Sverige | bubb.la

Sverige

Sverige

Husbybor berättar att våldet krupit in under deras skinn och att barnbarnen inte kan sova över, anonym kvinna sopar glassplitter från loftgången och reflekterar kring att hon än en gång möter kriget som hon flydde från för 30 år sedan

Statliga Apoteket AB köper femtedel av digitala vårdgivaren Doktor24, ska utveckla nya digitala vårdtjänster tillsammans, Läkemedelsverket varnar för att ägande av både apotek och vårdgivare kan resultera i ökad förskrivning av onödiga läkemedel

Svenska Fotbollförbundet uppges överväga införande av könstester för kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå, ser behov av regelverk som skyddar damtävlingar, lesbiska damlandslagsspelaren Nilla Fischer anser det är ett felaktigt och kränkande förslag, förbundet pudlar och omformulerar sig samt betonar att sådan diskussion ska föras med sakkunniga organisationer som exempelvis RFSL

Nio valpar och två vuxna hundar anmäls som stulna i Älvsbyn, inbrottet ska ha skett när ägaren inte var hemma, polisen funderar över hur saken ska utredas, anmälan om grov stöld upprättas

Över 100 händelser om hot, våld och trakasserier inrapporterade under 2019 från sydsvenska akutmottagningar, Centralsjukhuset i Kristianstads verksamhetschef Caroline Nilsson antar att det dessutom finns stort mörkertal men att det är klart att även de påverkas av att "hela samhället blivit hårdare med gängbråk och så vidare" – akutsjuksköterska i Malmö berömmer befintligt stöd med överfallslarm, ordningsvakter dygnet runt och akutlarm till polisen

Finansinspektionen överväger införa tillståndskrav på Swish, polisen anser att tjänsten som idag ej behöver rapportera misstänkta transaktioner ska omfattas av samma rapporteringsskyldighet som banker enligt penningtvättslagen, SVT hänvisar till dokument där polisen formulerar att "Swish är ett direkt led i penningtvätt då tjänsten möjliggör att brottsvinster med hög omsättningshastighet kan skiktas i flera led"

Postnords vd Annemarie Gardshol bekräftar att bolaget kommer göra miljardförluster inom något år givet nuvarande situation, kräver minskade servicekrav och tre dagar på sig att dela ut post, näringsminister Ibrahim Baylan (S) kommenterar att regeringen jobbar tillsammans med Postnords ledning för klok och hållbar förändring

Samtal till nationella stödtelefonen mot hedersrelaterat våld ökar stadigt, 2015 inkom 298 ärenden som ökade till 1 019 under förra året, Länsstyrelsen Östergötland som ansvarar nationellt får av regeringen 20 miljoner för att fortsätta sitt arbete, att kontrollera hur stor effekt stödet faktiskt ger ingår ej i uppdraget

Oviss framtid för svenska plastkassetillverkaren Bengt Lundin AB i värmländska Jössefors med 100 anställda inför att plastpåseskatten planeras införas den 1 maj, företagets senior adviser Lars Lundin kallar förslaget som regeringen tagit fram tillsammans med Centern och Liberalerna fullständigt ogenomtänkt då bärkassar inte är en nedskräpningsfaktor i Norden med system byggt på återanvändning och återvinning

Man i Vetlanda lämnade in ring från 1600-talet till länsstyrelsen, föremålet hittades under plöjning på 1930-talet och anses vara ovärderlig ur kulturhistoriskt och vetenskapligt perspektiv, mannen får 300 SEK i hittelön

Postnord riskerar konkurs ifall inte staten ingriper, enligt hemlig och tidigare okänd McKinsey-rapport från 2018 som DN begärt ut, kärnproblemet uppges vara uppdraget med samhällsomfattande brevtjänst där brevvolymen beräknas halveras närmsta åren, skulle staten kompensera för olönsamma brevbärarlinjer uppges Postnords marknadsvärde kunna bli 35 miljarder SEK, koncernen har gått back 3 miljarder SEK senaste tre åren

Minst tre kvinnor anmäler de blivit sexuellt ofredade i Högsbo i Göteborg, polisen har fått in filmmaterial och teknisk bevisning, i samtliga fall finns det likheter i tillvägagångssätt och beskrivning av gärningsmannen, går inte ut med signalement då det motarbetar polisens sak och att man inte vill förvarna för mycket

