Vetenskap | bubb.la

Vetenskap

Vetenskap

Intelligens negativt korrelerad med arters överlevnad, enligt studie av fler än 100 primatsläkten där utdöda arters kognitiva kapacitet uppskattas genom skallvolym, högre intelligens har utvecklats språngvis under de senaste 10 miljonerna år efter förgrening mellan Hominini och Gorillini

John Tooby död vid 71 års ålder, grundade evolutionspsykologin som forskningsfält tillsammans med sin hustru Leda Cosmides, hyllas av vännen Steven Pinker som enastående älskvärd person och intellektuell gigant som förverkligade Darwins förutsägelse om att psykologin kommer läggas på en ny grund

4 procent av mammograferade göteborgskor har bröstimplantat, i studie på 4639 kvinnor i åldern 40-74 år som deltog i allmän screening för bröstcancer, samma nivå som Italien men högre än Nederländerna och Norge, vanligare i yngre åldersgrupper

Amerikanske techinvesteraren Bryan Johnson skryter om att på Bahamas ha injicerat ung svensk benmärg tillhandahållen av Solnabaserade och Karolinska institutet-knutna företaget Cellcolabs, sker som del i 45-åringens försök att fysiskt bli 18 år, enligt Cellcolabs vd Mattias Bernow donerar givare, oftast läkarstudenter, mellan 18 och 28 år benmärg efter att ha gått igenom noggrann urvalsprocess, företag säger sig vilja demokratisera stamcellsbehandlingar och via massproduktion av stamceller kapa priserna på behandlingen

Särskild solförmörkelse då solen ser ut som en ring, kallat eldring, kan ses över delar av Amerika under lördagen, sker då avståndet är sådant att månen inte täcker hela solen

Franska fysikern Anne L'Huillier, verksam vid Lunds universitet, är årets nobelpristagare i fysik för sin forskning inom attosekundsfysik, blir det skånska universitets första nobelpristagare

Nobelpriset i medicin går till ungersk-amerikanska Katalin Kariko och amerikanen Drew Weissman för deras utveckling av mRNA-tekniken som möjliggjorde Moderna och Pfizer-BioNtechs vaccin mot covid-19 som artikeln menar visat sig vara de mest effektiva mot viruset, Rickard Sandberg i nobelkommittén säger vaccinen administrerats över 13 miljarder gånger, räddat miljontals liv, förhindrat allvarlig sjukdom och minskat den övergripande sjukdomsbördan

Joseph Bronski: Skillnaden i IQ mellan svarta och vita är huvudsakligen genetiskt, förblir stabilt på olika ekonomiska nivåer och i olika länder, och har mätts sedan 1960-talet, gapet har inte minskat trots ett halvt sekel av välfärdspolitik för svarta och svarta med samma intelligens som vita har större sannolikhet att ta collegeexamen och tjänar lika mycket

De som tror att sanningen är subjektiv är mer benägna att tro på konspirationsteorier och att hålla fast vid sin övertygelse även när de ställs inför fakta som talar emot, enligt två studier från Linköpings universitet, utöver frågeformulär samlades vad man tror är andra förklaringsvariabler in så som förmåga till analytiskt tänkande, politisk inriktning, ålder, kön och utbildningsnivå, men oklart huruvida intelligens eller genetik kontrollerades för

Svenske astronauten Marcus Wandt kommer resa till den internationella rymdstationen ISS med rymdprogrammet Axiom Mission 3, som finansieras av Europeiska rymdorganisationen och svenska Rymdstyrelsen, kommer skjutas upp med raket från SpaceX från Nasas Kennedy Space Center i Florida

Mänskligheten ska ha bestått av 1280 individer mellan 930 000 och 813 000 år sedan, enligt kinesisk-italiensk studie som använder nyutvecklad koalescentmetod, denna flaskhals ska ha pågått under 117 000 år och människan var nära utrotning

Ryska månlandaren Luna-25 kraschar på månen sedan manöver i omloppsbana gått fel, avsågs landa på månens sydpol och bland annat leta efter is, även indiska rymdprogrammet har plan för att landa på sydpolen mycket snart

