Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

David Wood: Konserter perfekt måltavla för jihadister som vill undvika skada trogna muslimer, då enbart otrogna och hycklande muslimer kan delta – liknande dåd att vänta då motivet, medlen och västerländsk vekhet kvarstår [video] 

Kerry McDonald: Forskning visar skolan farlig för barns psykiska hälsa, ökad skolhets ligger bakom depressionsepidemi och ökade självmordstal bland unga – intensitet för akutmottagningar inom barnpsykiatri korrelerar negativt med skollov  

Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström, Liberalerna: Ny EU-underrättelsetjänst nödvändig, gränslös brottslighet kräver centraliserad byråkrati 

Katie Hopkins: Politikernas vurm för att livet går vidare som vanligt är en ny Fader vår, inte rätt botemedel för att rädda ett döende samhälle från terrorism 

Daniel B. Klein: Tala med dina barn om den politiska orienteringen i skolarbetet och hos lärarna, låt dem ta del av andra ståndpunkter och visa att du förstår de dilemman de möter när de förväntas instämma i de politiskt korrekta klichéerna och plattityderna  

Helsingborgs Dagblad: Influenser från Qatar inget att välkomna för de som vill se ett islam anpassat till västerländska värderingar, risk nybyggda Umm al-Muminin Khadijah-moskén i Malmö gynnar framväxt av parallellsamhälle 

Stefan Bergmark: Att Bokmässan hänvisar till presstödet när man accepterar Nya Tiders medverkan innebär att man ger staten kontroll över fria ordet, självklart att demokratiskt samhälle måste tillåta högerextrema åsikter, att få delta i kommersiell bokmässa ingen rättighet 

Andreas Magnusson: Välvillighetsprincip borde användas vid bedömning av oövertänkta ordval, annars riskeras bortstötning av var och varannan människa som rasist och homofob, kvar blir liten skara analt humorbefriade språkpoliser 

Conny C-A Malmqvist: Ytligt att tolka Makode Lindes konst som hets mot folkgrupp, kommunalpolitikern Momodou Jallow (V) borde inte utöva påtryckningar mot konstnär 

Karin Pihl: Normkritisk våg som svept över Sveriges museiverksamhet riskerar principen om museernas oberoende från politiken, motstridiga budskap i kulturarvspropositionen ger oklarhet i frågan 

Christer Sturmark: Svenska kyrkans film "Gud och Big Bang" ger falsk och vilseledande bild av spänningsfältet mellan religion och vetenskap, utelämnande av konflikt bidrar inte till gymnasieelevers omvärldsanalys 

Gustav Juntti: Generaldirektören för MUCF:s förklaring att myndigheten agerar civilsamhällets laboratorium en experimentell syn på skattemedel, utmanar skattemoralen 

Grace O'Malley: Traditionalistsignalering allt vanligare bland liberaler, varning för falska profeter som enbart vill utnyttja en växande marknad 

Finn Madsen: Kommuners köp av bostadsrätter lagvidriga, strider mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten 

Erik Svansbo: Demokratins intåg bakom statens tillväxt och efterföljande förvandling av svensken från fri och initiativrik till bidragsberoende och självhatande 

Jim Goad: Macron nionde barnlösa europeiska ledaren, trend signifikant för dagens sterila väst samt kontrasteras av anti-globalismen och dess mer fruktsamma ledare Trump, Putin och Orbán  

Alan Mahmud (C): Wahhabism grunden till sunnimuslimsk terrorism, Saudiarabiens agenda att sprida ideologin globalt genom finansiering av moskéer med egna predikanter 

Robert Toth: Kommunalt självstyre baseras på att lokala medborgare vet vad som är bäst för dem själva, flyktingkrisen ett exempel på hur det går när centralmakten kör över den lokala 

Jesper Ahlin: Hans-Hermann Hoppe citeras sällan av akademiska filosofer, kan bero på korruption inom universitetsvärlden eller på Hoppes kontroversiella åsikter 

Brad Smith: Myndigheters hamstring av säkerhetshål oansvarig, bör hanteras lika varsamt som fysiska vapen 

Per Brinkemo: Religiöst illitterata svenskar anammar värdegrundsdoktriner som vore de av Gud givna, krävs mer kunskap om förhållandet mellan religion och klanvälde för att förstå förtryckande system i våra förorter 