Polisen skickar hemställan till regeringen om översyn när polisen får begära hjälp av Försvarsmakten, syfte att hantera påfrestningar mellan krig och fred, så kallat gråzonsscenario, i dagsläget får militären arbeta under polisens ledning vid terroristbrott men polisen vill att militära skyddsvakter eller annan bevakningspersonal ska få hjälpa polisen vid terrorism eller andra allvarliga händelser, måste ske genom lagändring

Skrivfel i Trafikverkets föreskrifter för väg 70 genom Uppsala län beslutar 90 km/h istället för de skyltade 70 km/h, fartkamerorna på vägen har varit inställda på den skyltade hastigheten och man har registrerat 65 överträdelser för vilka böter utfärdats utan lagstöd, dessa kommer återbetalas

Ökande trend att föräldrar utsätts för våld och hot eller utnyttjas ekonomiskt av sin vuxna avkomma enligt Malmö kommuns Kriscentrum, socialsekreterare Soossan Zarghamian säger centrumet erbjuder stödsamtal, hjälp och anmodan att polisanmäla och understödja rättsprocess

Växjö akutmottagning begränsar antalet anhöriga till en per patient med vissa undantag, låser dörrar mellan väntrum och akutmottagning, åtgärderna införs sedan personal hotats och kränkts av både patienter och anhöriga

46-åriga gymnasielärarinnan Mitra Ahmady som omkom i flygkraschen i Iran hade rest ner för att avtjäna de 40 piskrapp hon ådömts för protester mot regimen, åkte ner då hon mottagit hot om att hennes släktingar annars skulle drabbas, 18-åriga dottern Molly berättar att modern sagt sig älska Iran och alltid skulle kriga för befolkningens frihet

Över 6 000 namnunderskrifter insamlade för folkomröstning om tiggeriförbud i Järfälla, Fredrik Grufman som grundade namninsamlingen kommenterar att det är deras sista halmstrå, lokalpolisen Magnus Nilsson nämner att även om själva tiggeriet inte anses utgöra polisiärt problem så är tiggarnas illegala bosättningar ett återkommande problem

Stölder av bronsstatyer i offentlig miljö ett ökande problem, nio statyer stulna i Kristianstad sedan 2015, har troligtvis smälts ner för metallvärdet, kommunen överväger att 3D-scanna alla skulpturer för att kunna återskapa dem, krav på att ny konst ska ha integrerad larmfunktion

Kända personer som verkat i enlighet med skolans vision utgör underlag när eleverna på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm röstar fram nya namn på skolans olika lunchrum – segrar gör Rosa Parks, Marie Curie, Carl von Linné, Hypatia, Selma Lagerlöf, Dag Hammarskjöld, Greta Thunberg och Leonardo da Vinci

Stockholms stads trygghetsutskott beslutar omfördela 2,6 miljoner SEK till trygghetsfrämjande volleybollprojekt i Hägersten-Liljeholmen, oklart hur sportformen ska främja tryggheten i området

Polis larmades till kärnkraftverket Forsmark efter personal misstänkt drönarflyg över skyddsobjektet, eftersök med flera patruller och helikopter, ingen gripen eller misstänkt för brott

Sara Eriksdotter Bjurström anställs som vd för Centrum för AMP, ska inleda verksamheten och finna platser att sjösätta modell om Affärs- och MedborgarPlats från trygghetskommisionen vilket Fredrik Reinfeldt ledde, kommer tidigare från kommunala chefspositioner inom stadsbyggnad i Uppsala, Nynäshamn och Haninge

Nordens största batteribank byggs i Uppsalastadsdelen Gränby, tolv containrar med batterimoduler och en container med kontrollanläggning utgör kraftbank som träder in vid kapacitetsbrist i staden, kommunen menar de nationella elledningarnas otillräcklighet kräver att anläggningen byggs för att inte behöva neka nya företagsetableringar

Larmdosor och centralmonitor för övervakning av patienters hjärtrytm ur funktion sedan 11 december på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, medför ökad arbetsbelastning för personal som måste koppla in extra utrustning, tf chefsläkare Johan Lugnegård säger sjukhuset hanterar situationen och pågående arbete från leverantör ska återställa funktionalitet under veckan

