Sverige | bubb.la

Sverige

Sverige

Närmare 5 400 mammor lever i lesbiska relationer och har närmare 4 400 barn tillsammans, 44 000 nyblivna mammor får på söndagen fira mors dag för första gången och totalt finns det drygt en miljon mammor med barn under 18 år

Föreningen Waalid, som tagit sitt namn från somaliskans ord för föräldrar, nattvandrar i Eskilstuna för att göra staden tryggare, föreningen har ansökt om att få ta del av trygghetsskapande bidraget Rekarnemiljonen och initiativtagare Abdikadir Ali säger de inte får pengar från någon och att de gör det för sina barn, tidigare kriminelle Abdiaziz Warsame är med

Skogsstyrelsens kontor över hela landet tillhandahåller nu gratis mensskydd, sker till följd av fackligt möte där förtroendevald undrade varför det saknades på toaletterna, klistermärken kommer att sättas upp för att förtydliga vilka toaletter det gäller, HR-strateg på Skogsstyrelsen i Jönköping Anders Andersson säger i Jönköping börjar man med mensskydd på en toalett och sen får de se vad det finns för behov om det blir på fler

De svenska fideikommissen har inte setts som en ekonomisk bas för en politiskt stark adel vilken den gjort i andra länder och därför riktades ingen attack mot arvsformen när adels ställning utmanades och ståndssamhället avvecklades, enligt Magnus Bergman som tillsammans med Martin Dackling vid Lunds universitet studerat den politiska diskussionen från 1810 fram till att avvecklingen påbörjades 1964

David Fredin som utpekats i utredningen kring mordet på Olof Palme träder fram i dokumentär under sitt riktiga namn och säger att Palme är en av de värsta förrädarna i svensk historia, Fredin kom till Stockholm 1985 och blev då assistent åt läkaren, opinionsbildaren och Palmehataren Alf Enerström som vigde sitt liv åt att vara en verklig oppositionskraft mot Palme

Minderårig flicka misstänks för vållande till annans död efter att flicka fallit från gymnastikhallens tak på Kyrkskolan i Svedala och avlidit, lokalpolis Paul Nilsson säger det varit mycket ryktesspridning i sociala medier under de dagar som gått sedan dödsfallet och en polisanmälan om förtal har lämnats in till polisen efter att en person pekades ut

För första gången odlas det vete på mer än 500 000 hektar i Sverige då vetearealen ökat med 12 procent sedan 2022, havre var till slutet av 1960-talet den dominerande spannmålsgrödan i Sverige och odlades vid förra sekelskiftet på över 800 000 hektar, totalt brukar 2,5 miljoner hektar åkermark i landet

Som kommentar på Lena Anderssons krönika som menar att det är föräldrarnas fel att barn hungrar och som kritiserar politiker som pratar om att svenska barn går hungriga menar Rädda Barnen att mer behöver göras för att alla barn i Sverige ska få en skälig levnadsstandard och rådgivaren för barn i socioekonomisk utsatthet Sofia Rönnow Pessah säger det finns också ett statligt ansvar för att efterleva barnkonventionen

50 personer får årskort på nöjesparken Liseberg i Göteborg indragna, pr-koordinatorn Sofia Wikstedt säger det varit stökigare än tidigare år i parken och säkerhetschef Hans Skeppstedt säger att några lett till polisanmälan

Torneälven svämmar över efter de högsta vattennivåerna på 50 år, hus svämmas över och vägar ligger under vatten, räddningschefen i Pajala Juha Pasma säger senast det var så höga flöden var 1968 och Övertorneå kommun skriver på sin hemsida att de kan bli tvingade att stänga av sina vattenpumpar

Ideella föreningen Islamiskt kulturcenter i Örnsköldsvik äskar pengar till 500-kvadratmeters moskébygge i Örnsköldsvik, föreningen som kan antas vara en församling har haft besök av skolklasser från både låg- och högstadiet

Största fyndet av hällristning sedan millennieskifte har gjorts i Kville socken i Bohuslän och dateras till cirka 700-talet före Kristus, ristningen är 15 meter lång och har 40-tal figurer, hällen ligger på en gård och var täckt av mossa

Kungahuset tar över lokaler vid Ulriksdals slott enligt 200 år gammal överenskommelse som ger kungen dispositionsrätt över vissa statliga fastigheter, caféägaren sedan 17 år tillbaka Indira Alikalfic har därmed meddelats att hennes utgående kontrakt ej kommer förnyas, erbjuds trots detta kompensation på 500 000 SEK av skattebetalarnas pengar men är inte nöjd och vill ha betydligt mer