Forskare vid UC Berkley, Kalifornien, återskapar Pink Floyd-låten ”Another Brick in the Wall, Part 1” genom att läsa av hjärnaktivitet medelst 2668 elektroder på 29 patienter som lyssnade på låten, fann att ju fler elektroder som matades in i modellen desto bättre blev återskapningen

Koreanska forskare rapporterar upptäckt av supraledning, förmågan att leda elektrisk ström utan motstånd, vid rumstemperatur och atmosfärstryck i material baserat på apatit, studien ännu inte referentgranskad och tidigare påståenden om supraledning vid rumstemperatur har visat sig inte hålla

Stanforduniversitetets rektor Marc Tessier-Lavigne avgår sedan utredning konstaterat manipulerade data i flera av hans neurovetenskapliga studier, ej bevisat att Tessier-Lavigne personligen förfalskat resultat, men rapporten visar på mönster av fusk i studier han lett och systematisk underlåtenhet att korrigera fel som upptäckts

USA, genom Anthony Fauci-ledda NIAID, har finansierat en av de tre kineser på Wuhans virologiska Institut, som anses vara de första som kontaminerats av covid-19 i november 2020, med totalt 41 miljoner USD för att studera coronavirus och bedriva så kallad gain-of-function-forskning, enligt dokument som erhållits genom begäran enligt Freedom of Information Act som är en slags motsvarighet till offentlighetsprincipen

Skelett från vikingatiden funnet på Nötö i närheten av Hunnebostrand när husägare skulle gräva och platta till i trädgården, arkeolog på Lödöse museum, Astrid Lennblad, berättare de kommer gräva för hand och undersöka omkringliggande mark för att se om det kan finnas fler gravar

Åke Lundkvist som är professor i virologi frias från brott mot etikprövningslagen efter att han inte haft tillstånd när han tillsammans med andra forskare testade 400 vänner och bekanta för antikroppar mot covid-19 i början av pandemin, vice chefsåklagare Micael Dahlberg pläderade för att Lundkvist bedrev forskningsprojekt utan att ha fått etikprövningstillstånd, oklart vem som gjort anmälan

Amerikansk underrättelsetjänst publicerar rapport om kopplingarna mellan Wuhaninstitutet och uppkomsten av Covid-19 och pekar på institutets omfattande forskning på coronavirus och genmodifiering men påstår att det inte finns någon indikation på viruset var framtaget som ett biokemiskt vapen eller med genetisk modifiering

Presidentkandidaten Robert F. Kennedy Jr.s tretimmars framträdande i Joe Rogans podcast kritiseras av vaccinpositive läkaren Peter Hotez som hävdar desinformation, Rogan lovar donera 100 000 USD till välgörenhet som Hotez själv väljer om han utan tidsgräns debatterar vaccin med Kennedy och investeraren Bill Ackman hakar på med 150 000 USD, verkar som att debatten kan komma att ske

4000 år gammalt älghuvud i sten hittat i Kuusamo i Norra Österbotten i Finland, Amanuens Sami Raninen vid Museiverket säger att det helt klart är ett av de viktigaste föremålsfynden under det här milleniet, tidigare har liknande föremål hittats i landet men det var länge sedan sist

Första barnen med DNA från tre personer föds i Storbritannien, efter experiment med innovativ IVF-behandling kallad mitokondrisk donationsbehandling i förhoppning om att förhindra sällsynta genetiska sjukdomar

Techmiljardären Peter Thiel planerar att frysas ner med kryoteknik efter döden med hopp om att en dag återvända till livet, säger sig inte riktigt tro att det kommer att fungera och ser det mer som ett ideologiskt ställningstagande

Författaren och filosofen Yuval Noah Harari varnar för att artificiell intelligens kan skapa religiösa skrifter och locka tillbedjare och säger att självklart har religioner genom historien hävdat att deras heliga böcker skrivits av okänd mänsklig intelligens vilket aldrig varit sant men att det nu mycket snabbt kan bli det med långtgående konsekvenser

Arkeologer finner vikingaskepp i gravhög på Karmøy i Norge, tredje skeppet som hittats på ön, de två tidigare funna skeppen är daterade till 770 respektive 780, det nya fyndet ännu inte framgrävt utan upptäcktes medelst georadar (norska)

