Vetenskap | bubb.la

Vetenskap

Vetenskap

Ketogen kost kan skydda kognitiva funktioner från nedsättning till följd av åldrande genom att reversera destabilisering av nätverk mellan regioner i hjärnan, enligt forskare som studerat fler än 900 personer med magnetkamera

[email protected] läggs ner efter att i 20 år ha låtit människor världen över låna ut datorkraft för att underlätta sökandet efter utomjordiskt liv, orsaker anges vara avtagande marginalnytta och behov av att fokusera på analys av de resultat man redan fått

Största explosionen som någonsin observerats inträffade runt supermassivt svart hål i galaxklustret Ophiuchus 390 miljoner ljusår från jorden, enligt forskare som genomfört studie med hjälp av fyra radioteleskop varav två i omloppsbana, ett i Australien och ett i Indien

Två distinkta former av schizofreni existerar och är associerade med olika sorters förändringar i hjärnans struktur, den ena med generellt lägre volym och den andra med ökad volym i vissa strukturer men normal i de flesta, enligt forskare som studerat 307 schizofrena och 364 friska personer med magnetkamera

Första djuret som inte andas upptäckt, laxparasiten Henneguya salminicola saknar även mitokondriellt DNA, enligt forskare

Personer med livslångt mönster av antisociala beteenden har strukturellt annorlunda hjärnor med tunnare bark och mindre yta, motsvarande skillnader observeras inte hos dem som varit antisociala i tonåren men sedan blivit välanpassade, enligt forskare som med MR-kamera undersökt 672 personer från Dunedin, Nya Zeeland som undersökts löpande sedan början av 1970-talet

Större variation i mäns hjärnstrukturer än i kvinnors, skillnaderna närvarande även under barndomen vilket indikerar genetiska orsaker, enligt forskare som gjort metaanalys av MR-data från 16 683 personer mellan 1 och 90 års ålder

Mobiltelefoner fungerar som nappar för vuxna, effektiva för att hantera stress tack vare sin mobilitet, sin personliga natur, haptisk tillfredsställelse och känsla av avskiljdhet som följer med användning, enligt forskare som gjort omfattande fältstudie och tre laboratorieexperiment

Födelseordningseffekter förklaras till stor del av huruvida barn varit planerade och önskade enligt forskare som jämfört data om familjeplanering med individuella utfall för avkomma, plats i syskonordningen tycks inte ha någon betydelse i familjer som har kontroll över sin fertilitet

Alla människor har gener ärvda från neandertalare, inte bara icke-afrikaner som man tidigare trott, enligt forskare vid Princeton som använt ny beräkningsmetod för att identifiera genetisk överlappning, afrikaner fick neandertalgener genom migration från Europa

Fettceller i möss kräver exponering för fullspektrumljus för att effektivt utsöndra fettsyror för omvandling till värme och energi, underskott kan orsaka fetma och metabola syndrom, ännu oklart om människors mängd inomhusvistelse kan ha samma effekt

Ny typ av T-cell upptäckt, attackerar i labbmiljö lung-, hud-, blod-, kolon-, bröst-, ben-, prostata-, äggledar-, livmoderhals- och njurcancerceller medan den lämnar frisk vävnad ifred

Hjärnbarken inte så nödvändig för att kunna känna smärta som tidigare trott varför foster kan tänkas kunna uppleva smärta redan från graviditetsvecka 12, snarare än vecka 24 som anses utgöra gränsen nu, enligt litteraturgenomgång av Stuart WG Derbyshire och John C Bockmann

Studier visar att vanliga läkemedel påverkar personlighet och psykologi i större utsträckning än man tidigare trott, bland annat orsakar kolesterolsänkare aggression, paracetamol försämrar empatisk förmåga, dopaminhöjande Parkinsonmedicin orsakar högriskbeteenden, SSRI sänker riskaversion och neuroticism - stort problem i övermedicinerade väst enligt forskare