Rapportering om svenska skolelevers sämre läsförmåga missvisande då det är de utländska eleverna som drar ner snittet, svenska barn läser lika bra som vid förra mätningen 2016, andelen svenska elever som gjorde testet har minskat från 68 till 53 procent mellan 2016 och 2021, andelen med utländsk bakgrund i Sverige har ökat från 14,5 till 26,5 procent mellan år 2000 och 2022

Mål måste tas om efter att kvinnlig nämndeman lägger upp selfie med texten "Nu ska vi sätta dit buset" strax innan huvudförhandling, tingsrätten slår fast att hennes agerande rubbar förtroendet för hennes opartiskhet

Stödet för att avskaffa monarkin och införa republik är det lägsta på 20 år, enligt ny undersökning av SOM-institutet, Kung Carl XVI Gustafs popularitet har ökat sedan 2011 och Kronprinsessan Victoria är den mest populära offentliga person som någonsin mätts i undersökningen

Härjedalen är i färd med att hbtqi-diplomera sina bibliotek genom utbildning utförd av regionen, har redan identifierat åtgärder så som att se till att ha regnbågsflaggan mer synlig i biblioteken då den står för det som hela bibliotekets grunduppdrag grundar sig i, kulturenhetens enhetschef Jessica Strand säger de har fått tänka på om det är självklart vilken toalett fyra fiktiva personer ska gå till när de kommer till biblioteket

Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Nina Cromnier får efter beslut av regeringen lämna sitt uppdrag med motiveringen att ny ledning behövs när återigen kärnkraft ska tillståndsprövas, Daniel Westlén som är statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari säger att i grunden handlar det här om att regeringen har bråttom att genomföra klimatomställningen och därför behöver få mer vindkraft och kärnkraft på plats så fort som möjligt

Journalist ställer kritiska frågor till de två män som utklädda till kvinnor kallar sig Lillan och Tjorven och håller guidad visning för barn på Dramaten, Aftonbladet kallar det för attack, Liberalernas partiledare Johan Pehrson var nyfiken åskådare och säger det var väldigt obehagligt, jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) säger att som minister ansvarig för HBTQI-frågor och före detta åklagare med erfarenhet av bland annat hatbrott tar hon detta på mycket stort allvar

Närmare 300-årig marknad i Adelöv i Tranås kommun ser ut att ställas in i år då man inte har hittat en lösning på förra årets problem då dålig täckning orsakade svårigheter att betala med kontokort och swish, arrangör Maria Athlöf säger på frågan om man inte hade kunnat meddela besökarna att ta med sig kontanter att swishbetalningar sköt i höjden under pandemin och det inte är så enkelt som att bara upplysa folk att ta med kontanter

Migrationsöverdomstolen beviljar 36-årige Ahmad Akileh, som 2010 slog ihjäl 78-åriga Inger, prövningstillstånd efter att han haft problem med att få svenskt medborgarskap på grund av att han ändrat sina födelseuppgifter hos Skatteverket och enbart fått tillgodoräkna sig perioden i Sverige med de rätta uppgifterna

Signalement saknas på brottsdömd ungdom som avviker från beviljad obevakad utevistelse från Sis-hem utanför Lund, är på fri fot och efterlyst av polisen, för ett par dagar sedan rymde två pojkar med koppling till våldsvågen i Stockholm från hem i Nereby utanför Göteborg

Sämsta möjliga omdöme för samtliga 30 rektorer granskade av Skolinspektionen för sitt arbete med att motverka för hög betygsättning i gymnasieskolan, granskade skolor uppvisar ihållande avvikelser i betygsättning jämfört med resultat på nationella prov, indikerar betygsättningen inte är rättvisande enligt utredare Ingrid Jacobson

Svenska kyrkan i Växjö bjuder under Prideveckan in till lek som går ut på att leta ägg som påhittade paret Gösta och Johan vill adoptera, till samtal om olika familjekonstellationer, föreläsning om HBTQ-teologi och har gjort reklam för Pride ett 30-tal Facebookinlägg

Nordea nekar utan rimlig förklaring SD-profilen Simon Alms företagskonto för verksamhet som säljer massage- och rehabiliteringsartiklar på nätet men ändrar sig efter att han tagit kontakt med Samnytt, tidigare har Swedbank stängt ner Fria Tiders grundare Widar Nords privata bankkonto vilket Stockholms tingsrätt senare fastslog var olagligt

