Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Brendan O’Neill: Den som tvivlar på att miljörörelsen håller på att förvandlas till en sekt bör titta närmare på Greta Thunberg, den apokalyptiska rädslan i hennes ögon och den monotona rösten skapar kuslig känsla och påminner om 1600-tals predikanter som talade om den helveteseld som sades vänta församlingsmedlemmar som ej ville ange sina häxor – Greta ett av miljontals barn som pumpats med rädslor i syfte att tillgodose vuxengenerationens sadomasochistiska djupa självförakt

Barry Brownstein: Dagens amerikanska studenter förespråkar samma begränsningar av människors frihet som stipuleras i det kommunistiska Kinas konstitution, jag föreställer mig min student från Shanghai – som 1999 insåg att källan till en nations framgång är individerna, inte staten – skrikandes "Har ni någon som helst insikt i vilka svårvunna friheter som ni kräver att få ge upp"

Jan Emanuel Johansson: Gymnasielagen ett haveri, om politikerna visat någon respekt för asylrätten och solidaritet med människor på flykt hade de utan asylskäl utvisats först, istället stiftade man en lag som uttryckligen gör motsatsen, politikerna är släpphänta, maktkorrumperade och rädda, gymnasieamnestin kommer göras permanent, vi får nu försöka laga efter läge och se till att inte upprepa misstaget

George Monbiot: Nyliberalismens försök att kombinera marknad och offentlig sektor har skapat en totalitär och ineffektiv ordning, precis som Ludwig von Mises varnade för redan 1944

Fredrik Haage: Konservativa har att förvalta arvet från den västerländska kristenheten, pseudoreligiös klimatalarmism och myrdalska daghem riskerar dikeskörning

Robin Tilbrook: Storbritannien lämnade EU den 29 mars då Theresa May inte hade något mandat att anhålla om att datumet för utträde skulle skjutas fram, English Democrats begär en lagprövning hos High Court i syfte att förklara Brexit ett faktum

Gunnar Sandelin: Den demografiska förändringen fortsätter oförminskat, personer med utländsk bakgrund ökat till 29 % drivet av ökad invandring, personer som utvandrat oftast svenska medborgare, massinvandringen ett skenande tåg med nya asylskäl som utsatthet, sjukdom, skörhet, och klimatflyktingar som i princip kan appliceras på nästan vem som helst

Jan Tullberg: Socialdemokraterna förvandlas från svenskt arbetarparti till muslimskt bidragsparti, motsägelsefulla och icke-kompatibla åsikter mellan klientgrupper hanteras genom segmentering och bortfallet av arbetarröster genom invandring, riskfylld strategi på lång sikt då underlaget för muslimskt parti växer

Skattebetalarna: Elskatten fyrdubblad under tjugo år, hälften av elräkningen idag skatt, politiker söker flytta fokus till elnätsbolagens avgifter men talar tyst om att elskatten för villaägare höjts med 1 400 SEK på tre år, skatt på grön el nästan lika hög som skatt på bensin

Glenn Greenwald: Rysslandsutredningen mot Trump det sorgligaste mediespektaklet jag någonsin sett och en total bluff som skapar misstro mot media, magstarkt av USA att anklaga andra länder för att lägga sig i demokratiska val

Wilhelm Douglas: Fordonsregistret borde inte vara offentligt, blir uppslagsverk för kriminella, bilbrottsligheten förvisso minskande men våldsammare och mer utstuderad

Polisen Fredrik Marklund: Sverige påminner om en krigszon och ett land med knarkkarteller, hårdare och längre straff måste bli praxis som steg ett för att få gärningsmännen från gatorna – är de inlåsta kan de inte skada fler personer

Csaba Bene Perlenberg: Såvida Christian Sonesson ej är på väg att utropa Den fria och självständiga Republiken Staffanstorp är utspelet om att ej bistå med försörjningsstöd, bostad, vuxenutbildning och samhällsservice sämsta formen av populistsignalering, låt oss prata högt om Sonessons allvarliga radikalisering

