Sverige | bubb.la

Sverige

Sverige

Kraftig brand på cementfabrik i gotländska Slite, räddningstjänsten uppger att röken kan vara giftig och uppmanar boende att stanna inomhus 

Umeå kommun betalade ut felaktig lön till över tusen anställda, felet sägs bero på nytt personalsystem 

Felix Kjellgren i Svenska Institutets åsiktsregister efter skämt om nationalsocialism, nätsäkerhetsexperen Vian Tahirh motvierar blockering med att skämten inte kan förstås utanför sin politiska kontext  

Narkotikatillslag på Tyresö tros vara utlösande faktor till oroligheter i helgen, tjejer utsätts för stenkastning av gäng på torg, man misshandlas och möbler sätts i brand 

Greenpeace nekas insyn i regeringsdokument gällande Vattenfalls försäljning av brunkolsverksamhet till EPH, har tidigare begärt ut handlingar och fått oläslig lunta sekretessbelagda dokument 

Norrköpings kommun har kontrollerat muslimska friskolan Kunskapsljuset en gång på tolv år, trots återkommande uppgifter om oegentligheter 

Ökad efterfrågan på säkerhet och trygghet bland medborgare i Järfälla medför kraftigt ökade kostnader för kommunen, oklart om oro eller säkerhetsläge ligger bakom förändringen enligt avdelningschef på förvaltningen  

Personal från naturreservat i Tyskland och Polen fångar tjäderhönor i Dikanäsområdet i Västerbotten, ortsbefolkningen protesterar och motarbetar menar att det är förödande för tjäderstammen 

Svenska ambassader utreder misstänkt handel med köplatser till obligatorisk intervju vid ansökan om familjeåterförening, uppgifter om pris runt 100 000 SEK vid fall i Amman 

Hundratusentals håriga videbaggar invaderar Gränna, koncentrerade kring hamnen och campingen och orsakar problem för näringsidkare och turister, kommunen planerar ej vidta åtgärder 

Flytt av kulturbyggnader med anledning av utvidgad brytning av järnmalm i Kiruna påbörjas, byggnaden Arbetarbostad B5 den första att transporteras till foten av berget Luossavaara 

Hård kritik mot regeringens åtgärder att genom snabbspår hjälpa invandrare in på arbetsmarknaden, 3 540 personer av totalt 80 000 inskrivna i etableringsprogrammet har påbörjat programmet, framtidens modell enligt Ylva Johansson som manar till tålamod sedan "jättemyndighet" måste vändas 

Privatperson i Johannesdal jagar till fots och med bil misstänkt inbrottstjuv, som släpper väska med brytredskap, kofot och svart mask, fynden överlämnas till polisen som väljer att inte agera 

Inflammerad tvist i Göteborgs hamn mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet föranleder regeringsutredning om strejkrätten, fackens möjligheter att vidta stridsåtgärder mot kollektivavtalsanslutna företag ska ses över, svenska modellen ska fungera även i Göteborgs hamn, menar Ylva Johansson 

Akademiska sjukhuset i Uppsala hyr två neonatalvårdplatser i Åbo över sommaren, oförmåga att rekrytera specialistsjuksköterskor bakom nödlösningen 

Försvarsmakten har observerat främmande drönare på Gotland, ansenlig mängd observationer enligt uppgifter till Lars Wilderäng 

Trygghetsfrämjandet lanseras för att stödja fristående och egenfinansierade lokala trygghetsgrupper, målet är att ge folk självförtroende och kunskap om de möjligheter som finns för att ta tryggheten i egna händer 

Klotter och inbrottsvåg mot skolor i Solna, uteblivet stöldgods antyder intelligensnivå pojkstreck enligt stadens säkerhetschef som ej vill bagatellisera fenomenet - social rondering, avdramatisering av uniformsyrket samt genusorienterade mentorskap för våldsprevention lösningar som föreslås 

Ingen alkohol när företaget Brännboll i Umeå AB arrangerar brännbollsturnering på Mariehemsängarna, kommunens bedömning att alkohol och idrott inte ska blandas korrekt enligt Förvaltningsrätten 