Minst 120 minuter per vecka tillbringade i naturen förbättrar humör, sänker stressnivåer, ökar läkandet och minskar psykiatriska besvär enligt studie från University of Exeter med 20 000 testpersoner

DNA-testföretaget 23andMe säljer rättigheterna till ett läkemedel de utvecklat utifrån deras kunders DNA-data till spanska läkemedelsföretaget Almirall, över 80 procent av kunderna samtycker till att deras data används av företaget för forskning

Artificiell intelligens bättre än radiologer på att bedöma förekomst av cancer vid mammografi i studie publicerad i Nature, bättre än sex radiologer var för sig och lika bra som när två läkare granskade en undersökning tillsammans, AI:s avsaknad av trötthet tros kunna påverka utfallet, Google Health och Imperial College London bakom studien

Vagusnervstimulering via fysisk aktivitet, stretchning och kramar minskar inflammation och stressnivåer, kan motverka depression, ledsjukdomar och öka kardiovaskulär hälsa

Östeuropa har historiskt mindre humankapital än Västeuropa då nomadiska invasioner orsakade prioritering av försvar över ekonomisk utveckling och sådana institutioner levde kvar långt efter att de upphörde att vara motiverade, enligt forskare vid Universität Tübingen

MR-undersökningar före och efter nio polarutforskare spenderar 14 månader i isolation på Antarktis avslöjar delar av hjärnan med roll i lärande, känslor och minne krympte under vistelsen medan de som stannade hemma istället påvisar viss tillväxt, nivåer av nervtillväxtfaktorn BDNF sjönk 45% i Antarktisgruppen

Kvinnor som äter p-piller har dramatiskt mindre hypotalamus enligt MR-studie med 50 friska deltagare, del av hjärnan som producerar hormoner och reglerar grundläggande kroppsfunktioner, låg hypotalamusvolym associeras i studien med ilska och depression

Ny studie ger starkt stöd åt uppfattningen att inavel utgör troligaste förklaringen till den höga frekvensen av deformiteter hos den spanska grenen av huset Habsburg, linjen dog slutligen ut sedan Karl II gick bort utan arvingar

Bibsamkonsortiet tecknar treårigt avtal med Elsevier vilket medför att svenska forskare får tillgång till förlagets 2000 tidskrifter och öppen publicering i många av tidskrifterna, 3800 artiklar per år väntas publiceras inom avtalet

70 grupper av forskare som analyserade samma fMRI-data kom till dramatiskt olika slutsatser, inga två grupper valde samma metod för att analysera, sannolikheten för substantiella fynd överskattades systematiskt

Brittiska ingenjören Lucy Hughes tar fram process där rödalger binder proteiner utvunna från skinn och fjäll från fisk, materialet har potential att bli nedbrytbart plastsubstitut, Hughes menar hennes produkt Marinatex möjliggör att en atlanttorsk skulle kunna generera tillräckligt med organiskt avfall för att tillverka 1 400 plastpåsar, belönas med James Dyson Award

Nasa döper om asteroid tidigare kallad Ultima Thule till Arrokoth efter att namnet kopplats till Thulesällskapet, nya namnet betyder himmel på Powhatanindianstammens språk och ska hedra ursprungsbefolkningen i Maryland då forskare i delstaten gjorde upptäckten, samtycke inhämtades från stammens äldre för att undvika kulturell appropriering

Professor Robert Pickard till attack mot kötthatare, menar medvetet slarvigt genomförda studier leder till felaktiga slutsatser som passar grönsaksagenda, kött i själva verket perfekt för människan då det innehåller alla vitaminer, mineraler och aminosyror som behövs

Studier indikerar att små barns hjärnor påverkas av skärmtid, förändringar i delar av hjärnan som sköter självreglering och språkutveckling har observerats, tidigare studier har indikerat fördröjd språkinlärning och uppmärksamhetssvårigheter

