Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Nikodemus Ungh: I socialingenjörernas Sverige används demokratin för att disciplinera medborgarna, vänsterradikala idéer har under 1900-talet genomgått förvandling från oppositionellt tankegods till en av staten påbjuden världsbild 

Daniel Thilén: Debattörer som Martin Borgs skulle göra mer nytta om de uttryckte de mer radikalt liberala uppfattningar som de förmodligen har innerst inne samt ledde sina stora följarskaror bort från det partipolitiska träsket  

Jessica Brown: Smarta städer riskerar att få allt mer ensamma invånare och orsaka psykiska problem för det sociala människodjuret, mer än en av åtta britter har ingen nära vän, en tredjedel uppger sig vara ensamma ofta eller alltid, förvärras av ständigt närvarande tekniska apparater 

Peter Santesson: Plötslig omsvängning när tal om styrande samhällselit kallas populism, maktkritiskt perspektiv i samhällsvetenskap och media byts mot försvarsdiskurs 

Eshtar Faris: Athena Farrokhzad har fel, hela samhället ställde upp efter dådet i Trollhättan, "vita svenskar" är kärleksfulla, ödmjuka och solidariska människor, för mycket tålamod och förståelse är snarare problemet än tvärtom 

Magnus Henrekson: Svenska politiker ignorerar problem och hoppas de försvinner om man inte talar om dem, situationen förvärras av att media hellre bjuder in debattglada amatörer än experter med sakkunskap [video] 

Definitivt dags att avkriminalisera droger, förmodligen bäst att legalisera, skriver BMJ:s chefredaktör Fiona Godlee 

Johan Ehrenberg: Digitala revolutionens frukter skapar motståndskraft och utmanar systemet, ETC Tomat kan bli folkrörelse som möjliggör för produktion av fria tomater utanför de stora företagens hybridkontroll 

Annika Borg, Johanna Andersson: Biskopar inom Svenska kyrkan som var emot REVA måste ta sitt ansvar, bristen på inre gränskontroller skadar Sverige, ledde till terrordådet i Stockholm 

Megan Fox: Åratal av Hollywoodpropaganda gör kvinnor förvånade över att de inte kan besegra män med våld, feminismen motarbetar generationers idoga uppfostran att män inte får slå kvinnor, istället blir kvinnorna förlorare när de inte längre kan räkna med att bli respekterade och beskyddade av männen  

Lars Anders Johansson: Liberalismen görs till religion av debattörer som häcklar kristendomen, ideologin är sprungen ur kristen humanism men förutsätter vare sig tro eller ateism 

Jan-Eric Nilsson: Regeringen driver fram olönsam byggnation av Ostlänken utan att väga mot andra alternativ, slösar med skattemedel 

Jens Runnberg: Bristande respekt för skattepengar när Ludvikas kommunpolitiker köper vattenkraftverk för 164 miljoner med svag konsekvensanalys 

Jan Jörnmark: Dagens utanförskapsområden är resultatet av en katastrofal bostadspolitik följd av en katastrofal migrationspolitik, social oro och parallella klansamhällen logiskt slut, röster höjs nu för att upprepa katastrofen 

Lars Wilderäng: Fridolin (MP) en naiv kappvändare, fotboja fungerar endast under medgivande, repatriering bör ske omgående efter asylbeslut delgivits på polishus 

Jason Willick: Trumps placebopolitik med kulturell signalering istället för utlovade populistiska reformer kan vara precis vad centristiskt etablissemang behöver för att dämpa radikalism i en polariserad värld 

Bashar al-Assad: Uppgifter om gasattack helt och hållet fabricerade, amerikansk robotattack visar att den djupa staten bestämmer oavsett vem som är president [video] 

Mark Citadel: Upplevd förödmjukelse delförklaring till islamistisk terror mot väst, amerikansk strategi som bygger på förnedring har spelat viktig roll i såväl interventionen i Mellanöstern som underkuvandet av Sydstaterna under inbördeskriget 