Jobbiga politiker i Dorotea får tjänstemän att fly, styrning nere på "servettnivå" enligt läckor i kommunhuset 

Sex av tio bönder känner framtidstro, trendbrott som tros bero på marknadspriserna på mjölk, nöt och griskött - störst tro i Jönköping 

Myndigheter varnar allmänheten för vattenbrist i sommar, låg mängd snö och regn senaste två åren anges som förklaring 

450 artister i upprop mot ojämställd musikalbransch, anser orättvist samt svårt få jobb i kvinnodominerad bransch när män får fler och längre solonummer  

Genustänk breder ut sig på landets museer i syfte att förändra bilden av vårt förflutna, del av regeringsuppdrag från 2011 där projekt "Jämus" initierades för att skapa jämställd representation 

Mikael Damberg vill se rejäl statlig satsning på nationellt testlabb för elfordon i Göteborg, ska säkra konkurrenskraften i svensk fordonsindustri och hjälpa regeringen nå klimatmål, motkrav att industrin satsar minst lika mycket  

Underskattade inkomster vid ansökan om bostadsbidrag medför återbetalningskrav från Försäkringskassan, allt vanligare att personer bortser från regelverket samt söker bistånd från hemkommun för att betala tillbaka bidraget 

Skellefteå kommun följer inte folkomröstning utan beslutar bygga omdebatterad bro, kommunalrådet Lorents Burman menar att man har respekterat omröstningen men att den inte kan leva för evigt 

Kriminalvården identifierar tjugotal våldsbejakande extremister med förmåga att påverka andra i landets fängelser, svarar med att utbilda personal om radikalisering samt ökad kontroll av de "själavårdare" som rör sig på anstalterna 

Riksidrottsförbunden inför kvotering från 2021 då minst 40 % i en styrelse måste vara av ena könet, del av jämställdhetsmål som ska nås 2025 

Forskare stryker student från ansökan om medel, fälls för plagiat av Stockholms universitets etiska råd 

Allt fler svenskar saknar både pengar och anhöriga när de avlider och måste begravas med kommunhjälp, var nionde avliden har inga pengar kvar på kontot efter begravningen 

Maxavgiften för att omskära pojkar på icke-medicinsk grund i Region Skåne höjs från 1 800 till 7 000 SEK sedan Alliansen och SD röstat bort subvention, omskärelse förbjuds för barn mellan 3 och 24 månader 

Malmö kommuns direktupphandling av 500 hyrcyklar olaglig enligt förvaltningsrätten – domen väntas bli kostsam då förbisett företag tidigare stämt kommunen på 54 miljoner SEK, men rätten uttrycker att kommunens storlek "torde innebära större möjligheter att hantera de ekonomiska följderna" 

Socialdemokratiskt förslag uppges fått Nordea att nu bestämma sig för att lämna Sverige enligt obekräftade uppgifter, banken välkomnas i Danmark och Finland 

Idrottsförbund med inaktiva föreningar får bidrag från Riksidrottsförbundet, ingen intern granskning görs, föreningar som upphörde på 80-talet står kvar som aktiva visar granskning av Sportbladet 

20 % av personer som påbörjar språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet har klarat examen efter fyra år, visar gransking från Skolinspektionen 

Rekordmånga anmälningar av sexuellt ofredande i Sverige 2016, kan bero på toleransförskjutning enligt Johanna Olseryd, utredare på Brottsförebyggande rådet 

Polisen meddelar att bedrägerier mot äldre ökar, vanlig metod att per telefon ge sken av att vara barnbarn i syfte att "låna" pengar som annan person hämtar 

Var tionde patient som legat på sjukhus minst ett dygn har trycksår enligt SKL:s punktprevalensmätning på 15 000 patienter 

Lysekils kommunfullmäktige klubbar förbud mot fiske med kastspö i Norra hamnen, böter väntar den som bryter mot reglerna, upplevd otrygghet bakom politisk diskussion som väckt starka känslor 

