Vetenskap | bubb.la

Vetenskap

Vetenskap

Forskare kartlägger hur NAD+ reglerar DNA-reparation vilket försämras vid åldrande, genom tillskott av NMN som är ett förstadie till NAD+ kan DNA-reparationsystemet återställas och DNA-skador orsakade av åldrande samt radioaktiv strålning reverseras 

Ny forskning hävdar att dinosaurier dök upp 15 miljoner år tidigare än man trott och att dess ursprung är från nuvarande Storbritannien, detta efter den första nya bedömningen på 130 år 

32 genvarianter kan ange risk för Alzheimers sjukdom i grupp med huvudsakligen europeisk härkomst 

Läkemedlet Ecolocumab kan ha förebyggande effekt mot hjärtattack och stroke, minskar nivåer av LDL-kolesterol enligt studie i New England Journal of Medicine 

Forskare visar matematiskt att termodynamikens tredje huvudsats är korrekt, kan hjälpa kvantdatorer 

Snabbtestremsa för blodgruppering utvecklad, användbar på akuten och i krigsområden 

Passagerare på Blue Origins rymdfärder kommer initialt inte vara övervakade av statliga bestämmelser, får skriftlig varning om att raketen inte är certifierad av amerikanska staten 

Ibuprofen och diklofenak associerade med ökad risk för hjärtstopp med 31 respektive 50%, i studie på 28 000 människor som fått hjärtstopp utanför sjukhus 

Ny studie visar att stjärnsystem i universums utkanter inte har lika mycket mörk materia som närliggande stjärnsystem har, domineras av normal materia 

Fossila fynd i Indien av rödalger tros vara 400 miljoner år äldre än liknande organismer som hittats, 1,6 miljarder år gamla fyndet tyder på att synligt liv kan ha uppstått tidigare än vad man trott 

Forskare finner 400 000 år gammal mänsklig skalle i Portugal, utseendet säger att den tillhör neandertalarna mer än Homo sapiens, äldsta fyndet i Portugal 

Svårläkt infektion på häst framgångsrikt behandlad med fluglarver istället för antibiotika 

Personer som inte har sex lika lyckliga som de som har sex, enligt forskning baserad på amerikanska enkätundersökningar från 1988 till 2002 

Nasa vill spendera 8 miljarder USD på att söka efter liv på Jupiters måne Europa, himlakroppen tros ha stora underjordiska hav under yttre lager av is 

Fertil hybrid mellan amerikansk och europeisk hummer möjlig enligt norska forskare, kan finnas i naturen då amerikansk hummer spridits till Europa 

Nasa kommer utföra experiment på ISS där man fryser atomer till en miljarddels grad över absoluta nollpunkten, kommer ge insikt i gravitation och mörk energi, kan leda till förbättrade kvantdatorer 

Nasa-ledd grupp föreslår konstgjort magnetfält på Mars, skapar konstgjord magnetosfär vilket avleder strålning och solvindar, atmosfären kan smälta koldioxid, vatten och öka temperaturen 

Forskare säger sig upptäckt varför jättepandor är svartvita, den vita delen döljer dem i snöiga förhållanden medan den svarta döljer dem i skuggiga skogsförhållanden, de svarta öronen visar aggressivitet mot angripare 

Delar av skelett hittade i Kina härrör från oklassificerad människoart, drygt 100 000 år gamla kranier påminner både om homo sapiens och neanderthalare, kan ha tillhört denisovamänniskor 

Signal i hjärnan utlöses när människa märker att något är fel, MIT utnyttjar detta för att få tvåvägskommunikation mellan människa och robot, kan i framtiden användas i självkörande bilar eller där människa övervakar robotar 

Studie visar att vilda elefanter enbart sover två timmar per dygn, minst av alla däggdjur, stora däggdjur sover mindre än små 

Spår av 3,8 miljarder år gammalt liv upptäckt i Québec i form av järnränder i sten, mer än 100 miljoner år äldre än tidigare äldsta fyndet 

Laser avslöjar hur Anchiornis såg ut, luden dinosaurie levde i Kina under slutet av juraperioden, milstolpe för att förstå fåglars ursprung  

Hundratals forskare ber Trump lämna FN:s klimatavtal, finns klara bevis att koldioxid hjälper miljön, matgrödor samt andra växter som ger liv, kritiserar tidigare klimatpolitik 

Studie visar att humlor kan lösa komplexa problem trots att de har liten hjärna, lär sig genom att titta på sina artfränder, kan generalisera problem till nya situationer 

