Vetenskap | bubb.la

Vetenskap

Vetenskap

Kinesisk forskningsanläggning för kärnfusionsreaktorer i Anhui körs i 70 miljoner grader Celsius under drygt 17 minuter vilket lägger en solid vetenskaplig och experimentell grund för driften av fusionsreaktorer, enligt forskaren Gong Xianzu vid Institutionen för plasmafysik vid den kinesiska vetenskapsakademin

Nasa skjuter upp James Webb-teleskopet på dess 1,6 miljoner km långa resa till en omloppsbana runt solen för den bästa vyn som ska möjliggöra att se 13,5 miljarder år bakåt i tiden till blott 100 miljoner år efter Big bang, det 10 miljarder USD dyra teleskopet sköts upp från Europeiska rymdorganisationens bas i Franska Guyana

Forskare upptäcker 66 till 72 miljoner år gammalt välbevarat embryo i 17 cm långt fossiliserat dinosaurieägg, hittas i Ganzhou i södra Kina och tillhör den tandlösa theropoddinosauriegruppen oviraptoider, embryots kroppsställning liknar den som ses hos dagens fågelembryon

Neurokirurger bättre på semantisk problemlösning men sämre på mental manipulation och uppmärksamhet jämfört med raketforskare, neurokirurgerna snabbare än kontrollgrupp på problemlösning, men långsammare i minnestest, inga signifikanta skillnader i övrigt upptäcks i studie ledd av neurokirurger där 329 raketforskare och 72 neurokirurger jämförts med varandra och en kontrollgrupp om 18 257 britter, fler studier behövs för att avgöra vilken yrkeskategori som förtjänar att upphöjas

Resultat i fotbollsmatcher har blivit mer förutsägbara över tid enligt studie från University of Oxford som studerat 88 000 matcher mellan 1993 och 2019, kan bero på att mer pengar är inblandat i sporten vilket gör att rika klubbar kan köpa de bästa spelarna

Ny detekteringsalgoritm används för att lokalisera 366 nya exoplaneter, inklusive ett planetsystem med en stjärna och minst två gasjätteplaneter, kan vara led i att förstå vilka pusselbitar som krävs för att planeter ska bildas runt en stjärna, enligt astronomer på University Of California

Aaron T. Beck avlider vid 100 års ålder stilla i sitt hem enligt dottern och institutskollegan Judith S. Beck, känd som grundaren till kognitiv beteendeterapi som används för att hjälpa mot depressioner och förändra beteendemönster hos patienter, författade mer än 600 verk relaterade till KBT och psykologi samt mottog över 50 akademiska utmärkelser över åren för sitt idoga arbete

Studie visar att både för mycket och för lite sömn resulterar i försämrad kognitiv utveckling, obesvarad är frågan huruvida justering genom mer eller mindre sömn kan ge en positiv effekt på kognitiv förmåga, mer longitudinell data behövs för att besvara den frågan säger en av forskarna

Alla åtta barn med uppgivenhetssyndrom som skildes från sina föräldrar tillfrisknande, medan bara ett av fem barn i gruppen som fick uppehållstillstånd tillfrisknande i ny studie på barn i Skara mellan 2005 och 2020, motsäger Socialstyrelsens råd som tros ha varit kontraproduktiva då de skapat incitament för fler barn att utveckla apati

Artefakter från vikingarnas bosättningar i Newfoundland dateras till exakt år 1021, ny dateringsmetod analyserar effekten av kosmisk strålning från en kraftig solstorm år 993 på årsringar i trä, fyndet tyder på att vikingarnas närvaro i Nordamerika kan ha pågått under längre tid än vad som tidigare antagits

Registerstudie vid Lunds universitet som bland annat visat att tre av fem våldtäktsmän dömda i Sverige mellan år 2000 och 2015 hade utländsk bakgrund åtalsanmäldes av Överklagandenämnden för etikprövning, som ansåg att studien förvisso hade etikprövningstillstånd, men inte avseende de känsliga uppgifterna som fick spridning i media, åklagare bedömde inte att det föll under allmänt åtal men Överklagandenämnden begär överprövning

