Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Sojla Sahar: Turkiets politiska strategier där man ämnar återta tidigare kontrollerade landområden och avvisar västerländskt inflytande till förmån för islamiskt medvetande visar på neo-ottomanska drömmar där Turkiet står som ett nav i globalt islamiskt uppvaknande

Sylvi Listhaug: Statsminister Erna Solberg legitimerar den svenska typen av förortskravaller som nu kommit till Norge när hon letar ursäkter för våldet och går till attack mot islamkritiska organisationer som kritiserar beteendet, viktigt för yttrandefriheten att medborgarna känner att polisen har politikernas stöd när dessa ska skydda människor som uttrycker obekväma åsikter (norska)

Hunter Wallace: Modernitetens obskyra förenande av hyperindividualism och nedrivande av normer för att skapa en social gemenskap med förtryckta grupper kommer att vara en oupphörlig konflikt, massorna behöver mening och en känsla av gemenskap vilket endast kan uppnås med enhetlig kultur och en stabil social ordning

Andreas Magnusson: Människor med skrivsvårigheter blir Sverigedemokrater för att de är arga på invandrare som skriver bättre än de själva och politiker som säger saker de inte förstår, önskar att de slapp behöva försöka analysera komplicerad fakta och drömmer om en alternativ tidslinje utan öppenhet vilket hade satt stopp för innovationer som flygplan och internet

Peter Hitchens: Samma personer som orerar om BBC Proms underkastar sig masktvång, husarrest och påtvingad familjeseparation utan ett pip, en äkta patriot vet att det som gör oss framstående är århundranden av frihet och en stat under våra fötter, inte över våra huvuden – Never shall be slaves har vi britter numer svårligen rätt att sjunga, oavsett om BBC tillåter oss eller inte

Ryan Landry: Amerikansk secessionsrörelse som delar upp landet i mindre entiteter utifrån traditioner, kultur och etnicitet där städer fokuserade på att fysiskt avlägsna problemgrupper skulle ge starkare lokal gemenskap vilket även skulle hindra framtida sammanslagningar

Helena Edlund: Jag upptaxeras och krävs på 214 880 kr för swish-bidrag trots tydlig deklaration om att bidragen är en gåva, staten använder skatteverket för att komma åt kritiska röster

Cissi Wallin: Föräldraskap handlar om kärlek och gränssättning och går att lösa på intuition och med hjälp av erfarna släktingar, är inte en uppgift som behöver överteoretiseras med avancerade metoder och böcker

Grön ungdom: Terrorstämpla Nordiska motståndsrörelsen då de inskränker människors rätt att yttra sig, vi tror på yttrandefrihet, organisationsfrihet och vår mest bärande grundpelare är de demokratiska principerna

David Strömberg: De som i Sverige fått makten och på riktigt vill skapa förändring behöver så fort som möjligt dra in skattefinansieringen av den djupa staten

Lars Wilderäng: Facebooks skattesubventionerade serverhall i Luleå exempel på nykolonialismens era där svenskarna på sin höjd kommer att få städa toaletterna åt de höga herrarna från de profiterande företagen, av Business Swedens påstådda 30 000 arbetstillfällen skapades endast 56 vaktmästartjänster, övriga experter flygs in från utanför EU samtidigt som de blåsta kommunerna planerar för nya bostäder och internationella skolor åt den utländska personalen, inte ens facken vågar bråka trots att kollektivavtal förvägras

Emanuele Lugli: Målarböcker för både vuxna och barn har en mörk sida då de är utformade för att träna målaren att hålla sig inom av andra uppsatta gränser och ramverk vilket leder till ett tamt liv med begränsad förmåga till framtidsbyggande

Derek Bered: Synen att depression beror på kemisk obalans farlig då den ger bilden av att tillståndet ligger utanför den drabbades kontroll och ger mer tilltro till medicinering än psykoterapi vilket behandlar underliggande orsaker

Henry Delacroix: Vänstern bördig jord för kultmentalitet då man förlorat sin religiositet men ej spiritualitet, karismatiska ledare med enkla budskap, droganvändning och yoga fyller det identitetssökande, spirituella hål dyrkande av vetenskap inte kan ge