Sju nya grodarter av släktet Nyctibatrachus funna i Indien, fyra är mindre än 1,5 cm långa, fem står inför antropogena hot 

Solförmörkelsen i USA den 21 augusti 2017 kommer att filmas under hela sin väg genom landet, frivilliga som blir uttagna kommer att filma, ger forskare möjlighet att studera solen 

Forskare finner fossil av 400 miljoner år gammal mask på museum i Kanada, en meter lång och hade stor käke, masken delvis döpt efter basspelare i dödsmetallbandet Cannibal Corpse  

Forskare på Nasa föreslår ny definition av planet, kan få Pluto att återigen bli klassad som planet 

Honungsbin bidrar till en tredjedel av världens livsmedelsproduktion, populationen minskar, kan bidra till minskad skörd, vissa lantbrukare skapar sin egen bikoloni 

Dvärgplaneten Ceres i asteroidbältet mellan Jupiter och Mars huserar organisk materia enligt Nasa, bidrar till förståelsen av möjliga ursprung av vatten och organiska föreningar på jorden 

Forskare föreslår nya kontinenten Zealandia, består bland annat av Nya Zeeland, 94 % är under vatten, bröt sig loss från Australien för 80 miljoner år sedan 

50 000 år gamla mikrober och virus upptäckta i grottor i Mexico, är mycket olika närmast besläktade organismer, lever i kristaller och livnär sig på järn och mangan 

Forskare vid Harvard tror sig avutrota mammuten inom två år, hybrid kallad mammufant blir fet, hårig och köldtålig variant av asiatisk elefant 

Winston Churchill skrev 1939 en novell om utomjordiskt liv, tänkte likadant som dagens astrobiologer, liv på andra planeter är möjligt då universum är så stort, förutsåg att andra solar skulle ha planeter där flytande vatten existerar 

Nytt vaccin mot malaria gav upp till 100 % skydd i klinisk studie publicerad i Nature, 212 miljoner människor drabbades av sjukdomen 2015 varav 430 000 dog 

Astronomer observerar 60 nya planeter inklusive en "super-jord", finner bevis för ytterligare 54 planeter, alla närstående stjärnor har planeter kretsande kring dem 

Forskare upptäcker medelst fossil bevis på att gruppen fåglar, dinosaurier och krokodiler födde levande avkomma för 245 miljoner år sedan 

Nasa utvecklar elektronik av kiselkarbid som ska klara venusatmosfärens extrema tryck och temperaturer  

Förstfödda syskon har högre IQ, högre lön och högre utbildning enligt studie, barnen får lika mycket kärlek men de senare födda får mindre mental stimulering av sina föräldrar 

Nasa planerar färd till Jupiters måne Europa, modeller förutsäger att månen kan producera syre och väte, kommer borra i frusna hav för att hitta isotoper eller molekyler som kan tyda på utomjordiskt liv 

Orangutangers rop innehåller mer information än tidigare trott enligt forskare som studerat konsonant- snarare än vokalljud, kan ge insikt om mänsklighetens tidigaste språkutveckling 

Ny metod för att uppskatta ärftlighet för intelligens och personlighet antyder att arv spelar större roll än tidigare trott men genom ovanliga genetiska varianter snarare än kända enbaspolymorfier 

Sällsynt groda som inte observerats på 50 år återupptäckt i Zimbabwe, grottpiparen Arthroleptis troglodytes troddes vara utdöd men livskraftig population frodas i Chimanimanibergen 

Valar hoppar över vattenytan för att kommunicera, ljudet när de landar färdas ännu längre än valsång, enligt forskare vid University of Queensland 

John Bates: Inflytelserik studie som påstods vederlägga pausen i global uppvärmning kan inte replikeras, resultat av systematisk vinkling och brister i dokumentation och mjukvara 

Isvulkanen Ahuna Mons på dvärgplaneten Ceres kan ha haft äldre syskon — viskoelastisk deformation kan ha jämnat äldre isvulkaner med marken 

Mikrobers påverkan på värdars agerande möjlig delförklaring till altruistiskt beteende, motiveras av ökad kontakt med fler möjliga värdar samt gynnande av andra bärare av samma mikrob 

Rak rygg mildrar depression och ingjuter stolthet samt positiv självkänsla, ökar uthållighet och självförtroende inför svåra uppgifter, enligt nyazeeländsk studie med 61 deltagare 

Sjunken kontinent identifierad under Mauritius, rest av superkontinenten Gondwanaland vars sönderfall började för 200 miljoner år sedan, enligt tysk-norsk forskargrupp 