Marcia Christoff-Kurapovna: Aristokratiska värderingar och höga förväntningar på individer nödvändiga för att bevara frihet, försök att få kapitalism att tjäna egalitära och politiskt korrekta mål leder till kortsiktigt tänkande och i förlängningen tyranni och totalitarism 

Magnus Sandelin: Sverige en fristad för stödverksamhet till islamistisk terrorism redan på 90-talet, tidiga svenska terrornätverk har direkta kopplingar till den yngre generationen av dagens svenska IS-terrorister 

Svenskars blodprover i PKU-registret måste skyddas från att användas i polisutredningar och av försäkringsbolag, ändamålsglidning är ett kontraktsbrott, skriver tre forskare 

Matt Bruenig: Våld naturligt inslag i kapitalism, när United Airlines släpade passagerare från flygplan agerade de korrekt utifrån äganderätt och ingångna avtal 

Thibault Serlet: Även om Kinas nya silkesväg blir ett ekonomiskt fiasko lär det få stora geopolitiska effekter genom att göra Kina och Ryssland mindre känsliga för påtryckningar från väst 

Aron Flam ska under 2017 granska socialismen och dess ondska, nystartar med diskussion kring intersektionalitet och genus med David Eberhard, önskar kapitalisters stöd i projektet [ljud] 

Seasteadinginstitutets Joe Quirk ej längre libertarian, anser revolutionen löjlig – "en plötslig systemkollaps blir fruktansvärd", samhället behöver regler för att fungera [ljud] 

Lars Bern: Sofia Arkelstens (M) och Jesper Skalberg Karlssons (M) motion om tvångsvaccination resultat av vaccinlobbyn, att de som avstår vaccin är "osolidariska" ohållbart resonemang, tvång inte förenligt med liberalism 

Nikodemus Ungh: Frihetligt perspektiv på terrorism bör fokusera på varför Rakhmat Akilov kunde befinna sig i Sverige istället för hans motiv, svenska politiker och eliternas svek mot Sverige till förmån för politisk idealism orsak till att terrorattentatet kunde äga rum 

Erik Holstein: Sverige vid vägskäl efter 50 år som inlåst i ideologi vilken man försökt få verkligheten att passa in i, terror utmanar även självplågande versionen av kulturrelativism, IS egna ord att hat består tills du omfamnar islam 

Widar Andersson: Opåkallat mediaspinn kring vanligt folks hjälpsamhet efter terrorattentatet, att hylla vanlig anständighet är att utgå från att befolkningen är antingen infantil eller monstruös 

Sofia Arkestål: Journalistkåren del av 68-vänsterns sista generation, Sverige bör avsekulariseras och libertarianer med överdriven avhängighet på icke-aggressionsprincipen bör växa upp [ljud] 

Fnordspotting: Politiker som idag uppmanar till enighet har tidigare givit Mehmet Kaplan ministerroll, subventionerat salafistiska rörelser och anställt en läskexpert för att koordinera arbetet mot extremism 

Fnordspotting: Att argumentera för riktade skattesänkningar eller statligt förbud mot könsseparerad verksamhet är att acceptera socialistiska premisser, eventuell skatt skall vara platt och ändamålsneutral 

David Eberhard: Biologiska skillnader mellan könen vetenskapligt klarlagt sedan länge, att var och en skall få identifiera sig som den vill rättfärdigar inga storskaliga postmodernistiska experiment 

Paulina Neuding: Orimligt av Johan Norberg att hävda deltagande i kippavandringar mer verksamt mot antisemitism än journalistiskt arbete, vill ej legitimera deltagande politikers ansvar för rådande situation 

Göran Greider: Förr eller senare punktbeskattas sockret, knappt någon invänder mot motsvarigheten för tobak, Gabriel Wikströms obegripliga mesighet kan vara effekt av fostran i era utan insikter från sociala ingenjörskonstens glansdagar 

Alen Musaefendić: Borgerliga partier måste ta bort muslimfientlig retorik för att locka muslimska väljare, eid, slöja och moskéer inga problem i sekulärt Sverige 

Fredrik Antonsson: Enbart genom att belysa felen i svensk sjukvård kan de undvikas, SVT:s uthängning att jag driver Facebooksidan "Rädda vården" missriktat försök att tysta mig 