Forskare och högre utbildningsinstitutioner från 107 så kallade låg- och medelinkomstländer får fri tillgång till över 400 tidskrifter anslutna till Cambridge University från och med juni och stora universitetsförlaget Cambridge University Press tar inte längre betalt för att behandla och publicera artiklar från dessa länder enligt nya satsningen Cambridge Open Equity Initiative (norska)

Köttbullar av mammut tillverkas av australienska företaget Vow genom att ta DNA-sekvens från utdöda djurets myoglobin, fylla i luckorna med elefantarvsmassa och replikera sekvensen i stamceller från får, medgrundare Tim Noakesmith säger att mammuten valdes för att den är en symbol för förlusten av mångfald och för klimatförändringar

Forskare vid University of Rochester publicerar resultat i tidskriften Nature som visar supraledning vid rumstemperatur och tryck runt 1 gigapascal i materialet lutetiumhydrid, blandade reaktioner på den potentiellt banbrytande upptäckten då forskargruppen tidigare kritiserats hårt för påstådd oredlighet, nystartat bolag för att kommersialisera tekniken säger sig har tagit in över 20 miljoner USD i riskkapital

20 000 år gamla inskrifter har till synes dechiffrerats av hobbyarkeolog Ben Bacon som tillbringat sju år med att lösa problemet, anses vara månkalender och är minst 10 000 år äldre än andra liknande fynd

Hållfastheten i romersk betong kommer från millimeterstora kalkfragment som tidigare allmänt antagits vara resultat av bristfälliga processer, enligt forskarlag från bland annat MIT och Harvard, professor Admir Masic kommenterar att han alltid irriterat sig på förklaringen att romarna som annars var så noggranna med en process som optimerats i århundraden skulle brista i hur produkten blandats

Hur attraktiv man upplever sig själv har betydande effekt på viljan att bära mask, enligt koreansk studie publicerad i Frontiers in Psychology

December 2022 kallaste månaden på hundra år i Reykjavik på Island med en medeltemperatur på minus 3,9 grader vilket är 4,9 grader under de senaste tio årens genomsnitt, månadens 51 soltimmar är 38 gånger fler än vanligt

Invasiva svartråttor leder till att fiskar vid närliggande korallrev är mindre aggressiva mot varandra och behöver större territorier på grund av minskad näringstillgång, första gången sådan beteendeförändring upptäckts, öar med invasiva råttor har upp till 99,9% minskad fågelmängd vilket leder till 99,6% mindre kväve till reven, studien uppges understryka vikten av att utrota invasiva råttor

Läkare och deras närstående är mindre benägna att följa bruksanvisningarna för receptbelagda läkemedel, enligt studie publicerad i American Economic Review: Insights som undersökt svensk data från 2005 till 2016 och omfattade närmare 6 miljoner personer av vilka cirka 150 000 var läkare och dess anhöriga, författarna tror att orsaken är att läkare har informationsövertag för läkemedlen och skillnaden mellan expert och lekmän är som störst när det kommer till användningen av antibiotika

Nytt rekord i världens äldsta DNA då forskare finner mikroskopiska fragment av 2 miljoner år gammalt DNA på norra Grönland, en miljon år äldre än tidigare rekord som var från benrester från sibirisk mammut, de gamla proverna hittades djupt begravda i sediment som bevarats i is eller permafrost och varit opåverkat av människor under alla år

Preventivmedel kan påverka sexuella preferenser, enligt psykologen Sarah Hill vid Texas Christian University, hormoner påverkar våra preferenser och kan ibland ta en riktning som inte stämmer överens med vad hjärnan annars skulle göra, vetenskapliga studier underbygger tesen samt även många anekdotiska berättelser på internet

Mer än 70 procent av barn mellan 7 och 12 år är oroliga för klimatförändringarna, enligt undersökning med 1 000 deltagare av nystartade ekolivsmedelsföretaget Modern Milkman, 85 procent tycker att det är allas ansvar att ta itu med frågan och 91 procent tror att personliga handlingar kan ha en inverkan

Snygga tjejer fick sämre betyg vid utbildning på distans medan för killarna med utseendet med sig hölls betygen sig på samma nivå, enligt studie av doktoranden Adrian Mehic vid Ekonomihögskolan i Lund, studieförfattare tror att det rör sig om diskriminering till förmån för de attraktiva tjejerna trots att även kvinnliga lärare delvis gav dem högre betyg