Råttor lär sig köra små fordon vilket hjälper dem att slappna av, studie från University of Richmond i Virginia har genom att locka med frukostflingan Froot Loops lyckats få råttor att styra fordon, gnagarna uppvisade ökade nivåer dehydroepiandrosteron i förhållande till kortikosteron efter körträningen vilket tyder på att de stressade ned

Kvinnor i studie finner män med psykopatiska drag mer attraktiva, 46 män rekryteras för att producera 2 minuter långa klipp där de pratade om sig själva samt blivande romantiska partners och hur attraktiva kvinnorna uppfattar männen korrelerar med männens resultat i ett psykopattest, Kristopher Brazil från Brock University säger att männen med psykopatiska drag framstår mer självsäkra och charmerande

Privat ägande avgörande faktor bakom neolitiska revolutionen, jordbruk i början inte mer produktivt än att jaga och samla men underlättade tillämpning av äganderätt, enligt studie publicerad i Journal of Political Economy

Nobelpriset i kemi går till John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham och Akira Yoshino för utveckling av litiumjonbatterier

Nobelpriset i fysiologi eller medicin går till William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe och Gregg L. Semenza för deras upptäckter av hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång

Inget stöd för samband mellan intag av rött kött och cancer, hjärtsjukdomar eller diabetes enligt en serie översiktsartiklar och metaanalyser omfattande över sex miljoner deltagare publicerade i Annals of Internal Medicine, forskarpanel rekommenderar ingen att ändra sitt köttintag

Spindelapor väljer alhokolhaltig vatten- eller sockerlösning framför alkoholfri dito men söt sockerlösning framför mindre söt alkoholhaltig lösning i studie från Linköpings universitet, motsäger idén om att alkoholism har usprung i primaters påstådda förkärlek för övermogen frukt, professor Matthias Laska intygar att djuren varken blev fulla eller salongsberusade under försöken

Ryska rymdstyrelsen Roscosmos säger sig ha klarlagt orsaken till hål i internationella rymdstationen men vägrar dela med sig av informationen, hålet uppstod förra året i farkosten Soyuz MS-09 som dockat med stationen, ledde till förlust av atmosfäriskt tryck och lagades med epoxy-klister, tejp och gasväv

Vetenskapsmän tror de hittat sätt att stoppa vanlig förkylning och nära besläktade virus som orsakar förlamning, genom att genetiskt stänga av protein i celler som viruset behöver för celldelning gavs totalt skydd i test på möss, plan att hitta drog som tillfälligt undertrycker proteinet

Astronomer upptäcker för första gången vatten i atmosfären till exoplanet med omloppsbana i avlägsen stjärnas beboeliga zon, K2-18b befinner sig 111 ljusår från jorden och vetenskapsmän hoppas nya rymdteleskop ska kunna avgöra om atmosfären innehåller gaser som skulle kunna produceras av levande organismer

DNA-studie och kol-14-metoden visar att de upp till 800 skelett man tidigare hittat i den himalayanska sjön Roopkund tillhör tre genetiskt distinkta grupper och att de dött i åtminstone två omgångar med cirka tusen år mellan, man har fortfarande ingen förklaringen till varför de dött och hamnat i sjön

Höga fluorhalter i dricksvatten associerade med sänkt intelligenskvot hos pojkar exponerade under graviditet enligt prospektiv kanadensisk kohortstudie på 601 par mödrar och barn, liknar effekten vid blyexponering, kontroversiell forskningsfråga ända sedan fluorberikning av vatten prövades i Michigan 1945 i syfte att bättra tandhälsa

Karolinska institutet bästa svenska universitet på 38:e plats på Academic ranking of world universities, Uppsala universitet på plats 62 och Stockholms universitet på plats 73, Harvard, Stanford och Cambridge i topp

Anklagelser om grov nepotism när professor vid Luleå tekniska universitet anställer flickvän från Ryssland som doktorand, utsedd handledare förväntas skriva forskningsrapporter i dennes namn då doktoranden själv är oförmögen, handledaren hotas med uppsägning om rapporterna uteblir och hennes protest tolkas som uppsägning, andra anställda vid avdelningen tror ingen förbättring av förhållanden är möjlig