James Webb-teleskopet anländer till Franska Guyana från Kalifornien efter 16 dagar till sjöss, efter avlastning väntar två månaders förberedelse på Guyanska rymdcentrumet i Karaou innan uppskjutning med Ariane 5-raket väntas i december

Nobelpriset i fysik 2021 tilldelas med ena hälften gemensamt till Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann "för fysikalisk modellering av jordens klimat, kvantitativ analys av variationer och tillförlitlig förutsägelse av global uppvärmning", samt med andra hälften till Giorgio Parisi ”för upptäckten av hur oordning och fluktuationer samverkar i fysikaliska system från atomära till planetära skalor”

Antal diagnosticerade med någon form av autism har ökat med 787 procent mellan 1998 och 2018 i England enligt studie ledd av Ginny Russell, bättre identifiering av autism samt ökning bland flickor och vuxna antas ligga bakom tillväxten, orsaken bakom autism ej fastlagd

52,6 cm lång komplett ballistpil ett av flera unika fynd från romartiden vid utgrävning i holländska Utrecht, bland föremålen finns bland annat betsel och offergåvor, en fiskfälla och skärvor från en amfora som innehållit fisksåsen garum, artefakterna väntas kasta nytt ljus över romerska handelsvägar och religiösa ceremonier samt legionärernas mundering

Svenska Susanne Schötz får Ignobelpriset i biologi för studier om katters många olika läten, medicinpriset går till forskare som visat att orgasmer avhjälper nästäppa lika bra som nässpray, fredspriset till forskare som modellerat hur bra skägg skyddar mot ansiktstrauma och ekonomipriset går till Pavlo Blavatskyy som upptäckt korrelationen mellan korpulens och korruption bland post-Sovjetrepublikers presidenter

Fossila fynd i Wyoming visar att tre tidigare okända arter existerade i Nordamerika under tidig paleocen, de är större i storlek än andra arter som upptäckts, tyder på att olika däggdjursarter uppstod och utvecklades tidigare och snabbare än man antagit efter massutdöendet av dinosaurier, vars försvinnande kan ha möjliggjort för däggdjur att utnyttja den ökade tillgången på föda och nya miljöer

Filippinska folkgruppen negritos och undergruppen ayta magbukon har högsta uppmätta andelen gener från utdöda förhistoriska denisovamänniskan enligt studie ledd från Uppsala universitet som undersöker hur Filippinerna befolkades, folkgrupperna hade 46 % högre andel än tidigare uppmätt i australier och papuaner

Dynamiskt inkonsistenta tidspreferenser för första gången observerade i apor och kan därmed antas vara evolverade egenskaper snarare än kulturellt betingade, i experiment där de fick välja mellan en måttlig belöning tidigt och en stor belöning senare blev orangutanger, dvärgschimpanser och gorillor mer tålmodiga ju längre tid de behövde vänta på det snabbare alternativet

Helion Energy sjätte fusionsgeneratorprototyp Trenta når upp över 100 000 000 C efter 16 månader långt test av kritiska fusionskomponenter, signifikant då kommersiell reaktor förväntas hålla liknande temperatur, företaget har som mål att skapa världens första fusionskraftverk med sin tändningsfria pulserade fusionsreaktor som använder deuterium och helium-3 som bränsle

Spansk polis beslagtar drönare med vingbredd på 435 cm som använts för att transportera narkotika från Marocko till Spanien, sex nordafrikanska män med franska pass gripna, Frankrike troligen drogernas slutdestination

Råttor som navigerar virtuell verklighet har högre thetavågor än när de rör sig i riktig miljö enligt forskare vid UCLA, kan bero på att kroppen inte använder andra sinnen som balans och känsel, thetavågor är associerade med minne och inlärning och fyndet kan ha inverkan på behandling av en rad sjukdomar som alzheimers och depression

Forskare borde förbjudas använda ordet kaukasier då det är associerat med en rasistisk och pseudovetenskaplig klassificering av människor, i stället bör termen "det Europa-associerade principalkomponentanalysklustret" användas, enligt artikel skriven av fem forskare på Cambridge och University College London

Kryptokrom 4 möjlig förklaring till fåglars förmåga att navigera via magnetoreception då proteinet visat sig känsligt för magnetism in vitro

