Vetenskap | bubb.la

Vetenskap

Vetenskap

Vetenskapsmän tror de hittat sätt att stoppa vanlig förkylning och nära besläktade virus som orsakar förlamning, genom att genetiskt stänga av protein i celler som viruset behöver för celldelning gavs totalt skydd i test på möss, plan att hitta drog som tillfälligt undertrycker proteinet

Astronomer upptäcker för första gången vatten i atmosfären till exoplanet med omloppsbana i avlägsen stjärnas beboeliga zon, K2-18b befinner sig 111 ljusår från jorden och vetenskapsmän hoppas nya rymdteleskop ska kunna avgöra om atmosfären innehåller gaser som skulle kunna produceras av levande organismer

DNA-studie och kol-14-metoden visar att de upp till 800 skelett man tidigare hittat i den himalayanska sjön Roopkund tillhör tre genetiskt distinkta grupper och att de dött i åtminstone två omgångar med cirka tusen år mellan, man har fortfarande ingen förklaringen till varför de dött och hamnat i sjön

Höga fluorhalter i dricksvatten associerade med sänkt intelligenskvot hos pojkar exponerade under graviditet enligt prospektiv kanadensisk kohortstudie på 601 par mödrar och barn, liknar effekten vid blyexponering, kontroversiell forskningsfråga ända sedan fluorberikning av vatten prövades i Michigan 1945 i syfte att bättra tandhälsa

Karolinska institutet bästa svenska universitet på 38:e plats på Academic ranking of world universities, Uppsala universitet på plats 62 och Stockholms universitet på plats 73, Harvard, Stanford och Cambridge i topp

Anklagelser om grov nepotism när professor vid Luleå tekniska universitet anställer flickvän från Ryssland som doktorand, utsedd handledare förväntas skriva forskningsrapporter i dennes namn då doktoranden själv är oförmögen, handledaren hotas med uppsägning om rapporterna uteblir och hennes protest tolkas som uppsägning, andra anställda vid avdelningen tror ingen förbättring av förhållanden är möjlig

Internationellt forskningssamarbete uppger sig skapat hybridembryo mellan människa och apa i Kina, projektet har som mål att skapa organfabriker för transplantationer, försöksledaren Juan Carlos Izpisúa Belmonte misslyckades tidigare skapa grisembryon från mänskliga stamceller

Rysk rymdraket med teleskopet Spektr-RG skjuts upp från Baikonur i Kazakstan, samarbete med Tyskland siktar på att kartlägga röntgenstrålar över hela himlen, följa det observerbara universum, ge insikt om det accelererande beteendet hos universums expansion och identifiera ett stort antal källor till röntgenstrålar, inklusive stora svarta hål

Det finns inga bevis för att människan har någon betydande påverkan på klimatet, enligt studie av två finska forskare, de låga molnformationerna styr den globala temperaturen, av de senaste hundra årens temperaturhöjning på 0,1 grad Celsius på grund av koldioxid står människan för 0,01 grad

Ny forskning på skallfyndet Apidima 1 tyder på att Homo sapiens befann sig i Europa för 200 000 år sedan, forskarna har tidigare trott att människan kom till kontinenten först för 50 000 år sedan, fyndet gjordes på 1970-talet i nuvarande Grekland

Forskare finner samband mellan mängden pengar i en tappad plånbok och återlämningsbenägenheten, akademiska ekonomer på toppnivå kunde inte förutse beteendet att mer pengar leder till större benägenhet att kontakta plånboksägaren

Joniserande strålning inte så farlig för astronauter som befarat, studie av 418 rymdfarare hittar ingen effekt med avseende på risken att dö av cancer eller hjärtsjukdomar

Plantering av träd mest effektiva metoden för att motverka klimatförändringar enligt forskare vid ETH Zürich, planeten har plats för 500 miljarder nya träd vilket skulle binda 200 miljarder ton kol och minska mängden kol i atmosfären med 25%

13-åriga kanadensiskan Nora Keegan publicerar vetenskaplig artikel om handtorkars höga ljudnivåer i barnhöjd efter att ha studerat 44 olika handtorkar, vissa modeller når skadliga 110 dB, har också utvecklat ett syntetiskt luftfilter som sänker bullernivåerna

Kina står för avsevärd del av ökade utsläpp av freonen CFC 11 enligt forskningsstudie, tillverkas i strid mot Montrealprotokollet som förbjuder framställning av den ozonlagerskadande substansen