Internationellt forskningssamarbete uppger sig skapat hybridembryo mellan människa och apa i Kina, projektet har som mål att skapa organfabriker för transplantationer, försöksledaren Juan Carlos Izpisúa Belmonte misslyckades tidigare skapa grisembryon från mänskliga stamceller

Rysk rymdraket med teleskopet Spektr-RG skjuts upp från Baikonur i Kazakstan, samarbete med Tyskland siktar på att kartlägga röntgenstrålar över hela himlen, följa det observerbara universum, ge insikt om det accelererande beteendet hos universums expansion och identifiera ett stort antal källor till röntgenstrålar, inklusive stora svarta hål

Det finns inga bevis för att människan har någon betydande påverkan på klimatet, enligt studie av två finska forskare, de låga molnformationerna styr den globala temperaturen, av de senaste hundra årens temperaturhöjning på 0,1 grad Celsius på grund av koldioxid står människan för 0,01 grad

Ny forskning på skallfyndet Apidima 1 tyder på att Homo sapiens befann sig i Europa för 200 000 år sedan, forskarna har tidigare trott att människan kom till kontinenten först för 50 000 år sedan, fyndet gjordes på 1970-talet i nuvarande Grekland

Forskare finner samband mellan mängden pengar i en tappad plånbok och återlämningsbenägenheten, akademiska ekonomer på toppnivå kunde inte förutse beteendet att mer pengar leder till större benägenhet att kontakta plånboksägaren

Joniserande strålning inte så farlig för astronauter som befarat, studie av 418 rymdfarare hittar ingen effekt med avseende på risken att dö av cancer eller hjärtsjukdomar

Plantering av träd mest effektiva metoden för att motverka klimatförändringar enligt forskare vid ETH Zürich, planeten har plats för 500 miljarder nya träd vilket skulle binda 200 miljarder ton kol och minska mängden kol i atmosfären med 25%

13-åriga kanadensiskan Nora Keegan publicerar vetenskaplig artikel om handtorkars höga ljudnivåer i barnhöjd efter att ha studerat 44 olika handtorkar, vissa modeller når skadliga 110 dB, har också utvecklat ett syntetiskt luftfilter som sänker bullernivåerna

Kina står för avsevärd del av ökade utsläpp av freonen CFC 11 enligt forskningsstudie, tillverkas i strid mot Montrealprotokollet som förbjuder framställning av den ozonlagerskadande substansen

Israeliska forskare återupplivar mångtusenårig jäst och brygger öl på den, hoppas kunna rekonstruera annan historisk mat och att kommersialisera ölen

Svenska och brittiska forskare påvisar genom tvillingstudier stark genetisk komponent bakom varför vissa människor skaffar hund och andra inte, enäggstvillingar fattar betydligt oftare samma val gällande hundägande än tvåäggstvillingar, nu väntar molekylärgenetisk analys i syfte att hitta vilka gener vars variationer påverkar i materialet från tvillingregistret

Oetiskt att utsätta barn för vegansk kost enligt Belgiens kungliga medicinska akademi, utredning tillsattes efter flertal dödsfall förknippade med kosten, tre procent av belgiska barn uppskattas tvingas äta veganskt

Populärmusik allt sorgsnare och argare, känslor såsom ilska har fördubblats sedan 50-talet enligt algoritm för att identifiera känslor som förmedlas via musik, en anledning kan vara att musik förändrats från att uttrycka glädje till politiska idéer

Positivt samband mellan tillit och personer med utländsk bakgrund som använder lokala Facebookgrupper, enligt bearbetning av SOM-undersökningen som genomförs av Göteborgs universitet, kan dock bero på att användare av lokala Facebookgrupper är de som är mest socialt integrerade, undersökningen kunde inte visa på generellt samband mellan tillit och användning av lokala Facebookgrupper

