Opinion

Opinion

Richard W Orange: Sverige ledande i jämställt föräldraskap, leder till mindre testosteronstinna fäder som pratar bebisspråk och intresserar sig mindre för resursanskaffning och hierarkiklättring  

Leif GW Persson: Skjutningar i självförsvar kommer bli vanligare i takt med polisens tillbakadragande – hade själv skjutit i situation som då en nu dömd 69-åring sköt två beväpnade bröder till döds på sin tomt i Vallåkra 

Fredrik Gunnarsson: Region Västerbotten rättsosäkert då man söker projektmedel av sig själv, nepotism och mobbing av oliktänkande förekommer, blev själv socialt utfryst efter att jag framfört kritik 

Evolutionist X: Demokrati är västs religion – imperialistiska krig bedrivs för konvertera folk till demokrati, inte kristendom, samtidigt som kristna slutat passionerat missionera för sin religion på hemmaplan 

Mike Shedlock: Inte alls säkert att i grunden socialistiska Le Pen förlorar mot vem hon än möter i andra rundan, tar allt mer mark mot förmodliga huvudrivalen Fillon och kan gynnas av de många motkandidaternas strid mot varandra 

Anna Carlstedt: Kommunernas behov av kunskap för att motverka våldsbejakande extremism stort, propaganda som sprids på nätet spelar allt större roll, konservativa föreställningar gällande könsroller lockar unga till våldsbejakande miljöer 

Guido Alfani: Endast världskrig och digerdöden har utjämnat inkomstskillnader sedan år 1300 

Brad Birzer: Min katolska anarkism motiveras med tidiga kyrkans stora skepsis mot staten, historisk förföljelse av kristna, kyrkans tradition att sätta familjen i centrum samt att dygd endast uppnås genom frivilligt individuellt handlande 

Fionn O'Fearghail: Bibeln prisar individen och grupper av individers inherenta olikheter, går emot nutida tolkning och diskurs där jämlikhet och mångfald är de högsta värdena 

Glenn Reynolds: Skräck för vanliga amerikaner tilltar i USA:s härskarklass efter Trumps valseger 

Artur Hulu: Småslöseri upprör eftersom vanligt folk kan relatera till det, SSU-ordförandes taxiresa väcker mer känslor än Nuonaffären och skadlig politik 

Tom Jay: I vår postkristna värld är insikter från de ädla antika hedningarna allt mer relevanta – deras självklara närhet till det gudomliga, bönen samt naturens nycker värda för vår neurotiska samtid att ta till sig 

Stefan Molyneux: Hedonistiska ateisters iver att riva sönder traditionell religion utan eget alternativ som ger folk anledning att följa moraliska regler förstör västvärlden [video] 

Theodore S Weaver: Global och omedelbar informationstillgång och felaktig uppfattning om kristen pacifism skapar pornografisk välgörenhet där det lokala offras och omsorg om det onda överställs den om det goda 

Linh Dinh: Vietnam har på strax över 15 år anammat västlig kultur med snabbmat, multikulturalism, prideparader och rapmusik – fortsatt auktoritära staten insett att popkultur och dekadens är dess främsta allierade, ej en fiende 

Brandon Adams: Biblisk förståelse av staten som rättmätigt instrument för rättskipning bör ej begränsas till Romarbrevet 13, Bibeln i sin helhet förordar privata rättsväsenden förankrade i de lokala samhällena 

Svenskt Näringsliv: Föreslagen finansskatt drabbar 300 000 företag, ej avdragsgill 15 procent skatt på lön slår även mot företag utanför finanssektorn, missvisande att tala om bankskatt 

James Bovard: Trump måste avslöja Obamas maktmissbruk och offentliggöra dokumenten om bombningar i sju länder och finansiering av terrorgrupper 

Elder of Ziyon: Mahmoud Abbas inleder trettonde året på sin fyraårsperiod som president, påstås vara en fredens man men är en diktator som stöttar terror 