Forskning på nära döden-upplevelser indikerar att hjärnan återupplever minnen innan dödsögonblicket om än inte i kronologisk ordning, del av hjärnan som lagrar minnen bland de sista som stänger ned vid syrebrist 

Vatten kan skapas genom reaktion mellan flytande väte och kvarts, kan förklara hur jorden fick stora mängder vatten 

Australiska forskare vill påbörja försök på medicin mot idiopatisk lungfibros, inspirerades i framtagandet av en antikropp från hajblod 

Universum expanderar snabbare än tidigare trott enligt ny studie gjord med hjälp av Hubbleteleskopet där förskjutning av ljus från kvasarer på grund av mellanliggande galaxer observerats, Hubblekonstanten bestämd till 3,8 % 

Diabetes tre gånger vanligare hos personer som exponerats för insektsmedel innehållandes organofosfat enligt indisk studie publicerad i Genome Biology 

Hamstrar i nordöstra Frankrike blir kannibaler av majsdiet, trolig på grund av vitamin B3-brist, bristsjukdomen pellagra drabbar även människor 

Ny typ av insekt upptäckt i burmesisk bärnsten, Aethiocarenus burmanicus första art i ny ordning inom klassen insekter, har hittills okänd triangulär huvudform och levde för 100 miljoner år sedan 

Ny typ av materia kallad tidskristall uppvisar rörelse i grundtillstånd, har tidigare förutsagts teoretiskt, nu framställts med olika metoder av team vid Harvard respektive University of Maryland 

Femåriga flickor tror män och kvinnor är lika intelligenta men sexåriga tror män är smartare, tror dock kvinnor arbetar lika hårt enligt amerikansk studie publicerad i Science 

The Case Against Sugar av Gary Taubes är djupt partisk och ovetenskaplig skildring, socker är ett stort problem men boken undanhåller all motargumentation enligt Stephan Guyenet, framstående hjärnforskare med inriktning på ätande och övervikt 

Psykologiska skillnader mellan mänskliga populationer bör tillskrivas olika evolutionär anpassning snarare än kulturella faktorer, enligt teoretisk evolutionspsykologisk studie  

Susan Ravizza: Forskning entydig att bärbara datorer i klassrummet är utan fördelar eller skadligt – distraktion för användaren och omgivningen, anteckningar för hand mer effektivt  

Joseph Conlon: Mångfald i politiska åsikter viktigt även i de hårda vetenskaperna – vänsterdominans skrämmer bort begåvade högerstudenter som kan bedriva bra forskning och behövs för säkerställa statlig finansiering  

Forskare i Kalifornien konstruerar embryon av celler från både gris och människa som sedan planteras in i suggas mage, långsiktigt mål att odla mänskliga organ för transplantation 

Läkare i London tror sig ha botat leukemi hos två spädbarn genom genetiskt modifierade T-celler från donatorer, skiljer sig från tidigare försök där man tagit blod från barnen själva 

Theodore Dalrymple: Ny uppmärksammad rapport om cannabis balanserad kring preparatets för- och nackdelar – kan ge smärtlindring och ökad spasticitet, men ökar risk för trafikolyckor, schizofreni och psykoser 

Forskare vid Harvard framställer metalliskt väte, kan revolutionera energiförsörjning [video] 

Artificiell intelligens lika bra som erfarna dermatologer på att upptäcka hudcancer, algoritmer utvecklade på Stanford kan i framtiden göras tillgängliga via telefoner 

Skurkars användande av brittisk engelska i populärkultur förklaras av dialekten anses mer intelligent, utbildad samtidigt som mindre pålitlig och vänlig, enligt språkforskning 

Isländsk studie påvisar dysgenisk utveckling i befolkningen, gener kopplade till högre utbildningsnivå blir mindre vanliga då mer utbildade personer startar barnalstrande senare 

Fynd av ovanlig bearbetad kalksten i Kroatien indikerar neandertalare hade ett estetiskt sinne, var eventuellt mer lika människor än man tidigare trott 

Barn blir stressade av daghem enligt norsk studie, visar att stressnivåerna ökar ju längre barnen är hemifrån (norska)

Japanskt-belgiskt forskarteam tar fram AI-headset som mäter hjärnaktivitet och skapar anpassad musik för att förbättra sinnesstämningen hos patienten, kan användas vid musikterapi 

Nya kontinenten Amasia kommer bildas om 250 miljoner år när Amerika och Asien kolliderar, enligt simuleringar från forskare på Yale 