29-årige Carl Philip Sagström utsedd till Skandinaviens bästa mekaniker efter att ha vunnit tävling anordnad av Yamaha, fick sin första mini-cross vid fyra års ålder, nu väntar europafinalen i Amsterdam med möjlighet att ta sig vidare till finalen i Japan

Sten Olsson är ordförande både för Socialdemokraternas lotteri och Skatteverkets styrelse, har varit statssekreterare i Göran Perssons regering och var styrelseordförande för Statens fastighetsverket när korruptionshärva uppdagades 2017 och satt kvar fram till slutet av 2022

Riksrevisionen kommer fram till att statens historiska museer inte har befogenhet att bedriva caféverksamhet efter att ha granskat Tumba bruksmuseums verksamhet, rekommenderar museum att kontakta regeringen för att få tillåtelse att bedriva och ta ut avgifter för caféverksamheten eller anlita ett externt företag

Polisen satsar under veckan på närvaro i trafiken i hopp om att hitta kriminella, Cecilia Holman Bäckström vid trafiksektionen i polisregion Mitt säger att grundtanken med vårt arbete mot brott på väg är att alla kriminella använder vägnätet för att ta sig till och från en brottsplats och många kriminella tycker det är tufft att köra för fort

Mark- och miljööverdomstolen ger inte godkänt till byggnation av vattenlandet Lalandia i Motala på grund av inte tillräcklig hänsyn tagits till fridlysta fladdermöss, domen går inte att överklaga, verksamhetschef på Motala kommun Hanna Hammarlund säger att man nu kommer göra omtag på detaljplanen och har påbörjat en process för att förtydliga hur fladdermössen kan skyddas

Bok från RFSU till förskolor introducerar könsbyte och sexlek, i bokens fiktiva förskola tar barnen på sig själva och på andras nakna kroppar under överinseende av förskollärare och blir upphetsade av att få sina kroppar undersökta av läkare, RFSU slutar sprida materialet men vill fortsätta att tala om barns sexualitet

33 utlänningar ansökte om Migrationsverkets erbjudande om att få upp till 40 000 kronor per familj för att återvandra under 2022 och två beviljades, totala antalet registrerade återvandringsärenden minskar till 11 580 under året varav 4 409 är registrerade som självmant utresta, 3 666 ärenden överlämnades under året till polis på grund av att personen avvikit

SVT rapporterar att ung patient avled tre veckor efter vaccination mot covid-19 och och sjukvårdsansvariga Region Värmland anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, verksamhetschef Birgitta Sahlström skriver i pressmeddelande att det vid tillfället då vaccinet gavs fanns otydligheter i hur man skulle tolka rekommendationerna kring åldersgränser

11-årige Murhaf Hamid blir inbjuden till riksdagen av Miljöpartiet för att hålla tal om flyktingpolitik och säger det känns konstigt att behandlas som en dåligare familj, hans mor kom till Sverige för 13 år sedan för att enligt uppgift studera till läkare men idag får hon enligt uppgift inte arbeta och Murhaf får inte vara med i fotbollslag för att de saknar de fyra sista sifforna

Läkarhuset på Odenplan i Stockholm ska ersättas och fastighetsägaren Skandia önskar skyskrapa i glas medan SD tar fram förslag på klassisk arkitektur i nyrenässansstil, arkitekt och lektor vid KTH Erik Stenberg säger apropå förslaget att det blir en repressiv politik när vurmen för klassisk arkitektur blir styrande, och om man går ända tillbaka till antiken var det till exempel slavar som byggde husen

Aktivisten Harald Andersson ligger bakom 50 000 redigeringar på svenska Wikipedia under mer än tio års tid och det är svårt att hitta artikel om systemkritisk företeelse, organisation eller person där han inte varit inne och redigerat eller deltagit i diskussionerna

9-åriga Sofia med plakatet "ingen är illegal" 1-majdemonstrerar för alla som jobbar i andra länder och i Sverige på första maj i Stockholm, säger att politiken är jätteviktig och att vi inte skulle kunna leva utan den, Ola Bister finns på plats med extra plakat om folk kommer utan, hans sex-åriga dotter har gjort ett som det står "mer godis" på