HAX: Borgerlighetens civiliserade fasad på väg rämna som reaktion på nutida stolligheter, vänsterns hämningslösa idioti och ansvarslöshet drivande i utvecklingen, politiska oppositionsbristen förödande 

Charlotta Mellander: Fler systembolagsanställda än poliser i närmare häften av Sveriges kommuner 

Ron Capshaw: Christopher Hitchens gjorde logisk resa från konservativ marxism till libertariansk trotskism 

Joel Kotkin: Kalifornien blir land för åldrande rika och deras betjänter, kombinerar vänsterdominans med hög andel fattiga, isolerat från övriga USA 

Ella Whelan: Bistånd gör ingen nytta utan är mest till för att politiker ska plocka poäng, ville de verkligen utrota fattigdom skulle de inte begränsa utvecklingsländers användande av fossila bränslen 

Erik Svansbo: Politikerförakt rimligt då det är omoraliskt att ta människors pengar mot deras vilja och att göra sig god på andras bekostnad, föraktet en fingervisning för berörda att göra rättning 

Lars Lustig, Micael Säll Lindahl, Katarina Eriksson: Dags att avskaffa posthemligheten, brev kan innehålla narkotika 

Lars Åberg: Malmö har fler offentliga kommunikatörer fokuserade på att putsa på bilden av staden än journalister som vill granska makten 

Markus och Malcom: Högerradikale Daniel Fribergs orealistiska fäbless för traditionellt familjeliv en tidstypisk reaktion på en verklighet i ständig förändring [podcast] 

Joel Kotkin: Arvet efter Obama föga hedrande – sämre rasrelationer, svag ekonomisk återhämtning där medelklassen förlorat, fördubblad statsskuld, tragiskt misslyckande i Syrien, förödande valförluster för hans parti  

Anton Stigermark: Inget skrämmer vänstern mer än gestaltning av symboler av styrka och skönhet i popkultur, högerns tvåfaldiga uppgift är att lyfta fram en djupare, reaktionär mening i moderna verk samt skapa en parallell modern kultur, inte stå vid sidan av processen 

Glenn Greenwald: Artiklar om att ryska hackare har penetrerat det amerikanska elnätet överdrivna och tendentiösa 

Theodore S. Weaver: Mannaförbund grunden för framgång, frälsning och starka samhällen – män bör upprätta dessa för allas överlevnad 

George Panichas: Sport i dagens USA att betrakta som sekulär avgud och ersättningsreligion – atleticism ges vördnad, arenor är kyrkor, publiken församlingen 

Ann Heberlein: Ärkebiskop Jackelén blundar för Svenska Kyrkans problem, föredrar att mysa i medierna framför att göra något åt medlemstapp och ta ställning mot förföljelser av kristna 

Widar Andersson: Alarmerande att Socialdemokraterna anammat vänsterteologers räknemetoder, inga vinster att hämta hem från välfärdsföretag, med företagen försvinner nämligen också vinsterna 

Patrik Strömer: Min förhoppning att 2017 blir året då vi diskuterar vad staten egentligen är – ett våldsmonopol med beskattningsrätt 

Rex Jones: Istället för att attackera rätten att bära vapen borde staten subventionerna skytte [video] 

HAX: Oförvånande att invandrare inte integreras då Sverige är extremt, obegripligt, ängsligt och analt, ett land som kan driva vem som helst till vansinne 

Victor Davis Hanson: Den mänskliga naturens likformighet grund för klassisk utrikespolitik, Obama har gjort världen farligare genom att ersätta psykologisk insikt med infantil narcissism och fokusera på moralism snarare än maktbalans 

Företagarna: Curlandet gör barn oanställningsbara, föräldrar och elevers skyldigheter undanträngda till förmån för ensidiga rättigheter, bidragande faktor bristande respekt hos föräldrar 