Pelle Zackrisson: Christian Sonessons (M) osvenska populistpolitik i Staffanstorp stör tyckareliten innanför Stockholms tullar, prioriterar egna kommuninvånarna oavsett vad moderpartiet tycker, de som hänger upp sig på teknikaliteter har inte förstått poängen med signalpolitik

Fanny Nilsson: Landstingen lägger pengar på kommunikatörer och administratörer men accepterar brist på sjuksköterskor och läkare, Region Kronoberg har större kommunikationsavdelning än SAS Sverige och IKEA, managementfolket äter upp verksamheten inifrån

Elsa Widding, Erik Lundqvist: Klimatmodellerna från IPCC överskattar uppvärmningen på grund av felaktiga modeller, bekräftas av verkliga mätningar – inget vetenskapligt stöd för panik

Ronie Berggren: Klimatalarmism vår tids sekulära sekterism som måste bekämpas, miljöfrågor måste hanteras eftertänksamt och inte revolutionärt

Vox Day: Dåden i Christchurch är uppenbart gjorda under falsk flagg med det suspekta "manifestet" där vältränad australiensare utför terrordåd inspirerad av Breivik för att försvara amerikaners rätt att bära vapen, media gick som förväntat till storms mot nationalistiska strömningar i västvärlden

Jens Ganman: Malena Ernman har en fascistisk syn på sina åsiktsmotståndares rätt att yttra sig, klimathotet är en sublimering av hennes familjs egna problem, boken "Scener ur ett hjärta" är en inblick i den vita medelklassens ekokammare

Ernst Robert Almgren: Sex and the city en serie om kvinnor som längtar efter traditionella män, huvudkaraktärerna använder snälla killar som sexuellt tidsfördriv medan de längtar efter framgångsrika maskulina män och äkta kärlek, visar även att män inte dras till promiskuösa kvinnor

Eddie Omar: Den klassiska herrstilen enligt vänstern en symbol för det vita patriarkatet, att vara normal idag är att klä sig propert, vara kortklippt, äta kött istället för soja och inte skämmas för sin heterosexualitet

Håkan Ljunggren, Ordförande Nordiska Asa-samfundet: Svenska skolan ett led i att förstöra Sveriges kulturarv, asatro räknas ej som en religion jämbördig med abrahamitiska religioner samt hinduism och buddhism, pågår en konstant indoktrinering för att minska kopplingen till vår urtro och våra rötter

Tom Blomström: Svenska förskolan okontrollerat experiment på barns psykiska hälsa, främjar könsdysfori och motarbetar barns instinkt att lära sig om roller och sin naturliga identitet

Eric Kaufmann: Populistiska revolten kan endast avstyras genom att väljare som föredrar ordning, trygghet och igenkänning får sina behov tillgodosedda och inte offrade i den radikala samhällsförändringens namn

Fnordspotting: Terrordåd mot rhodesier och Mugabes av Sverige delfinansierade skräckvälde accepterades av väst då offren var av europeisk härkomst, afrikansk nationalism självklar del av progressivt tankegods och undantas från exemplen när man varnar för nationalismens faror

Dan Korn: Flygskammen är rent hyckleri, bättre få folk att skämmas för sin skam, då minskar åtminstone hyckleriet

Keiichiro Azuma & Akiko Yoshinaga: Myten om Kinas ekonomiska under är över, landet på väg mot ekonomisk kollaps, nybyggda lägenheter säljs under självkostnadspris, bilförsäljningen faller och tech-företag skär ner, risken inte någon svart svan utan problemen har varit kända sedan länge, kommunistpartiet har förvärrat snarare än avhjälpt den kommande krisen

Grön Ungdom: Det är svenskarna som inte vill integrera sig, nationalchauvinism bakom dolda krav på assimilation – men globalismen kommer fortsätta!