Statliga forskningsfinansiärer börjar främja att köns- och genusperspektiv integreras i forskningen, Vetenskapsrådet inkluderar frågan i ansökningsanvisningarna inom tre bidragsfält, regeringsinstruktionernas syfte att främja forskningens kvalitet

Tillgång till grönområden som barn gynnar psykisk hälsa som vuxen, forskare tror stigande kurva för psykisk ohälsa kan brytas av fler grönområden i stadsmiljön, studien baseras på dansk nationell befolkningsstudie kombinerad med högupplösta satellitbilder, möjlig selektionsbias gällande vem som väljer att flytta till naturnära boende

32-årig grekisk kvinna föder efter provrörsbefruktning son med DNA från tre personer, etiska diskussioner gällande experimentell IVF-behandling som nyttjar moderns ägg, faderns sperma och ytterligare ett ägg från annan kvinna, Doktor Panagiotis Psathas vid Institute of Life i Aten låter meddela att man nu gjort verklighet av varje kvinnas rättighet att med egen genetisk arvsmassa bli moder

Internationella samarbetet Event Horizon Telescope meddelar att man tagit den första bilden någonsin av ett svart hål, 55 miljoner ljusår från jorden i galaxen Messier 87, med en massa på 6,5 miljarder gånger solens

Japanska rymdfarkosten Hayabusa-2 tros ha genomfört lyckad detonation av explosiv anordning på asteroiden Ryugu, målet skapa artificiell krater som kan hjälpa forskare förstå hur jorden bildades i det tidiga solsystemet, farkosten ska om två veckor återbesöka detonationsplatsen för provtagning

Skrillex låt Scary Monsters and Nice Sprites lågfrekventa ljud hindrar myggan Aedes aegypti från att äta och para sig, forskarna i studien tror sig kunna använda upptäckten för att minska smittspridning

55 % av icke-cyklister ser cyklister som inte helt mänskliga enligt australiensisk studie med 442 deltagare, professor Narelle Haworth anser termen cyklist avhumaniserande och yrkar på förbud av ordet, “människor som cyklar” ett lämpligare begrepp

Arkeologer hittar välbevarat rum från 1500-talet vid utgrävning inför Västlänken i centrala Göteborg, låg gömt under tjocka lager jord och rasmassor, mycket sällsynt fynd enligt arkeolog Christina Rosén

Tyrannosaurus rex-skelett upptäckt i Kanada 1991 konstaterat världens största efter årtionden av rekonstruktion, djuret var 13 meter långt och vägde över 8 800 kg

Forskare tar fram flytande metall som kan sträckas både horisontellt och vertikalt med hjälp av magneter, består av gallium och nickel eller järn, kan i framtiden komma att användas i robotar

Ny DNA-forskning tyder på att mytomspunna mördaren Jack the Ripper var polske invandraren Aaron Kosminski, var utpekad av vittne vid ett av morden men som sedan vägrade vittna under ed, forskare har analyserat blod från fjärde offret Catherine Eddowes sjal som länkas till då 23-årige Kosminski som arbetade som barberare i närheten av mordplatserna i Whitechapel i London

Det genetiska arvet från de män som bodde på den iberiska halvön för 4500 år sedan i stort sett utraderat visar omfattande dna-analys, behöver inte bero på att de iberiska männen dödades eller tvingades bort utan andra folkslag som tagit sig till regionen kan ha förökat sig mer och trängt undan urbefolkningen menar en forskare

Framgångsrik metod att behandla depression med elektromagnetiska fält i hjärnbalken ska testas på personer som lider av schizofreni, projekt fortfarande i forskningsfasen, enligt överläkare Robert Bodén vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Människoartens närvaro och livsmiljöpåverkan har negativa effekter för vilda schimpansers möjligheter att överföra sociala beteenden till nästa generation, medför att artens kulturella mångfald minskar och därmed risk att ännu okända förmågor går om intet, forskare åberopar fokus på konservering av kulturella särdrag