Barn mellan 3 och 5 år är 23% sämre på att urskilja känslomässiga ansiktsuttryck hos individer som bär munskudd enligt studie från Istituto Italiano di Tecnologia, utbrett användande kan påverka barns sociala utveckling negativt

Krillbeståndet i Nordatlanten har halverats på 60 år, lysräkorna lever i temperatur mellan 7 och 13 grader och zonen där dessa förhållanden råder har minskat från 8 till 4 latitudgrader, arten spelar stor roll längst ner i näringskedjan genom att omvandla växtplankton till form som större havsdjur kan konsumera

Norrmän har lika mycket sex som de hade för 20 år sedan, till skillnad från resten av Västvärlden där den sexuella aktiviteten generellt sjunker, enligt enkätstudie med 4 000 deltagare

Kinesiska rymdsonden Tianwen 1 utför lyckad landning på Mars i den vidsträckta slätten Utopia Planitia på lördagen efter att ha lämnat sin omloppsbana där den befunnit sig sedan i mars, den motoriserade landfarkosten Zhurong kommer senare lämna sin plattform för att utföra undersökningar

Arkeologer hittar kvarlevor av nio neandertalare i den förhistoriska grottan Guattarigrottan vid kusten till Tyrrenska havet nära Rom, åtta kvarlevor daterade till mellan 50 000 och 68 000 år sedan och en till mellan 90 000 och 100 000 år sedan

Elitistisk moralism och brist på empati centrala faktorer för den personlighetsstörningen TIV, Tendency toward Interpersonal Victimhood, som identifierats av israeliska forskare, personer med TIV tenderar att alltid identifiera sig som offer och kräver att omvärlden ständigt ska bekräfta deras identitet samt ser det som moraliskt rättfärdigat att själva agera empatilöst och själviskt i respons på upplevda aggressioner

Journal of Controversial Ideas utkommer med sitt första nummer, ger forskare möjlighet att publicera resultat anonymt för att befrämja politiskt inkorrekt forskning och har varit under utveckling sedan 2018, första utgåvan innehåller bland annat argument för våldsanvändning till försvar av djur, en analys av livets meningslöshet, moraliskt rättfärdigande av blackface samt debatt om transkvinnor

Människohjärnors gliaceller växer under flera timmar efter döden, upptäckten viktig för tolkning av data från medicinska experiment på hjärnvävnad från avlidna

Syreskapande fotosyntes kan ha förekommit redan bland de tidigaste livsformerna på jorden, en miljard år tidigare än hittills förmodat, ger anledning till mer optimistiska antaganden om hur fort komplext liv skulle kunna utvecklas på andra planeter

Replikationskris till följd av p-värdesfiskning inom många vetenskapliga discipliner, två av tre resultat inom psykologisk forskning kunde ej reproduceras enligt metastudie på 100 arbeten

Kugghjulen i 2 100 år gamla grekiska Antikytheramekanismen återskapas av forskare som anser sig kunna visa att den gåtfulla apparaten är en kalender och ett planetarium som på ett korrekt sätt beräknar och återger planeternas positioner på himlavalvet

På grund av minskad spermamängd kommer mänskligheten 2050 vara inkapabel att fortplanta sig på egen hand, spermamängden minskade med mer än 59% mellan 1973 och 2011, enligt studie presenterad i epidemiologen Shanna Swans bok Count Down

Nasas motoriserade landfarkost Perseverance tar sig genom Mars atmosfär och landar utan problem i Jezerokratern, sexhjulingen det mest avancerade astrobiologilaboratoriet som skickats till en annan planet, kommer söka efter fossiltecken från mikrober

TV-serien Grey's Anatomy nämner urologiska åkommor endast 21 gånger, varav hälften i relation till mäns yttre könsorgan, skildringen av tillstånden medicinskt rimlig i 62% av fallen, enligt forskare som studerat 15 säsonger och 342 avsnitt

Två japanska barn tros ha inhalerat livmoderhalscancerceller i fostervattnet under födseln och senare utvecklat lungcancer som diagnosticerades vid två respektive sex års ålder, båda tumörer hade genetiska likheter med mödrarnas och var positiva för humant papillomvirus, bara tjugo fall dokumenterade