HAX: Rösta på mig i EU-parlamentsvalet för en EU-kritisk reformagenda, decentralisering och verkan för ett mellanstatligt samarbetsorgan som inte strider mot medborgerliga fri- och rättigheter

Vox Day: J.B. Burys argument för yttrandefrihet bygger på falska premisser, ofta citerade Erasmus är tagen ur sin kontext och är förespråkare av absolut kungamakt, ingen manifesterad logik bakom påståendet att yttrandefrihet är en rättighet

Joakim Broman: Sanslösa 27 miljarder SEK går varje år till företagsbidrag varav 10 till 13 miljarder utgörs av statligt riskkapital, fortfarande inga belägg för långsiktiga resultat, bidragskranen måste stängas av

David Marsanic: Samhällets kulturella sönderfall beror på bristande individuellt ansvarstagande, att emulera våra förfäders uppbyggliga och naturliga institutioner och instinkter från tiden före statens uppkomst vägen framåt

Daniel McCarthy: Libertarianer minst lika suicidala som vänsterliberaler, den ekonomiska kris de fokuserar på kommer att föregås av politiska och kulturella som utgör större hot, skattesänkningar och avregleringar otillräckliga eftersom marknaden är beroende av civilisation och nation

Jonna Jinton: Långsam och plågsam väntan på besked ifall Sveriges största vindkraftspark ska byggas runt oss i natursköna Grundtjärn känns som psykisk tortyr, Moderaterna och Socialdemokraterna i Sollefteå kommun har brutit sina vallöften om stoppade byggplaner, nu står vårt hopp om bevarandet av den vackra norrländska naturen till Vänsterpartiet

Robert Kajiwara: Amerikanska militärbasbygget på norra Okinawa stärker befolkningens självständighetsönskan, urbefolkningen har länge varit emot bygget och byggtillstånd har dragits in utan respons från Japan eller USA, mindre än halva befolkningen nöjda med att vara japansk prefektur

Ronie Berggren: Sveriges ansvar att städa i den värld "vi" stökat ned, landets egna jihadister måste interneras, svenskt Guantánamo behövs

Blanche Jarn: Problematiskt med skolans maktförskjutning från lärare till elever där skolor bötfälls för lärares rimliga ingripanden, närmare fyra av tio lärare hotats med anmälan och endast 44 % av niondeklassare känner sig trygga i skolan, lärare bör självklart visa hänsyn till elever som sköter sig och avlägsna ohörsamma

Vox Day: Demokraterna är i slutfasen till att bli ett fullbordat mångfaldsparti, Republikanerna vägrar mot bättre vetande att bli ett parti för vita, men även de värdesignalerande bekräftelsesökarna kommer vinnas över med tiden när valet står mellan civilisation och våldsam konfrontation med desperata socialister

Dennis Andersson: Polisens politikerstödda aktivism avseende att skapa egna regler för vapengodkännande och ytterligare vägar för att runda regelverket hotar demokratin, socialdemokraternas förslag innebär 180-graderssväng gentemot vallöften och omöjliggör i praktiken internationell tävlan inom dynamiskt sportskytte i såväl Sverige som för svenska sportskyttar utomlands

Dana Pourkomeylian: Att man fritt kan återvända till Sverige utan någon konsekvens efter att ha rest för att ansluta sig till IS-terroristerna är en politisk och rättslig skandal, nuvarande lagstiftning tandlös och har inte resulterat i en enda fällande dom sedan 2016, vårt enda hopp är tribunaler på plats med uppbackning av det internationella samfundet likt tribunalerna i Rwanda och forna Jugoslavien efter folkmorden

Mattias Svensson: Andefattiga konservativa tycker staten ska gripa in och åtgärda själsligt tomrum de tycker liberalismen orsakar med symbolpolitik, gör medvetet felaktig analys att liberaler inte kan skilja på icke önskvärt och olagligt, liberalismen går ut på att låta människor välja sina gemenskaper själva och förespråkar statlig neutralitet inför företagsamhet

Jordan Peterson: Vedervärdiga personen Vox Day har skrivit en bok om mig, riktigt bra läsning för att förstå vad etno-nationalisterna anser om mig

Arvid Hallén: Krav på "inklusiv citering" undergräver vetenskapens universalistiska och objektiva fundament, feltänk att uppmuntra elever välja icke-vita eller kvinnor som källor enbart på grundval av underrepresentation, bättre att citera efter tycke och försvara sina val