Europeiska organisationen för kärnforskning CERN förlänger inte professor Alessandro Strumias gästprofessur, sker efter utredning om kommentarer Strumia fällt om jämställdhet mellan könen, har bland annat påstått att forskning gjord av kvinnor inte håller samma nivå som mäns

HIV-sjuk person botas med hjälp av stamcellstransplantation från donator med två kopior av muterad CCR5-gen, som därmed är immun mot HIV-viruset, andra personen någonsin som botats från HIV vilket ger hopp om botande behandling i framtiden

Amerikanska läkemedelsmyndigheten godkänner intranasalt esketamin för behandling av depression, till för de personer som testat andra antidepressiva mediciner men inte blivit bättre, effekt inom timmar istället för veckor som andra mediciner, smidigare än tidigare intravenös ketamininfusion men behöver fortsatt administreras övervakat

Forskare injicerar nanopartikel i ögonen på möss som ändrar våglängden på infrarött ljus till en våglängd som djuren kan se, kan ge möjlighet till bättre syn för däggdjur och korrektion av synfel

Nasas satelliter visar två sprickor i isen på Antarktis, när de möts kommer isberg på 1700 kvadratkilometer bryta sig loss, arean lika stor som dubbla New York City, kan hota forskningsstationer på Sydpolen

Japansk rymdfarkost utför lyckad landning på asteroiden "Ryugu" 260 miljoner km från jorden, uppdraget försenat fyra månader då JAXA letade efter lämplig landningsplats, prover ska samlas vilka man hoppas ta med tillbaka till jorden för att ge svar på frågor om solsystemets födelse

Nasa planerar att åter ha astronauter på månen 2028 med hjälp av privata företag, vill skapa förutsättningar för reguljär trafik med människor, senaste personen att promenera på månen var Eugene Cernan 1972

Kvinnors hjärnor i genomsnitt 3,8 år yngre än hjärnor på män av samma ålder, forskare mätte hur mycket syre och glykos som hjärnan förbrukade vilket gav den metaboliska åldern, enligt studie på 200 personers hjärnor på Washington University School of Medicine

E-cigaretter 80 % mer effektivt rökavvänjningsmedel än nikotinersättning vid uppföljning efter ett år, enligt randomiserad studie på 886 britter där båda grupper fick stöd, 18 % respektive 10 % av försökspersonerna slutade röka

Israeliska forskare påstår sig hittat komplett botemedel mot cancer, MuTaTo-behandlingen ska hjälpa från dag ett och ge minimala biverkningar till en mycket lägre kostnad än befintliga metoder

Flertalet sömnstudier visar på att sömnbrist innebär en folkhälsorisk, koppling konstaterad mellan sömnkvalitet och sömnmängd över tid och livslängd, skolor överväger anpassa skolscheman efter barnens sömnmönster

Nya forskarrön visar på koppling mellan bakterie som orsakar tandlossning och Alzheimer, Porphyromonas gingivalis tros hacka upp proteinet tau vilket i sin tur förstör nervceller och orsakar demens

Kinesiskt månprojekt lyckas få bomullsfrön att gro, Chang'e 4-uppdraget tog med en specialbehållare utvecklad av 28 kinesiska universitet, viss oro för kontaminering av månen men stort hopp om möjligheten för framtida rymdfarare att odla sina egna grödor

Cold Spring Harbor Laboratory tar ifrån Nobelpristagare James Watson hederstitlar, efter att Watson, en av upptäckarna av DNA-molekylens struktur och mångårig ledare för laboratoriet, uttalat sig om ras och IQ

Snabbare förändringar i jordens magnetiska fält tvingar vetenskapsmän att uppdatera World Magnetic Model, nordpolens magnetiska pol förflyttar sig från Kanada mot Sibirien och gick under 2018 över internationella datumlinjen, modellen viktig för navigationssystem

