Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Justin Raimondo: Trumps förklaring av beslutet att skala upp kriget i Afghanistan absurd och lögnaktig – utlovad anti-interventionistisk utrikespolitik ett minne blott, bör fungera som ett sedelärande svek 

Pat Buchanan: Strid om historieskrivning nytt amerikanskt inbördeskrig, barbarisk vänster ivrig riva ner monumenten som definierat landets historia 

Bionic Mosquito: Jordan Petersons föreläsningar om Bibeln belyser vikten av tradition samt vänsterns strävan att urskiljningslöst bränna ned kulturen 

Annie Holmquist: Arrangerade äktenskap framkomlig väg för notoriskt ogift ungdomsgeneration, innebär en högre grad av förpliktelse som är en viktig grund för spirande uthållig kärlek 

Tara Isabella Burton: Storföretag övertagit rollen som allmänna moralens högborg i USA, har börjat sälja en gemensam känsla av dygdighet och identitet – konsumtion har ersatt religion precis som Durkheim förutspådde  

Lars Wilderäng: Regeringens besked till Jan Ericsson (M) att handlingar från säkerhetspolitiska rådet saknas visar att inte ens sekretessbelagda handlingar finns, alla bevis talar just nu för att rådet aldrig existerat 

Ann Heberlein: Min medverkan i SVT:s Opinion Live angående "strejken" på Medborgarplatsen innebar att upprepat kallas högerextremist, höra på Regina Lunds åsikter i frågan och lyssna till Wiehesång, afghanerna illa ute ifall det här är det bästa amnestiförespråkarna kan uppbåda 

Sigvard Eriksson: Uppseendeväckande att nationelle samordnaren marknadsför solelsbranschen med tvivelaktig retorik, Sveriges geografiska läge med långa mörka vintrar gör landet olämpligt för solel så länge erforderlig lagringsteknik saknas, marknaden dör utan subventioner 

Smålandsposten: Sverige präglat av ivrig förbudspolitik som gör vardagen gråare, att tillåta gårdsförsäljning av alkohol en gnutta frihet i ett låst system, härligt sätt att liva upp svensk landsbygd 

Jeff Deist: Händelserna i Charlottesville framförallt ett uttryck för ett sorgligt politiserat samhälle, en mindre stat ger mindre anledning att ta till våld för att vinna och påverka statsmakten 

Ludvig Svensson: Jordan Petersons budskap om att räta ut sig själv botemedel mot existentiell nihilism och kulturell degenerering 

Eigil Söderin: Lafferkurvan ekonomisk relik som återuppväcks av Donald Trump, Timbro och Skattebetalarnas förening dras med i voodoo-yra om att lägre grad av konfiskering korrelerar med större vilja att producera, önsketänkande maskerat som forskning 

James D Miller: Googles avskedande av James Damore kan bli startskottet för en alt-rightvåg i Silicon Valley, republikaner inom tech-branschen bör läsa Vox Day för att förbereda sig på det kommande karriärkriget där kontroll av tillsättningar av höga positioner är högerns enda chans 

Ludvig Svensson: Svensk historia mer än centralmaktens version, människor i Sveriges smånationer borde protestera mot historieförfalskningen genom att engagera sig i sitt eget arv och sin lokala historia  

Björn Östbring: Boken 'Andrum' av asylrättsjuristen Viktor Banke visar på en oförmåga hos författaren att resonera systematiskt och principiellt kring emotionellt laddade frågor 

Mattias Svensson: Möjligheten att ta ut pengar kontant hindrar extrema negativa räntor, viktigt att inte avskaffa kontanter om man vill värna enskilda människor och deras förvärvade tillgångar  

Matthew Reece: Förståelse för degenerering viktigt komplement till libertarianska principer om självägande och icke-aggression, familjefientliga och omoraliska beteenden måste minimeras för att ett frihetligt samhälle inte ska förfalla till välfärdskramande  

Isak From (S) och Roland Dahlman: Polisen accepterar inte det gemensamma EU-vapenpasset utan inför istället egna regler som ställer till problem för internationella skyttetävlingar och jaktturism, dags att regering och riksdag ser till att problemen är lösta till nästa års jakt- och skyttesäsong 

Fredrik Antonsson: Pinsamt när Strandhäll idiotförklarar de som förde vårdkrisen på tal och sen ett halvår senare plötsligt ta krisen på allvar, borde vara förödande för väljarnas syn på politiker 

Widar Andersson: SD har för alltid ritat om politiska kartan, Kinberg Batra behöver upplösa alliansen eller gå samma öde till mötes som Sahlin när hon föll för opinionstrycket och försökte ta med V i framtida regering 