Klaus Bernpaintner: Den stora mängden väderkvarnar på Öland konsekvens av allmogens ansökan om skattebefrielse 1697, lämna allmogen i fred och sänk skatterna så kommer välståndet som ett brev på posten

Daniel Greenfield: Ingen fördel för skattebetalare när staten kompenserar sitt intäktsbortfall på grund av covid-19 med att höja skatter för att hålla skolor stängda och sluta finansiera polisen, vore bättre för skattebetalarna att sluta finansiera staten och själva finansiera lokala aktörer för skolor och räddningstjänst

Lars Wilderäng: Kommunalisera bolagsskatten så att den dras där verksamhet bedrivs och kan användas lokalt och jämna ut klyftor mellan stad och land, meningslöst att skatten dras nationellt för att sedan omfördelas

Itamar Fleishman: Israeliska skattebetalare ska inte behövs behöva bekosta judisk diaspora i andra länder även om det leder till assimilation och utländska judar ska inte ha något att säga till om i Israels politik

Michael Rubin: Erdogan riskerar freden med Grekland för att fullborda sitt mångåriga projekt att omintetgöra Lausanneavtalet som gav grannlandet rätt till värdefulla naturresurser, drivs också av ambition att gå till historien som militär erövrare och överträffa Kemal Atatürk

Amish Raj Mulmi: Nepals auktoritära försök att bevara regnskogen ej förenligt med urbefolkningens levnadsvanor och naturliga samspel med naturen, behövs decentraliserad modell som tar hänsyn till lokala djurlivens skyddsbehov

Dan Forslund: Var man bör utforska sitt mörka skuggjag för att finna dualismens ytterligheter, manlighet uppnås av förståelse för de inneboende mörka krafter som vanligtvis är förbjudna men som kan låsas upp för att rädda din familj, hjälpa din stam eller utkämpa ett krig

Ricardo Duchesne: Vita män är den mest hatade gruppen eftersom de står för nästan alla stora bedrifter i mänsklighetens historia, skapade alla ämnen som studeras vid världens universitet, var de största tänkarna, konstnärerna, statsmännen och upptäckarna

Stephen Montemayor: Boogaloo-rörelsen förvisso inte del av vit-makt-sfären, men ändå otäck då den är anti-stat, anti-polis och förespråkar anarkokapitalism, medlemmarna vältränade, välbeväpnade och väl förberedda på samhällskollaps, kan samtidigt sympatisera med Black Lives Matter-rörelsens avsky mot polisen och beskydda småföretagare från plundringar

Luka Jukic: Ryssland omvärderar sin historia för att omvandla multietnisk federation till nationalstat, är trots sin storlek i samma position som små östeuropeiska länder som söker nationell identitet

Boris Benulic: Överheten inleder slutoffensiven på kulturkriget mot manlighet, tvåsamhet och sunt föräldraskap, avgörande slaget att vänta inom tre år där slutmålet är den vite mannens oförmåga att reproducera sig

Joakim Andersen: Djurhållningen kring sekelskiftet mer omsorgsfull än städernas borgare utmålat den som, enligt Niklas Cserhalmis avhandling, förhållningssättet till djuren närmast feodalt, där hårt arbete under visst beskydd förväntades

Johan Simu: Alla till höger om Annie Lööf ser sin tid på Internet lida mot sitt slut, utfrysningen och det digitala nederlaget kommer bli totalt i och med det vakna kapitalets makt över nätet, för den minsta vedergällningen bör var man åtminstone nyttja vårt sista motståndsmedel – att diskriminera bolagen finansiellt och bojkotta dem

Guy Birchall: Progressiva väckelsen slår nya rekord när Kindness Yoga Studios i Denver, Colorado tvingas stänga trots könsneutrala toaletter, yogakvällar enbart för färgade, LGBTQ+ -cirklar och valfria donationer för att inkludera mindre bemedlade, beskylls för otillräcklig välvilja mot minoriteter, VD:n börjar gråta, anklagas för att utnyttja ledsnad i vitt maktsyfte, ägaren Patrick Harrington krälar i stoftet, säger att hans privilegium kan ha gjort honom blind