Upplands-Bro kommun bygger fem meter hög och 300 meter lång bullervall som en mur mellan väg och villor på Banjovägen i Brunna, hugger ner all skog som skyddade mot vind och bryter mot egen utredning vilken rekommenderade två meter hög vall intill vägen

Föreningen Kontrapunkt i Malmö erkänner att man arrangerat skenäktenskap för att möjliggöra för libanesisk man att flytta till Sverige, del i uppgörelsen att mannen och dennes bror skulle arbeta för föreningen efter flytten

Uppsalapolisen påbörjar drönarövervakning i särskilt utsatta områden, övervakningen kan ske dygnet runt vid allmänna platser, polisens beslut om övervakning gäller i tre månader från ikraftträdandet den 14 januari 2020

Bombdådsdömd man i Nyköping som stoppats av polis 38 gånger på två år där knivar eller andra farliga föremål hittats vid flertal tillfällen tilldöms 10 000 SEK i skadestånd av Justitiekanslern då minst ett tjugotal av polisåtgärderna framstår som oproportionerliga enligt Europakonventionen, mannen som utöver bombdådet åtalats för mord och grov stöld mot värdetransport samt umgås i grovt kriminella kretsar begärde 300 000 SEK för systematiska trakasserier och tjänstefel, JK understryker vikten av att polisen inte "slentrianmässigt lutar sig mot polislagens bestämmelser för att motivera ett ingripande"

För närvarande pågår ett tiotal förundersökningar mot IS-terrorister som befinner sig på svensk mark – avser medverkan i strid, civila åtgärder, medverkan i slavhandel och liknande situationer, av totalt cirka 300 personer som lämnade Sverige för IS-terroristerna tros hälften ha kommit tillbaka

Arbetsmiljöverket hotar Stadsbiblioteket i Växjö med 40 000 SEK i vite om inte personalens arbetsmiljö förbättras efter flera incidenter med ungdomsgäng och drogförsäljning i lokalerna – bibliotekschef Lina Holmér förklarar att de måste öva kring hotfulla situationer, ha mer personal och röra sig på samtliga byggnadens plan under hela öppettiden för att inte lämna obevakade utrymmen

670 miljoner i öronmärkt bistånd ska delas ut till Norrland från Ingvar Kamprads dödsbo, lovar hjälpa norrländska företagare uppnå kostnadseffektivitet och lönsamhet med hjälp av utbildning och forskning

Ung man som under natten flydde polisen i stulen bil och orsakade trafikolycka i södra Stockholm där en dog och två skadades svårt är en känd vansinnesförare som figurerat i såväl Uppdrag granskning som en lång rad tidningsartiklar, rapporterades under fjolåret varit misstänkt för över 200 brott senaste fyra åren, enligt Aftonbladet

Skatteverket påför 115 333 SEK på förre finansministern Erik Åsbrinks (S) kapitalinkomst och 13 839 SEK i skattetillägg då han underlåtit redovisa bolagsutdelning 2018, Åsbrink kommenterar att han helt enkelt gjort en miss

Misstänkt salafistisk extremist anställd vid statligt ungdomshem i Västsverige köps ut för 400 000 SEK, arbetsbefriades först sedan det framkommit att han anställt fem likasinnade personer som även stött IS-terroristerna på nätet – kombinationen fast anställning och avsaknad av bevis gör att förtroendeförlusten tvingar fram vederlaget som motsvarar tio månadslöner, menar Malin Östling vid Sis ungdomsvård

Arbetsförmedlingens IT-satsning Jobtech har till en kostnad om 40 miljoner SEK per år konsekvent sedan 2016 misslyckats leverera utlovade appar och tjänster – Jobtechs chef Gregory Golding försvarar satsningen och framhåller att de bland annat utvecklat Platsbanken så att det går att prenumerera på lokala annonsflöden samt skapat ordlista för att förbättra platsannonsmatchning, nämner även att ny matchningstjänst ska lanseras inom kort