Vegetarianers dubblerade risk för depression jämfört med köttätare beror främst på andra faktorer än näringsintag enligt studie publicerad i Journal of Affective Disorders, tänkbara förklaringar att dieter blir ett verktyg att hantera redan befintlig ångest, socialt utanförskap och att man utsätter sig för bilder på vanvårdade djur

Andra generationens invandrare i europeiska länder är mycket mer vänster än värdnationens jämnåriga, kan jämföras med diskrepansen mellan stad och land, i europeisk studie publicerad i National Bureau of Economic Research, data från individers röstningsmönster i 22 europeiska länder mellan 2001 och 2017 studeras

Nobelpriset i fysik tilldelas Alain Aspect, John F. Clauser och Anton Zeilinger för experiment med sammanflätade kvanttillstånd som påvisat brott mot Bell-olikheter, pristagarnas resultat har banat väg för kvantinformationsvetenskap och utveckling av kvantteknologier

Svante Pääbo tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina upptäckter rörande utdöda hominiders arvsmassa och människans evolution, Pääbos far Sune Bergström vann priset 1982 för sina upptäckter rörande prostaglandiner

76-årig man avlider tre veckor efter sin andra dos mRNA-vaccin mot covid-19, obduktion på anhörigas initiativ visar akut vaskulit, multifokal nekrotiserande encefalit av oklar genes och myokardit, spikproteiner påträffas i inflammerad vävnad i patientens hjärna och hjärta, obduktionsfynden förenliga med tidigare funnet samband mellan vaccinen och myokardit respektive encefalit

Understödjande av känslomässig kontakt mellan mor och hennes förtidigt födda bebis efter förlossning i sjukhusets intensivvårdsavdelning främjar barnets hjärnutveckling, enligt en studie av Helsingsfors Universitet och Columbia University publicerad i Science Translational Medicine

Illumina lanserar en maskin som kommer möjliggöra hela DNA-sekvenser för 200 USD per människa, företaget har idag 80% av den globala marknaden, VD Francis deSouza tror att vi står på tröskel till en era då genomisk medicin blir konventionellt, Stacey Gabriel, chefsgenetiker på Broad Institute of MIT and Harvard säger att forskare nu kan använda den kraftfullare sekvenseringen till att öka den genetiska databasens mångfald, då det är ett problem för medicinforskningen att den stora majoriteten av DNA-data kommer från människor med europeisk bakgrund eftersom olika folkgrupper kan ha skilda sjukdomsbringande genetiska faktorer

Nasa kraschar framgångsrikt rymdsonden Dart in i asteroiden Dimorphos, sonden skickade allt mer detaljerade bilder på ytan innan uppkopplingen bröts, återstår att se om man lyckades ändra dess omloppsbana

Nasa planerar krascha rymdfarkosten Dart rakt på asteroiden Dimorphos knappt tio miljoner kilometer bort i 22 500 kilometer i timmen på måndag i syfte att knuffa den i en omloppsbana lite närmare rymdstenen bredvid, för att visa på att människan har en chans att avleda eventuella framtida mördarasteroider på kollisionskurs mot Jorden

13,9% färre dagar med kraftig alkoholkonsumtion under studietid för deltagare som fått psilocybin jämfört med kontrollgrupp, resultat från inledande studie om 95 deltagare med alkoholmissbruk, inga bieffekter har noterats

Svenske doktoranden Karl Andersson vid Manchesters universitet publicerar artikel om sina tre månaders onani till tecknade japanska småpojkar, skriver sin avhandling om shotasubkulturen och ville förstå fenomenet ytterligare, universitetet och tidskriften Qualitative Research får kritik och granskar ärendet

Späckhuggare jagar vithaj och äter dess lever medan två jaktkamrater ser på i drönarvideo från Mossel Bay i Sydafrika, antalet hajobservationer längs kusten halverat, trots riklig tillgång till deras huvudsakliga föda sydafrikansk pälssäl, flera hajkadaver med uppäten lever har spolats iland

150 miljoner år gammalt tioarmat ryggradslöst fossil döps till Ausichicrinites zelenskyyi för att hylla den ukrainske presidentens försvarsinsats, det välbevarade fossilet som hittades i Etiopien är en sjölilja vilka är spektakulärt färgade och livnär sig på att fånga upp näring som omgivande strömmar förser dem med, sjöliljan har även egenskapen att kapa kroppsdelar för att avvärja angrepp