Jonathan Head: Oklart om Thaksin Shinawatra hade kung Vajiralongkorns tillåtelse att nominera prinsessan Ubolratana till premiärministerposten och att kungen sedan ändrade uppfattning, eller om nomineringen var en omdömeslös chansning från oppositionen, men kungens efterföljande fördömande var förödande för Shinawatra och Thai Raksa Chart 

Claudio Sopranzetti: Prinsessan Ubolratanas dagslånga politiska karriär var en jordbävning som skapade nya skiljelinjer i thailändsk politik, kandidaturen delade Bangkoks konservativa elit som visade att hatet mot Shinawatra ibland är starkare än vördnaden för monarkin, nomineringen av prinsessan delade även den politiska oppositionen mellan de som hyllade det valtaktiska draget och de progressiva demokratiförespråkarna

Richard Sörman: Många vankelmodiga politiker och opinionsbildare skulle må bra av att lyssna på sin intuition och komma ut som försvarare av nationalistiska värderingar, det är mångkulturförespråkarna som är extremisterna och det vore outsägligt tragiskt om tusen år av svensk historia kommer komma till ett slut under vår livstid

George Soros: Europa i revolutionärt läge, EU riskerar samma öde som Sovjetunionen om dess förkämpar inte agerar med kraft, vägen framåt är att sätta Europas intressen framför nationella och mobilisera den tysta majoritet som stödjer EU:s värderingar

Sofia Nerbrand: Viktor Orbán borde skämmas för att han premierar Ungern framför andra länder, retorik och politik som gynnar det egna folket och stänger ute andra ska inte ha en plats i dagens Europa

Johan Westerholm: Bonnierkoncernen blir till följd av Mittmediaförvärvet största mottagaren av presstöd, tar även emot en rad riktade projektstöd från bland andra Vinnova – samtidigt erhåller Schibstedtägda Svenska Dagbladet preliminärt 40 miljoner SEK i presstöd för 2019 och gjorde 2017 en vinst på 24,7 miljoner SEK – dilemmat med mediemarknaden illustreras bäst av att skattefinansierad Göran Greider rör sig obehindrat över samtliga stora riksredaktioner

Nicholas Nikander och Saga Bowallius: Senast Liberalerna valde ny partiledare var George W Bush president och vi gick i högstadiet, nästa måste vara visionär och visa att liberalismen har svar på de stora utmaningarna, mer globalisering, klimatarbete för att rädda planeten och jämställdhet som handlar om mer än slöjor

Micael Grenholm: Migrationsverkets frågor till konvertiter baseras på uppfattningar som ingen seriös bibeltolkare skulle hålla med om, sekulär svensk religionsanalfabetism kombinerat med hybris bevisas bland annat av användande av det från islam hämtade ordet "svärdsvers", rörelsen för konvertiters rättigheter starkare än någonsin

Nils Karlsson (MP): Gör förskolan obligatorisk från två års ålder eftersom värderingar grundläggs tidigt, normkritik måste genomsyra all undervisning – att en stor del av svenskarna lever under hedersförtryck gör detta nödvändigt

Fnordspotting: Strävandet efter trygghet högst rationell grund för invandringskritik, priset för invandringen betalas inte bara av skattebetalarna utan av barnfamiljer, pensionärer och kvinnor

Emanuel Karlsten: Hycklande 87 influencers kräver statlig begränsning av flyg, flyger själva och stoltserar med det i sociala medier

Fnordspotting: James Burnhams "Suicide of the West" från 1964 visar hur den politiska diskursen i samhället obönhörligen rör sig vänsterut, för 50 år sedan betraktades det som radikala vänsterståndpunkter att förespråka utökad yttrandefrihet och förbud att rösta för tidigare fängelseinterner

Vox Day: Bra att boomer-generationen dör av i en takt om 4500 om dagen, 66 miljoner kvar av dessa narcissistiska dårar som tjatat om sig själva i fyra decennier, hatet kommer öka ju mer yngre generationer förstår hur mycket boomers har förstört

David Mathis: Att vara stark utan självkontroll är ett recept på destruktivitet och ett gift, för att verkligen vara till nytta för sina nära och kära behövs båda vilket kallas mildhet