Rysk-ortodoxe fader Joseph Gleason exkommunicerar medlemmar, aktivister och anhängade till Black Lives Matter, varken inträde, helig nattvard eller bikt kommer tillåtas förrän man avsäger sig, fördömer organisationen och innerligt ångrar sig, organisationen rutten till kärnan och är satanistisk-marxistisk, lesbisk och anti-kristlig

Joakim Andersen: Oavsett åsikt om marxism erbjuder Borotjov intressant och nyktert inställd analys av nationen från vänster, lärdomar om proletärt invandringsmotstånd, nationella konflikter och spelet mellan klassernas egenmedvetande och nationalism, viktigt vapen i kunna kritisera vänsterliberala överdrifter och försvara sin egen nation

Lars Wilderäng: Felaktigt att tro bidrag och stimulanser du står över kommer bättre behövande till gagn, de går istället till någon som behöver det än mindre än dig, sök istället varje peng för att utmana

Vanessa Vallejo: Progressivisters fortsatta maktambitioner och vilja att totalt stöpa om världen genom söndring och skapandet av allmän osämja kommer leda till förstörelsen av historia och vetenskaperna

Fnordspotting: Att Sverige blivit rikt beror framför allt på kulturella faktorer som invandrare inte bidrar till utan bryter ner, liberalismens syn på samhället som marknad snarare än gemenskap underminerar inte bara gemenskapen utan även marknadens funktion

Alexander Bard och Viktor Widblom: Unga kvinnor som fylls av narcissism och saknar förståelse för omvärlden utgör idag det största hotet mot samhället, prinsessan på ärten har i dagens maktvakuum blivit flugornas drottning och kräver censur, tystnad och förbud mot oliktänkande, unga kvinnor lider mest av den svenske faderns död, i desperat behov av matriarker som kan leda dem

Jan Emanuel Johansson: Svenska polisens tandlöshet större problem än dess brutalitet, sorgligt hur demonstranter importerar USA:s problem, våldsverkarna ska gripas och mötas med så mycket våld som behövs, inte gullas med på grund av deras hudfärg

Peter Hitchens: Nedstängningen och förstörelsen av statyer visar att fundamentet för frihet och civilisation är ruttet samtidigt som polischefer och politiska ledare knäböjer som erövrade slavar inför den nya medvetna guden, medan vänstern kontrollerar alla maktnivåer söker ignoranta arméer det slutgiltiga avskaffandet av Storbritannien och inget annat än regimskifte väntar

Expressens konstredaktör Therese Bohman föreslår uppförandet av en staty till George Floyds minne eftersom det är bättre att man lägger sin energi på att försöka förändra framtiden i stället för att folkmassor river forna tiders statyer

Malcom Kyeyune: De flesta polisskjutningar i USA sker i fattiga områden där 3,64 vita personer dör per 100 000 invånare mot de svartas 3,34, afroamerikanernas överrepresentation beror på att svarta mer ofta är fattiga, kampen mot rasism handlar om att man förlorat i demokratiska val och vill finna nya vägar att uppnå makt

Face to Face: Upploppsdeltagarna huvudsakligen arga frustrerade demokratväljare och klientgrupper som löper amok även mot egna ledet och andra klientgrupper till demokratiska partiet, polariseringen inom partiet nått förbi vänsterhögerskala likt 2015-2018, demokratiska partiet har fullständigt splittrats och något nytt måste komma ur askan likt republikanska partiet gjorde ur whigpartiet

Martin Dabney: Förespråkare av tredje positionens politik beskyller felaktigt liberalism och kapitalism för att ha orsakat nihilism, degenerering och svågerkapitalism när anledningen egentligen är demokrati och socialistisk omfördelning, starkt nationalistiskt samhälle kan blomstra givet frihet och minimal stat

Svensk Handel: Skandalöst att beslutet om straffskatt på plastbärkassar fattades på data från Naturvårdsverket där fruktpåsar var medräknade, enligt de korrekta siffrorna uppfyllde Sverige redan 2017 EU:s mål för utgången av 2019 och förbrukningen har minskat varje år därefter, skatten måste rivas upp omedelbart och finansmarknadsminister Per Bolund behöver stå till svars för symbolpolitiken