Israeliska forskare återupplivar mångtusenårig jäst och brygger öl på den, hoppas kunna rekonstruera annan historisk mat och att kommersialisera ölen

Svenska och brittiska forskare påvisar genom tvillingstudier stark genetisk komponent bakom varför vissa människor skaffar hund och andra inte, enäggstvillingar fattar betydligt oftare samma val gällande hundägande än tvåäggstvillingar, nu väntar molekylärgenetisk analys i syfte att hitta vilka gener vars variationer påverkar i materialet från tvillingregistret

Oetiskt att utsätta barn för vegansk kost enligt Belgiens kungliga medicinska akademi, utredning tillsattes efter flertal dödsfall förknippade med kosten, tre procent av belgiska barn uppskattas tvingas äta veganskt

Populärmusik allt sorgsnare och argare, känslor såsom ilska har fördubblats sedan 50-talet enligt algoritm för att identifiera känslor som förmedlas via musik, en anledning kan vara att musik förändrats från att uttrycka glädje till politiska idéer

Positivt samband mellan tillit och personer med utländsk bakgrund som använder lokala Facebookgrupper, enligt bearbetning av SOM-undersökningen som genomförs av Göteborgs universitet, kan dock bero på att användare av lokala Facebookgrupper är de som är mest socialt integrerade, undersökningen kunde inte visa på generellt samband mellan tillit och användning av lokala Facebookgrupper

Statliga forskningsfinansiärer börjar främja att köns- och genusperspektiv integreras i forskningen, Vetenskapsrådet inkluderar frågan i ansökningsanvisningarna inom tre bidragsfält, regeringsinstruktionernas syfte att främja forskningens kvalitet

Tillgång till grönområden som barn gynnar psykisk hälsa som vuxen, forskare tror stigande kurva för psykisk ohälsa kan brytas av fler grönområden i stadsmiljön, studien baseras på dansk nationell befolkningsstudie kombinerad med högupplösta satellitbilder, möjlig selektionsbias gällande vem som väljer att flytta till naturnära boende

32-årig grekisk kvinna föder efter provrörsbefruktning son med DNA från tre personer, etiska diskussioner gällande experimentell IVF-behandling som nyttjar moderns ägg, faderns sperma och ytterligare ett ägg från annan kvinna, Doktor Panagiotis Psathas vid Institute of Life i Aten låter meddela att man nu gjort verklighet av varje kvinnas rättighet att med egen genetisk arvsmassa bli moder

Internationella samarbetet Event Horizon Telescope meddelar att man tagit den första bilden någonsin av ett svart hål, 55 miljoner ljusår från jorden i galaxen Messier 87, med en massa på 6,5 miljarder gånger solens

Japanska rymdfarkosten Hayabusa-2 tros ha genomfört lyckad detonation av explosiv anordning på asteroiden Ryugu, målet skapa artificiell krater som kan hjälpa forskare förstå hur jorden bildades i det tidiga solsystemet, farkosten ska om två veckor återbesöka detonationsplatsen för provtagning

Skrillex låt Scary Monsters and Nice Sprites lågfrekventa ljud hindrar myggan Aedes aegypti från att äta och para sig, forskarna i studien tror sig kunna använda upptäckten för att minska smittspridning

55 % av icke-cyklister ser cyklister som inte helt mänskliga enligt australiensisk studie med 442 deltagare, professor Narelle Haworth anser termen cyklist avhumaniserande och yrkar på förbud av ordet, “människor som cyklar” ett lämpligare begrepp

Arkeologer hittar välbevarat rum från 1500-talet vid utgrävning inför Västlänken i centrala Göteborg, låg gömt under tjocka lager jord och rasmassor, mycket sällsynt fynd enligt arkeolog Christina Rosén

Tyrannosaurus rex-skelett upptäckt i Kanada 1991 konstaterat världens största efter årtionden av rekonstruktion, djuret var 13 meter långt och vägde över 8 800 kg

Forskare tar fram flytande metall som kan sträckas både horisontellt och vertikalt med hjälp av magneter, består av gallium och nickel eller järn, kan i framtiden komma att användas i robotar

Ny DNA-forskning tyder på att mytomspunna mördaren Jack the Ripper var polske invandraren Aaron Kosminski, var utpekad av vittne vid ett av morden men som sedan vägrade vittna under ed, forskare har analyserat blod från fjärde offret Catherine Eddowes sjal som länkas till då 23-årige Kosminski som arbetade som barberare i närheten av mordplatserna i Whitechapel i London