Migrationsverket beslutar avslå 69 personers ansökningar om uppehållstillstånd efter omfattande polis- och myndighetsinsats mot islamistiska sekten The Ahmadi Religion of Peace and Light i Hällefors, statsmedia som tidigare rapporterat positivt om organisationens fredsfokus kallar den nu endast för en religiös sekt utan ytterligare precisering

Skattefinansierade SVT rapporterar glatt om dragqueens som uppträder för 170 förskolebarn i Västerås, Jan Ericson med artistnamnet Inga Tvivel säger det är ett perfekt forum och dagisfröken Linda Bjällerstedt säger att barnen har varit extremt peppade för att få uppleva det här

Oklart var 32 barn hamnat efter att Römosseskolan lagts ner 2022, skolinspektionen skriver till Göteborgs kommun att de ska se till att samtliga barn påbörjar sin skolgång, Axel Darvik (L) vice ordförande grundskolenämnden i Göteborg säger det kan vara så att barnen aldrig gått på skolan utan det rör sig om välfärdsbedrägeri, Römosseskolans rektor och tidigare moderate riksdagsledamot Abdirizak Waberi dömdes 2022 till 4,5 års fängelse för grov förskingring samt flera grova bokföringsbrott

Norska utrikesdepartementet har ännu inte fått officiell förklaring varför raket från Sverige landat på deras mark och ser mycket allvarligt på det inträffade, talesmannen Ragnhild Håland Simenstad säger att när en gränskränkning sker är det avgörande att de ansvariga omedelbart informerar relevanta norska myndigheter medan rymdbolagets kommunikationschef Philip Ohlsson är säker på att de kontaktat rätt myndighet så som norska försvarets operativa huvudkvarter och den berörda kommunen

57-åring döms för förtal av politikern och dåvarande regionråd Lena Asplund (M) för att bland annat ha kallat henne psykopat och att hon inte gör eller säger något som är klokt, åklagare Lisa Eriksson säger syftande på kommentarerna i sociala medier att det raserar vår demokrati, att det är farligt och hon tror det kommer fler liknande rättegångar, vilka politiker som sitter som nämndemän i rättegången nämns inte

Antal beviljade uppehållstillstånd ökar till 21 000 under första kvartalet under 2023 jämfört med 2 000 färre samma period 2022, antalet är fler även om ukrainare inte räknas med

Batterifabriken Northvolt i Skellefteå anställer indier utan arbetstillstånd, personalansvarig åtalas för brott mot utlänningslagen efter polisrazzia, kommunikationschefen på företaget Anders Thor skriver man har arbetat kontinuerligt tillsammans med fackförbund och berörda myndigheter för att hålla oseriösa aktörer borta från byggarbetsplatsen

Lunds kommunala bostadsbolag försöker för andra gången vräka hyresgäst som bor på annan adress i Helsingborg, haft sex anhöriga skrivna på lägenheten i Lund, och som när fallet prövades första gången och hyresnämnden gav mannen rätt kallat hyresvärdens personal för "jävla idiot" och ska ha sagt "jag vet var du bor" och fått kontaktförbud mot vittnet

Kyrkeby bränneri i Vissefjärda utanför Emmaboda Sveriges äldsta aktiva bränneri efter att i början av 1770-talet fått tillverkningstillstånd av Gustav III och lagts ner 1971 för att sedan genom eldsjälen Göran Persson som 2000 började arbeta med projektet att återuppta produktionen som nu är uppe i 1700 flaskor årligen

Claes Blixt och Dennis Oscarsson världsrekordhållare i handskakning sedan de skakat hand i 25 timmar men fick enligt Guinness regelbok pausa fem minuter varje timme för att äta och gå på toaletten, Blixt innehar även världsrekorden i världens största smörkniv och världens största kortlek och skänkt insamlade medel till skola i Kenya

Södertälje bibliotek avskaffar förseningsavgifter i syfte att göra sig mer inkluderande för alla besökare och att de inte ska känna att de blir stressade om man möjligtvis har en skuld, chef Helena Gomér menar att avgifter har gjort att en del varit rädda för att skaffa lånekort för att då kan man få en avgift som man inte har möjlighet att kunna betala

Förslag om ett särskilt straff­ansvar för för­nekande, urskuldande och uppenbart förringande av förintelsen del av betänkande, med namnet En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp, som kommittén Kriminalisering av förnekande av Förintelsen överlämnar till regeringen, uppdraget har sin bakgrund i över­trädelse­ärende som EU har inlett mot Sverige