Covid-19-varianten omikron BA.5 som utgör 54% av covidfallen i USA tillsammans med liknande BA.4 som utgör 17% uppges utgöra största hotet hittills mot vaccineringen då de jämfört med BA.2 är fyra gånger mer resistenta mot antikroppar från vaccin, Pfizer meddelar att de väntar sig ha vaccin mot de två nya varianterna i oktober, vanligaste covidsymptomen i Storbritannien där varianterna också dominerar är snuva, halsont, huvudvärk, hosta och trötthet, färre än en av tre får feber

50 mg intravenös C-vitamin per kg kroppsvikt var sjätte timme gav 17% ökad risk för död i kanadensisk randomiserad kontrollerad studie på 872 intensivvårdade sepsispatienter

Analys av National Health and Nutrition Examination Survey vid Sacred Heart University visar att barn som äter stor andel ultraprocessad mat har sämre motorik och kardiovaskulär hälsa, skillnaden på barnen med bäst och sämst resultat låg på 226-273 kcal från ultraprocessad mat

UConns College of Agriculture, Health and Natural Resources tar fram alternativ till mättat och härdat fett som håller sig stabilt i rumstemperatur genom emulsion av nanopartiklar från ägg, soja och mjölk och växtoljor som man menar är ett hälsosammare alternativ, största hindret att oljorna lätt oxiderar vilket man hoppas kunna hindra genom att tillsätta E- och C-vitamin under emulsionen

Äldre personer som har många barn har lägre kognitiv kapacitet enligt studie av data från 20 europeiska länder, föräldrar till tre eller fler barn testar som sex år äldre tvåbarnsföräldrar, effekten särskilt tydlig i norra Europa

Låga nivåer av enzymet butylkolinesteras kopplade till 1,3 gånger ökad risk för plötslig spädbarnsdöd, i australiensisk studie som jämfört blodprover från 655 friska barn, 26 som dog av plötslig spädbarnsdöd och 41 som dog av andra orsaker, enzymet kopplat till hjärnans vakenhetssystem och brist kan förklara att vissa barn inte vaknar av överhettning eller kvävning

Psilocybin stänger ned inövade och upptränade kontrollmekanismer och möjliggör ökad och friare kommunikation över hela hjärnan vilket kan hjälpa bryta depressiva mönster enligt professor David Nutt och studie med magnetkamera där knappt 60 personer observerats under påverkan av psilocybin

Ingen skillnad i risk för för tidig födsel, dödfödsel, låg födelsevikt, låg Apgarpoäng eller behov av neonatalvård mellan covid-19-vaccinerade och andra i svensk-norsk kohortstudie med 158 000 deltagare, varav 29 000 vaccinerade, registerstudien inkluderar bara graviditeter som tog slut efter minst 22 veckor, forskarna tolkar resultaten som stöd för fortsatt vaccination av gravida

Infektion av covid-19 leder till ökad atrofi och vävnadsskada i hjärnbalken i anslutning till primära luktnerverna och förändringar i hjärnans cerebrospinalvätska enligt brittisk studie på 6000 personer

Svenska ungdomar som 1966 föredrog 1000 SEK om fem år framför en snabb hundring hade 17 - 21% högre chans att uppleva sin 65-årsdag, även mindre drabbade av sjukhusvistelser och livsstilssjukdomar, socioekonomiska faktorer mindre avgörande för utfallet

Kvinna i övre medelåldern med HIV och akut myeloisk leukemi behandlas förutom med släktings stamceller med navelsträngsblod med HIV-resistenta mutationen CCR5Δ32, avslutar antiretroviral behandling och 14 månader därpå kan man inte detektera viruset i blodet, kvinnan även leukemifri fyra år efter diagnos, två liknande fall tidigare beskrivna, forskarna vill inte kalla det bot utan långtidsremission och säger att behandlingen bara lämpar sig på HIV-patienter som behöver stamcellstransplantation av annan orsak

Moderna inleder klinisk prövning av experimentellt HIV-vaccin baserad på mRNA-teknik, 56 HIV-negativa subjekt kommer övervakas i sex månader i första fasen av prövningen