Tobias Linné och Iselin Gambet: Mjölk har symboliserat rasbiologisk renhet och vit överlägsenhet sedan sent 1800-tal, kopplingen åter aktuell i och med alt-right-rörelsens fäbless för drycken 

Naomi Abramowicz: Välkänt mönster att eskalerad konflikt mellan israeler och palestinier sedan drabbar judar i Sverige, judehatet hos Palestinavännerna skrämmande så ingen chock varken att demonstrationen i Helsingborg urartade eller ifall kommande demonstration gör så 

Peter Imanuelsen: Flyktingkrisen är en lögn och handlar egentligen om organiserad omflyttning av människor från Afrika till Europa, italienska polisen avvisade mig två gånger när jag försökte dokumentera vad som händer när NGO-fartyg kommer till Italien 

Jörgen Städje: IT-haverikommission meningslös då problemet är total inkompetens och ansvarsfrihet inom det offentliga, ingen överraskning att kostnadsbesparing blir huvudfokus 

Erik Svansbo: Staten tar långt mer än våra pengar, maktens syn på svensk kultur och historia som något att skämmas för klipper inte bara banden dit utan även de naturliga banden mellan människor 

Kerry McDonald: Handlingsplaner mot mobbning ineffektiva så länge barn inte ges mer frihet, skolnärvaro borde vara valfri och utbildningsmöjligheter utökas 

Malin Lernfelt: Frånta jihadister med dubbla medborgarskap svenskt pass, dra in uppehållstillstånd och hindra terrorresenärer från att återvända - starka skäl att tro att terrorister återvänder när IS förlorar mark i Irak och Syrien 

Borås Tidning: SVT:s avslöjande om regeringskansliets nyliga inbegärande av helt grundläggande myndighetsinformation visar att Löfvens berättelse om krisarbetet avseende Transportstyrelsens IT-skandal inte stämmer, och arbetsgången i kansliet omöjliggör statsministerns berättelse 

Leif GW Persson: Tystnadskulturen inom polisen gör att vi får härda ut med Eliasson, Götblad, Tysk och deras gelikar tills poliskrisen fäller Löfvenregeringen 

Alice Teodorescu: Hänvisningar till naivitet används ofta för att symbolisera välmenande och påvisa mognadsprocess, missbedömningarna dock snarare kreativa försök att slippa hantera besvärliga situationer grundade i feghet och konflikträdsla 

Fnordspotting: Löfvens hårda försvar av Hultqvist efter dennes informationsundanhållande kan i princip bara förklaras av att båda ljuger, att han anser händelsen bagatellartad eller att han uppskattar informationsbristen av karriärs- och partiskäl, samtliga förklaringar ytterst graverande och borde vara i mediefokus 

Jeff Deist: Libertarianer behöver ej förfalla till utopism, tanketraditionen unik för sin naturliga kompatibilitet med människans natur och pragmatism – respekt bör ges till spontana hierarkier såsom familj och religion som är det viktigaste försvaret mot staten  

Gareth Porter: Konsensus mellan CIA och allierade i Mellanöstern bakom USA:s intervention i Syrien, nödvändigt att belysa den djupa statens intressegemenskap med sunnimuslimska regimer för att motverka politik där vapen skickas till terrorister 

James Walpole: Att argumentera mot kritik är ett svaghetstecken som legitimerar och bemyndigar kritikern, lär av Jesus stoiska försvar inför Herodes där till och med Pontius Pilatus tvivlade på hans skuld 

Per Bylund: Motsättningen mellan ekonomisk tillväxt och miljö baseras på dålig ekonomisk förståelse, handlar om att nyttja knappa ekonomiska resurser för att skapa tillfredsställelse vilket inte är synonymt med att förgöra en fysisk resurs 

Malcom Kyeyune: Den dag staten måste spara in på socialbidrag till nyanlända kommer etniska konflikter fördjupas och riktiga slumområden utvecklas, rådande högkonjunktur har fördröjt dystert scenario 

Erik Svansbo: Teknokraterna i Medborgerlig Samling fel ute – problemet med staten är ej inkompetens utan dess korrupta natur och enorma omfattning, decentralisering är att föredra framför ofruktbara reformförsök från insidan 

Egor Putilov: Löfven ljuger troligen om tidpunkten han fick veta om haveriet, journalister borde skynda sig att efterforska bland arkiv som ännu ej gallrats 

Matthew Reece: Helikopterturer missförstådda av alternativhöger som inte känner till deras historiska kontext, kan användas i libertarianskt samhälle för att verkställa landsförvisning snarare än avrättningar 