Alliansen i Stockholms läns landsting vill anställa 50 % fler AT-läkare, en successiv ökning så fort som möjligt fram till 2020, säger forsknings- och personallandstingsråd Peter Carpelan (M) 

Allsvensk fotbollsmatch ställs in efter misstänkt försök att påverka resultatet av tredje part, även uppgifter om att sex allsvenska spelare vid olika tillfällen varit involverade i matchfixning, stor problembild enligt polisen 

Marianne Ny lägger ner våldtäktsanklagelserna och arresteringsordern mot Julian Assange, sjuårigt dödläge därmed avslutat 

Nya momsregler eliminerar framgångsrik affärsmodell bakom prisade UF-företaget Skinbutiken.se, entreprenörerna Adam Myllykoski och Philip Åslund överväger etablera verksamheten utomlands 

Mikael Ribbenvik utses till generaldirektör och chef för Migrationsverket samt dess 8 000 anställda, har tidigare kallats både bödel och landsförrädare men menar att han tål en hel del och har bra betalt 

Kriminella i Malmö skriver ut vapen i 3D-skrivare, dags att väcka diskussionen om vad som ska vara lagligt och olagligt enligt polismästare Stefan Sintéus 

Datainspektionen stoppar spelbolaget King från att registrera personalens sexuella läggning och etnicitet, företaget uppger att uppgifterna inhämtas med samtycke och används för att förhindra diskriminering, arbetstagarens beroendeställning problem enligt myndigheten 

Våg av orkidéstölder på Öland fortsätter, 100 exemplar avlägsnade från naturreservatet Gårdby sandhed – tjuvar ute efter mjölet i rötterna som används för te, glass och potensmedel 

SJ testar biljettfunktioner för resenärer med inopererade chip, ca 2 000 användare i dagsläget varav flera är stamkunder enligt SJ:s presskommunikatör 

Ljusets moské i Hässleholm centralpunkt för hat mot shiamuslimer, enligt granskning av lokaltidningen Frilagt 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kritiserar polisen sedan granskning visat att lagrad mobiltrafik förstörs för sent, polisen skyller på sjukskrivningar bland ansvarig personal 

SNS-rapport menar farhågor med kvotering överdrivna och hävdar medelmåttiga män särbehandlingens förlorare, har använt Socialdemokraternas initiativ "Varannan damernas" som underlag 

Ny bok behandlar kvinnodominansen på juristutbildningen, menar välutbildade medelklasskvinnor kunskapssamhällets vinnare med anledning av tyst utbildningsrevolution, lågutbildade män dess förlorare 

0,3 % av Postnords testbrev försvunna under fjolåret enligt internundersökning, motsvarar 5,5 miljoner brev sett till årsmängd, trasiga transpondrar vanligaste skälet till att brev räknas som försvunna enligt företaget 

Mjukvaruutvecklaren Midasplayer tvingas avsluta sitt projekt för jämställdhet internt efter föreläggande från Datainspektionen, otillåtet att registrera frivilligt lämnade uppgifter ämnade att öka mångfald och likabehandling 

Färdigförhandlat mellan stat och SKL om läkemedelssubventioner i väntan på statlig utredning, ej utnyttjade subventioner till följd av lokala sidoöverenskommelser omvandlas till återbäring för landsting och stat 

Östra Göinge kommuns projekt ”Tillsammans bygger vi framtiden” nomineras till Winnet Skåne-priset, broar mellan kulturer byggs genom kvinnoträffar och fokus på mat, tävlingen del i mångfaldsfrämjande regionfinansierad "mångfaldhetskarta" 

Polisen ser inga problem med eventuell saudiarabisk finansiering av moskébygge på Rud, enligt aktuell beräkning av Karlstads kommun har Islamiska kulturföreningen fått in 2,5 miljoner SEK av totalkostnad på 15-20 miljoner SEK 

Journalisten Christer Eriksson på TV4 försvarar våldet mot Jimmie Åkesson, anser att han är nazist och "en bugg i systemet som ska rättas till" 