Fjällsjö Nyheter: Väljarnas syn på nya regeringens beslut att kraftigt öka invandringen visualiseras i form av att stödet för MP och L minskar, Liberalernas reformjudiska vänstersionism och Miljöpartiets antisemitiska islamism på kollisionskurs med Sverigedemokraternas Netanyahu-vänliga högersionism

Will Burns: Gillette särskilt illa lämpade att läxa upp män om förment toxisk maskulinitet, då man sålt manligt självförtroende till dem i över 30 års tid, om man är uppriktig med sin nya hållning borde man börjat med att be om ursäkt, kampanjen framstår nu istället som djupt oärlig och falsk samt som ett utslag för ekokammarmentalitet på marknadsavdelningen

Sargon De Basso och Mikael Westerlund: Stödbevisning i form av målsägandens uppträdande efter gärning väger tyngre i våldtäktsmål än i mål om olaga hot, decennier av aktivism har fått domstolarna att i praktiken sänka beviskraven i sexualmål, beska sanningen att oskyldiga offras på rättssäkerhetens altare

Milo Yiannopoulos: Jag söker asyl i USA på grund av islamiseringen i mitt hemland Storbritannien, landet har västvärldens mest radikala muslimer där endast 3 % anser sex utanför äktenskapet är moraliskt acceptabelt, miljoner muslimer anser att mitt äktenskap med min man är skäl för att kasta mig i fängelse

Chris Edwards: Den federala staten håller ekonomin gisslan, det är den egentliga anledningen varför Trumps nedstängningstaktik är ett problem, det finns ett otal exempel från andra länder på lyckad privatisering av viktig infrastruktur

Fnordspotting: Sedan 70-talets stagnation och 80-talets reversering har konfliktlinjen mellan höger och vänster ej främst varit ekonomi, dagens höger bör se liberaler som motståndare och kan finna stöd inom arbetarklassen

Mons Krabbe: Spänningar mellan européer och invandrare riskerar att utmynna i både inbördeskrig och militärkupper i flera europeiska länder, tron på demokratin faller och allt fler vill se en stark ledare eller teknokratvälde

Robert Lee: Såtillvida ett avtal om utträde inte godkänns av Storbritannien och EU är skönsläget ett Brexit på WTO-villkor, att lämna utan ett avtal det mest troliga – egentligen det enda troliga – scenariot, för vilket förberedelser går framåt med stormsteg

David Gordon: Murray Rothbard, som gick bort för 24 år sedan i dag, var 1900-talets främste frihetskämpe och en försvarare av traditionella värden, Ron Paul och hans arbete i amerikansk politik är det tydligaste exemplet på hur Rothbards vision kan appliceras på samtiden

Sameh Egyptson: Muslimska organisationer i Sverige har kraftigt överdrivit sitt medlemsantal för att maximera stöd från staten, Myndigheten för stöd till trossamfund har trots indikationer på oegentligheter ej anmält bidragsfusket

Christoffer Dulny: Rivning av svenska stadskärnor visar socialismens väsen — amnesi och förljugen framstegstro, det fula och låga ersätter det upphöjda, Twitter-kontot "Före och efter" hjälper oss minnas

Lionel Shriver: Migranter flyr i sanning Frankrike för ett Storbritannien där ID-kort inte är obligatoriska, förmåner är mindre villkorade, asylsökande får boende och bidrag under ansökningsperioden medan de som får avslag ofta inte deporteras och den svarta ekonomin frodas

Ljiljana Orelj: Politiskt farligt att prata om okunskapen hos de ensamkommande som omfattas av gymnasielagen, majoriteten kommer inte ta någon examen och vara utan jobb, ett grundläggande problem är att kunskapsmätning och identifiering av svagpresterande misstänkliggjorts

Andy Duncan: I en hoppeansk värld skulle privata säkerhetsbolag som stänger ned en flygplats likt Gatwick och sedan sinkar dess återöppnande på grund av egen inkompetens bli sparkade och utbytta till skillnad från nuvarande läge där statsdrivna polisen blir utan bestraffning eller konsekvens och istället belönade för samma sorts misslyckande

