Vetenskap | bubb.la

Vetenskap

Vetenskap

Mushanar som exponerats för paracetamol under fosterstadiet blir mindre aggressiva och sexuellt aktiva genom dämpad testosteronhalt, enligt dansk studie – finns sannolika paralleller till människor 

Ju bättre flygare en fågelart är desto mer asymmetriska och elliptiska är deras ägg, enligt forskning från Princeton, bryter mot tidigare uppfattning att äggform var anpassad efter plats för boet 

Europeiska rymdorganisationen godkänner uppdrag som ska studera gravitationsvågor i rymden efter årtionden av försening och utveckling 

Äldre män får i högre utsträckning söner med högre IQ, stort fokus på specialintressen och mer reserverad personlighet, enligt brittisk studie av 8 000 tvillingar 

Testresultat från finska värnpliktiga födda mellan 1962 - 1976 visar på positiva trender för personlighetsdrag sammanhörande med hög inkomst på liknande sätt som Flynneffekten för IQ enligt artikel i vetenskapliga tidskriften PNAS 

Vaccin mot endogena enzymet PCSK9 testas på 72 personer för att utvärdera kolesterolsänkande effekt och säkerhet, försök på möss sänkte LDL-kolesterol med 50 % under ett år 

Upptäckt på Stanford kan leda till mer miljövänlig produktion av etanol genom att det utvinns från koldioxid med hjälp av kopparkatalysatorer 

Kvalitetstid med närvarande fader korrelerar negativt med flickors risk för riskfyllda sexuella aktiviteter, enligt empirisk psykologistudie av biologiska systrar i familjer som brutits upp för att kontrollera för genetik  

Drönare utrustad med defibrillator kan nå patienter snabbare än ambulanser enligt studie i Stockholm, kortare tid till första defibrillering ökar chansen för överlevnad 

KI-forskaren Amir Sariaslans studier visar att socioekonomiska faktorer inte påverkar risk för brottslighet, slutsats betraktas som kontroversiell då rådande teorier är tvärtom 

Forskare finner extrakt av broccoli hjälper överviktiga personer som lider av typ 2-diabetes kontrollera glukosnivån i blodet och reducera glukosproduktionen, har ingen effekt på normalviktiga 

SIK-hämmare inducerar melaninsyntes, gör huden mörkare och kan därigenom förhindra hudcancer, har testats på möss och hudprover 

Korpar och andra kråkfåglar kan skilja på bra och dåliga affärer samt kommer ihåg om de blir lurade vid byteshandel enligt studie från Lund och Wiens universitet 

Nytt trombocythämmande läkemedel gjort på ormgift förhindrar blodproppar utan att orsaka kraftig blödning efter skada enligt studie på möss i Taiwan 

Forskare hävdar allergier kan botas med hjälp av genterapi, tar blodstamceller och sätter in gen som reglerar allergena proteinet och sätter tillbaka dessa i mottagaren 

Antika egyptiska mumier uppvisar störst släktskap med folk som idag lever i Mellanöstern, ej Centralafrika som vissa svarta aktivister hävdat, enligt tysk studie av genom från 90 mumier 

Studie på 20 personer visar att händer blir lika rena i varmt som kallt vatten, mängden tvål har inte heller någon inverkan, restauranger kan spara in på sina elräkningar 

Antibiotikumet vankomycin modifieras på tre platser, motverkar resistens och gör det mycket effektivt mot multiresistenta bakterier 

Bygget av Extremely Large Telescope inleds i Chile, blir världens största optiska teleskop med en spegel med 39 meters diameter 

Forskare studerade boaormar i grotta på Kuba, fann att ormarna jagade tillsammans och att utdelningen per orm var större än då de jagar ensamma 

Analys av 80 000 människor från 13 dataset identifierar 40 gener kopplade till intelligens 

Psykedeliska svampar säkraste drogen enligt Global Drug Survey 2017 med 120 000 deltagare i 50 länder, enbart 0,2 % behövde sjukhusvård medan 1,3 % av de som använt drogen alkohol behövde det, svampar kan bota depression och ångest samt saknar dödlig dos 

Adenocarcinom utgör större andel av lungcancerfallen, hålen i lightcigaretters filter sannolik orsak då tobaken förbränns annorlunda och mer cancerogena ämnen inandas enligt litteraturgenomgång 

Very low frequency-radiovågor verkar skydda mot Van Allen-strålningsbältet enligt mätningar från Van Allen-sonderna under solstorm 

Bluffartikel om penisen som en skadlig social konstruktion passerar referentgranskning och publiceras i vetenskapliga tidskriften Cogent Social Sciences, testar hypotesen att vädjan till akademiska vänsterns moraliska världsbild och genusfältets dogmatism kan övervinna kritisk bedömning 

