Vetenskap | bubb.la

Vetenskap

Vetenskap

Oregelbunden tarmelasticitet förklaringen bakom vombatens kubiska avföring, enligt studie där tarmar från två vombater dödade i trafiken blåstes upp med ballong och jämfördes med gristarm

Myrarten Formica archboldi hemmahörande i Florida samlar på andra myrarten Odontomachus kroppsdelar, sprayar sekret som förlamar käkarna innan de tas som byte

Arkivkilogrammet i Paris ersätts av teoretisk definition baserad på Plancks konstant, slut på paradigm med rötter i franska revolutionen

Akademiker startar The Journal of Controversial Ideas där forskare ska kunna publicera artiklar anonymt och genomgå sedvanlig peer-review-process, hot mot yttrandefriheten kommer från vänstergrupper inom universitetsvärlden och från högergrupper utanför den enligt professor i moralfilosofi vid universitetet i Oxford Jeff McMahan, en av grundarna till tidsskriften

Kinesiska tokamaken EAST når 100 miljoner grader Celsius under drift, ses som framsteg mot målet att upprätthålla stabil fusionsreaktion som lösning på framtidens energiförsörjning, anläggningen slog världsrekord i stationär drift 2017 med 101,2 sekunder

Germund Hesslow frias i Lunds universitets utredning från anklagelser om trakasserier, men "risk för diskriminering" anses föreligga med hänvisning till terminologi i diskrimineringslagen, samtliga på fakulteten informeras om "korrekt" terminologi och en lång rad påtvingade genusstrategier presenteras

Visselblåsare i Macchiariniskandalen som fälldes för forskningsfusk av Karolinska Institutet kan ej överklaga rektorns beslut enligt förvaltningsrätten, kommer tillsammans med Centrum för rättvisa överklaga till kammarrätten

Dammar i Yangtzefloden riskerar att utrota den vilda kinesiska stören inom tio år enligt studie från vattenforskningsinstitut i Peking, arten har minskat sedan 80-talet då blockerade migrationsvägar hindrar fortplantning

I jämställda länder är skillnaderna större mellan hur män och kvinnor bedömer sina personligheter enligt en ny studie, resultatet i linje med tidigare forskning enligt huvudförfattaren Erik Mac Giolla, som säger att studien har fått stor internationell uppmärksamhet medan svensk media inte har varit intresserad

Bahnhof blockerar fildelningssajter för vetenskapliga artiklar efter att ha stämts av Elsevier och bedömt att målet ej går att vinna, lägger även Elseviers egna hemsida till listan över blockerade sajter

Världens äldsta skeppsvrak hittas utanför Rumäniens Svarta havskust, har daterats till år 400 före Kristus och identifierats som ett grekiskt handelsfartyg, har bevarats då områden djupare än 150 meter i Svarta havet är syrefria

Rundmaskspermier behåller modifierad histoninpackning och kan på så vis föra epigenetisk information vidare enligt studie vid UC Santa Cruz, liknande fynd har tidigare noterats i studier på zebrafisk

Tre forskare skickar in tjugo påhittade och vetenskapligt extremt bristfälliga uppsatser till välrenommerade postmoderna akademiska tidskrifter, sju hinner accepteras varav fyra också publiceras innan projektet avslöjas av twitterkontot RealPeerReview, publicerade artiklarna handlade bland annat om att våldtäkter kan förebyggas om män uppfostras på samma sätt som hundar samt en feministisk omskrivning av "Mein kampf"

Nobelpriset i fysik går till Arthur Ashkin för den optiska pincetten och dess tillämpning på biologiska system och Gérard Mourou och Donna Strickland för deras metod att alstra högintensiva, ultrakorta optiska pulser

Nobelpriset i kemi går till Frances H. Arnold för riktad evolution av enzymer samt George P. Smith och Sir Gregory P. Winter för fagdisplay av peptider och antikroppar, har bland annat medicinska tillämpningar