Inget stöd för att för tidigt avslutade antibiotikakurer driver resistensutveckling utan tvärtom högre risk ju längre behandlingen pågår enligt Dr Ulrika Snygg-Martin och läkarstudenterna Allan Zhao och Oscar Backrud

Metod för att blockera solljus utvecklas genom testballong över Kiruna nästa år men inga fördunklande partiklar ska släppas ut under testflygningen, forskare vid Harvard ligger bakom projektet som är kontroversiellt då farhågor finns att det kan leda till minskat intresse för att begränsa utsläpp av växthusgaser

Att dela säng med hund gynnsamt för sömnens längd och kvalitet enligt forskare som genomfört enkätundersökning med 962 amerikanska kvinnor, hundar stör mindre än mänskliga sängkamrater och ger större känslor av närhet och trygghet, katter lika störande som människor och minst trygghetsskapande av de tre arter som studerats

Tidigare okänd art av valar upptäckt väster om Mexiko, amerikanska marinbiologer spanade efter näbbvalar då de hittade individer med ovanliga tandformationer och unika läten, prover har tagits i förhoppning om att kunna göra DNA-analys

Personer som äter multivitamintillskott uppger sig vara mer hälsosamma men har varken mer eller mindre sjukdomar och hälsoproblem än andra enligt studie som undersökt 21 603 personer i USA

NASA uppger sig ha hittat vatten på månens solsida med hjälp av sitt Stratosfäriska Observatorium för Infraröd Astronomi (SOFIA), med en koncentration på 100-412 ppm är kratern Clavius dock fortfarande att betrakta som torr då koncentrationen av vatten i Sahara är hundrafalt högre

Stjärna som slukas av svart hål observeras av astronomer, bland annat studeras stora mängder ljus och materia som strömmar ut från kollisionen efter att stjärnan upplöses i tunna spagettiliknande strimmor

Nobelpriset i fysiologi eller medicin delas ut till Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice för upptäckten av hepatit C-virus, som nästan helt eliminerat risken för blodtransfusionsmedierad hepatit C-smitta

Nobelpriset i fysik delas ut till Roger Penrose för upptäckten att bildandet av svarta hål är en konsekvens av den allmänna relativitetsteorin och till Reinhard Genzel och Andrea Ghez för upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum

Nobelpriset i kemi tilldelas Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna för utvecklingen av gensaxen CRISPR/Cas9, som inte bara revolutionerat grundvetenskapen utan även växtförädlingen och kommer att leda till nya medicinska behandlingar

Nasa planerar placera första kvinnan på månen 2024, del av pånyttfött rymdprogram där 28 miljarder USD avsatts för ny månlandning, summan en knapp tiondel av vad som avsattes för Apolloprogrammet, i planerna även att utvinna månvatten från himlakroppens sydpol, plan att senare under decenniet etablera månbasen Artemis Base Camp, vilken ska möjliggöra för långsiktigt utforskande av månen

Undersökning av alligatorer som andats in helium, karakteristiska ögonbryn för narcissistiska personer och officiella diagnoskriterier för avsmak mot smaskljud bland vinnarna när årets Ig-Nobelpris delas ut på digital gala

VD:ar med ovanliga namn mer benägna att välja annorlunda affärsstrategier enligt studie som granskat data från 1172 bolag över 19 år, kan bero på ökat självförtroende då de är vana att sticka ut och att de ser sig själva som mer unika

Elon Musk demonstrerar senaste framstegen med Neuralink med grisen Gertrude vars implantat känner av och visar upp hjärnsignaler från trynet när grisen bökar, hoppas på sikt lösa flera hälsoproblem, säger att syftet med evenemanget främst är att locka till sig skickliga ingenjörer till projektet

Människor och flugor upplever optisk illusion där bilder tycks röra på sig på samma vis, forskare lyckas identifiera och stänga av neuroner i flugans synsystem vilket får dem att sluta uppleva effekten, kan ge vidare förståelse för människans syn

Möten med autonoma entiteter under påverkan av DMT följs ofta av positiva psykologiska och sociala förändringar, 96% tror att den mötta entiteten var medveten och intelligent och endast 9% tror att den existerade enbart inom dem själva, enligt enkätundersökning bland 2 561 användare av drogen som anser sig ha upplevt sådana möten