Försäljningen av ramadanpynt bättre än förra året och det var så mycket kunder att man inte kunde se golvet säger försäljaren Fadwa Al Sibai i Skärholmen och handlare Ghiath Khalili säger på engelska, med skylten "ingen Oppet köp" bakom sig, att det kom folk från alla möjliga håll, till och med Finland

Stockholm stads hårt kritiserade lärplattform Skolplattformen skrotas, har kostat en miljard sedan den infördes 2012, nytt system upphandlat till en bråkdel av kostnaden

SVT Nyheter söker i stort sett dagligen rikspolischef Anders Thornberg för intervju sedan dagen då Mats Löfving hittades död för två månader sedan, bland annat söker de kommentarer på hur han ser på kritiken efter pressträffen och att ökade anslag och fler poliser inte lett till högre uppklaring

Pite Havsbad stämmer Migrationsverket på 28,2 miljoner efter att mellan 2016 och 2020 som ha hyrt ut lokaler för 300 miljoner kronor och omfattande skador upptäckts, myndigheten menar att tillfälligt asylboende kan vara mer påfrestande för lokalerna än vanlig hotellverksamhet då asylsökande inte kan förväntas ligga på stranden halva dagen utan mer tid tillbringas inomhus

Utländska barn som fyllt tre år ska från och med halvårsskiftet skrivas in i förskolan även om föräldrarna inte ber om det, enligt lagförändring som röstades igenom i riksdagen 2022, berör exempelvis i Göteborgs kommun ett 150-tal barn, Madeleine Lidman grundare av Hemmaföräldrars nätverk är kritisk och menar att om barnet skrivs ut så skrivs det in igen varje år fram tills skolplikten träder in

Försvarsmaktens största övning på 30 år Aurora 23 med ett deltagarantal på 26 000 börjar måndagen 17 april och pågår till den 11 maj, 13 länder medverkar och bland annat ska 700 amerikanska marinkårssoldater transporteras via Jämtland och Härjedalen

Två föräldrar i Trollhättan riskerar vite på 18 000 kronor efter att deras barn haft 100 procent frånvaro från skolan i tre månader, utbildningsnämnen ska ha gjort flera försök men inte lyckats förmå föräldrarna att få eleven att fullgöra sin skolplikt

Försvarsadvokaten till en av medlemmarna i den så kallade svenskligan som består av fyra personer från Mellanöstern som i Malaga står åtalade för två mord säger att hans klient har vuxit upp i Malmö och han trodde att Sverige var ett paradis med välfärd men har lärt sig att Malmö är farligare än många andra stadsdelar i Caracas i Venezuela

Flera av styrande och framträdande politiker i Karlstad genom åren samt militärer, jurister och höga chefer på stora företag är medlemmar i frimurarna, bland annat kommunstyrelsens ordförande i många mandatperioder Per-Samuel Nisser (M) och oppositionsledaren Alexander Torin (M), enligt granskning av SVT Nyheter Värmland

Eter att ha blivit stämd av nybildade Förtalsombudsmannen döms vänsteraktivisten Smilla Jalasjoki av Malmö tingsrätt att betala 20 000 SEK till kvinnlig företrädare för Alternativ för Sverige för att hon kallat henne nazistisk hemmafru, förutom skadeståndet ska den dömda betala kvinnans advokatkostnader

9 000 personer som fått avslag på asylansökan är efterlysta och proceduren med att utvisade personer ställer till med bråk på flygplatsen och körs tillbaka till förvaring upprepas till maxtiden för förvarstagandet går ut och personen släpps ut igen, tidigare migrationsanställda Emma Karlsson menar att man i princip aldrig behöver lämna Sverige när man väl har tagit sig över gränsen

Anders Adali som gjort karriär på att vara före detta kriminell döms till fem års fängelse för grovt skattebrott samt grov näringspenningtvätt efter deltagit i upplägg som lurat staten på 490 miljoner kronor, tingsrätten klassar brottsupplägget som systemhotande

Fem personer med kopplingar till islamism gripna misstänkta för stämpling till terroristbrott efter koordinerad insats i Eskilstuna, Linköping och Strängnäs med hjälp av nationella insatsstyrkan, förundersökning leds av Säpo samt åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål

Bertil Malmberg, 83, frias från hets mot folkgrupp i Högsta Domstolen efter att blivit utesluten ur SD och dömd i tings- och hovrätt för att ha citerat forskning om sydsudanesers IQ som i genomsnitt är under 55

