bubb.la | bubb.la

bubb.la

MS-sjuke Jimmy Norfelt blir av med praktikplats på motorföretag i södra Norrland sedan han vaccinerat sig mot Covid-19, fackförbundet Unionen stämmer företaget för diskriminering på grund av funktionsnedsättning, chefen hänvisar till policy mot vaccinering som tydliggjorts på förhand samt att Norfelts arbetsträning inte utgör anställning och att inga avtal finns mellan parterna

världen

sverige

blandat

media

Politik

Europa

Nordamerika

Asien

Afrika

Ekonomi

Teknik

Vetenskap