Dr Bror Gårdelöf: Lustgasdestruktion på svenska sjukhus dyr och i praktiken närmast verkningslös, vården står för en halv promille av lustgasutsläppen och enda sättet att i förlossningssituation garantera att gasen destrueras är att all rumsluft går via destruktorn, orealistiskt att bygga om alla sjukhus ventilationssystem

Fredrik Haage: Språkliga kontraster när Paolo Roberto och Hans Forsberg (M) kommenterar sina sexköp, kändisens klibbiga sentimentalitet och politikerns hala abstraktioner speglar anpassning till skilda samhällsekologiska nischer

Adam George: Kinas ställning i Afrika undergrävd under pandemin genom usel kvalitet på medicinska hjälpsändningar samt rasistisk behandling av afrikaner i Kina, de traditionella metoderna Kina använt för att styra opinionen på kontinenten fungerar inte längre och för första gången kritiseras Kina öppet av afrikanska ledare

Blanche Sande: Klimatet förevändning för att göra covid-19-krisens frihetsinskränkningar permanenta, klimatauktoritära ser tillfälle att begränsa konsumtion och rörlighet och öka statlig styrning av företag

Staffan Marklund: Linda Sneckers pinsamma oförmåga att förstå logiska resonemang och aggressivt kontraproduktiva retorik tecken på braindrain inom vänstern där de intellektuella måste söka sig annorstädes

Mohamed Omar: Vänsterns reaktioner på Paolo Robertos sexköp blottlägger ett omfattande hyckleri då högt uppsatta S- och V-politiker nu åberopar högre straff för sexköp samtidigt som de ser mellan fingrarna på utlänningars gruppvåldtäkter, kvinnoförtryck och övergrepp

Julia Caesar: Den så kallade granskningen av Swebbtv som sändes av Medierna i P1 vittnar om desperationen hos MSM-journalister i allmänhet och Mediernas redaktion i synnerhet, försöket att smutskasta Swebbtv genom främst guilt by association kan möjligen avnjutas som lyteskomik, i ett normalt medieklimat skulle inslaget aldrig ha sänts på grund av sin låga kvalitet

Fnordspotting: Dagens dekadenta, själviska managerklassderiverade aristokrati bör bytas ut, lämpliga individer från alla skrån välkomna så länge de ej hyser vänstertendenser, godsen hanteras rimligtvis genom fideikommiss med krav på arkitektonisk renlärighet och automatisk ärftlighet begränsad till några generationer för att stävja dekadens

Trelleborgs Allehanda: I kölvattnet av SD:s vandring åt borgerligt håll och sitt misslyckande i lokalpolitiken har en ny vänster chansen att ta ledartröjan genom att förkasta identitetspolitik, fokusera på nationen och driva på för begränsad invandring, stark integration, stor offentlig sektor och höga skattenivåer, Örebropartiet och Trelleborg för rättvisa exempel på två nybildade vänsterpartier

Mark Oates: Sverige har unik möjlighet att undersöka nikotinets effekt på coronaviruset då man har stor mängd snusare, landet måste börja rapportera om och i vilken form patienter använder nikotin, kommer hjälpa forskningen framåt

Philip Botström (SSU) och David Ling (Grön ungdom): Om staten ska fungera som ett försäkringsbolag ska detta framför allt gälla de som betalar skatt, de som inte har betalat sin "premie" ska heller inte få någon hjälp, grundläggande att se till att svenska skattepengar inte försvinner till utlandet

Csaba Perlenberg: Malmös ekonomiska stöd till illegala migranter undergräver förutsättningarna för utvisningar och måste upphöra, under mars månad tog 199 hushåll emot sammanlagt 747 450 SEK i stöd vilket är månadshögst hittills i år och 255 361 SEK mer än motsvarande fjolårsbelopp

Saša Đorđević: Undantagslagar försvårar kampen mot kriminalitet i Serbien och får regeringen att bete sig som kriminella, när det styrande partiet skänker mat till fattiga förväntar de sig liksom maffian i Italien stöd i nästa val

