Vetenskap | bubb.la

Vetenskap

Vetenskap

Undersökning av alligatorer som andats in helium, karakteristiska ögonbryn för narcissistiska personer och officiella diagnoskriterier för avsmak mot smaskljud bland vinnarna när årets Ig-Nobelpris delas ut på digital gala

AstraZeneca pausar fas 3-studie av sitt covid-19-vaccin i Storbritannien efter att en deltagare misstänks ha fått en ospecificerad allvarlig biverkning, men förväntas återhämta sig

VD:ar med ovanliga namn mer benägna att välja annorlunda affärsstrategier enligt studie som granskat data från 1172 bolag över 19 år, kan bero på ökat självförtroende då de är vana att sticka ut och att de ser sig själva som mer unika

Elon Musk demonstrerar senaste framstegen med Neuralink med grisen Gertrude vars implantat känner av och visar upp hjärnsignaler från trynet när grisen bökar, hoppas på sikt lösa flera hälsoproblem, säger att syftet med evenemanget främst är att locka till sig skickliga ingenjörer till projektet

Människor och flugor upplever optisk illusion där bilder tycks röra på sig på samma vis, forskare lyckas identifiera och stänga av neuroner i flugans synsystem vilket får dem att sluta uppleva effekten, kan ge vidare förståelse för människans syn

Första bekräftade fallet av återinsjuknad av covid-19 rapporterat hos 33-årig man i Hong Kong, mannen som insjuknade första gången i mars uppges symptomfri vilket tycks tyda på viss immunitet trots eventuell mutation av viruset

Möten med autonoma entiteter under påverkan av DMT följs ofta av positiva psykologiska och sociala förändringar, 96% tror att den mötta entiteten var medveten och intelligent och endast 9% tror att den existerade enbart inom dem själva, enligt enkätundersökning bland 2 561 användare av drogen som anser sig ha upplevt sådana möten

Avena Nordic Grain utvecklar rapsbaserat protein, säger sig ha tagit en produkt tidigare endast avsedd som djurfoder och genom intensivt arbete och avancerad teknologi gjort det tillgängligt för mänsklig konsumtion

Större sannolikhet att människor upplever ensamhet i individualistiska samhällen än kollektivistiska, unga män i individualistiska samhällen mest drabbade enligt enkätstudie i 237 länder

Bästa metoden för att framkalla klardrömmar är uppvaknande efter fem timmar föjt av fokus på stimuli för att sedan återgå till sömn enligt studie som undersökt fem olika tekniker, klardrömmar kan ha positiva effekter då personer som lider av sjukdomar eller självisolering kan ha positiva upplevelser säger författaren

111 av de 122 personer med bekräftad covid-19 som avled utanför sjukhus i Region Östergötland hade omfattande samsjuklighet, övriga måttlig, hälften var 88 år eller äldre, 15% ansågs ha haft infektionen som direkt dödsorsak och 70% som bidragande

Primaters struphuvud större relativt kroppsstorlek, har större variatoner och utvecklas i snabbare takt än hos andra däggdjur, storlek på struphuvudet viktig för frekvensen på lockrop och ändringar i tonart vid kommunikation

Dvärgplaneten Ceres kan ha stora mängder flytande vatten i underjordiska reservoarer enligt forskare som studerat mätningar gjorda med rymdsonden Dawn

Vikingarna var gåtfullt folk med många beteenden som idag är omöjliga att förstå, förkroppsligade både heroism och grymhet, såväl patriarkat som könsöverskridande, kända för oss enbart genom sina offers berättelser, rekonstruerade versioner av fornnordisk mytologi sannolikt missvisande enligt arkeologiprofessor Neil Price i nya boken The Children of Ash and Elm

Stålet i rakblad bryts ner av hår, trots att det är 50 gånger hårdare, på grund av mikroskopiska skrovligheter som under vissa omständigheter leder till frakturer, enligt forskare som studerat rakningens mysterium med elektronmikroskop