Hans Li Engnell: FN-studie där 10 000 intervjuats i Mellanöstern och Nordafrika visar att patriarkala synsätt lever vidare hos äldre och anammas av yngre generationer, viktigt att ämnet lyfts i Sverige mot bakgrund av invandringen 

Daniel Davis: Trumps beslut om truppförstärkning i Afghanistan verkningslöst, pakistanskt talibanstöd och korrupt afghansk centralmakt omöjliggör militär konfliktlösning 

Erik Torstensson: Jihadister drivs av en logisk och sammanhängande tolkning av religiösa texter, Koranen allt annat än pacifistisk, krävs klarspråk kring islam som våldsbejakande ideologi för att komma till rätta med terrorhotet 

Maria Hölerman: Bild på homopar som pussas framför moské i Malmö väcker enormt hat, hatarna vanligt folk som växt upp och gått i skolan i staden, samhället måste acceptera homosexuellas rättigheter 

Devin Rexvid: Hijab både religiös symbol för separatism och politiskt uttryck mot statens och näringslivets sekulära regelverk, hijabaktivister bör förstå att religiösa rättigheter finner gräns i andra individers rättigheter, professionsutövning är service och inte religiöst självförverkligande 

Karin Pihl: Fairtrades metoder tveksamma, efter certifiering krävs kommun på årlig avgift och lovar samtidigt att köpa Fairtrades produkter, likabehandlingsprincip vid upphandling kringgås 

Lars Wilderäng: Vinstbegränsningar och kvalitetskrav mer passande att införa på politiker än företag, kan få tjäna 7 % över medianlön, måste kunna rabbla grundlagen 

Petter Birgersson: Politiska "satsningar" ska utläsas som utgiftsökningar vilka finansieras av frukterna från andras risktagande, politiker bör tacka riskkapitalister och egenföretagare 

Åsa Linderborg: De som kallar Le Pens väljare för fascister bör fundera över vad den liberala normaliteten innebär då inget tyder på att Macron kommer lösa de problem som Frankrike har, vänstern har nu möjlighet att organisera sig och bli besvärlig för Macron 

Isaac Bachman: Israel kan inte göra rätt utifrån svenskt perspektiv medan palestinierna inte kan göra fel, korrigering av svensk behandling av Israel kräver att Sverige återfinner moralisk kompass 

Paul Craig Roberts: Hotet från Nordkorea fiktion från USA, motivering för upprustning nära Kina och Ryssland, samma manöver användes tidigare mot Iran 

John W. Whitehead: NSA minskar del av sin övervakning av medborgarna, lurar vissa att bortse från det stora antal sätt staten kan se allt människor gör i sin vardag 

Elisabeth Sandlund: Sverige har en obehaglig tendens att hamna i fel sällskap i FN-sammanhang, sida vid sida med Israels hätskaste fiender i Unesco-resolution om Jerusalems ställning kan omöjligt leda till konstruktiv roll för att medla mellan Israel och Palestina 

George Neumayr: Stark ohelig allians mellan vänstern och katolska kyrkan kan spåras i Soros stöd för Franciskus, Obamas framgångar och popularitet, kyrkligt stöd för organisationer inspirerade av Alinsky 

Erik Larsson: Helt ny religion om Kristus lämnas utanför, liberalteologi antingen falang inom kyrkan eller kamouflerad ateism, samfundet vittrar sönder inifrån 

Malin Lernfelt: Ledaren för jämställdhetsmyndigheten Kerstin Alnebratt främjar starkt dogmatisk feminism präglad av radikalvänsternarrativ, olyckligt om sekteristisk Schymanism formar nya myndigheten 

Matthew Reece: Vänsterns benägenhet till politisk terror gör att högeraktivism misslyckas, infiltration av utbildningsväsendet och kväsande av vänsteråsikter nödvändigt mot växande statsmakt  

Adam Cwejman: Vänstern driver ideologiskt förblindad teori om att nyliberalismen skapat högerpopulismen, behövs mångbottnad analys för att förstå utvecklingen i Europa 

Tyler Cowen: Ökad produktivitet kräver mer välfungerande lokalsamhällen då människor är beroende av gemenskap för att utvecklas, även stoicistisk filosofi användbar då den gör människor mer självständiga 