40 procent av Sveriges invånare instämmer i att demokratin tillfälligt kan begränsas för att hantera könsdiskriminering, och majoritet tycker att klimat- och miljökriser, grov brottslighet och pandemier också utgör skäl nog, enligt undersökning av statsvetarna Sten Widmalm och Thomas Persson med 3 750 deltagare med en svarsfrekvens på 48 procent

Samer har högre självmordsbenägenhet och känsla av kränkthet på grund av bemötande jämfört med befolkningen i stort men är mindre stillasittande och har lägre andel riskkonsumtion av alkohol och daglig rökning, enligt självrapporteringsstudie av Folkhälsomyndigheten där 3658 samer i Sverige i åldern 18–84 år deltagit, uppdrag från regeringen att stärka kunskapen om nationella minoriteters hälsa

Kremerade återvinns på metallrester med miljömässiga skäl som huvudsyfte och har senaste åren gett halv miljard kronor till välgörande ändamål genom Allmänna arvsfonden, lagändring 2016 gör återvinningen möjlig

Under pandemiåret 2021 gjordes 54 750 flygresor från Sverige till Irak, 31 916 till Iran och 22 148 till Somalia, chefen för UD:s konsulära enhet Svante Liljegren menar att profilen på de som reser inte är intressant utan de vill framför allt veta hur många som befinner sig på en viss plats vid ett givet tillfälle för att dimensionera rätt resurser vid behov av hjälpinsats

35-årig kvinna döms av Göteborgs tingsrätt till tre månaders fängelse för krigsförbrytelse för att ha poserat vid döda och lemlästade kroppar i staden Raqqa i Syrien och publicerat fotografierna på sociala medier, har även spridit namn och bild på socialsekreterare som hon anklagat för kidnappning av muslimska barn

18 länsstyrelser mottar försändelser med vitt sockerliknande pulver och polis och räddningstjänst larmas, Västerbottens länsråd Lars Lustig uppger det utöver pulvret också funnits ett brev och enligt honom är det en attack mot länsstyrelserna

Försvarets materielverk tecknar ramavtal med finska Sako om nya eldhandvapen till Försvarsmakten, ska ge modernare och lättare vapen med bättre ergonomi, omfattar bland annat automatkarbiner i kaliber 5,56x45, 7,62x51 och skarpskyttegevär i kaliber 7,62x51

Åklagare Fredrik Ingblad lägger ner anmälan mot Rasmus Paludan för hets mot folkgrupp efter koranbränning utanför Turkiets ambassad med hänvisning till att anmälda gärningen inte innefattar hets mot folkgrupp och inte heller något annat brott, dansk-svensken utreds fortfarande av polisen i Malmö

Flera stölder av bronsskulpturer i Motala i år, statyerna av Hjalmar Branting, en delfin, en liten flicka, en cyklande björn och pingviner är borta, verksamhetschef för kultur och fritid Hannah Gruffman säger att det är ett skadat förtroende om konsten ska börja gömmas och ställas där den blir mindre åtkomlig

AFA-aktivisten Tor Alsén döms till dagsböter för vapenbrott då polisen hittar batong och tårgasanordning i vänsterextremistens bil, blir stannad av polis efter att ha besökt Radikal Bokmässa

Säpo anser det finns risk för att man som 2019 fick utvisningsbeslut som på grund av hinder omvandlades till anmälningsplikt ska begå terrorbrott eller andra brott mot rikets säkerhet och tingsrätten beslutar om förbud att lämna Strömsunds och Östersunds kommun, mannen meddelar strax därefter avsikt att flytta till Uppsala och är nu förbjuden att lämna Uppsala kommun

Drygt en tredjedel av invånarna i Sverige har utländsk bakgrund, gäller födda utomlands och födda i Sverige med en eller två utländska föräldrar, för personer mellan 5 och 9 år är andelen 40 procent, Syrien och Irak är vanligare som ursprungsland än Finland

Vänsterpartiets och Miljöpartiets riksdagsledamöter enda nej-röstarna då Sveriges riksdag röstar om Natomedlemskap, 269 röster för, 37 mot och 43 frånvarande, V:s utrikespolitiske talesperson Håkan Svenneling säger att svensk utrikes- och säkerhetspolitik ska beslutas i Sverige, inte på Natos högkvarter i Bryssel, inte i Washington av USA:s president eller i Ankara av Turkiets president och varnar för att ett medlemskap ökar risken för att dras in i krig och konflikter som man inte själva valt