15 av 16 havssaltsprodukter från varumärken världen över innehåller plast eller plastrester, nivåerna ej skadliga för mänsklig hälsa i dagsläget, enligt toxikologisk studie från Malaysia 

Kvinnors underrepresentation i chefsroller kan förklaras av att det gör dem olyckliga i högre utsträckning, enligt empirisk studie av tysk hushållsdata 

Efter 20 år av försök lyckas forskare transformera mogna celler till primitiva blodceller som kan regenerera sig själva, ger hopp till att patienter med leukemi utan lämplig benmärgsdonator istället kan använda sig av laboratorieversioner av egna friska celler 

Myt att feta människor kan vara friska enligt studie av 3,5 miljoner människors journaler, blir ofta drabbade av hjärtproblem och diabetes senare i livet 

Studie på 1 000 kvinnor på Irland och Nordirland visar att abortpiller tagna i hemmet lika säkert som på sjukhus, 95 % kunde avsluta sin graviditet och mindre än 10 % fick problem 

Människor som dricker energidryck blandat med alkohol upplever en ökad berusning vilket leder till ökat riskbeteende, orsaken psykologisk enligt studie i Journal of Consumer Psychology 

Första svenskarna mörkhyade och blåögda, vandrade in från syd och smälte sedan ihop med ljushyade folk från öst, enligt senaste DNA-forskningen 

Studie av 400 000 män visar att snus inte orsakar cancer i bukspottskörteln, ej heller någon ökning av risk för den som snusar mycket eller gjort det länge 

Studie av alla mediciner godkända av amerikanska FDA mellan 2001-2010 visar att en tredjedel av dem gav bieffekter ej kända vid godkännandet, vissa livshotande, omöjligt att fånga upp alla bieffekter 

Fynd av 3,5 miljarder år gammalt fossil i Australiens öken kan hjälpa till att förklara hur liv uppkom på jorden, antyder att liv uppkom på land istället för i havet 

Studie på möss visar att cannabis får äldre möss hjärnor att fungera bättre än unga och nyktra möss, stimulerar hjärnans endokannabinoidsystem, har antiinflammatoriska egenskaper, försök på människor planeras i år 

Studie i Storbritannien visar att mer än hälften av alla som använder e-cigaretter slutat med tobak, ökningen av användare av e-cigaretter planat ut, alla inte övertygade om att e-cigaretter mindre skadliga 

Forskare fångar för första gången en hjort som äter delar av en avliden människa, kan hjälpa rättsmedicinska undersökningar i framtiden 

Största utbrottet av mässlingen i Minnesota på 25 år, somalier mest drabbade då deras vaccinationsgrad är 40 %, övertygelse att vacciner orsakar autism bidragande orsak 

Ny farlig opioidkombination kallas "gray death", ser ut som cementblandning och består av bland annat heroin, fentanyl, karfentanil samt U-47700, omöjligt för brukaren att veta hur starkt det är, absorberas genom huden 

Exakta uppgifter om personers gångtakt kan förutsäga demens samt hjärt- och lungsjukdomar, ska mätas med ny teknik utifrån reflektion av radiovågor 

Opioidförskrivningen stabil i Sverige sedan tio år, markant växling från tramadol till oxikodon, inga spår av "opioidepidemi" 

Typ 2-diabetes och övervikt associerade med gråsubstansatrofi i MRI-studie på 150 personer, temporalloben mest utsatt 

Tegelstenar på Mars kan formas av material som finns på plats samt högt tryck, inga ytterligare steg behövs, järnoxid i jorden fungerar som bindemedel, är starkare än armerad betong 

Fynd av benrester från djur nära San Diego sägs vara bearbetade med stenhammare, benen 130 000 år gamla medan tidigare fynd har indikerat 15 000 år, tog sig dit via fruset Berings sund från Asien, flertal forskare skeptiska 

Forskare upptäcker att larven Galleria mellonella äter plast, omvandlar den till glykol, oklart hur larven bryter ner plasten men att identifiera enzymet skulle vara till hjälp för bryta ner plastavfall 

Mat- och marknadsforskaren Brian Wansinks livsverk ifrågasatt, kollegor hittar hundratals avvikelser i forskningsrapporter, nya verktyg för att undersöka rapporterade siffrors kongruens ligger bakom 

Ny typ av norrsken upptäckt genom bilder postade på Facebook, 25 kilometer bred ström av gas 3 000 grader varmare än omgivande luft har fått namnet Steve 

107 vetenskapliga artiklar dras tillbaka i tidskriften Tumor Biology efter fusk med referentgranskning där författare själva valt granskarna 