Jan Jörnmark: Stora subventionsprogram har för lång framtid stört svensk bostadsmarknad 

Michael Krieger: Kriget mot visselblåsare visar att vi lever i en rutten tid där de som kämpar för frihet sätts i fängelse, USA:s regering bryter mot konstitutionen oavsett parti vid makten 

North Carolina är ej fungerande demokrati, gerrymandering och hinder mot röstning placerar delstaten i paritet med Kuba och Sierra Leone, enligt Electoral Integrity Project 

Anders Björnsson: Samhällets eliter borde visa större måttfullhet och ädelmod, deras dekadens bryter upp samhällskontraktet 

Erik Lakomaa: Oklarheter i nya förslaget till vapendirektiv, skrivningen om stora magasin till halvautomater kan tolkas som att man begår vapenbrott om man stoppar i fel magasin 

Titus Quinctius Cincinnatus: Jämlikhet självdestruktiv fars, naturlig aristokrati måste förbereda sig för att ta större plats genom välbalanserad strävan efter att förbättra ande, själ och kropp  

Julian Borger: Mordet på Andrej Karlov kommer föra Ryssland och Turkiet närmare varandra, kommer skylla på tredje part 

Jacob Bohlin: Lejonkungen uppbygglig berättelse som tagen från Hoppe, monarken Mufasas välmående minimala stat ersätts av Scars svältande jämlikhetsstyre, sedan av Simbas naturliga aristokrati 

William S Lind: Lokalism nödvändig motkraft till globalistiska systemet och dess inbyggda svagheter, lokal milis och självförsörjning skapar trygghet när världsomfattande nätverk riskerar kollapsa 

Isac Boman: Humanismen envis strid mot verkligheten, behöver genomgå reformation till samhällsideal grundat på naturens lagar och faktiskta förutsättningar samt positiv syn på ojämlikhet för att förbli relevant 

Theodore S Weaver: Hybris är bjälken i högerns öga, anammande av ödmjukhet som medelväg mellan högmod och självdestruktivitet nödvändig väg framåt 

Bob Neighbours: Anarki naturlig följd av kristen tro, att all statlig verksamhet är slaveri tydligt i Första Samuelsboken 

Christofer Fjellner (M): SD röstar konsekvent för högre tullar i EU-parlamentet, ställer särintressen före konsumenterna 

Lars Adaktusson: Wallström enda utrikesministern i EU som är persona non grata i Israel, till och med israeliska socialdemokrater önskar hennes avgång 

Den spontana världsordningen: Svenska maktskiftens oblodiga natur en konsekvens av svensk kultur, demokratin inte nödvändig för fredliga maktövergångar  

Patrik Eriksson, Greenpeace: Biodiesel med palmolja värre för miljön än helt fossila bränslen 

Johan Westerholm: Muslimers förhållande till nationalstaten anledning till 1 400 års krig i Mellanöstern, Koranen anses övertrumfa alla försök till statsbildning, politisk islam på frammarsch i Sverige 

Noel Grima: Vi malteser kunde aldrig tro att vårt EU-ordförandeskap skulle innebära att leda en utdragen begravning över fallna ideal där de stora pjäserna gör uppror 

Rod Dreher: När både ortodoxa och katolska kyrkan är i schismliknande konflikter understryks vikten av bygga lokala församlingen än mer 

Joakim Andersen: Turchins teori om gruppsolidaritet och imperiers uppgång och fall skiner ljus på vår samtid som präglas av konkurrensen mellan olika eliter och växande ojämlikhet  

Agnes Wold: Varningarna för hormonstörande kemikalier i vår vardag saknar stöd i forskningen och bygger på en kontroversiell hypotes om att gränsvärden inte kan sättas 

John Marquardt: Idag bortglömt att flesta indianstammarna stod på Sydstaternas sida i självständighetskriget på 1860-talet, var också svikna av federala staten och hade i vissa fall adopterat traditionell sydstatlig livsstil 