Nils Magnell: Internet laglös zon och anarkistisk utopi där starka frodas på bekostnad av svaga, bör genomsökas för att identifiera personer som kränker andra 

Åsa Linderborg: Den allians av finliberaler och lattevänster som manar till kamp mot högerpopulism och fascism tycker egentligen att det är otäckt när vanligt folk får vara med och bestämma 

Den spontana världsordningen: Europas fredliga utveckling börjar tidigare än vid demokratins införande – allmän krigströtthet, kapitalismens framväxt och industriella revolutionen lika viktiga faktorer för att förklara varför länder slutade kriga mot varandra 

Joakim Andersen: Marx kommentarer om ras, HBT, lögnaktig media och jämlikhet långt ifrån dagens kulturmarxism, exempel på fascinerande idéhistoria och samtida dekadens 

Nassim Nicholas Taleb: Världsförbättrande intellektuella idioter skapar krig, borde ägna sig åt keramik istället – fred naturligt när människor interagerar och förhåller sig strategiskt till potentiella fiender 

HAX: Påve Franciskus fruktar libertarianismens frihet och egenmakt, religionen kräver underkastelse 

Kevin Clark: Godhetssignalering varken dygdigt eller nytt då Jesus varnar för beteendet under sin bergspredikan – sann dygdighet är tystlåten samt görs i harmoni med förnuftet och för någon annan än sig själv 

Damon Linker: Global elit så världsfrånvänd och förblindad av lyx och makt att den inte ser sin egen stundande undergång, lever av och för samhällsomvälvningar som blir allt mer impopulära bland bredare folklager  

Iulian Bretonescu: Reaktionära rörelsens religiösa oenighet problematisk, bör skapa överbryggande metareligion med inspiration från vänsterns gemensamma tro på progression – hörnstenar bör vara hierarki, storslagenhet, evighet och segrande  

Gio Pennacchietti: Bill Nyes försök att maskera progressiva vänstertankar som vetenskap tidstypiskt – vetenskap perfekt ersättningsreligion för förledd och normlös millenniegeneration  

Mark Citadel: Dagens protestantism enbart kalvinistisk, har inget gemensamt med Luthers idéer som startade men egentligen inte formade rörelsen – Calvin förlöpare till puritanism och liberalism genom att radikalt flytta det mänskliga längre bort från det gudomliga 

Malcom Kyeyune: Oroande att staten ser mellan fingrarna med att kommuner som inte förmår ta hand om flyktingar bryter mot kommunallagen, bättre ändra lagar som ej kan efterlevas än låtsas som det regnar 

Nikodemus Ungh: Förväxling av subjektiv värdeteori med påbud om hur individer bör agera får libertarianismen att framstå som omoralisk, kristen voluntarism och högre andlighet högst kompatibla med frihetliga ideal  

Siri Steijer: Arbetsförmedlingen använder regeringens arbetsmarknadsprogram och subventioner för att anställa åt sig själva, syfte att boosta egna och regeringens jobbmål 

Daniel Thilén: Debattörer som Martin Borgs skulle göra mer nytta om de uttryckte de mer radikalt liberala uppfattningar som de förmodligen har innerst inne samt ledde sina stora följarskaror bort från det partipolitiska träsket  

Jessica Brown: Människan ett socialt djur som riskerar psykiska problem till följd av ensamt liv i moderna städer med ständig närvaro till tekniska apparater, mer än var åttonde britt saknar nära vän och var tredje är ofta ensam 

Peter Santesson: Plötslig omsvängning när tal om styrande samhällselit kallas populism, maktkritiskt perspektiv i samhällsvetenskap och media byts mot försvarsdiskurs 

Eshtar Faris: Athena Farrokhzad har fel, hela samhället ställde upp efter dådet i Trollhättan, "vita svenskar" är kärleksfulla, ödmjuka och solidariska människor, för mycket tålamod och förståelse är snarare problemet än tvärtom 

Magnus Henrekson: Svenska politiker ignorerar problem och hoppas de försvinner om man inte talar om dem, situationen förvärras av att media hellre bjuder in debattglada amatörer än experter med sakkunskap [video] 

Definitivt dags att avkriminalisera droger, förmodligen bäst att legalisera, skriver BMJ:s chefredaktör Fiona Godlee 