Jur dr Björn Forssén: Inför en andra riksdagskammare representerad av svenska företag, organisationer och föreningar, skulle ge mindre kommunikativa distorsioner i lagstiftningsarbetet och högre rättssäkerhet, skattesatser skulle fortsatt bestämmas av folkets representanter

Charles Norman: Globalisterna har sett varje kris och krig som medel att införliva världsregering sedan första världskriget och försöket Nationernas förbund, tidigare försök ena eliter över nationsgränser misslyckats då eliterna fortsatt haft nationella intressen och förpliktelser

Karl-Olov Arnstberg: En NPC ändrar uppfattning enbart när hans förebilder i offentligheten gör det, är ej mottaglig för förnuftsresonemang, statistik eller logik, programmeringen immun även mot egna negativa erfarenheter vilket resulterar i förmåga att hantera dubbeltänk utan att uppfatta den kognitiva dissonansen, den icke spelbara karaktärens försvarsmekanism är skändningar som slutar på -ism eller -fobi

Bionic Mosquito: John Mauldins hyllningar till medveten förstörelse av världsekonomin för vanliga dödliga genom tillverkad masshysteri högst okänslig, korrupt och idiotisk, Mauldin förvirrar deflation med depression, konsument- och tillgångspriser med inflation

Norman Lewis: Brittisk media har enats i en odifferentierad auktoritär mobb som kräver tuffa och hänsynslösa åtgärder av regeringen, från begränsning av rörelsefrihet till nedstängning av ekonomin, de har därmed blivit en oumbärlig del av statens propagandaapparat och övervakning

Fnordspotting: Covid-19:s effekter på ekonomin en följd av en barnslig kultur där man inte tänker längre än till nästa månadslön eller kvartalsrapport, krisen välkommen och kan leda till framväxt av sunda företag och ett kriståligt samhälle

Nils Littorin (Malmölistan): Pandemin tydliggör skillnaden mellan den politiska eliten och övriga, hundratals miljarder SEK till banker och storföretag, 100 miljoner SEK till FN och byråkrati överordnas skyddsutrustning till personal som arbetar med sjuka eller sköra människor

Mats Jangdal: Positiv särbehandling av kvinnor utnyttjas av muslimska ledare i väst, i jämställdhetens namn oberörbara kvinnor blir redskap i strävan efter samhällsdominans för islam, smärre avsteg från religiösa doktrinen accepteras om det snabbare leder till eftersträvad position för islam

Rebecca Weidmo Uvell: Socialdemokraterna briljerar i sin paradgren att passa på att driva opinion i frågor som går förbi mediaradarn i tider av kris, lanserar ny kommission för att främja jämställda arbetsplatser, arbetsplatser som ej lever upp till jämställdshetskrav föreslås betala skadestånd, Island första land som infört lönecertifiering för arbetsplatser

Fredrik Haage: Moderaterna viker sig igen för vänsterns spelade upprördhet, byter ut inhuman bild av Ulf Kristersson i oljerock mot human Kristersson i kostym, episoden speglar större mönster av borgerlig undfallenhet som givit oss högskattestaten, Torekovkompromissen och obligatorisk public service-avgift

Marcus Follin: Svaghet välkomnar aggression, den som vill ha fred måste rusta för krig och utstråla inställning att aldrig backa om man blir attackerad, samma princip gäller mediedrev, snällhet utan styrka är bara underkastelse, lärdomar från äldre generationer som vuxit upp i etniskt homogent samhälle av begränsat värde [video]

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik: Privata sjukvårdsförsäkringar strider mot behovsprincipen, det finns ett begränsat antal läkare i Sverige och det är oetiskt att de som kan betala för sig kan köpa sig förbi långa vårdköer

Michael Diamant: Amishfolket skänker vitalitet och ekonomiska möjligheter till amerikanska landsbygden, genom arbetskraftsintensivt företagande, höga födelsetal och ständig jakt på ny mark, gruppen har 69-dubblat sig i antal sedan 1920, väntas utgöra en miljon personer 2050

Fredrik Sjöshult: Farsartade scener i Stockholms tingsrätts säkerhetssal när rättegång försenas i två timmar då kriminalvårdarna saknar rätt passerkort, under tiden tillåts gängledarna från rivaliserande Rinkebygängen Dödspatrullen och Shottaz att inför närvarande slänga käft på hemspråk med varandra via videolänk från häkte i Danmark respektive Kumlaanstaltens högsäkerhetsavdelning Fenix, pinsamt att se domaren helt tappa kontroll över situationen när gängen tar över salen