Späckhuggare i grupp angriper och dödar fullvuxna blåvalar, några knuffar den ner under vattnet medan andra angriper huvudet och tungan, Robert Pitman, marinekolog vid Oregon State University, kommenterar att det är fantastiskt att se världens största toppkonsument ge sig på världens största byte, beskriver tre attacker i ny studie

Nya insektsarten Phlogis kibalensis tillhörande dvärgstritarfamiljen upptäckt i västra Ugandas regnskog av brittiske forskaren Alvin Helden, hannen är 6,5 mm lång med metalliskt utseende, ihålig kropp och bladformade reproduktionsorgan, första gången sedan 1969 som Phlogis-släktet hittats i naturen

Livsmedelsverket rekommenderar svenskar att äta tio gånger mer nötter än idag, mindre nötkött och fläskkött enligt rapport från EAT-Lancet, rapporten saknar lokala studier och kan därför inte tillämpas, Johan Rockström pådrivande bakom rapporten och har spått jordens undergång inom tio år från 2008 och sedan från 2020

Prins Daniel utses till hedersdoktor vid Karolinska Institutet för sitt folkhälsorelaterade arbete för minskade hälsoklyftor och främjande av forskning, även doktor Soumya Swaminathan vid WHO som leder COVAX-initiativet för att överföra vaccindoser till fattigare länder och professor Shinhiro Takeda som utvecklat forskningen inom ventilationsstrategier för ECMO-patienter föräras samma titel

Vaccin mot covid-19 förlänger menstruationscykler med i snitt 15,36 timmar vid en dos och 18,96 timmar vid två doser enligt preliminär studie led av Oregons universitet gjord på 4000 kvinnor genom observation av fertilitetsdata från Natural Cycles

Kinesisk forskningsanläggning för kärnfusionsreaktorer i Anhui körs i 70 miljoner grader Celsius under drygt 17 minuter vilket lägger en solid vetenskaplig och experimentell grund för driften av fusionsreaktorer, enligt forskaren Gong Xianzu vid Institutionen för plasmafysik vid den kinesiska vetenskapsakademin

Nasa skjuter upp James Webb-teleskopet på dess 1,6 miljoner km långa resa till en omloppsbana runt solen för den bästa vyn som ska möjliggöra att se 13,5 miljarder år bakåt i tiden till blott 100 miljoner år efter Big bang, det 10 miljarder USD dyra teleskopet sköts upp från Europeiska rymdorganisationens bas i Franska Guyana

Forskare upptäcker 66 till 72 miljoner år gammalt välbevarat embryo i 17 cm långt fossiliserat dinosaurieägg, hittas i Ganzhou i södra Kina och tillhör den tandlösa theropoddinosauriegruppen oviraptoider, embryots kroppsställning liknar den som ses hos dagens fågelembryon

Neurokirurger bättre på semantisk problemlösning men sämre på mental manipulation och uppmärksamhet jämfört med raketforskare, neurokirurgerna snabbare än kontrollgrupp på problemlösning, men långsammare i minnestest, inga signifikanta skillnader i övrigt upptäcks i studie ledd av neurokirurger där 329 raketforskare och 72 neurokirurger jämförts med varandra och en kontrollgrupp om 18 257 britter, fler studier behövs för att avgöra vilken yrkeskategori som förtjänar att upphöjas

Resultat i fotbollsmatcher har blivit mer förutsägbara över tid enligt studie från University of Oxford som studerat 88 000 matcher mellan 1993 och 2019, kan bero på att mer pengar är inblandat i sporten vilket gör att rika klubbar kan köpa de bästa spelarna

Falska Covidpass säljs på DarkNet och andra digitala marknadsplatser, ofta betalar man med Bitcoin, priser från 400 till 17 500 SEK, vissa dyra varianter utfärdas av läkare och registreras i EU:s databas

Ny detekteringsalgoritm används för att lokalisera 366 nya exoplaneter, inklusive ett planetsystem med en stjärna och minst två gasjätteplaneter, kan vara led i att förstå vilka pusselbitar som krävs för att planeter ska bildas runt en stjärna, enligt astronomer på University Of California