Samarbete snarare än fysisk styrka är nyckeln till evolutionär framgång enligt forskare vid Duke University som skrivit boken Survival of the Friendliest och ger hundar, blommor, bonoboapor samt även människor som exempel

Hundratals dör eller utvecklar hjärtsvikt i Storbritannien för att de inte söker behandling för hjärtattack på grund av rädsla för covid-19, då 5000 färre patienter än förväntat blev inskrivna fram till slutet av maj, enligt universitetsstudie publicerad i The Lancet

22-åriga gråjakopapegojan Griffin presterar bättre än 21 Harvard-studenter och 21 6- till 10-åringar i komplex version av bägarspelet där deltagarna behöver hålla koll på fluffiga pomponger gömda under bägare som skiftar plats ett ökande antal gånger

Indiska vetenskapsmän utvecklar DNA-analys som ska möjliggöra artbestämning av illegalt dödade och smugglade myrkottar, genom undersökning av beslagtagna fjäll kan myndigheterna noggrannare fastställa omfånget av tjuvjakten och var den sker vilket underlättar bekämpningen

Nu översvämmat grottsystem på nordöstra delen av Yucatanhalvön i Mexiko har spår av gruvdrift på rödockra för 12 000 år sedan, grottornas komplexitet och djup uppåt 650 meter tyder på att man bröt mineralet tidigare än så

Gustav Nilsonne: Bättre och öppnare forskningsdata tidigt under pandemin kunde ha räddat liv och undvikit såväl onödigt lidande som ekonomiska förluster, senare tillbakadragna artiklar visar bristerna i peer review och styrkan i att data kan granskas av alla

Föräldrars substansmissbruk kopplat till dubbel risk för missbrukande avkomma och 60% ökad risk för kriminell avkomma i svensk kohortstudie omfattande 2,5 miljoner människor publicerad i Psychological Medicine, förklaras enligt författarna främst av genetiska faktorer

4500 år gammal cirkel med mer än två kilometers omkrets och bestående av minst 20 fem meter djupa schackt upptäckt vid kultplatsen Durrington Walls nära Stonehenge, antas vara gränsmarkering för helgat område, fynden anses enligt arkeologer visa att ”människorna stod i samklang med förlopp i naturen i en sådan utsträckning att vi knappt kan förstå det i den moderna värld vi lever i i dag”

Japanska forskare pollinerar päronträd med pollen burna av såpbubblor, blommorna skadas inte av såpbubblorna till skillnad från tidigare experiment med två centimeter långa drönare, metoden lika effektiv som handpollinering och har stort automatiseringspotential

Pollen aktiverar immunförsvar och skyddar mot virus vilket kan förklara att influensor och liknande sjukdomar varierar med årstider, enligt forskare i Nederländerna som jämfört statistik från sjukvården med pollenmätningar och meteorologiska data

30 år gammal artikel i tidskriften Angewandte Chemie som argumenterar för att mångfaldsrekrytering skadar kvalitén på forskningen inom kemi dras tillbaka efter kritikstorm i sociala medier, författaren Tomáš Hudlický menar att artikeln inte var menad att reta upp folk men att "vissa uppenbarligen inte gillade den"

Studie publicerad i The Lancet som fick WHO att rekommendera stopp för kliniska prövningar av klorokin dras tillbaka efter att Surgisphere som bidragit med data ej velat dela med sig av hela datasetet, varför författarna ej längre kan stå för resultatet

Läkare yrket med högst status enligt 64% av 1319 tillfrågade i Sifoundersökning under januari, vd, advokat och professor tar platserna därpå, lägst status åtnjuter kabinpersonal, följt av inflytelsepersoner, fotomodeller, meteorologer, reklamare och krögare

Forskare undersöker om ibuprofen kan användas för att behandla akut andningssviktsyndrom eller andnödssyndrom, kan medföra att färre covid-19-patienter behöver respiratorvård, initialt under pandemin utfärdades varningar för läkemedlet i samband med smitta