Det genetiska arvet från de män som bodde på den iberiska halvön för 4500 år sedan i stort sett utraderat visar omfattande dna-analys, behöver inte bero på att de iberiska männen dödades eller tvingades bort utan andra folkslag som tagit sig till regionen kan ha förökat sig mer och trängt undan urbefolkningen menar en forskare

Framgångsrik metod att behandla depression med elektromagnetiska fält i hjärnbalken ska testas på personer som lider av schizofreni, projekt fortfarande i forskningsfasen, enligt överläkare Robert Bodén vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Människoartens närvaro och livsmiljöpåverkan har negativa effekter för vilda schimpansers möjligheter att överföra sociala beteenden till nästa generation, medför att artens kulturella mångfald minskar och därmed risk att ännu okända förmågor går om intet, forskare åberopar fokus på konservering av kulturella särdrag

Europeiska organisationen för kärnforskning CERN förlänger inte professor Alessandro Strumias gästprofessur, sker efter utredning om kommentarer Strumia fällt om jämställdhet mellan könen, har bland annat påstått att forskning gjord av kvinnor inte håller samma nivå som mäns

HIV-sjuk person botas med hjälp av stamcellstransplantation från donator med två kopior av muterad CCR5-gen, som därmed är immun mot HIV-viruset, andra personen någonsin som botats från HIV vilket ger hopp om botande behandling i framtiden

Amerikanska läkemedelsmyndigheten godkänner intranasalt esketamin för behandling av depression, till för de personer som testat andra antidepressiva mediciner men inte blivit bättre, effekt inom timmar istället för veckor som andra mediciner, smidigare än tidigare intravenös ketamininfusion men behöver fortsatt administreras övervakat

Forskare injicerar nanopartikel i ögonen på möss som ändrar våglängden på infrarött ljus till en våglängd som djuren kan se, kan ge möjlighet till bättre syn för däggdjur och korrektion av synfel

Nasas satelliter visar två sprickor i isen på Antarktis, när de möts kommer isberg på 1700 kvadratkilometer bryta sig loss, arean lika stor som dubbla New York City, kan hota forskningsstationer på Sydpolen

Japansk rymdfarkost utför lyckad landning på asteroiden "Ryugu" 260 miljoner km från jorden, uppdraget försenat fyra månader då JAXA letade efter lämplig landningsplats, prover ska samlas vilka man hoppas ta med tillbaka till jorden för att ge svar på frågor om solsystemets födelse

Nasa planerar att åter ha astronauter på månen 2028 med hjälp av privata företag, vill skapa förutsättningar för reguljär trafik med människor, senaste personen att promenera på månen var Eugene Cernan 1972

Kvinnors hjärnor i genomsnitt 3,8 år yngre än hjärnor på män av samma ålder, forskare mätte hur mycket syre och glykos som hjärnan förbrukade vilket gav den metaboliska åldern, enligt studie på 200 personers hjärnor på Washington University School of Medicine

E-cigaretter 80 % mer effektivt rökavvänjningsmedel än nikotinersättning vid uppföljning efter ett år, enligt randomiserad studie på 886 britter där båda grupper fick stöd, 18 % respektive 10 % av försökspersonerna slutade röka

Israeliska forskare påstår sig hittat komplett botemedel mot cancer, MuTaTo-behandlingen ska hjälpa från dag ett och ge minimala biverkningar till en mycket lägre kostnad än befintliga metoder

Flertalet sömnstudier visar på att sömnbrist innebär en folkhälsorisk, koppling konstaterad mellan sömnkvalitet och sömnmängd över tid och livslängd, skolor överväger anpassa skolscheman efter barnens sömnmönster

Nya forskarrön visar på koppling mellan bakterie som orsakar tandlossning och Alzheimer, Porphyromonas gingivalis tros hacka upp proteinet tau vilket i sin tur förstör nervceller och orsakar demens

Kinesiskt månprojekt lyckas få bomullsfrön att gro, Chang'e 4-uppdraget tog med en specialbehållare utvecklad av 28 kinesiska universitet, viss oro för kontaminering av månen men stort hopp om möjligheten för framtida rymdfarare att odla sina egna grödor

Cold Spring Harbor Laboratory tar ifrån Nobelpristagare James Watson hederstitlar, efter att Watson, en av upptäckarna av DNA-molekylens struktur och mångårig ledare för laboratoriet, uttalat sig om ras och IQ

Snabbare förändringar i jordens magnetiska fält tvingar vetenskapsmän att uppdatera World Magnetic Model, nordpolens magnetiska pol förflyttar sig från Kanada mot Sibirien och gick under 2018 över internationella datumlinjen, modellen viktig för navigationssystem