En förlorad sak: Uber gör att den fattiga arbetsklassen får råd att jobba, för att människor inom låglöneyrken ska få det bättre krävs det idag fungerade kapitalism [ljud] 

Elder of Ziyon: FN:s generalsekreterare António Guterres talar till arabstater och prisar koranens behandling av flyktingar, ignorerar föregående del av koranvers som förespråkar mord på otrogna 

John Gustavsson: Bibeln inte som koranen, texten tolkningsbar och inte gudomlig, förespråkar inte våld mot konvertiter 

Ricardo Duchesne: Feminiserade män återkommande historiskt fenomen i civilisationers slutskede, styrka uppstår i därpå följande perioder av anarki 

Malcom Kyeyune: Att skötsamma arbetare utvisas medan brottslingar får stanna bidrar till att urholka samhällskontraktet och spär på politikerförakt, vill politiker vända trenden bör de sluta ta irrationella beslut 

Karin Pihl: Allt annat än att eleverna ska plugga har testats för att vända sjunkande svenska skolresultat – lösningen ökad disciplin, engagerade föräldrar och höga krav från lärare och rektorer 

Fnordspotting: Sommartid visar hur progressivismen leder fel – börjar med en idé som ser bra ut på pappret, utgår från att världen är mindre komplex än den är, utnyttjar yttre omständighet för att genomdriva idén i praktiken och vägrar därefter backa när de önskade resultaten uteblir 

Matthew Reece: Terrordådet i London visar konsekvens av radikalisering i statliga fängelser och avväpnad befolkning, attacker mot civila naturliga i en demokrati där rösträtten förvandlar massorna till politiska måltavlor 

Jon Nylander: Wilderäng okunnig om Bitcoin, hög energiförbrukning gott tecken då det innebär säkrare transaktioner, kostnad per transaktion högre än för VISA men bra tjänster kostar pengar och Bitcoin finansieras endast av ingående parter 

Bo Wennström: Allians av akademiker och tjänstemän tillser att kriminella bestraffas lindrigt, undergräver politikers försök att införa hårdare straff 

Sakine Madon: Västerås moské på Råby har anlitat våldsförhärligande och hårdföra salafistiska imamer, fara uppstår när dessa predikar för unga arbetslösa män 

Edward Snowden: Alla länders underrättelsetjänster lägger sig i nationella val, glöm inte att Hillary Clintons kampanj finansierades med kapital från Saudiarabien 

Robert Toth: Dagens Sverige utgörs av centralmakten Svealand som erövrat och integrerat övriga landskap, flertalet organiska och löst sammansatta konfederationer att föredra [karta] 

Katerina Janouch: Svenska stasimetoder drabbar tusentals vanliga människor, blir av med jobb, familj och anseende i mediala moraldomstolar utan barmhärtighet 

Paulina Neuding: Övergrepp mot kvinnor på offentlig plats symptom på ett sämre fungerande samhälle, medan tysk polis söker ringa in gärningsmännen bakom fenomenet riskerar svenska byråkraters flathet underminera kvinnors möjlighet att röra sig fritt 

Victor Kaustinen: Minskning av antagna via högskoleprovet riskerar minska antalet män på högskolan ännu mer, redan snedfördelat på grund av grundskola anpassad för kvinnor 

Boris Benulic: Att Tekniska nämnden i Västerås prioriterar Paris istället för sin hembygd när de ska söka inspiration är ett tecken på stark byråkratisk mentalitet, en vilja att hylla makt och statlig prakt istället för att lyfta fram det vackra i ens egen historia  

Paul Gottfried: Felaktigt att tyskarna var ensamt ansvariga för första världskriget, de var mer villiga att söka fred och mer tillåtande mot oliktänkande jämfört med de allierade 

Epoch Times: Väloljat svenskt konsensusmaskineri medför att saker skenar iväg, anammande av mångkultur och hemodlad normkritik två exempel, obekväm motståndsposition behövs för att hindra oönskade konsekvenser 