Staten ombildar skogsmark tillhörande privat markägare till naturreservat och underlåter att betala av domstol fastslagen summa om 67,5 miljoner SEK, Kammarkollegiet vill hellre betala 39 miljoner SEK med hänvisning till vad man menar vara felaktig värdering, sänkt värdering motiveras av att skogsområdet består av obrukad fjällnära skog som ej kan brukas utan tillstånd varför användningen enligt myndigheten inskränks

Stigande arbetslöshet nu på tvåårshögsta nivån, högsta varslen sedan 2014, samtidigt allt färre nya jobb, fler som söker och fler som blir av med jobbet – 374 000 personer inskrivna som arbetslösa, andelen som arbetar inom arbetsmarknadsprogram, skattefinansierad eller skattesubventionerad verksamhet presenteras ej när Arbetsförmedlingen redogör för statistiken

Försvarsmakten hade information om den officer som anställdes på falska meriter till hög post i svenska FN-insatsen i Mali, säkerhetsrapport daterad till 2019 visar att information från Kustbevakningen pekade ut den person som myndigheten anställt på felaktiga grunder, även regeringen delgavs informationen

Anita Enflo i Danderyd överklagar kommunens tiggeriförbud, lovar gå till Europadomstolen om så krävs, känner ej igen sig i Danderydsborna och hänvisar till att kommunen tidigare varit öppen och generös

Spångabor kräver att staden tar tag i problem med bäverangripna träd som anses utgöra säkerhetsrisk för förbipasserande vid Bällstaån, Petra Lynes anmäler bäverattackerna till stadsdelsnämnden och tillägger att miljön och klimatet behöver fler träd, ej färre – viltvårdare Tommy Tuvunger säger 20-tal bävrar skjuts per år

Larm om kaos på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm, ortopedläkaren Uffe Hylin beskriver hur det numer kan sitta 50 personer på akuten på morgonen när det alltid var tomt för 20 år sedan samtidigt som ytterligare nedskärningar väntar samt tipsar ironiskt om att undvika bli sjuk, anonym sjuksköterska förklarar sig skämmas över att inte kunna erbjuda bättre vård

59 044 personer lämnade Svenska kyrkan och cirka 8 000 inträdde under 2019, något färre utträden än 2018, vanligaste orsaken att lämna samfundet uppges vara att inte tro på Gud

Sexualupplysaren Inti Chavez Perez hävdar den manliga steriliseringstrenden är en del av feminismens kamp för jämställdhet, vasektomifenomenet vanligast i Stockholm där antalet män som steriliserade sig per år ökade från 260 till 854 mellan 2015 och 2018

Enligt egen utsago fullt integrerade tunisiska lärarinnan Naouel Aissaoui i Skurup trotsar slöjförbud i skolan, hävdar förbudet inte handlar om tjejers rättigheter, hänvisar istället till rasism och främlingsfientlighet – föreningen Unga muslimer i Malmö demonstrerar i Skurup för att protestera mot slöjförbudet

Åldersuppskriven man med sju identiteter som uppgivit sig vara 14 år döms för fem rån, fyra grova stölder och ringa narkotikabrott i Stockholm till ett års fängelse, utvisning och tio års inreseförbud – mannens advokat Peter Lindqvist kommenterar att klienten nekar såväl till brotten och att ha besökt de andra europeiska länder där han anklagas för liknande brottslighet som till att ha använt olika identiteter samt bestrider åldersuppskrivningen men kommer sannolikt inte överklaga domen

Avkragad konfirmationspräst som påstås ha fördömt HBTQ-personer överklagar domkapitlets beslut och varnar för att det kan leda till kyrkosplittring och irreparabel skada på relationerna till väckelserörelsen och andra samfund, seniorprofessor Per Hansson menar beslutet är strängt, biskop Åsa Nyström hänvisar till beslut från 2005 att ej skuldbelägga sexuell orientering, och att varje människa är skapad till Guds avbild, anade att det kunde bli starka reaktioner i och med krock mellan Bibeln och kyrkans moderna syn

Örebro kommun fokuserar på cirkulärekonomi för att minska mängden sopor, utökar kravbilden i upphandlingar och vill även se att medborgarna minskar konsumtionen, har tidigare öppnat Fritidsbanken där allmänheten kan låna sportartiklar gratis av varandra, del miljöstrateg Andreas Sävenstams plan för att företag med fokus på delning, uthyrning eller lagning ska växa fram