Hans Li Engnell: Utvecklingen avseende grova brott mot barn nu så långt gången att Aftonbladets Anders Lindberg reagerat, kommentaren att de drabbade barnen inte kommer förlåta är provocerande då han är sällsynt medskyldig med ständiga felanalyser och aggressivt nedtonande av våldsutvecklingen, vi är många som aldrig förlåter det politiska och mediala etablissemanget för att de möjliggjort denna utveckling och försökt dölja dess värsta konsekvenser

Paulina Neuding: Vi har i Sverige tvingats vänja oss vid att den suddiga gränsen mellan konventionell brottslighet och barbari rutinmässigt överträds när inbrottsligor letar upp åldringar, falska städare länsar bombade hem och rånade barn förnedras och misshandlas – viktigt att vara vaksam på sådana sammanbrott och vad som driver dem, är främlingsfientlighet mot offren en delförklaring så har det offentliga Sverige en skyldighet att vara uppriktiga om gärningsmännens etniska ursprung

Angela Sämfjord, specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri: Vetenskapliga underlaget närmast obefintligt för behandling av könsdysfori hos unga och försiktighet det mest ansvarsfulla, oetiskt att blunda för att diagnosen kan bli förklaringsmodell till lidande snarare än dess ursprung då klinisk erfarenhet visar omfattande psykisk ohälsa och utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar i gruppen, senaste årens ökning förstås bäst som kultursjukdom på samma sätt som anorexi och apatiska flyktingbarn

Bryan Caplan: 15,8 % sannolikhet att Bernie Sanders i hemlighet är kommunist enligt min egenhändiga uträkning med hjälp av Bayes sats – kryptokommunism problem värt att ta på allvar som historien visar i form av Fidel Castro, Nelson Mandela och Ho Chi Minh

Ronie Berggren: Bisarr dikeskörning när Sveriges Radios USA-korrespondent Fernando Arias läser USA:s konstitution och i krönika framställer den som manifestation av vit maktideologi, oansvarig skattefinansierad felaktig redogörelse av amerikansk historia, konstitutionen författningsfädernas sätt att avskaffa slaveriet oblodigt

Alexander von Schönburg: Ett dämpat Tyskland en gång känt för innovation och sin industri är fast i ett EU besatt av regleringar och välfärd, medan man med rädsla och avund ser hur ett självsäkert Storbritannien med solid ekonomi och en stark ledare i Boris Johnson rör sig mot en ljusare framtid än unionen de lämnar bakom sig

Jens Runnberg: Samtliga topparna i Transportstyrelseskandalen tillbaka på nya toppjobb där Emma Lennartssons tillträde som högsta tjänsteman på Finansdepartementet är sista pusselbiten, tydligt att Socialdemokraternas skademinimering fungerat och att Rörelsen tar hand om de sina med Anders Ygeman och Anna Johansson högst upp på valsedlarna, vi bör påminna oss om vad som inträffat och kritisera ordningen där djupt allvarliga säkerhetsbrister framställs som politiskt spel

Doug Casey: Civilisationer går under för att teknik och etik utvecklas i olika takt, moral utvecklas extremt långsamt eller inte alls medan ingenjörskonst utvecklas mycket snabbt och gör att skadliga idéer kan spridas ögonblickligen

Jan Tullberg: GAL-TAN-skalan ett bluffbegrepp som försöker påskina att etablissemangets position är libertariansk och dess motsats är auktoritär, den vertikala skalans begrepp "libertariansk" och "auktoritär" bör bytas ut mot "transformativ" och "populistisk", radio bubb.la och Ludwig von Mises-institutet två exempel på libertarianska grupper som stödjer populister framför etablissemang, endast minoritet av libertarianer stödjer transformationen, Johan Norberg och Mattias Svensson två av dessa