Avena Nordic Grain utvecklar rapsbaserat protein, säger sig ha tagit en produkt tidigare endast avsedd som djurfoder och genom intensivt arbete och avancerad teknologi gjort det tillgängligt för mänsklig konsumtion

Större sannolikhet att människor upplever ensamhet i individualistiska samhällen än kollektivistiska, unga män i individualistiska samhällen mest drabbade enligt enkätstudie i 237 länder

Bästa metoden för att framkalla klardrömmar är uppvaknande efter fem timmar föjt av fokus på stimuli för att sedan återgå till sömn enligt studie som undersökt fem olika tekniker, klardrömmar kan ha positiva effekter då personer som lider av sjukdomar eller självisolering kan ha positiva upplevelser säger författaren

Primaters struphuvud större relativt kroppsstorlek, har större variatoner och utvecklas i snabbare takt än hos andra däggdjur, storlek på struphuvudet viktig för frekvensen på lockrop och ändringar i tonart vid kommunikation

Dvärgplaneten Ceres kan ha stora mängder flytande vatten i underjordiska reservoarer enligt forskare som studerat mätningar gjorda med rymdsonden Dawn

Vikingarna var gåtfullt folk med många beteenden som idag är omöjliga att förstå, förkroppsligade både heroism och grymhet, såväl patriarkat som könsöverskridande, kända för oss enbart genom sina offers berättelser, rekonstruerade versioner av fornnordisk mytologi sannolikt missvisande enligt arkeologiprofessor Neil Price i nya boken The Children of Ash and Elm

Stålet i rakblad bryts ner av hår, trots att det är 50 gånger hårdare, på grund av mikroskopiska skrovligheter som under vissa omständigheter leder till frakturer, enligt forskare som studerat rakningens mysterium med elektronmikroskop

Samarbete snarare än fysisk styrka är nyckeln till evolutionär framgång enligt forskare vid Duke University som skrivit boken Survival of the Friendliest och ger hundar, blommor, bonoboapor samt även människor som exempel

22-åriga gråjakopapegojan Griffin presterar bättre än 21 Harvard-studenter och 21 6- till 10-åringar i komplex version av bägarspelet där deltagarna behöver hålla koll på fluffiga pomponger gömda under bägare som skiftar plats ett ökande antal gånger

Indiska vetenskapsmän utvecklar DNA-analys som ska möjliggöra artbestämning av illegalt dödade och smugglade myrkottar, genom undersökning av beslagtagna fjäll kan myndigheterna noggrannare fastställa omfånget av tjuvjakten och var den sker vilket underlättar bekämpningen

Nu översvämmat grottsystem på nordöstra delen av Yucatanhalvön i Mexiko har spår av gruvdrift på rödockra för 12 000 år sedan, grottornas komplexitet och djup uppåt 650 meter tyder på att man bröt mineralet tidigare än så

Föräldrars substansmissbruk kopplat till dubbel risk för missbrukande avkomma och 60% ökad risk för kriminell avkomma i svensk kohortstudie omfattande 2,5 miljoner människor publicerad i Psychological Medicine, förklaras enligt författarna främst av genetiska faktorer

4500 år gammal cirkel med mer än två kilometers omkrets och bestående av minst 20 fem meter djupa schackt upptäckt vid kultplatsen Durrington Walls nära Stonehenge, antas vara gränsmarkering för helgat område, fynden anses enligt arkeologer visa att ”människorna stod i samklang med förlopp i naturen i en sådan utsträckning att vi knappt kan förstå det i den moderna värld vi lever i i dag”

Japanska forskare pollinerar päronträd med pollen burna av såpbubblor, blommorna skadas inte av såpbubblorna till skillnad från tidigare experiment med två centimeter långa drönare, metoden lika effektiv som handpollinering och har stort automatiseringspotential

30 år gammal artikel i tidskriften Angewandte Chemie som argumenterar för att mångfaldsrekrytering skadar kvalitén på forskningen inom kemi dras tillbaka efter kritikstorm i sociala medier, författaren Tomáš Hudlický menar att artikeln inte var menad att reta upp folk men att "vissa uppenbarligen inte gillade den"