Steriliserade män med förhoppningar om barn besvikna över att Karolinska sjukhuset i Huddinge stoppar skattefinansierad återinkoppling av sädesledare, patientgruppen ingår inte längre i sjukhusets uppdrag, sjukhuset tidigare ensamt i landet om att erbjuda ingreppet utan patientutlägg

Trappuppgång bortsprängd i flerfamiljshus på Östermalm under natten till måndag, explosionen kraftig nog att höras över stora delar av Storstockholm, detonationsorsak utreds, förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse upprättad

Unga män med utländsk bakgrund starkt överrepresenterade hos Kronofogden, 32 % av befolkningen mellan 18 och 25 år är antingen födda utomlands eller har minst en förälder med utländsk härkomst men gruppen står för 47 % av antalet skuldsatta i åldersspannet varav två av tre är män och majoriteten saknar eller har låg utbildning och inkomst, stor del av skulderna kopplade till brottslighet, enligt Lundaforskaren Davor Vuleta

Stockholm första kommun att införa miljözon klass 2 när Hornsgatan omklassificeras den 15 januari, kommunens tidigare miljöchef Gunnar Söderholm ser nya miljözonen som omotiverad och i värsta fall kontraproduktiv, trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) meddelar att kommunen hoppas kunna ändra regler och därmed tillåtas utföra egna kontroller att förbudet efterföljs

Kvinna i Södertälje som enligt läkare var 100 % sjukskriven och inte kan röra sig fick 564 000 i bidrag under fem år, polisens förundersökning visar hon rör sig obehindrat tills hon får se en polis, SMS visar hon arbetar i butik men hävdar själv det rör sig om praktikplats, Södertälje kommun säger de arbetar hårt mot bidragsfusk och att deras arbete gjort att många drar tillbaka sin bidragsansökan vilket minskat kostnaderna för bidrag med en miljon SEK i månaden

Polisen ökar antalet ärenden som går till åklagare med 0,8 % 2019 jämfört med året innan, hävdar fler poliser kommer anställas 2020, håller på att rekrytera 300 civilanställda som kommer arbeta med sexualbrott, brott i relationer och våld mot barn, vill korta tiden mellan anmälan och dom, fortsätter med att utveckla IT-stöden

HD prövar mål mot konstnären Saga Berlin som dömdes betala 280 000 SEK i skadestånd efter att ha anlitat personer för att klottra ned Hägerstensbadets bassäng, vissa har upprörts av att beloppet överstiger det skadestånd på 150 000 SEK konstnären tilldömdes som offer i terrorattentatet på Drottninggatan

Antal anmälda ärenden avseende fusk med VAB-ersättning har ökat med 50 % 2019 jämfört med året innan, Försäkringskassan säger man gjort fler och bättre kontroller men hävdar de flesta vill göra rätt, efterlyser lagändring som gör det lättare för dem att använda månatliga arbetsgivaruppgifter som kontrollerar frånvaron, hävdar det skulle vara mer effektivt

11 av 58 tonåringar med mord- eller mordförsöksdomar i hovrätten sedan 2015 är ensamkommande, enligt Aftonbladetgranskning – gränspolischef Christian Frödén kommenterar att det i grupperingen varit vanligt förekommande med interna knivuppgörelser och gängslagsmål grundade i "droguppgörelser, att man tycker någon beter sig för västerländskt eller om helt triviala saker"

21-årig man dömd för försök till mordbrand i Ronneby 2016 slipper utvisning till Irak efter att visat upp klanintyg som förklarar honom fredlös för att han haft samlag med kvinna tillhörande klanen, Hovrätten över Skåne och Blekinge kan inte bedöma intygets äkthet men anser att det inte kan ignoreras

Konstnären Peter Linde som formgivit Zlatan-statyn misstänker rasistiska motiv bakom vandaliseringen av verket, har själv fått vykort med signaturen Det nya Sverige med hänvisningar till kulturberikning, orolig och skakig Linde förstår inte vad nya Sverige är, hävdar skulpturen skulle symbolisera att alla människor kan lyckas

85-årig kvinna knivrånad i sin bostad i Hudiksvall, nu gripen misstänkt man tillgriper kontanter och smycken, kvinnan chockad