Malcom Kyeyune: Flyktingsituationen i Sverige under sensommaren 2015 att jämföra med en finansiell bubbla, total avsaknad på konsekvensanalys eller plan B 

Tim Berners-Lee: Centralisering av webben leder till övervakning, desinformation och politisk manipulation – individer bör ta tillbaka kontroll från jätteföretag och stater 

Anders W Edwardsson: Svenskarna hänger sig åt självbedrägeri när det kommer till landets påstådda förträfflighet, behöver lära sig om omvärlden och avprogrammera sig själva 

Peter Thiel: Fracking större ekonomiskt framsteg för USA än innovationer från Silicon Valley, svårt att bilda sig uppfattning om global uppvärmning i avsaknad av öppen och balanserad debatt 

Per Bauhn: Den statssanktionerade multikulturalismen har gynnat frihetsfientliga islamistiska krafter 

Svensk Försäkring: Missuppfattning att privata sjukvårdsförsäkringar tränger undan offentlig vård, 15 % av sysselsatta mellan 15-74 år har privat försäkring, majoriteten av försäkringarna tecknas av arbetsgivare som vill försäkra sina anställda, regeringens förslag är av symbolisk karaktär 

Global stat kan bli tyranni men krävs för att rädda mänskligheten från teknologins faror enligt Stephen Hawking 

Kris för Republikanerna och Demokraterna liknar den som Whigpartiet genomgick när slaveri hamnade i fokus för politiken vid mitten av 1800-talet, nutida partier kan gå under på liknande sätt 

Boris Benulic: Elitens förakt mot underklassen grundar sig i en rädsla för deras vilja till självständighet och oberoende, en kuvad underklass betydligt lättare att förhärliga och låtsas tycka om 

HAX: Skatteverkets process mot mig visar på bristande rättssäkerhet och särbehandling av åtalade baserad på deras politiska tillhörighet, tillslag mot min lägenhet i Bryssel visar att åklagare ljugit i Assangeaffären 

Fnordspotting: Svårt finna stöd för fri invandring hos vare sig Hayek, Friedman eller von Mises, är snarare ett utslag av rationalism och progressivism än libertarianism eller klassisk liberalism  

Boris Benulic: Onda makter får fäste i väst inte tack vare sin egen styrka, utan på grund av västs egen svaghet, gäller såväl under 30-talet med Hitlertyskland som idag med IS-terroristerna 

Brett Scott: Fysiska pengar är ett enkelt och motståndskraftigt system som inte lämnar spår, ett kontantlöst samhälle ökar statens och bankers makt 

Anna Nachman: Tillämpning av sexköpslag stänger ute sexsäljare från samhället, legalisering det enda konsekventa 

Kristin Nilsson: Allt fler angrepp mot äganderätten, allmänintresse tar över på bekostnad av fastighetsägares rätt att förvalta mark 

Patrik Oksanen: Stig Henriksson (V), försvarspolitisk talesperson, förvånansvärt okunnig om rysk underrättelsetjänst, delar med sig av information från möten inom Säpos insynsråd 

Granskning Sverige: Gammelmedias journalister har egen agenda, tror på konspirationsteorier, pratar om pressetik men säger ej vem man är när man kontaktar objekt, klipper i intervjuer, ljuger, motpart får ej svara på kritik [ljud] 

Lars Wilderäng: Införande av värnplikt sparar inte pengar och höjer inte försvarsförmågan, är en taktik från regeringen för att styra undan debatten från att försvaret saknar 6,5 miljarder kronor 

Mattias Svensson: Värnplikten är samhällsekonomiskt slöseri, påverkar tillväxten negativt, försenar studier och yrkesarbete, leder till större förluster vid krig och är en dramatisk frihetsinskränkning 

Svenska islamforskare: MSB-rapporten Muslimska brödraskapet i Sverige brister, svensk islam ej homogen, forskning visar inommuslimsk mångfald och mellanmuslimsk konkurrens med motsättningar 

Johan Folin: Sveriges försvar blev bättre med frivilliga soldater, möjligheterna att rekrytera fler frivilliga har inte tagits tillvara 