Planeten Mars hade tidigare ring vars material nu samlats i månen Deimos, i framtiden kan Deimos komma att splittras av tidvattenkrafter och bilda ny ring, enligt teori utarbetad av forskare vid SETI Institute i Kalifornien

Snuskonsumtion under fem dosor per vecka associerat med 35% lägre risk att utveckla muncancer jämfört med de som inte snusar alls, enligt studie med 400 000 deltagare, ingen förhöjd risk för de som snusar mer

Indiska studier visar att profylaktisk hydroxiklorokin har effekt i förebyggandet av covid-19-smitta, myndighet rekommenderar all vårdpersonal att ta medicinen, signifikant samband mellan dos och effekt mellan antal doser och frekvens av smitta hos vårdpersonal med symptom, inga större biverkningar konstaterade

Osannolikt att barn driver på covid-19-pandemin enligt systematisk översiktsartikel som detaljgranskat 47 relevanta artiklar av 700 funna vid sökning, barn umgås främst med sina föräldrar och mindre med äldre i riskgrupper samt har lägre virusnivåer och mindre symptom, stödjer öppnande av skolor

Den magnetiska nordpolen förflyttas i allt snabbare takt från Kanada i riktning mot Sibirien, orsaken är gigantisk klump av underjordiskt smält järn som för ca 20 år sedan befann sig under norra Kanada men som nu delats i två varav den största delen är i färd att ansluta sig till motsvarande järnmassa under Sibirien

Det för Florida unika blå biet Osmia calaminthae återupptäckt efter att ha antagits vara utdött, lever inom mycket begränsat område och är beroende av utrotningshotade växten Clinopodium ashei som bara återfinns i delstaten

Kinesiska artikelfabriker allt större problem för akademiska tidskrifter, primärt använt av kinesiska läkare som via publiceringar i ansedda internationella journaler stärker sina chanser att bli befordrade, Miyakawa Tsuyoshi, professor i neurovetenskap och redaktör för Molecular Brain, säger att bara en av 41 i hans tycke allt för perfekta rapporter han granskade kunde visa upp korrekt underliggande data, tror problemet är utspritt, då tidskrifterna är naiva och väldigt sällan begär detta

Forskare vid Harrisburg universitet påstår sig ha utvecklat programvara som genom ansiktsigenkänning kan förutsäga kriminalitet med 80% träffsäkerhet, påståendet dras tillbaks av fakulteten efter hård kritik på internet

Myggor som bär på mikroben Mikrosporidia MB skyddas från att smittas av malaria, 295 av 4270 honmyggor i Kenya testade positivt för mikroben medan ingen av dessa bar malariasmitta enligt studie publicerad i Nature Communications, hoppas kunna kontrollera smittan av sjukdomen till människor

Klimatoroliga forskare vill skydda permafrosten i Sibirien genom att släppa ut stora hjordar med ren, bison och häst, ”naturlig manipulation” ska binda växthusgaser då djuren får bort snön som isolerar från kyla och stampar marken till ökad hårdhet

Ingen signifikant skillnad i virusnivåer efter en månad mellan standardbehandling jämfört med standardbehandling med tillägg av hydroxiklorokin i kinesisk randomiserad icke-blindad multicenterstudie på 150 covid-19-patienter, testgruppen fick 1200 mg om dagen i tre dagar och 800 mg om dagen resterande tid i två eller tre veckor, signifikant lägre CRP i testgruppen

Den svartmunnade smörbultens spermiers förmåga att simma i både söt- och saltvatten tänkbar faktor bakom den invasiva artens fortplantningsframgång, den snabba evolutionära anpassningen bevisas av att fisken idag spridit sig från Svarta havet till Östersjön, fisken som även finns i Rhen, Donau och Elbe således att betrakta som ett unikt undantag

Stephen Wolfram presenterar nytt ramverk för att skapa en fundamental teori för fysik, säger sig kunna härleda bland annat generella relativitetsteorin och kvantmekanik från samma enkla premisser, lanserar stort forskningsprojekt som ska bedrivas med maximal öppenhet över internet