Anhörig till Mikael Damberg drabbas av inbrott i Solna, den drabbade möter tjuven i samband med att de kommer hem varpå tjuven flyr, uppgifter om att även inrikesministern var på plats i bostaden tidigare under kvällen

Polishunden Kurre letar knark på skolor i Sörmland, sätt att störa organiserad brottslighet sedan både försäljning och värvning sker på skolorna, Eskilstunas gymnasiechef Karin Holmberg Lundin ser ökad polisnärvaro i skolorna

Anställd vid Region Jönköpings län kommer ej till jobbet med hänvisning att hon ej har råd att tanka bilen, ogiltigt skäl enligt chef, skriftlig varning

Överviktiga avlidna svenskar tvingar krematorier att investera i bredare ugnar för att kunna hantera tyngre stoft, åtgärden dock ofta otillräcklig vilket föranleder att den döde tvingas till jordbegravning, att nekas kremering ett problem enligt branschförbundet för begravningsverksamhet

Södra Teatern välkomnar den bortforslade Zlatanstatyn med öppna armar, ser Mosebacketerrassen som plats där statyn kan blicka ut över Stockholm tillsammans med August Strindberg, vd Samuel Laulajainen hoppas politikerna i Malmö tycker likadant

Böter och fängelse upp till två år hotar personer som tar mer än 15 procents påslag vid andrahandsuthyrning av hyresrätt, SVT informerar hyresgäster som misstänker att de betalar "överhyra" om hur de ska gå tillväga för att anmäla sina hyresvärdar, advokat Maria Liljeblads analys att marginalen är en följd av problem att andrahandshyrorna utgör inkomstkällor för hyresvärdarna

Bladins International School i Malmö anmäldes för formulär där elev inför antagning fick svara på frågor kring sin begåvning, punktlighet, mognad och sociala kompetens, skolan frias från misstanke om att anta efter begåvning sedan det visat sig att man ej krävt att formuläret skulle vara ifyllt i samband med ansökan

Poliser patrullerar korridorerna för att förhindra maffia- och gangstermetoder när skolungdomar i Klippan utpressas under skoltid, mamma till barn på Snyggatorpsskolan ständigt oroliga och rädda, 262 incidenter i kommunens skolor varav 42 procent är kränkningar som skett på Snyggatorpsskolan

Svenska kyrkan i Malmö kallar polis och politiker till möte angående förvärrad kriminalitet på kyrkogårdarna – kyrkogårdsmästare Anna Jeppsson kommenterar att det förekommer droghandel, prostitution och psykiskt sjuka människor vid gravsättningar

Socialsekreterare i Malmö mer benägna att betala ut socialbidrag än kollegor i Stockholm och Göteborg enligt studie vid Stockholms universitet, betalar ut mer än Försäkringskassans rekommendationer, stadens egna revisorer också kritiska till att det inte finns något arbete mot bidragsfusk trots man vet att det förekommer, drygt 3 % av Sveriges invånare bor i kommunen men man betalar ut drygt 9 % av alla socialbidrag

Regeringen tar krafttag mot småskalig och privat vedhantering och inför en avgift på 2900 SEK per ansökan om att lagra ved på egen mark i närheten av allmän väg, senaste offensiven mot vedeldning sedan försöket att förbjuda vedspisar misslyckades 2018, självägande skogsbrukares tillgång till den förnybara energikällan har länge varit en nagel i ögat på akademiker, makthavare och journalister

Zlatanstatyn välts omkull efter den sågats av vid fötterna och en Sverigetröja sätts över huvudet under natten mot söndagen, fraktas bort från Stadiontorget för reparation, medborgarförslag att flytta statyn tänkt behandlas av kommunstyrelsen efter februari

Villaägare i Nynäshamn avbryter pågående inbrott och skrämmer två tjuvar på flykt, tar upp jakt med bil och genskjuter flyktväg varpå de kriminella tvingas ta till fots i skogen, båda kan gripas sedan hundpatrull kopplats in

Nya miljökrav från 2021 hotar tvinga 300 till 400 av landets 3 000 bensinstationer slå igen enligt Svensk bensinhandel, tvång på inplastade rör och cisterner för att förhindra läckage dråpslag för ägare, nya säkerhetskrav från 2015 har lett till nedläggningar