Bionic Mosquito: Hade Althusius uppfattning om vertikalt arrangerade, sammankopplade men avtagbara enheter med grunden byggd på familjen vunnit över Bodins uppfattning om nationell suveränitet skulle 400 år av västerländsk historia varit väsensskilt annorlunda och mycket mer fri, återgång till fokus på hävdvunnen sed och familjen med libertarianism som moralisk grund behövs för att försvara och återgå till frihet i Europa

Joakim Andersen: Under 2019 kommer legitimitetskrisen för systemet, etablissemanget och dess ideologi fördjupas ytterligare då allt fler kritiker börjar skilja sig från dess världsbild och alternativ formas, inskränkningar i yttrandefriheten och blatant uppskruvad propaganda i TV, reklam och film tafatta försök att hålla tillbaka skeendet, nutiden ett historiskt fönster värt att förbereda sig på med spänning

Helena Edlund: Sveriges ideologiskt drivna makthavare biter sig fast i en fantasivärld där de försöker realisera Utopia, verklighetens varningstecken ignoreras och kritiska röster tystas, att envisas med att leva i en värld av drömmar och illusioner är inte ett friskt beteende, bristen på verklighetskontakt leder till onödigt nationellt lidande

Gareth Porter: Trump bör skaffa nya rådgivare som helt delar hans linje, historiskt sett omöjligt att genomföra utrikespolitik som går emot etablerade rådgivares intressen

Karin Olsson: SVT måste sluta med uttjatade romantiken kring 1968, bättre låta nutida filmskapare gestalta samtidens problematik som motnarrativ till Åkessons och Orbáns farliga nostalgi

Vox Day: Nassim Nicholas Taleb missförstår varför hög IQ inte förutsäger framgång och drar felaktiga slutsatser, intelligens inneboende fördelaktigt för framgång och överlevnad lika lite som fysisk storlek eller styrka

Caitlin Johnstone: Ständigt krig och militär expansion har blivit så normaliserat bland etablissemanget att en liten nedtrappning upplevs som någonting onormalt och chockerande

Fnordspotting: Hans-Hermann Hoppes storhet som tänkare för libertarianer består i att han ofrivilligt lyfter fram den klassiska monarkin som den minst skadliga styrelseformen när han i "Democracy: The God That Failed" förklarar varför kungligt envälde är att föredra framför demokrati, men misslyckas förklara varför anarkokapitalism är att föredra framför båda

Ludvig Svensson: Patreon behöver konkurrens, helst en uttalad högerkonkurrent, frågan är inte ifall Jordan Petersons nya tjänst kommer ha en gräns för vilka som får använda hans plattform, frågan är var den kommer att gå

Joel Halldorf: Demokratin kan inte ha liberalismens individualistiska kultur med självförverkligande etik som grund, kristen humanism är basen för att upplysningens idéer ska fungera

Anne Marie Waters: Globalism är den rika politiska klassens allians, den avser förneka oss inflytande då den vill påtvinga oss alla sin vilja

Jan-Olof Sandgren: Rasismen döende i väst sedan andra världskrigets slut men är ännu en självklarhet i Mellanöstern och Afrika – blandning till följd av globalisering kommer minska skillnaderna mellan grupper och därmed rasidéers relevans, processen blir sannolikt långdragen och blodig

Vox Day: Israel måste uppmana den pro-israeliska lobbyn i USA att inte arbeta för förbud mot BDS-rörelsen, är oförenligt med konstitutionen och skapar judehat

Stefan Molyneux gör dokumentär om polsk nationalism, blir djupt berörd av landets nationella sammanhållning som kommit ur enorma uppoffringar, konstaterar att friheten är större i monokulturella Polen jämfört med mångkulturella länder i väst [video]

Rolf Hillegren: Maria Ågrens uppgifter i Arbetsdomstolen att två av regeringens högsta tjänstemän ville att hon skulle skriva på strafföreläggande för att undvika offentliggörande av Transportstyrelseaffären stärker misstankarna att regeringen påverkat Åklagarmyndigheten vilket skulle förstärka skandalen – strafföreläggande används vanligtvis för trafikförseelser, snatterier och ringa narkotikabrott, inte för udda brott som vårdslöshet med hemlig uppgift