Homo floresiensis härstammade inte från Homo erectus, arternas benstruktur helt olika särskilt i käken och bäckenet, enligt studie publicerad i Journal of Human Evolution 

Människor över 45 som dricker lightläsk har större risk att drabbas av demens och stroke enligt studie i Massachusetts, kan ej påvisa att sötningsmedel var orsaken till sjukdomarna 

Dibenzoylmetan och tetracykliska läkemedlet trazodon hämmar produktion av ämnet tau i hjärnan och förhindrar minnesförlust hos 12 möss med anlag för demens, forskare hoppas preliminära fynd skall kunna leda till demensbehandling för människor i framtiden 

Kina fortsätter sitt rymdprogram med att sända upp obemannad farkost till deras rymdstation Tiangong-2 som kommer att vara färdig 2022, ska utföra vetenskapliga experiment, erbjuder sig finansiera andra länders resor till rymdstationen 

Asteroiden 2014 JO25 passerar jorden på 4,6 gångers månavstånd, är som mest 1 300 meter lång, nästa kända asteroid som passerar nära jorden kommer ske 2027 

Peptiden urumin som förekommer i slem från grodor kan inaktivera influensavirus genom att binda till hemagglutinin, visar experiment med möss 

Forskare använder MOF, metaller blandade med organiska föreningar, för att fånga vattenånga från luften som blir drickbart vatten, kräver väldigt lite energi, fungerar även i de mest torra områdena på jorden 

Saturnus måne Enceladus har nästan alla komponenter som krävs för liv, stora mängder vätemolekyler i vatten och troligen även metan enligt Nasa 

Dvärgplaneten 2014 UZ224, även kallad DeeDee, bekräftas vara solsystemets näst mest avlägsna kända himlakropp med bestämd omloppsbana, är 635 kilometer i diameter och bör ha tillräcklig massa för att vara sfärisk 

Var femte publicerat dataset inom genetik innehåller namnfel, automatisk cellformatering i Excel viktig bidragande orsak, visar genomgång av 704 publicerade studier 

Förädlat vetekli kan ersätta oljebaserad plastfilm enligt forskare vid KTH, fått anslag på tio miljoner för att utveckla tekniken  

Maneter kan ha varit de första djuren på jorden enligt studie publicerad i Nature Ecology & Evolution där gener från svampar, djur och växter jämförs 

Forskare vid UC Berkeley studerar hur krafter interagerar för att lösa upp skosnören, kan ge ökad förståelse för hur DNA förstörs av liknande dynamiska krafter 

Kanadensiska arkivet för isborrkärnor förlorar delar av samlingen när frysaggregat slutar fungera, äldsta proverna från Mount Logan smultna 

British American Tobacco hävdar att rökning dödar, framhåller e-cigaretter som ett nyttigare alternativ, har investerat en miljard dollar i forskning om e-cigaretter, The Royal College Of Physicians har samma inställning 

Människor inte negativa till ojämlikhet men däremot till orättvisa, föredrar rättvis ojämlikhet framför orättvis jämlikhet, enligt forskningsöversikt i Nature Human Behaviour 

Nyfödda stjärnor kolliderar i Orions molekylmoln, resulterande explosion producerar lika mycket energi som solen under tio miljoner år, astronomer i Chile tar högupplösta bilder 

Vaccin mot akne kommer snart börja testas på patienter, antikropp mot toxin som bildas av Proprionobacterium acnes 

Människans förfäder var kannibaler, jagade dock inte varandra för mat utan drevs av kulturella och sociala faktorer enligt studie 

Forskare i Australien bekräftar att skurar av radiovågor verkligen kommer från rymden med teleskop på 18 000 kvadratmeter, teleskopet kommer förbättras för att kunna koppla radiovågorna till specifik galax 

Forskare som studerar tyngdlöshet erbjuder 16 000 EUR till de som inte lämnar sängen på 60 dagar, ena axeln måste alltid vara i kontakt med sängen, vill veta vad som händer med kroppen 

Inga starka bevis för att mobiltelefonanvändning försämrar koncentrationsförmåga, minne eller tålamod enligt forskningsöversikt publicerad i Frontiers in Psychology  

Antibiotikan doxycyklin kan vara till hjälp vid posttraumatisk stress visar forskning på 76 friska personer, fungerar genom att störa bildningen av negativa tankar i hjärnan 

Forskare tar fram membran av grafenoxid som kan avsalta vatten och göra det drickbart, möjligt att massproducera och kan användas i fattiga länder 

Brittiska studenter riskerar sänkt betyg om "han" används deskriptivt i könsneutralt sammanhang, ombeds nyttja könsneutrala alternativ 