Boende i Malung-Sälen genomför namninsamling för folkomröstning om vindkraftpark runt Ripfjället men kommunalråd Hans Ulander (S) vill istället ha en opinionsundersökning, Pär Kindlund (C) påpekar att det är fler som inte skrivit på

Patient opereras för tarmvred varpå endoskopikapsel som suttit i tarmen i tre år hittas, blev kvar efter undersökning gällande blödning och lågt blodvärde 2016, Danderyds sjukhus anmäler händelsen enligt Lex Maria

Alla elever i årskurs 6 på Karl Johansskolan i Majorna får samma betyg, individuella betyg uteblev eftersom att det saknats underlag för betygsättning, upprörda föräldrar utlyser skolstrejk

Delfinansiering av körkort för arabisktalande kvinnor i Oskarshamn rör upp känslor i sociala medier, SD mycket upprörda över att S särbehandlar människor utifrån etnicitet, S vidhåller att det är en bra insats, hänvisar till att många platsannonser har krav på B-körkort

Västerås första kommunen att inrätta en integrationsförbättrande kulturbank, statlig finansiering för vad som kallas "segregationsbrytande verksamhet", västeråsare förväntas även bidra genom att skänka egna kulturredskap

Ohållbar olönsamhet tvingar skattefinansierade hållbarhetsorienterade matvarukedjan Paradiset att banta från fyra till två butiker, stänger i Sickla och Täby och blir kvar i NK-gallerian och på Södermalm, rörelseförlust om 41,5 miljoner SEK med omsättning på 115 miljoner SEK 2018 – ny affärsmodell att distribuera egna matvaror via andra matbutiker, kvarstående butiker blir skyltfönster där besökaren kan uppleva vad Paradiset står för

Syskonen Johan och Lovisa från villatrakter i Upplands Väsby berättar om hur de som vita medelklassvenskar mobbades av elever med invandrarbakgrund i skolan, att ställa intresserad fråga eller googla på något akademiskt räckte för att trigga smädelser, Johan beskriver systematiskt bildningsförakt inom den tuffa orten-kulturen

100 rapporterade fickstölder per dag under julhandeln, knappt hälften av dessa sker i Stockholm, var tredje svensk känner oro för att drabbas

675 182 personer i bostadskö i Stockholm, 65 385 anmälde sig 2019, normal kötid innan lägenhet förmedlas mellan åtta och tolv år

Robotkatt, elektrisk gungstol och google-cykel teknik som ska lyfta äldrevården i Karlskoga, finansieras av kommunstyrelsen som tillskjutit 500 000 SEK ämnade för välfärdsteknik

Förhandsvisning av filmen Barfotarop i Sankta Clara kyrka, handlar om grupp barn som på 1840-talet banade väg för väckelse i Sverige, personal på regeringskansliet, skådespelare och referenspersoner i publiken, projektledare Maria Viklund vittnar om skakade och berörda tittare, Inga Pagréus vid Sankta Clara välkomnar barn som med ledarskap från helige Ande manar till omvändelse

Migrationsverket säger barnkonventionen inte kommer innebära fler barn kommer få uppehållstillstånd i Sverige, konventionen används redan i dag när verket prövar ärenden för minderåriga, skillnad att man kan åberopa konventionen vid överklaganden

Krav på grundutbildning för deltagande i frivilliga sökinsatser föreslås i forskningsrapport från Polismyndigheten, Högskolan i Borås och Linköpings universitet, räddningsforskare Rebecca Stenberg exemplifierar med att försvunna barn kramats vilket försvårat polisens dna-analys, Missing People uttrycker oro för att kravet skulle leda till minskat deltagande

Bensin- och dieselskatten upp 35 öre från 2020, därtill träder årlig indexhöjning i kraft med höjning mellan 60 och 70 öre per år 2021 till 2025, literpris om ca 20 SEK att vänta från 2025 – "vansinne", menar klarsynta Marie Persson i Dalarna