Läkare yrket med högst status enligt 64% av 1319 tillfrågade i Sifoundersökning under januari, vd, advokat och professor tar platserna därpå, lägst status åtnjuter kabinpersonal, följt av inflytelsepersoner, fotomodeller, meteorologer, reklamare och krögare

Planeten Mars hade tidigare ring vars material nu samlats i månen Deimos, i framtiden kan Deimos komma att splittras av tidvattenkrafter och bilda ny ring, enligt teori utarbetad av forskare vid SETI Institute i Kalifornien

Snuskonsumtion under fem dosor per vecka associerat med 35% lägre risk att utveckla muncancer jämfört med de som inte snusar alls, enligt studie med 400 000 deltagare, ingen förhöjd risk för de som snusar mer

Den magnetiska nordpolen förflyttas i allt snabbare takt från Kanada i riktning mot Sibirien, orsaken är gigantisk klump av underjordiskt smält järn som för ca 20 år sedan befann sig under norra Kanada men som nu delats i två varav den största delen är i färd att ansluta sig till motsvarande järnmassa under Sibirien

Det för Florida unika blå biet Osmia calaminthae återupptäckt efter att ha antagits vara utdött, lever inom mycket begränsat område och är beroende av utrotningshotade växten Clinopodium ashei som bara återfinns i delstaten

Kinesiska artikelfabriker allt större problem för akademiska tidskrifter, primärt använt av kinesiska läkare som via publiceringar i ansedda internationella journaler stärker sina chanser att bli befordrade, Miyakawa Tsuyoshi, professor i neurovetenskap och redaktör för Molecular Brain, säger att bara en av 41 i hans tycke allt för perfekta rapporter han granskade kunde visa upp korrekt underliggande data, tror problemet är utspritt, då tidskrifterna är naiva och väldigt sällan begär detta

Forskare vid Harrisburg universitet påstår sig ha utvecklat programvara som genom ansiktsigenkänning kan förutsäga kriminalitet med 80% träffsäkerhet, påståendet dras tillbaks av fakulteten efter hård kritik på internet

Myggor som bär på mikroben Mikrosporidia MB skyddas från att smittas av malaria, 295 av 4270 honmyggor i Kenya testade positivt för mikroben medan ingen av dessa bar malariasmitta enligt studie publicerad i Nature Communications, hoppas kunna kontrollera smittan av sjukdomen till människor

Klimatoroliga forskare vill skydda permafrosten i Sibirien genom att släppa ut stora hjordar med ren, bison och häst, ”naturlig manipulation” ska binda växthusgaser då djuren får bort snön som isolerar från kyla och stampar marken till ökad hårdhet

Den svartmunnade smörbultens spermiers förmåga att simma i både söt- och saltvatten tänkbar faktor bakom den invasiva artens fortplantningsframgång, den snabba evolutionära anpassningen bevisas av att fisken idag spridit sig från Svarta havet till Östersjön, fisken som även finns i Rhen, Donau och Elbe således att betrakta som ett unikt undantag

Stephen Wolfram presenterar nytt ramverk för att skapa en fundamental teori för fysik, säger sig kunna härleda bland annat generella relativitetsteorin och kvantmekanik från samma enkla premisser, lanserar stort forskningsprojekt som ska bedrivas med maximal öppenhet över internet

50 000 år gammalt barkbaserat snöre som hittas under klippkant i Abri du Maras i sydöstra Frankrike stärker teorin om neandertalarnas intelligens, barkfibrerna hade både tvinnats moturs och medurs för att stärka snörets hållbarhet, tros vara det äldsta snöret som någonsin hittats

Nasa presenterar dokument med planer för stegvis kolonisation av månen, huvudbasen skall vara rymdstation i omloppsbana som successivt kan byggas ut med fler moduler, mycket av den förberedande prospekteringen och byggandet av infrastruktur kommer att utföras av obemannade robotar

Stora barriärrevet har blekts i rekordtakt senaste fem åren enligt forskare vid James Cook University, korallblekning sker då färgglada alger lämnar revet för att havets kemiska lokalmiljö ändras