Män mer missgynnade än kvinnor i de flesta utvecklade länder, visar undersökning från universitet i USA och Storbritannien, tidigare mått på ojämlikhet vinklade för att lyfta fram kvinnofrågor

Kinesiska rymdsonden Chang'e-4 blir den första att landa på månens baksida, kommunicerar med jorden via satellit i omloppsbana kring månen

Nasas rymdsond New Horizons flyger förbi Ultima Thule, det mest avlägsna objekt som någonsin utforskats av rymdfarkost och del av Kuiperbältet som består av kvarlevor från solsystemets bildande, första bilderna har nått jorden

Professor Sir Melvyn Greaves har efter 30 års forskning identifierat varför barn utvecklar leukemi, en genetisk mutation i livmodern följd av frånvaron av infektion under första levnadsåret, då barn numera utsätts för färre baciller och ammas mer sällan, Greaves arbetar med en cocktail av mikrober för att återställa barnets immunsystem

Bakterier som kan avdöda antibiotikaresistenta organismer hittade i uråldrig irländsk jord, forskare från Swansea University undersökte myllan på Boho Highlands som sedan urtider använts inom folkmedicin, ökat intresse för etnofarmakologi i kampen mot multiresistenta bakterier

Bolaget Optima planta i Ultuna utvecklar teknik som möjliggör för odling av kryddväxter och agave med metod som varken kräver jord eller solljus samt endast kräver en procent av normal vattenmängd, jord ersätts av sten- och kokosfiber, ledlampor som enbart använder ljusspektra relevant för fotosyntesen, ska möjliggöra för odling oavsett plats och tid på året

Maximal syreupptagningsförmåga minskade med 10,8 % mellan 1995 och 2017 enligt studie på 350 000 människor som genomgått privata hälsoundersökningar, störst minskning hos män, unga, lågutbildade och på landsbygden

Antarktis kyla skyddar inte pingviner och andra fåglar från zoonos, analys av 666 avföringsprov tagna vid fyra olika lokalisationer visar att turister och forskare troligen spridit Salmonella och Campylobacter, för att undvika provkontaminering fångades djuren in av forskargruppen och avföring samlades in direkt från respektive individs tarmöppning

Nasa släpper ljudupptagning av vind på Mars, inspelat av Insights seismometer och förhöjt med två oktaver för dem som inte kan höra originalinspelningen

Ekologiskt odlad mat orsakar större utsläpp av växthusgaser än konventionell dito, enligt ny internationell studie – det nya i studien är mätmetoden och slutsatsen att arealskillnaden innebär en mycket stor klimatpåverkan till nackdel för ekologisk mat

Äldsta kända varianten av pest upptäckt i 5000 år gammal grav i Frälsegården, tyder på att bosättningar blev pesthärjade i slutet av stenåldern och kan vara mänsklighetens första pandemi

He Jiankui uppges försvunnen, fick öknamnet Kinas Frankenstein efter genmodifiering av tvillingarna Lulu och Nana, Southern University of Science and Technology i Shenzhen avfärdar misstankar om att han skulle vara fängslad och menar att endast officiella källor är korrekta i nuläget

Nasas InSight första farkost att landa på Mars sedan 2012, sköts upp i maj och ska undersöka planetens inre med seismiska instrument samt borra ett fem meter djupt hål, forskare räknar med att tolv till hundra skalv ska inträffa under de två år som expeditionen beräknas pågå

Ebolamediciner testas för första gången kliniskt på 160 patienter i Kongo-Kinshasa där väpnade konflikter gjort senaste tidens utbrott särskilt svårhanterat, 412 människor har insjuknat varav 236 hittills dött

Kinesiske forskaren He Jiankui enligt overifierade uppgifter den förste i världen att genmodifiera barn före födsel, tvillingarna Lulu och Nana HIV-resistenta till följd av eliminering av genen CCR5, Jiankui meddelar i video filmad av AP att han är villig att ta emot kritik för familjens skull, monstruös idé enligt upprörda forskare

Forskare vid Uppsala universitet hittar under utgrävningar i Polen fossil från tidigare okänd däggdjursliknande reptil stor som elefant, Lisowicia bojani levde under trias och motsäger hypoteser gällande storlek, benstruktur och ålder för kategorin, yngsta dicynodonten och största landlevande fyrfotingen som inte var en dinosaurie