Två eritreaner döms för att ha sexuellt ofredat två tonårskvinnor vid McDonalds i Jönköping men frias för våldtäkt respektive våldtäktsförsök då det enligt tingsrätten inte är bevisat vem som gjorde vad, båda döms till villkorlig dom med 40 dagsböter och får stanna i Sverige då åklagaren inte yrkat på utvisning

Flera unga personer avlidit under oklara omständigheter i Värmland den senaste tiden, polisen tror det kan ha samband med narkotika av oklart ursprung, obduktionsresultat inväntas

23-åring bryter sig in hos Marcus Wallenberg och Fanny Sachs under julhelgen och tänder på lakan medan paret låst in sig i säkert rum, mannens dator visar internetsökningar på kopplingen mellan familjen och Socialdemokraterna och anhöriga säger han är besviken på partiet och att han är marxistisk och väldigt vänsterinriktad

Kurs som krävs för att få vårdjobb kritiseras av kursledaren och läkaren Gunvor Juhlin-Dannfelt för att vara för svår för nyanlända att klara av och menar att det inte funnits en tanke på att den här utbildningen skulle rikta sig till många nyanlända då den är gammal och gjord på ganska uttalad dialekt, Sveriges kommuner och regioner som håller med om kritiken tog fram kursen 2015 och den heter Jobba säkert med läkemedel

Kvinnliga elever vid gymnasieskolan S:t Petri i Malmö studerar var överfall sker, vill få fler lampor att lysa upp parkerna och startar kampanjen #lysuppmalmö som del av skolarbete, mörkret största orsaken till otrygghet enligt enkät de skickat ut till gymnasieelever

26-årig man från Gotland anmäler sig själv för att ha tillverkat och sålt 3D-printade vapen och misstänkts nu för grovt vapenbrott, innehade bland annat utskrivet helautomatiskt skjutvapen likt kulsprutepistol och 216 patroner helmantlad ammunition, säger i förhör att han haft verksamheten för att finansiera sitt spelmissbruk

Endast sju skyddsrumskontroller utförda av MSB efter krigsutbrottet i Ukraina trots myndighetens uppmaning till fastighetsägare att se över lokalerna, 4805 kontroller utförda senaste fem åren varav 4771 resulterat i underkännande, enhetschefen Anders Johannesson kommenterar att de i och med pandemin avvaktat med kontroller

Familjemedlemmar till kriminella flyr utomlands efter senaste tidens våldsvåg med hämndaktioner mot närstående, även vanligare att de inte bor på folkbokföringsadressen och att de anlitar vakter, polisen Martin Lazar kommenterar att han trott att den kriminella världen skulle fått en tankeställare angående att ge sig på oskyldiga men att det blivit tvärtom

Mark- och miljödomstolen nekar NCC fortsatt ballastproduktion i riksintresset Södra Sandby där verksamheten bedrivits i 100 år, motiverar beslutet med att det inte kan uteslutas att arter och miljö skadas i naturreservatet samt att artfynden större vattensalamander och citronfläckad kärrtrollslända kan hotas, NCC:s public affairs-ansvarige Hakim Belarbi kommenterar att utsläppen riskerar öka med över 500% samt att vägar blir uppemot 1 miljon SEK och järnvägar 8 miljoner SEK dyrare per kilometer att bygga ifall täkten stängs

Vattenfall förlänger förstudien om små modulära reaktorer och börjar inom kort fältstudier och markundersökningar kring Ringhals, har dialog med potentiella teknikleverantörer och kommer senare att gå vidare för att få konkreta förslag på reaktorer, studien beräknas vara klar till årsskiftet 2023-2024 och är central för företagets tillståndsansökan hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen

Rasmus Paludan misstänks för hets mot folkgrupp efter koranbränningarna under påskupploppen förra året, säger han inte begått något brott och i sådana fall är det hundra poliser som begått tjänstefel när de stått och tittat på utan att röra ett finger, åklagare Adrien Combier-Hogg säger det främst beror på Natoprocessen att man först nu delgett misstankar, sedan 1970 har Sverige inga lagar mot hädelse

Prinsessan Madeleine med familj flyttar tillbaka till Sverige från USA för att barnen ska få en svensk uppväxt, har bott utomlands i 13 år och sade i tv- programmet Året med kungafamiljen att hela familjen saknar Sverige jättemycket