Naomi Abramowicz: Folkrörelsen av offentliga gråterskor saboterar samhällsdebatten med känslotrams som flyttar debatten från fakta och framställer hederliga debattörer som känslokalla, problem behöver bemötas med konkreta förslag och handlingar snarare än känslouttryck 

Lars Anders Johansson: Sverige har fått ny adel, Dan Eliasson och Lena Nyberg två exempel på personer som med rätt partibok och kontakter med socialdemokratiska partitoppen tilldelats toppjobb utan att kompetens utvärderats för ändamålet  

Tom Engelhardt: Kriget mot terrorn serie kampanjer som bombar spillror från den förra, medvetenhet bland amerikaner verkar saknas om krigets konsekvenser, den misslyckade återuppbyggnaden enbart av Afghanistan dyrare än Marshallplanen justerad för inflation  

Ledare Nwt.se: Allmänna Arvsfonden stödjer antisemitiska, islamistiska blufforganisationer med hjälp av beslagtagna dödsbon, bättre återinföra kusinarv eller lägga ner myndigheten 

David Lindén: Jan Myrdal har alltid haft fel, vi ser fram emot att skriva hans dödsruna som inte kommer bli nådig 

Glen Newey: Brexit kan ge ministrar makt att enväldigt stifta lagar – risken finns att de då behåller regler och förordningar som EU bestämt 

Taju Tijani: Bara styrande eliter och utländska krafter behöver Nigerias enhet – upplösning i olika nationer de närmaste åren nödvändig för att kunna bekämpa korruption, förtryck och moralisk tomhet  

Lars Anders Johansson: Nutiden full av exempel där staten misslyckats upprätthålla lag och ordning, resulterande medborgargarden det otäckaste makthavare vet då de undergräver statens filosofiska grundvalar genom att utmana dess kärnfunktion 

Ryan Landry: Missförstånd att universitet är marknadsaktörer öppna för kritik, är del av och redskap för progressiva imperiestaten med unika privilegier – idén om universitet som biljett till det goda livet och finansiering måste tas bort 

Xenophon Tocqueville gästar Radio Frihetligt: Asylboenden i Sverige symbol för centralmaktens förtryck och seger på samma sätt som tullhuset i Charleston efter kriget mellan protektionistiska nordstaterna och frihandelsförespråkande sydstaterna [ljud] 

Albert Svensson: Fler hus skulle byggas i klassisk stil på en fri marknad, modernismen är politisk och förkastar spontan ordning 

Elon Musk anser staten måste stifta proaktiva lagar gentemot artificiell intelligens, intelligenta maskiner kan utrota människan 

Patrick West: Mytologin kring islamofobi ger vänstern möjlighet att framhålla sin påstådda tolerans, flyttar fokus från islamistiskt terrorhot till ofarliga ämnen såsom katolikers abortsyn 

Fisayo Soyombo: Igbos secessionsrörelse fortsatt stark 50 år efter utlysandet av Biafra och inbördeskriget i Nigeria, viktigt att ta rörelsen på allvar, militärens våld ett stort misstag, fragmentering miljoner gånger bättre än krig 

Annika Borg: Aktivismgenomsyrade hjälporganisationer resulterar i att Sida med Carin Jämtin i spetsen väljer att bekämpa Trump framför konkret hjälparbete samt ger pengar till Palestina trots abortförbud, utsatta medmänniskor får betala priset 

Malcom Kyeyune: Nationella självbilden av Sverige som humanistisk fyrbåk resulterar i att varje ideologiskt prestigeprojekt prioriteras finansierat av befintliga institutioners innanmäten, redan en vanlig ekonomisk kris kommer visa bristen på krisberedskap och få folk att yla efter blod 

HAX: Alice Bah Kuhnkes skamlösa yttrandefrihetsvärnande samtidigt som hon är statsråd i regering som fängslar konstnärer är Orwellskt nyspråk i möte med Kafkas kontextuella gungfly, och hennes tre skyddsvärda grupper är reservat för postmodernister, radikalfeminister och sociala rättighetskrigare 

Blanche Jarn: MSB:s senaste tiomiljonerssatsning på genusfrågor bara toppen av isberg, uppsjö genusfokuserade projekt finansierade sedan 2010 samtidigt som fyra av tio svenskar inte kan komma på någon krisförberedande åtgärd 

Christofer Fjellner: En del av de före detta strejkande sopåkarna ägnade sig åt utpressning, vägrade någon betala använde man sig av arbetets nycklar för att vandalisera privat egendom 