Public Discourse: Missbruket av mänskliga rättigheter för progressiva syften beror på inbyggd avsaknad av religiös grund till FN:s deklaration, konservativa har inte råd att överge institutioner med makt att omdefiniera mänskliga rättigheter utan bör återgå till deklarationens ursprung

Erik Lakomaa: Inget svenskt parti har någonsin gått till val på strängare vapenlagstiftning, men aktivistiska och okunniga tjänstemän driver på utvecklingen utan väljarnas stöd, befria den trångsynta Polismyndigheten från ansvaret att bevilja vapenlicenser och ge uppgiften till några som kan något om jakt och skytte

Niklas Dougherty: Gripandet av Huawei-chefen Meng Wanzhou är en direkt provokation av Kanada och USA mot Kina och är ett uttryck av det nya kalla kriget som består av att till varje pris försöka hejda Kinas framfart

Dag Elfström: I fråga om att inte ta sina vallöften på allvar spelar Centerpartiet i en helt egen klass, partiets löfte i valrörelsen om att satsa 6,4 miljarder på utjämning av statliga löneskillnader nämns överhuvudtaget inte i partiets egen budgetmotion, där de inte behöver kompromissa med något annat parti

Ronie Berggren: Kristen eskatologi varnar för världsregering liknande den klimatalarmister vill skapa, vi bör dra lärdom av USA där politiker varnat för centralisering och Antikrist

Lars Anders Johansson: Myndigheten Kulturbryggan som beviljade Frida Klingbergs projekt ”Bastu för arbetslösa” 100 000 SEK tillskjuter nu drygt 1 miljon SEK till Konsthall Norra Kvarken i Nordmaling där konstnärer ska göra konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar, kultursektorn och skattebetalarna förlorare när charlataner och bidragsentreprenörer skor sig på offentliga systemen

Global Times: Felaktigt av New York Times att jämföra Kinas utveckling med Brasilien, den brasilianska kulturen gör landet olämpligt för tillverkningsindustri då man varken jobbar lika hårt eller prioriterar besparingar lika högt som kineser gör

Carl Kiviö: För att lösa den finska befolkningskrisen behövs ekonomisk omdaning, höga skatter och bankernas exploatering av befolkningen gör det ekonomiskt svårt för unga kvinnor att bilda familj, invandring och propaganda används av makthavarna för att värna egna förmögenheter trots att det utplånar den egna befolkningen

Rickard Axdorff: Att skjuta av älgarna räcker inte – skogsbrukets värsta fiender går på två ben och betar inte utan inför istället inskränkningar i äganderätten

Paulina Neuding: Stora matchningsproblem i framtiden när fler kvinnor har högstatusyrken, socialkonstruktivisterna har fel då kvinnor fortfarande vill ha män som är intellektuellt jämbördiga

Ben Shapiro: USA har en existentiell kris då människor söker livsmening i droger, etnisk solidaritet och politisk mobbning, vänsterns utopiska projekt där familj och kyrka misstänkliggörs har misslyckats, judeo-kristna värderingar är vägen till ett bättre samhälle

Johan Hakelius: Rätt sorts totalitarism väcker få reaktioner då den bygger på klimatalarmism, de som förespråkar en upplyst despot måste börja tala öppet så relevant kritik kan framföras

Jan Kallberg: Prioriteringen av påstått skjuten varg godtyckligt iscensatt politisk skådeprocess, hemlig avlyssning, tjugotalet utredare, anonyma uppgiftslämnare och uppseendeväckande häktningstid ett sätt att en gång för alla klämma åt industrimannen Karl Hedin som försvarat äganderätten och ifrågasatt den nu förda glesbygdspolitiken

Lars Bern: Regeringskaoset beror på att Bilderberggruppen 2017 valde att satsa på Annie Lööf som framtida ledare för Sverige när Moderaterna fortsatte tappa under Anna Kinberg Batra, gav centerledaren det storhetsvansinne som krävs för att som ledare för ett åttaprocentsparti blockera alla andra statsministerkandidater än sig själv