Höjd trängselskatt i Stockholm från 2020, upp till tio SEK dyrare att passera tull kombinerad med breddat debiteringsfönster så att skatt tas ut redan från 06:00, passage på Essingeleden höjs till 40 SEK mellan 16:00 och 17:29, tidigare skattefria fem första vardagarna i juli kommer att beskattas, vissa dagar före helgdag kommer att beskattas, rusningstid under högsäsong innebär 45 SEK per in och utpassering – Trafikverkets måldirektör Jonas Eliasson hävdar alla som kör bil vinner och förlorar på detta

Både Cissi Wallin och Fredrik Virtanen överklagar domen mot Wallin, Virtanen vill ha större skadestånd, Wallin vill befrias från skyldigheten att betala

Otydligheten när barnkonventionen blir lag kritiseras av akademiker inom juridik, dokumentet utformat som allmänt hållen rättighetsdeklaration och inte som direkt tillämpbar lag, även regeringens vägledning för hur den nya lagen ska tolkas får samma kritik men bemöts av jämställdshetsminister Åsa Lindhagen (MP) med att den är "till för att ge stöd för hur man ska göra för att tolka den, inte tydligt säga precis vad den betyder"

Svante Thunberg berättar att han opponerat sig mot dotterns klimatkorståg, att Greta stannade hemma ett år från skolan vid elva års ålder och under perioden före aktivismen upphörde med att både prata och äta i tre månader, förklarar att hustrun Malena Ernman inte slutade flyga för att rädda klimatet, utan för att rädda dottern – Svante blev själv vegan av samma anledning

Fortsatt utveckling att fler flyttar ut från Stockholms län inom Sverige, vändningen 2018 med nettoutfall på minus 200 personer som följdes av minus 983 personer de första nio månaderna 2019, Haninge, Sigtuna och Upplands-Bro de kommuner med störst invånartapp, nettoutfallet mellan Stockholms län och utlandet är inflyttning på 17 063 personer de första nio månaderna 2019

Antalet sprängdåd ökar kraftigt i Sverige, Polisen och övriga myndigheter är tagna på sängen och vet inte varifrån sprängmedlen kommer, fram till och med 30 november har det skett 236 sprängdåd, 2018 skedde det 162 sprängdåd under hela året

Polis sätter in kameraövervakning genom drönare i stadsdelarna Adolfsberg, Närlunda samt Planteringen i Helsingborg efter att ungdomar skjutit fyrverkeripjäser mot polis, byggnader och fordon och eldat upp tre bilar under fredagen och lördagen den 27-28 december, beslutet gäller från 28 december 2019 till 15 mars 2020, övervakningen kommer bedrivas dygnet runt med fokus på centrumanläggningar och platser som är att betrakta som öppna drogarenor

Personer som uppbär sjukersättning upprörda över att inte gynnas av avskaffad värnskatt, orättvist att de betalar mer skatt än andra med sina 2000 SEK skatt på 9800 SEK i bidragsinkomster, omöjligt att leva på det som blir kvar vilket förutsätter stöd av föräldrar eller kommunen enligt Harald Strand, ordförande för Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FN:s barnkonvention blir svensk lag från 1 januari, lagen kommer huvudsakligen märkas av inom socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården – lagen reglerar lägstanivån i stats skyldigheter för personer under 18 år och ger bland annat rätt att återförenas med splittrad familj, stat har även skyldighet att hjälpa barn att spåra och hitta föräldrar

Trollhättebor och representanter från Svenska kyrkan sluter upp till försvar för Islamiska kulturföreningen efter hot, försöker skapa trygghet genom att stå utanför moské där fredagsbönen pågår, även extrapersonal från Somaliska föreningen på plats

Tolv invandrarkvinnor i Oskarshamn får jobbcoachning och körlektioner på arabiska, angeläget grepp för för att hjälpa grupp som står långt från arbetsmarknaden, menar etableringsvägledare Pamela Campusano, länsstyrelsen skjuter till finansiering om 378 000 SEK, invandrarmän ej välkomna

Hallandspolisen söker demokratiskt orienterade sociala volontärer som ska utgöra länk mellan vanliga invånare och polis, tron på alla människors lika värde ytterligare ett krav för att få ta sig an arbetsuppgifter som att röra sig i centrum, nattvandra, hjälpa till med evenemang och göra hembesök efter inbrott, myndigheten erbjuder grundutbildning med moment som vittnesteknik och konflikthantering