Alessandro Strumia avstängd från CERN sedan Pisa-professorn i föredrag hävdat att fysiken uppfanns av män och att kvinnliga fysiker särbehandlas positivt, uttalandena mycket kränkande och strider mot uppförandekod enligt talesman för det schweiziska forskningscentrumet

Nobelpriset i fysiologi eller medicin tilldelas James P. Allison från USA och japanen Tasuku Honjo för deras upptäckter av immunförsvarsbaserade cancerbehandlingsmetoder som bygger på att proteiner som hämmar immunförsvaret inaktiveras

Andelen män som inte blir fäder ökar, främst inom gruppen lågutbildade där 41 procent av 45-åringarna är barnlösa på 2010-talet jämfört med 28 procent på 1970-talet, frustrerade män riskerar bli kriminella och politiska extremister enligt professor Bo Rothstein

Konkurrens utifrån leder till högre tillit och bättre samarbete inom företag, visar studie baserad på data från tillverkningsindustri och beteendeekonomiska experiment

Neurofysiologiprofessor Germund Hesslow i Lund pressas av läkarutbildningens programnämnds ordförande ta avstånd från uttalandena "homosexuella kvinnor har en manlig sexuell inriktning” och rörande transsexualism ”huruvida det är en sexuell läggning är en definitionsfråga”, vägrar

Årets Ig Nobelpris utdelade, medicinpriset går till forskare som utvärderade berg- och dalbaneturers effekt på passage av njursten, svenske Tomas Persson en av antropologiprisvinnarna för att ha visat att chimpanser härmar människor lika ofta och bra som det omvända, svenskar även bakom biologipriset för att visa att vinkännare kan känna doften av en fluga i ett vinglas

Småbarn föredrar vinnare men ogillar vinnare som har vunnit konflikt med våld enligt studie från universitet i Århus och Kalifornien, presenterades med konfliktscenarion med dockor och fick sedan välja en docka, tyder på att barn har nedärvd förmåga att dra sig till starka personer som kan ge trygghet men har förståelse för vad som är socialt acceptabelt

Arkeologer upptäcker bosättning som föregick faraonernas tid i nildeltat i Egypten, rester av djurben och krukor antyder att människor bodde permanent i området så tidigt som 5000 år före kristus, 2500 år före pyramiderna byggdes

Brittisk studie tycks visa att domesticerade djur för matproduktion har utvecklat förmåga att tyda mänskliga ansiktsuttryck, getter introduceras för två fotografier av samma person och lyckas särskilja glatt från argt uttryck

Lance Welton: Kinas enbarnspolitik dysgenisk snarare än eugenisk som Richard Lynn förutspådde – underskattade att intelligenta kvinnor i många fall avstår barn samt att lågintelligenta kvinnor ofta skaffar fler barn än de har råd med

Regn i Kalifornien under rekordvärme på 48,3 grader Celsius, extremt ovanligt med regn under så höga temperaturer

Lauren Westafer: Gibsons studie som påstås visa orsakssamband mellan alkoholkonsumtion under amning och nedsatt kognition hos barnet löjligt datatrålande och p-jagande utan klinisk signifikans, alkohol passerar till bröstmjölk i försumbar mängd, snarare annat riskbeteende som blir en störfaktor

Kungspingvinkolonin på Île aux Cochons minskar från 500 000 häckande par under 80-talet till 60 000 idag, världens kungspingvinpopulation därmed minskad med en tredjedel, parningsmarken delvis övervuxen men ingen klar förklaring enligt forskarna

Indisk kvinna föder tvillingar där endast embryon utan onkogenen BRCA1 använts vid IVF-behandlingen, proceduren tidigare använd för bland annat thalassemi i landet men nu första gången för onkogener, priset för behandlingen halverat till motsvarande 2 500 SEK senaste fem åren

42 000, respektive 32 000 år gamla nematoder från Pleistocenska eran "tinas upp" i Sibirien och visar livstecken såsom att äta och röra på sig