Carolin Dahlman: Kommuner, landsting och stat slarvar och slösar samtidigt som kärnuppgifter tydligt sköts allt sämre, slöseri med allmänna medel inte förbjudet men borde bestraffas i valet 2018 

Ilan Sadé (MED): Oroväckande tystnad kring flera förslag i grundlagsutredningen, begrepp som "uppgiftssamling" alltför otydliga och artiklar om kriminella nätverk med uppgift om etnisk tillhörighet skulle kunna falla under lagen, fara för agendagynnande lagar från varje riksdagsmajoritet 

Gad Saad förklarar i samtal med Joe Rogan det "parasitära strutssyndromet" där folk söker skydda sig genom att inte låtsas om problem, och hur det relaterar till islamisering och dagens migrationssituation 

Gilbert Doctorow: Trump och Putins G20-möte första steget i normaliserad relation, jämförbart med avspänningsperioden under Nixon och Brezjnev där det arbetades för samexistens med fokus på respektive nationella intressen snarare än mysig vänskap 

Sakari Mesimäki: Trumpvänliga Redditforumet The_Donalds Japanhyllande motsäger bilden av dem som främlingsfientliga, medlemmarna snarare intresserade av länders rätt att försvara befolkning och kultur och av motstånd mot moderna feminismens triggervarningar och oräkneliga könsidentiteter 

Peter Stiernstedt: Kommuner drivs som ideella föreningar, vilket skapar vänskapskorruption när det borde skett offentlig upphandling 

Lars Wilderäng: Svensk marginalskatt på arbete cirka 70 % inkluderat arbetsgivaravgifter för den som betalar statlig skatt, i ett rättvist system hade arbetsgivaravgifterna upphört över brytnivån för statlig skatt så att enskilda istället kan betala för utökat privat försäkringsskydd 

Actual Anarchy: Nätneutralitet nyspråk för statlig kontroll, priskontroller på internettrafik leder till mindre innovation och sämre tjänster precis som på alla andra områden  

Kim Fredriksson: Var Hanif Balis tweet där han drack mjölk och gjorde OK-tecken med en grodsymbol i texten ren tillfällighet eller överskred han fascismgränsen? 

Paulina Neuding: I ett land där ministrar avgått för obetald tv-avgift, vem tar ansvar för att majoriteten av alla kommuner numer utgör utanförskapsområden sett till invandrad befolkning och att 2 000 jihadister är aktiva i landet, och hur utkrävs ansvaret? 

Sophia A. McClennen: Althögerns affektiva gestaltningar av åsikter ett större hot mot demokratin än falska nyheter – alltmer dominerande på Youtube och sociala medier 

Alice Teodorescu: Staten bör fokusera på sina kärnuppgifter eller erkänna att den inte klarar av att upprätthålla samhällskontraktet, orimligt att ta betalt för tjänster och sedan tvinga folk till privata alternativ 

Sven Otto Littorin: Svensk modell, stor invandring och automatisering av låglönejobb svårlöst kombination som lär leda till nytt trasproletariat, splittring och grindsamhällen 

Johan Norberg: Per capita har Sverige tagit emot fler flyktingar med låg eller ingen utbildning än något annat EU-land, samtidigt är vi det EU-land som har minst andel jobb för dem med låg eller ingen utbildning, det är som om vi ville ha massivt utanförskap 

Pelle Johansson: Vänstermänniskor saknar tre av Haidts sex moraldimensioner vilket gör dem oförmögna att se konsekvenserna av sin politik och förstå sig på oliktänkande, leder till upplevt näthat och personangrepp samt förklarar varför vänsterpolitiker upplevs som faktaresistenta av människor med normal moral 

Tomas Appelqvist: Svenska kyrkan missbrukas som politiskt instrument, har övergett Luthers teologi för dagspolitiska frågor 

Nathan Goodman: Anarki och demokrati förenliga koncept om den senare tolkas som kulturellt öppenhetsbegrepp, anarkokapitalism därmed återvitalisering av de första liberalernas demokrati och marknadssträvanden 

Christer Nylander (L) och Metin Hawsho (L): Sexövergrepp på festivaler beror på att killar tar för sig och objektifierar tjejer, alla män har ansvar, viktigt att inte normalisera eller vifta bort problemen 

Jonna Sima: Högern tror att skatt är stöld, ohederligt av Timbro att klumpa ihop arbetsgivaravgifter med moms och kommunalskatt, skattefrågan stor ideologisk valfråga 

Johan Hakelius: Konflikt mellan elit och folk klyver västvärlden, följden blir att demokratin hotas 