Jeff Deist: Det viktigaste du kan göra för friheten är att förbättra dig själv, det är den verkliga och svåraste revolutionen 

Johan Norberg: Allians mellan liberalism och konservatism poänglös och kvävande sedan socialismen fallit på eget grepp, öppenhetsvänner från höger till vänster bör förenas utan konservativt släpankare 

Daniel Persson: Trots löfte om indragna kontroller fortsätter Skatteverket jakten på torghandlare, kassaregisterkrav går inte att följa och leder till knalleuppror, regeringen bör föreslå tillbakatagande av lagändring 

Edward Blom: Frånta staten vigselrätten och låt alla gifta sig i vilka religiösa eller icke-religiösa samfund de vill  

Boris Benulic: Att göra åtskillnad mellan kulturer och värdera dem olika har ingenting med rasism att göra, historielös vänster fast i ett barnsligt tänkande som får dem att förneka verkligheten  

Zeliha Dagli: Integrationen i Husby fungerar inte, religionen och kulturen från hemlandet svårare att kritisera 

Jan Jörnmark: Politisk bostadsplanering starkt bidragande orsak till 70-talets ekonomiska kris, Peter Eriksson vill nu upprepa misstaget [ljud] 

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health föreslår att man upprättar två stycken säkra platser för att konsumera droger i Baltimore, kommer rädda liv och kan ge de brukare som vill en väg till behandling 

Chang Frick: Donald Trump gör rätt i att varna för svenska utanförskapsområden då gammelmedia inte visar hela bilden, utvecklingen går åt fel håll med bilbränder och attacker på polis, laglydiga invandrare de värst drabbade  

Peter Springare: Godhetssignalerande åklagare som kritiserar mig är fel ute, hon känner inte igen sig i min bild av verkligheten för att hon inte befinner sig i samma verklighet 

Lars Wilderäng: Jod-131 i Europa tyder på nukleär provsprängning på Novaja Semlja och brott mot CTBT, USA skickar testflygplan till Storbritannien för att spåra källan 

UN Watch: Hycklande Sverige introducerar FN-resolution samtidigt som man böjer sig för folkmördande och misogynt Iran 

Dan Eriksson: Alla borde handla svart i den utsträckning de kan, svenska staten är den största kriminella organisationen i landet 

Blanche Jarn: LO undviker klyftan mellan arbetslösa och arbetare, fackförbundens krav på högre löner leder till att enkla jobb försvinner, inte till värdeökning på befintliga jobb 

Sandra Solomon: Flera kanadensiska imamer vill se mig död då jag talar öppet om att jag har lämnat islam [video] 

Johan Norberg: Svartjobb ofta det enda som håller arbetskultur och lokal ekonomi levande, gängkriminaliteten större utan dem 

Reidar Carlsson: Socialdemokraterna bryter vallöftet om att införa bankskatt, har ännu inte lärt sig att genomarbeta sina förslag 

Darla Mercado: Fira inte skatteåterbäringen, innebär tidigare för hög inbetalning till skattemyndigheten 

Alliansen vill avskaffa Arbetsförmedlingen, ny myndighet ska ha ansvar för myndighetsutövning, matchning ska skötas av andra aktörer 

Boris Benulic: Arbetet är en förutsättning för sann intellektualism, materiellt överflöd ingen giltig ursäkt för att upphöra vara en produktiv individ 

Rick Falkvinge: Domen mot Bredbandsbolaget att blocka Pirate Bay-DNS punkterar tvåtusenårig princip om budbärarimmunitet, verkningslös skolbokscensur som kan slå tillbaka mot upphovsrättsberoende branscher 

Iulian Bretonescu: Sovjetnostalgi uttryck för traditionalism snarare än längtan efter planekonomi, trots bolsjevikernas initiala progressivism var öststaterna vid murens fall reaktionära jämfört med länderna i väst 

Boris Benulic: Svensk arbetarrörelse svårt svågerkapitalistisk och korrumperad, lätt att förväxla med islamism, delar redan syn på att individen måste regleras och kontrolleras i detalj, Värdegrunden en fullgod motsvarighet till Koranen för att hålla rörelsens medlemmar i schack