Män mer missgynnade än kvinnor i de flesta utvecklade länder, visar undersökning från universitet i USA och Storbritannien, tidigare mått på ojämlikhet vinklade för att lyfta fram kvinnofrågor

Kinesiska rymdsonden Chang'e-4 blir den första att landa på månens baksida, kommunicerar med jorden via satellit i omloppsbana kring månen

Nasas rymdsond New Horizons flyger förbi Ultima Thule, det mest avlägsna objekt som någonsin utforskats av rymdfarkost och del av Kuiperbältet som består av kvarlevor från solsystemets bildande, första bilderna har nått jorden

Professor Sir Melvyn Greaves har efter 30 års forskning identifierat varför barn utvecklar leukemi, en genetisk mutation i livmodern följd av frånvaron av infektion under första levnadsåret, då barn numera utsätts för färre baciller och ammas mer sällan, Greaves arbetar med en cocktail av mikrober för att återställa barnets immunsystem

Bakterier som kan avdöda antibiotikaresistenta organismer hittade i uråldrig irländsk jord, forskare från Swansea University undersökte myllan på Boho Highlands som sedan urtider använts inom folkmedicin, ökat intresse för etnofarmakologi i kampen mot multiresistenta bakterier

Bolaget Optima planta i Ultuna utvecklar teknik som möjliggör för odling av kryddväxter och agave med metod som varken kräver jord eller solljus samt endast kräver en procent av normal vattenmängd, jord ersätts av sten- och kokosfiber, ledlampor som enbart använder ljusspektra relevant för fotosyntesen, ska möjliggöra för odling oavsett plats och tid på året

Maximal syreupptagningsförmåga minskade med 10,8 % mellan 1995 och 2017 enligt studie på 350 000 människor som genomgått privata hälsoundersökningar, störst minskning hos män, unga, lågutbildade och på landsbygden

Antarktis kyla skyddar inte pingviner och andra fåglar från zoonos, analys av 666 avföringsprov tagna vid fyra olika lokalisationer visar att turister och forskare troligen spridit Salmonella och Campylobacter, för att undvika provkontaminering fångades djuren in av forskargruppen och avföring samlades in direkt från respektive individs tarmöppning

Nasa släpper ljudupptagning av vind på Mars, inspelat av Insights seismometer och förhöjt med två oktaver för dem som inte kan höra originalinspelningen

Ekologiskt odlad mat orsakar större utsläpp av växthusgaser än konventionell dito, enligt ny internationell studie – det nya i studien är mätmetoden och slutsatsen att arealskillnaden innebär en mycket stor klimatpåverkan till nackdel för ekologisk mat

Äldsta kända varianten av pest upptäckt i 5000 år gammal grav i Frälsegården, tyder på att bosättningar blev pesthärjade i slutet av stenåldern och kan vara mänsklighetens första pandemi

He Jiankui uppges försvunnen, fick öknamnet Kinas Frankenstein efter genmodifiering av tvillingarna Lulu och Nana, Southern University of Science and Technology i Shenzhen avfärdar misstankar om att han skulle vara fängslad och menar att endast officiella källor är korrekta i nuläget

Nasas InSight första farkost att landa på Mars sedan 2012, sköts upp i maj och ska undersöka planetens inre med seismiska instrument samt borra ett fem meter djupt hål, forskare räknar med att tolv till hundra skalv ska inträffa under de två år som expeditionen beräknas pågå

Ebolamediciner testas för första gången kliniskt på 160 patienter i Kongo-Kinshasa där väpnade konflikter gjort senaste tidens utbrott särskilt svårhanterat, 412 människor har insjuknat varav 236 hittills dött

Kinesiske forskaren He Jiankui enligt overifierade uppgifter den förste i världen att genmodifiera barn före födsel, tvillingarna Lulu och Nana HIV-resistenta till följd av eliminering av genen CCR5, Jiankui meddelar i video filmad av AP att han är villig att ta emot kritik för familjens skull, monstruös idé enligt upprörda forskare