Pat Buchanan: Trumps utnämningar av kontroversiella herrar som Pruitt, Bannon och Sessions bryter med liberala ortodoxin, som verkar vara döende trots att den ivrigt vidhålls av eliterna 

Charlie Peters: Förbud mot icke önskvärda åsikter kontraproduktivt, försämrar möjligheten att ifrågasätta argumenten, leder till att fler håller kvar vid det de alltid trott på 

Frihetliga ögat: Omställningsrörelsen kan lära sig decentralisering och autonomi av libertarianismen, cementerad politisk identitet förhindrar nytänkande 

Christopher Morrissey: Trump samtidens Marius, för undvika caesarism bör amerikaner överväga högtoryism – bortglömd tradition som betonar avpolitisering, försiktighet, maktdelning, klassiska studier, gemenskap 

Daniel Lattier: Autodidaktiska traditionens undergång illustrerar kulturens förfall, få skaffar sig klassisk bildning trots att den aldrig varit mer tillgänglig – samhället belönar orderföljare, inte självständiga tänkare 

Mohamed Omar: Som muslim saknade jag julfirandet, islams högtider underlägsna kristen nordgermansk jul 

Phil Arena: Om USA under Trump slutar vara världens polisman kan vi vara på väg mot ett tredje världskrig, oförsiktig isolationism kan innebära stora problem för amerikanska allierade 

Stefan Molyneux: Införandet av att svära trohet till flaggan försök att reformera amerikansk patriotism, byter grundarnas frihetliga ideal mot dyrkande av staten [video] 

Skattebetalarna: Saknas framsynt reformvilja i skattefrågor, regeringen har höjt skatteuttaget med 60 miljarder trots mängder av besparingsmöjligheter inom kommuner, landsting och regioner 

Ryan Landry: Trump och Putin inte Karl den store men alltjämt exempel på maskulin motreaktion mot den feministiska globalismen som skapat en vek och dekadent värld  

Matthew Reece: Neoreaktionärer har rätt i demokratikritiken, men fel ute i hyllandet av monarki, som är förlegat system utifrån dagens teknologi och som bygger på centralplanering – reaktionär libertarianism bättre alternativ med sitt fokus på uppbyggnad av svarta parallella strukturer och marknader 

Lars Vilks: En manual för dagens språkspel skulle underlätta mänsklig samvaro, de snabba förändringarna i acceptabelt språkbruk fascinerade men svårnavigerade 

Johan Segerberg: Lagförslag om att stoppa hemkörning av alkohol slår fast att bortfallet av skatteintäkter kommer täckas upp av ökad försäljning på Systembolaget, indikerar att det är monopolet som skyddas framför folkhälsan  

Daisy Luther: Vänstern i USA har stulit julen, märks särskilt tydligt på landets universitet där många lanserar politiskt korrekta instruktioner kring firandet – även explicit kristna universitet sveps med 

Jens Rydström: Svenska prostitutionslagstiftningen reglerar frivilligt sexarbete och ofrivillig människohandel på samma sätt, svensk tradition av social ingenjörskonst bakom fokus på stigmatisering av köpare istället för sexarbetares rättigheter att bestämma vad som är bäst för dem 

Johanna Nylander: Många politiker ser beskattning av medborgarna som en rättighet istället för ett nödvändigt ont, skattehöjningar en huvudfråga sedan rödgröna regeringen tog över 

Johan Westerholm: Mikael Sandströms avbön för Alliansens invandringspolitik perfekt positionerad, påstpår sig vara en betraktare vid sidan av, oförmögen att förstå vad han var delaktig i 

Mattias Bengtsson: Sara Skyttedal renommésnyltar på Centrum för rättvisa genom att lova donera pengar till dem, framställer sig som martyr mot så kallade PK-etablissemangets DN i alternativhögeranda, borde istället betala för att få sitt upphovskyddade material publicerat 