50 000 år gammalt barkbaserat snöre som hittas under klippkant i Abri du Maras i sydöstra Frankrike stärker teorin om neandertalarnas intelligens, barkfibrerna hade både tvinnats moturs och medurs för att stärka snörets hållbarhet, tros vara det äldsta snöret som någonsin hittats

Nasa presenterar dokument med planer för stegvis kolonisation av månen, huvudbasen skall vara rymdstation i omloppsbana som successivt kan byggas ut med fler moduler, mycket av den förberedande prospekteringen och byggandet av infrastruktur kommer att utföras av obemannade robotar

Stora barriärrevet har blekts i rekordtakt senaste fem åren enligt forskare vid James Cook University, korallblekning sker då färgglada alger lämnar revet för att havets kemiska lokalmiljö ändras

Provsprängningar från kalla kriget används för åldersbestämning av valhajar, ändringar av halten av radioaktiva isotoper i atmosfären till följd av atombombsdetonationer får återverkningar i hur mycket som deponeras i celler i levande organismer vilket tjänar som en tillförlitlig tidstämpel

Forskare hittar rester av 90 miljoner år gammal regnskog i Antarktis, fossiliserade sporer avslöjar att man under mitten av kritaperioden kunde finna träsk nära sydpolen

Ketogen kost kan skydda kognitiva funktioner från nedsättning till följd av åldrande genom att reversera destabilisering av nätverk mellan regioner i hjärnan, enligt forskare som studerat fler än 900 personer med magnetkamera

[email protected] läggs ner efter att i 20 år ha låtit människor världen över låna ut datorkraft för att underlätta sökandet efter utomjordiskt liv, orsaker anges vara avtagande marginalnytta och behov av att fokusera på analys av de resultat man redan fått

Största explosionen som någonsin observerats inträffade runt supermassivt svart hål i galaxklustret Ophiuchus 390 miljoner ljusår från jorden, enligt forskare som genomfört studie med hjälp av fyra radioteleskop varav två i omloppsbana, ett i Australien och ett i Indien

Två distinkta former av schizofreni existerar och är associerade med olika sorters förändringar i hjärnans struktur, den ena med generellt lägre volym och den andra med ökad volym i vissa strukturer men normal i de flesta, enligt forskare som studerat 307 schizofrena och 364 friska personer med magnetkamera

Covid-19 stimulerar ny forskningskultur där resultat publiceras snabbare och fler forskare samarbetar, centrala roller spelas av tjänster som bioRxiv och medRxiv där artiklar kan förpubliceras samt plattformar som Slack och Twitter där forskare samarbetar för att analysera information i realtid

Första djuret som inte andas upptäckt, laxparasiten Henneguya salminicola saknar även mitokondriellt DNA, enligt forskare

Personer med livslångt mönster av antisociala beteenden har strukturellt annorlunda hjärnor med tunnare bark och mindre yta, motsvarande skillnader observeras inte hos dem som varit antisociala i tonåren men sedan blivit välanpassade, enligt forskare som med MR-kamera undersökt 672 personer från Dunedin, Nya Zeeland som undersökts löpande sedan början av 1970-talet

Större variation i mäns hjärnstrukturer än i kvinnors, skillnaderna närvarande även under barndomen vilket indikerar genetiska orsaker, enligt forskare som gjort metaanalys av MR-data från 16 683 personer mellan 1 och 90 års ålder

Mobiltelefoner fungerar som nappar för vuxna, effektiva för att hantera stress tack vare sin mobilitet, sin personliga natur, haptisk tillfredsställelse och känsla av avskiljdhet som följer med användning, enligt forskare som gjort omfattande fältstudie och tre laboratorieexperiment

Födelseordningseffekter förklaras till stor del av huruvida barn varit planerade och önskade enligt forskare som jämfört data om familjeplanering med individuella utfall för avkomma, plats i syskonordningen tycks inte ha någon betydelse i familjer som har kontroll över sin fertilitet