Forskare har hittat bevis för sjö med flytande vatten på mars, funnen under glaciär vid mars sydpol, NASA ska försöka verifera upptäckten med sina instrument

Studie visar att tidigare observerat beteende hos den amerikanska kråkan var begränsat, bara fyra procent har sex med avlidna av samma art, antas bero på stress och förvirring under parningsperioden

Farmakolog och professor emeritus Arvid Carlsson död vid 95 års ålder, tilldelades 2000 Nobelpriset i fysiologi eller medicin för banbrytande forskning kring hjärnans signalsubstanser – Parkinsonmedicin, schizofrenimedicin och fluoxetin bland de områden där Carlssons upptäckter lett till genombrott

Vilda nyakaledonienkråkor lär sig riva sönder gula papperslappar till rätt storlek för att lägga i specialkonstruerad varuautomat, lär sig genom egen innovation, snarare än genom att härma andra

Stephen Hawkings budskap om fred och hopp ackompanjerade av Vangelis toner kommer att sändas i ut i rymden i samband med att professorns liv ska hedras i Westminster Abbey, signalen riktas mot svarta hålet 1A 0620-00 beläget i ett binärt system med en relativt ordinär dvärgstjärna

Män som brukat psykedelika är hälften så sannolika att använda våld i nära relationer framkommer i studie genomförd vid University of British Columbia

Bröstcancerpatient frisk efter hon blev injicerad med stora mängder labbreproducerade egna vita blodkroppar i experimentell behandling

Folk som sover mycket har mer orgasmiskt sex – kvinnor som sover mer än åtta timmar per natt har mer regelbunden sexlust och män som sover för lite har förhöjda kortisolnivåer och sänkt testosteron

Aktivare och intimare sexliv förbättrar korttidsminnet hos både män och kvinnor över 50 år fyllda, enligt studie på över 6 000 personer

Ukrainsk fertilitetsklinik uppger sig avlat barn med DNA från tre föräldrar via så kallad pronukleär överföring, där utöver infertil kvinna och en man även en äggdonator ingår, fyra barn ska ha tillkommit via metoden och tre ytterligare kvinnor är gravida varav en från Sverige, barnet kommer genetiskt primärt brås på sina föräldrar och till en mindre del donatorn

Ett stort antal arter utöver människor, från eldflugor till elefanter, har konversationer med varandra, uppvisar tecken på att undvika att tala i mun på varandra och indignation över att bli avbrutna

Nytt arkeologiskt fynd av man som korsfästes för 2000 år sedan ger nya indikationer på hur straffet utfärdades

Fler potentiella bevis upptäckta för existensen av sterila neutriner, partiklarna kan passera genom materia utan att interagera med den över huvud taget

Äckelkänsla för ohälsa viktigt evolutionärt skydd, särskilt effektivt mot smittsamma sjukdomar

Uppemot 70 % av kvinnor med vanlig bröstcancer som upptäckts tidigt behöver inte kemoterapi, nya gentester förbättrar precisionen i cancerbehandling

Kina skjuter upp satelliten Queqiao för att studera baksidan av månen, senare i år kommer farkosten Chang'e 4 att placeras på ytan vilket man blir först i världen med att utföra

Forskare vid University of California genomför framgångsrik RNA-transplantation mellan två snäckor av arten Aplysia californica, RNA-donerande snäcka fick elstötar, mottagaren visar efter transplantation upp tillbakadragandereflex som indikerar att "minnet" av stöten förts över

Blyföroreningar i grönländsk is korrelerade till romarrikets expansion och händelser som kan ha påverkat silverutvinning

Forskare vid Max Planckinstitutet i Leipzig odlar linsstora neandertalshjärnor via mänskliga stamceller modifierade till att innehålla neandertalskt DNA för att bättre förstå människans särskilda kognitiva förmåga, organoiderna uppges inkapabla till tankar och känslor men ska efterlikna grundstrukturen i en vuxen hjärna