Magnus Oscarsson (KD): Hög tid att förstklassig åkermark skyddas istället för att bebyggas – Trafikverket fortsätter trots rapporter om bristande livsmedelssäkerhet planera motorleder över jordbruksmark, exempelvis E22-omledningen genom Blekinge där åtta kilometer ritas in över klass 10-åkermark trots att vägen endast blivit 0,5 km längre om den byggts över skogsmark och lågproducerande mark

Vicky Spratt: Mycket allvarligt att män som Laurence Fox vägrar inleda relationer med vakna vänsterkvinnor, företeelsen ett utlopp för samma reaktionära strömningar som ledde till mordet på Jo Cox och att Meghan Markle drevs ut ur Storbritannien

Richard Houck: Media målar upp bild där vita rasister anfaller svarta men underrapporterar andra rasers våld mot vita, trots att statistiken visar att svarta amerikaner attackerar vita nio gånger så ofta som motsatsen, formulerar artiklar som om användande av n-ordet rättfärdigar obegränsad våldsanvändning och bör ses som medskyldiga i resulterande brottslighet

Jeff Deist: Vänsterprofessorer inte främst en stereotyp karikatyr, statistik visar extrem vänstervridning inom höga positioner i akademin, fundera en extra gång innan du söker dig till dessa indoktrineringsanstalter

Micah White: Efter 17 år som aktivist där jag medgrundade Occupy Wall Street åker jag till World Economic Forum i Davos, inte för att protestera utan för att delta, lätt att säga nej till Davos när man inte blivit inbjuden, nu när jag får åka dit vill jag använda mig av toppmötets revolutionära potential

Chris Marschall: Det var min 92-åriga mor som blev rånad och misshandlad i hemmet i Limhamn före nyår, jag kände först inte igen henne på akuten där hon låg med blödning i hjärnan och frakturer i ansiktet samt på en halskota – i hennes fall blev tilliten till människor en dödsfälla, oroväckande för samhället att den logiska utvecklingen blir att allmän omsorg och tillit försvinner

Paulina Neuding: De många sprängningarna påverkar långt fler än brottsofferstatistiken anger och präglar redan svenska barndomar, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) skriver debattartikel om att barn ska ges goda uppväxtvillkor och att uppväxten inte går i repris samtidigt som en skola på Östermalm får sätta in nya fönster i klassrummen

Fnordspotting: Frihet ett perverterat begrepp, viktigaste anledningen till att det idag ofta betecknar motsatsen av vad det innebar på 1600- och 1700-talet är sannolikt att det numer förknippas med individualismens normbryteri snarare än självvalda kollektivs möjlighet att hantera interna angelägenheter – det moderna frihetsbegreppets resultatblindhet blir som en tvångströja på Västerlandet och utgör ett av de allra största hoten mot verklig frihet

Jojje Olsson: Presstödsfinansierade Margit Richerts kritik av mig och andra fria journalister skamlig och djupt ohederlig, logisk kullerbytta att den som finansieras av många är mer sårbar än den som är beroende av en, dessutom häpnadsväckande insinuation att jag skulle vara köpt av den kinesiska regimen när jag på grund av min vägran att censurera min rapportering blivit svartlistad och vägras inresa i landet, jag fick lämna lägenhet, alla mina ägodelar, vänner och flickvän 2016, samtidigt som Richert beklagar sig över arga mejl

Johan Gustafsson, Slöseriombudsmannen: Istället för att ta debatten angående att klimatpolitiken röstats fram till årets slöseri så väljer Isabella Lövin att anklaga mig för alternativa fakta – utsläppsminskningar har mattats av trots mer än fördubblade anslag till miljö och klimat och i stort varje regeringssatsning på klimatområdet har kritiserats av expertmyndigheterna, så seriös diskussion vore önskvärd

Karl Hedin: Sedan 2014 har endast två av sju mål avseende grovt jaktbrott på de fem stora rovdjuren lett till fällande dom vilket inte på långa vägar ens når upp till sannolikhetskravet för skälig misstanke, tyder på att miljöåklagarna ägnar sig åt okynnesåtal sannolikt drivna av politiska förväntningar om fler åtal för grova jaktbrott