Alla människor har gener ärvda från neandertalare, inte bara icke-afrikaner som man tidigare trott, enligt forskare vid Princeton som använt ny beräkningsmetod för att identifiera genetisk överlappning, afrikaner fick neandertalgener genom migration från Europa

Fettceller i möss kräver exponering för fullspektrumljus för att effektivt utsöndra fettsyror för omvandling till värme och energi, underskott kan orsaka fetma och metabola syndrom, ännu oklart om människors mängd inomhusvistelse kan ha samma effekt

Ny typ av T-cell upptäckt, attackerar i labbmiljö lung-, hud-, blod-, kolon-, bröst-, ben-, prostata-, äggledar-, livmoderhals- och njurcancerceller medan den lämnar frisk vävnad ifred

Hjärnbarken inte så nödvändig för att kunna känna smärta som tidigare trott varför foster kan tänkas kunna uppleva smärta redan från graviditetsvecka 12, snarare än vecka 24 som anses utgöra gränsen nu, enligt litteraturgenomgång av Stuart WG Derbyshire och John C Bockmann

Studier visar att vanliga läkemedel påverkar personlighet och psykologi i större utsträckning än man tidigare trott, bland annat orsakar kolesterolsänkare aggression, paracetamol försämrar empatisk förmåga, dopaminhöjande Parkinsonmedicin orsakar högriskbeteenden, SSRI sänker riskaversion och neuroticism - stort problem i övermedicinerade väst enligt forskare

Minst 120 minuter per vecka tillbringade i naturen förbättrar humör, sänker stressnivåer, ökar läkandet och minskar psykiatriska besvär enligt studie från University of Exeter med 20 000 testpersoner

DNA-testföretaget 23andMe säljer rättigheterna till ett läkemedel de utvecklat utifrån deras kunders DNA-data till spanska läkemedelsföretaget Almirall, över 80 procent av kunderna samtycker till att deras data används av företaget för forskning

Artificiell intelligens bättre än radiologer på att bedöma förekomst av cancer vid mammografi i studie publicerad i Nature, bättre än sex radiologer var för sig och lika bra som när två läkare granskade en undersökning tillsammans, AI:s avsaknad av trötthet tros kunna påverka utfallet, Google Health och Imperial College London bakom studien

Vagusnervstimulering via fysisk aktivitet, stretchning och kramar minskar inflammation och stressnivåer, kan motverka depression, ledsjukdomar och öka kardiovaskulär hälsa

Östeuropa har historiskt mindre humankapital än Västeuropa då nomadiska invasioner orsakade prioritering av försvar över ekonomisk utveckling och sådana institutioner levde kvar långt efter att de upphörde att vara motiverade, enligt forskare vid Universität Tübingen

MR-undersökningar före och efter nio polarutforskare spenderar 14 månader i isolation på Antarktis avslöjar delar av hjärnan med roll i lärande, känslor och minne krympte under vistelsen medan de som stannade hemma istället påvisar viss tillväxt, nivåer av nervtillväxtfaktorn BDNF sjönk 45% i Antarktisgruppen

Kvinnor som äter p-piller har dramatiskt mindre hypotalamus enligt MR-studie med 50 friska deltagare, del av hjärnan som producerar hormoner och reglerar grundläggande kroppsfunktioner, låg hypotalamusvolym associeras i studien med ilska och depression

Ny studie ger starkt stöd åt uppfattningen att inavel utgör troligaste förklaringen till den höga frekvensen av deformiteter hos den spanska grenen av huset Habsburg, linjen dog slutligen ut sedan Karl II gick bort utan arvingar

Bibsamkonsortiet tecknar treårigt avtal med Elsevier vilket medför att svenska forskare får tillgång till förlagets 2000 tidskrifter och öppen publicering i många av tidskrifterna, 3800 artiklar per år väntas publiceras inom avtalet

70 grupper av forskare som analyserade samma fMRI-data kom till dramatiskt olika slutsatser, inga två grupper valde samma metod för att analysera, sannolikheten för substantiella fynd överskattades systematiskt