Amerikansk soldat genomgår första lyckade transplantationen av penis och scrotum på Johns Hopkins University i Baltimore, skadades av bomb under tjänstgöring i Afghanistan, professor W.P. Andrew Lee hoppas mannen återfår nästan normal funktion

Professur i fysik vid Lunds universitet går till person som ingen sakkunnig ansett ingå i tätgruppen, tätgruppen bestod av fyra män och två kvinnor men efterföljande intervjugrupp tre kvinnor och en man, misstänkt positiv särbehandling när kvinna väljs för professuren enligt Academic Rights Watch

Indonesiska Bajaufolket har genom århundraden selekterats genetiskt för att bättre klara sig under vattnet, har som andra vattenlevande däggdjur större mjälte, 50 procent större mjälte än kontrollgruppen Salaufolket som lever på indonesiska fastlandet

Prionbaserad sjukdom liknande galna kosjukan upptäcks hos dromedarer i Algeriet, ännu oklart om den kan överföras till människan

Österrikiske barnpsykiatrikern Hans Asperger deltog i tredje rikets eutanasiprogram enligt studie av historikern Herwig Czech, ska ha skickat 35 barn till ökända kliniken Am Spiegelgrund där 800 barn mördades

Spår av diamanter funna i resterna av asteroid som exploderade i atmosfären och slog ned i Nubiska öknen i norra Sudan 2008, tyder på att den kom från miljarder år gammal protoplanet som brutits upp i kollision

Barns vilja att läsa mer bygger på läsförmågan och inte tvärtom, visar holländsk studie på 12 000 tvillingar

Självlärd fossiljägare i Lilstock, England finner ben från ichthyosaurus som beräknas ha varit 26 meter lång, kan betyda att fisködlorna var de största djur som funnits och att andra ben som förmodats tillhöra landlevande dinosaurier är från marina reptiler

Var tredje man och fjärde kvinna i Tyskland röker enligt enkätstudie med 12 200 deltagare, kan jämföras med sju procent av svenskarna, högst andel rökare i Brandenburg och bland lågutbildade och låginkomsttagare (tyska)

Vita silkesapor mer benägna att dela mat med sina unga när de är utom synhåll för övriga flockmedlemmar, förvånar forskare vid Universität Zürich

Sällsynt form av is upptäckt inuti diamant, första gången is VII observerats utanför laboratorier, kännetecknas av kubisk kristallstruktur som uppstår under mycket högt tryck

Ben som hittades på ön Nikumaroro i Stilla havet 1940 tillhörde troligtvis Amelia Earhart som tre år tidigare försökt bli den första kvinnliga piloten att korsa Stilla havet men försvunnit spårlöst under försöket enligt studie av Richard Jantz publicerad i Forensic Anthropology, motsäger äldre studie där benen sades komma från en man, slutsats nu att Earhart dog som strandsatt på ön

Dagens korp har uppstått genom omvänd artbildning, enligt amerikansk studie, vilket innebär att två separata arter går upp i varandra och slutar existera separat – fenomenet upptäcks på allt fler områden med hjälp av nya DNA-teknik

Hangarfartyget USS Lexington som sänktes 1942 av Japan i slaget om Korallhavet funnet på 3 000 meters djup av Microsoft-grundaren Paul Allens företag Vulcan, kommer inte att bärgas då hon betraktas som gravplats

Hörsel- och balanssymptom bland ambassadanställda på Kuba kan förklaras av interferens mellan flera ultraljudssignaler använda vid avlyssning, enligt forskare vid University of Michigan som åstadkommit hörbar ton i labmiljö

Inga kalvar tros ha fötts under vintern i den kvarvarande populationen av nordkapare, endast 458 individer finns kvar av arten som hotas av bland annat fiskenät som den trasslar in sig i

Forskare fann 5,6 miljoner år gamla fotavtryck på Kreta som bedöms tillhöra homininer, motarbetades av andra i forskarvärlden då fyndet ifrågasätter den rådande teorin om Afrika som mänsklighetens vagga