Video på observation av levande röd sjödrake släpps efter hundra år av forskning på döda exemplar – lever vid Australiens sydvästra kust och saknar till skillnad från övriga sjödrakar extremiteter  

Anatoly Karlin: Av fem möjliga evolutionsvägar för mänskligheten över de närmaste tusen åren är biosingularitet mest sannolikt, förmodligen genom embryoselektion som flerdubblar generella IQ-nivån  

Barns konsumtion av media med superhjältar associerad med ökning av aggressivt beteende trots att karaktärernas våldsutövning sker i ädla syften, enligt psykologistudie med förskolebarn från västra USA  

Doktor Joyce Benenson: Primaters och småbarns lekar kan hjälpa oss förstå vad som är socialisering och biologiska skillnader mellan kön, män mer drivna av tävlan och kvinnor egalitära i socialt samspel 

Deltagandetroféer och tröstpris ej effektivt, endast välförtjänt och proportionerligt beröm får barn att växa, enligt sydkoreansk studie 

Klimatforskaren Judith Curry avgår, akademisk karriär numera svår att förena med vetenskaplig integritet, privata sektorn hederligare 

Sparade vävnadsprover hjälper forskare spåra ofrivilliga försökspersoner från nazisternas forskning på inlärningssvårigheter 

Forskningspropositionen är ett försök att i smyg stärka statens kontroll över universiteten, skriver professor Karl Wennberg 

Inget vetenskapligt stöd för att sockerfria läskedrycker är nyttigare eller bidrar till viktminskning enligt studie 

Låg temperatur och luftfuktighet korrelerad till ökad förekomst influensa-, RS- och coronavirus i retrospektiv studie på 20 000 prov på nasopharynxsekret, rhinovirus väderoberoende 

Dinosaurieart tillbringade upp till sex månader i ägg innan de kläcktes enligt studie, den långa inkubationstiden kan ha varit avgörande nackdel i samband med meteoritnedslaget för 66 miljoner år sedan 

Anställda på statsfinansierade U.S. Census Bureau riskerar att ej få fortsätta bedriva forskning på skattebetalarnas bekostnad efter Trumps tillträde 

Staffan Lindeberg, som förordade paleolitisk kost och ansåg detta minskade kroniska sjukdomar, avliden  

Personer som svär mer ärliga än de som inte gör det enligt psykologisk studie, svordomar ofiltrerat uttryck för genuina känslor 

Nio nyupptäckta arter har fått namn efter president Obama, slår Roosevelts tidigare rekord på sju arter 

Arkeologer gräver fram 3 800 år gammal potatisodling i British Columbia, första beviset på att ursprungsbefolkningens jägare och samlare även odlade 

Världens minsta fjäder skapad av modifierat DNA, mäter 30x100 nanometer, potentiella användningsområden maskiner på nanometernivå eller som komponent i halvledare 

Forskare i Tyskland, Peru och Taiwan förlorar vid årsskiftet tillgång till tidskrifter från Elsevier, har inte förnyat avtal efter lång följd av prishöjningar 

Amyloidhypotesen för Alzheimers sjukdom har inte bekräftats i någon av de sjuttio läkemedelsprövningar som siktat in sig på att hämma beta-amyloid, skriver Carl-Magnus Hake 

Daniel Engber: Kahnemans teoribygge vilar på lösan sand när studier av primning visar sig inte hålla 

Anställda överrapporterar pendlingsavstånd för att få större skatteavdrag, mer sannolikt att överdriva om kollegor också gör det, enligt empirisk studie av österrikisk data 

Anne Franks familj kanske inte blev förrådda vid överlämnande till Nazityskland utan hittades av slump under en myndighetsutredning kring illegal arbetskraft eller fusk med ransoneringskuponger 

Erik Verlindes nya gravitationsteori testas för första gången, ljus kröks runt galaxer i linje med teorins förutsägelser enligt astronomer vid Leidenobservatoriet 

Svenska laboratorier har förstört alla sina prover av poliovirus typ 2, sista fallet i världen registrerades 1999 och sjukdomen är nu förklarad utrotad 

Forskare hoppas städa upp efter oljeutsläpp med sågspån som behandlats med olja och pulvriserats, absorberar fem gånger sin egen vikt i utsläppt olja och håller sig flytande vid ytan 

IEEE lanserar initiativ för att införa etiska riktlinjer vid utvecklingen av artificiell intelligens, vill se konsensus bland inblandade aktörer