Johan Ehrenberg: Digitala revolutionens frukter skapar motståndskraft och utmanar systemet, ETC Tomat kan bli folkrörelse som möjliggör för produktion av fria tomater utanför de stora företagens hybridkontroll 

Annika Borg, Johanna Andersson: Biskopar inom Svenska kyrkan som var emot REVA måste ta sitt ansvar, bristen på inre gränskontroller skadar Sverige, ledde till terrordådet i Stockholm 

Megan Fox: Åratal av Hollywoodpropaganda gör kvinnor förvånade över att de inte kan besegra män med våld, feminismen motarbetar generationers idoga uppfostran att män inte får slå kvinnor, istället blir kvinnorna förlorare när de inte längre kan räkna med att bli respekterade och beskyddade av männen  

Lars Anders Johansson: Liberalismen görs till religion av debattörer som häcklar kristendomen, ideologin är sprungen ur kristen humanism men förutsätter vare sig tro eller ateism 

Jan-Eric Nilsson: Regeringen driver fram olönsam byggnation av Ostlänken utan att väga mot andra alternativ, slösar med skattemedel 

Jens Runnberg: Bristande respekt för skattepengar när Ludvikas kommunpolitiker köper vattenkraftverk för 164 miljoner med svag konsekvensanalys 

Jan Jörnmark: Dagens utanförskapsområden är resultatet av en katastrofal bostadspolitik följd av en katastrofal migrationspolitik, social oro och parallella klansamhällen logiskt slut, röster höjs nu för att upprepa katastrofen 

Lars Wilderäng: Fridolin (MP) en naiv kappvändare, fotboja fungerar endast under medgivande, repatriering bör ske omgående efter asylbeslut delgivits på polishus 

Jason Willick: Trumps placebopolitik med kulturell signalering istället för utlovade populistiska reformer kan vara precis vad centristiskt etablissemang behöver för att dämpa radikalism i en polariserad värld 

Bashar al-Assad: Uppgifter om gasattack helt och hållet fabricerade, amerikansk robotattack visar att den djupa staten bestämmer oavsett vem som är president [video] 

Mark Citadel: Upplevd förödmjukelse delförklaring till islamistisk terror mot väst, amerikansk strategi som bygger på förnedring har spelat viktig roll i såväl interventionen i Mellanöstern som underkuvandet av Sydstaterna under inbördeskriget 

Marcia Christoff-Kurapovna: Aristokratiska värderingar och höga förväntningar på individer nödvändiga för att bevara frihet, försök att få kapitalism att tjäna egalitära och politiskt korrekta mål leder till kortsiktigt tänkande och i förlängningen tyranni och totalitarism 

Magnus Sandelin: Sverige en fristad för stödverksamhet till islamistisk terrorism redan på 90-talet, tidiga svenska terrornätverk har direkta kopplingar till den yngre generationen av dagens svenska IS-terrorister 

Svenskars blodprover i PKU-registret måste skyddas från att användas i polisutredningar och av försäkringsbolag, ändamålsglidning är ett kontraktsbrott, skriver tre forskare 

Matt Bruenig: Våld naturligt inslag i kapitalism, när United Airlines släpade passagerare från flygplan agerade de korrekt utifrån äganderätt och ingångna avtal 

Thibault Serlet: Även om Kinas nya silkesväg blir ett ekonomiskt fiasko lär det få stora geopolitiska effekter genom att göra Kina och Ryssland mindre känsliga för påtryckningar från väst 

Aron Flam ska under 2017 granska socialismen och dess ondska, nystartar med diskussion kring intersektionalitet och genus med David Eberhard, önskar kapitalisters stöd i projektet [ljud] 

Seasteadinginstitutets Joe Quirk ej längre libertarian, anser revolutionen löjlig – "en plötslig systemkollaps blir fruktansvärd", samhället behöver regler för att fungera [ljud] 

Lars Bern: Sofia Arkelstens (M) och Jesper Skalberg Karlssons (M) motion om tvångsvaccination resultat av vaccinlobbyn, att de som avstår vaccin är "osolidariska" ohållbart resonemang, tvång inte förenligt med liberalism 

Nikodemus Ungh: Frihetligt perspektiv på terrorism bör fokusera på varför Rakhmat Akilov kunde befinna sig i Sverige istället för hans motiv, svenska politiker och eliternas svek mot Sverige till förmån för politisk idealism orsak till att terrorattentatet kunde äga rum 