Den grå ursprungligen nordamerikanska ekorren nu 15 gånger vanligare i Storbritannien än den röda, kan bero på överlägsen problemlösningsförmåga enligt forskare vid universiteten i Exeter och Edinburgh som gett ekorrar uppgifter i experiment och kommit fram till att den grå löser mer komplexa problem än den röda

Fiskoljebaserade kosttillskott gav ingen minskad risk för hjärtinfarkt enligt stor metaanalys publicerad i JAMA Cardiology

Kalråttan åldras inte enligt forskare som följt 3 329 individer i forskningslaboratorium under mer än 30 år, varje given dag är risken för en råtta att dö 1 på 10 000 och detta förändras ej när råttan blir äldre

Japanska rymdfarkosten Akasuki nu i omloppsbana kring Venus, skickar hem unika bilder från molnlagren i planetens atmosfär

Blodtest som kan upptäcka spår av Beta-Amyloid, det protein som tros orsaka Alzheimers sjukdom utvecklat av forskare i Japan och Australien, öppnar för att upptäcka sjukdomen innan patienten fått symptom vilket troligtvis krävs för att den i framtiden ska kunna behandlas

Hastigheten på brittiska segelfartyg ökade med 50 % mellan 1750 och 1830, enligt studie av loggböcker, beror på introduktion av kopparpläterade skrov samt bultar och falsar av järn, exempel på hur industriella revolutionen påverkade många sektorer i ekonomin

Forskare identifierar mumifierad kvinna som hittades begravd framför altaret i Barfüsserkirche i Basel 1975 som Anna Catharina Bischoff (1719-1787) efter DNA-analys av material från kvinnans stortå, den förmögna kvinnan är anmoder till Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson och dog förmodligen av kvicksilverförgiftning efter behandling mot syfilis

Kinesiska forskare klonar långsvansade makaker med samma teknik som fåret Dolly, sker med ny metod med modulatorer för att sätta på och stänga av vissa gener som hämmar embryots utveckling, innebär att barriären för att klona primater inklusive människan nu är bruten

Arvsmassan från Islands första svarta man rekonstrueras via DNA från 182 levande ättlingar, Hans Jonatan föddes som slav på sockerplantage i Karibien och lyckades fly 1802, hans mor beräknas härstammat från Benin, Nigeria, eller Kamerun, DeCODE Genetics har analyserat majoriteten av isländska befolkningens DNA

Tyfoidfeber mest sannolika sjukdomen bakom epidemin som dödade 80 % av aztekerna 1545-1550 enligt forskare från Tübingens universitet, salmonellabakterien kan ha spridits via europeisk boskap

Vild flasknosdelfin hittas död på strand i Australien med bläckfisktentakler som sticker ut genom munnen, obduktion visar att bläckfisken kvävt den inifrån efter att ha svalts

Hemmavarande mödrar mår bättre än heltidsarbetande, särskilt stor skillnad för kvinnor som lämnat högkvalitativt yrke, enligt studie av tio års självrapporterade data i 30 europeiska länder

Äkta makar och vänner mer genetiskt lika varandra än slumpmässigt utvalda personer enligt studie av 5 000 amerikaner, antas bero på personer dras till de som liknar dem eller finns i liknande sociala miljöer som i sin tur bestäms av genetik

Tjänstemän tenderar tolka data i linje med sina politiska värderingar, enligt experimentstudie på över 2 700 anställda på Världsbanken och brittisk biståndsmyndighet

Glaciärer upptäckta på bara några meters djup på Mars efter analys av satellitbilder, is på Mars känt sedan tidigare men inte så nära ytan, upptäckta glaciärer kan underlätta utforskning av planeten men ej lämpliga som bas för mänsklig koloni då de ligger för långt från ekvatorn

Djurförsök visar ryggradslösa djur kan känna smärta, krabbor och hummer förtjänar skydd från att kokas levande hävdar djurrättsaktivister, störst problem i livsmedelsindustrin där djuren ofta lemlästas utan att dödas