Brittiska ingenjören Lucy Hughes tar fram process där rödalger binder proteiner utvunna från skinn och fjäll från fisk, materialet har potential att bli nedbrytbart plastsubstitut, Hughes menar hennes produkt Marinatex möjliggör att en atlanttorsk skulle kunna generera tillräckligt med organiskt avfall för att tillverka 1 400 plastpåsar, belönas med James Dyson Award

Nasa döper om asteroid tidigare kallad Ultima Thule till Arrokoth efter att namnet kopplats till Thulesällskapet, nya namnet betyder himmel på Powhatanindianstammens språk och ska hedra ursprungsbefolkningen i Maryland då forskare i delstaten gjorde upptäckten, samtycke inhämtades från stammens äldre för att undvika kulturell appropriering

Professor Robert Pickard till attack mot kötthatare, menar medvetet slarvigt genomförda studier leder till felaktiga slutsatser som passar grönsaksagenda, kött i själva verket perfekt för människan då det innehåller alla vitaminer, mineraler och aminosyror som behövs

Studier indikerar att små barns hjärnor påverkas av skärmtid, förändringar i delar av hjärnan som sköter självreglering och språkutveckling har observerats, tidigare studier har indikerat fördröjd språkinlärning och uppmärksamhetssvårigheter

Råttor lär sig köra små fordon vilket hjälper dem att slappna av, studie från University of Richmond i Virginia har genom att locka med frukostflingan Froot Loops lyckats få råttor att styra fordon, gnagarna uppvisade ökade nivåer dehydroepiandrosteron i förhållande till kortikosteron efter körträningen vilket tyder på att de stressade ned

Kvinnor i studie finner män med psykopatiska drag mer attraktiva, 46 män rekryteras för att producera 2 minuter långa klipp där de pratade om sig själva samt blivande romantiska partners och hur attraktiva kvinnorna uppfattar männen korrelerar med männens resultat i ett psykopattest, Kristopher Brazil från Brock University säger att männen med psykopatiska drag framstår mer självsäkra och charmerande

Privat ägande avgörande faktor bakom neolitiska revolutionen, jordbruk i början inte mer produktivt än att jaga och samla men underlättade tillämpning av äganderätt, enligt studie publicerad i Journal of Political Economy

Nobelpriset i kemi går till John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham och Akira Yoshino för utveckling av litiumjonbatterier

Nobelpriset i fysiologi eller medicin går till William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe och Gregg L. Semenza för deras upptäckter av hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång

Inget stöd för samband mellan intag av rött kött och cancer, hjärtsjukdomar eller diabetes enligt en serie översiktsartiklar och metaanalyser omfattande över sex miljoner deltagare publicerade i Annals of Internal Medicine, forskarpanel rekommenderar ingen att ändra sitt köttintag

Spindelapor väljer alhokolhaltig vatten- eller sockerlösning framför alkoholfri dito men söt sockerlösning framför mindre söt alkoholhaltig lösning i studie från Linköpings universitet, motsäger idén om att alkoholism har usprung i primaters påstådda förkärlek för övermogen frukt, professor Matthias Laska intygar att djuren varken blev fulla eller salongsberusade under försöken

Ryska rymdstyrelsen Roscosmos säger sig ha klarlagt orsaken till hål i internationella rymdstationen men vägrar dela med sig av informationen, hålet uppstod förra året i farkosten Soyuz MS-09 som dockat med stationen, ledde till förlust av atmosfäriskt tryck och lagades med epoxy-klister, tejp och gasväv

Vetenskapsmän tror de hittat sätt att stoppa vanlig förkylning och nära besläktade virus som orsakar förlamning, genom att genetiskt stänga av protein i celler som viruset behöver för celldelning gavs totalt skydd i test på möss, plan att hitta drog som tillfälligt undertrycker proteinet

Astronomer upptäcker för första gången vatten i atmosfären till exoplanet med omloppsbana i avlägsen stjärnas beboeliga zon, K2-18b befinner sig 111 ljusår från jorden och vetenskapsmän hoppas nya rymdteleskop ska kunna avgöra om atmosfären innehåller gaser som skulle kunna produceras av levande organismer