Erik Holstein: Sverige vid vägskäl efter 50 år som inlåst i ideologi vilken man försökt få verkligheten att passa in i, terror utmanar även självplågande versionen av kulturrelativism, IS egna ord att hat består tills du omfamnar islam 

Widar Andersson: Opåkallat mediaspinn kring vanligt folks hjälpsamhet efter terrorattentatet, att hylla vanlig anständighet är att utgå från att befolkningen är antingen infantil eller monstruös 

Sofia Arkestål: Journalistkåren del av 68-vänsterns sista generation, Sverige bör avsekulariseras och libertarianer med överdriven avhängighet på icke-aggressionsprincipen bör växa upp [ljud] 

Fnordspotting: Politiker som idag uppmanar till enighet har tidigare givit Mehmet Kaplan ministerroll, subventionerat salafistiska rörelser och anställt en läskexpert för att koordinera arbetet mot extremism 

Fnordspotting: Att argumentera för riktade skattesänkningar eller statligt förbud mot könsseparerad verksamhet är att acceptera socialistiska premisser, eventuell skatt skall vara platt och ändamålsneutral 

David Eberhard: Biologiska skillnader mellan könen vetenskapligt klarlagt sedan länge, att var och en skall få identifiera sig som den vill rättfärdigar inga storskaliga postmodernistiska experiment 

Paulina Neuding: Orimligt av Johan Norberg att hävda deltagande i kippavandringar mer verksamt mot antisemitism än journalistiskt arbete, vill ej legitimera deltagande politikers ansvar för rådande situation 

Göran Greider: Förr eller senare punktbeskattas sockret, knappt någon invänder mot motsvarigheten för tobak, Gabriel Wikströms obegripliga mesighet kan vara effekt av fostran i era utan insikter från sociala ingenjörskonstens glansdagar 

Alen Musaefendić: Borgerliga partier måste ta bort muslimfientlig retorik för att locka muslimska väljare, eid, slöja och moskéer inga problem i sekulärt Sverige 

Fredrik Antonsson: Enbart genom att belysa felen i svensk sjukvård kan de undvikas, SVT:s uthängning att jag driver Facebooksidan "Rädda vården" missriktat försök att tysta mig 

En förlorad sak: Uber gör att den fattiga arbetsklassen får råd att jobba, för att människor inom låglöneyrken ska få det bättre krävs det idag fungerade kapitalism [ljud] 

Elder of Ziyon: FN:s generalsekreterare António Guterres talar till arabstater och prisar koranens behandling av flyktingar, ignorerar föregående del av koranvers som förespråkar mord på otrogna 

John Gustavsson: Bibeln inte som koranen, texten tolkningsbar och inte gudomlig, förespråkar inte våld mot konvertiter 

Ricardo Duchesne: Feminiserade män återkommande historiskt fenomen i civilisationers slutskede, styrka uppstår i därpå följande perioder av anarki 

Malcom Kyeyune: Att skötsamma arbetare utvisas medan brottslingar får stanna bidrar till att urholka samhällskontraktet och spär på politikerförakt, vill politiker vända trenden bör de sluta ta irrationella beslut 

Karin Pihl: Allt annat än att eleverna ska plugga har testats för att vända sjunkande svenska skolresultat – lösningen ökad disciplin, engagerade föräldrar och höga krav från lärare och rektorer 

Fnordspotting: Sommartid visar hur progressivismen leder fel – börjar med en idé som ser bra ut på pappret, utgår från att världen är mindre komplex än den är, utnyttjar yttre omständighet för att genomdriva idén i praktiken och vägrar därefter backa när de önskade resultaten uteblir 

Matthew Reece: Terrordådet i London visar konsekvens av radikalisering i statliga fängelser och avväpnad befolkning, attacker mot civila naturliga i en demokrati där rösträtten förvandlar massorna till politiska måltavlor 

Jon Nylander: Wilderäng okunnig om Bitcoin, hög energiförbrukning gott tecken då det innebär säkrare transaktioner, kostnad per transaktion högre än för VISA men bra tjänster kostar pengar och Bitcoin finansieras endast av ingående parter 

Bo Wennström: Allians av akademiker och tjänstemän tillser att kriminella bestraffas lindrigt, undergräver politikers försök att införa hårdare straff