bubb.la

Instruktioner för länkpostning

Instruktioner för länkpostning

Här kan du läsa mer om hur vi tänker kring länkar och rubriker på bubb.la. Om du har dessa riktlinjer i åtanke ökar sannolikheten för att dina tips blir publicerade på siten.

Länkar

 • Länkarna bör vara publicerade de senaste två dagarna (tre dagar på helger)
 • Vi eftersträvar i den mån det är möjligt, med tanke på datumgränser och kvalitetskrav, att länka till ursprungskällan
 • Nyhetsartiklarna ska bestå av just nyheter och inte upprepning av gamla fakta
 • Opinionsartiklar ska vara av hög kvalitet och intressant karaktär men behöver inte ha någon specifik politisk intriktning
 • Vi lägger tyngden på nyhetsvärdet (nyheter) eller det intressanta perspektivet (opinion) istället för vilken källa eller avsändare det är
 • Vi länkar endast i mycket sällsynta fall till media som har betalvägg, i nästan alla fall kan man googla sig till en annan källa till nyheten

Rubriker

 • Våra rubriker är ofta mellan 100-200 tecken
 • Vi använder inga punkter i rubriker, använd kommatecken eller tankstreck för att särskilja meningar
 • Rubriker ska vara korrekta och ha stöd i artikeln
 • Vi värderar informationsdensitet högt och försöker alltså sammanfatta det intressanta med så få tecken som möjligt
 • Vi avslöjar gärna artikelns innehåll och vad som gör den intressant
 • Det mest intressanta ska i möjligaste mån stå först i rubriken
 • Försök att ta bort småord som inte behövs och omformulera långa meningar
 • Försök att inte upprepa ord och namn flera gånger
 • Om det är någon som tycker någonting bör avsändare alltid finnas med, antingen genom att skriva ”Göran Greider:…” eller genom att skriva ”…, hävdar Göran Greider”
 • Citat används ytterst sparsamt och framför allt när ordvalet i sig är uppseendeväckande, i annat fall kan man sammanfatta innebörden och ta bort citattecken
 • Våra rubriker är oftast helt neutrala men ibland ger vi dem en frihetlig vinkling genom ordval och subtil ironi

Avdelningar

Geografiska indelningar: Om något intressant händer i ett land som tillhör denna region bör det postas i den avdelningen så länge det inte i första hand handlar om Media, Opinion, Ekonomi, Teknik eller Vetenskap. Handlar det om länder från flera världsdelar eller om nyheter som påverkar stora delar av världen placeras nyheten i avdelningen Världen.

Politik: Politiska utspel med lagförslag, politiska beslut, partistämmor, valresultat, mm.

Opinion: Opinionsmaterial av alla dess slag såvida de inte passar synnerligen bra i en annan avdelning, exempelvis en opinionsartikel som handlar om presstöd passar bättre i avdelningen Media.

Blandat: Det som inte passar i vanliga avdelningar. Bland annat udda nyheter, galna djurnyheter och kulturtexter kan placeras i avdelningen.

Vetenskap: Vi försöker att hålla hög kvalitet på vår vetenskapsavdelning och strävar efter att granska studiens styrka i så stor utsträckning som möjligt. En Aftonbladet-artikel om en ovetenskaplig undersökning bör inte placeras i denna avdelning (eller på bubb.la överhuvudtaget för den delen).

Tveka inte utan posta!

Det tar tid att bli bra på att skriva bubb.la-rubriker och alla redaktörer har gjort mängder med misstag. De flesta blir snabbt bättre och inser att det blir roligare för varje gång i takt med att man blir mer van vid den något speciella stilen. Är du lite osäker efter denna guide så kan du med gott samvete posta ändå då alla tips sedan granskas av bubb.la-redaktörerna.

Tack för att du hjälper till och bidrar till att göra Sveriges medielandskap lite bättre!

PS. Spara din postningshistorik!

Om du anger din epostadress när du postar länkar håller vårt system reda på dem så att vi kan se vilka personer som postat många bra länkar. Dessa kommer i vissa fall få erbjudanden om att bli ordinarie bubb.la-redaktörer och kan då tillgodoräkna sig alla tidigare länkar som postats med samma epostadress angiven.