Alexandra Elbakyan: Upphovsrättslagar är orimliga och borde ändras så att vetenskapliga artiklar kan läsas fritt  

Martin Tunström: Problematiskt med aktivister som utredare för ny lagstiftning då de ofta redan tagit ställning i huvudfrågan, exempelvis arbetar klimataktivist med samma utredning som Riberdahl fick sparken från då hon ifrågasatte äganderätten  

Borås Tidning: Stefan Löfvens beslut att träffa Kustbevakningen i Skärhamn och Blekinge flygflottilj i stället för Almedalen ett PR-mässigt genidrag, rider på västvärldens antielitistiska trend genom att visa att han bekymrar sig om medborgarnas fysiska trygghet 

Martin Armstrong: Indiens införande av 3 % skatt på investeringsguld 1 juli utgör ytterligare ett steg för att uppnå G20-målen att eliminera kontanter för att effektivisera skatteindrivning 

Nima Sanandaji: Svenska sjukhus förlorade mer än fyra miljarder 2012-2015, förlusterna i välfärden är problemet och inte vinsterna 

Frans Sporsén & Simon Andersson: Islamistisk terror i Sverige följd av Sverigedemokraternas tal om vikten av ett solidariskt samhälle och nationell identitet, har gjort moderata muslimer till jihadister 

Peter Andersson: Johan Ehrenbergs ETC Bygg riskabelt, hans historik av konkurser och bidragsmygel kan återupprepas 

Naomi Abramowicz: Löfven behöver bli lika tydlig som Merkel avseende antisemitismen bland invandrare från Mellanöstern, våldsbejakande islamism största hotet mot judar enligt ordföranden för judiska församlingen i Stockholm 

Grön Ungdom: Vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda i praktiken, därför är vi stolta över kommunfullmäktiges beslut att tillåta salafistiskt influerad moské på Rud, moskén ett lyft för Karlstad 

Ryan Landry: Situationen i Syrien visar att USA:s flygförbudszoner spelat ut sin roll, Rysslands involvering i Mellanöstern och Kinas byggande av öar i Sydkinesiska havet motverkar amerikansk strategi att främja regimskiften genom luftherravälde och stöd till rebeller 

Douglas Murray gästar Mark Steyn show, talar om flyktingkrisen som delvis en europeisk kulturell kris, framtiden är dyster [video] 

Jacob Lundberg: ETC:s påstående att endast 0,5 % av svenskarna betalar 50 % i skatt felaktigt, inräknat arbetsavgifter och konsumtionsskatter skattar redan den som tjänar 15 000 SEK per månad bort halva inkomsten 

Joel Halldorf: Lokalsamhället bygger svensk kultur underifrån och bildar mångfacetterad helhet, islam är det nya annorlunda som liksom frikyrkorörelsen möttes med skepsis 

Giulio Meotti: IS-terroristerna förlorar kampen om kalifat men vinner kulturkriget, mark förloras i Mosul men vinns i Manchester 

Johan Norberg: Sveriges narkotikapolitik ett fiasko, hårda förbud har resulterat i mycket farligare syntetiska droger, utdelande av Naloxon skulle kunna spara 500 svenska liv varje år 

Lars Adaktusson: Medierna struntar i rapport om förföljda kristna på asylboenden trots att myndigheter och kristen press konstaterat att situationen är särskilt utsatt, sällan belyst effekt av invandringen 

Martin Eriksson i Tom Woods Show: Även libertarianer som vill förändra samhället i stort bör blir företagare och engagera sig i lokalsamhället snarare än i politiken, endast då kan vi bli resursstarka nog att påverka andra i större grad 

Jonna Sima, Aftonbladet: Kritik mot religioner och kulturer grogrund för terrorism, Breivik attackerade det mångkulturella samhället efter känt stöd i opinionen 

JM Smith: Snabbaste sättet att förlora kulturkrig är att förneka egna kulturens monument och inte erkänna att andra sidan är barbarer 

Nick Land: Moderniteten dödar sig själv genom feminismens och urbaniseringens effekt på fertilitetsnivåerna, barnafödande betraktas i vissa kretsar som konservativ säregenhet  

Adam Cwejman: Nu allmänt accepterat att hedersvåld är ett samhällsproblem som måste åtgärdas, arbetet hade underlättats om de som lyfte problemet ej blivit anklagade för rasism, liten grupp kvinnor med utländsk bakgrund sprängde vallen  

Ron Paul: Kalla kriget på modet igen, Trumps återrullning av Obamas framgångsrika Kubapolitik och aggressiv politik mot Ryssland tecken i tiden