Anna Ekelund Nachman: Inför abortsköterskor, bättre för både patient och sjuksköterska om yrkesvalet är av helt fri vilja 

Niklas Wykman (M): Castro lämnade jorden som en av mänsklighetens största brottslingar, hans vidriga samhällssystem lever vidare 

Tidigare feministen Cassie Jaye bakom dokumentären The Red Pill anser idag att feminism motarbetar män, diskriminering sker regelbundet 

Tara McCormack: Bilden av att kaoset i Syrien orsakats av västerländsk passivitet direkt felaktig, amerikanskt och europeiskt stöd till islamister anledningen till konfliktens fortlöpande 

Magnus Ranstorp och Peter Hyllengren: Radikala islamistiska miljöerna i Sverige en treenighet bestående av takfir-jihadistiska ideologer, kriminell insamlingsverksamhet samt enskilda nyckelpersoner som arbetar med radikalisering, miljöerna finansieras bland annat med skattemedel 

Noemie Emery: Vänsterns utlovade raskrig uteblir när minoriteter gifter in sig vit majoritet som i sig är mix av mestadels anglo-ättade samt europeiska minoriteter 

Anders Ågren: Rödgrönrosa majoritet i Umeå röstar ned förslag om kartläggning av hedersrelaterat våld i kommunens skolor, beslutar samtidigt ersätta beteckningen tjänsteman med tjänsteperson i kommunala handlingar 

Shikha Dalmia: Demonetarisering genomförd av Indiens premiärminister kommer att konfiskera privata förmögenheter, leder landet in på vägen till träldom 

Lennart Bengtsson: Finns knappast en generaldirektör eller annan hög tjänsteman som får sin tjänst baserat på kompetens eller relevant erfarenhet idag, ändå framhävs ofta Sverige som ett land med låg korruption 

Ryan Landry: Vetenskaplig debatt mellan arv och miljö avslutad men vänstern fortsätter hävda avgörande skillnader mellan skolor för att appellera till mindre begåvade väljargrupper 

Frihetliga ögat: Festivalens arbetsmarknad av volontärer lyckas fånga upp även socialbidragstagare och missanpassade, sinnebild för en fri marknad och kontrast mot basinkomstens passivisering 

Joakim Andersen: Rasism språkpolitiskt plastbegrepp som bygger på projicering och bör dekonstrueras, central byggsten i idébygge som omöjliggör hederliga diskussioner 

Professor Peter Singer: Sexarbete relativt ofarligt, givande och välavlönat, då efterfrågan inte kommer att försvinna bör det legaliseras i enlighet med deras och Amnestys vilja 

Malin Lernfeldt: DO har tappat kontakten med verkligheten, myndigheten går religiösa fundamentalisters och kränkhetsmaffians ärenden 

Malcom Kyeyune: Låg politisk organisering får vänstern att prioritera gruppers representation framför omfördelningspolitik och arbetsvillkor, verkar tro att vissa har telepatisk förmåga att känna av vad andra individer i en grupp tänker 

Annika Wallenskog: Skattebetalarnas påstående att kommunsektorn slösar med skattepengar kan medföra att människor blir mer kritiska till kommunernas förmåga att bedriva sin verksamhet, retoriken kan leda till att Sverige blir mer som andra länder där viljan att betala skatt är låg 

Smålandsposten: Centerpartiets ambition att tona ned sin linje i flyktingfrågan cyniskt försök till röstmaximering 

Frihetliga ögat: Vurmen för basinkomst bygger på okunskap om skatternas omfattning och fjärmande från arbetsmoral och liberala värderingar 

Silkie Carlo: Nyligen genomröstade Investigatory Powers Act det mest inkräktande systemet som någon demokrati någonsin haft, dussintals myndigheter ges tillgång till all information om vad medborgare gör online 

Martin Moraeus: Argument bör baseras på känslor, etik, världsåskådning och religion då faktabaserade argument i själva verket oftast är förklädda åsikter