Aaron T. Beck avlider vid 100 års ålder stilla i sitt hem enligt dottern och institutskollegan Judith S. Beck, känd som grundaren till kognitiv beteendeterapi som används för att hjälpa mot depressioner och förändra beteendemönster hos patienter, författade mer än 600 verk relaterade till KBT och psykologi samt mottog över 50 akademiska utmärkelser över åren för sitt idoga arbete

Studie visar att både för mycket och för lite sömn resulterar i försämrad kognitiv utveckling, obesvarad är frågan huruvida justering genom mer eller mindre sömn kan ge en positiv effekt på kognitiv förmåga, mer longitudinell data behövs för att besvara den frågan säger en av forskarna

Alla åtta barn med uppgivenhetssyndrom som skildes från sina föräldrar tillfrisknande, medan bara ett av fem barn i gruppen som fick uppehållstillstånd tillfrisknande i ny studie på barn i Skara mellan 2005 och 2020, motsäger Socialstyrelsens råd som tros ha varit kontraproduktiva då de skapat incitament för fler barn att utveckla apati

Artefakter från vikingarnas bosättningar i Newfoundland dateras till exakt år 1021, ny dateringsmetod analyserar effekten av kosmisk strålning från en kraftig solstorm år 993 på årsringar i trä, fyndet tyder på att vikingarnas närvaro i Nordamerika kan ha pågått under längre tid än vad som tidigare antagits

Registerstudie vid Lunds universitet som bland annat visat att tre av fem våldtäktsmän dömda i Sverige mellan år 2000 och 2015 hade utländsk bakgrund åtalsanmäldes av Överklagandenämnden för etikprövning, som ansåg att studien förvisso hade etikprövningstillstånd, men inte avseende de känsliga uppgifterna som fick spridning i media, åklagare bedömde inte att det föll under allmänt åtal men Överklagandenämnden begär överprövning

James Webb-teleskopet anländer till Franska Guyana från Kalifornien efter 16 dagar till sjöss, efter avlastning väntar två månaders förberedelse på Guyanska rymdcentrumet i Karaou innan uppskjutning med Ariane 5-raket väntas i december

Nobelpriset i fysik 2021 tilldelas med ena hälften gemensamt till Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann "för fysikalisk modellering av jordens klimat, kvantitativ analys av variationer och tillförlitlig förutsägelse av global uppvärmning", samt med andra hälften till Giorgio Parisi ”för upptäckten av hur oordning och fluktuationer samverkar i fysikaliska system från atomära till planetära skalor”

Antal diagnosticerade med någon form av autism har ökat med 787 procent mellan 1998 och 2018 i England enligt studie ledd av Ginny Russell, bättre identifiering av autism samt ökning bland flickor och vuxna antas ligga bakom tillväxten, orsaken bakom autism ej fastlagd

85% minskning av antikroppsnivåerna efter sju månader för dubbelvaccinerade med Pfizers covidvaccin, 90% tapp efter tre månader för Astravaccinerade enligt delrapport av Community-studien med 464 deltagare, forskningsledare Charlotte Thålin kommenterar att det är oroande och tyder på att äldre och sköra måste få en tredje påfyllnadsdos så snart som möjligt

52,6 cm lång komplett ballistpil ett av flera unika fynd från romartiden vid utgrävning i holländska Utrecht, bland föremålen finns bland annat betsel och offergåvor, en fiskfälla och skärvor från en amfora som innehållit fisksåsen garum, artefakterna väntas kasta nytt ljus över romerska handelsvägar och religiösa ceremonier samt legionärernas mundering

Svenska Susanne Schötz får Ignobelpriset i biologi för studier om katters många olika läten, medicinpriset går till forskare som visat att orgasmer avhjälper nästäppa lika bra som nässpray, fredspriset till forskare som modellerat hur bra skägg skyddar mot ansiktstrauma och ekonomipriset går till Pavlo Blavatskyy som upptäckt korrelationen mellan korpulens och korruption bland post-Sovjetrepublikers presidenter

Fossila fynd i Wyoming visar att tre tidigare okända arter existerade i Nordamerika under tidig paleocen, de är större i storlek än andra arter som upptäckts, tyder på att olika däggdjursarter uppstod och utvecklades tidigare och snabbare än man antagit efter massutdöendet av dinosaurier, vars försvinnande kan ha möjliggjort för däggdjur att utnyttja den ökade tillgången på föda och nya miljöer