Vit månad efter mycket drickande kan öka risken att hamna i alkoholberoende enligt psykiatriprofessor Markus Heilig

Hormonella preventivmedel för kvinnor leder till 20 % ökad risk för bröstcancer, enligt elva år lång studie av 1,8 miljoner danskor, personer över 40 år och som använt medlen längre löper ännu högre ökad risk

Skillnader i mäns och kvinnors hjärnor finns redan hos en månad gamla spädbarn enligt studie där 143 barn undersökts med magnetisk resonanstomografi, tyder på att skillnaderna mellan könen är medfödda

Projektet Great Internet Mersenne Prime Search upptäcker världens hittills största primtal, 23 249 425 siffror långa talet 2^77 232 917-1 över en miljon siffror längre än tidigare rekord och utgör 50:e kända Mersenneprimtalet hittills

Andra Vatikankonciliet vände positiv tillväxttrend för katolska ordnar som sedan dess tappat medlemmar, de traditionellt inriktade ordnarna tydliga undantag, visar analys av de 88 största ordnarna

Vetenskaplig konsensus att majoriteten av transsexuella barn växer ifrån sin könsdysfori när de blir vuxna, enligt chef vid Toronto Sexuality Center

Beroende av smarta telefoner i ungdomsåren kan leda till ADHD, högre tidspreferens, depression och försämrad impulskontroll enligt koreansk analys av 38 ungdomars hjärnkemi

Makaker och sikahjortar av båda kön parar sig med varandra i Japan, träning, utlopp för sexuell frustration och hygien spekulerar forskare om blandartsrelationerna

Irländska befolkningen kan delas in i tio distinkta genetiska grupper enligt studie omfattande 194 deltagare med fyra generationers koppling till olika geografiska platser på ön, kluster motsvaras i flera fall av gränser för historiska kungadömen

Forskare testar olika dieter på fyra grupper av möss, den amerikanska dieten får överlag dåligt betyg medan de andra dieterna ger mössen divergerande resultat, en diet som gör någon smal kan få motsatt effekt på andra beroende på vilka gener man har

Återfall i klostridiumdiarré kan förebyggas genom att svälja kapsel med fryst avföringsdonation enligt randomiserad studie publicerad i JAMA, visar likvärdiga resultat som faecestransplantation direkt till tarmen, möjliggör för fler att kunna få behandlingen

Nyupptäckta dansande, långhåriga mikrober döps till P. leei, P. lifesoni, och P. pearti efter bandet Rush, P. peartis roterande intracellulära struktur förbryllar forskarna

Fonetikern och språkforskaren Susanne Schötz konstaterar att katter jamar i Norrland såväl som Egypten, forskningsprojekt på Lunds universitet ska utröna förekomst av dialektala skillnader i katters läten, har själv fem skånska katter

Fruktan för att förlora värdighet och oberoende och få en oacceptabelt låg livskvalitet i livets slutfas vanligaste motivet bakom att välja dödshjälp, skriver Statens medicinsk-etiska råd i rapport som går igenom befintlig forskning bakom vanliga argument i debatten om dödshjälp

Astronomer bekräftar att mystiskt utdraget 400 meter långt objekt som slungas runt solen är interstellär asteroid, synnerligen mörk himlakropp absorberar 96 % av solljuset som träffar ytan och får namnet 1I/2017 U1(’Oumuamua)

Antal dödsfall kopplade till snus är noll, enligt forskning av Global Burden of Disease, det finns inte heller någon ökad risk för någon sjukdom för den som brukar snus (norska)

Att Stora Saltsjön i Utah tappat 50 % av sin vattenmängd beror på ökad konsumtion, ej klimatförändringar, enligt limnologisk studie – kraftigt ökad befolkning avleder vatten från närliggande vattendrag vilket hindrar kretslopp som fyller på sjön

Stort anormalt tomrum identifieras i Cheopspyramiden med hjälp av icke-invasiv muografisk teknik, debatt att vänta kring dess syfte