Lättvindig antibiotikaförskrivning av Kry och Min doktor vid misstanke om pneumoni och tonsillit enligt granskning av 179 journaler utförd av Region Jönköping, medger att beslutsunderlaget kan ha varit större än det som journalförts 

Kriminella använder regelbundet hyreshusgarage i Malmö för skjutövningar med automatvapen, risken för allmänheten ringa enligt polisområdeschef Erik Jansåker 

Rökförbud för kommunanställda i Jönköping beslutas i kommunstyrelsen - frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter bakom bestämmandet, enligt ordförande i personalutskottet Anna Mårtensson (L)  

Jimmie Åkessons hem i Sölvesborg attackeras, raketer och ägg kastas mot fasaden och inkräktare tar sig in i huset 

Stora ordningsproblem i Tantolunden på Södermalm, gängbråk och kriminalitet får grannar att ställa krav på fler poliser 

Muslimer i Eskilstuna känner sig exkluderade från arbetet mot våldsbejakande islamism, Abd al Haqq Kielan menar att man har framgångsrik metod för avradikalisering men saknar dialog med samordnare 

Svenskar mer positivt inställda till kristna friskolor än muslimska, förklaring enligt statsvetare att svenskar har dålig kunskap om religion 

Polissatsning mot gängkriminalitet i Västerort läggs ned på grund av resursbrist, arenan lämnas fri för kriminella enligt Johan Svanefeldt på Vällingbypolisen 

Svenska frikyrkoförsamlingar i innerstäder växer till följd av invandring, pastor i Ulriksbergskyrkan ser kristna trons försoning som viktig faktor, avfärdar förbättrade asylskäl som anledning 

Ett flertal företag funderar på att lämna Göteborgs hamn på grund av pågående konflikt mellan hamnoperatören APM Terminals och Hamnarbetareförbundet, viss frakt har redan överflyttats till andra transportsätt 

Fackförbundet ST byter namn till Sterka, bland annat då varumärket tar skada av sammanblandning med SD 

Endast 4 av 17 polisstationer kommer hålla öppet i Dalarna under sommaren, anställningsstopp på grund av det ekonomiska läget omöjliggör rekrytering av vikarier enligt polisområdeschef Lars Lindahl 

Statliga pengar till "stadsodlare" i Malmö när inkubator ska hjälpa odlare att bli lönsamma, sociala företaget Xenofilia bakom initiativet 

Mer än hälften av Sveriges kommuner har territoriella enklaver, totalt finns 666 stycken varav enbart Kiruna står för 75 

Tak på antal patienter en distriktsläkare har ansvar för möjlig väg att få fler att välja yrket enligt branschföreningar, trots att vissa patienter skulle bli utan läkare initialt 

Kommunägda Vaxholmsvatten höjer VA-avgift för andra gången på två år, anläggningsavgiften fördubblad på sju år, socialdemokratisk lekmannarevisor orolig samt kritisk till förklaring att prishöjning drivs av EU-lagstiftning 

Person omhändertas misstänkt för att ha flugit drönare över riksdagshuset, rysk medborgare enligt uppgift till Aftonbladet 

Oenig Migrationsdomstol går på Migrationsverkets linje och utvisar pakistansk programmerare som under en period inte fått pensionsinbetalningar efter numera utredd miss av tidigare arbetsgivare 

Polis inblandade i tumult vid asylboende, ringde hotfullt samtal och körde förbi i civilbil varpå personalen kallade på väktare och evakuerade boende 

Hets mot folkgrupp att genom tidelagsreferenser på Facebook göra utfall mot folk, rätten anser man avsett att läsare skulle få uppfattning att islamsk tro och afrikanskt ursprung ligger bakom våldtäkter i Sverige, stödjer beslut på plikt att undvika uttalanden som ej förbättrar umgänge mellan folk, menar även missaktning att ej redovisa källor 

Fem poliser spanar efter illegala invandrare i Blekinge och norra Skåne, spaningsgruppen vill ha ökade befogenheter sedan kontroll endast får göras vid brottsmisstanke, totalt 12 500 ärenden i landet 