Filippinska folkgruppen negritos och undergruppen ayta magbukon har högsta uppmätta andelen gener från utdöda förhistoriska denisovamänniskan enligt studie ledd från Uppsala universitet som undersöker hur Filippinerna befolkades, folkgrupperna hade 46 % högre andel än tidigare uppmätt i australier och papuaner

Diskussionen om covid-19-virusets ursprung liknar den om klimatfrågan, där inflytelserika forskares felaktiga uppgifter snedvridit debatten och forskningsfinansieringen samt presenteras som vetenskaplig konsensus, medan oliktänkande stämplas som ovetenskapliga eller konspirationsteoretiker, vilket skrämmer forskare till tystnad av rädsla att karaktärsmördas av klimataktivister, uppger forskare Epoch Times talat med

Dynamiskt inkonsistenta tidspreferenser för första gången observerade i apor och kan därmed antas vara evolverade egenskaper snarare än kulturellt betingade, i experiment där de fick välja mellan en måttlig belöning tidigt och en stor belöning senare blev orangutanger, dvärgschimpanser och gorillor mer tålmodiga ju längre tid de behövde vänta på det snabbare alternativet

Helion Energy sjätte fusionsgeneratorprototyp Trenta når upp över 100 000 000 C efter 16 månader långt test av kritiska fusionskomponenter, signifikant då kommersiell reaktor förväntas hålla liknande temperatur, företaget har som mål att skapa världens första fusionskraftverk med sin tändningsfria pulserade fusionsreaktor som använder deuterium och helium-3 som bränsle

Spansk polis beslagtar drönare med vingbredd på 435 cm som använts för att transportera narkotika från Marocko till Spanien, sex nordafrikanska män med franska pass gripna, Frankrike troligen drogernas slutdestination

Tretton år gammal pojke i Michigan dör i sömnen tre dagar efter andra dosen av Pfizers covid-19-vaccin, Jacob Clynick var frisk och upplevde lättare biverkningar som trötthet och feber, preliminär obduktion visar att hjärtat var förstorat och omgivet av vätska när han dog, hittills visar analyser att pojkar och unga män är överrepresenterade bland de som upplever hjärtkomplikationer i samband med vaccinationerna

Råttor som navigerar virtuell verklighet har högre thetavågor än när de rör sig i riktig miljö enligt forskare vid UCLA, kan bero på att kroppen inte använder andra sinnen som balans och känsel, thetavågor är associerade med minne och inlärning och fyndet kan ha inverkan på behandling av en rad sjukdomar som alzheimers och depression

Vaccinerna mot covid-19 utgör en risk för folkhälsan och bör stoppas då de är baserade på ny teknik aldrig tidigare använd på människor och som saknar längre observationsstudier, i stället bör man förebygga och behandla med preparat som visat sig både säkra och effektiva, enligt läkarna Hanna Åsberg och Glenn Dormer som står bakom initiativet Bota Sverige vars syfte är att öppna upp debatten kring covid-19

Karl Denninger: Personer under 18 år löper 20 gånger större risk att drabbas av hjärtinflammation vid vaccinering än att avlida av covid-19, sannolikheten att personer under 18 år dör av covid-19 är uppskattningsvis 1 på 250 000 i USA

Forskare borde förbjudas använda ordet kaukasier då det är associerat med en rasistisk och pseudovetenskaplig klassificering av människor, i stället bör termen "det Europa-associerade principalkomponentanalysklustret" användas, enligt artikel skriven av fem forskare på Cambridge och University College London

Kryptokrom 4 möjlig förklaring till fåglars förmåga att navigera via magnetoreception då proteinet visat sig känsligt för magnetism in vitro

Barn mellan 3 och 5 år är 23% sämre på att urskilja känslomässiga ansiktsuttryck hos individer som bär munskydd enligt studie från Istituto Italiano di Tecnologia, utbrett användande kan påverka barns sociala utveckling negativt

Krillbeståndet i Nordatlanten har halverats på 60 år, lysräkorna lever i temperatur mellan 7 och 13 grader och zonen där dessa förhållanden råder har minskat från 8 till 4 latitudgrader, arten spelar stor roll längst ner i näringskedjan genom att omvandla växtplankton till form som större havsdjur kan konsumera