Provsprängningar från kalla kriget används för åldersbestämning av valhajar, ändringar av halten av radioaktiva isotoper i atmosfären till följd av atombombsdetonationer får återverkningar i hur mycket som deponeras i celler i levande organismer vilket tjänar som en tillförlitlig tidstämpel

Forskare hittar rester av 90 miljoner år gammal regnskog i Antarktis, fossiliserade sporer avslöjar att man under mitten av kritaperioden kunde finna träsk nära sydpolen

Ketogen kost kan skydda kognitiva funktioner från nedsättning till följd av åldrande genom att reversera destabilisering av nätverk mellan regioner i hjärnan, enligt forskare som studerat fler än 900 personer med magnetkamera

[email protected] läggs ner efter att i 20 år ha låtit människor världen över låna ut datorkraft för att underlätta sökandet efter utomjordiskt liv, orsaker anges vara avtagande marginalnytta och behov av att fokusera på analys av de resultat man redan fått

Största explosionen som någonsin observerats inträffade runt supermassivt svart hål i galaxklustret Ophiuchus 390 miljoner ljusår från jorden, enligt forskare som genomfört studie med hjälp av fyra radioteleskop varav två i omloppsbana, ett i Australien och ett i Indien

Två distinkta former av schizofreni existerar och är associerade med olika sorters förändringar i hjärnans struktur, den ena med generellt lägre volym och den andra med ökad volym i vissa strukturer men normal i de flesta, enligt forskare som studerat 307 schizofrena och 364 friska personer med magnetkamera

Första djuret som inte andas upptäckt, laxparasiten Henneguya salminicola saknar även mitokondriellt DNA, enligt forskare

Personer med livslångt mönster av antisociala beteenden har strukturellt annorlunda hjärnor med tunnare bark och mindre yta, motsvarande skillnader observeras inte hos dem som varit antisociala i tonåren men sedan blivit välanpassade, enligt forskare som med MR-kamera undersökt 672 personer från Dunedin, Nya Zeeland som undersökts löpande sedan början av 1970-talet

Större variation i mäns hjärnstrukturer än i kvinnors, skillnaderna närvarande även under barndomen vilket indikerar genetiska orsaker, enligt forskare som gjort metaanalys av MR-data från 16 683 personer mellan 1 och 90 års ålder

Mobiltelefoner fungerar som nappar för vuxna, effektiva för att hantera stress tack vare sin mobilitet, sin personliga natur, haptisk tillfredsställelse och känsla av avskiljdhet som följer med användning, enligt forskare som gjort omfattande fältstudie och tre laboratorieexperiment

Födelseordningseffekter förklaras till stor del av huruvida barn varit planerade och önskade enligt forskare som jämfört data om familjeplanering med individuella utfall för avkomma, plats i syskonordningen tycks inte ha någon betydelse i familjer som har kontroll över sin fertilitet

Alla människor har gener ärvda från neandertalare, inte bara icke-afrikaner som man tidigare trott, enligt forskare vid Princeton som använt ny beräkningsmetod för att identifiera genetisk överlappning, afrikaner fick neandertalgener genom migration från Europa

Fettceller i möss kräver exponering för fullspektrumljus för att effektivt utsöndra fettsyror för omvandling till värme och energi, underskott kan orsaka fetma och metabola syndrom, ännu oklart om människors mängd inomhusvistelse kan ha samma effekt

Ny typ av T-cell upptäckt, attackerar i labbmiljö lung-, hud-, blod-, kolon-, bröst-, ben-, prostata-, äggledar-, livmoderhals- och njurcancerceller medan den lämnar frisk vävnad ifred

Hjärnbarken inte så nödvändig för att kunna känna smärta som tidigare trott varför foster kan tänkas kunna uppleva smärta redan från graviditetsvecka 12, snarare än vecka 24 som anses utgöra gränsen nu, enligt litteraturgenomgång av Stuart WG Derbyshire och John C Bockmann

Studier visar att vanliga läkemedel påverkar personlighet och psykologi i större utsträckning än man tidigare trott, bland annat orsakar kolesterolsänkare aggression, paracetamol försämrar empatisk förmåga, dopaminhöjande Parkinsonmedicin orsakar högriskbeteenden, SSRI sänker riskaversion och neuroticism - stort problem i övermedicinerade väst enligt forskare