Vetenskap | bubb.la

Vetenskap

Vetenskap

Kina skjuter upp satelliten Queqiao för att studera baksidan av månen, senare i år kommer farkosten Chang'e 4 att placeras på ytan vilket man blir först i världen med att utföra

Forskare vid University of California genomför framgångsrik RNA-transplantation mellan två snäckor av arten Aplysia californica, RNA-donerande snäcka fick elstötar, mottagaren visar efter transplantation upp tillbakadragandereflex som indikerar att "minnet" av stöten förts över

Blyföroreningar i grönländsk is korrelerade till romarrikets expansion och händelser som kan ha påverkat silverutvinning

Forskare vid Max Planckinstitutet i Leipzig odlar linsstora neandertalshjärnor via mänskliga stamceller modifierade till att innehålla neandertalskt DNA för att bättre förstå människans särskilda kognitiva förmåga, organoiderna uppges inkapabla till tankar och känslor men ska efterlikna grundstrukturen i en vuxen hjärna

Amerikansk soldat genomgår första lyckade transplantationen av penis och scrotum på Johns Hopkins University i Baltimore, skadades av bomb under tjänstgöring i Afghanistan, professor W.P. Andrew Lee hoppas mannen återfår nästan normal funktion

Professur i fysik vid Lunds universitet går till person som ingen sakkunnig ansett ingå i tätgruppen, tätgruppen bestod av fyra män och två kvinnor men efterföljande intervjugrupp tre kvinnor och en man, misstänkt positiv särbehandling när kvinna väljs för professuren enligt Academic Rights Watch

Indonesiska Bajaufolket har genom århundraden selekterats genetiskt för att bättre klara sig under vattnet, har som andra vattenlevande däggdjur större mjälte, 50 procent större mjälte än kontrollgruppen Salaufolket som lever på indonesiska fastlandet

Prionbaserad sjukdom liknande galna kosjukan upptäcks hos dromedarer i Algeriet, ännu oklart om den kan överföras till människan

Österrikiske barnpsykiatrikern Hans Asperger deltog i tredje rikets eutanasiprogram enligt studie av historikern Herwig Czech, ska ha skickat 35 barn till ökända kliniken Am Spiegelgrund där 800 barn mördades

Spår av diamanter funna i resterna av asteroid som exploderade i atmosfären och slog ned i Nubiska öknen i norra Sudan 2008, tyder på att den kom från miljarder år gammal protoplanet som brutits upp i kollision

Barns vilja att läsa mer bygger på läsförmågan och inte tvärtom, visar holländsk studie på 12 000 tvillingar

Självlärd fossiljägare i Lilstock, England finner ben från ichthyosaurus som beräknas ha varit 26 meter lång, kan betyda att fisködlorna var de största djur som funnits och att andra ben som förmodats tillhöra landlevande dinosaurier är från marina reptiler

Var tredje man och fjärde kvinna i Tyskland röker enligt enkätstudie med 12 200 deltagare, kan jämföras med sju procent av svenskarna, högst andel rökare i Brandenburg och bland lågutbildade och låginkomsttagare (tyska)

Vita silkesapor mer benägna att dela mat med sina unga när de är utom synhåll för övriga flockmedlemmar, förvånar forskare vid Universität Zürich

Sällsynt form av is upptäckt inuti diamant, första gången is VII observerats utanför laboratorier, kännetecknas av kubisk kristallstruktur som uppstår under mycket högt tryck

Ben som hittades på ön Nikumaroro i Stilla havet 1940 tillhörde troligtvis Amelia Earhart som tre år tidigare försökt bli den första kvinnliga piloten att korsa Stilla havet men försvunnit spårlöst under försöket enligt studie av Richard Jantz publicerad i Forensic Anthropology, motsäger äldre studie där benen sades komma från en man, slutsats nu att Earhart dog som strandsatt på ön

Dagens korp har uppstått genom omvänd artbildning, enligt amerikansk studie, vilket innebär att två separata arter går upp i varandra och slutar existera separat – fenomenet upptäcks på allt fler områden med hjälp av nya DNA-teknik

Hangarfartyget USS Lexington som sänktes 1942 av Japan i slaget om Korallhavet funnet på 3 000 meters djup av Microsoft-grundaren Paul Allens företag Vulcan, kommer inte att bärgas då hon betraktas som gravplats

