medelklassens ekokammare

Ernst Robert Almgren: Sex and the city en serie om kvinnor som längtar efter traditionella män, huvudkaraktärerna använder snälla killar som sexuellt tidsfördriv medan de längtar efter framgångsrika maskulina män och äkta kärlek, visar även att män inte dras till promiskuösa kvinnor

Eddie Omar: Den klassiska herrstilen enligt vänstern en symbol för det vita patriarkatet, att vara normal idag är att klä sig propert, vara kortklippt, äta kött istället för soja och inte skämmas för sin heterosexualitet

Håkan Ljunggren, Ordförande Nordiska Asa-samfundet: Svenska skolan ett led i att förstöra Sveriges kulturarv, asatro räknas ej som en religion jämbördig med abrahamitiska religioner samt hinduism och buddhism, pågår en konstant indoktrinering för att minska kopplingen till vår urtro och våra rötter

Tom Blomström: Svenska förskolan okontrollerat experiment på barns psykiska hälsa, främjar könsdysfori och motarbetar barns instinkt att lära sig om roller och sin naturliga identitet

Eric Kaufmann: Populistiska revolten kan endast avstyras genom att väljare som föredrar ordning, trygghet och igenkänning får sina behov tillgodosedda och inte offrade i den radikala samhällsförändringens namn

Fnordspotting: Terrordåd mot rhodesier och Mugabes av Sverige delfinansierade skräckvälde accepterades av väst då offren var av europeisk härkomst, afrikansk nationalism självklar del av progressivt tankegods och undantas från exemplen när man varnar för nationalismens faror

Dan Korn: Flygskammen är rent hyckleri, bättre få folk att skämmas för sin skam, då minskar åtminstone hyckleriet

Keiichiro Azuma & Akiko Yoshinaga: Myten om Kinas ekonomiska under är över, landet på väg mot ekonomisk kollaps, nybyggda lägenheter säljs under självkostnadspris, bilförsäljningen faller och tech-företag skär ner, risken inte någon svart svan utan problemen har varit kända sedan länge, kommunistpartiet har förvärrat snarare än avhjälpt den kommande krisen

Grön Ungdom: Det är svenskarna som inte vill integrera sig, nationalchauvinism bakom dolda krav på assimilation – men globalismen kommer fortsätta!

HAX: Rösta på mig i EU-parlamentsvalet för en EU-kritisk reformagenda, decentralisering och verkan för ett mellanstatligt samarbetsorgan som inte strider mot medborgerliga fri- och rättigheter

Vox Day: J.B. Burys argument för yttrandefrihet bygger på falska premisser, ofta citerade Erasmus är tagen ur sin kontext och är förespråkare av absolut kungamakt, ingen manifesterad logik bakom påståendet att yttrandefrihet är en rättighet

Joakim Broman: Sanslösa 27 miljarder SEK går varje år till företagsbidrag varav 10 till 13 miljarder utgörs av statligt riskkapital, fortfarande inga belägg för långsiktiga resultat, bidragskranen måste stängas av

David Marsanic: Samhällets kulturella sönderfall beror på bristande individuellt ansvarstagande, att emulera våra förfäders uppbyggliga och naturliga institutioner och instinkter från tiden före statens uppkomst vägen framåt

Daniel McCarthy: Libertarianer minst lika suicidala som vänsterliberaler, den ekonomiska kris de fokuserar på kommer att föregås av politiska och kulturella som utgör större hot, skattesänkningar och avregleringar otillräckliga eftersom marknaden är beroende av civilisation och nation

Jonna Jinton: Långsam och plågsam väntan på besked ifall Sveriges största vindkraftspark ska byggas runt oss i natursköna Grundtjärn känns som psykisk tortyr, Moderaterna och Socialdemokraterna i Sollefteå kommun har brutit sina vallöften om stoppade byggplaner, nu står vårt hopp om bevarandet av den vackra norrländska naturen till Vänsterpartiet

Robert Kajiwara: Amerikanska militärbasbygget på norra Okinawa stärker befolkningens självständighetsönskan, urbefolkningen har länge varit emot bygget och byggtillstånd har dragits in utan respons från Japan eller USA, mindre än halva befolkningen nöjda med att vara japansk prefektur

Ronie Berggren: Sveriges ansvar att städa i den värld "vi" stökat ned, landets egna jihadister måste interneras, svenskt Guantánamo behövs

Blanche Jarn: Problematiskt med skolans maktförskjutning från lärare till elever där skolor bötfälls för lärares rimliga ingripanden, närmare fyra av tio lärare hotats med anmälan och endast 44 % av niondeklassare känner sig trygga i skolan, lärare bör självklart visa hänsyn till elever som sköter sig och avlägsna ohörsamma

Vox Day: Demokraterna är i slutfasen till att bli ett fullbordat mångfaldsparti, Republikanerna vägrar mot bättre vetande att bli ett parti för vita, men även de värdesignalerande bekräftelsesökarna kommer vinnas över med tiden när valet står mellan civilisation och våldsam konfrontation med desperata socialister

Dennis Andersson: Polisens politikerstödda aktivism avseende att skapa egna regler för vapengodkännande och ytterligare vägar för att runda regelverket hotar demokratin, socialdemokraternas förslag innebär 180-graderssväng gentemot vallöften och omöjliggör i praktiken internationell tävlan inom dynamiskt sportskytte i såväl Sverige som för svenska sportskyttar utomlands

Dana Pourkomeylian: Att man fritt kan återvända till Sverige utan någon konsekvens efter att ha rest för att ansluta sig till IS-terroristerna är en politisk och rättslig skandal, nuvarande lagstiftning tandlös och har inte resulterat i en enda fällande dom sedan 2016, vårt enda hopp är tribunaler på plats med uppbackning av det internationella samfundet likt tribunalerna i Rwanda och forna Jugoslavien efter folkmorden