Drygt 400 personer i svenska rättsväsendet är medlemmar i Frimurarorden enligt TV4, stickprovsundersökning visar att över 600 enskilda rättegångar avgjorts av minst två jurister som är frimurarbröder senaste tio åren och inga lojalitetsband eller jävsproblem har uppgetts

30-tal elever och ett antal vuxna i bråk vid Tegnérskolan i Säffle mitt på tisdagen, polisens presstalesman Mats Öhman säger det ska ha varit väldigt hetsigt på platsen och även vuxna ska ha börjat bråka med varandra

Skjutningar i Stockholm då man i 30-årsåldern skjuts till döds i lägenhet i Flemingsberg och man skottskadas på Kungsholmen, den döde känd av polisen sedan tidigare, en gripen för mordförsöket medan ingen gripen för mordet, signalement saknas

Höganäs arbetsutskott enigt om att permanent måla Pridesgatan i regnbågsfärger, stadsmiljöchefen Pär Ragvald kommenterar att initiativet varit väldigt uppskattat bland invånarna och att kommunen för fullt planerar kommande pridefestival

Inget av 16 distriktsförbund som hittills haft årsmöte förespråkar öppet Fredrik Reinfeldt till ny ordförande för Svenska Fotbollförbundet, jämnt mellan övriga kandidaterna Caroline Waldheim och Lars-Christer Olsson, Norrbottens Fotbollförbunds ordförande Robert Lindström kommenterar att det varit en tragiskt dålig process med valberedningens förordande av Reinfeldt och att vad som behövs är någon som kan ena svensk fotboll snarare än ett styrelseproffs

55% av svenskarna vill flytta utomlands hela eller delar av året när de går i pension, vilket är en ökning från 2019 när motsvarande siffra var 46%, Sydeuropa lockar mest och var femte svensk vill pensionera sig i Spanien, undersökningen genomfördes av Sifo som intervjuade 2050 personer i åldrarna 25-65

27-årige doktoranden och klimataktivisten David Alcer stormar scenen under Loreens uppträdande på Melodifestivalen, säger sig bara ha fått positiva reaktioner från kollegor och säger att han känner att han som forskare har ett ansvar att göra något

50-årige Jörgen Sörensen frias från våldtäkt på 10-åring trots klarlagt händelseförlopp eftersom hovrätten menar det är oklart hur ordet snippa ska tolkas och således inte kan styrka penetration då ordboksdefinitionen är kvinnans "yttre könsorgan", personerna bakom friandet var hovrättslagmannen Åke Thimfors, före detta rådmannen Lars Arfvidson samt nämndemännen Roger Knutsson och Fernando Claros Siangas medan tillförordnade hovrättsassessorn Julia Cedergren var skiljaktig

Lantbrukaren Peter Petersson i Stahult i Alvesta kommun upphör med spannmålsodling efter tolv generationer på grund av kostnader till följd av vildsvins bökande, börjar istället plantera skog och kallar till presskonferens där han meddelar att om nu staten bestämt att vi ska ha vildsvin i vår svenska fauna ska också staten betala för skadorna som de ställer till med, riksdagsledamot Monica Haider (S) på plats menar att det i det stora hela inte är någon idé att skriva motioner då de oftast röstas ner

Stadsmissionen stänger tillfälligt nya mötesplatsen vid Mariatorget på Södermalm då de inte klarar att möta antalet hjälpsökande, organisationens direktor Åsa Paborn kommenterar att det vissa dagar kommit 900 gäster där såväl unga vuxna som barnfamiljer och pensionärer hamnat i fattigdom

Säpo påstår att kurdiska PKK bedriver rekrytering och omfattande terrorismfinansiering från Sverige men bedömer att organisationen inte utgör ett direkt attentatshot mot Sverige, man som avlossade skott utanför restaurang i Stockholm i januari har nyligen häktats misstänkt för försök till terrorfinansering, Sveriges arbete i frågan viktigt för Turkiet i förhandlingarna om Natomedlemskap

Svenska Hockeyligan anordnar för tredje gången SHL Pride Week i samarbete med lobbyorganisationen Regnbågsfonden, SHL:s vd Jenny Silfverstrand säger att de ser en del negativa kommentarer men menar att det stärker vikten av att genomföra den och som svar på tal på kritiken att idrott och politik inte hör ihop säger hon att mänskliga rättigheter inte är politik