Oregelbunden tarmelasticitet förklaringen bakom vombatens kubiska avföring, enligt studie där tarmar från två vombater dödade i trafiken blåstes upp med ballong och jämfördes med gristarm

Myrarten Formica archboldi hemmahörande i Florida samlar på andra myrarten Odontomachus kroppsdelar, sprayar sekret som förlamar käkarna innan de tas som byte

Arkivkilogrammet i Paris ersätts av teoretisk definition baserad på Plancks konstant, slut på paradigm med rötter i franska revolutionen

Akademiker startar The Journal of Controversial Ideas där forskare ska kunna publicera artiklar anonymt och genomgå sedvanlig peer-review-process, hot mot yttrandefriheten kommer från vänstergrupper inom universitetsvärlden och från högergrupper utanför den enligt professor i moralfilosofi vid universitetet i Oxford Jeff McMahan, en av grundarna till tidsskriften

Kinesiska tokamaken EAST når 100 miljoner grader Celsius under drift, ses som framsteg mot målet att upprätthålla stabil fusionsreaktion som lösning på framtidens energiförsörjning, anläggningen slog världsrekord i stationär drift 2017 med 101,2 sekunder

Germund Hesslow frias i Lunds universitets utredning från anklagelser om trakasserier, men "risk för diskriminering" anses föreligga med hänvisning till terminologi i diskrimineringslagen, samtliga på fakulteten informeras om "korrekt" terminologi och en lång rad påtvingade genusstrategier presenteras

Visselblåsare i Macchiariniskandalen som fälldes för forskningsfusk av Karolinska Institutet kan ej överklaga rektorns beslut enligt förvaltningsrätten, kommer tillsammans med Centrum för rättvisa överklaga till kammarrätten

Dammar i Yangtzefloden riskerar att utrota den vilda kinesiska stören inom tio år enligt studie från vattenforskningsinstitut i Peking, arten har minskat sedan 80-talet då blockerade migrationsvägar hindrar fortplantning

I jämställda länder är skillnaderna större mellan hur män och kvinnor bedömer sina personligheter enligt en ny studie, resultatet i linje med tidigare forskning enligt huvudförfattaren Erik Mac Giolla, som säger att studien har fått stor internationell uppmärksamhet medan svensk media inte har varit intresserad

Bahnhof blockerar fildelningssajter för vetenskapliga artiklar efter att ha stämts av Elsevier och bedömt att målet ej går att vinna, lägger även Elseviers egna hemsida till listan över blockerade sajter

Världens äldsta skeppsvrak hittas utanför Rumäniens Svarta havskust, har daterats till år 400 före Kristus och identifierats som ett grekiskt handelsfartyg, har bevarats då områden djupare än 150 meter i Svarta havet är syrefria

Rundmaskspermier behåller modifierad histoninpackning och kan på så vis föra epigenetisk information vidare enligt studie vid UC Santa Cruz, liknande fynd har tidigare noterats i studier på zebrafisk

Tre forskare skickar in tjugo påhittade och vetenskapligt extremt bristfälliga uppsatser till välrenommerade postmoderna akademiska tidskrifter, sju hinner accepteras varav fyra också publiceras innan projektet avslöjas av twitterkontot RealPeerReview, publicerade artiklarna handlade bland annat om att våldtäkter kan förebyggas om män uppfostras på samma sätt som hundar samt en feministisk omskrivning av "Mein kampf"

Nobelpriset i fysik går till Arthur Ashkin för den optiska pincetten och dess tillämpning på biologiska system och Gérard Mourou och Donna Strickland för deras metod att alstra högintensiva, ultrakorta optiska pulser

Nobelpriset i kemi går till Frances H. Arnold för riktad evolution av enzymer samt George P. Smith och Sir Gregory P. Winter för fagdisplay av peptider och antikroppar, har bland annat medicinska tillämpningar

Alessandro Strumia avstängd från CERN sedan Pisa-professorn i föredrag hävdat att fysiken uppfanns av män och att kvinnliga fysiker särbehandlas positivt, uttalandena mycket kränkande och strider mot uppförandekod enligt talesman för det schweiziska forskningscentrumet

Nobelpriset i fysiologi eller medicin tilldelas James P. Allison från USA och japanen Tasuku Honjo för deras upptäckter av immunförsvarsbaserade cancerbehandlingsmetoder som bygger på att proteiner som hämmar immunförsvaret inaktiveras