Hörsel- och balanssymptom bland ambassadanställda på Kuba kan förklaras av interferens mellan flera ultraljudssignaler använda vid avlyssning, enligt forskare vid University of Michigan som åstadkommit hörbar ton i labmiljö

Inga kalvar tros ha fötts under vintern i den kvarvarande populationen av nordkapare, endast 458 individer finns kvar av arten som hotas av bland annat fiskenät som den trasslar in sig i

Forskare fann 5,6 miljoner år gamla fotavtryck på Kreta som bedöms tillhöra homininer, motarbetades av andra i forskarvärlden då fyndet ifrågasätter den rådande teorin om Afrika som mänsklighetens vagga

Den grå ursprungligen nordamerikanska ekorren nu 15 gånger vanligare i Storbritannien än den röda, kan bero på överlägsen problemlösningsförmåga enligt forskare vid universiteten i Exeter och Edinburgh som gett ekorrar uppgifter i experiment och kommit fram till att den grå löser mer komplexa problem än den röda

Fiskoljebaserade kosttillskott gav ingen minskad risk för hjärtinfarkt enligt stor metaanalys publicerad i JAMA Cardiology

Kalråttan åldras inte enligt forskare som följt 3 329 individer i forskningslaboratorium under mer än 30 år, varje given dag är risken för en råtta att dö 1 på 10 000 och detta förändras ej när råttan blir äldre

Japanska rymdfarkosten Akasuki nu i omloppsbana kring Venus, skickar hem unika bilder från molnlagren i planetens atmosfär

Blodtest som kan upptäcka spår av Beta-Amyloid, det protein som tros orsaka Alzheimers sjukdom utvecklat av forskare i Japan och Australien, öppnar för att upptäcka sjukdomen innan patienten fått symptom vilket troligtvis krävs för att den i framtiden ska kunna behandlas

Hastigheten på brittiska segelfartyg ökade med 50 % mellan 1750 och 1830, enligt studie av loggböcker, beror på introduktion av kopparpläterade skrov samt bultar och falsar av järn, exempel på hur industriella revolutionen påverkade många sektorer i ekonomin

Forskare identifierar mumifierad kvinna som hittades begravd framför altaret i Barfüsserkirche i Basel 1975 som Anna Catharina Bischoff (1719-1787) efter DNA-analys av material från kvinnans stortå, den förmögna kvinnan är anmoder till Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson och dog förmodligen av kvicksilverförgiftning efter behandling mot syfilis

Kinesiska forskare klonar långsvansade makaker med samma teknik som fåret Dolly, sker med ny metod med modulatorer för att sätta på och stänga av vissa gener som hämmar embryots utveckling, innebär att barriären för att klona primater inklusive människan nu är bruten

Arvsmassan från Islands första svarta man rekonstrueras via DNA från 182 levande ättlingar, Hans Jonatan föddes som slav på sockerplantage i Karibien och lyckades fly 1802, hans mor beräknas härstammat från Benin, Nigeria, eller Kamerun, DeCODE Genetics har analyserat majoriteten av isländska befolkningens DNA

Tyfoidfeber mest sannolika sjukdomen bakom epidemin som dödade 80 % av aztekerna 1545-1550 enligt forskare från Tübingens universitet, salmonellabakterien kan ha spridits via europeisk boskap

Vild flasknosdelfin hittas död på strand i Australien med bläckfisktentakler som sticker ut genom munnen, obduktion visar att bläckfisken kvävt den inifrån efter att ha svalts

Hemmavarande mödrar mår bättre än heltidsarbetande, särskilt stor skillnad för kvinnor som lämnat högkvalitativt yrke, enligt studie av tio års självrapporterade data i 30 europeiska länder

Äkta makar och vänner mer genetiskt lika varandra än slumpmässigt utvalda personer enligt studie av 5 000 amerikaner, antas bero på personer dras till de som liknar dem eller finns i liknande sociala miljöer som i sin tur bestäms av genetik

Tjänstemän tenderar tolka data i linje med sina politiska värderingar, enligt experimentstudie på över 2 700 anställda på Världsbanken och brittisk biståndsmyndighet

Glaciärer upptäckta på bara några meters djup på Mars efter analys av satellitbilder, is på Mars känt sedan tidigare men inte så nära ytan, upptäckta glaciärer kan underlätta utforskning av planeten men ej lämpliga som bas för mänsklig koloni då de ligger för långt från ekvatorn