Nordamerikansk grävling i Utah gräver ner och täcker över avliden ko som forskare ställt ut i ödemarken, grävlingen en tredjedel så stor som kon, människan saknar kunskap om mycket av grävlingens beteende 

Fisk av släktet Meiacanthus vid Stora barriärrevet vars bett injicerar motståndaren med gift kan möjliggöra framtida värkmedicin enligt forskare vid University of Queensland som betonar värdet av att inte förstöra unika habitat 

Forskning visar att människor som känner sig ensamma känner sig mer förkylda än andra människor, förbättring av den mentala hälsan kan ge stora effekter och spara pengar 

Tetrisspelande tätt inpå en traumatisk händelse kan förhindra posttraumatisk stress enligt studie, forskare är hoppfulla och vill utöka med andra möjligheter än tetris 

Jupiters måne Titan består till stor del av elektrostatiskt laddad sand, gör att sandkornen hålls samman och skapar stora sanddyner, orsakas av vindarna 

Världens första mänskliga huvudtransplantation ska genomföras i december, Dr Sergio Canavero och 150 kirurger förväntas operera i upp till 36 timmar för att transplantera 31-åriga Valery Spiridonovs huvud till en hjärndöd donatorkropp 

Förbistring i ryska vetenskapsakademin då alla tre ordförandekandidater drar sig ur två dagar före valet utan att uppge varför, ledamöter misstänker påverkan från Kreml 

Nya vaccinet Rotasiil mot rotaviruset 67 % effektivt mot svår diarré orsakad av viruset enligt studie på 3 500 barn i Afrika, klarar att lagras i månader utan kylning 

Forskare kartlägger hur NAD+ reglerar DNA-reparation vilket försämras vid åldrande, genom tillskott av NMN som är ett förstadie till NAD+ kan DNA-reparationsystemet återställas och DNA-skador orsakade av åldrande samt radioaktiv strålning reverseras 

Ny forskning hävdar att dinosaurier dök upp 15 miljoner år tidigare än man trott och att dess ursprung är från nuvarande Storbritannien, detta efter den första nya bedömningen på 130 år 

32 genvarianter kan ange risk för Alzheimers sjukdom i grupp med huvudsakligen europeisk härkomst 

Läkemedlet Ecolocumab kan ha förebyggande effekt mot hjärtattack och stroke, minskar nivåer av LDL-kolesterol enligt studie i New England Journal of Medicine 

Forskare visar matematiskt att termodynamikens tredje huvudsats är korrekt, kan hjälpa kvantdatorer 

Snabbtestremsa för blodgruppering utvecklad, användbar på akuten och i krigsområden 

Passagerare på Blue Origins rymdfärder kommer initialt inte vara övervakade av statliga bestämmelser, får skriftlig varning om att raketen inte är certifierad av amerikanska staten 

Ibuprofen och diklofenak associerade med ökad risk för hjärtstopp med 31 respektive 50%, i studie på 28 000 människor som fått hjärtstopp utanför sjukhus 

Ny studie visar att stjärnsystem i universums utkanter inte har lika mycket mörk materia som närliggande stjärnsystem har, domineras av normal materia 

Fossila fynd i Indien av rödalger tros vara 400 miljoner år äldre än liknande organismer som hittats, 1,6 miljarder år gamla fyndet tyder på att synligt liv kan ha uppstått tidigare än vad man trott 

Forskare finner 400 000 år gammal mänsklig skalle i Portugal, utseendet säger att den tillhör neandertalarna mer än Homo sapiens, äldsta fyndet i Portugal 

Svårläkt infektion på häst framgångsrikt behandlad med fluglarver istället för antibiotika 

Personer som inte har sex lika lyckliga som de som har sex, enligt forskning baserad på amerikanska enkätundersökningar från 1988 till 2002 

Nasa vill spendera 8 miljarder USD på att söka efter liv på Jupiters måne Europa, himlakroppen tros ha stora underjordiska hav under yttre lager av is 

Fertil hybrid mellan amerikansk och europeisk hummer möjlig enligt norska forskare, kan finnas i naturen då amerikansk hummer spridits till Europa 

Nasa kommer utföra experiment på ISS där man fryser atomer till en miljarddels grad över absoluta nollpunkten, kommer ge insikt i gravitation och mörk energi, kan leda till förbättrade kvantdatorer 

Nasa-ledd grupp föreslår konstgjort magnetfält på Mars, skapar konstgjord magnetosfär vilket avleder strålning och solvindar, atmosfären kan smälta koldioxid, vatten och öka temperaturen 

Forskare säger sig upptäckt varför jättepandor är svartvita, den vita delen döljer dem i snöiga förhållanden medan den svarta döljer dem i skuggiga skogsförhållanden, de svarta öronen visar aggressivitet mot angripare