Andelen män som inte blir fäder ökar, främst inom gruppen lågutbildade där 41 procent av 45-åringarna är barnlösa på 2010-talet jämfört med 28 procent på 1970-talet, frustrerade män riskerar bli kriminella och politiska extremister enligt professor Bo Rothstein

Konkurrens utifrån leder till högre tillit och bättre samarbete inom företag, visar studie baserad på data från tillverkningsindustri och beteendeekonomiska experiment

Neurofysiologiprofessor Germund Hesslow i Lund pressas av läkarutbildningens programnämnds ordförande ta avstånd från uttalandena "homosexuella kvinnor har en manlig sexuell inriktning” och rörande transsexualism ”huruvida det är en sexuell läggning är en definitionsfråga”, vägrar

Årets Ig Nobelpris utdelade, medicinpriset går till forskare som utvärderade berg- och dalbaneturers effekt på passage av njursten, svenske Tomas Persson en av antropologiprisvinnarna för att ha visat att chimpanser härmar människor lika ofta och bra som det omvända, svenskar även bakom biologipriset för att visa att vinkännare kan känna doften av en fluga i ett vinglas

Småbarn föredrar vinnare men ogillar vinnare som har vunnit konflikt med våld enligt studie från universitet i Århus och Kalifornien, presenterades med konfliktscenarion med dockor och fick sedan välja en docka, tyder på att barn har nedärvd förmåga att dra sig till starka personer som kan ge trygghet men har förståelse för vad som är socialt acceptabelt

Arkeologer upptäcker bosättning som föregick faraonernas tid i nildeltat i Egypten, rester av djurben och krukor antyder att människor bodde permanent i området så tidigt som 5000 år före kristus, 2500 år före pyramiderna byggdes

Brittisk studie tycks visa att domesticerade djur för matproduktion har utvecklat förmåga att tyda mänskliga ansiktsuttryck, getter introduceras för två fotografier av samma person och lyckas särskilja glatt från argt uttryck

Lance Welton: Kinas enbarnspolitik dysgenisk snarare än eugenisk som Richard Lynn förutspådde – underskattade att intelligenta kvinnor i många fall avstår barn samt att lågintelligenta kvinnor ofta skaffar fler barn än de har råd med

Regn i Kalifornien under rekordvärme på 48,3 grader Celsius, extremt ovanligt med regn under så höga temperaturer

Lauren Westafer: Gibsons studie som påstås visa orsakssamband mellan alkoholkonsumtion under amning och nedsatt kognition hos barnet löjligt datatrålande och p-jagande utan klinisk signifikans, alkohol passerar till bröstmjölk i försumbar mängd, snarare annat riskbeteende som blir en störfaktor

Kungspingvinkolonin på Île aux Cochons minskar från 500 000 häckande par under 80-talet till 60 000 idag, världens kungspingvinpopulation därmed minskad med en tredjedel, parningsmarken delvis övervuxen men ingen klar förklaring enligt forskarna

Indisk kvinna föder tvillingar där endast embryon utan onkogenen BRCA1 använts vid IVF-behandlingen, proceduren tidigare använd för bland annat thalassemi i landet men nu första gången för onkogener, priset för behandlingen halverat till motsvarande 2 500 SEK senaste fem åren

42 000, respektive 32 000 år gamla nematoder från Pleistocenska eran "tinas upp" i Sibirien och visar livstecken såsom att äta och röra på sig

Forskare har hittat bevis för sjö med flytande vatten på mars, funnen under glaciär vid mars sydpol, NASA ska försöka verifera upptäckten med sina instrument

Studie visar att tidigare observerat beteende hos den amerikanska kråkan var begränsat, bara fyra procent har sex med avlidna av samma art, antas bero på stress och förvirring under parningsperioden

Farmakolog och professor emeritus Arvid Carlsson död vid 95 års ålder, tilldelades 2000 Nobelpriset i fysiologi eller medicin för banbrytande forskning kring hjärnans signalsubstanser – Parkinsonmedicin, schizofrenimedicin och fluoxetin bland de områden där Carlssons upptäckter lett till genombrott

Vilda nyakaledonienkråkor lär sig riva sönder gula papperslappar till rätt storlek för att lägga i specialkonstruerad varuautomat, lär sig genom egen innovation, snarare än genom att härma andra

Stephen Hawkings budskap om fred och hopp ackompanjerade av Vangelis toner kommer att sändas i ut i rymden i samband med att professorns liv ska hedras i Westminster Abbey, signalen riktas mot svarta hålet 1A 0620-00 beläget i ett binärt system med en relativt ordinär dvärgstjärna