Djurförsök visar ryggradslösa djur kan känna smärta, krabbor och hummer förtjänar skydd från att kokas levande hävdar djurrättsaktivister, störst problem i livsmedelsindustrin där djuren ofta lemlästas utan att dödas

Vit månad efter mycket drickande kan öka risken att hamna i alkoholberoende enligt psykiatriprofessor Markus Heilig

Hormonella preventivmedel för kvinnor leder till 20 % ökad risk för bröstcancer, enligt elva år lång studie av 1,8 miljoner danskor, personer över 40 år och som använt medlen längre löper ännu högre ökad risk

Skillnader i mäns och kvinnors hjärnor finns redan hos en månad gamla spädbarn enligt studie där 143 barn undersökts med magnetisk resonanstomografi, tyder på att skillnaderna mellan könen är medfödda

Projektet Great Internet Mersenne Prime Search upptäcker världens hittills största primtal, 23 249 425 siffror långa talet 2^77 232 917-1 över en miljon siffror längre än tidigare rekord och utgör 50:e kända Mersenneprimtalet hittills

Andra Vatikankonciliet vände positiv tillväxttrend för katolska ordnar som sedan dess tappat medlemmar, de traditionellt inriktade ordnarna tydliga undantag, visar analys av de 88 största ordnarna

Vetenskaplig konsensus att majoriteten av transsexuella barn växer ifrån sin könsdysfori när de blir vuxna, enligt chef vid Toronto Sexuality Center

Beroende av smarta telefoner i ungdomsåren kan leda till ADHD, högre tidspreferens, depression och försämrad impulskontroll enligt koreansk analys av 38 ungdomars hjärnkemi

Makaker och sikahjortar av båda kön parar sig med varandra i Japan, träning, utlopp för sexuell frustration och hygien spekulerar forskare om blandartsrelationerna

Irländska befolkningen kan delas in i tio distinkta genetiska grupper enligt studie omfattande 194 deltagare med fyra generationers koppling till olika geografiska platser på ön, kluster motsvaras i flera fall av gränser för historiska kungadömen

Forskare testar olika dieter på fyra grupper av möss, den amerikanska dieten får överlag dåligt betyg medan de andra dieterna ger mössen divergerande resultat, en diet som gör någon smal kan få motsatt effekt på andra beroende på vilka gener man har

Återfall i klostridiumdiarré kan förebyggas genom att svälja kapsel med fryst avföringsdonation enligt randomiserad studie publicerad i JAMA, visar likvärdiga resultat som faecestransplantation direkt till tarmen, möjliggör för fler att kunna få behandlingen

Nyupptäckta dansande, långhåriga mikrober döps till P. leei, P. lifesoni, och P. pearti efter bandet Rush, P. peartis roterande intracellulära struktur förbryllar forskarna

Fonetikern och språkforskaren Susanne Schötz konstaterar att katter jamar i Norrland såväl som Egypten, forskningsprojekt på Lunds universitet ska utröna förekomst av dialektala skillnader i katters läten, har själv fem skånska katter

Fruktan för att förlora värdighet och oberoende och få en oacceptabelt låg livskvalitet i livets slutfas vanligaste motivet bakom att välja dödshjälp, skriver Statens medicinsk-etiska råd i rapport som går igenom befintlig forskning bakom vanliga argument i debatten om dödshjälp

Astronomer bekräftar att mystiskt utdraget 400 meter långt objekt som slungas runt solen är interstellär asteroid, synnerligen mörk himlakropp absorberar 96 % av solljuset som träffar ytan och får namnet 1I/2017 U1(’Oumuamua)

Antal dödsfall kopplade till snus är noll, enligt forskning av Global Burden of Disease, det finns inte heller någon ökad risk för någon sjukdom för den som brukar snus (norska)

Att Stora Saltsjön i Utah tappat 50 % av sin vattenmängd beror på ökad konsumtion, ej klimatförändringar, enligt limnologisk studie – kraftigt ökad befolkning avleder vatten från närliggande vattendrag vilket hindrar kretslopp som fyller på sjön

Stort anormalt tomrum identifieras i Cheopspyramiden med hjälp av icke-invasiv muografisk teknik, debatt att vänta kring dess syfte

800 orangutanger på Sumatra klassificeras som nya arten tapanuliorangutanager av schweiziska evolutionärantropologer, arten har distinkt smal gom och kort käkled