Ulla Westin: Nya läkarprogrammet genomgår radikala förändringar med krav på att varje undervisningstillfälle skall innehålla moment såsom global hälsa, mäns våld mot kvinnor, hbtq-frågor eller hållbarhetsperspektiv, det farliga experimentet vars följder vi först blir varse om tio år uppvisar en fundamentalistisk inställning till pedagogiska metoder

Caroline King: Obligatorisk och kostnadsfri "primary education" felöversätts som "grundskoleutbildning" när FN:s barnkonvention blir svensk lag

Dominic Cummings: Jag söker arbetskraft till brittiska regeringen som vill utöka prestandan och göra mig själv mindre viktig, du kan till exempel vara matematiker, mjukvaruutvecklare, ekonom eller ha någon annan relevant universitetsutbildning men du kan också vara en superbegåvad konstig typ, på grund av Brexit finns möjlighet att göra stora förändringar

Erik Lakomaa: Licenskrav på vapenmagasin ett dåligt lösningsförslag på ett påhittat problem som inte ger några ytterligare verktyg att bekämpa gängkriminella men drabbar laglydiga jägare, sportskyttar och försvaret, saknar stöd men drivs vidare

Aron Lamm: Något går om kring med Svenska kyrkan som ett lånat skinn, ärkebiskopens radikalfeministiska tal om julevangeliet som patriarkatets slut och destruktiv manlighet låter som satir, progressiva politiska budskapen har kommit att bli helt oskiljaktiga från den andliga förkunnelsen varpå religionen blivit reducerad till medel för att nå politiska och sociala mål, infiltrationen ej begränsad till Sverige

Hanif Bali: Sverigedemokraterna har blivit Sveriges största parti på grund av att verkligheten blivit så som de sa den skulle bli, Moderaterna har minskat på grund av att de inte kunnat visa de är kapabla att föra landet i rätt riktning, det två regeringsbärande partierna har inte kunnat åstadkomma ordning och reda, trygghet samt välfungerande välfärdssystem

Peter Hitchens: Konservativa är landets nya ledande vänsterparti, med sin intoleranta politiska korrekthet, fortsatta krig mot kärnfamiljen, värdelösa egalitära offentliga skolor, löfte om koldioxidneutralitet som förstör effektiv elproduktion, ökade medel till offentlig sjukvård som om dess enda problem är budgeten - Boris Johnson har med "Folkets regering" orkestrerat att Tories blivit övertaget av New Labour och räddat partiet genom att offra landet

Douglas Murray: Klyftan i Storbritannien är mellan den fula, intoleranta, huvudstadscentrerade vänstern och alla andra, efter det historiska nederlaget ropar det verklighetsfrånvända Labour fortfarande att dess radikala vänsterpolitik är otroligt populär, ignorerar valresultatet såsom efter folkomröstningen 2016 då de avfärdade allmänheten som dumma och försökte kringgå dem

Fnordspotting: Konsumtionssamhället där människor jobbar långa dagar till minimal marginalnytta gynnar dagens vinnare, kortare arbetstid skulle slå mot kapitalister, parasiter, keynesianer, röstköpare och invandringsvurmare varför frågan bara drivs närmast halvhjärtat av vänsterpartister under villkoret bibehållen lön

Anna Hellgren: Horace Engdahl översätter intervju med Peter Handke som Aftonbladet Kultur publicerar, innehåller felöversättning där Handkes "ortodoxa och muslimska serber" blir "serbiska ortodoxa och muslimer" för att tona ned den serbnationalistiska propagandan som förnekar såväl bosniakernas existens som deras rätt till ett eget land, att ge priset till Handke sannolikt en hämndaktion från den högmodiga akademin

Curtis Yarvin: Liberala demokratiers distribuerade despotism uppstår när marknader för sanning förgiftas av makten, människors svaghet för ärelystnad och lojalitet gör att vackra lögner konkurrerar ut bistra sanningar, västerländsk civilisation fast i cykel av sanningsmarknader som konkurrerar ut intellektuella byråkratier men sedan korrumperas och blir den nya byråkratin

Carl Bildt, Pierre Schori med flera: Europeiska länder bör skyndsamt återföra IS-terrorister från fängelser i Mellanöstern, nödvändigt för att skydda terroristerna från dödsstraff och hjälpa deras barn