Region Gotland ska rekrytera 450 undersköterskor från fastlandet till sommarvikariat, boende på regementet KA3 i Fårösund ingår för den som tar anställning, att ha genomgått gymnasiets omsorgsprogram samt ha körkort de enda kraven 

Skatteverket skönstaxerar entreprenör i skönhetsbranschen, hävdar mannen från Södertälje har oredovisade intäkter på 64 000 SEK, skatt plus bötesbelopp uppgår till 45 000 SEK 

Arbetsförmedlingen fördelar 105 miljoner SEK till kommunala sommarjobb, pengarna ska användas som lön för arbete inom kommunal verksamhet, riktas särskilt mot invandrare och personer med funktionshinder 

Granskande kriminalreportern Håkan Slagbrand som tidigare utsatts för brandattentat mottar knytnävsslag av okänd gärningsman i sitt hem, en attack på hans journalistiska gärning och det fria ordet enligt VLT:s chefredaktör 

Fnordspotting: Salafisterna som vill bygga moské i Karlstad är fientligt inställda mot bland annat kvinnor, judar, homosexuella och shiamuslimer, positivt överraskande att NWT gör rakryggad nyhetsrapportering istället för att följa PK-manualen 

Efter 30 år utan kommunala bidrag lägger Emmabodafestivalen ned, vill sluta med flaggan i topp enligt medarrangör Håkan Karlsson 

"Kvalificerade välfärdsbrott" bedöms enligt utredares betänkande till regeringen uppgå till 20 miljarder SEK årligen, grovt kriminella attackerar välfärdssystemet genom att assistansersättning och anställningsstöd slussas genom juridiska personer till okända enskilda personer  

Nationella prov läcker ut bland elever i Malmö och Lund, Skolverket misstänker "sport" att sprida provet, saken polisanmäls 

Fängelse och samhällstjänst för de två männen bakom Swefilmer, åtal omfattar 1 400 filmer som tillgängliggjordes, åklagaren kräver huvudman på 14 miljoner i ersättning till staten, filmbranschen vill ha skadestånd på 10 miljoner från männen tillsammans  

Var femte kommun i kontakt med barn och ungdomar som involverats eller riskerat att involveras i våldsbejakande extremism under föregående år, bland de drygt hälften av kommunerna som agerat har den vanligaste åtgärden varit samtalsstöd 

Regeringen kritiseras för andra året i rad av finanspolitiska rådet, fortsätter bryta mot riksdagens finanspolitiska ramverk genom underskott i statskassan 

Svensk polis tror på andravåg efter helgens världsomspännande IT-attack, uppmanar drabbade att polisanmäla  

Migrationsverket förhör konvertiter om kristendomen vid beslut om asyl, graden av engagemang styr frågornas svårighetsgrad 

Länsstyrelsen tillåter bonde i ångermanländska Näsåker att skjuta fem tranor efter åratal av förstörda potatisskördar, tidigare försök att skrämma bort fåglarna med gasolkanoner, nyårsraketer, roterande spegelprismor och fågelskrämmor har misslyckats, arten inte rödlistad 

Massagesalong i Stockholm misstänks vara bordell, får besök av undercoveragenter från både Skatteverket och polisen 

Hedersmotiv bakom mordet på 27-årig lärarassistent i Lövgärdet, enligt uppgifter till GP 

Syrier nu största utlandsfödda gruppen i Sverige om 158 000 personer, finländare på andra plats med 153 000, 18 % av befolkningen utrikesfödd 

Ordförande för RFSL Stockholm avgår efter anonyma meddelanden av hotfull karaktär samt skadegörelse på lägenhet 

Nyhemsskolan i Ängelholm flyttar tavla från huvudentrén till biblioteket, motivet där flicka sover i skog ansågs deprimerande och möjligt självskadetriggande 

556 lagförda och över 2 miljoner i utfärdade böter mot enskilda i myndighetsgemensamma insatser mot bussar som fraktar alkohol över gränsen, vissa bussbolag tvingas avveckla verksamheten, polisen meddelar att insatserna fortsätter med oförminskad kraft