DNA-studie och kol-14-metoden visar att de upp till 800 skelett man tidigare hittat i den himalayanska sjön Roopkund tillhör tre genetiskt distinkta grupper och att de dött i åtminstone två omgångar med cirka tusen år mellan, man har fortfarande ingen förklaringen till varför de dött och hamnat i sjön

Höga fluorhalter i dricksvatten associerade med sänkt intelligenskvot hos pojkar exponerade under graviditet enligt prospektiv kanadensisk kohortstudie på 601 par mödrar och barn, liknar effekten vid blyexponering, kontroversiell forskningsfråga ända sedan fluorberikning av vatten prövades i Michigan 1945 i syfte att bättra tandhälsa

Karolinska institutet bästa svenska universitet på 38:e plats på Academic ranking of world universities, Uppsala universitet på plats 62 och Stockholms universitet på plats 73, Harvard, Stanford och Cambridge i topp

Anklagelser om grov nepotism när professor vid Luleå tekniska universitet anställer flickvän från Ryssland som doktorand, utsedd handledare förväntas skriva forskningsrapporter i dennes namn då doktoranden själv är oförmögen, handledaren hotas med uppsägning om rapporterna uteblir och hennes protest tolkas som uppsägning, andra anställda vid avdelningen tror ingen förbättring av förhållanden är möjlig

Internationellt forskningssamarbete uppger sig skapat hybridembryo mellan människa och apa i Kina, projektet har som mål att skapa organfabriker för transplantationer, försöksledaren Juan Carlos Izpisúa Belmonte misslyckades tidigare skapa grisembryon från mänskliga stamceller

Rysk rymdraket med teleskopet Spektr-RG skjuts upp från Baikonur i Kazakstan, samarbete med Tyskland siktar på att kartlägga röntgenstrålar över hela himlen, följa det observerbara universum, ge insikt om det accelererande beteendet hos universums expansion och identifiera ett stort antal källor till röntgenstrålar, inklusive stora svarta hål

Det finns inga bevis för att människan har någon betydande påverkan på klimatet, enligt studie av två finska forskare, de låga molnformationerna styr den globala temperaturen, av de senaste hundra årens temperaturhöjning på 0,1 grad Celsius på grund av koldioxid står människan för 0,01 grad

Ny forskning på skallfyndet Apidima 1 tyder på att Homo sapiens befann sig i Europa för 200 000 år sedan, forskarna har tidigare trott att människan kom till kontinenten först för 50 000 år sedan, fyndet gjordes på 1970-talet i nuvarande Grekland

Forskare finner samband mellan mängden pengar i en tappad plånbok och återlämningsbenägenheten, akademiska ekonomer på toppnivå kunde inte förutse beteendet att mer pengar leder till större benägenhet att kontakta plånboksägaren

Joniserande strålning inte så farlig för astronauter som befarat, studie av 418 rymdfarare hittar ingen effekt med avseende på risken att dö av cancer eller hjärtsjukdomar

Plantering av träd mest effektiva metoden för att motverka klimatförändringar enligt forskare vid ETH Zürich, planeten har plats för 500 miljarder nya träd vilket skulle binda 200 miljarder ton kol och minska mängden kol i atmosfären med 25%

13-åriga kanadensiskan Nora Keegan publicerar vetenskaplig artikel om handtorkars höga ljudnivåer i barnhöjd efter att ha studerat 44 olika handtorkar, vissa modeller når skadliga 110 dB, har också utvecklat ett syntetiskt luftfilter som sänker bullernivåerna

Kina står för avsevärd del av ökade utsläpp av freonen CFC 11 enligt forskningsstudie, tillverkas i strid mot Montrealprotokollet som förbjuder framställning av den ozonlagerskadande substansen

Israeliska forskare återupplivar mångtusenårig jäst och brygger öl på den, hoppas kunna rekonstruera annan historisk mat och att kommersialisera ölen