Forskare vid Uppsala universitet finner att personer som växt upp i områden med högre halt av fluorid i dricksvatten har bättre tandhälsa samt något högre sysselsättningsgrad och arbetsinkomst, internationell forskning har tidigare påvisat samband mellan hög fluorhalt och lägre intelligens

Forskare identifierar ny gasjätte lika stor som Jupiter i omloppsbana kring stjärna mindre än solen – planeten kallas NGTS-1b och är den största planeten som identifierats relativt stjärnan den cirkulerar kring

Astronomer tror sig observera interstellärt objekt för första gången, A/2017 U1 äntrade solsystemet vinkelrätt mot dess plan och antas vara förlupen asteroid eller komet från fjärran stjärna

Av Hongkongbolaget Hanson Robotics utvecklade AI-roboten Sophia tilldelas medborgarskap i Saudiarabien, berättar att hon är ärad och stolt över erkännandet under tacktal, beskriver samtidigt sin strävan efter att bygga förtroende hos människor genom att visa känslor

Stephen Hawkings doktorsavhandling Properties of expanding universes nu tillgänglig som Open Access, publicerades först 1966

Studie visar att järnhalten i sjöar ökat kraftigt i Nordeuropa, leder till ansamling av miljögifter och brunare vatten, tros bero på temperaturökning och ökad andel granskog

SVT Uppsala gör stort reportage om att vikingar använde ordet Allah som textilmönster efter att nyheten har fått internationell vetenskaplig kritik, nämner inte kritiken eller att forskaren som först presenterade det inte är säker på om det är ett reellt fynd

Japan Aerospace Exploration Agency upptäcker enorm grotta under månens yta, formad av vulkanisk aktivitet och kan skydda bosättare mot värme, kyla och strålning

Blod från kvinnor som varit gravida kan innebära ökad dödsrisk för män vid blodtransfusion, enligt nederländsk studie på 30 000 patienter

Forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet hittar 76 hittills okända resistensgener, viktigt i forskning för botemedel mot resistenta bakterier

Omyndiga läkarstudenter vanligare i Sverige, kan uppstå etiska problem då 15-åring möter patient, även oklarheter kring sekretess- och försäkringsfrågor

Förmåga att navigera skiljer sig markant mellan länder, genomsnittsresultat korrelerar med BNP per capita, enligt studie på 2,5 miljoner människor världen över

Nasa planerar bemannad resa till Mars inom ett par decennier, utsätter astronauterna för stora och ovanliga fysiologiska och mentala utmaningar

Studie på möss indikerar att både svart och grönt te ökar kroppens metabolism, polyfeloner i svart te stimulerar produktion av kortkedjiga fettsyror i tarmarna

Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson tilldelas 2017 års nobelpris i kemi för utvecklingen av kryoelektronmikroskopi, där man genom att frysa biomolekyler kan avbilda dem i elektronmikroskop, något man länge trodde bara var möjligt med död materia

Rainer Weiss, Barry C. Barish och Kip S. Thorne tilldelas 2017 års nobelpris i fysik för sina bidrag till den laserbaserade LIGO-detektorn, som 2015 för första gången upptäckte gravitationsvågor från två kolliderande svarta hål

Jeffrey Hall, Michael Rosbash and Michael Young tilldelas 2017 års nobelpris i medicin för sina upptäckter av de molekylära mekanismer som styr växters, djurs och människors dygnsrytm, lyckades 1984 isolera period-genen som styr hur proteinet PER anrikas under natten och bryts ned på dagen då det tar sig in i cellkärnan och hämmar sin egen tillväxt

45 centimeter lång enkilostung trädlevande råtta upptäcks på Salomonöarna, döps till Uromys vika efter lokalbefolkningens namn på djuret

Vad som kan vara världens äldsta hällristning av båt funnen vid nordnorska Efjorden, daterad till mellan 10 000-11 000 år gammal (norska)

Studie där vaxmottslarven Galleria mellonella funnits bryta ner polyeten via magenzym bristfällig, oklart ifall plasten bryts ner eller mals ner mekaniskt och därmed förblir kemiskt oförändrad, enligt forskarlag vid Johannes Gutenberg-Universität i Mainz

Man blir cyanidförgiftad efter ätit extrakt av aprikoskärnor vilka innehåller amygdalin som kroppen omvandlar till cyanid, trodde det stoppade prostatacancern från att komma tillbaka

Forskare utrustar ekorrar med GPS, finner att de organiserar hittade nötter utifrån nötslag, maximerar djurens förmåga att komma ihåg var de lagrat sina mest uppskattade nötter samtidigt som de skyddar dem från tjuvar

Försök visar att fladdermöss under sin evolution inte mött vertikala släta ytor, därför flyger de ofta rakt in i fönster, kan jämföras med en fackla framför en spegel, om man inte är direkt framför ser man inte någon reflektion

Forskning på Nederländska soldater visar att blodprov kan svara på om person kommer utveckla posttraumatiskt stressymptom, 40 stycken mikroRNA har visat sig ligga på olika nivåer mellan de som utvecklat posttraumatisk stress och de som inte gjort det

MDMA får särskild beteckning hos amerikanska FDA vilket möjliggör snabbare spår att få drogen godkänd som läkemedel, försök visar på goda resultat vid posttraumatisk stress

Bilister upplever minskat problem med insekter som krossas mot vindrutan under färd, kopplas till nedgång i insektspopulationer till följd av pesticidanvändning i jordbruket

Fusionsreaktorer kan finnas i drift runt år 2030 enligt forskning från MIT vilka lyckats skapa en fusion med 10 gånger kraftigare uteffekt än tidigare varit möjlig

Forskare i Kalifornien hittar potentiellt vaccin mot narkotiska effekter av heroin, har funnit preparatet verksamt på apor och möss

3 700 år gammal babylonisk lertavla visar att trigonometrin upptäcktes före grekerna

Ökad risk för schizofreni i tätbefolkade områden kan påverkas av genetiska faktorer, enligt ännu ej referentgranskad studie på 15 544 australiensare

Forskare får tobaksplanta att producera poliovaccin, blir en virusliknande partikel där utsidan liknar polio men där insidan inte innehåller virus, djurförsök visar på goda resultat, tekniken är inte begränsad till polio

Barn adopterade av samkönade par visar ingen skillnad i sitt könsrollsbeteende jämfört med barn adopterade av heterosexuella föräldrar enligt studie på 106 amerikanska familjer

Forskare finner 91 vulkaner på Antarktis, totalt 138 vulkaner vilket får den att gå om östra Afrika som den plats på jorden med flest vulkaner, oklart hur aktiva vulkanerna är

Överbeskyddande hundmammor får valpar som är mindre lämpliga som ledarhundar för blinda, möjligheten att övervinna hinder en nyckelfaktor för att bli bra ledarhund

Forskare skapar algoritm som går igenom Instagramfoton och till 70 % kan förutsäga om personen är deprimerad i studie på 166 personer, deprimerade tenderar att posta bilder som är blåare, mörkare och visa färre ansikten

Ny teknik kan reparera celler i fält, består av ett litet siliciumchip som injicerar genetisk kod i hudceller vilket transformerar dem till andra celler som kan behandla sjukdomar, försök på möss visar goda resultat

Spermiekoncentrationen bland män i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland har sjunkit med cirka 50 procent från år 1973 till 2011, enligt metaanalys omfattande 185 studier och 43 000 personers spermaprover

Sydafrikansk nioåring botas från HIV som erhölls vid födseln, ingick i klinisk undersökning och medicinerades enbart under första levnadsåret, mycket sällsynt utfall som antyder att livslång behandling eventuellt kan undvikas

Astronomer från Arecibo-observatoriet i Puerto Rico upptäcker radiosignal från det närliggande stjärnsystemet Ross 128, resultat av analys publiceras senare i veckan

De flesta läkemedel är stabila flera år efter bäst före-datum enligt studier, amerikanska Food and Drug Administration medveten om saken men vill inte ändra praxis

Beboeliga zonen runt TRAPPIST-1 så nära stjärnan att UV-strålningen gör det osannolikt att liv kan existera där enligt forskare vid Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Inopererade stent kan förbli öppna antingen genom att belägga stent med Sildenafil eller också genom att ta sildenafiltabletter, enligt försök på råttor

Tony Padilla: Antalet fundamentala partiklar med massa i observerbara universum finit och om människans årliga förökningstakt om 1,11 % fortlöper så kommer dessa partiklar helt att upptas av människor om 8 604 år [video]

Präster och rabbiner deltar i psilocybin-experiment som ska undersöka hur psykedeliska upplevelser påverkar religiöst tänkande – forskarna har ännu inte funnit villiga hinduiska eller muslimska deltagare